Ensaluto

Blogoj

bildo de lodĉjo

Mi revas pri

LyA EeSPAY ARTyIKOoLyOY

..en lya blyogazho myi dauhryigas konatyigyi scivolyemayn polyiglyotoyn kun Eespay gramatyikay akcesoray vortoy kaj partoy de vortoy (prefiksoy ,sufyiksoy ,fyinazhoy) ,sed antauhe pryi lya antauhsubstantyivay artyikolyoy:

..ARTyIKOLyOY..

..en Eespe ekzyistas keljke da strangay (por ordyinara hhomo) rektay kay yinversay artyikolyoy por prononci diversayn lyimyigantayn rektayn kay yinversayn krampoyn  en lya algebray espryimoy kay en logyikay eljdyiroy de fyilyozofoy kaj alyiay sciencistoy ,ekzemplye ,dum specialyay dyialyogoy kun programatay robotoy ,sed por chyiutaga parolyo de ordyinaray hhomoy konatyiqhyi kun yilyi dume ne necesas: .sufyichjas scihyi ,ke lya antauhsubstantyivay artyikolyoy ,uzatay en chyiutaga parolyo de ordyinaray hhomoy ,estas elyektyitay elj numerita vico de logikay artyikolyoy ,lyimyigantay logyikan sencon de fyilozofay konceptoy en yilyiay logyikay eljdyiroy ,kyielj en lya algebray espryimoy dyiversformay krampoy lyimyigas qhyiayn dyiversayn partoyn.

 

..chyi+tyiuy artyikolyoy konformas alj lyiteroy de unuciferay nombroy ,sed plyisyimplyigyite sen uzado de lya nombra artyikolyo:

ja (nulya nedyifyinyita por nocioy de nedyifyineblyay kategoryioy)

,la (unua dyifyinyita por nocioy de kaljkulyatay nedyivyidyitay komplyetay unuoy)

,da (dua dyifyinyita por mezuratay masoy de materiazhoy ,kyielj Esperanta prepozyicio "da" antauh nomoy de mezuratay produktoy)

,va (tryia dyifyinyite montra ,kyiu syimyilyas alj montra pronomo) k.t.p. qhyis lyasta artyikolyo en chyi+tyiu lyisto: hh.

 

bildo de Ljeonjiid
bildo de strigo

Somera Renkontiĝo en Ĉilio

La unua somera renkontiĝo en Ĉilio ne estis tro sukcesa, sed almenaŭ ni komencis novan tradicion en la esperanta etoso de nia lando. Ni sukcesis fari rapidan kurson de esperanto, kaj babili rete per skajpo kun gesamideanoj el Usono kaj Eŭropo kaj testis dissendon per ustream por estontaj eventoj.Laughing

Gekaraj eks-fres'anoj kaj novaj fres'anoj!

Gekaraj eks-fres'anoj kaj novaj fres'anoj!
        =======================

Ols'tinaj geesperantistoj organizas faman (ekde multaj jaroj) E-arang'on FRES'O '2010.
G'i okazos c'ijare 01.07.-07.07.2010 en KORTOWO - la plej bela universitata urbeto en Pollando!
Kortowo estas kvartalo de Ols'tino.

Mallongigo FRES'O signifas:
Frusomera Renkontig'o de Esperantistoj Ś'atantaj Ols'tinon.
De multaj jaroj nia arang'o arigas c'. cent personoj - elksterlandaj kaj polaj.
C'iam FRES'O havis (ne nur moralan) apogon  flanke de lokaj instancoj, kaj tial lastjare multaj fres'anoj g'ojig'is pro granda rabato.
GRAVE: ne c'iuj fres'anoj ricevis rabaton - nur c'i tiuj, kiuj plej frue pagis g'ustan monon por mang'ado, noktumo kaj alig'kotizo.
C'ijare ni jam ricevis malgrandan subvencion por nia arang'o kaj eventualan rabaton ricevos nur c'i tiuj, kiuj plej frue pagos  MINIMUME alig'kotizon.
G'enerala principo de FRES'O estas jena:
- plej multe da distraj'oj, ripozo, ekskursoj kaj E-kvizoj (!) kun ric'aj premioj
- plej malmulte da prelegoj

Por multaj plac'as nia FRES'O-a principo!.

===
C'ijare tuj post nia ols'tina E-okazintaj'o okazos organizata por la unua fojo interesa kaj ankau' apogata de lokaj instancoj Grandpoluja Esperanta Somero en Wągrowiec (60 km de Poznano - c'. unu horo per au'tomobilo).
E-arang'on en Wągrowiec organizas lokaj esperantistoj kaj Klubo E-senco en Poznano.
G'i okazos 07.07.-11.07.2010.

bildo de Karesema

Ridi estas bona elekto..do

                         PIRATBRANDO

       --  Ĉu vi deziras drinki piratbrandon?

       -- Volonte. Tian mi neniam gustumis.

       Poste:

       -- Stranga aromo! Kial oni nomas ĝin

       pirata brando?

       -- Ĉu vi ne vidis la skeletokranion sur

       la botelo?

                            Huszar Laszlo

bildo de Karesema

La vera virina historio.


Legendo rakontas, ke mondkomence,kiam Dio decidis krei la virinon, li trovis, ke li estis elĉerpinta ĉiujn solidajn materialojn en la viro kaj ke li nenion plu disponis.
Antaŭ la dilemo kaj post profunda meditado, jen tio, kion li faris :
Li prenis la lunrondecon, la dolĉegan ondkurbecon, la teneran konvolvuladheremon, la tremantan folimovadon,la palmsveltecon, la delikatan florkoloron, la amdeziran cervrigardon, la sunradian ĝojon kaj la nubajn plorgutojn, la ventan ŝanĝiĝecon kaj la hundan fidelecon, la turtan timemon kaj la pavan parademon, la cignan plumdolĉecon kaj la diamantan malmolecon, la kolombinan amemon kaj la tigran kruelecon, la brulan fajron kaj la neĝan malvarmecon.
Li miksas tiajn kontraŭajn konsistaĵojn, formas la virinon kaj li donis ŝin al la viro.
Post unu semajno,l a viro venis kaj diris al li :
Sinjoro, la kreaĵo, kiun vi donis al mi, farigas min malfeliĉa, ŝi postulas ĉiun mian atenton, ŝi neniam lasas min sola, ŝi intense babilas, ŝi senprave ploras, ŝi amuziĝas suferigante min kaj mi venas por redoni ŝin al vi ĉar MI NE POVAS VIVI KUN ŜI.
Bone, respondis Dio kaj li reprenis la virinon.

Post unu semajno, la viro revenis kaj diris :
Sinjoro, mi sentas min tre sola, de kiam mi redonis al vi la kreaĵon, kiun vi faris por mi, ŝi kantis kaj ludis flanke de mi, ŝi ameme rigardis min kaj ŝia rigardo estis kareso, ŝi ridis kaj ŝia rido estis muziko, ŝi estis bela por la vido kaj dolĉa por la tuŝo. Bonvolu redoni ŝin al mi ĉar

MI NE POVAS VIVI SEN ŜI.

Bonvolu sendi tion al ĉiuj eksterordinaraj virinoj, kiujn vi konas kaj al ĉiuj viroj, por ke ili neniam dubu pri la virinoj, kiuj estas apude de ili.

bildo de Karesema

Feliĉo


Feli
ĉo ja ekzistas ... tion diras
Mi, en momento bela de plezur'...
Povas okazi ke
ĝi estas nur
Amanta mia koro kiu deliras!...
Sed anta
ŭ longa tempo ol ĝi foriras,

bildo de Karesema

GOLEMO

Cool

GOLEMO

Lidia Zamenhof

bildo de Karesema
bildo de Anna Striganova

Mateno

Priskribo de la kurantaj aferoj en irano

Priskribon de la kurantaj aferoj en irano bone faris Mana Neyestani per sia desegnaĵo. Mi ne havas ion pli aldoni !

 

en irano

bildo de reto
Abonrilata enhavo


povigita de