Ensaluto

Blogoj

Sabla(71)

Aŭskultu soldato! vi estas gardanto la Iranan landon,preĝadu vi preĝadu!la Iranan reĝreĝon laŭdadu vi laŭdadu!maljunulino fi fi,la fraŭlino di di,ĉu ĉiuj varmas vi? -Ekscelenco jes jes! -Ĉu ĉiuj bonas vi? -Ekscelenco jes jes! -Unu du tri kvar,unu du tri kvar...

bildo de davud shams hakimi

KIEL VI ALTE ESTIMAS DION?

Estimataj,

KIEL VI ALTE ESTIMAS DION?

"Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: Kiam vi kalkulos la kapojn de la Izraelidoj, tiam ĉiu donu liberigan pagon por sia animo al la Eternulo, kiam ili estos kalkulataj; kaj tiam ne estos inter ili epidemio dum la kalkulado" (Eliro 30:11-12).

Dum la popolo Izraela eliris el la sklaveco en la lando Egpita, Dio donis al ili multajn leĝojn kiuj gvidus ilin kiel apartan popolon al Li. El ĉi tiuj leĝoj estis la mono de la liberigo, pagota al sanktejo kiam homoj de la aĝo de dudek jaroj kaj super estis kalkulataj kiel partoj de la armeo. Male ol la aliaj monoferoj, la riĉulo ne donu pli kaj la malriĉulo ne donu malpli (versiklo 15). Ĉi tio signifis ke la animoj de la riĉuloj kaj la malriĉuloj estas same alte kostaj, kaj ke Dio ne estas respektanto de personoj. Ĉi tiu aparta monofero estis pagita kiel elaĉeto de la animo por ke ne estu inter ili epidemio. Tiam ili agnoskis ke ili ricevis siajn vivojn de Dio, ke ili jam cedis siajn vivojn al Li, kaj ke ili dependis je Liaj potenco kaj pacienco por la dauro de ili; kaj tiam, ili omaĝis al la Dio de iliaj vivoj.

Multe da ĉi tiuj leĝoj inkluzive de ĉi tio ne estas aplikataj al ni nuntempe ĉar ni ne estas sub la leĝo sed sub la graco de Dio. Tamen, estas leciono por ni nuntempe de tia leĝo: ni ŝuldas al Dio niajn vivojn, kaj ni devas alte estimi Lin pro la donaco de vivo kiun Li jam donis al ni. Donado de mono al la kauzo de la evangelio estas nur unu el la multaj rimedoj alte estimi Dion pro niaj vivoj. La plej grava valoro kiun ni povas doni al Dio estas vivo. Ĉi tio estis tio kion la eklezioj Makedonaj faris. "...unue ili sin dediĉis al la Sinjoro..." (2 Korintianoj 8:1, 5). Poste, ili faris aliajn tipojn de dono por alte estimi Dion.

bildo de Adebayo Afolaranmi

Mopsoj- la serio. Dua ĉapitro

Jen la dua ĉapitro de la retserio:

bildo de Pablo
bildo de Mike59

LA AŬTUNAJ MUŜOJ - IRENE NEMIROVSKY (7)

4a ĈAPITRO

 

Unu monaton post la morto de Jurij, iu kuzo de la Karinoj duonmorta pro malsato kaj lacego, kiu iris de Odeso al Moskvo serĉante sian edzinon malaperintan dum la aprila bombardo, haltis iun nokton ĉe Tatjana Ivanovna.

Li donis al ŝi novaĵojn pri Nikolaj Aleksandroviĉ kaj lia familio, kaj ilian adreson.

Ili bone fartis sed mizere vivis.

 

"Ĉu vi povus trovi fidindan homon..." li hezitis, "por alporti al ili, kion ili lasis ĉi tie?..."

 

 

 

La maljunulino foriris al Odeso, kunportante la juvelojn en la orlo de sia jupo.

 

Tri monatojn ŝi laŭiris la vojojn, kiel dum sia junaĝo kiam ŝi pilgrimis al Kievo, aŭ vojaĝis en trajnoj de malsatuloj, kiuj ekis suden iri.

 

Iun septembran vesperon, ŝi alvenis al la domo de la Karinoj.

 

Neniam ili forgesos tiun momenton, kiam ŝi frapis ĉe la pordo, kiam ili vidis ŝin aperi kun sia konfuzita kaj trankvila mieno, kun sia pako de vestaĉoj surdorse kaj la diamantoj batantaj ŝiajn lacajn krurojn, nek ŝian palan vizaĝon, kiam ŝi anoncis al ili la morton de Jurij...

 

Ili loĝis en malluma ĉambro, en la havena kvartalo.

Terpomosakoj pendis sur la vitroj por mildigi la ekbatojn de la kugloj.

 

Helena Vasiljevna kuŝis sur terenĵetita malnova matraco.

Lulu kaj Andreo ludis kartojn ĉe la lumo de eta stovo, kie tri karbopecoj finkonsumiĝis.

ECX EN LA LOKO DE TURBULECO

Estimataj,

EĈ EN LA LOKO DE TURBULECO

"Kiam vi transiros akvon, Mi estos kun vi, kaj trans riverojn, ili vin ne dronigos; kiam vi iros en fajron, vi ne brulvundiĝos, kaj flamo vin ne bruligos" (Jesaja 43:2).

Unu el la fascinaj aferoj dum mia antau nelonga flugo de Lagoso, Niĝerio al Dallaso/ Fort Worto, Usono (tra Parizo, Francio kaj Detrojto, Usono) estis la inteligenteco, entuziasmo, amikeco kaj profesieco, per kiu la flugaj servistoj faris siajn devojn, precipe ilia trankvileco eĉ kiam la kapitano anoncis ke ni alproksimiĝas al lokoj de turbuleco. Ili eĉ helpis averti pasaĝerojn por obei la averton kiam ili faris sian rutinon kvazau ili havas imunecon kontrau la probable estonta danĝero. Dum ni veturis sekure ekster la malprofunda aero, ĉi tiuj flugaj servistoj daurigis siajn devojn senmove. Ilia agado donis al mi pli da konfido la venontan fojon kiam tia averto estis donita. Ĉi tiuj flugaj asistantoj kaj aliaj pli regulaj aeraj vojaĝantoj konfidas en la kompetenteco de la kapitano.

bildo de Adebayo Afolaranmi

Moposoj- la serio. Unua ĉapitro

Jen la unua ĉapitro de moposoj, kiel anoncita ĉi tie:

http://esperanto.com/enhavo/mopsoj-la-serio

bildo de Pablo

La simbolo de la famo(71)

Esperanton,do oni perforte asekuris mian dometon kaj miajn havaĵojn,ke post forpreni miajn librojn kaj difekti mian dometon,post rezisti,neadi kaj marĉandi,laŭ la trudata asekuro oni donu al mi monon,per kiu mi edziĝu ĉiame nehavante la librojn,miajn Esperantajn librojn,kial rubaĵo havu Esperantajn librojn?mi estas rubaĵo,tiun nomon estas metinta sur min adepto de la profeto-dio,kaj la majstro de Esperanto estas akceptinta,kial la ŝtelistoj ne akceptu?nu,oni konfirmu ke mia nomo estu rubaĵo,anstataŭe oni permesu ke mi ne havu religian Esperanton.La freneza majstro pretendadis ke ankoraŭ ne estas farita akurata esploro pri la Eŭropaj kaj Amerikaj filmoj kiuj prezentante scenojn de sonĝoj el la vivo,kiom partoprenas en senti humiliĝon kaj malkontenton en la mensoj de niaj junuloj kaj neceson de forkuro el nialanda civilizacio  en blindblinda imito el la supraĵoj de la okcidenta civilizacio,bedaŭrinde en niaj junuloj estas disvastita malsaneske tia humiliĝo.La frenezulo ne scias ke la manko de la seksebleco el la komenco de la pubera tempo kiom multe malsanigas la junulojn,kaj por redukti tiun malsanon,la junuloj ĝis sia morto rifuĝas al konsoliloj inkluzive al Amerikaj kaj Eŭropaj filmoj,tamen pro la manko de la samaj konsoliloj implikiĝas al aliaj malsanoj,psikaj kaj korpaj,diversspecaj malsanoj estas pro la manko de la samaj kaj similaj konsoliloj,pro la manko la junuloj bataladas kontraŭ siaj instinktoj atakante al la instinktoj de ĉiuj aliaj por sin konsoli,la frenezulo scie,nepre scie kontentigas tiujn kiuj volas rompi la karakterojn de la mizeruloj barante ajnan eĉ imagan vojon de seksebleco por trudi koncesion pri nia petrolo kun la Anglaj ekspluatantoj,oni devas demandi kial la junuloj ne kapablas trovi alian vojon anstataŭ konsoli sin per Amerikaj kaj Eŭropaj filmoj?kial la provizora edziĝo ke povus solvi multajn problemojn,nomiĝas prostitueco?la romano kies nomo estas Lolita,per la sklavoj de la reĝo nomiĝas malbona,deloga kaj nelegenda,tie

bildo de davud shams hakimi

Sabla(70)

el la alia veturilo mi devis memori la vastajn ĝardenojn,apud kiuj iu kritikis la registaron,kaj mi devis memori la vastajn ĝardenojn kiuj estis en la demanda frazo de amiko al kiu mi donacis librojn pri mia lingvo Esperanto,kaj post perdi mian etfingron en preparita konflikto per la najbaro,mi devis timi kaj penti kaj ne kuraĝi en okupiĝo al Esperanto,ĉar Esperanto devis aparteni nur al la posedo de la tielnomita Angla armeo kies membroj estis adeptoj de la profeto-dio,kaj ili nek lernis tion nek uzis escepte se ĝi estus en servado nur al iliaj superstiĉoj,kaj ilia decido prohibis seksrajton al mizerulo kun la nomo de la virto,uzante ordonon de la persekutantaj religiuloj,kaj senhonoris mizerulon por migrigi al eksterlando,tie sub kontrolo de la Anglaj ekspluatantoj ili volis laŭdigi la reĝon de la reĝoj per versendindotaj poemoj de la mizerulo,la Anglaj ekspluatantoj akirus rekompencon el la flanko de la reĝo trudante al nia socio koncesiojn,iam pasante el strato mi restis en la etoso de densa amaso,iuj diskutis kaj disputis pri la politikaj aferoj,ne estis elirvojo ke mi daŭrigu mian vojon kaj atingu al la librovendejoj,la diskutantoj dispute montris min al aliaj kaj tiuj disputantoj diskute montris min al ĉi tiuj nesciantoj,oni argumentis ke nur ilia grupo,ilia organizo,ilia partio povas homigi ĉi tiajn personojn,la aliaj negis tiujn argumentojn kaj reciproke argumentis inverse,mi senkulpa mizerulo havante memfidon kaj kredante mian ĝustecon ĝis tiam ne sciis ke adeptoj de la profeto-dio estas min senhonorintaj por migrigi min al eksterlando,neniu el tiuj argumentantoj sciis ke atribuitaj kulpoj al mi ne estas ĝustaj,kaj neniu el ili sciis ke supoze se iu havu tiajn kulpojn,la kulpoj devus havi kaŭzojn,kaj oni devus bari la vojon de la kaŭzoj,multaj kulpoj kaj pekoj kaj malsanoj okazas efektive en nia socio,la tielnomitaj,plibonigante la socion nur argumentis pri kiel puni la kulpantojn kaj la pekantojn,nur la eminenta verkisto kiu volis distingi eĉ

bildo de davud shams hakimi
bildo de Ljeonjiid

..EBLA POIOMA PENETRADE PES KOMUNAY ĤELPAY GRAMATIKAY ELEMENTOY (VORTOY) PjJEN DIVERSAYN NACIAYN LyINGVOYN..

..Ljeonjyid-e (L'eon'їd-e) Dasheevskjij-a (Daŝēvsk'ij-a):

..EBLA POIOMA PENETRADE PES KOMUNAY ĤELPAY GRAMATIKAY ELEMENTOY (VORTOY) PjJEN DIVERSAYN NACIAYN LyINGVOYN..

bildo de Ljeonjiid

.?ÏL' APEROS FIN+FINE PERFEKTE ARTE FARÏTA GLOBALA LÏNGVO.

..Ljeonjyid-e (L'eon'їd-e) Dasheevskjij-a (Daŝēvsk'ij-a):

 

.?ÏL' APEROS FIN+FINE PERFEKTE ARTE FARÏTA GLOBALA LÏNGVO.

Abonrilata enhavo


povigita de