Ensaluto

Blogoj

La Mikroerao (Verkita de Liu Cixin) 4/6

La Kvara Sekcio: Mikrohomaro

 

“Dum la dek sep mil jaroj antaŭ la kataklismo, homaro provis elpensi ĉiajn metodojn sin savi, inter kiuj la plej simpla estis interstela elmigrado, sed neniu kosmoŝipo, inkluzive de via arkeo, trovis stelon kun loĝebla planedo. Eĉ se oni trovis ĝin, laŭ la homara teknologio de kosmonavigado jarcenton antaŭ la kataklismo, oni eĉ ne povis plenumi, ke nur unu elmilo de la homaro elmigri. Alia ideo estis migrado en profundon de la Tero por eliri poste, evitinte la energian flagron de la Suno. Tio nur plilongigis la procezon de morto, la tera ekosistemo post la kataklismo estis tute detruota, kaj ne povis vivteni la homaron.

 

“Dum iu tempo, homoj preskaŭ malesperis. Sed iu genetika inĝeniero ekhavis brilan ideon en sia cerbo: kio okazos se oni plimalgrandigos la volumenon de homaro miliardoble? Tiel la skalo de homara socio ankaŭ plimalgrandiĝos miliardoble, kaj bezonos malgrandegan ekosistemon, konsumos malgrandegajn resursojn por vivteni. Baldaŭ la tuta homaro konsciis, ke tio estas la sola farebla metodo savi la homaran civilizacion. Tiu elpenso bazis sur du teknologioj, unu el ili estis genetika inĝenierio. Post redaktado de homa genaro, homaro reduktos sian amplekson ĝis ĉirkaŭ dek mikrometroj, kompareblan kun amplekso de unu ĉelo, sed la korpa strukturo tute ne ŝanĝiĝos. Tio estis tute fareble, ĉar la genoj de homoj kaj bakterioj ne tiom malsamas komence; la alia teknologio estis nanoteknologio, kiu disvolviĝis dum la dudeka jarcento, kiam homoj jam povis konstrui generatoron bakterion larĝan, poste homoj povis konstrui ĉiujn aparatojn per nanoteknologio de raketo ĝis mikroonda kuirilo, kvankam tiuj nano-inĝenieroj eĉ ne pensis en siaj sonĝoj, ke iliaj fabrikaĵoj fine utilos tian celon.

 

bildo de gb2312
bildo de Mike59

LA FANTOMO DE L' OPEREJO (78)

21a ĈAPITRO :

 

En la subetaĝoj de l' Operejo

 

 

"Kun la mano levita preta pafi!" haste rediris la kuniranto de Raŭlo.

 

Komplete turniĝinte ĉirkaŭ si mem, la muro fermiĝis malantaŭ ili.

 

Dum momento la du viroj retenante sian spiron restis senmovaj.

En tiu mallumo regis silento, kiun nenio rompis.

 

Fine la Perso decidiĝis iomete sin movi, kaj Raŭlo aŭdis lin genue ŝoviĝi por blindopalpe ion serĉi en la tenebro.

 

Subite la lumo de duonopaka lanterno ekheligis la tenebron antaŭ la juna viro. Raŭlo instinkte retroiris kvazaŭ li volus eviti serĉon de iu nevidebla malamiko. Sed li tuj komprenis, ke tiu lumo apartenas al la Perso, kies gestojn li atente observis.

 

La eta ruĝa cirklo zorgege esploris supre malsupren la vandojn ĉirkaŭ ili. Tiujn vandojn konsistigis muro dekstre, septo el tabuloj maldekstre kaj plankoj supre kaj malsupre.

 

Raŭlo diris al si, ke tien Kristina jam pasis tiun tagon, kiam ŝi sekvis la voĉon de la Muzikanĝelo. Certe jen la kutima vojo de Erik, kiam li alvenis tra la murojn por trompi la honestecon de Kristina kaj veki scivolon en la naiva junulino.

 

Memorante la vortojn de la Perso, Raŭlo opiniis, ke tiu vojo estis mistere farita de la fantomo mem. Tamen oni poste ekscios, ke Erik trovis tiun sekretan koridoron kvazaŭ preparitan por li. Longtempe nur li sciis pri ĝia ekzisto.

 

Fakte tiu koridoro estis farita dum la Pariza Komunumo* por ebligi, ke la gardistoj rekte konduku siajn malliberulojn al la karceroj konstruitaj en la kelaro – ĉar la komunumistoj okupis la konstruaĵon tuj post la 18an de Marto : ili faris el ties supraĵo la elirpunkton por la varmaerbalonoj komisiitaj por alporti al la departementoj iliajn ribeligajn proklamojn; la malsupraĵo iĝis ŝtata prizono.

 

Saluton post longa temp'

Mi jam estas forgesinta ke chi tiu pagho ekzistas ...

 

Mi ne estas morta, mi ne estas kabeinta.

 

Mia chefa reta komunikilo kun esperantistoj estas fejsbuko nuntempe, malgrau al mi ne plachas ties mallibera naturo.

Vi ankau povas trovi min en friendica kaj diaspora* -- mi forte rekomendas elprovi chi tiujn liberajn alternativojn. Sed kompreneble mi ankau plie uzi chi-paghon.

 

Ni esperantistoj ofte malbone eluzas la eblecojn de la reto -- kaj certe mi ne estas ekcepto, malgrau ghi estus la perfekta ilo por ni.

 

bildo de Ingolf Jandt

La simbolo de la famo(30)

Donu vian skribon! la sekretario de nia rakontskribaĵo  legos,se estu interesa,post  konsideri  la vicon,tion ni publikigos.La rakonton mi donis kaj adiaŭis,anstataŭ li,la servisto respondis,mi malsuprenvenis ab la ŝtuparo kaj refoje  turniĝis kaj reiris kaj demandis la serviston:Se tio estu bona,kiutempe oni publikigos tion? Li diris:Kion mi scias?eble post ses monatoj,kaj pliigis ke precipe ili ne legas tion,la redaktoro ne havas tempon por ĉi tiaj aferoj.Mi demandis:Do la sekretario de la rakontskribaĵo? Denove li kun kapo kaj lipo dufoje aludis ke ne,ne havu tian esperon!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(29)

multaj el la kolegoj de la freneza majstro,kiuj minace aludis al mia femuro,pensis ke poste , la perdiĝo de mia piedo el la femura parto,devos implici ke mi devas kredi ke Hafez ne drinkis vinon,kaj la vino en ties poemoj havas aliajn kaj eĉ ne kompreneblajn  nek diveneblajn signifojn,tamen la freneza majstro sciis ke mia senpiediĝo dependas al decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,kaj ĉiukaze devas implici ke forlasu Esperanton,ĉar sciante Esperanton vi kritikas pri la adeptoj de la profeto-dio,la frenezulo volis konvinki Esperantistojn ke mi ne taŭgas scii ĉi tiun lingvon,do preparis scenon pri femura afero por atribui al mi kulpon,mi devis esplori kaj trovi orbiton de la traktoj kaj kielestiĝon de la komploto,tiam mi plie pensis ke nu,laŭ la sankta libro la eternulo aperigis al Izraelidoj savanton,Ehudon,la Izraelidoj sendis per li donacon al Eglon,reĝo de Moab,Ehud faris al si glavon dutranĉan,havantan la longon de unu ulno,kaj zonis ĝin sub sia vesto al sia dekstra femuro,Ehud diris al Moab ke mi volas diri al vi sekreton,mi havas por vi vorton de dio...Ehud sian maldekstran manon etendis kaj prenis la glavon de sia dekstra femuro,enpuŝis ĝin en lian ventron,poste Ehud kaj Izraelidoj iris okupis la transirejon de Jordan... Kiun sekretan aferon volis diri al mi el la flanko de la profeto-dio tiu dancantino montrante sian femuron?

bildo de davud shams hakimi

SE DIO NE RESPONDUS AL VIAJ PREGXOJ...

Estimataj,
SE DIO NE RESPONDUS AL VIAJ PREĜOJ...
"Ho, se mia peto plenumiĝus, Kaj se Dio donus al mi tion, kion mi esperas! Ho, se Dio komencus kaj disbatus min, Donus liberecon al Sia mano kaj frakasus min! Tio estus ankorau konsolo por mi; Kaj mi ĝojus..." (Ijob 6:8-10).
Estas evidente el la Sankta Biblio kaj spertoj de vivo ke Dio ne respondas al ĉiuj preĝoj, eĉ tiuj de Siaj virtuloj! Ijob estis virtulo. Dio, Mem, atestis tion dum Satano provis akuzi Ijobon (vidu: Ijob 1:8; 2:3). Tamen, Dio permesis al Satano tenti Ijobon detruante ĉion kion Ijob posedis, inkluzive liajn infanojn. Satano eĉ "frapis Ijobon per turmentaj abscesoj de la plando de lia piedo ĝis lia verto" (Ijob 2:7). Je sia agonio, Ijob preĝis ke Dio mortigu lin, almenau por savi lin el ĉi tiuj suferoj (vidu: Ijob 6:8-10). Dio ne respondis al la preĝo. Por aldoni insulton al la vundo de Ijob, liaj amikoj akuzis lin kaj liajn mortintajn infanojn pri nefaro kontrau Dio. Malgrau la sufero de Ijob kaj la ŝajna silento de Dio al lia travivo, Ijob restis fidela al Dio. Li povis ankorau deklari, "Li ja mortigos min, kaj mi ne havas esperon" kaj "Sed mi scias, ke mia Liberigonto vivas, Kaj fine Li leviĝos super la polvo" (Ijob 13:15; 19:25). Ŝajnis ke li sciis pri ĉi tiu promeso de Dio: "Ĉar Mi scias la intencojn, kiujn Mi havas koncerne vin, diras la Eternulo, intencojn al bono kaj ne al malbono, por doni al vi estontecon kaj esperon" (Jeremia 29:11). Dio ja benis Ijob multoble je la fino. Anstatau fari tion kio ŝajnis pli bone al Ijob, Dio faris Sian plej bonon por li!
Multfoje, Dio jam intence rifuzis respondi al la preĝoj de Siaj virtuloj. Ĉi tiuj homoj estus malfeliĉaj ke Dio ne faras tion kion ili pensas ke ĝi estas bona por ili. Oni devas esti matura spirite por akcepti la rifuzon de Dio por onia peto precipe dum oni trapasas neplaĉan alfronton de vivo. Oni eble povas pensi ke onia peto estas la plej bono dum Dio havas pli bonan planon ol onia plej bona peto.

bildo de Adebayo Afolaranmi

Amikumu

Mi volas paroli iomete pri nova apo por esperantistoj.

 

Ĝi temas pri Amikumu. Ĉu vi konas tiun nomon? Eble jes, antaŭ multe da tempo, unu socia reto aperis kun sama nomo, kaj kelkaj jaroj poste, ĝi revenas kiel apo por poŝtelefonoj.

 

Kion ni povas fari tie?

 

ĝis nun, la apo montras al vi la cent plej proksimajn uzantojn. Tiel, vi povo konatiĝi kun proksimuloj kiuj parolas esperanton, sed vi ambaŭ ne sciis, kaj vi pensis esti la solaj esperantistoj de via urbo, ekzemple, aŭ povas helpi renkontiĝi homojn dum vojaĝo, sed neceso de granda organizo. Kiel vi vidas, ĉi tio ne anstataŭos la faman pasportan servon.

 

Kaj ne multe plu estas rakontida, se vi pensas ke tio estas interesa, provu ĝin.

 

Persone, mi instalis ĝin kaj danke al ĝi, mi malkovris kelkajn samurbanojn kiuj estis "kaŝitaj", sed ankoraŭ ne renkontiĝis. La cent plej proksimaj homoj el mia urbo estas ĉiuj en 600km. Sed en aliaj urboj kiel Amsterdamo, oni diris min ke la centa plej malproksima troviĝas je 150km, facilege renkontiĝi tie por amikumi aŭ kafumi.

bildo de Pablo

La simbolo de la famo(29)

mi konu kielestiĝon de la novstila poemo kaj staton de blanka kaj roza kaj viola poemo,ankoraŭ ankaŭ mi ne estas kompreninta iliajn diferencojn,nur tion ke estu famekonata kaj nomiĝu poemo kaj mi estu malkapabla en kompreni tion,mi nomas novstila poemo,en tiu tago mi komprenis ke kial tiuulo kaj la maljunulo kaj tiuuleto rivalas unuj al la aliaj,kaj distingis iliajn intencojn el ĉi tiom penado kaj klopodado,koluzio kaj koalicio,pruntedoni panon kaj disbati la rivalojn,ke estas estinta por amorludi kun fraŭlinoj,la febro de la famo alprenis min,la vundita fiero,la fiaskita amo,sopiro pri la perditaj vivojaroj,ĉiuj vekiĝis en mi kaj por trovi kaj aktivigi mian entuziasmon kaj senton kiuj restadis kaŝitaj en la profundo de mia ekzisto,okupiĝis al serĉado,en mia estaĵo jam tumulto estis fondita,mi estis perdinta la vojon de la hejmo,bravo al Zulfeli!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(28)

ĉu mi ne bezonis diri ion,fari ion,ŝajnigi ion,trakti iel aŭ aliel esploreme,kaj atendi la rezulton kaj trovi orbiton de la komploto?la reĝino en foto demonstras siajn krurojn intence,kaj kompreneble la psika stato de la reĝino en la sama foto ankaŭ memorigas al mi,ke la estro de ŝia oficejo estas adepto de la profeto-dio kies asembleanoj  decidas senpiedigi min por humiligi kaj versigi religiajn poemojn,do ordono de la persekutantaj religiuloj devas plenumi kaj efektivigi ilian decidon,la mieno de la reĝino en tiu foto ne estas kruda kaj havas ion direndan pri la seksa afero,kaj plie montras ke iu post kunseksi jam havas en si ties sentitajn plezurojn kaj situas en ties efiko kaj influo,tiu pozicio estas ankaŭ ekscita, post toleradi trudojn kaj perfortojn de la reĝo,mia komplekso devas aliĝi al laŭdi la virton,la nura defendo,la nura ebleco de defendo de mizeruloj estas oponi al malvirteco,kiam mia kruro estu tranĉita kun pretekstoj,mi devas situi en la jena stato de spirito,el diktatoreco de la reĝo mi devas rifuĝi al laŭdi la virton kaj prefere,eĉ plie kaj necese kun poemoj,la tuta komploto estas el la sama estro kiu regas en la oficejo de la reĝino,ĉar laŭdadi la virton per poemoj en nia socio estas trudata el la flanko de la Anglaj ekspluatantoj,per kiu oni trudas seksan mankon kaj kun la nomo de la sama virto baras la vojon eĉ al provizora edziĝo,kial?

bildo de davud shams hakimi

Lullulad'

Mi provis traduki tiun belan lulkanton tradician el la itala.

Jen versio de L'Arpeggiata : https://www.youtube.com/watch?v=eftigsZmGDw&list=RDeftigsZmGDw#t=0

...kies basa klarneto tremetigas mian spinon... kantas Lucilla Galeazzi

 

Lullulad' Lullulad'
Tiun filon ĉu mi donos?
Mi donos al bonfeino
Kiu gardos lin por semajno

Dormu dormu bela filo
Se ne, venos la koboldo
Dormu dormu mia filo
Se ne, redonos mi al Dio

Jen lulad' jen lulad'
Dormu belul' de via panjo
Dormu belul' de via paĉjo
Ke mi ĉesu lulkanti

 

 

bildo de Tjeri
Abonrilata enhavo


povigita de