Ensaluto

Blogoj

Kurado 3

Mi estas tre kontenta pri mia kurjaro de 2017 :-)

 

Ne nur, ĉar mi sukcesis plutrejnadi eĉ dum vintro, sed ankaŭ ĉar mi plioftigis mian trejnadon al tri fojoj en la semajno (kaj ial kurado multe pli feliĉigas ol tablotenisludado). Ankaŭ danke al amikino, kiu jes malhelpas mian aŭskultadon de sonlibroj dum kurado, sed tamen des pli helpas ĉar ŝi akompanas min dufoje en la semajno kaj agrabligas la kuradon pro la eblo de babilado. Kaj ankaŭ gravas, ke precipe dum mallumo estas pli sekure kuri duope. La tria fojo en la semajno daŭre restis la gruptrejnado en klubo.

 

Entute mi partoprenis en 11 konkursoj (pli aŭ malpli seriozaj). Inter ili la plej mallongaj distancoj estis po 5 kilometroj en la unua kaj la lasta konkurso. La plej longa distanco estis 13,3 kilometrojn longa. La plej fora konkurso kiun mi partoprenis estis en Vieno. Plej ofte mi kuris distancojn de 10 kilometroj, kiujn mi trifoje kuris en malpli ol unu horo (kiu estis mia celo por 2017).

 

Aparte plaĉas al mi, se oni povas kombini kuradon kun boncelaj donacoj, do se la profiton de iu kuradkonkurso oni doncacas al boncelaj organizoj (do ekzemple por subteni virinojn kiuj suferis perforton, aŭ por bestoprotektado, aŭ por sportistoj en rulseĝoj). Ankaŭ bonas kiam oni per la sportumado konsciigas pri grava subteninda laboro de kelkaj organizoj (do ekzemple mi kolektis kilometropoentojn por paliativmedicina (mortakompana) malsanulejo de mia urbo.

 

bildo de Sunjo

La simbolo de la famo(65)

kaj flirtadis kun ŝi kiel aliaj kiuj laboris tie,mi devis doni miajn versotajn poemojn en laŭdo de la reĝo al tiu fraŭlo laŭ la ordono de mia superulo,do laŭ la decido de la persekutataj religiuloj,li donus tion al tiu virino,ŝi kunportus al la frato de tiu fraŭlo,se la fraŭlo mem kunportus tion,la frato ne akceptus,kaj preparus diskuton pro kio,la virino mem devus iri por konvinki lin,tiu frato-poeto kiel multaj aliaj poetoj,ne publikigus iun poemon se la virino ne cedus al li korpe kaj anime,kaj la viro ne invitus lin al restoracio por lin regali kun vino kaj manĝaĵo,oni devus deklami miajn poemojn,sen indiki la nomon de la versanto,mi ne deziris tion,sed havis pretekston,protestante ke kial oni ne indikos mian nomon,mi intermetis ankaŭ alian kaj reale ekzistantan baron,pro manko de seksebleco dum multaj jaroj,mia menso ne funkcias bone kaj mi ne povas versi ajnan poemon,la psikologo de la psikologoj opiniis laŭ la decido de la persekutataj ke la vireto devas kripliĝi kaj obei,dum dekjaroj la problemo ne solviĝis kaj la realaj kaj pretekstaj baroj restis kaj la frenezulo de la frenezuloj ne povis trudi sukcese sian intencon,la plebo konvinkiĝis kaj opiniis jam ke la mizerulo en la ekzistanta stato ne povas plenumi la postulon de la estroj,aŭdante ion pri Esperanto la plebo diris:Iu demandis kiu estas saĝulo inter vi,oni respondis la sama frenezulo kiu en la antaŭo de la vico estas katenita per ĉenaro,la sama plebo ripetadis sian ĝustan opinion pri versendotaj poemoj,rezulte la psikologo de la psikologoj,iom favoremis konsoli min trompante per kukumo,kaj solvi siapense la tutan problemon,tiam mi kuraĝis kritiki ke kial kun mia osa edzino antaŭe kaj poste rajtas kaj rajtos kunseksi adeptoj de la profeto-dio?oni dementis ekziston de tiu stato,iuj diris ke ne gravigu tiun aferon,nu,versu religiajn poemojn kaj laŭdu la virton ke en la socio ne okazu tia afero,la pudoron,rezignon,neglekton,abstinon ankaŭ vi laŭdadu per poemoj ke via salajro pl

bildo de davud shams hakimi

Sabla(64)

se mi volu traduki ĉiujn erotikajn tekstojn de Anglalingvanoj al mia Esperanto,kio okazos?ambezonantoj kaj amoremantoj bezonos lerni Esperanton,el la alia flanko la freneza majstro de Esperanto,trovos facilan vojon por atribui al mi pekemon kaj punigi eĉ kun la nomo de puno kripligi min per ordono de la persekutantaj religiuloj,plenumante decidon de la persekutataj religiuloj,mi ne kapablas pensi,supozi,diveni ke la adeptoj de la profeto-dio,povu scii ke mi ne estos ilia kunlaboranto eĉ en la kriplita stato,post rompi kaj kateni mian piedon kun dekunu platenoj,ili esperas ke post tranĉigi mian piedon kun pretekstoj mi estos ilia sklavo,neniu virino edziniĝos kun mi provizore,kaj ili pretos edzigi min ĉiame kun seksamikino de sinjorido kaj mi versos poemojn laŭ iliaj decidoj kaj ordonoj de iliaj oponantoj kaj oni publikigos la versotajn poemojn kun la nomo de ilia fripono aŭ fripono de alia infero,en la dekunuminutoj-nomita romano Marja,kaj laŭ Svislandanoj Maria informiĝis pri la sankta prostitueco por gajni monon kaj samtempe proksimiĝi al la dio,tiam estis tradicio en Babelo,ajna virino kiu estis en ilia mondo,devis almenaŭ unufoje iri al la preĝejo de la sankta dio Iŝtar por sin cedi al fremdulo,la cedo estis simbolo de gastamo,estis tradicio,la sama tradicio atingis al Sardio kaj Mediteraneaj portoj,pasis tempoj kaj iam la Roma imperio havis aŭtoritaton,do alia dio metis sian piedon plie antaŭen kaj jam postulis ke la fraŭlinoj ofertu kaj dediĉu sian virginecon por restigi la flamantan fajron kiun oni nomis sankta,rezulte la virinoj de tiu preĝejo sin cedis al reĝoj princoj kaj diversaj junuloj,cedemante ŝili kantadis ekscitajn kaj voluptajn kanzonojn por prefere estiĝi hipnotitaj,ĉiukaze sin cedis agrable kaj sentante plezuron,tiu tradicio daŭris almenaŭ dumil jarojn,Marja pensis ke la virinoj tiom multe aranĝas sin,tamen kiam ŝili enlitiĝas,la afero daŭras nur dekunu minutojn,ŝi volis skribi libron kun titolo de dekunu minutoj,tiu libro devus enha

bildo de davud shams hakimi

NE MISLOKU VIAN PRIORITATON!

Estimataj,
NE MISLOKU VIAN PRIORITATON!
"Kaj [Jesuo Kristo] diris al [Siaj disĉiploj]: La reĝoj de la nacianoj faras sin sinjoroj super ili; kaj tiujn, kiuj potencas inter ili, oni nomas Bonfarantoj. Sed vi ne estas tiaj; sed kiu estas la pli granda el vi, tiu fariĝu kiel la pli juna; kaj tiu, kiu estas ĉefa, kiel la servanto" (Luko 22:25-26).
La apostoloj de Jesuo Kristo estis kun Li dum pli ol tri jaroj. Li instruis ilin pri la principoj de servisto-gvidantaro. Ili eĉ havis la privilegion esti servataj de Jesuo Kristo kiel Li lavis iliajn piedojn - praktiko asociita kun servistoj en familio. Malgrau tio, la prioritato de la apostoloj estis kiu estus la plej granda inter ili. Estas interese, ke ili diskutis pri tio en la vojo al la Getsemano je horoj post kiam Jesuo Kristo pruvis la veran mezuron de granda estro al ili ĉe la supra ĉambro (vidu: Johano 13:1-17, Luko 22:24). Antaue, du el ili, Jakobo kaj Johano, tra sia patrino, venis peti elstaran lokon en la regno de Jesuo - akto kiu kolerigis la aliajn disĉiplojn (vidu: Mateo 20:20-28). Eĉ, post la morto kaj resurekto de Jesuo Kristo, la prioritato de la disĉiploj ankorau estis en regno, kie eble ili havas konsiderindajn poziciojn (vidu: Agoj 1:6).

bildo de Adebayo Afolaranmi

knabino! - "Chiquilla" en esperanto

Jen nova kanto de muzikumejo:

ĉi foje temas pri traduko de fama hispana roko de la grupo "Seguridad Social" kies nomo estas "Chuiquilla"

Espereble vi ŝatos ĝin

bildo de Pablo
bildo de Mike59

LA AŬTUNAJ MUŜOJ - IRENE NEMIROVSKY (1)

                                    LA  AŬTUNAJ  MUŜOJ

 

                                                                  (1931)

 

                                                             Unua ĉapitro

 

 

Ŝi balancis la kapon kaj diris kiel antaŭe :

"Nu, adiaŭ Juroĉka… Bone zorgu pri via sanstato, karulo mia !…"

 

Kiel rapide pasis la tempo !…

Kiam infano forironta en aŭtuno al la Moskva Liceo, tiel li venis en tiun ĉambron mem por adiaŭi ŝin.

Tio okazis antaŭ dek aŭ dek du jaroj…

 

Ŝi rigardis lian oficiran uniformon kun ia mirego, ia trista orgojlo.

 

"Ha ! Juroĉka, etulo mia, ŝajnas al mi, ke tio okazis hieraŭ…"

 

La simbolo de la famo(64)

mi ankaŭ povos akiri kaj havi ferian tempon,jes,koketante al la estroj kaj eĉ cedante pli ol koketo,ŝi povus argumenti ke mia edzo bezonas ferian tempon por versadi postulatajn poemojn,la kolonelo alvokis min al angulo,ŝajne por trovi dosieron aŭ leteron,tie mallaŭte kaj sekrete,sekretŝajnige diris:Jen ĉi tiu fraŭlino kiu eĉ ne donas al mi! Li intencis ke mi edziĝu kun ŝi ĉiame,kaj rezulte estu saĝa kaj versadu postulatajn poemojn.Ni revenis al la antaŭa loko,kaj la fraŭlinnomita virino demandeme kaj rekte rigardis al mi por serĉi la efikon pri la konsilo de la kolonelo,lia rigardo estis la unua rekta kaj lasta rigardo al mi,kaj tiel ŝi volis scii ke kio estas mia respondo al la kolonelo,kompreneble ŝi antaŭe sciis kion diros al mi la kolonelo,mi konfuziĝis kaj ne povis diri ion,mi ne falis al la flanko de ŝiaj piedoj ke petante permeson por eble kisi ŝian ŝuon dezirante kisi ŝian piedon,kaj diri ke je la sanktulo mi estas via sklavo,laŭ la programoj de la Anglaj ekspluatantoj,la Irana granda reĝo,reĝo Abbas la granda bonvolis kaj favoris pretendi ke li estas la hundo de la sojlo de tiu sanktulo,tamen la Anglaj frenezuloj kies nomoj estas inteligentaj ne kapablis sklavigi min al tiu seksamikino de la kolonelo,la kolonelo unusekunde distingis ke mi ne havas sklavecan inklinon,li ne prokrastis kaj diris al mi ke vi iru eksteren,vi iru!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(63)

kaj por tiri la penson de Lio al alia afero diris:Ĉu vi vidis ke la panjo kiom ĵaluzas pri Liza? Lio ne donis respondon kaj kun siaj fortaj manoj plie tiris Karlan al sia flanko,nun Karla komplete estis lokiĝinta en la brusto de Lio,kaj fortaj muskoloj de Lio puŝis la elstarajn partojn de la sino de Karla,Lio kunportis Karlan al la duonobskura parto de la vestiblo,kaj sen lasi ŝin staris vidalvide al ŝi.

bildo de davud shams hakimi

LA BENITAJ DE LA ETERNULO

Estimataj,

LA BENITAJ DE LA ETERNULO

“Feliĉa estas tiu, kiu timas la Eternulon Kaj iras lau Liaj vojoj” (Psalmo 128:1).

Denove, Feliĉan kaj prosperan Novan Jaron! Kiel mi uzis Psalmon 128 preĝi por vi ĉi-novjaro, mi diras denove ke vi estos benita kaj kovrita per la favoro de Dio; vi manĝos la laborakiron de viaj manoj; bone estos al vi; via familio estos kiel fruktoporta vinberbranĉo interne en via domo; efektive, vi vidos la bonon de viaj devenoj, infanojn de viaj infanoj; kaj paco estos al vi je ĉi tiu jaro je la nomo de Jesuo. Amen.

Estas bone postuli ĉi tiujn profetaĵojn. Tamen, la profetaĵoj estas por aparta aro de homoj: tiuj, kiuj timas Dion (vidu verskilojn 1, 4) kaj tiujn, kiuj iradas lau Liaj vojoj (vidu verskilon 1). Kion ĝi signifas timi Dion, kaj kiel oni iradas lau la vojo de Dio? Ambau estas similaj se ne interplektitaj. Timi Dion estas teni Lin respekte, adori Lin, honori Lin, fidi al Li, danki Lin, ami Lin kaj, kompreneble, timi Lin por kiu Li Estas kaj la fakto ke Li povas mortigi la korpon kaj puni (kaj ankau rekompenci) la animon (vidu: Luko 12:5). La verkisto de Sentencoj simple diris: "Timo antau la Eternulo malamas malbonon..." (8:13). Iri lau la vojoj de Dio estas vivi lau Liaj vortoj kaj volo por niaj vivoj. Nur tiuj, kiuj timas respektante Lin, adorante Lin, honorante Lin, kaj amante Lin povas vivi lau Liaj vortoj.

bildo de Adebayo Afolaranmi

Ili forgesis tion, kio estas esti judo...

(Elfrancigita el la blogo de Michel Warschawski, israela aŭtoro kaj ĵurnalisto)

bildo de Tjeri
Abonrilata enhavo


povigita de