Ensaluto

Blogoj

bildo de strigo

Somera Renkontiĝo en Ĉilio

La unua somera renkontiĝo en Ĉilio ne estis tro sukcesa, sed almenaŭ ni komencis novan tradicion en la esperanta etoso de nia lando. Ni sukcesis fari rapidan kurson de esperanto, kaj babili rete per skajpo kun gesamideanoj el Usono kaj Eŭropo kaj testis dissendon per ustream por estontaj eventoj.Laughing

Gekaraj eks-fres'anoj kaj novaj fres'anoj!

Gekaraj eks-fres'anoj kaj novaj fres'anoj!
        =======================

Ols'tinaj geesperantistoj organizas faman (ekde multaj jaroj) E-arang'on FRES'O '2010.
G'i okazos c'ijare 01.07.-07.07.2010 en KORTOWO - la plej bela universitata urbeto en Pollando!
Kortowo estas kvartalo de Ols'tino.

Mallongigo FRES'O signifas:
Frusomera Renkontig'o de Esperantistoj Ś'atantaj Ols'tinon.
De multaj jaroj nia arang'o arigas c'. cent personoj - elksterlandaj kaj polaj.
C'iam FRES'O havis (ne nur moralan) apogon  flanke de lokaj instancoj, kaj tial lastjare multaj fres'anoj g'ojig'is pro granda rabato.
GRAVE: ne c'iuj fres'anoj ricevis rabaton - nur c'i tiuj, kiuj plej frue pagis g'ustan monon por mang'ado, noktumo kaj alig'kotizo.
C'ijare ni jam ricevis malgrandan subvencion por nia arang'o kaj eventualan rabaton ricevos nur c'i tiuj, kiuj plej frue pagos  MINIMUME alig'kotizon.
G'enerala principo de FRES'O estas jena:
- plej multe da distraj'oj, ripozo, ekskursoj kaj E-kvizoj (!) kun ric'aj premioj
- plej malmulte da prelegoj

Por multaj plac'as nia FRES'O-a principo!.

===
C'ijare tuj post nia ols'tina E-okazintaj'o okazos organizata por la unua fojo interesa kaj ankau' apogata de lokaj instancoj Grandpoluja Esperanta Somero en Wągrowiec (60 km de Poznano - c'. unu horo per au'tomobilo).
E-arang'on en Wągrowiec organizas lokaj esperantistoj kaj Klubo E-senco en Poznano.
G'i okazos 07.07.-11.07.2010.

bildo de Karesema

Ridi estas bona elekto..do

                         PIRATBRANDO

       --  Ĉu vi deziras drinki piratbrandon?

       -- Volonte. Tian mi neniam gustumis.

       Poste:

       -- Stranga aromo! Kial oni nomas ĝin

       pirata brando?

       -- Ĉu vi ne vidis la skeletokranion sur

       la botelo?

                            Huszar Laszlo

bildo de Karesema

La vera virina historio.


Legendo rakontas, ke mondkomence,kiam Dio decidis krei la virinon, li trovis, ke li estis elĉerpinta ĉiujn solidajn materialojn en la viro kaj ke li nenion plu disponis.
Antaŭ la dilemo kaj post profunda meditado, jen tio, kion li faris :
Li prenis la lunrondecon, la dolĉegan ondkurbecon, la teneran konvolvuladheremon, la tremantan folimovadon,la palmsveltecon, la delikatan florkoloron, la amdeziran cervrigardon, la sunradian ĝojon kaj la nubajn plorgutojn, la ventan ŝanĝiĝecon kaj la hundan fidelecon, la turtan timemon kaj la pavan parademon, la cignan plumdolĉecon kaj la diamantan malmolecon, la kolombinan amemon kaj la tigran kruelecon, la brulan fajron kaj la neĝan malvarmecon.
Li miksas tiajn kontraŭajn konsistaĵojn, formas la virinon kaj li donis ŝin al la viro.
Post unu semajno,l a viro venis kaj diris al li :
Sinjoro, la kreaĵo, kiun vi donis al mi, farigas min malfeliĉa, ŝi postulas ĉiun mian atenton, ŝi neniam lasas min sola, ŝi intense babilas, ŝi senprave ploras, ŝi amuziĝas suferigante min kaj mi venas por redoni ŝin al vi ĉar MI NE POVAS VIVI KUN ŜI.
Bone, respondis Dio kaj li reprenis la virinon.

Post unu semajno, la viro revenis kaj diris :
Sinjoro, mi sentas min tre sola, de kiam mi redonis al vi la kreaĵon, kiun vi faris por mi, ŝi kantis kaj ludis flanke de mi, ŝi ameme rigardis min kaj ŝia rigardo estis kareso, ŝi ridis kaj ŝia rido estis muziko, ŝi estis bela por la vido kaj dolĉa por la tuŝo. Bonvolu redoni ŝin al mi ĉar

MI NE POVAS VIVI SEN ŜI.

Bonvolu sendi tion al ĉiuj eksterordinaraj virinoj, kiujn vi konas kaj al ĉiuj viroj, por ke ili neniam dubu pri la virinoj, kiuj estas apude de ili.

bildo de Karesema

Feliĉo


Feli
ĉo ja ekzistas ... tion diras
Mi, en momento bela de plezur'...
Povas okazi ke
ĝi estas nur
Amanta mia koro kiu deliras!...
Sed anta
ŭ longa tempo ol ĝi foriras,

bildo de Karesema

GOLEMO

Cool

GOLEMO

Lidia Zamenhof

bildo de Karesema
bildo de Anna Striganova

Mateno

Priskribo de la kurantaj aferoj en irano

Priskribon de la kurantaj aferoj en irano bone faris Mana Neyestani per sia desegnaĵo. Mi ne havas ion pli aldoni !

 

en irano

bildo de reto

la potenco de la scio

Laŭ la informoj + nun irano estas unu el la plej grandaj prizonoj de la ĵurnalistoj en la mondo. Pli ol 60 ĵurnalistoj nun estas en la prizono.
La historio de ĵurnalismo en irano, estas plendolora, sopira kaj plenploriga rakonto. Ekde la apero de la gazetaro en irano, ĉiam la ĵurnalistoj estis la plej unuaj viktimoj dum la sociaj kaj politikaj krizoj ...
Priserĉante miajn disajn notetojn mi retrovis jenan foton de la satira gazeto "Molla Nasraddin" - kiu aperis ekde 1906 ĝis 1931- en Azerbajĝan-Irano. La gazeto estis tre pionira kaj avangarda. Ĝi kaŭzis intelektulan movadon en irano kaj havis profundan influon inter la mezklasa socia etapo.
La de mi elektita foto montras "problemon" kiu ĝis hodiaŭ - post pli ol jarcento- estas aktuala. La foto montras intelektulon kiu enmane havas gazeton kaj la mullaoj eskapas de li ĝuste pro tio ke li kunhavas kaj eĉ ofertas al la aliaj la presaĵon!
Ankaŭ hodiaŭ la regantaj mullaoj en irano regas samkiel siaj antaŭuloj ... Oni preferas monopolismon kaj cenzuradon.

akhondha

bildo de reto

Baltiaj Esperanto-Tagoj

La 46-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj okazos la 26-an de junio – la 4-an de julio, 2010 en Visaginas (Litovio). Pli multe legu ĉi tie.

bildo de Ganto
Abonrilata enhavo


povigita de