Ensaluto

Blogoj

Mia muzikilo

bildo de Mahmud

La Kamparsita

bildo de Mahmud

Aperis nova, rapida jam "Open Office 3.2"

Aperis plej nova, rapida versio de Malferma Oficejo

bildo de Elektito

Tia vi estas virino

Por la tago de la virino la 8a de Marto 2010

Virino...
malpermesita frukto
amatinda, dezirinda estaĵo.

Virino fortiĝas, gerilas
kaj batalas sen armaĵoj.
Anstataŭe per rideto
mildiĝas kaj venkas malamikojn.

Sankta virino, feino
amatino, edzino
sorĉistino, kor-amikino.
Vi ŝirmas en via ventro
miraklon de la vivo.

Virino, kiu silente suferas
kaj ofte publike ploras aŭ
laŭte ridas,
kantas,
aŭ dancas.
Kaj per sia ĉarmo virojn ravigi povas.

Virino adorata
Virino sopirata
Sia voĉo serenigas
Sia haŭto estas malhela, hela aŭ flava.

Kaj tra sia okul-brilo
spegulas sian animon.
La animo de virino,
kiel blua ĉielo,
malhela nokto,
bruna kaŝtano,
kaj ĉiuokaze, tiu animo estas...
la amo plena.
Amo kiu iam ajn
estis...estas...estos.

Virino, unika ŝi do estas!

.......modifigita de mi (alv') sed verkita de Lú -el Brazilio

bildo de vojo
bildo de vejdo

Bondeziron al virinoj

Bondeziron al virinoj
okaze de la Internacia Virina Tago (2010)
—laŭ ĉinesko Zuihuayin

kun sincera sentiment'
mi al ina gent'
respekte sendas
bondeziron
en festa moment'

pro iliaj diligent'
kaj saĝa latent'
kaj laboremo
kaj l' plej granda
am' sub firmament'

Zuihuayin (ebrio sub ombro de floroj): ĉina fiksforma poemo el du strofoj po 5 versoj de 7,5,545 silaboj, laŭ rimaranĝo a,a,xxa (x=senrima)

LyA LyOKAY KAJ DyIREKTAY PREPOZyICIOY EN LyA EeSPA LyINGVO

 

..LyA LyOKAY KAJ DyIREKTAJ PREPOZyICIOY EN LyA EeSPA LyINGVO..

 

..nyi jam scias ,ke lya Eespa prepozyicio "pe(o)" (auh kun lyoka sufyikso "+l(h)+": pel((y)o) hhavas gramatyikan syignyifon de lya Esperantay prepozyicioy "apud" ,"chye" ,tamen necesas plyiqhyustyigyi syignyifon de keljkay aljdonyitay konsonantoy senpere tuj post lya radyika konsonanto "p":

..lya konsonanto "l(h)" (prunteprenyita elj lya Esperanta vorto "lyiva" ("maljdekstra") auh elj lya anglya syinonyimo "left(+a)" /lyeft(+a)/) syignyifas ,ke lya pryiryigardata objjekto trovyiqhyas maljdekstre de lya alyia apoga objjekto elj vyidpunkto de lya observanto ,kaj lya konsonanto "r(h)" (prunteprenyita elj lya Esperanta "dekstra" auh elj lya anglya syinonyimo"right(+a)" /r(h)ayt(+a)/) memoryigas konforme pryi lya rayta (= dekstra) flyanko ,tamen se post yiu elj chyi+tyiuy konsonantoy sekvas memstare neprononcata molyiga syigno "j" ,do tyio syignyifas nur tre grandan proksyimyiqhyon alj apoga objjekto qhyis qhyia surfaco kaj ,povas estyi ,echj ghyis punkto de tanqhyado (depende de kunteksto lya molyiga syigno povas aljdonyi syignyifon "surflyanke" auh "chyeflyanke").

..do .komparu: pe(o) -+ apud ,pje(o) -+ chye(flyanke) ,ple(o) -+ apudlyefte (lyive) ,pre(o) -+ apudrayte (dekstre) .en chyi+tyiuy ekzemplyoy de prepozyicioy vyi vyidas yinter ronday krampoy lya adverban (kaj samtempe lya kazan) fyinazhon "+o" , antauh kyiu povas aperyi  kaj lyoka sufyikso "+l(h)+" ,sed kutyime dum chyiutaga parolyo kaj lya fyinazho ,kaj lya sufyikso ne estas uzatay: hop(e)(o) -+ kontrauh ,hop(eo) -+ kontrauhe.

bildo de Ljeonjiid

Se softvaro estas samsenca al programaro.

Ĉu tio implicas, ke softvo estas samsenca al programo?

bildo de ĝenulo

KOMPARO DE yINTERNACIAY PREPOZyICIOY KAJ KONjhJUNKCIOY KUN LyA ESPERANTAY

..per chyi+tyiu blyogazho komenciqhyas lya nova granda temo pryi prepozyicioy:

..EeSPAY PREPOZyICIOY KAJ KONjhJUNKCIOY  KOMPARE KUN LyA ESPERANTAY..

..lya prepozyicioy en dyiversay lyingvoy servas kyiel akcesoray vortoy de gramatyiko ,kyiuy ne hhavas nomyinatyivan syignyifon ,sed lya uzatay kun (kaj kutyime antauh) nomoy de substantyivoy auh kun (kaj antauh) anstatauhsubstantyivay pronomoy je nerekta kazo ,yilyi eljmontras dyiversayn ryilyatoyn yinter nomay formoy kaj alyiay vortoy en vortkombyinoy kaj propozyicioy ,evolyuhyigas kaj aljdone komplyetyigas syignyifon de lya nomo per dyiversay nuancoy kaj plyiqhyustyigas syintaksan rolyon de lya kaza formo en gramatyika strukturo de propozyicioy.

..en Esperanto kaj en dyiversay naciay lyingvoy lya prepozyicioy ne hhavas unuformayn strukturayn elyementoyn por facilye trovyi kaj determyinyi yilyin en konsyisto de propozyicioy ,kyio anhkauh embarasas lyernyi yilyin.

..en Eespa lyingvo lya grafyikay (skryibay) kaj ,certe ,prononcay formoy de prepozyicioy estas plyeyparte sufyichye bone strukturyitay ,kyio donas eblyecon facilye memorfyiksyi lya gramatyikayn syignyifoyn de lya prepozyicioy.

bildo de Ljeonjiid

Vizitu mian blogon

http://www.ipernity.com/home/ardo

Tro okupataj tagoj

La vento blovis kaj pluvo flosis dum pasintaj tagoj de junio,la tempo rapide pasis,ankuax mi preterpasis ĉe mia blogo kaj ne eniris por legi mesaĝojn,kiujn geamikoj skribis al mi.

Tro multaj aferoj okazis al mi,mia filo devas partopreni la ekzamenon por sin aligi al universitato,tio estas grava afero en nuntempa ĉinio,kiel konkuranto li devas fari sufiĉan preparon en la lernejaj taskoj,ĝis nun li finis la ekamenon,la rezulto de la ekzameno estas konforma por sin aligi al universitato ĝeneraliga,sed ne la fama.la plej malfacila afero estas la elekto de universitato. ĉirk.300 miloj da ekzamenantoj svarmas por sin aligi kiel studentoj en limigaj universitatoj.Mi embarasas pro la sencela elekto.

Alie mia patrino enhospitaliĝis pro la kormalsano.miaj familianoj alterne akompanis ŝin ĉe la malsana lito.nun ŝia malsano estis iom boniĝanta.

Ankaŭ urĝas multaj oficaj aferoj,kiujn  mi devas fari en datitaj tagoj.ŝajne mi estas energia kaj kapabla.

Vere tro okupataj tagoj en junio,eĉ ĝis la fino de julio...

 

 

bildo de ardo

Du homoj / Duas pessoas - Persone

La sonĝo revenas al mi

O sonho volta para mim
neniam disfalas

nunca rui
la bildo klariĝas des pli

a imagem se clareia tanto mais
ju pli mi batalas

bildo de Guilherme
Abonrilata enhavo


povigita de