Ensaluto

Blogoj

Sabla(69)

veni,ĉu? -Mi nur pretas al leĝa provizora edziĝo,ne al kvaropa kunsekso,la najbaro baras la vojon de leĝeakceptebla provizora edziĝo kaj tion nomas prostitueco,li volas havi pretekston kaj perforte aĉeti mian loĝlokon. -Do vendu tiun loĝlokon,kiomkoste li volas aĉeti?tia domo ne kostas eĉ neniom.

bildo de davud shams hakimi
bildo de Mike59

LA AŬTUNAJ MUŜOJ - IRENE NEMIROVSKY (5)

Li dormis kelkajn horojn, kaj ŝi restis senmova, sidanta antaŭ li.

 

Silente fluis larmoj sur ŝia pala maljuna vizaĝo.

Iom pli malfrue, ŝi vekis lin, suprenirigis lin en la ĉambron de la infanoj kaj kuŝigis lin.

 

Li iom deliris.

Li laŭtvoĉe parolis, laŭvice tuŝis la lokon inter la stangoj de la lito de Andreo, kie iam pendis la ikono, kaj la kalendaron sur la muro, ankoraŭ ornamitan de kolora portreto de l' caro, kiel dum sia infanaĝo.

Li fingre montris la paĝon kun la dato 18an de majo 1918, rediris:

"Mi ne komprenas, mi ne komprenas..."

 

Poste kun rideto li rigardis la latkurtenon, kiu dolĉe balanciĝis, la parkon, la arbojn lumigitajn de la luno kaj tiun lokon apud la fenestro; tie la malnova pargeto iomete enkaviĝis kaj la malforta lunlumo plenigis tiun spacon, kiu iom trembrilis kiel laktoflako.

 

Kiom da fojoj, dum lia frato dormis, li ellitiĝis kaj daŭre sidis tie sur la planko, aŭskultante la tirharmonikon de l' koĉero, la mallaŭtigitajn ridojn de la servistinoj...

La siringoj forte odoris, kiel ĉi-nokte...

Li atente aŭskultis, nevole gvatis la ĝeman tonon de l' tirharmoniko en la silento.

Sed nur obtuza kaj mallaŭta tondrado trairis la aeron de tempo al tempo...

 

Li restariĝis, tuŝis la ŝultron de Tatjana Ivanovna, kiu sidis apud li en la mallumo.

"Kio estas tio?"

Mopsoj... baldaŭ venos

Baldaŭ venos la novan retserion... ĉiuj ĉapitroj pretas kaj estas finitaj... Nur prilaboratas kelkaj subtekstoj. Vendrede, 23a de februaro la unua ĉapitro videblos... Dume, ĝuu la reklamfilmeton

bildo de Pablo

CXU MORTI ESTAS GAJNO?

Estimataj,

ĈU MORTI ESTAS GAJNO?

 “Ĉar ĉe mi la vivado estas Kristo, kaj morti estas gajno” (Filipianoj 1:21).

Antau nelonge, mi estis kun maljunulino, kiu perdis sian bofilinon por kondolenci axin. En miaj preĝoj kun ŝi antau ol mi forlasis ŝin, mi rilatis al la supre citita versiklo, kiu hazarde estas mia plej ŝatata versiklo de la Sankta Biblio, kaj preĝis, ke nia vivado estos por Kristo, kaj nia morto estos gajno. Estis kvazau mi konis la verskilon por la unua fojo. Ekde tiam mi denove pensis, kiel morti povas esti gajni.

bildo de Adebayo Afolaranmi

La simbolo de la famo(69)

religinoma politika partio konsistanta el Rusaj spionoj kaj el Anglaj frenezuloj estas la Angla armeo,la Anglaj ekspertoj volis ke mi post lerni teorie,riparu aparatojn sed iuj el ili mensoge pretendis ke la vitra kaj vizaĝa parto de aparato estas gratita dum mia okupiĝo al la riparo kaj insultis al mi pro tio,oni divenis ke ili ne volas ke mi lernu kaj sukcesu en la riparo kaj volas ke nia armeo ĉiam bezonu iliajn helpojn,iuj el niaj oficiroj havante tian divenon sen atento de tiuj ekspertoj kaj iam sen mia atento,esploris prie kaj malkovris ke la vitroj kaj lensoj antaŭe estas gratitaj,kaj mi ne havas iun kulpon kaj la mensogantaj ekspertoj atribuas kulpon al mi mensoge,post pruviĝi mensogoj de tiuj ekspertoj,iuj el ili al mi ripetis sian pretendon sed ĉifoje milde kaj ŝerceme,kaj serioze kaj rigide anoncis ke se iu eniĝu al nia armeo por saboti laŭ nia leĝo ni mortigas tiun,kiu senkaŭze kulpigis vin?kiu suspektigis vian reĝon pri nia armeo?Mi iam antaŭe kritikis la adeptojn de la profeto-dio,laŭ mia ĝusta distingo ili estis barintaj seksvojon al mi,kaj pro tio mia menso ne funkciis bone,mia iama poezia talento estis en stagna kaj kriplita pozicio,do mi ne kapablis poeme laŭdadi la reĝon de la reĝoj kaj religiajn superstiĉojn se mi volus,mi estis mensoge dirinta ke la adeptoj de la profeto-dio estas bonaj,ke oni ne sciu ke mi abomenas ilin kaj venĝante pretendas ke ili baris mian vojon,tiam mi eĉ preferis ke iuj baru la poezian vojon al mi,do ilia boneco estis en mia menso la sama afero,ne estis reala aŭ serioza aŭ nepardonebla mensogo en mia penso,mi preferis ke ili baru mian vojon kvankam ne prohibante al mi la seksan rajton,ĉi tiu pozicio ke ili estas bonaj kaj ili baris mian vojon kaŭzis ke la reĝo de la reĝoj suspektu ilin kaj la Anglaj ekspertoj pensu erare kaj mise ke mi estas eniĝinta al ilia armeo por saboti,do ili venĝis min kaj trudis stigmaton al la vizaĝo de mia patrino,laŭ la decido kaj ordono de perfortantoj oni mortigis min kaj donis m

bildo de davud shams hakimi

Sabla(68)

se mi irus rapide,el la fora distanco pro difektita pozicio de mia piedo,eblus ŝajni ke mi dancas,tia ŝajno ankaŭ povus kaŭzi punon,laŭ la trudata vidpunkto de la freneza majstro,pro la sama puno ankaŭ mi devus forlasi Esperanton,aŭ ne kritiki la persekutatajn religiulojn,mi alpaŝis haste kelkmetrojn dirante sekrete al mi mem ke mi ne havas religian Esperanton,post kelkaj metroj mi vidis iun kiu kompreneble atendis min,li demandis:Ĉu vi estas poeto? -Jes,mi diris -Mi havas aferon pri literaturo,kaj volas demandi vin,sidiĝu en la jenan aŭtomobilon,ni iom parolu! mi rimarkis ke parto de lia etfingro estas tranĉita antaŭlonge kaj jam ne havas vundon,laŭ la ĝustaj kaj publikaj informoj en Japanio estis,eble ankoraŭ estas,kontrabando kaj okupiĝas al la narkotaj aferoj,ties membroj devas tranĉi siajn etfingrojn pruvante siajn fidelemojn al siaj estroj,la decido de la persekutataj religiuloj volis migrigi min al Japanio por propagandi iliajn absurdaĵojn,kaj tie edziĝi ĉiame kaj havi infanojn malgraŭ mia sterileco,ke ili eduku kaj estigu ilin AnglaRusaj soldatoj,do mi distingis ke la ordono de la persekutantaj religiuloj volas tranĉigi mian etfingron,ke laŭ la supozoj de ĉi tiuj perfortantoj mi humiliĝu kaj versu religiajn poemojn kun aprobo de ĉi tiuj estroj de la freneza majstro,post perdi mian etfingron kaj havi kompletan komplekson kaj  obsedon,por migri al Japanio oni devis trovi plian kaj alian motivon,kaj tie netrovinte laboron mi eblus  membriĝi en tiu kontrabando laŭ la decido de la persekutataj religiuloj,por mi estus facila,ĉar mia etfingro antaŭe estus tranĉita laŭ la ordono de la persekutantaj religiuloj…,mi sidiĝis en la aŭtomobilon volante esplori pri la sorto de mia etfingro,tiu persono ankaŭ sidiĝis en la aŭtomobilon kaj startis kaj komencis konduki la veturilon.-Kien?mi demandis!

bildo de davud shams hakimi
bildo de Mike59

LA AŬTUNAJ MUŜOJ - IRENE NEMIROVSKY (4)

TRIA ĈAPITRO

 

Post kiam Tatjana Ivanovna fermis la pordojn de la senhoma domo, ŝi supreniris al la eta belvedero aranĝita sur la tegmento.

 

Estis silenta nokto en majo, jam varma kaj milda.

Suĥarevo brulis; oni klare vidis la flamojn flagri, kaj aŭdis la malproksimajn kriojn alportitajn de la vento.

 

La familio Karin fuĝis en Januaro 1918, kvin monatojn antaŭe, kaj de tiam Tatjana Ivanovna ĉiutage vidis ĉe la horizonto la brulegon de vilaĝoj poste estingitan kaj denove fajrigitan, samtempe kiam tiuj pasis de la Ruĝuloj* al la Blankuloj** kaj refoje al la Ruĝuloj.

 

Sed neniam la bruligo okazis tiel proksime, kiel tiun vesperon.

La rebrilo de la flamoj tiel nete prilumigis la forlasitan parkon, ke videblis la lilakaj arbustoj antaŭtage ekflorintaj sur la centra aleo.

 

Trompitaj de la lumo, la birdoj flugis kiel en hela tago...

La hundoj blekis. Kaj la vento turniĝis, kunportante la bruon de la fajrego kaj ties odoron.

La forlasita malnova parko reiĝis kvieta kaj malluma, kaj la parfumo de la lilakoj plenigis la aeron.

 

Dum momento, Tatjana Ivanovna atendis, suspiris kaj malsupreniris.

 

Oni jam deprenis la tapiŝojn kaj tapetojn.

La fenestroj estis najligitaj per tabuloj kaj protektitaj per feraj stangoj.

En la keloj, la arĝentaĵaro estis ordaranĝita en la fundo de kofroj.

LA MANGXAJXO DE IU...

Estimataj,

LA MANĜAĴO DE IU...

"Ĉar la priparolo de la kruco estas por la pereantoj malsaĝeco; sed por ni, la savatoj, ĝi estas la potenco de Dio" (1 Korintanoj 1:18).

Iu diraĵo estas jene: "La manĝaĵo de iu estas la veneno de alia." La diraĵo estis realaĵo multfoje je mia reta servo. Multaj homoj estas feliĉaj ke ili renkontiĝas kun la servo dum multaj estas pretaj krucumi min, se eble, pro la servo. Dum multaj alte valorigas iun predikon, kelkaj vidis ion malbona en la prediko, dum kelkaj restas indiferentaj al tia prediko.

La evangelio jam savis multajn animojn. Pliaj kaj pliaj animoj estas benitaj diversafoje de ĝi ĉiutage. Efektive, "ĝi estas la potenco de Dio al savo por ĉiu, kiu kredas [en la Sinjoro Jesuo Kristo]" (Romanoj 1:16). Tamen, estas multaj homoj kiuj estas malamikaj al ĝi. Tiaj homoj ne imagas ke Dio povis malplenigi Sin por savi homaron (vidu: Filipianoj 2:5-8). Ili ne estas pretaj akcepti la planon de Dio por homo. Tamen, ĉu ili akceptas ĝin au ne, nenio povas ŝanĝi la planon. "Ĉar ni ĉiuj devos elmontriĝi antau la tribunala seĝo de Kristo, por ke ĉiu ricevu tion, kion li faris en la korpo, lau siaj faritaĵoj, ĉu bonaj au malbonaj" (2 Korintanoj 5:10).

Eĉ ĉi tio estas aplikebla al aliaj aferoj kiujn homoj faras au diras. Estas homoj kiuj estas pretaj akcepti tiajn agojn au vortojn ĉu bonajn au malbonajn, kaj estas homoj kiuj malakceptas au kontrauas la agojn au vortojn. Kiel estas ardaj subtenantoj de iu kauzo, tiel ankau estas antagonistoj de la sama kauzo. La manĝaĵo de iu ja estas la veneno de alia.

bildo de Adebayo Afolaranmi

La simbolo de la famo(68)

oni prohibis la seksan rajton al mizerulo kaj baris eĉ la vojon de provizora edziĝo eĉ kripligante la mizerulon,ŝajne nur por versigi religiajn poemojn kaj laŭdigi la reĝon de la reĝoj,sed efektive por kompleksigi kaj produkti teroriston kaj sendi aŭ migrigi al eksterlando,neniu organizo defendis la mizerulon,ke post defendi kaj venki kaj bari la vojon de trudo,esploru kaj sciu ĉu la mizerulo havas iun kulpon ke pro tio oni volis kripligi lin aŭ ne,mi nur defendis kaj baraktis ne laŭdadi la reĝon de la reĝoj nek religiajn superstiĉojn,enlitiĝante en la hospitalo…,pro la feblo kies kaŭzo estis sangeltiroj,mi deziris alvenon kaj interferon de iu Amerika serĝento kiu enketu min kaj raportu ke ĉi tiu persono jam ne kapablas versi poemon nek laŭdi religion nek la reĝon de la reĝoj,neniu sanktulo kiu ĝis tiam estis prezentita al mi per la samaj trudantoj kaj perfortantoj, povis fari tian ĝustan aferon,kaj ili ne estis la samaj sanktuloj kiojn la historio estis prezentinta,por konsoli min mi ripetadis en mi mem ke mi ne havas religian Esperanton,pro mia Esperantisteco,la freneza majstro kun siaj subuloj kaj klubanoj kaj ĉiuspecaj perfortantoj persekutis min por trudi decidon de la persekutataj kun ordono de la persekutantaj religiuloj,ĉiuj organizoj kaj partioj,grupoj kaj grupetoj,antaŭ ĉio volis ke mi estu ĝusta kaj zorgu por ne havi kulpon,la mankoj eblus iam kulpigi iun,kaj pretekstoj eblus atribui kulpojn al senkulpuloj,neniu interferanto volis forigi mankon kaj distingi malĝustecon de pretekstoj kaj atribuoj,la pretendantoj ne kapablis scii tiel ke la freneza psikologo de nia religia socio ne kapablis kompreni,en mia tuta vivo nur iu Amerika serĝento post rekte enketi min ĝuste estis distinginta kaj raportinta ke ĉi tiu serĝento ne povas versi postulatajn poemojn,neniu sciencisto en nia religia socio povis distingi tiel ĝuste,se ili nepre distingus,certe rekomendus ke oni kripligu la mizerulon ke li bezonu helpomonon kaj pro tio devigite obeu,la An

bildo de davud shams hakimi

Sabla(67)

La plenumita rekomendo kaj prohibicio al mia seksrajto daŭris,post tridek jaroj okazis miraklo,la freneza psikologo de nia religia socio trovis solvovojon,lia lernanto devis enlitiĝi en la hospitalon,oni kaŭzis la neceson de operacio,kaj prokrastis pri la necesa kaj urĝenta operacio,kaj tiradis la sangon de la vundita mizerulo  kun la nomo de esploro por decidi pri la operacio per tiu aŭ alia doktoro kiu havis aŭ ne havis tempon,volis aŭ ne volis koruptomonon kaj nun aŭ kondiĉe konsideris la ekzistantan asekuron,la feblo pro manko de la sango devis kaŭzi ke la mizerulo pro la feblo rifuĝu al la sanktuloj,petu la helpon de la sanktuloj eĉ poeme akceptante ekziston de rivaloj al la dio,kaj per poemoj kaŭzu duecojn kaj  diferencojn inter religiuloj,aŭ petu poeme la helpon de la dio por aserti kaj emfazi la ekziston de la dio,la Turkaj komunistoj ankaŭ trudis la samajn programojn por kompleksigi la mizerulojn kaj rezulte teroristigi ilin ie aŭ alie laŭ la ekspluatataj programoj de Rusaj perfortantoj,iu doktoro post informiĝi pri la iama,antaŭ dudekjara rekomendo de la freneza majstro,utiligis al si la oportunon,kaj ordonis al kvar flegistinoj kiuj simbole,nur simbole,neefektive pretis serioze edziniĝi kun la mizerulo ĉiame,ŝilia kunseksanto,la sama doktoro promesis emfaze al ŝili,ke la mizerulo neprege kaj certege versados religiajn poemojn kaj laŭdados la reĝon de la reĝoj kaj gajnos monon,kaj aĉetos domon kun la nomo de siaj edzinoj kaj juvelojn kaj necesaĵojn kiujn nune li ne havas,la doktoro kun la sama kondiĉo venis kun kvar flegistinoj rulante ĉaron sur kiu situis medikametoj kaj esploriloj,la esploriloj samtempe devis implici kaj signifi sugeste kaj inspire pri la valoroj de la versendindotaj poemoj kaj la mizerulo pro la feblo rifuĝante al sanktuloj devis versadi unuarangajn poemojn,denove oni tiris la sangon de la mizerulo por memorigi al li neceson de la geedziĝo en kiu oni tiras la sangon por esplori,kaj oni tiel implicis ke vi povas ed

bildo de davud shams hakimi
Abonrilata enhavo


povigita de