Ensaluto

Blogoj

Aŭtisto

Tio signifas: funkciiganto de aŭto. Tio ankaŭ signifus: oni kun aŭtismo. Ĉu ne?

bildo de ĝenulo

Neelirebla rezonrondo – Machado de Assis


Ĝemadis flugdancante en l’ aer’ lampiro:

Mi ĝojus, se mi estus tiu blonda stelo,

Ardanta en l’ eterna blu’, kiel kandelo!

La stelo tamen diris, kun ĵaluz-sopiro:


Kopii, Luno, vin: jen mia vivaspiro,

Per milda kisi lum’ la frunton de la belo

En pia templo kaj sur arta kapitelo.

La Lun’ respondas tamen, kun acida diro:


Mizera! Ke mi povu lumi kiel la helo

bildo de Paŭlo Silas

Kvardek jaroj – Mário de Andrade (1893-1945)

 

 

Por mi la vivo sur ĉi tiu tero

Ĝis nun feliĉa estis en trakuro;

Ne scias mi, ĉu pro la ĝuplezuro,

Ĉar ĝin ni ne mezuras sen sufero.


 

Ke ĉio estas iluzi’, en vero,

Mi scias, sed persistas, sen murmuro,

En tiu iluzio de l’ naturo;

La vivon mi adoris, kun sincero.


 

Je l’ maljunaĝ’ mi sentas min kompleta

Kaj, komprenante mian nunan sorton,

Rigardas mi de l’ viv’ sur la deklivon.

bildo de Paŭlo Silas

Eterna doloro - Gonçalves de Azevedo

Jam ĉiuj en la mondo vin forgesis…

Nur mi memoras, ho virin’ amata,

La nigran daton de l’ okazo fata

Kiam la Morto rabi vin sukcesis.


 

Post tiu tago bati min ne ĉesis

Kruela skurĝ’ de l’ sorto senkompata

Ĉar, malgraŭ bonkonsil’ kaj vorto flata,

Forgesi vin mi al mi malpermesis.


 

Kaj kiam inter blankaj maŭzoleoj

Mi ploras pro la pez’ de miaj veoj,

Mi sentas kvazaŭ se mi mortis jam.


 

Kaj kiam vian tombon, mia am’,

bildo de Paŭlo Silas

OpenTTD (Open Transport Tycoon Deluxe)

La ludo OpenTTD nun estas preskaŭ tute tradukita en Esperanton! Ĝi estas senkosta versio de komputilludo el la lasta jarmilo. La celo estas transporti pasaĝerojn kaj kargojn per trajnoj, ŝipoj, aviadiloj, kaj stratveturiloj, por krei sukcesan transportkompanion. (Notu: Stir+Alt+C por malfermi la trompmenuon!)

  1. elŝutu taŭgan lud-dosieron ĉe http://www.openttd.org/en/download-testing
  2. elŝutu son-dosieron: http://bundles.openttdcoop.org/bundles/opensfx/releases/opensfx-0.2.1.zip
  3. elŝutu grafik-dosieron: http://bundles.openttdcoop.org/opengfx/releases/opengfx-0.2.1.zip
  4. instalu/malpaku la lud-dosieron kaj sekve malpaku la son- kaj grafik-dosierojn en la "data" dosierujo de la ludo.

(plej ĝisdatigitaj son- kaj grafik-dosieroj ĉiam troviĝas ĉe http://bundles.openttdcoop.org/opensfx/ kaj http://bundles.openttdcoop.org/opengfx/)

bildo de Ailanto

Mia muzikilo

bildo de Mahmud

La Kamparsita

bildo de Mahmud

Aperis nova, rapida jam "Open Office 3.2"

Aperis plej nova, rapida versio de Malferma Oficejo

bildo de Elektito

Tia vi estas virino

Por la tago de la virino la 8a de Marto 2010

Virino...
malpermesita frukto
amatinda, dezirinda estaĵo.

Virino fortiĝas, gerilas
kaj batalas sen armaĵoj.
Anstataŭe per rideto
mildiĝas kaj venkas malamikojn.

Sankta virino, feino
amatino, edzino
sorĉistino, kor-amikino.
Vi ŝirmas en via ventro
miraklon de la vivo.

Virino, kiu silente suferas
kaj ofte publike ploras aŭ
laŭte ridas,
kantas,
aŭ dancas.
Kaj per sia ĉarmo virojn ravigi povas.

Virino adorata
Virino sopirata
Sia voĉo serenigas
Sia haŭto estas malhela, hela aŭ flava.

Kaj tra sia okul-brilo
spegulas sian animon.
La animo de virino,
kiel blua ĉielo,
malhela nokto,
bruna kaŝtano,
kaj ĉiuokaze, tiu animo estas...
la amo plena.
Amo kiu iam ajn
estis...estas...estos.

Virino, unika ŝi do estas!

.......modifigita de mi (alv') sed verkita de Lú -el Brazilio

bildo de vojo
bildo de vejdo

Bondeziron al virinoj

Bondeziron al virinoj
okaze de la Internacia Virina Tago (2010)
—laŭ ĉinesko Zuihuayin

kun sincera sentiment'
mi al ina gent'
respekte sendas
bondeziron
en festa moment'

pro iliaj diligent'
kaj saĝa latent'
kaj laboremo
kaj l' plej granda
am' sub firmament'

Zuihuayin (ebrio sub ombro de floroj): ĉina fiksforma poemo el du strofoj po 5 versoj de 7,5,545 silaboj, laŭ rimaranĝo a,a,xxa (x=senrima)
Abonrilata enhavo


povigita de