Ensaluto

Blogoj

bildo de Mike59

LA FANTOMO DE L' OPEREJO (98)

EPILOGO

 

Tia estas la vera historio de la Fantomo de l' Operejo.

 

Kiel mi antaŭsciigis vin en la komenco de tiu ĉi verko, oni ne povus nun dubi pri la reala ekzistado de Erik.

Iu ajn povas nun esplori tro da atestoj pri lia vivo por ne povi racie sekvi la agojn kaj movojn de Erik tra la dramo de la familio de Chagny.

 

Mi tute ne bezonas rediri ĉi tie kiel multe la ĉefurbo interesiĝis pri tiu afero.

Tiu forrabita artistino, la grafo de Chagny mortinta en tiom strangaj cirkonstancoj, lia frato malaperinta kaj la dormo de tri lumlaboristoj de l' Operejo !…

Kiaj dramoj !… Kiaj pasioj !… Kiaj krimoj ĉirkaŭ la idilio de Raŭlo kaj la dolĉa ĉarma Kristina !…

 

Kio iĝis el la sublima kaj mistera kantistino, pri kiu la mondo neniam plu aŭdis ?…

 

Oni prezentis ŝin, kiel la viktimon de l' rivaleco inter la du fratoj sed neniu imagis, kio okazis.

Ĉar Raŭlo kaj Kristina ambaŭ malaperis, neniu komprenis, ke la gefianĉoj foriris malproksimen de la homoj por ĝui feliĉon, kiun ili ne volis sciigi post la neklarigita morto de l' grafo Filipo…

 

Iun tagon, ili eniris trajnon en la stacidomo al Nordo de l' Mondo…

Eble ankaŭ mi iam prenos trajnon en tiu stacidomo… kaj ĉirkaŭ viaj lagoj, ho !Norvegio… ho ! silenta Skandinavio… mi serĉos la spurojn eble ankoraŭ vivantajn de Raŭlo kaj Kristina, kaj ankaŭ tiujn de patrino Valerius, kiu malaperis samtempe…

Eble iam per miaj propraj oreloj mi aŭdos la solecan Eĥon el la Nordo de l' Mondo, kiu resonados de l' kanto de tiu fraŭlino, kiu konis la Anĝelon de l' Muziko…

 

Sabla(59)

ekzistis programoj por venĝi tiun romanon kies ĉampiono,unu el ties ĉampionoj,onidire,eble estis sin faliginta el la fenestro de kvina etaĝo,pri tiu romano mi estis dirinta ke estas legenda,kaj laŭ mia opinio ĉiuj legendaj tekstoj devas ekzisti en la internacia lingvo,dufoje kiam mi revenis el la bazaro,pro la varmo sidiĝis en ombron en la publika parko por protekti min en fronto de bruliga sunlumo,post sekiĝo kaj neniiĝo de mia ŝvito,mi stariĝis kaj iris al mia loĝejo,solejo,en la tria fojo mi vidis ke oni tranĉas branĉojn de arboj per elektra segilo,sekitaj kaj freŝaj,folihavantaj,duonevivantaj kaj freŝevivantaj branĉoj ne diferencis por la tranĉantoj,mi rimarkis ke la ordonantoj,do la decidantoj,mezuras la spacon kaj perspektivon kaj videblecon el la fenestro de la kvina etaĝo de administrejo kiu situis en la proksimeco de tiu parko kaj oficiale okupiĝis al la sportaj aferoj,la celo de la tranĉantoj devis atingi al tiu pozicio ke el la fenestro de la kvina etaĝo,ĉi tiu parto de la parko nepre vidiĝu,en la apudeco de ĉi tiu parto,situis spaco en kiu kreskis arbedoj kaj arbustoj dense,kaj se iu sidus aŭ kuŝus inter tiuj arbetoj,eĉ preterpasantoj ne eblus vidi tiun,pasis jaroj kaj mi ne povis iri al tiu parko kiu povus esti pasejo por mi kaj havis densan ombron en tiuj partoj,aŭ jes unufoje ankaŭ mi iris kaj pasis el tiu loko,estis vintro kaj mi ne sidiĝis en la ombron,tamen la oponantoj ne povinte trovi aŭ krei pretekston,dungis membron el miaj familianoj en tiun administrejon,oni delokigis lin el alia organizo al tiu kontrolejo kaj donis laboron al li en la kvina etaĝo de tiu konstruaĵo el kies fenestro oni povus spekti al ĉi tiu parto de la parko eĉ kun binoklo,oni volis almenaŭ suspektigi lin ke via familiano eblas,eble volas fari pekon inter tiuj arbustoj,ni volas preventi eventualan kulpon kiu eblas rezulti hontige kaj ne bonas al via prestiĝo kaj honoro,la fenestro de la kvina etaĝo devis fari problemon al mi,ke mi ne volu eble traduki tiun roman

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(60)

ĉe la publikiĝo de mia romano kun la nomo de la simbolo de la famo,la kontrolo kaj presio de la regantoj intensiĝis por laŭdigi la reĝon de la reĝoj per miaj poemoj,mi timegante promesis mensoge ke mi versos tiajn poemojn se estu ebla,mi sciis private ke ne estos ebla,mi volis aĉeti tempon kaj ne fari tian aferon apogonte al pretekstoj,inkluzive mi povus apogi al reala psika mansano kies kaŭzo efektive estis manko de la seksebleco,la manko de la seksebleco estis laŭ la decido de la persekutataj religiuloj,do la ordono de la persekutantaj religiuloj ne povus nuligi tion,kaj laŭ la duflankaj programoj de la decidantoj kaj ordonantoj,sen versi religiajn poemojn kaj laŭdi la reĝon de la reĝoj,mi ne havis seksrajton,el la alia flanko sen havi seksrajton mia menso ne povis funkcii ĝuste,mi volis apogi al la jena punkto kaj pruvi malkapablecon kaj ne fari truditan kaj promesitan aferon sen kondamniĝi,pro mia mensoga promeso okazis alia malfeliĉo,multaj artistoj,verkistoj kaj poetoj damnis,abomenis kaj kondamnis min,do en mia poemlibreto mi presigis reklamon jene:Studo pri koruptecoj kaj devojiĝoj,ekspliko pri moralaj koruptecoj...,studi kaj rezultigi el komparo de pli ol trimil sciencaj libroj kaj artikoloj en ĉi tiu tereno,estas plialta kaj sensimila libro el la jena verkisto kiu frue publikiĝos.Tiel mi savis min el danĝeraj venĝoj,ĉar oni pensis ke ĉi tiu verkisto nepre estas freneza,lia pretendo pri laŭdi la reĝon de la reĝoj estas senvalora,kredi kaj laŭdi la dion ankaŭ estas senvalora en tiu poemlibro,kaj montras dubon pri ekzisto de la dio,kaj en fronto de la trudoj li estas volinta senkulpigi sin kaj pretendi ke li eĉ preĝas al la dio,ĉiukaze li estas freneza.Tamen la psikologo de la psikologoj en nia religia socio,mian falsan promeson pri laŭdi la reĝon de la reĝoj kalkulis kiel sian sukceson kaj humiligon,okazis konkurso inter tiamaj religiaj sinjoroj kaj aliaj kolegoj de la reĝo por saĝigi min kaj tiri al per ili destinita flanko,kaj ajna sekskuniĝo

bildo de davud shams hakimi

KIO ESTAS VIA KUPRA SERPENTO?

Estimataj,
KIO ESTAS VIA KUPRA SERPENTO?
"Ne faru al vi idolon, nek bildon de io, kio estas en la ĉielo supre au sur la tero malsupre au en la akvo sub la tero" (Eliro 20:4).
"[Ĥizkija] forigis la altaĵojn, rompis la statuojn, dehakis la sanktajn stangojn, kaj disbatis la kupran serpenton, kiun faris Moseo; ĉar ĝis tiu tempo la Izraelidoj incensadis al ĝi, kaj oni nomis ĝin Neĥuŝtan" (2 Reĝoj 18:4).
Je sia vojo al la Promesita Lando en la dezerto, la Izraelidoj fariĝis nepaciencaj kaj diris kontrau Dio kaj sia estro, Moseo. Tial, la Eternulo sendis al ili venenajn serpentojn kiuj mordis ilin kaj multaj el ili mortis. Post kiam la popolo pentis, Dio diris al Moseo fari kupra serpenton kaj levi ĝin, ke iu ajn kiu rigardus al ĝi vivos. Moseo faris kiel Dio instruis kaj ju pli da popolo Izraela kiu rigardis al la bildo, des pli pretervivis la venenon de la mortintaj serpertoj (vidu: Nombroj 21:4-9). Interese, la popolo Izraela konservis la kupran serpenton dum jarcentoj kaj incensadis al ĝi. Alivorte, tio kion Dio uzis kiel tipon por savi la Izraelidojn el katastrofo estis turnita de ili al dio (nomita Neĥuŝtan) kiun ili adorservis! Reĝo Ĥizkija detruis la bildon post centoj da jaroj.
Nuntempe, homoj havas multe da ŝajnaj kupraj serpentoj kiujn ili adorservas scie au nescie. Eĉ, kelkaj kristanaj konfesioj kaj eklezioj partoprenas je ĉi tiu eraro. Ili jam turnis multajn aferojn kiujn Dio uzis iam por plenumi Siajn celojn je iliaj vivoj al kutimoj. Tiaj aferoj jam fariĝis tradicioj kiuj konkuras (au eĉ anstatauas) la vorton de Dio! Ne gravas kiom bonaj tiaj tradicioj povus esti, oni devas forlasi ilin.
Kiuj estas viaj ŝajnaj "kupraj serpentoj"? Ili necese eble ne estas fizikaj bildoj. Je kia honoro vi ankorau "incensadas"? Kontrolu viajn vivon, kredojn kaj kutimojn. Io ajn kio ne konformas al la vorto de Dio devas esti forlasata, ne gravas kiel populara ĝi estas.
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

bildo de Adebayo Afolaranmi
bildo de Pablo

Televida doktoro - enkonduka ĉapitro

Saluton, jen retserio pri kiu mi kunlaboras... ĝi temas pri originala enhavo

Homaj Rajtoj kaj Spiritaj Devoj

HiHomaj Rajtoj


Reprodução BV

Ulysses Guimarães

Je la 10-a de decembro oni oficiale celebras la 69-an datrevenon de la Universala Deklaracio pri Homaj Rajtoj, kiun aprobis la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj en Parizo, ĉe Palaco Chaillot, en la jaro 1948. Ĝi fariĝis unu el la bazaj principaroj, kiuj gvidas la noblajn iniciatojn de UN, kaj ĝi inspiras ellaboradon de aliaj gravaj dokumentoj kaj konstitucioj, ekzemple la brazilan Ĉarton, proklamitan en la jaro 1988, nome la “civitanan konstitucion”, laŭ difino de deputito Ulysses Guimarães (1916-1992), kiu prezidis la Konstituciantan Nacian Asembleon.

La “Malneto el Ĝenevo”

Reprodução BV

Eleanor Roosevelt

bildo de anjoam

Ŝerco pri divorco

Du viroj parolas:

Mia edzino surprizis min, ŝi petis divorcon al mi.

Mi ne sciis tion, ke vi edziĝis.

Mi ne edziĝis, tial ŝia peto estas surprizo!

bildo de Novatago
bildo de Mike59

LA FANTOMO DE L' OPEREJO (97)

"Nu, mi diras al vi, kiel mi kisis ŝian frunton… kaj ŝi ne forigis sian frunton de mia buŝo !…

 

Ha ! Ŝi estas honesta fraŭlino !

Mi ne pensas, ke ŝi mortis, kvankam tio ne plu koncernas min… Ne, ne, ŝi ne estas mortinta!…

Neniu tuŝu haron de ŝia kapo !

 

Ŝi estas brava kaj honesta fraŭlino, kaj aldone al tio ŝi savis al vi la vivon, daroga, kiam mi ne estus vetinta unu groŝon por via haŭto de Perso.

 

Verdire, neniu zorgis pri vi !…

Kial do vi troviĝis tie kun tiu juna viro ? Krome vi estis mortonta !

 

Nekredeble !…

Ŝi petegis min favore al sia kara junulo, sed mi respondis, ke ŝi turnis la skorpion kaj tial, pro ŝia propra volo, mi iĝis ŝia fianĉo ; ŝi ne bezonis du fianĉojn, tio estis ja ĝusta…

 

Koncerne vin, tion mi rediras, vi ne ekzistis, vi jam ne plu ekzistis, kaj vi estis mortonta kune kun la alia fianĉo !

 

"Sed aŭskultu, daroga !

Ĉar vi kriegis kiel frenezuloj pro la akvo, Kristina venis al mi, kun siaj belaj grandaj okuloj bluaj malfermitaj, kaj ŝi ĵuris per sia eterna savo, ke ŝi konsentas iĝi mia vivanta edzino !

 

Ĝis tiam, daroga, funde de ŝiaj okuloj mi ĉiam vidis mian edzinon mortinta.

La unuan fojon en ili mi vidis mian edzinon vivanta.

 

Ŝi estis sincera, per sia eterna savo.

Ŝi ne mortigos sin mem. Jen afero konsentita.

 

Duonan minuton poste, ĉiuj akvoj estis reirintaj en la Lagon, kaj mi elŝovis vian langon, daroga, ĉar mi ja opiniis, ke vi estis mortonta !

 

Fine !… Nu … estis konsentite !

Mi devis reporti vin supren sur la teron, en vian domon…

Poste, kiam vi estis definitive forlasinta la ĉambron Ludoviko-Filipo, mi revenis tien sola."

 

"Kion vi faris de la vicgrafo de Chagny ?" interrompis la Perso.

La simbolo de la famo(59)

la flegistinoj vidis tiun dancon kaj aŭdis la kantadon,ŝili staris kaj spektis gaje,kaj pensis ke jam la maljuna lamulo estas decidinta edziĝi ĉiame plenumante kondiĉojn de la estroj,kaj volas per iu viro svati iun el ŝili,kaj la danco kaj kanto estas pro tio,ĉiuj el ŝili volis antaŭ aliaj iri kaj informi al la voluptema doktoro,pri la sukceso de la kuraco kaj homigo,la doktoro rekompence ĉirkaŭprenus,karesus kaj kisus kaj ordonus ke prenu sufiĉan informon kaj venu en tiu aŭ tiu vaka tempo por diri private la detalon,la kisita kaj karesita kaj flirtita virino aliĝus al iu flegisto por preni detalan informon prie ,tiu donus al ŝi la informon,kontakto de la virino kun mi mem,ŝia ajna kontakto kun mi estis prohibita el la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,aliaj frenezuloj vidis spekton de la flegistinoj kaj komencis danci kaj kanti la saman frazon sed ĉiuj prononcis la nomon de mia lingvo erare kaj diference,strankon,pisĉranpon,testranĉon,ktp,mia kapo turniĝis jen al iu jen al alia flanko kun mia protesta stato,mia koro tremadis,tute mi mem tremis indigne,sed ne povis grumbli,nek povis krii pro sekiĝo de mia gorĝo,la flegistinoj venis antaŭen vidinte mian pozicion kaj volis informiĝi pri kielo de la svatemo,neniu el la kantantoj povis respondi al ŝiliaj intencitaj kaj malrektaj demandoj kaj eĉ ne komprenis ke la demando estas pri alia neatendita afero,do unu el ŝili pasis la baron,rezignis la prohibicion kaj parolis kun mi mem unuvorte:Kio?Mi volis respondi ke vi tute misas,la danco kaj la kanto ne estas pro okazota humiliĝo kaj homiĝo kun kondiĉoj de la persekutataj religiuloj kaj la ordono de la persekutantaj religiuloj ne povas trudi tiojn,el antaŭ pasitaj sesdek jaroj mi volis edziĝi provizore,pro multegaj kialoj,neĉiame,neĉiame,neĉiame,malgraŭ,malgraŭ,malgraŭ trudo de la freneza majstro de Esperanto,nur provizore,nur provizore,nur provizore,pro milmil,milmil,milmil multegaj kialoj,mia buŝo en fronto de kio?post moveti

bildo de davud shams hakimi

Sabla(58)

kiam tiu kaŭzus mian kripliĝon,eĉ pro lia varma saluto al la kolonelo mi eblus suspekti ke ties pliproksima najbaro,la sama kolonelo eblas esti la kaŭzo de mia kripliĝo,aliaj inspiroj kaj implicoj ankaŭ eblus suspektigi min laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,rezulte mi eblus abomeni tiun kolonelon kiu estis bonkaraktera en la romano de la eminenta verkisto,tiu kolonelo ne lamis,ĉi tiu kolonelo ankaŭ evidente ne lamis ĉiam,tamen iam pro la pezo de sia korpo,ŝajnis ke li iom lametas,ĉiukaze mi devis memori la lamantan generalon de tiu romano kiu estis kruela,kaj abomenante tiun,havu venĝemon kontraŭ ĉi tiu kolonelo,la lifto devis fali kiam mi estis en tio,ŝajne pro la teknikaj problemoj kaj aliaj pretekstoj,la pretekstoj devis troviĝi aŭ nepre kreiĝi laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,dum multaj dekjaroj iaj elpensitaj pretekstoj devis kreiĝi,oni intense kaj serioze kontrolis ke en la lifto mia rigardo,eĉ hazarde kaj senintence ne trafu al iu virino,en la noveestablita lifto oni establis spegulojn,ke mia ajna rigardo al ajna loko,nepre trafu al la vizaĝo de iu virino,ke tio estu preteksto,kaj necesu puno el la flanko de la dio,sen konsento de la najbaroj tiu min kripligonta viro,preparis maltaŭgan,senasekuran kaj nepermesitan lifton,pro manko de oficiala permeso mia kripliĝo devis esti nepre pro preteksto aŭ-kaj kalkuliĝi pro malbonŝanco de mi mem,la establonto prenis monon el najbaroj,mi ne loĝis tie,kaj ne havis informon pri neceso de elspezo,kiam mi irus kaj informiĝus pri ekzisto de la lifto,kaj tio falus ŝajne pro teknikaj problemoj,uzi kvankam unufoje tiun lifton sen pagi mian porcion pri elspezo povus esti alia preteksto kaj punebleco el la flanko de la dio,antaŭ uzi eĉ unufoje mi anoncis al ĉeestantoj ke mi donas mian porcion,jen mia mono por nepre doni,kaj certe baris la vojon de ajna preteksto,kaj  en la sama tago mi pagis mian porcion,pri la lifto

bildo de davud shams hakimi
Abonrilata enhavo


povigita de