Ensaluto

RSS kaj etikedoj

Blogoj

Sabla(29)

multaj el la kolegoj de la freneza majstro,kiuj minace aludis al mia femuro,pensis ke poste , la perdiĝo de mia piedo el la femura parto,devos implici ke mi devas kredi ke Hafez ne drinkis vinon,kaj la vino en ties poemoj havas aliajn kaj eĉ ne kompreneblajn  nek diveneblajn signifojn,tamen la freneza majstro sciis ke mia senpiediĝo dependas al decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,kaj ĉiukaze devas implici ke forlasu Esperanton,ĉar sciante Esperanton vi kritikas pri la adeptoj de la profeto-dio,la frenezulo volis konvinki Esperantistojn ke mi ne taŭgas scii ĉi tiun lingvon,do preparis scenon pri femura afero por atribui al mi kulpon,mi devis esplori kaj trovi orbiton de la traktoj kaj kielestiĝon de la komploto,tiam mi plie pensis ke nu,laŭ la sankta libro la eternulo aperigis al Izraelidoj savanton,Ehudon,la Izraelidoj sendis per li donacon al Eglon,reĝo de Moab,Ehud faris al si glavon dutranĉan,havantan la longon de unu ulno,kaj zonis ĝin sub sia vesto al sia dekstra femuro,Ehud diris al Moab ke mi volas diri al vi sekreton,mi havas por vi vorton de dio...Ehud sian maldekstran manon etendis kaj prenis la glavon de sia dekstra femuro,enpuŝis ĝin en lian ventron,poste Ehud kaj Izraelidoj iris okupis la transirejon de Jordan... Kiun sekretan aferon volis diri al mi el la flanko de la profeto-dio tiu dancantino montrante sian femuron?

bildo de davud shams hakimi

SE DIO NE RESPONDUS AL VIAJ PREGXOJ...

Estimataj,
SE DIO NE RESPONDUS AL VIAJ PREĜOJ...
"Ho, se mia peto plenumiĝus, Kaj se Dio donus al mi tion, kion mi esperas! Ho, se Dio komencus kaj disbatus min, Donus liberecon al Sia mano kaj frakasus min! Tio estus ankorau konsolo por mi; Kaj mi ĝojus..." (Ijob 6:8-10).
Estas evidente el la Sankta Biblio kaj spertoj de vivo ke Dio ne respondas al ĉiuj preĝoj, eĉ tiuj de Siaj virtuloj! Ijob estis virtulo. Dio, Mem, atestis tion dum Satano provis akuzi Ijobon (vidu: Ijob 1:8; 2:3). Tamen, Dio permesis al Satano tenti Ijobon detruante ĉion kion Ijob posedis, inkluzive liajn infanojn. Satano eĉ "frapis Ijobon per turmentaj abscesoj de la plando de lia piedo ĝis lia verto" (Ijob 2:7). Je sia agonio, Ijob preĝis ke Dio mortigu lin, almenau por savi lin el ĉi tiuj suferoj (vidu: Ijob 6:8-10). Dio ne respondis al la preĝo. Por aldoni insulton al la vundo de Ijob, liaj amikoj akuzis lin kaj liajn mortintajn infanojn pri nefaro kontrau Dio. Malgrau la sufero de Ijob kaj la ŝajna silento de Dio al lia travivo, Ijob restis fidela al Dio. Li povis ankorau deklari, "Li ja mortigos min, kaj mi ne havas esperon" kaj "Sed mi scias, ke mia Liberigonto vivas, Kaj fine Li leviĝos super la polvo" (Ijob 13:15; 19:25). Ŝajnis ke li sciis pri ĉi tiu promeso de Dio: "Ĉar Mi scias la intencojn, kiujn Mi havas koncerne vin, diras la Eternulo, intencojn al bono kaj ne al malbono, por doni al vi estontecon kaj esperon" (Jeremia 29:11). Dio ja benis Ijob multoble je la fino. Anstatau fari tion kio ŝajnis pli bone al Ijob, Dio faris Sian plej bonon por li!
Multfoje, Dio jam intence rifuzis respondi al la preĝoj de Siaj virtuloj. Ĉi tiuj homoj estus malfeliĉaj ke Dio ne faras tion kion ili pensas ke ĝi estas bona por ili. Oni devas esti matura spirite por akcepti la rifuzon de Dio por onia peto precipe dum oni trapasas neplaĉan alfronton de vivo. Oni eble povas pensi ke onia peto estas la plej bono dum Dio havas pli bonan planon ol onia plej bona peto.

bildo de Adebayo Afolaranmi

Amikumu

Mi volas paroli iomete pri nova apo por esperantistoj.

 

Ĝi temas pri Amikumu. Ĉu vi konas tiun nomon? Eble jes, antaŭ multe da tempo, unu socia reto aperis kun sama nomo, kaj kelkaj jaroj poste, ĝi revenas kiel apo por poŝtelefonoj.

 

Kion ni povas fari tie?

 

ĝis nun, la apo montras al vi la cent plej proksimajn uzantojn. Tiel, vi povo konatiĝi kun proksimuloj kiuj parolas esperanton, sed vi ambaŭ ne sciis, kaj vi pensis esti la solaj esperantistoj de via urbo, ekzemple, aŭ povas helpi renkontiĝi homojn dum vojaĝo, sed neceso de granda organizo. Kiel vi vidas, ĉi tio ne anstataŭos la faman pasportan servon.

 

Kaj ne multe plu estas rakontida, se vi pensas ke tio estas interesa, provu ĝin.

 

Persone, mi instalis ĝin kaj danke al ĝi, mi malkovris kelkajn samurbanojn kiuj estis "kaŝitaj", sed ankoraŭ ne renkontiĝis. La cent plej proksimaj homoj el mia urbo estas ĉiuj en 600km. Sed en aliaj urboj kiel Amsterdamo, oni diris min ke la centa plej malproksima troviĝas je 150km, facilege renkontiĝi tie por amikumi aŭ kafumi.

bildo de Pablo

La simbolo de la famo(29)

mi konu kielestiĝon de la novstila poemo kaj staton de blanka kaj roza kaj viola poemo,ankoraŭ ankaŭ mi ne estas kompreninta iliajn diferencojn,nur tion ke estu famekonata kaj nomiĝu poemo kaj mi estu malkapabla en kompreni tion,mi nomas novstila poemo,en tiu tago mi komprenis ke kial tiuulo kaj la maljunulo kaj tiuuleto rivalas unuj al la aliaj,kaj distingis iliajn intencojn el ĉi tiom penado kaj klopodado,koluzio kaj koalicio,pruntedoni panon kaj disbati la rivalojn,ke estas estinta por amorludi kun fraŭlinoj,la febro de la famo alprenis min,la vundita fiero,la fiaskita amo,sopiro pri la perditaj vivojaroj,ĉiuj vekiĝis en mi kaj por trovi kaj aktivigi mian entuziasmon kaj senton kiuj restadis kaŝitaj en la profundo de mia ekzisto,okupiĝis al serĉado,en mia estaĵo jam tumulto estis fondita,mi estis perdinta la vojon de la hejmo,bravo al Zulfeli!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(28)

ĉu mi ne bezonis diri ion,fari ion,ŝajnigi ion,trakti iel aŭ aliel esploreme,kaj atendi la rezulton kaj trovi orbiton de la komploto?la reĝino en foto demonstras siajn krurojn intence,kaj kompreneble la psika stato de la reĝino en la sama foto ankaŭ memorigas al mi,ke la estro de ŝia oficejo estas adepto de la profeto-dio kies asembleanoj  decidas senpiedigi min por humiligi kaj versigi religiajn poemojn,do ordono de la persekutantaj religiuloj devas plenumi kaj efektivigi ilian decidon,la mieno de la reĝino en tiu foto ne estas kruda kaj havas ion direndan pri la seksa afero,kaj plie montras ke iu post kunseksi jam havas en si ties sentitajn plezurojn kaj situas en ties efiko kaj influo,tiu pozicio estas ankaŭ ekscita, post toleradi trudojn kaj perfortojn de la reĝo,mia komplekso devas aliĝi al laŭdi la virton,la nura defendo,la nura ebleco de defendo de mizeruloj estas oponi al malvirteco,kiam mia kruro estu tranĉita kun pretekstoj,mi devas situi en la jena stato de spirito,el diktatoreco de la reĝo mi devas rifuĝi al laŭdi la virton kaj prefere,eĉ plie kaj necese kun poemoj,la tuta komploto estas el la sama estro kiu regas en la oficejo de la reĝino,ĉar laŭdadi la virton per poemoj en nia socio estas trudata el la flanko de la Anglaj ekspluatantoj,per kiu oni trudas seksan mankon kaj kun la nomo de la sama virto baras la vojon eĉ al provizora edziĝo,kial?

bildo de davud shams hakimi

Lullulad'

Mi provis traduki tiun belan lulkanton tradician el la itala.

Jen versio de L'Arpeggiata : https://www.youtube.com/watch?v=eftigsZmGDw&list=RDeftigsZmGDw#t=0

...kies basa klarneto tremetigas mian spinon... kantas Lucilla Galeazzi

 

Lullulad' Lullulad'
Tiun filon ĉu mi donos?
Mi donos al bonfeino
Kiu gardos lin por semajno

Dormu dormu bela filo
Se ne, venos la koboldo
Dormu dormu mia filo
Se ne, redonos mi al Dio

Jen lulad' jen lulad'
Dormu belul' de via panjo
Dormu belul' de via paĉjo
Ke mi ĉesu lulkanti

 

 

bildo de Tjeri

DECIDU ESTI DIFERENCA!

Estimataj,

DECIDU ESTI DIFERENCA!

"Kaj Ĥanoĥ vivis sesdek kvin jarojn, kaj naskiĝis al li Metuŝelaĥ. Kaj Ĥanoĥ iradis kun Dio, post kiam naskiĝis al li Metuŝelaĥ, tricent jarojn, kaj naskiĝis al li filoj kaj filinoj. Kaj la tuta vivo de Ĥanoĥ estis tricent sesdek kvin jaroj. Kaj Ĥanoĥ iradis kun Dio; kaj li malaperis, ĉar Dio lin prenis" (Genezo 5:21-24).

"La jenon do mi diras, kaj protestas en la Sinjoro, ke vi ne plu iru tiel, kiel iras ankau la nacianoj en la vanteco de siaj mensoj" (Efesanoj 4:17).

Genezo Ĉapitro Kvina estas unu el la enuigaj ĉapitroj en la Sankta Biblio. Ĝi enhavas la liston de homoj kiuj vivis kaj mortis por nenio spektakla. Je la listo estas la historio de iu viro kiu estis diferenca-Ĥanoĥ. Li vivis dum la plej mallonga tempo en la listo, sed li vivis kun celo, kaj la kronikistoj de la Sankta Biblio rekonis ĝin. Due je la malpli ol kvin verskiloj kiujn oni dediĉis al li, estas kronikite ke li iradis kun Dio dum la plimulto de sia vivo. Iu komentanto de la Biblio diris jene: "[Ĥanoĥ] iradis je la nomo kaj timo de Dio, lau Lia volo, je ĉiuj ordonoj kaj leĝoj de la Eternulo tiam konataj; li iradis per kredo je la promesoj de Dio, kaj je la vido de la Mesio, la promesita semo; li iradis honeste kaj sincere, kiel je la vido de Dio; li havis intiman komunikadon kun Li...." Je la Sankta Biblio, alia frazo por "por iradi" estas "por vivi."

Ĥanoĥ diferencigis sin de la aliaj homoj en la listo per vivado por Dio. Dio repagis lin Liamaniere. La naturo de la repago jam fariĝis temo de debato inter kleruloj pri la Biblio. Tamen, tio kio gravas ĉi tie estas ke Dio notis la diferencon de Ĥanoĥ kaj repagis lin pro ĝi.

bildo de Adebayo Afolaranmi
bildo de Mike59

LA FANTOMO DE L' OPEREJO (77)

"Eniru!" ordonis la Perso.

 

Eniris viro kun longa mantelego, same vestita per ĉapo el astrakano.

Li salutis kaj eltiris el sia mantelo skatolon belege cizelitan. Li metis ĝin sur la tualetotablon, refoje salutis kaj aliris la pordon.

 

"Ĉu iu vidis vin eniri, Darius?"

"Ne, via moŝto."

"Neniu vidu vin eliri."

 

La servisto singarde ekrigardis en la koridoron kaj tuj malaperis.

 

"Sinjoro," diris Raŭlo, "ion mi pripensas : oni povus nin facile surprizi tie ĉi, kaj kompreneble tio ĝenus. Tre baldaŭ la komisaro venos traserĉi tiun tualetejon."

"Nu!... Ne la komisaron oni timu!"

 

La Perso malfermis la skatolon.

Enestis du longaj pistoloj belege desegnitaj kaj ornamitaj.

 

"Tuj post la forrabo de Kristina Daae, mi sciigis mian serviston, ke li alportu tiujn ĉi armilojn, sinjoro. Ilin mi konas de longe : pli fidindaj ne ekzistas."

"Ĉu vi volas dueli?" demandis la juna viro, mirante pro tiu alportita armilaro.

"Fakte jes : ni iras batali en duelo, sinjoro" respondis la aliulo dum li ekzamenis la prajmon de siaj pistoloj. "Kaj kia duelo!"

 

Post tio li prezentis pistolon al Raŭlo kaj reparolis:

"Du kontraŭ unu ni batalos en duelo, sed estu preta je ĉio malbona, sinjoro, ĉar mi ne kaŝas antaŭ vi, ke ni alfrontos la plej teruran kontraŭulon imageblan. Sed vi amas Kristinan Daae, ĉu ne?"

 

"Mi?!... Ĉu mi amas ŝin, sinjoro?! ... Tamen, ĉar vi mem ne amas ŝin, bonvolu klarigi kial vi pretas riski vian vivon por ŝi? ... Ĉu do Erikon vi tiom malamas?"

"Ne, sinjoro," triste respondis la Perso, "lin mi ne malamas. Se mi malamus lin, jam de longe li ne plu suferigus."

"Ĉu vin li suferigas?"

La simbolo de la famo(28)

koketlude karesante siajn harojn demandis:Kiun koloron vi ŝatas? Li gapis al ŝi kaj respondis:Brunan kaj nigran. La fraŭlino mallaŭte diris:Aĥ! kaj pro la ĝojo roziĝis kaj mordetis sian lipon kaj sidiĝis.

bildo de davud shams hakimi

Sabla(27)

la freneza majstro konsideris rekomendon de la AnglaRusaj soldatoj,instigis Esperantistojn ke ili persekutu min kaj baru la vojon al mia provizora edziĝo kaj devigu por ĉiama edziĝo,la frenezulo klopodis atribui al mi eblan kulpemon kaj eventualan pekeblecon,kaj tiel trudis regulojn de la profeto-dio pri nepra edziĝo kun intenco de tielnomata patriĝo sen havi divorcrajton,needziĝinte mi devis kondamni divorcon per poemoj,tamen ribelantoj kontraŭ siaj memaj inferaj organizoj,kiam ne kapablis pruvi ke laŭ la permesoj de la profeto-dio devis ekzisti pliaj seksrajtoj kaj amoreblecoj,suspektigis geedzojn,denuncadis,malkovradis kulpojn kaj pekemojn kaj kaŭzis al perfidoj kaj divorcoj por variigi kaj pliigi seksan liberecon en la socio…,kiu estis mi ke el antaŭ kvindekjaroj,sensukcese marĉandis pri mia ejakulrajto kies vojo estis barita pro la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj?kial mi devis juĝi pri divorco de aliaj?kiun profiton mi akirus?nu,oni favordonus al mi helpomonon,kial mi devis bezoni helpomonon,kiun profiton havus la helpanto?tiele helpanto akirus por si rajton de diversaj sekseblecoj kaj ties mastro-imperialisto povis facile trudi koncesion pri la petrolo de nia lando,ĉar la eblaj kaj eventualaj protestebluloj okupiĝis al bataladoj kontraŭ siaj seksaj instinktoj por ne esti atakataj el la flankoj de ĉiuj kiuj bataladas kontraŭ ĉiuj en tereno de la seksaj aferoj,...

bildo de davud shams hakimi
Abonrilata enhavo


povigita de