Ensaluto

Blogoj

http://lernantojdeesperanto.ning.com/

bildo de Rimado

Belulino ĝis! Bella Ciao / خداحافظ زیبا

Foje ne eviteblas adiaŭ!
Pli bone konscie adiaŭi unu la alian ...
Kiom bele esprimas la etoson de mia cirkonstanco la jena fama kanto italorigine kies anglan version mi trovis pli milda ...

Bella ciao

Legu pli pri la kanto Esperante, kaj Perse

bildo de reto

La ĉasado (por plenkreskuloj)

Verkisto nekonata.

Malrapide mi piediradas al mia hejmo en la nigra nokto. La ĉielon kovras  nuboj, nur la lummakuloj de lanternoj montras la vojon. Simpla afero; mi devas iri laŭ ĉi tiu strato kaj post la tria vojkurbo turni min maldekstren. Mi jam bone scias, ĉar ĉiu vespere mi vizitas saman amuzejon, sur sama vojstreko kaj en sama tempo. Kaj en sama tempo mi ekiras hejmen, malrapide promenas inter la mornaj nubskrapantaj turdomoj. Ĉiam solece, sed neniam sola. Ĉi tempe troviĝas kelkaj bubaĉoj sur la stratoj, pleje malbonintencaj fihomoj. Feliĉe ĝis nun ili ne ĝenis min. Sed la hodiaŭa tago estas escepta. Okazis murdo kaj la policisto ĉe la dua vojkurbo forpelis min, pro kio mi povas iri plu nur sur pli longa ĉirkaŭvojo. Tiudirekten mi nur malofte iras. Ĉi tie la stratoj estas multe pli danĝeraj, vagadas ne grupaĉoj, sed multe pli teruraj... Iuj, kiuj inter la ombroj de la nokto ĉasadas siajn senkulpajn viktimojn, kaj kiam alvenas la tago, ili deziras detrui ĉiun vivon kaj kontentigi siajn soifojn. Mi turnas min al la sekva strato celkonscie. Desur la alian flankon triope kaŝobservas mian ĉiujn paŝojn. Unu portas nigran ledjakon kaj fumas, la dua sur sia muskolhava korpo montradas la tatuaĵojn al la tria. La tria estas speciale. Li portas nigran, kontraŭsunajn okulvitrojn, nigran ledjakon kaj alĝustan pantalonon. La plej granda parto de la homoj nomus lin „idioto”: „ĉu kontraŭsunaj okulvitroj nokte?” Sed mi bone scias, kio kaŝiĝas malantaŭ la nigraj lensoj. Ĉiuj havas palan vizaĝon kaj bluajn okulojn, ankaŭ la tria; vere mi ne vidas, sed scias, ke ili ĉiuj havas bluajn okulojn. Efektive eĉ ne bluajn, prefere iajn grizajn, naĝantajn en diabla blua lumo.

bildo de Thalmer
bildo de Goren

Finfine

Finfine la grupo pri libera programaro aperis. Esperantista komunumo sen grupo pri libera programaro - tio estus eĉ iom stulte.

bildo de senlatine

Ŭaŭ! Esperanto Klaso en lernejo publika en Anlgio! (filmeto angla de TV)

Mi trovis tiu filmeto per la "esperanto" grupo ĉe facebook: http://www.youtube.com/watch?v=INCr1bV8kGk

Mirinda, ĉu ne? Videbla estas filmaĵo de studentoj tre junaj, kiuj kantas esperante kiel ili lernas! Tre positivaj pensoj pri Esperanto en angla televisio.

bildo de Dima Ŝevĉenko

Jesa

Jesa Iŝtvan Nemere.

Jesa.

Originala romano. (Kunlabore kun Justo).

ISBN 978-5-7161-0195-1

184 paĝoj

 

En malgranda urbeto, kiu situas rande de dezerto, post sabla tempesto aperas stranga virino. Iuj opinias ŝin nova Mesio, aliaj — pseŭdoprofeto, eĉ fripono. ŝi allogas dekdu disĉiplojn, preferante elekti el la plej malestimataj urbanoj. Ŝiaj adeptoj iĝas loka Casanova, trompisto-almozulo, bubo-trampo, narkotikulino, pastro-hipokritulo. Jesa ne disvastigas speciale bonagojn aŭ miraklojn, ŝi vidas homojn trae, inklinas ilin ŝanĝiĝi. Kompreneble, okazas konflikto inter ŝi kaj urbaj aŭtoritatuloj...

http://impeto.trovu.com/prozo/jesa

La Snukludo.

 Jen provo priskribi la ludon, kiu en la angla lingvo estas nomata "Snooker". Mi provis traduki la terminojn al Esperanto en tia maniero, ke oni eble komprenu la anglan terminon pli bone. Se vi opinias, ke io estas erare en la artikolo: Ne hezitu informi min.

 

La Snukludo.

 Kopio de blogaĵo ĉe: http://kgesperanto.kgesperanto.se/#home 

Antaŭ pli ol dudek jaroj mi estis kaptita de la bilarda ludo nomata "Snooker" en la angla lingvo. Mi plurfoje intencis verki artikolon pri la ludo, uzante la terminojn, kiujn oni uzas dum la ludado de "Snooker". Jen mia provo priskribi la ludon en Esperanto.

Mi uzis anglalingvan priskribon de la ludo kiel fonto de mia artikolo. Atentu, ke ne temas pri traduko sed pli pri rerakontado de la enhavo en la artikolo. Do, eblas, ke mi miskomprenis la formuladon en la angla dokumento kaj tial oni, je dubo pri miaj asertoj konsultu anglalingvan artikolon pri la ludo.

Se vi en la angla lingvo diras "He was snookered by the con-man's smooth talk", tio signifas, ke la persono kredis la asertojn de trompisto. La vorto "snokered" estas uzata kiel sinonimo por "fool" (trompi) aŭ "dupe" (azenigi). La vorto "snook" estas uzata por pluraj fiŝoj, interalie por BELONO, kiu havas beksimilan faŭkon. Kiam oni volas montri, ke iu estas trompita, oni povas montri al tiu persono, ke li havas longan nazon. (Angle: give a person a snook.)

La nomo de la ludo do devenas de la lud-termino "snokered" kiu signifas, ke la blankglobo (the cue ball) estas barita en tia maniero, ke ĝi ne povas atingi iun ludeblan celglobon en rekta linio, sed devas esti ludata per karambolado kontraŭ la flankoj de la ludtablo por karambole tuŝi la celglobon.

bildo de KaraGu
bildo de Anna Striganova

Pluvo

Desapontita, elrevigita, seniluziigita?

Foje mi desapontiĝas kaj oni admonas min ne uzi tiun vorton. Laŭ iuj mi devas diri 'elreviĝas' aŭ 'seniluziiĝas'.  Mi ne senkritike akceptas kritikon do mi decidis esplori la aferon iomete. Laŭ miaj fontoj la vorto eniris PIV-on nur en 2002: desaponti (tr) ne kontentigi la esperojn de iu. ~iĝi. Iĝi seniluziigita en siaj atendoj aŭ deziroj. Sed oni ne pensu ke PIV enkondukis tion en nian lingvon. En la vortaro de Krause, Großes Wörterbuch Esperanto-Deutsch eldonita en 1999 oni legas ke desaponti estas malofta vorto por seniluziigi senrevigi. Aliaj esperantistoj raportas ke desaponti troviĝas en 3 brazilportugalaj vortaroj kaj en la Greka-Esperanta vortaro de Serafian. Por kompliki la aferon en la vortaro DICTIONNAIRE PRATIQUE D'ESPERANTO-Sat 1974 oni donas elesperigi kiel traduko de la franca désappointer.

La demando stariĝas ĉu ni havas plurajn vortojn por la sama koncepto, aŭ ĉu fakte temas pri malsamaj konceptoj. Mi mem povas facile distingi inter la tri:

1. Se mi diras ke morgaŭ mi gajnos la loterion kaj postmorgaŭ mi konstatos ke mi ne gajnis ĝin mi estos elrevigita.

2. Se oni pensas ke la amanto estas dio, kaj poste konstatas ke li estas diablo, oni seniluziiĝis.

3. Se gasto akceptas inviton, tamen ne venas, mi desapontiĝas ĉar mi havis klarajn neplenumitajn atendojn kiuj ne estis revo nek iluzio.

bildo de Dejo
bildo de Massimo

Bando di Concorso IIE-IEJ

http://iej.esperanto.it/ijf/2010/iieiej.phpBando di concorso IIE-IEJ 2010
La I.E.J. (Itala Esperantista Junularo - Gioventú Esperantista Italiana), con il Patrocinio dell'Istituto Italiano di Esperanto (IIE)

Volendo
- incentivare la partecipazione di nuovi giovani a corsi ed esami di Esperanto
- favorire la partecipazione di nuovi giovani al Festival Internazionale della Gioventù che si svolgerà dal 31 marzo al 6 aprile 2010 a Roncegno (Trento)

Istituisce
tre premi per altrettante persone che soddisfino i seguenti requisiti:
- non aver raggiunto il trentesimo anno di età nell'anno in corso;
- non aver vinto una passata edizione di questo concorso;
- aver superato l'esame di primo grado organizzato dall'I.I.E., oppure aver portato a termine con successo il corso via posta elettronica KIREK;
- aver comunicato alla IEJ entro il 28 febbraio 2010, a mezzo di posta cartacea e/o elettronica (ijf.admin@esperanto.it), la propria candidatura, indicando le proprie generalità e allegando copia del diploma;
- essere membri della IEJ (FEI) per l'anno 2010 (chi non fosse ancora iscritto potrà comunque farlo sino al 28 febbraio 2010);
- in caso di assegnazione del premio, partecipare all'organizzazione del festival tramite piccoli compiti concordati con gli organizzatori;
- per i diplomati KIREK si richiede inoltre di sostenere con successo l'esame di primo grado durante il Festival. Se ci saranno richieste, l'Istituto Italiano di Esperanto organizzerà durante il festival IJF 2010 una Sessione Straordinaria di esami di primo grado per chi non avesse potuto partecipare ad una normale sessione in precedenza e per chiunque intendesse affrontare la prova. Informare preventivamente il D.G. dell’I.I.E. entro il 1° marzo 2010 (c.bourlot@libero.it)

I premi in palio sono:
- Primo premio: vitto e alloggio in albergo e partecipazione al programma gratuiti per tutto il periodo del Festival.

Abonrilata enhavo


povigita de