Ensaluto

Blogoj

NE PRIDUBU DION!

Estimataj,

NE PRIDUBU DION!

"Kaj Moseo diris: El sescent mil piedirantoj konsistas la popolo, en kies mezo mi estas; kaj Vi diras: Mi donos al ili viandon, ke ili manĝos dum tuta monato! Ĉu oni buĉu por ili ŝafojn kaj bovojn, por ke sufiĉu por ili? au ĉu ĉiujn fiŝojn de la maro oni kolektu por ili, por ke sufiĉu por ili? Tiam la Eternulo diris al Moseo: Ĉu la brako de la Eternulo estas tro mallonga? nun vi vidos, ĉu plenumiĝos al vi Mia vorto, au ne" (Nombroj 11:21-23).

Moseo estis en kriza situacio dum li kondukis la popolon Izraelan al la Promesita Lando. Malgrau la mirakla manao, la popolo ekploris pri aliaj manĝaĵoj kiujn iam ili manĝis kiam ili estis en servuto en Egiptujo. Moseo estis tiel dronigita per ĉi tiu peto ke li eĉ petis de Dio mortigi lin! (vidu: Nombroj 11:15). Tamen, la Eternulo estis preta fari du aferojn por Moseo: unue, sanktigi aliajn homojn kiuj portos la ŝarĝon de la popolo kun li; kaj due, provizi viandon kiun la tuta popolo manĝus dum unu monato. Moseo ne havis problemon kun la unua solvo, sed li ne povis kredi la duan. Li esprimis sian dubon tuj. Tamen, Dio demandis de Moseo unu el la recertigaj demandoj pri Sia potenco: "Ĉu la brako de la Eternulo estas tro mallonga?" (versiklo 23. Vidu ankau similajn demandojn en Genezo 18:14; Jesaja 50:2; 59:1; Miĥa 2:7; Zeĥarja 8:6). Dio fine faris tion kion Li promesis malgrau la dubo de Moseo (vidu: Nombroj 11:31, 32).

bildo de Adebayo Afolaranmi

La simbolo de la famo(67)

,se mi ne supozu ke estante en danca stato kun partnero,mi amoras kaj preparas la nuran vojon por ejakuli,ĉu troviĝas alia vojo por necesa kaj bezonata ejakulo?ne,ĉiuj aliaj vojoj estas fermitaj laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,por versigi religiajn poemojn kaj laŭdigi la reĝon de la reĝoj,kaj nur tiukondiĉe permesiĝas ejakulo post edziĝi ĉiame,el la alia flanko inter tiuj kiuj intermetas  neplenumeblan kondiĉon,estas aliaj ke  volas kompleksigi kaj rezulte teroristigi min,kaj eble post versigi postulatajn poemojn kaj karigi min en fronto de altrangaj perfortantoj,kaj proksimigi min al la favorĉeesto de pligravaj trudantoj,volas uzi kaj utiligi miajn kompleksojn por siaj celoj kaj atendas memmortigan agon por neniigi siajn oponantojn kaj politikajn rivalojn,miasupoze oni jam enketas min:Kiu volas teroristigi vin?diru al ni,ni ja volas trovi tiun,ni volas malkovri la realon,vi ja devas diri,prezentu tiun aŭ tiujn se vi estas sincera,alikaze...

bildo de davud shams hakimi

Sabla(66)

post finiĝo de tiu danco,la fraŭlino ne forlasis mian manon,ŝi tiris min al angulo kaj vidinde mian konfuziĝon afable demandis:Ĉu vi drinkas vinon?Mi plie konfuziĝis kaj ne povis diri ion,mi ne drinkis vinon,ŝi volis daŭrigi sian seksan revolucion venĝante la interferanton,kaj kun helpo de la vino forigi mian timon kaj honton kaj abstinon kiujn ŝi sentis el mia konduto,ŝi ripetis la demandon kaj pliigis ke mi invitas vin,mi pagos prie.Mi ne povis respondi,sed por direkti mian angoron al alia loko,rigardis al la eksterdancejo,se la adepto de la profeto-dio vidus ke mi drinkas vinon,ilia asembleo decidus kaj ordono de ilia rivalo kaj oponanto punus min,miaj samkursanoj povis drinki vinon kaj amori provizore,nur mi pro mia Esperantisteco sub kontrolo de la persekutataj religiuloj ne povis drinki vinon,nek kapablis amori provizore,la freneza majstro de Esperanto estis kunlaboranto de ĉiuspecaj trudantoj kaj perfortantoj,kaj eblis kripligi min,en nia lando drinki vinon ne estis leĝe prohibita,la reĝo de la reĝoj ankaŭ drinkis vinon,tamen en la socio la plebo povus akuzi iun se tiu drinkus vinon,kaj iuj senleĝe kun aliaj pretekstoj eblus puni vindrinkanton,al tiu kiu drinkis vinon oni atribuis aliajn kaj eventualajn pekeblecojn,eĉ se drinkanto de la vino volis utiligi la vinon por si kiel medikamenton kaj forigi sian feblon,mi restis konfuzita,la fraŭlino forlasis min kaj iris al la eksterdancejo por trovi tiun interferanton,post ŝi mi diris:Mi trinkas senalkoholan trinkaĵon,ŝi aŭdis sed ne turnis sian kapon,ŝi ne estis trovinta tiun interferanton kaj el la eksterdancejo rigardis al mi,ŝi sentis fiaskon kaj mi bedaŭris en mia penso,ke la vojo de la provizora edziĝo en la Londona dancejo ankaŭ estas fermita por mi,se ŝi trovus la interferanton,li atribuus al mi multajn kaj eblajn pekojn por bari mian vojon kaj rezignigi la fraŭlinon kaj eĉ abomenigi ŝin pri mi,ĉi tiu penso venis al mia kapo kaj poste mi ne povis trovi ŝin,eble ŝi estis trovinta tiun adepton de

bildo de davud shams hakimi
bildo de Mike59

LA AŬTUNAJ MUŜOJ - IRENE NEMIROVSKY (3)

Dua ĉapitro

 

 

Ankoraŭ dum kelka tempo Tatjana Ivanovna aŭskultis la forirantan sonon de la tintiloj.

"Ili rapidas", ŝi sonĝis.

 

Ŝi daŭre staris meze de l' aleo, premante per ambaŭ manoj sian ŝalon sur la vizaĝon.

Leĝera kaj seka, la neĝo eniris en la okulojn kiel polvo.

La luno jam leviĝis kaj la spuroj de la glitveturilo, kavigitaj profunde en la frostigita grundo, flagris de blua fajro.

La vento ŝanĝiĝis kaj la neĝo tuj forte ekfalis.

 

La mallaŭta tinto de la sonoriletoj jam ĉesis.

La abioj kovritaj de glacio krakadis en la silento kun ĝemo de homa peno.

 

La oldulino malrapide reiris al la domo.

Kun ia peza mirego, ŝi pensis pri Cirilo kaj Jurij… La milito… Ŝi malprecize imagis kampon kaj galopantajn ĉevalojn… obusojn, kiuj disrompiĝis kiel maturaj guŝoj… same kiel sur ekvidita bildo… nu, kie ? … verŝajne en lernolibro, kiun iam kolorigis la infanoj… Kiuj infanoj ?… Tiuj, aŭ Nikolao Aleksandroviĉ kaj liaj fratoj ? …

 

Kelkfoje, kiam ŝi sentis sin laca, kiel ĉi-nokte, ŝi intermiksis ilin en sia memoro… Longa konfuza sonĝo… Ĉu, kiel antaŭe pro la krioj de Kolinka* , ŝi vekiĝos en la malnova dormoĉambro ?…

 

Kvindek unu jaroj…

La simbolo de la famo(66)

devas iri al administrejoj laŭ ordonoj,li komplimente diris:Tio estu via,mi ne bezonas tion,ne estas problemo!poste dum tagoj li ne ĉeestis ke mi donu la ombrelon al li,aŭ li estis en dormo kaj mi ne volis veki lin,pro tio eble li ofendiĝus,mi ne havis ankaŭ taŭgan horloĝon,mia horloĝo ne funkciis ĝuste,en la lasta tago,mia valizo estis preta por vojaĝi,kaj la ombrelo en mia mano devis doniĝi al li,sed li estis en dormo,kaj mi informiĝis ke estas jam malfruatempo,kaj mi havos prokraston eĉ se mi flugu al la aerodromo,mia horloĝaĉo estas min misiginta en kalkulo de la tempo,eksciante tion mi haste prenis la valizon,kaj kuris rapide al la strato,prenis frue taksion montrante al la ŝoforo monbiletojn kaj petante ke haste iru,rapide,rapide,la ombrelo restis en mia mano,kiam mi atingis al la aerodromo,informiĝis ke la aeroplano ankaŭ havas prokraston,sed ties prokrasto ne sufiĉis ke mi reiru kaj donu la ombrelon al la najbaro,mi vojaĝis kun la samkursanoj,kaj havante la ombrelon en la mano atingis al la aerodromo de Londono,tie iu majoro renkontis nin laŭ la preparita programo,li mirante rigardis al la ombrelo,sed ne diris ion,post tagoj iu serĝento el niaj kursanoj kun preteksto de eventuala pluvo prunteprenis la ombrelon,post horoj redonis al mi tion neuzinte,mi komprenis ke ekzistis afero de esploro pri la ombrelo,ne ekzistis problemo,tamen la samkursanoj demandis min:kial vi alportis ombrelon?Mi ridis antaŭ ekspliki la kialon,iu diris ke vi eble havas alergion pri la pluvo,mi divenis ke la Anglaj ekspertoj havas tiun opinion,mi por ne paroli plie intermetis plikredeblan pretekston,mi diris ke dum multaj jaroj mi ne povis aĉeti novan veston kaj uzis malnovan veston de aliaj,por veni al Anglujo mi povis ĉiukaze aĉeti novan veston,do dum kelkaj tagoj zorgadis pri la vesto kaj kutimiĝis al la zorgado,efektive tiu aserto ankaŭ estis iom ĝusta kaj komplete ne temis esti preteksto,oni ridis,kaj la suspekto finiĝis,la samkursanoj al la Anglaj ekspertoj estis dir

bildo de davud shams hakimi

Sabla(65)

mi sciis ke tiu seksavida saĝulino en evolucio de sia revolucio volis bari la vojon al la religia interferanto por havi kaj protekti sian naturan rajton,kaj la leĝo de ŝia lando permesis tion,ŝi defendis sian rajton kaj fieron kaj samtempe kompatis al mi kaj volis instigi kaj eksciti min nutrante sian fieron kaj intencis neniigi mian timon,heziton,abstinon,veki mian dormitan voluptemon,aŭ kaŝitan,jes pro la timo kaŝitan seksemon,aktivigi sian afrodizion,kuracante mian impotentecon,ĉi tiu distingo estis nur en mia penso,ŝi volis defendi sian rajton kaj arogon neakceptante interferon de aliulo kiu alude ordonis al ŝi ion malmoralan sen ekspliki la kialon de la ordono aŭ rekomendo,mia afero estis kuraci min kaj rezisti en fronto de senmorala trudo,en la kuraca afero laŭ niaj sinjoroj ne ekzistas punendaj reagoj,oni ne punas aŭ eĉ ne riproĉas serioze,kaj facile indulgas,jes,se vekiĝus mia seksemo pasinte el multjaraj prohibicioj mi proponus al ŝi provizoran kaj leĝan rilaton respektante la regulojn de mia socio,en tiu pozicio mi deziris respondi pozitive al ŝia kompato kaj servi al ŝia fiero pro kio la trudo de religia,religinoma,interfero estis forigita,mi estis en agrabla situacio,responde al ŝia instigo mi povus proponi al ŝi edziniĝi kun mi provizore,ĉiukaze ŝi ridus kaj unue dirus ke sen konsideri la atesteblecon de aliaj ni povas iri al hotelo kaj resti tie ĝis la mateno duope en komuna lito kaj paroli plie,mi ne dirus al ŝi ke pro tio kreiĝos preteksto ke poste iam oni atribuu al mi pekon,aŭ memorigu malrekte ĉi tiun nokton kaj ties ĝismatenon kaj kripligu min memorigante aliajn kaj similajn aferojn,kaj eblas ke oni preparu scenojn por atribui la kripligantan akcidenton al mia malzorgo aŭ malbonŝanco,la malbonŝancon ankaŭ oni atribuus al mi,tiun sensignifan kaj trompantan aferon,atribuante malbonŝancon al mi oni volus ke mi ne distingu kaj ne venĝu decidon de la persekutataj kaj ordonon de la persekutantaj religiuloj,male pro kripleco kiu devus ŝajne

bildo de davud shams hakimi

"JESUO AMAS MIN, CXI TION MI SCIAS"

Estimataj,
"JESUO AMAS MIN, ĈI TION MI SCIAS"
"Kiel la Patro min amis, tiel mi ankau vin amis; restadu en mia amo" (Johano 15:9).
Unu el la himnoj, kiujn mi amis, kiam mi kreskis kiel malgranda infano en loka Baptista eklezio estas la angla himno, "JESUS LOVES ME, THIS I KNOW" [esperante: "JESUO AMAS MIN, ĈI TION MI SCIAS"]. Ĝi estas unu el la plej ŝatataj himnoj de multaj infanoj. Mi ankorau amas la himnon nun, ke mi estas plenkreskulo! Anna Bartlett Warner (1820-1915) verkis la himnon. La versoj de la himno estis komence parto de poemo, kiun ŝi verkis kune kun sia pli maljuna fratino Susan Warner (1819-1885). Kiel multaj homoj en sia tempo, William Batchelder Bradbury (1816-1868) enamiĝis pri la poemo, kaj kiel muzikisto, li aldonis melodion al la poemo igante ĝin himno. Bradbury aldonis la refrenon al la himno.
La poemo turnita al himno asertas la amon de Jesuo, kiu estas konata kiel la Sankta Biblio rakontas la historion. Lau la himno kiel asertita de la Sankta Biblio, infanetoj, tiom malfortaj kiom ili estas, apartenas al Jesuo Kristo, kiu estas forta. En Marko 10:13-16, Jesuo estis tre malkontenta kun Liaj disĉiploj ĉar ili malhelpis homojn alporti infanojn al Li. En Sia amo por la infanoj, Li instigis infanojn veni al Li kaj pruvis la amon prenante ilin en Siajn brakojn, metante Siajn manojn sur ilin kaj benante ilin. Ĝis nuntempe, Jesuo Kristo ankorau amas infanojn kaj ĉiujn, kiuj venas al Li. Li iras kun ili kiel Amiko (vidu: Johano 15:9, 13-15). Jesuo Kristo pruvis sian amon mortante por malfermi la pordegon de la ĉielo por tiuj, de kiuj li elviŝis la pekon (vidu: 1 Korintanoj 6:11; Tito 2:14; 3:5; 1 Johano 1:7). Pro la amo de Jesuo Kristo pruvita de Lia morto, Anna Bartlett Warner finis ke ŝi de nun vivus por Li.

bildo de Adebayo Afolaranmi

Zombio, "Zombie" de The Cranberries, en esperanto

Jen eta omaĝo de muzikumejo al Dolores O'Riordan, la kantistino de Cranberries.

bildo de Pablo
bildo de Mike59

LA AŬTUNAJ MUŜOJ - IRENE NEMIROVSKY (2)

Karaj legantoj, karaj geamikoj,

Mi invitas vin malkovri la duan epizodon de via nova felietono : jen mia traduko de tiu novelo (aŭ mallonga romano) de Irène Némirovsky.

La rakonto temas pri la elmigrado de rusa familio kun ties fidela servistino pro la revolucio...

Agrablan legadon!

 

                                                  _________________________________

 

 Ili silente rigardis unu la alian.

Ŝi nerve reĵetis sian skarpon el nigra punto sur sian longan kaj flekseblan kolon, la nura beleco daŭre sendifekta de ŝia junaĝo, kun la verdaj okuloj trembrilantaj kiel akvo.

 

"Mi iras kun vi, Tatjana."

"Kial iri?…" demandis la maljuna virino levante la ŝultrojn. "Vi nur malvarmumos !"

"Ne gravas", ŝi senpacience flustris.

 

Tatjana Ivanovna silente sekvis ŝin.

Ili trairis la senhoman etan galerion.

 

Kurado 3

Mi estas tre kontenta pri mia kurjaro de 2017 :-)

 

Ne nur, ĉar mi sukcesis plutrejnadi eĉ dum vintro, sed ankaŭ ĉar mi plioftigis mian trejnadon al tri fojoj en la semajno (kaj ial kurado multe pli feliĉigas ol tablotenisludado). Ankaŭ danke al amikino, kiu jes malhelpas mian aŭskultadon de sonlibroj dum kurado, sed tamen des pli helpas ĉar ŝi akompanas min dufoje en la semajno kaj agrabligas la kuradon pro la eblo de babilado. Kaj ankaŭ gravas, ke precipe dum mallumo estas pli sekure kuri duope. La tria fojo en la semajno daŭre restis la gruptrejnado en klubo.

 

Entute mi partoprenis en 11 konkursoj (pli aŭ malpli seriozaj). Inter ili la plej mallongaj distancoj estis po 5 kilometroj en la unua kaj la lasta konkurso. La plej longa distanco estis 13,3 kilometrojn longa. La plej fora konkurso kiun mi partoprenis estis en Vieno. Plej ofte mi kuris distancojn de 10 kilometroj, kiujn mi trifoje kuris en malpli ol unu horo (kiu estis mia celo por 2017).

 

Aparte plaĉas al mi, se oni povas kombini kuradon kun boncelaj donacoj, do se la profiton de iu kuradkonkurso oni doncacas al boncelaj organizoj (do ekzemple por subteni virinojn kiuj suferis perforton, aŭ por bestoprotektado, aŭ por sportistoj en rulseĝoj). Ankaŭ bonas kiam oni per la sportumado konsciigas pri grava subteninda laboro de kelkaj organizoj (do ekzemple mi kolektis kilometropoentojn por paliativmedicina (mortakompana) malsanulejo de mia urbo.

 

bildo de Sunjo
Abonrilata enhavo


povigita de