Ensaluto

Blogoj

bildo de Goren

Finfine

Finfine la grupo pri libera programaro aperis. Esperantista komunumo sen grupo pri libera programaro - tio estus eĉ iom stulte.

bildo de senlatine

Ŭaŭ! Esperanto Klaso en lernejo publika en Anlgio! (filmeto angla de TV)

Mi trovis tiu filmeto per la "esperanto" grupo ĉe facebook: http://www.youtube.com/watch?v=INCr1bV8kGk

Mirinda, ĉu ne? Videbla estas filmaĵo de studentoj tre junaj, kiuj kantas esperante kiel ili lernas! Tre positivaj pensoj pri Esperanto en angla televisio.

bildo de Dima Ŝevĉenko

Jesa

Jesa Iŝtvan Nemere.

Jesa.

Originala romano. (Kunlabore kun Justo).

ISBN 978-5-7161-0195-1

184 paĝoj

 

En malgranda urbeto, kiu situas rande de dezerto, post sabla tempesto aperas stranga virino. Iuj opinias ŝin nova Mesio, aliaj — pseŭdoprofeto, eĉ fripono. ŝi allogas dekdu disĉiplojn, preferante elekti el la plej malestimataj urbanoj. Ŝiaj adeptoj iĝas loka Casanova, trompisto-almozulo, bubo-trampo, narkotikulino, pastro-hipokritulo. Jesa ne disvastigas speciale bonagojn aŭ miraklojn, ŝi vidas homojn trae, inklinas ilin ŝanĝiĝi. Kompreneble, okazas konflikto inter ŝi kaj urbaj aŭtoritatuloj...

http://impeto.trovu.com/prozo/jesa

La Snukludo.

 Jen provo priskribi la ludon, kiu en la angla lingvo estas nomata "Snooker". Mi provis traduki la terminojn al Esperanto en tia maniero, ke oni eble komprenu la anglan terminon pli bone. Se vi opinias, ke io estas erare en la artikolo: Ne hezitu informi min.

 

La Snukludo.

 Kopio de blogaĵo ĉe: http://kgesperanto.kgesperanto.se/#home 

Antaŭ pli ol dudek jaroj mi estis kaptita de la bilarda ludo nomata "Snooker" en la angla lingvo. Mi plurfoje intencis verki artikolon pri la ludo, uzante la terminojn, kiujn oni uzas dum la ludado de "Snooker". Jen mia provo priskribi la ludon en Esperanto.

Mi uzis anglalingvan priskribon de la ludo kiel fonto de mia artikolo. Atentu, ke ne temas pri traduko sed pli pri rerakontado de la enhavo en la artikolo. Do, eblas, ke mi miskomprenis la formuladon en la angla dokumento kaj tial oni, je dubo pri miaj asertoj konsultu anglalingvan artikolon pri la ludo.

Se vi en la angla lingvo diras "He was snookered by the con-man's smooth talk", tio signifas, ke la persono kredis la asertojn de trompisto. La vorto "snokered" estas uzata kiel sinonimo por "fool" (trompi) aŭ "dupe" (azenigi). La vorto "snook" estas uzata por pluraj fiŝoj, interalie por BELONO, kiu havas beksimilan faŭkon. Kiam oni volas montri, ke iu estas trompita, oni povas montri al tiu persono, ke li havas longan nazon. (Angle: give a person a snook.)

La nomo de la ludo do devenas de la lud-termino "snokered" kiu signifas, ke la blankglobo (the cue ball) estas barita en tia maniero, ke ĝi ne povas atingi iun ludeblan celglobon en rekta linio, sed devas esti ludata per karambolado kontraŭ la flankoj de la ludtablo por karambole tuŝi la celglobon.

bildo de KaraGu
bildo de Anna Striganova

Pluvo

Desapontita, elrevigita, seniluziigita?

Foje mi desapontiĝas kaj oni admonas min ne uzi tiun vorton. Laŭ iuj mi devas diri 'elreviĝas' aŭ 'seniluziiĝas'.  Mi ne senkritike akceptas kritikon do mi decidis esplori la aferon iomete. Laŭ miaj fontoj la vorto eniris PIV-on nur en 2002: desaponti (tr) ne kontentigi la esperojn de iu. ~iĝi. Iĝi seniluziigita en siaj atendoj aŭ deziroj. Sed oni ne pensu ke PIV enkondukis tion en nian lingvon. En la vortaro de Krause, Großes Wörterbuch Esperanto-Deutsch eldonita en 1999 oni legas ke desaponti estas malofta vorto por seniluziigi senrevigi. Aliaj esperantistoj raportas ke desaponti troviĝas en 3 brazilportugalaj vortaroj kaj en la Greka-Esperanta vortaro de Serafian. Por kompliki la aferon en la vortaro DICTIONNAIRE PRATIQUE D'ESPERANTO-Sat 1974 oni donas elesperigi kiel traduko de la franca désappointer.

La demando stariĝas ĉu ni havas plurajn vortojn por la sama koncepto, aŭ ĉu fakte temas pri malsamaj konceptoj. Mi mem povas facile distingi inter la tri:

1. Se mi diras ke morgaŭ mi gajnos la loterion kaj postmorgaŭ mi konstatos ke mi ne gajnis ĝin mi estos elrevigita.

2. Se oni pensas ke la amanto estas dio, kaj poste konstatas ke li estas diablo, oni seniluziiĝis.

3. Se gasto akceptas inviton, tamen ne venas, mi desapontiĝas ĉar mi havis klarajn neplenumitajn atendojn kiuj ne estis revo nek iluzio.

bildo de Dejo
bildo de Massimo

Bando di Concorso IIE-IEJ

http://iej.esperanto.it/ijf/2010/iieiej.phpBando di concorso IIE-IEJ 2010
La I.E.J. (Itala Esperantista Junularo - Gioventú Esperantista Italiana), con il Patrocinio dell'Istituto Italiano di Esperanto (IIE)

Volendo
- incentivare la partecipazione di nuovi giovani a corsi ed esami di Esperanto
- favorire la partecipazione di nuovi giovani al Festival Internazionale della Gioventù che si svolgerà dal 31 marzo al 6 aprile 2010 a Roncegno (Trento)

Istituisce
tre premi per altrettante persone che soddisfino i seguenti requisiti:
- non aver raggiunto il trentesimo anno di età nell'anno in corso;
- non aver vinto una passata edizione di questo concorso;
- aver superato l'esame di primo grado organizzato dall'I.I.E., oppure aver portato a termine con successo il corso via posta elettronica KIREK;
- aver comunicato alla IEJ entro il 28 febbraio 2010, a mezzo di posta cartacea e/o elettronica (ijf.admin@esperanto.it), la propria candidatura, indicando le proprie generalità e allegando copia del diploma;
- essere membri della IEJ (FEI) per l'anno 2010 (chi non fosse ancora iscritto potrà comunque farlo sino al 28 febbraio 2010);
- in caso di assegnazione del premio, partecipare all'organizzazione del festival tramite piccoli compiti concordati con gli organizzatori;
- per i diplomati KIREK si richiede inoltre di sostenere con successo l'esame di primo grado durante il Festival. Se ci saranno richieste, l'Istituto Italiano di Esperanto organizzerà durante il festival IJF 2010 una Sessione Straordinaria di esami di primo grado per chi non avesse potuto partecipare ad una normale sessione in precedenza e per chiunque intendesse affrontare la prova. Informare preventivamente il D.G. dell’I.I.E. entro il 1° marzo 2010 (c.bourlot@libero.it)

I premi in palio sono:
- Primo premio: vitto e alloggio in albergo e partecipazione al programma gratuiti per tutto il periodo del Festival.

bildo de Massimo

IJFonduso

http://iej.esperanto.it/ijf/2010/ijfonduso.eo.php

 

IJFonduso estas aparta stipendio por partopreni senpage Internacian Junularan Festivalon. Ĝi esence celas loĝantojn de malriĉaj landoj.
Regularo

Itala Esperantista Junularo

Dezirante
instigi la partoprenon de novaj esperantistoj al sia Internacia Junulara Festivalo, kiu okazos de la 31-a de marto ĝis la 6-a de aprilo 2010 en Roncegno (Trentino, Italio)

Decidas
estigi fonduson por junaj aliĝontoj al la Festivalo

Postulas
ke la geknaboj, kiuj volas profiti la fonduson, loĝu en land-kategorioj C aŭ D (vidu la paĝon pri kotizoj) kaj estu naskiĝintaj en la jaro 1980 aŭ poste

Premias
maksimume 3 geknabojn, kiuj rajtos senpage aliĝi al Internacia Junulara Festivalo kiel memzorgantoj dum la tuta periodo, kondiĉe, ke ili pretu doni iom da sia tempo por helpi surloke la organizantojn de IJF.
Bone, sed... kion mi devas fari?

Se vi loĝas en lando en la ĉi-supre menciitaj kategorioj C aŭ D, bonvolu peti pliajn informojn aŭ rekte sendi vian kandidatiĝon al ijf.admin@esperanto.it antaŭ la 28-a de februaro.

http://iej.esperanto.it/ijf/2010/ijfonduso.eo.php

KOMENCA yINFORMACIO PRyI NOVA GLyOBALyA LyINGVO EeSPE SURBAZE DE ESPERANTO
bildo de Ljeonjiid

Skavirino esperanto muziko

Skavirino esperanto muziko

Aliaj muzikoj

bildo de kris
Abonrilata enhavo


povigita de