Ensaluto

Blogoj

LA MANGXAJXO DE IU...

Estimataj,

LA MANĜAĴO DE IU...

"Ĉar la priparolo de la kruco estas por la pereantoj malsaĝeco; sed por ni, la savatoj, ĝi estas la potenco de Dio" (1 Korintanoj 1:18).

Iu diraĵo estas jene: "La manĝaĵo de iu estas la veneno de alia." La diraĵo estis realaĵo multfoje je mia reta servo. Multaj homoj estas feliĉaj ke ili renkontiĝas kun la servo dum multaj estas pretaj krucumi min, se eble, pro la servo. Dum multaj alte valorigas iun predikon, kelkaj vidis ion malbona en la prediko, dum kelkaj restas indiferentaj al tia prediko.

La evangelio jam savis multajn animojn. Pliaj kaj pliaj animoj estas benitaj diversafoje de ĝi ĉiutage. Efektive, "ĝi estas la potenco de Dio al savo por ĉiu, kiu kredas [en la Sinjoro Jesuo Kristo]" (Romanoj 1:16). Tamen, estas multaj homoj kiuj estas malamikaj al ĝi. Tiaj homoj ne imagas ke Dio povis malplenigi Sin por savi homaron (vidu: Filipianoj 2:5-8). Ili ne estas pretaj akcepti la planon de Dio por homo. Tamen, ĉu ili akceptas ĝin au ne, nenio povas ŝanĝi la planon. "Ĉar ni ĉiuj devos elmontriĝi antau la tribunala seĝo de Kristo, por ke ĉiu ricevu tion, kion li faris en la korpo, lau siaj faritaĵoj, ĉu bonaj au malbonaj" (2 Korintanoj 5:10).

Eĉ ĉi tio estas aplikebla al aliaj aferoj kiujn homoj faras au diras. Estas homoj kiuj estas pretaj akcepti tiajn agojn au vortojn ĉu bonajn au malbonajn, kaj estas homoj kiuj malakceptas au kontrauas la agojn au vortojn. Kiel estas ardaj subtenantoj de iu kauzo, tiel ankau estas antagonistoj de la sama kauzo. La manĝaĵo de iu ja estas la veneno de alia.

bildo de Adebayo Afolaranmi

La simbolo de la famo(68)

oni prohibis la seksan rajton al mizerulo kaj baris eĉ la vojon de provizora edziĝo eĉ kripligante la mizerulon,ŝajne nur por versigi religiajn poemojn kaj laŭdigi la reĝon de la reĝoj,sed efektive por kompleksigi kaj produkti teroriston kaj sendi aŭ migrigi al eksterlando,neniu organizo defendis la mizerulon,ke post defendi kaj venki kaj bari la vojon de trudo,esploru kaj sciu ĉu la mizerulo havas iun kulpon ke pro tio oni volis kripligi lin aŭ ne,mi nur defendis kaj baraktis ne laŭdadi la reĝon de la reĝoj nek religiajn superstiĉojn,enlitiĝante en la hospitalo…,pro la feblo kies kaŭzo estis sangeltiroj,mi deziris alvenon kaj interferon de iu Amerika serĝento kiu enketu min kaj raportu ke ĉi tiu persono jam ne kapablas versi poemon nek laŭdi religion nek la reĝon de la reĝoj,neniu sanktulo kiu ĝis tiam estis prezentita al mi per la samaj trudantoj kaj perfortantoj, povis fari tian ĝustan aferon,kaj ili ne estis la samaj sanktuloj kiojn la historio estis prezentinta,por konsoli min mi ripetadis en mi mem ke mi ne havas religian Esperanton,pro mia Esperantisteco,la freneza majstro kun siaj subuloj kaj klubanoj kaj ĉiuspecaj perfortantoj persekutis min por trudi decidon de la persekutataj kun ordono de la persekutantaj religiuloj,ĉiuj organizoj kaj partioj,grupoj kaj grupetoj,antaŭ ĉio volis ke mi estu ĝusta kaj zorgu por ne havi kulpon,la mankoj eblus iam kulpigi iun,kaj pretekstoj eblus atribui kulpojn al senkulpuloj,neniu interferanto volis forigi mankon kaj distingi malĝustecon de pretekstoj kaj atribuoj,la pretendantoj ne kapablis scii tiel ke la freneza psikologo de nia religia socio ne kapablis kompreni,en mia tuta vivo nur iu Amerika serĝento post rekte enketi min ĝuste estis distinginta kaj raportinta ke ĉi tiu serĝento ne povas versi postulatajn poemojn,neniu sciencisto en nia religia socio povis distingi tiel ĝuste,se ili nepre distingus,certe rekomendus ke oni kripligu la mizerulon ke li bezonu helpomonon kaj pro tio devigite obeu,la An

bildo de davud shams hakimi

Sabla(67)

La plenumita rekomendo kaj prohibicio al mia seksrajto daŭris,post tridek jaroj okazis miraklo,la freneza psikologo de nia religia socio trovis solvovojon,lia lernanto devis enlitiĝi en la hospitalon,oni kaŭzis la neceson de operacio,kaj prokrastis pri la necesa kaj urĝenta operacio,kaj tiradis la sangon de la vundita mizerulo  kun la nomo de esploro por decidi pri la operacio per tiu aŭ alia doktoro kiu havis aŭ ne havis tempon,volis aŭ ne volis koruptomonon kaj nun aŭ kondiĉe konsideris la ekzistantan asekuron,la feblo pro manko de la sango devis kaŭzi ke la mizerulo pro la feblo rifuĝu al la sanktuloj,petu la helpon de la sanktuloj eĉ poeme akceptante ekziston de rivaloj al la dio,kaj per poemoj kaŭzu duecojn kaj  diferencojn inter religiuloj,aŭ petu poeme la helpon de la dio por aserti kaj emfazi la ekziston de la dio,la Turkaj komunistoj ankaŭ trudis la samajn programojn por kompleksigi la mizerulojn kaj rezulte teroristigi ilin ie aŭ alie laŭ la ekspluatataj programoj de Rusaj perfortantoj,iu doktoro post informiĝi pri la iama,antaŭ dudekjara rekomendo de la freneza majstro,utiligis al si la oportunon,kaj ordonis al kvar flegistinoj kiuj simbole,nur simbole,neefektive pretis serioze edziniĝi kun la mizerulo ĉiame,ŝilia kunseksanto,la sama doktoro promesis emfaze al ŝili,ke la mizerulo neprege kaj certege versados religiajn poemojn kaj laŭdados la reĝon de la reĝoj kaj gajnos monon,kaj aĉetos domon kun la nomo de siaj edzinoj kaj juvelojn kaj necesaĵojn kiujn nune li ne havas,la doktoro kun la sama kondiĉo venis kun kvar flegistinoj rulante ĉaron sur kiu situis medikametoj kaj esploriloj,la esploriloj samtempe devis implici kaj signifi sugeste kaj inspire pri la valoroj de la versendindotaj poemoj kaj la mizerulo pro la feblo rifuĝante al sanktuloj devis versadi unuarangajn poemojn,denove oni tiris la sangon de la mizerulo por memorigi al li neceson de la geedziĝo en kiu oni tiras la sangon por esplori,kaj oni tiel implicis ke vi povas ed

bildo de davud shams hakimi
bildo de Ljeonjiid

INTERLINGVAY RILATOY pes LINGVEJDAY POLIGLOTOY

..Ljeonjyid-e (L'eon'їd-e) Dasheevskjij-a (Daŝēvsk'ij-a): 

..mi shatas antïkvan Zamenẖˆōfan Esperanton

NE PRIDUBU DION!

Estimataj,

NE PRIDUBU DION!

"Kaj Moseo diris: El sescent mil piedirantoj konsistas la popolo, en kies mezo mi estas; kaj Vi diras: Mi donos al ili viandon, ke ili manĝos dum tuta monato! Ĉu oni buĉu por ili ŝafojn kaj bovojn, por ke sufiĉu por ili? au ĉu ĉiujn fiŝojn de la maro oni kolektu por ili, por ke sufiĉu por ili? Tiam la Eternulo diris al Moseo: Ĉu la brako de la Eternulo estas tro mallonga? nun vi vidos, ĉu plenumiĝos al vi Mia vorto, au ne" (Nombroj 11:21-23).

Moseo estis en kriza situacio dum li kondukis la popolon Izraelan al la Promesita Lando. Malgrau la mirakla manao, la popolo ekploris pri aliaj manĝaĵoj kiujn iam ili manĝis kiam ili estis en servuto en Egiptujo. Moseo estis tiel dronigita per ĉi tiu peto ke li eĉ petis de Dio mortigi lin! (vidu: Nombroj 11:15). Tamen, la Eternulo estis preta fari du aferojn por Moseo: unue, sanktigi aliajn homojn kiuj portos la ŝarĝon de la popolo kun li; kaj due, provizi viandon kiun la tuta popolo manĝus dum unu monato. Moseo ne havis problemon kun la unua solvo, sed li ne povis kredi la duan. Li esprimis sian dubon tuj. Tamen, Dio demandis de Moseo unu el la recertigaj demandoj pri Sia potenco: "Ĉu la brako de la Eternulo estas tro mallonga?" (versiklo 23. Vidu ankau similajn demandojn en Genezo 18:14; Jesaja 50:2; 59:1; Miĥa 2:7; Zeĥarja 8:6). Dio fine faris tion kion Li promesis malgrau la dubo de Moseo (vidu: Nombroj 11:31, 32).

bildo de Adebayo Afolaranmi

La simbolo de la famo(67)

,se mi ne supozu ke estante en danca stato kun partnero,mi amoras kaj preparas la nuran vojon por ejakuli,ĉu troviĝas alia vojo por necesa kaj bezonata ejakulo?ne,ĉiuj aliaj vojoj estas fermitaj laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,por versigi religiajn poemojn kaj laŭdigi la reĝon de la reĝoj,kaj nur tiukondiĉe permesiĝas ejakulo post edziĝi ĉiame,el la alia flanko inter tiuj kiuj intermetas  neplenumeblan kondiĉon,estas aliaj ke  volas kompleksigi kaj rezulte teroristigi min,kaj eble post versigi postulatajn poemojn kaj karigi min en fronto de altrangaj perfortantoj,kaj proksimigi min al la favorĉeesto de pligravaj trudantoj,volas uzi kaj utiligi miajn kompleksojn por siaj celoj kaj atendas memmortigan agon por neniigi siajn oponantojn kaj politikajn rivalojn,miasupoze oni jam enketas min:Kiu volas teroristigi vin?diru al ni,ni ja volas trovi tiun,ni volas malkovri la realon,vi ja devas diri,prezentu tiun aŭ tiujn se vi estas sincera,alikaze...

bildo de davud shams hakimi

Sabla(66)

post finiĝo de tiu danco,la fraŭlino ne forlasis mian manon,ŝi tiris min al angulo kaj vidinde mian konfuziĝon afable demandis:Ĉu vi drinkas vinon?Mi plie konfuziĝis kaj ne povis diri ion,mi ne drinkis vinon,ŝi volis daŭrigi sian seksan revolucion venĝante la interferanton,kaj kun helpo de la vino forigi mian timon kaj honton kaj abstinon kiujn ŝi sentis el mia konduto,ŝi ripetis la demandon kaj pliigis ke mi invitas vin,mi pagos prie.Mi ne povis respondi,sed por direkti mian angoron al alia loko,rigardis al la eksterdancejo,se la adepto de la profeto-dio vidus ke mi drinkas vinon,ilia asembleo decidus kaj ordono de ilia rivalo kaj oponanto punus min,miaj samkursanoj povis drinki vinon kaj amori provizore,nur mi pro mia Esperantisteco sub kontrolo de la persekutataj religiuloj ne povis drinki vinon,nek kapablis amori provizore,la freneza majstro de Esperanto estis kunlaboranto de ĉiuspecaj trudantoj kaj perfortantoj,kaj eblis kripligi min,en nia lando drinki vinon ne estis leĝe prohibita,la reĝo de la reĝoj ankaŭ drinkis vinon,tamen en la socio la plebo povus akuzi iun se tiu drinkus vinon,kaj iuj senleĝe kun aliaj pretekstoj eblus puni vindrinkanton,al tiu kiu drinkis vinon oni atribuis aliajn kaj eventualajn pekeblecojn,eĉ se drinkanto de la vino volis utiligi la vinon por si kiel medikamenton kaj forigi sian feblon,mi restis konfuzita,la fraŭlino forlasis min kaj iris al la eksterdancejo por trovi tiun interferanton,post ŝi mi diris:Mi trinkas senalkoholan trinkaĵon,ŝi aŭdis sed ne turnis sian kapon,ŝi ne estis trovinta tiun interferanton kaj el la eksterdancejo rigardis al mi,ŝi sentis fiaskon kaj mi bedaŭris en mia penso,ke la vojo de la provizora edziĝo en la Londona dancejo ankaŭ estas fermita por mi,se ŝi trovus la interferanton,li atribuus al mi multajn kaj eblajn pekojn por bari mian vojon kaj rezignigi la fraŭlinon kaj eĉ abomenigi ŝin pri mi,ĉi tiu penso venis al mia kapo kaj poste mi ne povis trovi ŝin,eble ŝi estis trovinta tiun adepton de

bildo de davud shams hakimi
bildo de Mike59

LA AŬTUNAJ MUŜOJ - IRENE NEMIROVSKY (3)

Dua ĉapitro

 

 

Ankoraŭ dum kelka tempo Tatjana Ivanovna aŭskultis la forirantan sonon de la tintiloj.

"Ili rapidas", ŝi sonĝis.

 

Ŝi daŭre staris meze de l' aleo, premante per ambaŭ manoj sian ŝalon sur la vizaĝon.

Leĝera kaj seka, la neĝo eniris en la okulojn kiel polvo.

La luno jam leviĝis kaj la spuroj de la glitveturilo, kavigitaj profunde en la frostigita grundo, flagris de blua fajro.

La vento ŝanĝiĝis kaj la neĝo tuj forte ekfalis.

 

La mallaŭta tinto de la sonoriletoj jam ĉesis.

La abioj kovritaj de glacio krakadis en la silento kun ĝemo de homa peno.

 

La oldulino malrapide reiris al la domo.

Kun ia peza mirego, ŝi pensis pri Cirilo kaj Jurij… La milito… Ŝi malprecize imagis kampon kaj galopantajn ĉevalojn… obusojn, kiuj disrompiĝis kiel maturaj guŝoj… same kiel sur ekvidita bildo… nu, kie ? … verŝajne en lernolibro, kiun iam kolorigis la infanoj… Kiuj infanoj ?… Tiuj, aŭ Nikolao Aleksandroviĉ kaj liaj fratoj ? …

 

Kelkfoje, kiam ŝi sentis sin laca, kiel ĉi-nokte, ŝi intermiksis ilin en sia memoro… Longa konfuza sonĝo… Ĉu, kiel antaŭe pro la krioj de Kolinka* , ŝi vekiĝos en la malnova dormoĉambro ?…

 

Kvindek unu jaroj…

La simbolo de la famo(66)

devas iri al administrejoj laŭ ordonoj,li komplimente diris:Tio estu via,mi ne bezonas tion,ne estas problemo!poste dum tagoj li ne ĉeestis ke mi donu la ombrelon al li,aŭ li estis en dormo kaj mi ne volis veki lin,pro tio eble li ofendiĝus,mi ne havis ankaŭ taŭgan horloĝon,mia horloĝo ne funkciis ĝuste,en la lasta tago,mia valizo estis preta por vojaĝi,kaj la ombrelo en mia mano devis doniĝi al li,sed li estis en dormo,kaj mi informiĝis ke estas jam malfruatempo,kaj mi havos prokraston eĉ se mi flugu al la aerodromo,mia horloĝaĉo estas min misiginta en kalkulo de la tempo,eksciante tion mi haste prenis la valizon,kaj kuris rapide al la strato,prenis frue taksion montrante al la ŝoforo monbiletojn kaj petante ke haste iru,rapide,rapide,la ombrelo restis en mia mano,kiam mi atingis al la aerodromo,informiĝis ke la aeroplano ankaŭ havas prokraston,sed ties prokrasto ne sufiĉis ke mi reiru kaj donu la ombrelon al la najbaro,mi vojaĝis kun la samkursanoj,kaj havante la ombrelon en la mano atingis al la aerodromo de Londono,tie iu majoro renkontis nin laŭ la preparita programo,li mirante rigardis al la ombrelo,sed ne diris ion,post tagoj iu serĝento el niaj kursanoj kun preteksto de eventuala pluvo prunteprenis la ombrelon,post horoj redonis al mi tion neuzinte,mi komprenis ke ekzistis afero de esploro pri la ombrelo,ne ekzistis problemo,tamen la samkursanoj demandis min:kial vi alportis ombrelon?Mi ridis antaŭ ekspliki la kialon,iu diris ke vi eble havas alergion pri la pluvo,mi divenis ke la Anglaj ekspertoj havas tiun opinion,mi por ne paroli plie intermetis plikredeblan pretekston,mi diris ke dum multaj jaroj mi ne povis aĉeti novan veston kaj uzis malnovan veston de aliaj,por veni al Anglujo mi povis ĉiukaze aĉeti novan veston,do dum kelkaj tagoj zorgadis pri la vesto kaj kutimiĝis al la zorgado,efektive tiu aserto ankaŭ estis iom ĝusta kaj komplete ne temis esti preteksto,oni ridis,kaj la suspekto finiĝis,la samkursanoj al la Anglaj ekspertoj estis dir

bildo de davud shams hakimi

Sabla(65)

mi sciis ke tiu seksavida saĝulino en evolucio de sia revolucio volis bari la vojon al la religia interferanto por havi kaj protekti sian naturan rajton,kaj la leĝo de ŝia lando permesis tion,ŝi defendis sian rajton kaj fieron kaj samtempe kompatis al mi kaj volis instigi kaj eksciti min nutrante sian fieron kaj intencis neniigi mian timon,heziton,abstinon,veki mian dormitan voluptemon,aŭ kaŝitan,jes pro la timo kaŝitan seksemon,aktivigi sian afrodizion,kuracante mian impotentecon,ĉi tiu distingo estis nur en mia penso,ŝi volis defendi sian rajton kaj arogon neakceptante interferon de aliulo kiu alude ordonis al ŝi ion malmoralan sen ekspliki la kialon de la ordono aŭ rekomendo,mia afero estis kuraci min kaj rezisti en fronto de senmorala trudo,en la kuraca afero laŭ niaj sinjoroj ne ekzistas punendaj reagoj,oni ne punas aŭ eĉ ne riproĉas serioze,kaj facile indulgas,jes,se vekiĝus mia seksemo pasinte el multjaraj prohibicioj mi proponus al ŝi provizoran kaj leĝan rilaton respektante la regulojn de mia socio,en tiu pozicio mi deziris respondi pozitive al ŝia kompato kaj servi al ŝia fiero pro kio la trudo de religia,religinoma,interfero estis forigita,mi estis en agrabla situacio,responde al ŝia instigo mi povus proponi al ŝi edziniĝi kun mi provizore,ĉiukaze ŝi ridus kaj unue dirus ke sen konsideri la atesteblecon de aliaj ni povas iri al hotelo kaj resti tie ĝis la mateno duope en komuna lito kaj paroli plie,mi ne dirus al ŝi ke pro tio kreiĝos preteksto ke poste iam oni atribuu al mi pekon,aŭ memorigu malrekte ĉi tiun nokton kaj ties ĝismatenon kaj kripligu min memorigante aliajn kaj similajn aferojn,kaj eblas ke oni preparu scenojn por atribui la kripligantan akcidenton al mia malzorgo aŭ malbonŝanco,la malbonŝancon ankaŭ oni atribuus al mi,tiun sensignifan kaj trompantan aferon,atribuante malbonŝancon al mi oni volus ke mi ne distingu kaj ne venĝu decidon de la persekutataj kaj ordonon de la persekutantaj religiuloj,male pro kripleco kiu devus ŝajne

bildo de davud shams hakimi
Abonrilata enhavo


povigita de