Ensaluto

Blogoj

bildo de Ljeonjiid

..PRyI EGALyECO DE LyINGVOY EN EUhROhUNyIO

..Euhrohunyio plyivastyiqhyas kaj lyingvay problyemoy komplyikyiqhyas en qhyi ,sed registaro de EU ne rapyidas donyi alj Esperanto favoran reqhyimon ?kyialj do ,?chyu ne sufyichyas ankorauh muljte plyi olj centjjara aktyiva ekzyisto de Esperanto ,auh ?chyu en Esperanto onyi trovyis muljtajn maljfacilyazhoyn ,kyiuyn ne eblyas korektyi.

..myi decidyis proponyi alj nuntempa yinterlyingvyistyiko novan oryigyinalyan yideon de glyobalya muljtedyialyekta lyingvo kun unueca gramatyika parto de lya dyialyektoy ,dislarqhyita fonetyika parto kun nova aljfabeto je 40 skryibsyignoy ,kyiuy sufyichyas por qhuste lauh prononco skryibyi dyiversnaciayn personayn nomoyn ,uzante syimplyayn ortografyiayn regulyoyn delya skryibo ,kaj lyibera uzado preskauh chyiuy naciaj bazay partoy de lya parolyo (substantyivoy ,adjjektyivoy ,adverboy ,verboy) ,alyivorte dyirante ,eblyas "krokodyilyi" yinter samnaciulyoy ,kyio kontryibuas alj dyialyektyiqhyo: .chyiu nacia lyingvo hhavos "nacian Esperanton".

..certe ,chyi+tyiuy dyialyektoy tre vyiglye kunmyiksyiqhyos ,chyar yilyi hhavas unuecan gramatyikon kaj dyiverslyingvay syinonyimoy yiqhyos konkureblyay je unu lyingvo kun myiksyita lyeksyiko.

.?chyu chyi+tyiu lyingvo ne estos lya plej yinternacia kaj proksyimyigyita alj popolyoy ,plyi detalye lya yideon myi klyaryigas sube:
bildo de Anna Striganova

Suno

bildo de Dima Ŝevĉenko

La Aventuroj de Jonatano GULLIBLE

La Aventuroj de Jonatano GULLIBLE Ken Schoolland
La Aventuroj de Jonatano GULLIBLE
Libermerkata Odiseado
Moskvo, Impeto: 2006. 144 p.
ISBN 5-7161-0157-7

Tradukis Ĵenja Amis
Provlegis Paŭlo Moĵajev
Lingve konsilis Joel Amis

http://impeto.trovu.com/prozo/gullible

Mi estas ...

Mi estas Ateisto
Mi estas Bahaano
Mi estas Budisto
Mi estas Judo
Mi estas Islamano
Mi estas Komunisto
Mi estas Kristano
Mi estas Laiko
Mi estas Zaratuŝtano
Mi estas ...
Mi estas Arabo, Baluĉo, Kurdo, Perso, Turko, ...

Mi estas Iranano

Mi estas Homo

bildo de reto

11-a de februaro: Amo kaj Morto en Irano

Je la 11-a de februaro de 1979 disfalis Ŝaha reĝimo kaj aperis revolucia reĝimo islama. Jam pasis 31 jaroj kaj nur restas granda sopiro de forvaporitaj deziroj kaj revoj pri "egaleco, frateco kaj regado de bonuloj" kiujn revis la revoluciantoj ...
MORGAŬ - La 11-a de februaro - la protesta movado kiu havas verdan koloron enpaŝos sian 8-an monaton. Ok monatoj jam pasis, dekoj da civitanoj estis murditaj, centoj vunditaj kaj miloj arestitaj. Okazis ne imageblaj fiagadoj sed oni ne sukcesis silentigi la protestantojn kiuj pacame kaj honeste pridemandis siajn civilizaciajn rajtojn ...
MORGAŬ la registaro kiel tradicie "festos" la datrevenon de "la venko" kaj la protesta verda movado eluzos la eblecon aperi sur la stratoj kaj esprimos sian malkontenton pri la okazintaĵoj ...
Laŭ la diversaj komentarioj morgaŭ estos destina por ambaŭ frontoj, kaj por la registaro kaj por la protestantaro.
Morgaŭ povas okazi ĉio ...

PS: En miaj antaŭaj notoj mi menciis la 10-an de februaro, tio estas eraro mia kaj la ĝusta estas la 11-a. Ni uzas tute alian kalendaron kaj fojfoje okazas tiaj eraroj, pardonon pro mia miso.

bildo de reto

Memoro de la Stono

Mi ekkonas ke la temo de Final Fantasy XI skribiĝis per Esperanto!!

Vortoj: http://www.ffrepublic.com/final-fantasy-11/lyrics/memoro

Sono: http://www.youtube.com/watch?v=Uy5NH3FNTjU

bildo de hufman
bildo de Dima Ŝevĉenko

Kavaliroj de Kvardek Insuloj

Kavaliroj de Kvardek Insuloj Sergej Lukjanenko.
Kavaliroj de Kvardek Insuloj.
Trad. S. Smetanina, M. Ĉertilov.
Fikcia romano
ISBN 978-5-7161-0194-4.
224 paĝoj

Redaktis Mikaelo Bronŝtejn
Kunlabore kun tradukrondo de MEC
Kunlabore kun tradukrondo de Tiĥvina E-klubo

La dekkvarjara knabo, Dima, subite trafas en mirindan mondon — la Mondon de Kvardek Insuloj, en kompanion de preskaŭ samaĝuloj el diversaj landoj. Tie li renkontiĝas kun Inga, lia konatulino el la Tera vivo. La vivo sur la insuloj evidentiĝas kruela kaj tute ne infaneca. La gejunuloj estas devigataj batali por defendi sian vivon kaj la vivon de siaj nevolaj kunuloj. Diversmaniere riveliĝas iliaj karakteroj kaj agoj. Amo, heroaĵo, amikeco kaj sindonemo najbaras kun perfido, malkuraĝo kaj perforto.

http://impeto.trovu.com/prozo/kavaliroj

Omaĝe al Mikola Klára

 

Forpasis MIKOLA Klára, hungara esperantistino, aktiva movadano. Omaĝe al ŝi ĉi-nokte mi esperantigis iun konatan, dolĉe-amaran kanton de Máté Péter, fama hungara kanzonisto.

Kiel kutime, iom libera traduko...

 

 

bildo de Akva
bildo de beŝmek

Konkurso por Esperanta tabulludo

Bjalistoka Esperanto-Societo lanĉis konkurson, en kiu oni kreu Esperantan tabulludon. La detalojn legu ĉe la paĝaro: http://espero.bialystok.pl/eo/article,333,12,1.html

bildo de Anna Striganova

Juna printempo

Abonrilata enhavo


povigita de