Ensaluto

Blogoj

Neretenebla Pasio (10/10)

Averton! Ĉi tiu novelo ĉefe temas pri erotikaĵo! La anonima novelo, tradukita el la ĉina, troveblas ĉe ĉinalingva retejo en ĉi tiu kaj ĉi tiu paĝoj.

 

Dek

Mo pigreme kuŝis en la bankuvo, lasante la duŝilon ŝpruceti varmegan akvon sur ŝian tutan korpon. Ŝi tre ĝuis tian varman kaj malseketan senton, kvazaŭ kuŝante en patrina sino, nenio pensenda, nenio farenda.

 

Ŝi ja estis laca. Je tri malsamaj lokoj, tri tute malsamaj orgasmoj, unu pli forta ol la antaŭa, preskaŭ elĉerpis ĉiom da energio akumulita dum pastinaj monatoj. Pensante pri tio, ŝiaj muskoloj de la tuta korpo pretervole konvulsiis.

 

En ŝia menso ree aŭdiĝis la vorto de Wu.

 

“Mi sciis, sed mi ne povis reteni mian pasion.”

 

Jes, neretenebla pasio!

 

<Fino>

bildo de gb2312

Neretenebla Pasio (9/10)

Averton! Ĉi tiu novelo ĉefe temas pri erotikaĵo! La anonima novelo, tradukita el la ĉina, troveblas ĉe ĉinalingva retejo en ĉi tiu kaj ĉi tiu paĝoj.

 

Naŭ

Mo fojfoje demandis al si, ĉu estis eraro enamiĝi al Wang Fei24, sed ŝi ne povis respondi al si.

 

Iufoje ŝi demandis al si aliforme, se ŝi povus reiri al pasinteco, ĉu ŝi elektus alie, sed ŝi denove ne povis respondi al si.

 

Fakte ŝi sciis, por knabino dek ok aŭ dek naŭ jaraĝa, se ŝi nur havas sopiron al amo, io ja okazos en la universitato, ke tio estos nur demando pri kiam aŭ kun kiu.

 

Kvankam amo sen rezulto estas bedaŭrinda, tio tamen estas decido de la sorto, kaj sen rezulto estas ankaŭ ia rezulto.

 

Ne povas diri nun, kiu unue enamiĝis al la alia, sed ambaŭ havis bonan impreson unu la alian je la unua renkontiĝo. Mo kaj Wang Fei ne apartenis al la sama fako. Mo studis internacian financon, fakon tre popularan sed tre ĝeneralan; Wang Fei tamen studis geofizikon, fakon tre malpopularan sed tre alte taksitan.

 

Mo memoris gis hodiaŭ ilian unuan renkonton.

 

La duan semajnfinon de la semetro, Mo kaj Li Li fine kuraĝis veni al la dancejo de la universitato. Vidante kolorajn gedancistojn turniĝantajn kaj ridantajn en la dancejo, ili nur sentis tion kurioza, sed ne kuraĝis akcepti la oftan inviton por danco fare de studentoj, ĉar ili ne povis danci.

 

bildo de gb2312
bildo de Mike59

LA FANTOMO DE L' OPEREJO (85)

"Nu, jen... Tio estas tute simpla! Kristina Daae eliros el ĉi tie laŭ sia volo kaj revenos!... Jes, ŝi revenos!... ĉar tio plaĉos al ŝi... ŝi revenos laŭ sia propra volo, ĉar ŝi amas min por mi mem!..."

 

"Ho! mi dubas, ĉu ŝi revenos!... Sed estas ja via devo lasi ŝin eliri."

 

"Mia devo, ĉu? ... grandega naivulo – (laŭtekste) – Mia volo... mi volas lasi ŝin eliri, kaj ŝi revenos ĉar ŝi amas min!... Tion mi asertas al vi: ĉio finiĝos per geedziĝo!... geedziĝo en La Madeleine*, grandega naivulo! – (laŭtekste). Ĉu finfine vi kredas min?.... kiam mi diras al vi, ke estas jam finskribita mia nupta meso... vi aŭdos ja mian Kyrie!..." **

 

Li plu frapetis la lignon de la boato per sia kalkano en ia ritmo, kiun li kantante akompanis duonvoĉe : "Kyrie!... Kyrie!... Kyrie Eleison! ... Vi ja aŭdos... kian meson!"

 

"Aŭskultu!" mi konkludis, "vin mi kredos, kiam mi vidos Kristinan Daae eliri el la Lago-domo kaj libere reveni tien!"

 

"Tiam vi ne plu enmiksiĝos en miajn aferojn, ĉu? ... Nu, tion vi vidos ĉi-vespere!... Venu al la maskobalo. Mi kaj Kristina kune iros tien... Poste iru kaŝiĝi en la formetejon kaj vi komprenos, ke Kristina, reveninte en sian tualetejon, plej volonte reiros laŭ la irvojo de la komunumistoj."

 

"Konsentite!"

 

Se tion mi vidus, fakte, mi devus nur rezignacii, ĉar iu tre bela persono ĉiam rajtas ami la plej hidan monstron precipe kiam, kiel tiu ĉi, li havas muzikĉarmon, kaj la persono estas mem tre eminenta kantistino.

 

"Kaj nun, foriru!... ĉar mi devas eliri por bazarumi!..."

 

Mi foriris do, daŭre malkvieta por Kristina Daae, sed precipe kun timoplena penso profunde en mi ekde kiam li vekis ĝin tiel forte per la elvoko de mia malsaĝo.

bildo de Mike59

LA FANTOMO DE L' OPEREJO (84)

"Tre eluzita, kara Daroga!... Tre eluzita, tiu lustro!... Ĝi mem falis... Bum!... Kaj nun jen konsilo, Daroga: sekigu vin se vi ne volas malvarmumi!... kaj neniam plu reiru en mian boaton! ... kaj precipe ne provu eniri en mian domon! Ne ĉiam mi ĉeestas, Daroga!...Kaj min ĉagrenus dediĉi al vi mian promortan Meson! "

 

Dirante tion kun rikano, li staris sur la malantaŭaĵo de sia boato kaj juladis kun simieska balancado. Li ja aspektis tiam kiel la malgaja pramisto*, kun siaj oraj okuloj krome.

 

Baldaŭ mi plu vidis nur liajn okulojn, kaj finfine li malaperis en la tenebro.

 

Ekde tiu tago mi rezignis eniri en lian domon trairante la lagon.

 

Kompreneble tiu eniro estis tro bone gardita, despli kiam li eksciis, ke mi konas ĝin. Tamen mi opiniis, ke iu alia certe ekzistas ĉar jam plurfoje mi ekvidis Erikon malaperi en la trian subetaĝon, dum mi gvatis lin, sed ne povis imagi kiel.

 

Mi devas ja rediri tion: de kiam mi retrovis Erikon loĝanta en la Operejo, mi vivis en senfina teruro koncerne liajn hororajn fantaziojn – ne pri kio povus rilati al mi, certe, sed ĉion mi timis de li rilate al ĉiuj aliuloj.(1)

Kaj kiam okazis iu akcidento aŭ fatala evento, mi certe diris al mi: "Eble estas Erik!..." same kiel iuj diris ĉirkaŭ mi : "Estas la fantomo!..."

 

Kioman fojon mi aŭdis ridetantajn homojn rediri tiun frazon! Kiaj kompatinduloj! 

 

... Se nur ili scius, ke tiu fantomo ekzistas ja kun karno kaj ostoj, kaj ege pli terura ol la vana ombro, kiun ili elvokis, mi asertas, ke ili tuj ĉesus primoki!

... Se nur ili scius, je kio kapablas Erik, precipe sur tia manovrokampo kiel la Operejo!

... Kaj se nur ili scius pri mia timoplena penso!...

 

La simbolo de la famo(37)

La servisto kondukis min al tiu oficejo kaj prezentis al mia kolego,dume suborele atingigis al mi ĉi tiun punkton ke li estas familiano de la ekscelenco vicestro,la stato de respekto kaj diskreto kaj timo en mi aliĝis al ekzisto,sen ajna diskuto li estiĝis en tiu laboro estro kaj mi jam estis vicestro.En la jena oficejo escepte de mi kaj mia kolego estis viro magra kaj nigrmiena kun dikaj lipoj kaj longa nazo,malbonaspekta  kaj mavkaraktera,kaj fraŭlino bela kaj grasa,afabla kun ridema vizaĝo,ŝi estis tajpisto de nia oficejo,la vireto pro sia friponeco kaj fraŭdemo ŝin estis sidiginta ĉe sia apudeco,mia kolego se frazon diris al mi pri la statistikaj funkcioj,du frazojn diris atribuante al tiu viro malbonon,li rekomendis al mi obei nur lin mem,kaj kiam la vireto sendu min por fari ion,mi revenu malfrue aŭ ne iru,li diris mallaŭte,se detalojn de diraĵoj,kaj interparolojn de mia kolego kun mi,kaj parolojn de aliaj al aliaj,mi citu,skribe bezonos ducentdek-kilogrampezajn  paperojn,la rezulto de la ekspliko estas jene,ke mi centfojoj salutojn sendis al la redaktoro kaj la maljunulo kaj la majstro de la parolversantoj kaj la poeteto kaj aliaj diversaj poetetoj al ĉiuj tiuj mi image sendis salutojn,ĉi tiu instruis al mi esti opono al tiuulo ĝis ke mi disputis kontraŭ tiuulo,ĉi tiu eĉ kunportis min al la ĉeesto de la estro ke mi plendu kontraŭ tiu vireto,ab la alia flanko mi vidis,la saman aferon ke tiu volis,ĉi tiu estas plenuminta kaj kvazaŭ preninta lian koron per sia mano amikeme,li okulumis al mi,kaj diraĵe donis la rajton al la flanko de tiu,en la jena oficejo kaj la aliaj oficejoj ĉarlatanismojn,dugrupecojn,friponecojn,koluziojn,koaliciojn,ŝajnigojn mi vidis,mi volas ekskuzon por ne aserti ion pri tiaj aferoj,mi nur aludas al partoj de miaj memoroj kaj aventuroj kaj pasas,Zulfeli bone scias ke estas por li kaj pro li,la knabeto ĉiam prenas mian manon kaj min kondukas al ekskurso,kion ajn ke li vidas,desegnas en mian menson per plumo de la ling

bildo de davud shams hakimi

Sabla(36)

mia panjo estis simpla kredanto de la oficiala religio en nia lando,ŝi protektis sian filon en fronto de ajna malvirto,ŝi ne akceptis ke ŝia knabo dormu en la ĉambro de tiu virino kies intenco estis dubenda,doni manĝon al iu knabo ne eblis esti nur por forigi solecon...kial oni klinis la kapon de mia patrino?por venĝi tiun romanon en kiu iu protektis sian karulon en konflikto,eblis ke mi iam legu tiun romanon,kaj ŝatu tion senscio de oponantoj al tiu romano,do mi devis puniĝi antaŭe,klini la kapon de mia patrino devis humiligi min,estante verkisto mi devis skribi romanojn laŭdante superstiĉojn kaj virtonomitan programon kiun trudas al nia socio la mastro-imperialisto de la profeto-dio,la decido de la persekutataj religiuloj serĉis kaj volis trovi pretekstojn por kripligi min korpe kaj spirite,ilia kolego la freneza majstro de Esperanto ne povis trovi pretekstojn, kaj atribuante kaj grandigante bagatelajn aferojn ne kapablis argumenti kaj akiri ordonon de la persekutantaj religiuloj por klini mian meman kapon,la  psikologo kaptiĝis en la retoj de la Turkaj komunistoj kiuj volis per klini la kapon de mia patrino instigi min al reago kaj tiri min al la patrina lingvo kiu devis esti la Turka lingvo,trompi la frenezan psikologon estas facila ol devigi min alimaniere,tiri min al la Turka lingvo estis volo de la persekutataj religiuloj kiuj intencis apartigi kaj forigi min el mia mema Esperanto,ĉar Esperanto laŭ ili devis esti en servado al la superstiĉoj de la profeto-dio,kaj la kripligota devis esti adepto de la sama sklavo de imperialisto havante poezian talenton,la freneza majstro argumentis  por kripligi min,intermetis la aferon de tiu romano kaj instigis venĝemon de ties oponantoj direktante tion kontraŭ mi, pro mia zorgado,li nur sukcesis klini ĉiame la kapon de mia patrino,tamen volis  utiligi la saman kliniĝon kaj versigi per mi poemojn Esperante,emociplenajn kaj pruvi ke la lingvo Esperanto havas tian eblecon,restunte en la Esperanta a

bildo de davud shams hakimi
bildo de Ljeonjiid

..ELEKTADE pes KOMUNA ORhThOGRAFyIJA SKRyIBMANIERE pa (antau) ELEKTE pes KOMUNA LyINGVE..

..ELEKTADE pes KOMUNA ORhThOGRAFyIJA SKRyIBMANIERE pa (antau) ELEKTE pes KOMUNA LyINGVE..

 

..ANTAU ELEKTO pes KOMUNA LyINGVO (MOVO) por(s) EU+LANDOY NECESAS ELEKTI KOMUNAN ORhThOGRAFyIJAN SKRyIBMANIERON pors NACIJAY MOVOY (LyINGVOY) pes EU+LANDOY..

 

..Ljeonjyid-e (L'eon'їd-e) Dasheevskjij-a (Daŝēvsk'ij-a):

 

.!!baldau^ ( => balde)  necesos lerni en universitatoy NE ( => NjE = N'E) antikvan Esperanton ,SED ( => ON) qhian modernigitan varianton ,namatan ( <= nomatan) ko ( <= kiel) EsperanteEspa dialekto.

 

..ko ( <= kiel) simpla ekzemplo ,le ( = mi) tradukis eldiron de ( => pes) Anite Esperanta en ( => pjjen) rusan ,anglan kaj ( => yi) pjjen tandeman lingvejdon --+ lingvoyn Esperanton yi EsperanteEspan filinan dialekton de ''patra'' lingvo Esperanto ,!!vi povas kompari ĉ'iuyn tradukoyn kiel profesia lingvisto:

 

..Анита Эсперанто на русском языке:

 

CXU VI ESTAS KOLPORTANTO DE LA VORTO DE DIO?

Estimataj,

ĈU VI ESTAS KOLPORTANTO DE LA VORTO DE DIO?

"Ĉar ni ne similas al multaj, kiuj faras la vorton de Dio komercaĵo; sed kun sincereco, kaj kiel per Dio, antau Dio ni parolas en Kristo" (2 Korintanoj 2:17).

"Ĉar venos tempo, kiam oni ne toleros la sanan instruon; sed havante jukantajn orelojn, amasigos al si instruantojn, lau siaj deziroj" (2 Timoteo 4:3).

Multiĝo de preĝejoj, diservoj kaj "servantoj" de Dio estas tiel ofta ke estas malfacile scii la autentikajn preĝejojn kaj tiujn kiuj estas reale vokitaj de Dio esti Siaj mesaĝistoj. Multaj tiel nomataj servantoj de la evangelio nuntempe kolportas la vorton de Dio pro mempligrandigo. Ili ne havas la kreskon de la regno de Dio surtere kiel sian celon, sed ilia celo estas kiel la prediko de la evangelio iĝas gajno por ili finance kaj materiale. Kelkaj faras tiel nescie dum kelkaj faras tiel intence. Ĉi tiu tendenco jam igas multajn nekredantojn ne konsideri ion ajn bona en la vorto de Dio kaj la autentikaj servantoj de Dio.

bildo de Adebayo Afolaranmi

La simbolo de la famo(36)

kaj kun dolĉaĵlingveco laŭdis la estron,kaj atribuis al li sciencon kaj komprenon kaj erudicion kaj lin gajigis kaj ĝojigis,mi diris:Ekscelenco estro!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(35)

la panjo fieris kaj orgojle diris ke ni ne bezonis helpon de aliaj,ab la infaneco nia fileto kreskis kun manko…,sed aŭdinte ŝian diraĵon post kvardek jaroj, mi sentis bezonon de helpo el la flanko de tiu virino kies vizaĝon mi jam ne povis klare imagi,tamen ŝia staturo kaj pozicio de mamoj havis similajn ekzemplerojn kaj imageblajn specimenojn kvankam ŝablonajn,en la efektiva vivo ekzistis prohibicioj,leĝaj kaj perfortaj,moralaj kaj devigaj,mi jam informiĝis ke tiu virino havis specialan intencon kaj bezonis min kaj volis tiri al sia flanko kun preteksto kaj titolo de reciproka helpo,la panjo estis distinginta kaj ne permesinta,ĉar el sia juneco havis mankon kaj devis havigi mankon al aliaj por konsoli sin,kaj en la batalado de ĉiuj kontraŭ ĉiuj ne perdi ion plue,ĉiuj devis perdi tion, kiun oni perdigis al ŝi,ĉi tiel eblis ke ŝi konsoliĝu kiel ĉiuj aliaj,mi inerta,mi stulta,mi idioto,tiama idioto,tiama stulta,tiama inerta ne sciis ke tiu virino eblas bezoni min,kaj volas doni al mi manĝaĵon por helpi al ŝi,kaj kompense lerni kiel mi eblas utiligi ŝin kaj antaŭ multaj dekjaroj  nature laborigi miajn seksajn organojn kaj prepari reziston en fronto de la AnglaRusa armeo ke ties kolego la freneza majstro ne povu uzi mian multtempan mankon kaj obsedon volante versigi per mi religiajn poemojn kaj laŭdigi la reĝon de la reĝoj,se mi havus mian nunan saĝon,mi unue distingus ŝian inklinon kaj preparus rilaton kun ŝi senscio de la panjo,tiam estus facila,ne necesus ke mi intermetu aliajn kondiĉojn,sufiĉus ke la panjo ne sciu,se iam solviĝu la problemo de nia petrolo,kaj la Anglaj ekspluatantoj komprenu ke nia petrolo ne eblas esti ilia posedaĵo,la aferoj de multegaj prohibicioj kiuj trudiĝas kun la nomo de la virto,nature solviĝos,lastnokte,ne,…estis,kiel jena tempo,ne estis ankoraŭ pruvita,ke nia petrolo apartenas al ni,do ne nur mi povas havi seksrajton kun provizora edziĝo,sen,sen,sen,nepre sen laŭdi la reĝon de la reĝoj kaj superstiĉojn,ne n

bildo de davud shams hakimi
Abonrilata enhavo


povigita de