Ensaluto

Blogoj

Instruado de E-o en lernejoj el mia urbo!

Mi petas ke vi bonvole legu atenta:

"La Komisiono pri Edukado de la Brazila Senato aprobis projekton
(15/09/2009), per kiu oni proponas instruadon de Esperanto en la enlandaj
mezlernejoj kiel nedevigan lernobjekton. La projekto, de aŭtoreco de la
senatano Cristovam Buarque (Laborista-Demokrata Partio), nun iros al la
Deputita Ĉambro kaj, se aprobita, la lernejoj havos tri jarojn por adaptiĝi
al la leĝo, kiu antaŭvidas devigon de la instruado de la lingvo, se ĝin
pravigos la ekzisto de intereso fare de la lerneja komunumo, post tiu
eksperimenta periodo."
- Afiŝita je 17 Septembro 2009 de Redaktanto -
http://ileibr.org/brazilei

Simile al tiu landa projekto ekzistas alia projekto en mia urbo San-Kaetano
el Sudo (São Caetano do Sul), urbeto apud San-Paŭlo. La Urbestrarano Flavio
Rstom proponis instruadon el Esperanton en la urbaj mezlernejoj.-
http://www.camarascs.sp.gov.br/camarascs_noticias_view.asp?id=3643&mn=83
Proceso Nº2380.

Interalie por tiaj momentoj, kiam bezonata estas prezenti al la estraranoj
konvinkajn argumentojn bazitajn sur faktoj kaj ne sur personaj kredaroj,
kiel kutime, esperantistoj amase celas helpi kaj manifesti sia apogo per
siajn optimismajn komentojn. Do mi petas helpon al vi. Mi petas ke bonvole
skribu rete aŭ papele al niaj urbestraranoj por konsili, laŭdi, demandi kaj
instigi ilin pri la aprobo de la leĝa projekto.

bildo de rcandido

Partiturojn el E-Kanzonoj

Karaj amikoj, mi havas peton al vi!

Mia nomo estas Cândido (aû Kandjdo), mi estas brazilano.
Tie ĉi en mia urbo (São Caetano do Sul) la majstro el la libera ĥoro akceptis provi e-muzikojn. Estas tre fama ĥoro, la ĥoro el la Fondaĵo de la Artoj (Fundação das Artes de São Caetano do Sul).

Mi serĉas originale Esperante verkitajn kantojn kaj kanzonojn. Ĉu bonvole iun povas sendi al mi kelkajn partiturojn el E-kantoj? Poste mi filmos la prezentadojn, kaj mi pensas ke estos bona divastigado pri la verkisto kaj por la Esperanto.

bildo de rcandido
bildo de fizikisto

Skreĉo (Scratch)

Ĉu vi jam konas Scratch-on? Ĝi estas senkosta programilo kaj programlingvo por junuloj, verkita de fama MIT en Usono. Ekzistas jam pli ol 700000 projektoj verkitaj per Scratch! Oni povas fari programojn per simplaj musaj klakoj kaj per kunmeti la programerojn. Scratch ekzistas jam por multaj lingvoj, sed ĝis nun Esperanto mankas. Pro tio mi komencis la tradukadon en Esperanto.

Ĝis nun mi esperantigis pli ol 70 procentoj de la Scratch-surfaco. Sed mi bezonas vian helpon. Vi povas korekti la tradukadojn kaj aldoni novajn tradukaĵojn. Mankas precipe tradukadoj de muzikiloj - mi ne estas spertulo pri tio.

Por partopreni vi devas nur vin registri ĉe la tradukpaĝo de Scratch.

Jen la ligiloj:

Budhismaj fabloj

Miaohui anoncis ĉe la listo Budhana Ligo Esperantista...

BUDHISMAJ FABLOJ

Antaŭ nelonge eldoniĝis mia traduko "BUDHISMAJ FABLOJ" de Ĉina Esperanto-Eldonejo. Dank' al la helpo de iuj samideanoj esperantistaj kaj budhanaj mi presis iom por donaci senpage. Jen la elŝutebla versio de la teksto kaj sono:

http://www.budhano.cn/down/eo/budhismaj-fabloj.pdf

http://www.budhano.cn/down/eo/fabloj.zip

La libro enhavas 98 fablojn, ĉiu en kaj la Ĉina lingvo kaj Esperanto. La zipdosiero enhavas 98 MP3-sondosierojn en Esperanto (iom pli ol 200 megabajtoj).

Notu: La zipdosiero enhavas ĉinalingvajn vojprefiksojn; eble vi deziros komandi vian malzipprogramon forviŝi ilin dum maldensigado!

Ĝuu!

bildo de Ailanto
bildo de Ljeonjiid

..PRyI EGALyECO DE LyINGVOY EN EUhROhUNyIO

..Euhrohunyio plyivastyiqhyas kaj lyingvay problyemoy komplyikyiqhyas en qhyi ,sed registaro de EU ne rapyidas donyi alj Esperanto favoran reqhyimon ?kyialj do ,?chyu ne sufyichyas ankorauh muljte plyi olj centjjara aktyiva ekzyisto de Esperanto ,auh ?chyu en Esperanto onyi trovyis muljtajn maljfacilyazhoyn ,kyiuyn ne eblyas korektyi.

..myi decidyis proponyi alj nuntempa yinterlyingvyistyiko novan oryigyinalyan yideon de glyobalya muljtedyialyekta lyingvo kun unueca gramatyika parto de lya dyialyektoy ,dislarqhyita fonetyika parto kun nova aljfabeto je 40 skryibsyignoy ,kyiuy sufyichyas por qhuste lauh prononco skryibyi dyiversnaciayn personayn nomoyn ,uzante syimplyayn ortografyiayn regulyoyn delya skryibo ,kaj lyibera uzado preskauh chyiuy naciaj bazay partoy de lya parolyo (substantyivoy ,adjjektyivoy ,adverboy ,verboy) ,alyivorte dyirante ,eblyas "krokodyilyi" yinter samnaciulyoy ,kyio kontryibuas alj dyialyektyiqhyo: .chyiu nacia lyingvo hhavos "nacian Esperanton".

..certe ,chyi+tyiuy dyialyektoy tre vyiglye kunmyiksyiqhyos ,chyar yilyi hhavas unuecan gramatyikon kaj dyiverslyingvay syinonyimoy yiqhyos konkureblyay je unu lyingvo kun myiksyita lyeksyiko.

.?chyu chyi+tyiu lyingvo ne estos lya plej yinternacia kaj proksyimyigyita alj popolyoy ,plyi detalye lya yideon myi klyaryigas sube:
bildo de Anna Striganova

Suno

bildo de Dima Ŝevĉenko

La Aventuroj de Jonatano GULLIBLE

La Aventuroj de Jonatano GULLIBLE Ken Schoolland
La Aventuroj de Jonatano GULLIBLE
Libermerkata Odiseado
Moskvo, Impeto: 2006. 144 p.
ISBN 5-7161-0157-7

Tradukis Ĵenja Amis
Provlegis Paŭlo Moĵajev
Lingve konsilis Joel Amis

http://impeto.trovu.com/prozo/gullible

Mi estas ...

Mi estas Ateisto
Mi estas Bahaano
Mi estas Budisto
Mi estas Judo
Mi estas Islamano
Mi estas Komunisto
Mi estas Kristano
Mi estas Laiko
Mi estas Zaratuŝtano
Mi estas ...
Mi estas Arabo, Baluĉo, Kurdo, Perso, Turko, ...

Mi estas Iranano

Mi estas Homo

bildo de reto

11-a de februaro: Amo kaj Morto en Irano

Je la 11-a de februaro de 1979 disfalis Ŝaha reĝimo kaj aperis revolucia reĝimo islama. Jam pasis 31 jaroj kaj nur restas granda sopiro de forvaporitaj deziroj kaj revoj pri "egaleco, frateco kaj regado de bonuloj" kiujn revis la revoluciantoj ...
MORGAŬ - La 11-a de februaro - la protesta movado kiu havas verdan koloron enpaŝos sian 8-an monaton. Ok monatoj jam pasis, dekoj da civitanoj estis murditaj, centoj vunditaj kaj miloj arestitaj. Okazis ne imageblaj fiagadoj sed oni ne sukcesis silentigi la protestantojn kiuj pacame kaj honeste pridemandis siajn civilizaciajn rajtojn ...
MORGAŬ la registaro kiel tradicie "festos" la datrevenon de "la venko" kaj la protesta verda movado eluzos la eblecon aperi sur la stratoj kaj esprimos sian malkontenton pri la okazintaĵoj ...
Laŭ la diversaj komentarioj morgaŭ estos destina por ambaŭ frontoj, kaj por la registaro kaj por la protestantaro.
Morgaŭ povas okazi ĉio ...

PS: En miaj antaŭaj notoj mi menciis la 10-an de februaro, tio estas eraro mia kaj la ĝusta estas la 11-a. Ni uzas tute alian kalendaron kaj fojfoje okazas tiaj eraroj, pardonon pro mia miso.

bildo de reto

Memoro de la Stono

Mi ekkonas ke la temo de Final Fantasy XI skribiĝis per Esperanto!!

Vortoj: http://www.ffrepublic.com/final-fantasy-11/lyrics/memoro

Sono: http://www.youtube.com/watch?v=Uy5NH3FNTjU

bildo de hufman
Abonrilata enhavo


povigita de