Ensaluto

Blogoj

Neretenebla Pasio (6/10)

Averton! Ĉi tiu novelo ĉefe temas pri erotikaĵo! La anonima novelo, tradukita el la ĉina, troveblas ĉe ĉinalingva retejo en ĉi tiu kaj ĉi tiu paĝoj.

 

Ses

Lunde kiam ŝi venis al la oficejo, Mo vidis, ke Wu kiel kutime bonhumore salutas ŝin, kvazaŭ nenio okazis. Tio lasis Mo malstreĉi sin iom.

 

Dum la vojo al la oficejo, Mo daŭre sentis maltrankvilon, ne sciante, kiel kondutis kun Wu. Vidinte, kiel li kondutas, ŝi ektrankviliĝis, tamen samtempe sentis iom da riproĉo, neatendante ke li kondutis kiel senkulpulo, eĉ ne telefonis ŝin dimanĉe.

 

Kvankam ŝi pro timo malŝaltis sian telefonon, ŝi tamen ne trovis meŝagon pri maltrafita telefona alvoko. Tiu tago ne estis dum sendangeraj tagoj, do Mo devis iri al apoteko mem por aĉeti kontraŭkoncipan medikamenton. Ununokta amafero kun kolego verŝajne ne gravis, sed kiel ili kondutu sin poste vere estis granda problem.

 

Mo kaj salutis Wu ridetante per “Bonan matenon”, kaj babilis kun Wang pri lasttempaj novaĵoj ridante. Neatendite, estis Liu, kiu ŝajne rimarkis ion, dirante: “Mo, vi estas vere bela hodiaŭ.”

 

Wu ankaŭ alproksimiĝis ridante, kaj diris: “Tio tamen ne pravas, en kiu tago nia Mo ne estas bela? Ŝi estas same bela ĉiutage.”

 

Sidiĝinte, Mo trankviligis sin, pensante: Wu ĝuste kondutis tiamaniere. Ĉu male li montrus sin maltrankvila, por ke ili ĉiuj rimarku tion? Tio ne eblus.

 

bildo de gb2312

La simbolo de la famo(33)

ĝis tiam tiommulte mi estis en la penso pri la famo kaj orgojlo,ke ne estis veninta al mia kapo,penso pri serĉi kuracvojon,la doktoro post multaj priesploroj antaŭavertis al mi pri legadi kaj skribadi,prohibis ankaŭ al mi versi poemon kaj skribi rakonton kiuj kaŭzis al astenio de miaj nervoj kaj uzdifektiĝo de miaj okuloj,kaj diris ke se mi ne konsideru la rekomendon kaj malobeu la ordonon,la lumo de miaj okuloj plie reduktiĝos,kaj eblas ke mi komplete blindiĝu,tiel ke mi jam estas estiĝinta,tiuulo diris ke li frue iros al vojaĝo kaj ne povas observadi al mia kuraco,kelkfoje mi iris al lia domo,oni diris ke li ne ĉeestas,lastfoje oni diris ke li estas irinta al vojaĝo,mi jam sciis ke li estas intermetinta ekskuzon kaj ne akceptas min,mia panjo ŝparinte el mono kiu estis por elspezi pro  la domo,iris al pilgrimo,ŝi ne kredis ke mi blindiĝos,nune ankaŭ mian blindiĝon ŝi atribuas al diaj destinoj,kaj sian pilgrimon ankaŭ kalkulas kiel la volon de la dio,kiam la panjo iris,miaj okuloj jam estis estiĝintaj pli bonaj,mi zorgis la domon kaj ripozis,por aĉeti manĝaĵon ankaŭ mi ne iris,mi sendis Zulfeli-on aŭ Ĥajrull-on,multe dormis mi timante pri evantuala blindiĝo,malmulte pensis,ne legis nek skribis,imagkapablon kaj iluzipovon mi jam klopodis mortigi en mia ekzisto ke miaj uzdifektitaj nervoj akiru potencon kaj elteneblon,se la jena stato daŭrus,mi ĵuras al la animo de Zulfeli,principe mi ne blindiĝus,la panjo kun miloj da dolĉaj memoroj revenis el la pilgrimo,kaj mi por lukri jam okupiĝis al labori en loko,la penson pri la jena laboro Zulfeli faligis al mia kapo,por liberiĝi el ligo kaj kateno kiu estis adori la famon,ne estis alia vojo,kiam mi parolis ĉiuspire pri la arto,li diris:Ĉu por plibone vivi estas nur unu vojo?resti viva kaj sana mem estas arto,se vi estas pli artuda ol aliaj,plibone vivu,iru trovi profesion,laboron,kun ĉi tiu superplena inteligento kaj klarvida okulo,ne pasos multa tempo ke vi estiĝos majstro,se vi ne volis honorarion de la m

bildo de davud shams hakimi

Sabla(32)

argumeti ke la vireto ne rajtas kunseksi antaŭ versadi religiajn poemojn kaj laŭdi la reĝon de la reĝoj,kaj prezenti Esperanton kiel servilon al superstiĉoj…kaj difekti mian piedon atribuante kulpon al mi,trudi mankon ke rezulte mi faru iun pekon poste perdu mian manon aŭ-kaj piedon punite,mizerigi kaj kontroli kaj humiligi,dependis al la sama decido de la freneza majstro,dume li direktis mian eventualan proteston kaj venĝemon al la sankta libro,kaj al la nobla korano kies destinitan inferon al pekantoj,kaj la sep pordojn de tiu infero,la frenezulo aligis al mia cerbo,por protekti la persekutatajn religiulojn en fronto de mia distingo,mi ne rajtis distingi ke ĉiuj malfaciloj kaj baroj al mi dependas al decido de la persekutataj poste al ordono de la persekutantaj religiuloj,nu,ordonis la dio de la sankta libro al Izraelidoj ke utermalferminton el azenoj elaĉetu per ŝafido,kaj se vi ne elaĉetos,tiam rompu al ĝi la kolon,kiam oni ne kapablis konvinki ke mi versu religiajn poemojn laŭdante superstiĉojn de nia socio,nomis min azenido,kaj ĉiame rompis la kolon kaj klinis la kapon de mia patrino,ke mi hontu kaj pentu kaj humiliĝu en fronto de atribueblataj,kaj atribuenditaj,kaj atribuindotaj kulpoj,rezulte oni protektu adeptojn de la profeto-dio en fronto de mia defendo kaj protesto,neceso de mia humiliĝo estis por obei ilin,kaj laŭdi iliajn superstiĉojn,elaĉeto,negoco,kunlaboro,estis uzataj vortoj kaj iloj,por konsentigi min kaj akceptigi la trudojn,oni senmonigis poste proponis monon kaj intermetis kondiĉojn,oni kripligis kaj prezentis helpvojon kun la samaj kaj similaj kondiĉoj,ĉiukaze estante kompleksuda,mia eventuala venĝemo devis aliĝi al la adeptoj de la sankta libro,kies samreligiano estis la kreinto de mia lingvo,mia Esperanto,do mi devis forlasi mian meman lingvon,sen havi reagon en fronto de la persekutataj kaj persekutantaj religiuloj kies superstiĉojn mi devis laŭdadi,kaj ilian reĝon,ilian komunan reĝon same,kaj prefere la destinitaj kripl

bildo de davud shams hakimi

Neretenebla Pasio (5/10)

Averton! Ĉi tiu novelo ĉefe temas pri erotikaĵo! La anonima novelo, tradukita el la ĉina, troveblas ĉe ĉinalingva retejo en ĉi tiu kaj ĉi tiu paĝoj.

 

Kvin

Kiam ili laboris posttagmeze, ambaŭ Mo kaj Wu distriĝis de siaj pensoj, kaj laboris malpli rapide ol kutime, kun oftaj eraroj.

 

De tempo al tempo Mo levis la kapon kaj rigardis Wu, scivole sin demandante, kial Wu agas tute alimaniere hodiaŭ, parolas malmulte, fumadas silente, laboras malrapide, kvazaŭ enpensiĝante.

 

La restaĵo de sia orgasmo ne tute malaperis, Mo ankoraŭ sensis iomete da pulsado profunde en sia korpo. Laboron, kiun ŝi kutime finis en du kaj duono horoj, Mo finis nur duone ĝis 17:00.

 

Je 17:30 Wu forĵetis la muson kaj diris: “Hodiaŭ la produktiveco estas aĉa, ni ĉesu kaj ripozu iomete. Mi gastigos vin. Ĵus malfermiĝis nova restoracio de kradrostaĵo en Xin-Jie-Kou10, mi ankoraŭ ne vizitis ĝin.”

 

Mo tuj volis akcepti, sed ekpaŭzis, rememorante sian nudan pudendon. Kvankam ŝi ja iam eliris sen kalsoneto, tamen tio okazis en la universitata nokto, kiam ŝi ne devis zorgi. Ŝi ja neniam iris sur la strato tiel… Pensinte pri tio, ŝi iom hezitis.

 

Tamen Wu ŝajne sciis, kion ŝi pensas, dirante: “Ni jam laboris tutan posttagmezon. Eliru kaj spiru freŝan aeron. Eĉ se ni daŭrigus la laboron, ni ne laborus produktive. Post manĝo, ni tuj finis la tutan laboron per uno fojo. Ĉiukaze la distanco estas tre mallonga.”

 

Mo ekpensis: en la jupo ankaŭ troviĝas subjupo, ŝi ne bezonis zorgi pri elmeto. Do ŝi iom ordigis aferojn, kaj sekvis Wu malsupren de la etaĝo.

 

bildo de gb2312
bildo de Mike59

LA FANTOMO DE L' OPEREJO (80)

LA FANTOMO DE L' OPEREJO (80)

 

Ĉar ili estis "la pordo-fermantoj"... la senfortigitaj eksaj maŝinistoj, kiuj vekis la kompaton de iu estro. Tiu faris ilin "pordo-fermantoj" en la etaĝoj kaj subteretaĝoj.

Ili senĉese iris supren kaj malsupren el la scenejo por fermi la pordojn – oni ankoraŭ nomis ilin "aerblovo-ĉasitoj" – sed mi kredas, ke de tiam ili ĉiuj mortis.

 

De ie ajn ili venas, la aeroblovoj tre difektas la voĉon. (1)

 

Aparte parolante la Perso kaj Raŭlo ĝojis pri tiu incidento, kiu senigis ilin de ĝenaj atestantoj, ĉar iuj el la pordo-fermantoj, havante nenion por fari kaj estante senhejmaj, pro pigreco aŭ pro bezono restis en la Operejo, kie ili tranoktis. Ilin oni povus trafi kaj veki, kaj okazigi iliajn demandojn por klarigoj. La enketo de sinjoro Mifroid provizore fortenis de niaj du herooj tiajn maloportunajn renkontojn.

 

Sed ne longe ili ĝuis sian solecon...

 

Aliaj ombroj nun malsupren venis el la sama vojo, laŭ kiu ĵus supreniris la "pordo-fermantoj". Ĉiu el tiuj ombroj portis antaŭ si lampeton ... kiun ili vigle movis supren kaj malsupren, esplorante la tutan ĉirkaŭon kaj sendube serĉante ion aŭ iun.

 

"Diable!" flustris la Perso, "mi ne scias, kion ili serĉas, sed ili ja povus nin malkovri...Ek!... ni foriru! Kun la mano daŭre en pozicio preta pafi... Pli fleksu vian brakon, nu, kun la mano samnivele kun la okuloj, kvazaŭ duelonte vi atendus la ordonon "Pafu!"... Lasu do vian pistolon en la poŝo! ... Ek! malsupren! (Li kuntrenis Raŭlon en la kvinan subetaĝon)... Samnivele kun la okuloj: jen afero pri vivo kaj morto! ... Tien ĉi!... tiu ŝtuparo! (Ili alvenis al la kvina subetaĝo)... Ha! Kia duelo, sinjoro! Kia duelo!..."

 

Sabla(31)

tiu kuraĝa fraŭlino kapablis defendi rajtojn kiujn ŝi volis havi,dum multaj jaroj ŝi amikiĝis kaj amoris kun aliaj kiuj ne estis Esperantistoj nek sciis kio estas Esperanto,oni baris ĉiujn vojojn al mi mizerulo,eĉ la vojon de leĝeakceptebla provizora edziĝo,kaj la freneza majstro pli aktive ol aliaj partoprenis en kontroli kaj bari mian vojon,kaj partoprenigi Esperantistojn en la trudoj,ŝajne por protekti la virton kiun defendis la persekutantaj religiuloj,sed efektive por forigi min el Esperantaj medioj,ĉar mi necese defendante min kritikis pri la persekutataj religiuloj,kiuj baris la vojon de la provizora edziĝo,kaj trudis ĉiaman edziĝon al mi kun seksamikino de religia sinjorido,la sama amorema kaj faciledonema fraŭlino vidante mian abstinon kiu estis pro la timo kaj prohibicio,atribuis al mi senseksecon kaj malamikecon,nevolon,malvolon kaj similajn aferojn,kiam mi plie klopodis nutri ankaŭ miajn malsatajn parencojn, la freneza majstro volis migrigi min al eksterlando,kaj versigi per mi religiajn poemojn,kiel la Anglaj frenezuloj kies nomoj estas inteligentaj,li ne sciis ke eĉ volunte mi ne povus versi poemon per perturbita cerbo,kaj volunte mi devus unue kunseksi sufiĉe,poste sensukcese klopodi por nevole obei kaj per poemo malvole laŭdadi superstiĉojn kaj la reĝon de la reĝoj,sed ne,la psikologo de la psikologoj en nia socio estis samtempe frenezulo de la frenezuloj,kaj dum kvindekjaraj penadoj kaj klopodadoj,komplotoj,akuzoj,ne kapablis eĉ diveneti ke ĉiuj trudoj de la AnglaRusaj soldatoj atingas nur al maleblecoj,kaj kripligante kaj plie kripligonte min,la adeptoj de la profeto-dio kaj alispecaj servantoj de imperialistoj ne eblas sukcesi,ne eblas obeigi min,due pro neebleco kiam okupis mian cerbon manko de la seksvojo,nur unue pro tio ke mi ne volis obei,do se mi volus obei pro mia kripliĝo,la cerbo ne funkcius tiel,la frenezulo…,ĉe Esperantistoj,lia preteksto pri versigi per mi religiajn poemojn,estis prepari etoson kaj progresigi Espera

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(32)

promeson ankaŭ li donis,kaj por senkompence helpi,kaj por pliigi mian salajron kaj subvencion,sed  malgraŭ vigleco kaj ŝajnigante simplecon,ju pli mi volis akiri informon pri la simboloj kaj sekretoj de la famo,des pli li sindetenis kaj ne permesis eĉ likiĝon de ia humideco prie,mi ne nur ne komprenis ion prie el li,sed pri mia antaŭe-akiritaj informoj implikiĝis al dubo kaj hezito,en la returnvojo el la domo de tiuulo mi vidis la poeteton,li estis teninta magazinon en la mano kaj haste alpaŝis al la flanko de la domo de la majstro,por prezenti sian skribon kun necesaj eksplikoj ke kun multaj atesteblecoj kaj rezonoj pruvu sian sincerecon,el la fora distanco mi gvatis lin,tiel ke li alpaŝis,la direndajn aferojn ripetis en la cerbo,kaj pro sia admiro pri aliulo ekskuzon pritondis kaj diversajn signifojn atribuis al siaj vortoj kaj frazoj,mi legis ĉi tiel el liaj moviĝoj kaj stato de liaj agoj,iam li iris lante,kvazaŭ hezitis pri antaŭeniro,sed kiam evidentan rezonon trovis por pruvi sian sincerecon,li alpaŝis kun kalkulitaj,firmaj kaj rapidaj kaj unuakordaj piedoj,mi lasis lin en lia mema stato,lastfoje kiam mi turnis mian kapon,vidis ke li ankoraŭ neatinginte al la domopordo de la majstro jam estiĝas pentanta pri sia aliĝo,kaj malfirme kaj langvore revenas,mi restis lin atendante,el la fora distanco li konis min,venis kaj pasante,rigardis min kun fieraj kaj arogantaj okuloj,kaj atendis mian saluton,mi ne atentis,li ridetis kaj pasis,la jenan rideton kalkulis signo de demando pri kielestiĝo kaj aserto de favoro kaj graco,kiom arogon kaj fieron li havis! kio estiĝus se li salutus!?

bildo de davud shams hakimi

Neretenebla Pasio (4/10)

Averton! Ĉi tiu novelo ĉefe temas pri erotikaĵo! La anonima novelo, tradukita el la ĉina, troveblas ĉe ĉinalingva retejo en ĉi tiu kaj ĉi tiu paĝoj.

 

Kvar

“Wu-eto” fakte ĵus plezurigis sin last-merkrede.

 

La firmao gastigis klientojn el nord-orienta regiono ĉe fiŝaĵa restoracio Xiangyang9. Direktoro Liu de la venda departemento estis bona amiko, kiu devigis Wu akompani ĉe la bankedo.

 

Tiuj ĉe la sama tablo eldrinkis ok botelojn da alkoholaĵo nomita Ĉiela Bluo. Kvankam Wu povis drinki multe, eĉ li preskaŭ ne povis elteni plu. Post satiga festeno, kompreneble ili iris al banejo, por satigi deziron “bani” sin.

 

Kutime Wu ne vizitis tian lokon, sed pro tro da alkoholaĵo, li ne povis rezisti la persvadon de Liu.

 

Liu diris: “Via edzino ne estas hejme, do vi ne bezonas registri vin ĉiu nokte. Ni nur iru bani por forvaporigi la alkoholaĵon, ne por tiuj aĉaj aferoj.”

 

Wu samopiniis post konsidero, kaj kuniris. Neatendite, post dorsofrotado kaj vaporizado en saŭno, alkoholaĵo pli kaj pli naŭzis lin, ke kvazaŭ en nebulo li ekkuŝiĝis reveninte al la ĉambro.

 

Liu aranĝis servistinon por masaĝi la gambojn al Wu, kaj diris: “Nur masaĝo de gamboj, kuŝu tie kaj malstreĉu muskolojn, tio estos tre ĝuebla.”

 

Unue Wu volis rifuzi per preteksto, sed li vidis, ke la kompatinda servistino starante tie atendis lian ordonon, kaj ŝi aspektis pura, kaj ne iris proksimen koketi al li.

 

bildo de gb2312

Neretenebla Pasio (3/10)

Averton! Ĉi tiu novelo ĉefe temas pri erotikaĵo! La anonima novelo, tradukita el la ĉina, troveblas ĉe ĉinalingva retejo en ĉi tiu kaj ĉi tiu paĝoj.

 

Tri

Post kiam Mo eniris la necesejon, ŝi sentis iom perdita. Dum dudek ok jaroj, ĉi tio estis la unua fojo, kiam ŝi alfrontis tian malkaŝan moleston, des pli en aŭtobuso. Estis terure, ke ŝi mem eĉ sentis ĝuon, kaj la reago de karno estis tiel intensa.

 

Starinte sen ideoj por momento, ŝi ekmemoris sian celon eniri la necesejon. Ŝi mekanike levis la jupon, malrapide subentiris la t-kalsoneton, kaj sidiĝis sur la necesejan sidlokon. La t-kalsoneto estis tute malpura, ke la mallarĝa ŝtofo de ĉirkaŭ tri centimetroj jam plene trempiĝis de ŝia amsuko.

 

La orgasmo alvenis subite kaj forte. Iom da subite elŝprucita viskoza mielsuko, post kiam la ŝtofpeco sorbis ĝian akvon, postlasis ĝelon, kiu eltiriĝis inter ŝia mielvazo kaj la t-kalsoneto, formante kelkajn brilaj arĝentajn fadenojn. La kristalaj fadenoj baraktis necedeme kelkfoje, poste rompiĝis kaj kuntiriĝis ree al ŝia mielvazo kaj la ŝtofpeco, formante arojn da tordiĝantaj punktaĵoj.

 

Mo ne sciis, kiam ŝi lastfoje tiel orgasmis. Ĉu en universitato? Ĉu antaŭ edziniĝo? Aŭ poste? Kun kiu el la tri viroj? Tamen pri pinta sperto jam forpasinta, kvazaŭ leĝera fumo disipiĝinta en la aeron, oni nur scias ĝian iaman ekziston, sed kiam returnante al ĝi, ĝi jam tute ne troveblas.

 

Pensante pri tio, Mo subite timiĝis. Ĉu vere ŝi estis malĉasta virino? Ne, neniel. Kvankam ŝi havis tri seksajn partnerojn, tamen ŝi neniam daŭrigis seks-rilaton kun du viroj samtempe, kaj konservis decan distancon kun viraj kolegoj in la firmao.

 

bildo de gb2312
bildo de Ljeonjiid

..INTERNACIĵaY NUMERALeY -+ INTERNACIĵO PRONONCATaY CIFEReY ï NAMBReY..

..Leonyid ( L'eon'їd) Dasheevskjij (Daŝēvsk'ij):

 

.!!preskaû 47 jaroj trapasis ,kiam mi kreis universalan multlingvan alfabeton surbaze de la angla alfabeto ,dislarqhita per tipay literkombinoj similaj al la anglaj ,ekzemple ,sh ,zh ,ch ,qh ,th ,dh kaj tiel plu ,!!al chjiuj 26 anglaj literoj eblas aldoni chjiam neprononcatan literon “h” en rolo de superskriblinia signete cirkumflekso (^) ,kiu en Esperanto nomiqhas per vorto “chjapelo” = “ĉ'apelo” (unuobla apostrofo signas molan konsonanton ,sed => on duobla apostrofo signas nonmolan (duran) konsonanton kaj => yi = ï egalas al no(n)prononcata ( <= malprononcata) literkombino “jh” = ĵ.

,.literoj kaj tipaj literkombinoj de nova dislarqhita alfabeto hhavas (hh => ĥ [h]) = ĥavas certan nombran => nambran signifon kaj pro chji+tio ili povas servi en rolo de latinliteraj ciferoj ne nur dekumaj (dekecaj = decimalaj) ,sed ankaû deksesumaj = deksesecaj ,kiuj estas => jas nomataj => namataj ankaû = ankau^ = ankauh <= ankaŭ kiel PUDECAJ.

..anstataû la tipaj literkombinoj eblas uzi => juzi solajn chjapelitajn = ĉ'apelitajn literojn ,por mallongigi = nonlongigi = kurtigi textojn = tekstojn (x = ks) ,por kio eblas ankaû elekti pli => blej kurtaj = kurtejaj sinonimoj => samnamoj.

Abonrilata enhavo


povigita de