Ensaluto

Blogoj

Neretenebla Pasio (4/10)

Averton! Ĉi tiu novelo ĉefe temas pri erotikaĵo! La anonima novelo, tradukita el la ĉina, troveblas ĉe ĉinalingva retejo en ĉi tiu kaj ĉi tiu paĝoj.

 

Kvar

“Wu-eto” fakte ĵus plezurigis sin last-merkrede.

 

La firmao gastigis klientojn el nord-orienta regiono ĉe fiŝaĵa restoracio Xiangyang9. Direktoro Liu de la venda departemento estis bona amiko, kiu devigis Wu akompani ĉe la bankedo.

 

Tiuj ĉe la sama tablo eldrinkis ok botelojn da alkoholaĵo nomita Ĉiela Bluo. Kvankam Wu povis drinki multe, eĉ li preskaŭ ne povis elteni plu. Post satiga festeno, kompreneble ili iris al banejo, por satigi deziron “bani” sin.

 

Kutime Wu ne vizitis tian lokon, sed pro tro da alkoholaĵo, li ne povis rezisti la persvadon de Liu.

 

Liu diris: “Via edzino ne estas hejme, do vi ne bezonas registri vin ĉiu nokte. Ni nur iru bani por forvaporigi la alkoholaĵon, ne por tiuj aĉaj aferoj.”

 

Wu samopiniis post konsidero, kaj kuniris. Neatendite, post dorsofrotado kaj vaporizado en saŭno, alkoholaĵo pli kaj pli naŭzis lin, ke kvazaŭ en nebulo li ekkuŝiĝis reveninte al la ĉambro.

 

Liu aranĝis servistinon por masaĝi la gambojn al Wu, kaj diris: “Nur masaĝo de gamboj, kuŝu tie kaj malstreĉu muskolojn, tio estos tre ĝuebla.”

 

Unue Wu volis rifuzi per preteksto, sed li vidis, ke la kompatinda servistino starante tie atendis lian ordonon, kaj ŝi aspektis pura, kaj ne iris proksimen koketi al li.

 

bildo de gb2312

Neretenebla Pasio (3/10)

Averton! Ĉi tiu novelo ĉefe temas pri erotikaĵo! La anonima novelo, tradukita el la ĉina, troveblas ĉe ĉinalingva retejo en ĉi tiu kaj ĉi tiu paĝoj.

 

Tri

Post kiam Mo eniris la necesejon, ŝi sentis iom perdita. Dum dudek ok jaroj, ĉi tio estis la unua fojo, kiam ŝi alfrontis tian malkaŝan moleston, des pli en aŭtobuso. Estis terure, ke ŝi mem eĉ sentis ĝuon, kaj la reago de karno estis tiel intensa.

 

Starinte sen ideoj por momento, ŝi ekmemoris sian celon eniri la necesejon. Ŝi mekanike levis la jupon, malrapide subentiris la t-kalsoneton, kaj sidiĝis sur la necesejan sidlokon. La t-kalsoneto estis tute malpura, ke la mallarĝa ŝtofo de ĉirkaŭ tri centimetroj jam plene trempiĝis de ŝia amsuko.

 

La orgasmo alvenis subite kaj forte. Iom da subite elŝprucita viskoza mielsuko, post kiam la ŝtofpeco sorbis ĝian akvon, postlasis ĝelon, kiu eltiriĝis inter ŝia mielvazo kaj la t-kalsoneto, formante kelkajn brilaj arĝentajn fadenojn. La kristalaj fadenoj baraktis necedeme kelkfoje, poste rompiĝis kaj kuntiriĝis ree al ŝia mielvazo kaj la ŝtofpeco, formante arojn da tordiĝantaj punktaĵoj.

 

Mo ne sciis, kiam ŝi lastfoje tiel orgasmis. Ĉu en universitato? Ĉu antaŭ edziniĝo? Aŭ poste? Kun kiu el la tri viroj? Tamen pri pinta sperto jam forpasinta, kvazaŭ leĝera fumo disipiĝinta en la aeron, oni nur scias ĝian iaman ekziston, sed kiam returnante al ĝi, ĝi jam tute ne troveblas.

 

Pensante pri tio, Mo subite timiĝis. Ĉu vere ŝi estis malĉasta virino? Ne, neniel. Kvankam ŝi havis tri seksajn partnerojn, tamen ŝi neniam daŭrigis seks-rilaton kun du viroj samtempe, kaj konservis decan distancon kun viraj kolegoj in la firmao.

 

bildo de gb2312
bildo de Ljeonjiid

..INTERNACIĵaY NUMERALeY -+ INTERNACIĵO PRONONCATaY CIFEReY ï NAMBReY..

..Leonyid ( L'eon'їd) Dasheevskjij (Daŝēvsk'ij):

 

.!!preskaû 47 jaroj trapasis ,kiam mi kreis universalan multlingvan alfabeton surbaze de la angla alfabeto ,dislarqhita per tipay literkombinoj similaj al la anglaj ,ekzemple ,sh ,zh ,ch ,qh ,th ,dh kaj tiel plu ,!!al chjiuj 26 anglaj literoj eblas aldoni chjiam neprononcatan literon “h” en rolo de superskriblinia signete cirkumflekso (^) ,kiu en Esperanto nomiqhas per vorto “chjapelo” = “ĉ'apelo” (unuobla apostrofo signas molan konsonanton ,sed => on duobla apostrofo signas nonmolan (duran) konsonanton kaj => yi = ï egalas al no(n)prononcata ( <= malprononcata) literkombino “jh” = ĵ.

,.literoj kaj tipaj literkombinoj de nova dislarqhita alfabeto hhavas (hh => ĥ [h]) = ĥavas certan nombran => nambran signifon kaj pro chji+tio ili povas servi en rolo de latinliteraj ciferoj ne nur dekumaj (dekecaj = decimalaj) ,sed ankaû deksesumaj = deksesecaj ,kiuj estas => jas nomataj => namataj ankaû = ankau^ = ankauh <= ankaŭ kiel PUDECAJ.

..anstataû la tipaj literkombinoj eblas uzi => juzi solajn chjapelitajn = ĉ'apelitajn literojn ,por mallongigi = nonlongigi = kurtigi textojn = tekstojn (x = ks) ,por kio eblas ankaû elekti pli => blej kurtaj = kurtejaj sinonimoj => samnamoj.

Neretenebla Pasio (2/10)

Averton! Ĉi tiu novelo ĉefe temas pri erotikaĵo! La anonima novelo, tradukita el la ĉina, troveblas ĉe ĉinalingva retejo en ĉi tiu kaj ĉi tiu paĝoj.

 

Du

Enirinte la financan departementon de la firmao, Mo ne havis tempon saluti direktoron Wu, kaj hastis en la necesejon.

 

Wu Gang sentis ion strangan ĉe Mo hodiaŭ. Kial rekte rapidi al la necesejo tuj post eniro? Ĉu ne ŝia monataĵo komenciĝis? Sed ne eblis? Tio okazis ĵus dum la lasta semajno ĉe Mo. Plie ŝia vizaĝo terure ruĝiĝis. Ĉu eble seninterrompa kromlaboro dum kelkaj semajnoj kaŭzis al ŝi malsanon?

 

Wu Gang iom konfuziĝis, sed palpis sian nazon laŭ sia kutimo, kaj plue laboris per la komputilo.

 

Wu Gang aĝis kvardek kvin jarojn ĉi-jare, kaj plimalpli estis unu el la fondintoj de la firmao. Sed la kialo de lia direktoriĝo en la financa departemento ne estis nur servodaŭro. Li havis impulson studadi novajn aferojn. Se io estis nova, amuza kaj tre utila, Wu Hang tuj ekstudis ĝin.

 

Tre frue en 1993, kiam komputilo ĵus aperis en la firmao, la dua enamiĝo de Wu komenciĝis. Dum laborhoro, ĉiuj cirkaŭis la komputilon por amuzi sin, li ne sentis dece daŭre okupi ĝin, tial li postrestis en la firmao por senhasta esploro post deĵoro.

 

Post nelonge, li fariĝis la fakulo pri komputilo en la firmao. Li ne nur amuzis sin per la komputilo, li pli multe utiligis ĝin. Li aĉetis gvidlibron pri “EXCEL”6, kaj post unu monata studado, li tute transprenis la taskon pri financaj raportaroj de la firmao.

 

bildo de gb2312

NE ESTU MALKURAGXAJ

Estimataj,
NE ESTU MALKURAĜAJ
“Estu kuraĝaj kaj fortaj, ne timu, kaj ne sentu teruron antau La reĝo de Asirio kaj antau la tuta homamaso, kiu estas kun li, ĉar kun ni estas pli, ol kun li: kun li estas brako karna, sed kun ni estas la Eternulo, nia Dio, por helpi al ni kaj por batali en niaj bataloj. Kaj la popolo vigliĝis de la vortoj de Ĥizkija, reĝo de Judujo” (2 Kronikoj 32:7-8).
Sanĥerib, reĝo de Asirio, kiu estis tiama monda potenco, venis en Judujon kaj eksieĝis ĝin. Li minacis la popolon cedi al li anstatau cedi al la vortoj de kuraĝigo de Ĥizkija, reĝo de Judujo. La popolo havis ĉiun kauzon paniki pro la militaj sukcesoj de tiu Asiria reĝo kaj liaj antauuloj. Tamen, ili gajnis konfidon el la vortoj de Ĥizkija ĉar ili kredis kiel Ĥizkija diris ke Sanĥerib fidis al homaj rimedoj dum ili havis la dian subtenon. La Eternulo ja helpis la popolon, kaj la homaj rimedoj de Sanĥerib faris al li malsukceson terure.
Homoj estas inklinaj fidi al homaj kaj materiaj rimedoj hodiau, kaj ili eble uzos  ilin por premi aliajn homojn. Tamen, la premitaj ne devas malkuraĝiĝi. Se ili povus fidi al Dio kiel la popolo Juda faris, Dio helpos ilin je Sia rimedo kaj je Sia tempo. Ne gravas la forto de la premanto, la Eternulo jam promesis, “Ne timu, ĉar Mi estas kun vi; ne maltrankviliĝu, ĉar Mi estas via Dio; Mi vin fortigos, Mi vin helpos, Mi vin subtenos per Mia justa dekstra mano” (Jesaja 41:10), “…ĉar pli granda estas Tiu, kiu estas en vi, ol tiu, kiu estas en la mondo” (1 Johano 4:4).
Kiu au kio estas la “Sanĥerib” kiu jam “eksieĝis” vian vivon kiu igas vin esti tima au malkuraĝigita? Ĉu la afero au persono minacas vin kaj vi estos perdonta esperon? Ne estu malkuraĝigita! Kiel Ĥizkija, mi petas vin fidi al Dio. Li estas kun vi. Li faros viajn batalojn, kaj vi baldau atestos pri la boneco de Dio sur via vivo.
Je la servo de Dio,

bildo de Adebayo Afolaranmi

Neretenebla Pasio (1/10)

Averton! Ĉi tiu novelo ĉefe temas pri erotikaĵo! La anonima novelo, tradukita el la ĉina, troveblas ĉe ĉinalingva retejo en ĉi tiu kaj ĉi tiu paĝoj.

 

Unu

Kutime Mo1 ne veturis per aŭtobuso, kies konfuzan bruon kaj ŝliman odoron ŝi tre ne ŝatis. Sed hodiaŭ kiam ŝi eliris, ŝi tute ne havis deziron voki taksion.

 

Pasis jam tri monatoj ekde la divorco. Rigardadante la vakan ĉambron ĉiutage, ŝi nur sentis, ke troviĝas neniom da viveco hejme. Kiam la klimatizita aŭtobuso alvenis, ŝi suriris senpense.

 

Dum septembro en Nanjing2 estis ankoraŭ varmege, kaj plie estis semajnfina posttagmezo, multaj veturis en la buso, ke ne restis eĉ unu sidloko. Tamen pri tio neniom zorgis Mo, ŝi nur volis senti sian ekziston inter la homamaso — kaj ricevis iom pli da aprezantaj ridgardoj.

 

Antaŭ ol eliri el hejmo, ŝi vestis sin per silkogaza robo. Jen gigatnigra longa hararo alpremiĝis al blanka kolo, la jam brile ruĝaj lipoj estis leĝere ŝmiritaj per lipruĝo, kaj aspektis eĉ pli mielriĉaj. Rigardante sin en la surtera spegulo, ŝi tre kontentis, tamen ankaŭ silente suspiris en la menso.

 

Kiam la imagitaj rigardoj fariĝis korpo alpremanta ŝian dorson kaj mano kaŝe premanta ŝian postaĵon, agitiĝo, maltrankvilo kaj sennoma ekscito, kvazaŭ eksplodaĵo post miksado, tondre eksplodis en ŝia brusto. Ŝi dumtempe malatentiĝis, tamen la mampintoj ekstaris kvazaŭ elektrigitaj.

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

bildo de gb2312

La simbolo de la famo(31)

kaj prezenti versaĵojn de la ĉiepokaj poetoj,li ne akceptis la rezonojn de la ŝancturnita poeto,kaj diris ke vi ne estas pruntedoninta al mi iun panon,do pro la jena kaŭzo viaj versoj ne havas literaturan valoron,malesperigis tiun kaj alvojigis,la poeto jam komprenis ke la majstro volas esti sole kun mi,do pretekste tiun forigas,tiu ne insistis multe,iris,sed profunde intencis denove veni al la favorĉeesto de la majstro en konvena oportuno,ne restis en ĉeesto de mi aliulo,tiuulo rigardis al mi gape,mi ankaŭ kun paŭta mieno komprenigis al li ke mi havas riproĉojn,ne intermetis ekskuzon kaj pretekston ke kial en pasita tempo mi ne estas atinginta al lia favorĉeesto,mi ne ŝajnigis ankaŭ honton prie,kompreneblis ke li devas demandi pri mia stato,mi diris:La manko de la kompleta favoro estas el via flanko,ke vi ne havas informon pri mia profundo,mia deziro estas via feliĉo kaj sukceso,sed kun laca menso kaj uzdifektitaj nervoj mi jam ne povas plenumi la kondiĉon de la servado,kaj prepari motivojn de kontento al vi ekscelenco.Kun dubo kaj hezito li rigardis min,kaj pensis ke eble la batalantoj kontraŭ li,estas min trompintaj kaj nun mi laboras al aliulo,li volis riproĉi,memorigi tion kion li estas doninta al mi ĝis nun kaj akuzi ke mi ne konsideras lian favoron. -Mi estas preninta la honorarion de mia laboro,mi diris,vi ne estas bonfarinta al mi senkaŭze. Li diris:Ba! kio estas via laceco,kiun maltrankvilecon vi havas?

bildo de davud shams hakimi

Sabla(30)

la Sablanomita karaktero de tiu romano,…jes,en mia lingvo Sabla,mi ne bezonas uzi Anglan vorton,Angloj uzu mian lingvon,ŝi vivis apud rivero,en la infaneco ŝi estis trovita per Lizzie la edzino de fiŝkaptisto,tiu edzino ofte vojaĝis ien kaj revenis gajninte monon kaj aĉetinte alkoholaĵojn kaj manĝaĵojn,ŝia edzo neniam protestis pri ŝiaj vojaĝoj,kaj ne ĝenis sian edzinon nek demandis ŝin ke kien vi iris kaj kion faris?

bildo de davud shams hakimi
bildo de Mike59

Demando...

Karaj (ankoraŭ) nekonataj legantoj,

 

Mi elkore dankas pro viaj multaj vizitoj kaj tiu intereso koncerne mian blogon.

Tamen, mi tre ŝatus scii iom pri vi...

Kiuj vi estas? ...

Ĉu vi iam havas komenton?... (eble proponojn aŭ rimarkojn por plibonigi/poluri mian tradukaĵon)...

 

Antaŭdankon pro viaj respondoj.  smiley

 

Plej amike el suda Francio (Castellane) salutas vin

Mikelo

bildo de Mike59

LA FANTOMO DE L' OPEREJO (79)

Mifroid elrektiĝis, malsupreniris kelkajn ŝtupojn kaj ekkriis:

 

Rigardu!"

 

En la ruĝa lumeto de eta signallampo, malsupre de la ŝtuparo, kuŝis du pliaj korpoj.

 

La reĝisoro rekonis la helpantojn de Mauclair... Mifroid suben iris kaj ekzamenis ilin.

"Ili dormas profunde" li diris. "Jen tre stranga afero! Ni ne plu dubu pri la interveno en la lumiga servo de iu nekonatulo... kaj kompreneble tiu nekonatulo laboris por la forrabisto!... Sed kia stranga ideo forrabi artiston de sur la scenejo!...Jen elekto de malfacilaĵo, aŭ mi ne estas kompetentulo! ...Venigu la kuraciston de l' teatro!"

 

Kaj sinjoro Mifroid rediris;

"Jen stranga afero!... tre stranga afero!..."

 

Poste li turnis sin al la interno de l' eta ĉambro, parolante al homoj, kiujn nek Raŭlo nek la Perso povis ekvidi de la loko, kie ili troviĝis.

 

"Kion vi pensas pri ĉio tio, sinjoroj?" li demandis. "Nur vi daŭre silentas... Vi tamen certe havas iun opinion, ĉu?..."

 

Tiam super la plataĵo de la ŝtuparo Raŭlo kaj la Perso vidis la sinjorojn direktorojn antaŭeniri kun konsternitaj vizaĝoj – nur iliajn vizaĝojn ili vidis – kaj ili aŭdis la emociitan voĉon de Moncharmin:

 

"Sinjoro la komisaro, ĉi tie okazas aferoj, kiujn ni ne povas kompreni."

 

Kaj malaperis la du vizaĝoj.

 

"Dankon pro la informo, sinjoroj!", mokeme respondis Mifroid.

 

Sed la reĝisoro, kun la mentono en sia dekstra mankavo, tiam profunde pripensante, diris:

"Ne la unuan fojon Mauclair endormiĝas en la teatro. Mi memoras, ke iun vesperon, mi trovis lin ronkantan en la "niĉo" kaj apud lia tabakujo."

 

Abonrilata enhavo


povigita de