Ensaluto

Blogoj

ECX EN LA LOKO DE TURBULECO

Estimataj,

EĈ EN LA LOKO DE TURBULECO

"Kiam vi transiros akvon, Mi estos kun vi, kaj trans riverojn, ili vin ne dronigos; kiam vi iros en fajron, vi ne brulvundiĝos, kaj flamo vin ne bruligos" (Jesaja 43:2).

Unu el la fascinaj aferoj dum mia antau nelonga flugo de Lagoso, Niĝerio al Dallaso/ Fort Worto, Usono (tra Parizo, Francio kaj Detrojto, Usono) estis la inteligenteco, entuziasmo, amikeco kaj profesieco, per kiu la flugaj servistoj faris siajn devojn, precipe ilia trankvileco eĉ kiam la kapitano anoncis ke ni alproksimiĝas al lokoj de turbuleco. Ili eĉ helpis averti pasaĝerojn por obei la averton kiam ili faris sian rutinon kvazau ili havas imunecon kontrau la probable estonta danĝero. Dum ni veturis sekure ekster la malprofunda aero, ĉi tiuj flugaj servistoj daurigis siajn devojn senmove. Ilia agado donis al mi pli da konfido la venontan fojon kiam tia averto estis donita. Ĉi tiuj flugaj asistantoj kaj aliaj pli regulaj aeraj vojaĝantoj konfidas en la kompetenteco de la kapitano.

bildo de Adebayo Afolaranmi

Moposoj- la serio. Unua ĉapitro

Jen la unua ĉapitro de moposoj, kiel anoncita ĉi tie:

http://esperanto.com/enhavo/mopsoj-la-serio

bildo de Pablo

La simbolo de la famo(71)

Esperanton,do oni perforte asekuris mian dometon kaj miajn havaĵojn,ke post forpreni miajn librojn kaj difekti mian dometon,post rezisti,neadi kaj marĉandi,laŭ la trudata asekuro oni donu al mi monon,per kiu mi edziĝu ĉiame nehavante la librojn,miajn Esperantajn librojn,kial rubaĵo havu Esperantajn librojn?mi estas rubaĵo,tiun nomon estas metinta sur min adepto de la profeto-dio,kaj la majstro de Esperanto estas akceptinta,kial la ŝtelistoj ne akceptu?nu,oni konfirmu ke mia nomo estu rubaĵo,anstataŭe oni permesu ke mi ne havu religian Esperanton.La freneza majstro pretendadis ke ankoraŭ ne estas farita akurata esploro pri la Eŭropaj kaj Amerikaj filmoj kiuj prezentante scenojn de sonĝoj el la vivo,kiom partoprenas en senti humiliĝon kaj malkontenton en la mensoj de niaj junuloj kaj neceson de forkuro el nialanda civilizacio  en blindblinda imito el la supraĵoj de la okcidenta civilizacio,bedaŭrinde en niaj junuloj estas disvastita malsaneske tia humiliĝo.La frenezulo ne scias ke la manko de la seksebleco el la komenco de la pubera tempo kiom multe malsanigas la junulojn,kaj por redukti tiun malsanon,la junuloj ĝis sia morto rifuĝas al konsoliloj inkluzive al Amerikaj kaj Eŭropaj filmoj,tamen pro la manko de la samaj konsoliloj implikiĝas al aliaj malsanoj,psikaj kaj korpaj,diversspecaj malsanoj estas pro la manko de la samaj kaj similaj konsoliloj,pro la manko la junuloj bataladas kontraŭ siaj instinktoj atakante al la instinktoj de ĉiuj aliaj por sin konsoli,la frenezulo scie,nepre scie kontentigas tiujn kiuj volas rompi la karakterojn de la mizeruloj barante ajnan eĉ imagan vojon de seksebleco por trudi koncesion pri nia petrolo kun la Anglaj ekspluatantoj,oni devas demandi kial la junuloj ne kapablas trovi alian vojon anstataŭ konsoli sin per Amerikaj kaj Eŭropaj filmoj?kial la provizora edziĝo ke povus solvi multajn problemojn,nomiĝas prostitueco?la romano kies nomo estas Lolita,per la sklavoj de la reĝo nomiĝas malbona,deloga kaj nelegenda,tie

bildo de davud shams hakimi

Sabla(70)

el la alia veturilo mi devis memori la vastajn ĝardenojn,apud kiuj iu kritikis la registaron,kaj mi devis memori la vastajn ĝardenojn kiuj estis en la demanda frazo de amiko al kiu mi donacis librojn pri mia lingvo Esperanto,kaj post perdi mian etfingron en preparita konflikto per la najbaro,mi devis timi kaj penti kaj ne kuraĝi en okupiĝo al Esperanto,ĉar Esperanto devis aparteni nur al la posedo de la tielnomita Angla armeo kies membroj estis adeptoj de la profeto-dio,kaj ili nek lernis tion nek uzis escepte se ĝi estus en servado nur al iliaj superstiĉoj,kaj ilia decido prohibis seksrajton al mizerulo kun la nomo de la virto,uzante ordonon de la persekutantaj religiuloj,kaj senhonoris mizerulon por migrigi al eksterlando,tie sub kontrolo de la Anglaj ekspluatantoj ili volis laŭdigi la reĝon de la reĝoj per versendindotaj poemoj de la mizerulo,la Anglaj ekspluatantoj akirus rekompencon el la flanko de la reĝo trudante al nia socio koncesiojn,iam pasante el strato mi restis en la etoso de densa amaso,iuj diskutis kaj disputis pri la politikaj aferoj,ne estis elirvojo ke mi daŭrigu mian vojon kaj atingu al la librovendejoj,la diskutantoj dispute montris min al aliaj kaj tiuj disputantoj diskute montris min al ĉi tiuj nesciantoj,oni argumentis ke nur ilia grupo,ilia organizo,ilia partio povas homigi ĉi tiajn personojn,la aliaj negis tiujn argumentojn kaj reciproke argumentis inverse,mi senkulpa mizerulo havante memfidon kaj kredante mian ĝustecon ĝis tiam ne sciis ke adeptoj de la profeto-dio estas min senhonorintaj por migrigi min al eksterlando,neniu el tiuj argumentantoj sciis ke atribuitaj kulpoj al mi ne estas ĝustaj,kaj neniu el ili sciis ke supoze se iu havu tiajn kulpojn,la kulpoj devus havi kaŭzojn,kaj oni devus bari la vojon de la kaŭzoj,multaj kulpoj kaj pekoj kaj malsanoj okazas efektive en nia socio,la tielnomitaj,plibonigante la socion nur argumentis pri kiel puni la kulpantojn kaj la pekantojn,nur la eminenta verkisto kiu volis distingi eĉ

bildo de davud shams hakimi
bildo de Ljeonjiid

..EBLA POIOMA PENETRADE PES KOMUNAY ĤELPAY GRAMATIKAY ELEMENTOY (VORTOY) PjJEN DIVERSAYN NACIAYN LyINGVOYN..

..Ljeonjyid-e (L'eon'їd-e) Dasheevskjij-a (Daŝēvsk'ij-a):

..EBLA POIOMA PENETRADE PES KOMUNAY ĤELPAY GRAMATIKAY ELEMENTOY (VORTOY) PjJEN DIVERSAYN NACIAYN LyINGVOYN..

bildo de Ljeonjiid

.?ÏL' APEROS FIN+FINE PERFEKTE ARTE FARÏTA GLOBALA LÏNGVO.

..Ljeonjyid-e (L'eon'їd-e) Dasheevskjij-a (Daŝēvsk'ij-a):

 

.?ÏL' APEROS FIN+FINE PERFEKTE ARTE FARÏTA GLOBALA LÏNGVO.

bildo de Mike59

LA AŬTUNAJ MUŜOJ - IRENE NEMIROVSKY (6)

Tiel pasis la tago.
Ĉirkaŭ la vespero, li revenis hejmen.

Estis bela krepusko, klara kaj trankvila kiel la antaŭtago.
Post ĉirkaŭiro, li laŭiris la basenon.

ESTU PRETA FARI LA UNUAN PASXON

Estimataj,
ESTU PRETA FARI LA UNUAN PAŜON
"Kaj se via frato pekos kontrau vi, iru kaj montru al li la kulpon inter vi kaj li sola. Se li auskultos vin, vi gajnos vian fraton. Sed se li ne auskultos, prenu ankau unu au du kun vi, por ke per la buŝo de du au tri atestantoj ĉiu vorto estu konfirmita. Kaj se li rifuzos auskulti ilin, diru la aferon al la eklezio; kaj se li ankau rifuzos auskulti la eklezion, li estu por vi kiel fremdulo kaj impostisto" (Mateo 18:15-17).
Jesuo Kristo donis formulon de repaciĝo kun pekanta frato kaj, dedukte, iu ajn alia persono kiu pekas kontrau ni. La unua paŝo en la formulo estas ke tiu kontrau kiu oni pekas devas iri al la pekanto private kaj montri al li lian kulpon. Se la pekanto akceptus sian kulpon, bone. Se li ne, tiam, la dua paŝo sekvas: engaĝante la trian partion. La tria paŝo okazos se la dua paŝo malsukcesus. Je ĉi tiu tria paŝo, la eklezio devas esti engaĝita. Se la tria paŝo ne sukcesus, tiam, la fina paŝo: rigardante la pekanton kiel nekredanton! Je normala situacio, maskimume, la afero devus ne iri preter la dua paŝo antau ol ĝi estas solvita.
Tamen, unu grava aspekto de la tuta proceso estas ke la persono kontrau kiu oni pekas devas komenci la tutan proceson. Estas multaj kialoj por ĉi tio. Unue, la pekanto eble ne scias ke li faris ion malbonan. Eĉ se li scius, li eble trovas malfacile komenci la repacigan proceson. Due, la persono kontrau kiu oni pekas havos malbonvolon kontrau la pekanto. Ĉi tio estas peko kontrau Dio (vidu: Levidoj 19:18). Trie, la rankoro estos malhelpo al la preĝoj de la persono kontrau kiu oni pekas (vidu: Mateo 5:23, 24; 6:14, 15; Marko 11:25). Kvare, la persono kontrau kiu oni pekas ne havos pacon je sia animo pro la malbonvolo kiun li havas kontrau la pekanto, kaj ĉi tio eble kondukos al sanaj problemoj.

bildo de Adebayo Afolaranmi

La simbolo de la famo(70)

lin kiu liasupoze estas Esperanto mem,la centro de Esperanto nun ne estas en tiu strato,sed la strato estas kun la nomo de la sama Angla politika eksperto ke havis sinceran rilaton kun la ministro de nia lando kiu akceptis kaj preparis koncesion pri nia petrolo kun la Anglaj ekspluatantoj,la kondiĉo de mia aliĝo al tiu centro antaŭ ĉio estis edziĝi ĉiame,neprovizore,kaj en murĉemura najbareco de tiu konstruaĵo situis vartejo de infanoj,post ĉiame steriligi kaj kastri min,la adeptoj de la profeto-dio volis ke mi edziĝu ĉiame kaj havu infanojn,ke ili eduku kaj estigu tiujn AnglaRusaj soldatoj,kiam la Angla eksperto mise distingis ke la adeptoj de la profeto-dio jam apartenas al Angloj,plue ne helpis al la rivalo de tiu Rusa spiono,tiu rivalo ab la komenco estis dua dio kaj anstataŭanto de ilia unua dio,kaj post la morto de tiu dua dio,lia anstataŭanto havis devon el la flanko de siaj mastroj,propagandi superstiĉojn de la persekutantaj religiuloj el kies fonto estis kreskita absurdaĵoj de ilia unua dio kaj el tiuj absurdaĵoj superstiĉoj de la profeto-dio,la freneza majstro de Esperanto dum multaj dekjaroj ne kapablis edzigi min ĉiame,ĉar antaŭ ĉio mi ne volis akceptiĝi en la organizo de la persekutataj religiuloj,kaj ne volis akceptiĝi en la centro de Esperanto kiun kontrolis ŝajne persekutantaj kaj efektive persekutataj religiuloj,mia vivo kaj energio konsumiĝis en mia rezisto en fronto de tia trudo pliparte,al mia restita vivo la freneza majstro trudadis alian kondiĉon kiu ekzistis ankaŭ antaŭe sed jam pliforte,ne kritiku la persekutatajn religiulojn aŭ forlasu Esperanton,tamen mi devis defendi min kaj bari la vojon de ilia interfero al mia vivo,do mi kritikis ilin kaj ne lasis mian lingvon,mian Esperanton,rezulte la Anglaj teknikaj ekspertoj estis establintaj du lensojn,iun grandan kaj la alian malgrandan,en fronto de mia laborloko en la armeo,pro tio post tempo unu el miaj okuloj devus havi problemon,en la sama tempo laŭ la ordonoj el ilia flanko mi de

bildo de davud shams hakimi

Sabla(69)

veni,ĉu? -Mi nur pretas al leĝa provizora edziĝo,ne al kvaropa kunsekso,la najbaro baras la vojon de leĝeakceptebla provizora edziĝo kaj tion nomas prostitueco,li volas havi pretekston kaj perforte aĉeti mian loĝlokon. -Do vendu tiun loĝlokon,kiomkoste li volas aĉeti?tia domo ne kostas eĉ neniom.

bildo de davud shams hakimi
Abonrilata enhavo


povigita de