Ensaluto

Blogoj

La simbolo de la famo(63)

antaŭ monatoj oni estis gluintaj paperajn avertilojn al la pordoj de oficejoj,ke zorgu pri viaj dokumentoj kaj dosieroj kaj sekretoj,la ŝtelistoj eblas malkovri viajn sekretojn,atentu!spionoj eblas rigardi el ŝlosiltruoj,sur avertiloj estis desegnaĵoj,kaj presitaj figuroj,kaj montriĝis ke iu rigardis el ŝlosiltruo,kaj la konsciaj funkciantoj estis mem informiĝintaj zorgante,kaj jam batis,arestis,kaj kondukis tiun al la armea juĝejo,antaŭ semajno,oni estis jam eliminintaj tiujn avertilojn,tamen en la mensoj de la funkciantoj kaj tute armeanoj tie restis la efiko de tiu averto,se pro la ĵaluzo aŭ esploreme mi rigardus por scii kiun rilaton havas mia osa edzino kun tiu amorema kolonelo,oni nomus min spiono,kaj la Anglaj ekspertoj atribuus al mi spionecon,kaj pretendus ke mi estas eniĝinta al ilia armeo por saboti kaj oni devas mortigi min,ili ne akceptus rezonojn de aliaj laŭ kies distingoj,la mizerulo mensoge estas dirinta ke mi kredas la profeto-dion,kaj dirante tiun mensogon kiel multaj aliaj eble volis akiri helpomonon kion li nepre bezonis,aŭ volis flirti kaj amori kun iliaj virinoj,tion ankaŭ la mizerulo certe bezonis,mi mem tiam argumentis ke miaj versotaj poemoj eblas eĉ nepras esti parto de mia animo,kaj devas publikiĝi kun mia nomo,el la alia flanko la adeptoj de la profeto-dio malhonoras mian nomon,do ili ne volas ke mi servadu al la reĝa moŝto,kaj mia tiela servemo restadas en stagno,kaj la vojo estas barita per tiuj kiujn mi respektas kaj ne estas motivo ke mi atribuu al ili malfavoron kaj punemon pri mi mem,do inter ili eblas ekzisti iuj kiuj oponas al la reĝo de la reĝoj,kaj pro tio mi hezitas,dubas,kaj suspektas,jam pri la skolo de la profeto-dio,iuj akceptis miajn argumentojn kaj rekomendis ke mi aliĝu plie kaj rifuĝu al la organizoj de la persekutantaj religiuloj,kaj pruvu mian servemon al ili kaj al la reĝo de la reĝoj,poeme laŭdante sanktulojn de ĉi tiuj fortuloj,mi argumentis pruveble ke ĉi tiuj fortuloj estas kunlaborantoj de tiuj for

bildo de davud shams hakimi

Sabla(62)

tiun ĉiepokan romanon,la oponantoj nomas naŭza,ĉar oni devas skribi aliajn romanojn por  prepari medion ke oni povu facile trudi koncesion pri nia petrolo,trudante seksmankon al mizeruloj kun la nomo de la virto,rompante iliajn naturojn kaj karakterojn,prohibante rekte aŭ malrekte eĉ provizoran edziĝon,ne nur per propagandi siajn absurdaĵojn,sed eĉ kripligante kun pretekstoj ke neniu virino akceptu provizoran edziniĝon kun la mizeruloj,frenezulo!kion diras vi pri ĉi tiuj aferoj?kion diras la freneza majstro?Sveda sinjorino!ĉu li ankoraŭ diskutas pri mi kaj volas trudi ĉiaman edziĝon?pro kio?per kiuj pretekstoj?kion faras tiu okulo en la polmo de tiu mano ke vidiĝas en la koverto de tiu libro?oni blindigis okulon de mia patrino kaj volas tranĉi mian fingron uzante ankaŭ pretekston de virto,preparante konflikton kun ajna kaj ebla konflikto,oni volas kaŭzi kaj trudi al mi obsedon kaj komplekson,iuj kompatas al mi,kaj argumentas ke ĉi tiu mizerulo estas tre virta,kaj ĉiukaze ties virteco estas pli ol niaj,el la alia flanko,eventuala malvirtemo,eĉ kiam estu estanta ne rajtas atingi al ĉi tiaj punoj,kiu leĝo permesas ke oni tranĉu fingron aŭ kaŭzu tranĉon de fingro kun aliaj pretekstoj?

bildo de davud shams hakimi

KIO ESTAS VIA RAPORTA KARTO POR LA JARO?

Estimataj,
KIO ESTAS VIA RAPORTA KARTO POR LA JARO?
"Instruu nin kalkuli niajn tagojn, por ke ni akiru saĝan koron" (Psalmo 90:12).
Kiam mi estis en la unuagrada lernejo en la malfruaj 1970-aj jaroj kaj fruaj 1980-aj jaroj, ni atendis la lastan tagon de la lerneja tempo, kiam ĉiu lernanto iros sur la asembleon por doni sian raportan karton de la fino de tempo, kie li/ŝi trovus kion li/ŝi gajnis en ĉiu lernofako kaj lia/ŝia pozicio en la klaso. Ĝi estis tago de ĝojo por brilaj lernantoj, kiuj unue oni vokos ricevi siajn raportajn kartojn kun eblaj premioj, kaj tago de malgajo por aliaj lernantoj, kiuj ne estis tiel brilaj ĉar ili estos nomataj lastaj sen premioj. Dum la brilaj lernantoj ĝojus kaj fieras montri siajn raportajn kartojn al iu ajn, tiuj, kiuj havis malbonajn raportojn, hontus fari tion.
Jen la fino de jaro. Imagu, ke ĝi estas la fino de lerneja tempo, kiam vi stariĝos sur la asembleo antau Dio esti donanta raportan karton pri viaj agoj, mankoj, vortoj kaj pensoj ĉi-jare. Kio estos via raporta karto? Ĉu vi estos inter tiuj, kiujn Dio vokos unue por rekompenci bonajn rezultojn ĉi-jare? Ĉu vi fieras montri al aliaj homoj vian raportan karton por ĉi tiu jaro?
La psalmisto preĝis al Dio instrui nin kalkuli niajn tagojn por ke ni akiru koron de saĝo. Se vi kalkulos viajn monatojn, semajnojn, tagojn, horojn, minutojn kaj sekundojn ĉi-jare, kiom da ili vi uzis plaĉe al Dio? Kiom da ili vi uzis signife por via propra bono? Kiom da ili vi uzis por profito de aliaj ĉirkau vi? Se Dio taksos vin ĉi-jare, kio estos via poentaro? Se Dio rekompencos vin pro viaj agoj, mankoj, vortoj kaj pensoj ĉi-jare, kian rekompencon vi ricevos de Li? Ijob demandis siajn amikojn: "Ĉu estos bone, kiam [Dio] esploros vin?" (13:9), kaj Apostolo Paulo emfaze diris al la Galatoj: "Ne trompiĝu; Dio ne estas mokata; ĉar ĉion, kion oni semas, tion ankau li rikoltos.
bildo de Adebayo Afolaranmi

esperanto.blog

Saluton!
Per etaj skribaĵoj mi praktikas Esperanton ĉiutage: 
https://esperanto.blog

bildo de Paulo Cesar Pires

finjata kompilo 2017

Kiel la jarfino postulas, jen finjara kompilo. Ĝi enhavas la plej popularajn kantojn de kantojn en jutubo.

bildo de Pablo
bildo de Mike59

LA FANTOMO DE L' OPEREJO (100) ... ANTAUPAROLO

(Dediĉo)

Al mia kara frato Jo

kiu, neniel ŝajnante fantomo,

estas tamen, kiel Erik,

Muzikanĝelo.

Korinkline.

Gaston LEROŬ

 

 

 

ANTAŬPAROLO

 

 

La verkisto de tiu stranga libro rakontas al la leganto kiel li certiĝis, ke la fantomo vere ekzistis.

 

La fantomo de l' Operejo vere ekzistis.

 

Malkiel oni longe opiniis, tiu ne estis inspiro de artistoj, iu superstiĉo de direktoroj, iu triviala kreaĵo de l' ekscititaj cerboj de tiuj junaj baletistinoj, de ties patrinoj, de la lokigistinoj, de la dungitoj de l' vestejo, kaj de la pordistino.

 

Jes, li ja ekzistis kun karno kaj ostoj, kvankam li donis al si ĉiujn aspektojn de vera fantomo, tio estas de ombro.

 

Jam kiam mi komencis elserĉi la arĥivojn de l' nacia Muzikakademio, mi estis frapita de l' mirinda koincido de fenomenoj imputitaj al la fantomo kun la plej mistera kaj eksterordinara el la dramoj ; baldaŭ mi ekpensis, ke oni povus racie klarigi tiun ĉi lastan per tiu alia.

 

La eventoj datiĝas de nur trideko da jaroj kaj ankoraŭ hodiaŭ ne estus malfacile trovi en la dancsalono respektindajn maljunulojn, pri kies parolo oni ne dubus.

LA UNUA "NOEL"

Estimataj,
LA UNUA "NOEL"
"Kaj en tiu sama regiono estis paŝtistoj, kiuj kamploĝis kaj nokte gardis sian gregon. Kaj anĝelo de la Eternulo alstaris apud ili, kaj la gloro de la Eternulo brilis ĉirkau ili, kaj ili timis per granda timo. Kaj la anĝelo diris al ili: Ne timu; ĉar jen mi venigas al vi bonan sciigon de granda ĝojo, kiu estos al la tuta popolo; ĉar hodiau estas naskita por vi, en la urbo de David, Savanto, kiu estas Kristo, la Sinjoro. Kaj jen la signo por vi: vi trovos infaneton, ĉirkauvinditan kaj kuŝantan en staltrogo" (Luko 2:8-12).
Historie, la 25-a de decembro estis la klimaksa tago por la okazigo de Saturnalioj, antikva roma festo en honoro de la diaĵo Saturno. Tamen, la tago estis adoptita de ĉiuj kiel la dato de naskiĝo de Jesuo Kristo, per tio, oni forlasis la kulton de Saturno por la okazigo de Dio la Filo kiu "elmontriĝis en la karno" por savi "sian popolon de ĝiaj pekoj" (1 Timoteo 3:16; Mateo 1:21). Mateo Ĉapitroj Unu kaj Du kaj Luko Ĉapitroj Unu kaj Du raportis la naskiĝon de Jesuo Kristo konsideratan kiel la unuan Kristnaskon. Nekonata poeto verkis popularan Kristnaskan himnon titolitan en la angla "THE FIRST NOEL THE ANGEL DID SAY" [esperante: "LA UNUA "NOEL" LA ANĜELO DIRIS"] por portreti la eventon. Tiu himno estas tradicia klasika angla kristnaska kanto, plej verŝajne de la 18a jarcento, kvankam eble pli frue. La vorto "Noel" devenas de la franca vorto "Noël" kiu signifas "kristnasko", de la latina vorto "natalis" kiu signifas "naskiĝtago".

bildo de Adebayo Afolaranmi

La simbolo de la famo(62)

oni ne kapablis senhonori tiun poeton ke per siaj senvaloraj kaj sensignifaj prozoj gajnis monon el la radioarmeo,li laboris ankaŭ en magazinoj kaj amoradis kun multaj virinoj kaj fraŭlinoj,la koresponda verkistino iam skribis en sia libro ke la belaj virinoj de la urbo iris trovi lin,li preferis senbaran kunsekson,kaj kun plenumo de lia prefero poemoj el virinoj aperis en la literatura paĝo de magazinoj,multaj aliaj poetoj de nia socio havis la saman kaj similan pozicion,laŭdantoj de la reĝo gajnis monon kaj multajn avantaĝojn kaj havis liberajn statojn kunseksante eĉ senleĝe kun multaj virinoj,tamen laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj mi devis laŭdadi la reĝon de la reĝoj por ne batiĝi en la armeo,iam post versi poemon en laŭdo de la reĝo mi devis doni tion al mia tielnomata edzino,kun kiu antaŭe mi devis edziĝi ĉiame,kaj la edzino kompatante al mi aŭ ŝajnigante la kompaton devis montri tion al la komandantoj ke oni ne batu min kaj ne insultu al mi,kaj plialtigu mian rangon,la poemon ŝi devus kunporti al tiu fikemanta poeto kiu deĵoris en la radioarmeo,ordinare li nefikinte,ne akceptis publikiĝon de la poemo,kaj intermetis pretekstojn pri vortoj kaj frazoj kaj kielestiĝo de la enhavo,aliaj laŭdantoj de la reĝo akiris avantaĝojn el respondeculoj kaj el devigantoj,male mi devis cedi al fikiĝo de mia edzino por publikigi mian poemon en laŭdo de la reĝo,kial?ĉar samtempe la persekutataj religiuloj volis tute senhonori min,en tiu situacio mi pretendis pretekste ke miaj versotaj poemoj devas publikiĝi kun mia nomo,kaj dum multaj jaroj mi apogis al ĉi tiu preteksto kaj rezulte la reĝo de la reĝoj suspektis pri interfero de la persekutataj religiuloj,mi montris amikecon kaj akceptemon pri la memoj kaj mensogoj de la persekutataj religiuloj,do pri la suspekto de la reĝo la Anglaj ekspertoj akuzis min pri saboto en la Angla armeo,ili ne povis scii pro siaj frenezecoj ke la adeptoj de la profeto-dio estas membroj de la Angl

bildo de davud shams hakimi

Sabla(61)

la diboĉulo,la reĝo de la reĝoj mem ekscese kunseksas,liaj sklavoj prohibas ajnan kunsekson al mi por humiligi min kaj laŭdigi la reĝon kaj religiajn superstiĉojn,inter tiuj sklavoj iuj volas uzante la saman prohibicion frenezigi min kaj akiri alian rezulton,kaj estigi mizerulon teroristo,la freneza majstro inter tiuj duspecaj perfortantoj havas sian meman celon,kaj laboras kun ili por atingi al sia mema celo,humiligi min kaj trudi jenan celon ke ne kritiku pri la persekutataj religiuloj,ne gravas al tiu frenezulo,ke kritikante pri ili mi nur defendas min en fronto de iliaj trudoj,se la frenezulo havus saĝon,rekomendus al tiuj trudantoj ke ili ne interferu al mia privata vivo,kvankam ili ne akceptus tiun rekomendon,en nia religia socio la aferoj,ĉiuj aferoj estas inter forto kaj malforto,ekzistas nur unu vojo ke oni ne trudu al iu ion,la trudanto ne havu forton kaj kapablon en sia trudemo,ni havis Amerikan eksperton en nia sekcio,li esploris pri mi kaj ŝajne nur helpis teknike al niaj ekspertoj,li estis ŝajne samranga serĝento kiel mi sed sciis pli ol niaj generaloj,iutage mi diris private al iu el niaj oficistoj ke la Amerika eksperto ankaŭ kiel la Angloj volas versigi per mi poemojn en la laŭdo de la reĝo,tiu oficisto estis raportinta kaj tiu Amerika eksperto estis informiĝinta,en la alia tago tiu eksperto atinginte al nia sekcio diris al mi ke ne,mi ne volas tion!ĝuste ĉi tiun frazon,post minutoj li rekte enketis min:Ĉu vi pretas versi poemojn laŭ la ordono de la regantoj?-Ne,tio ne estas ebla.-Se estus ebla,vi pretus fari tiun aferon?-Jes.Li kredis min.kaj mi kredis lin,mi jam sciis ke li ne havas tian celon,kaj poste li ne serĉis vojon por plenumigi tian postulon,li ĝuste raportis,laŭ mia posta distingo,ke ĉi tiu serĝento ne estas komunisto kaj ne estas antireĝa,efektive mi tiam ne havis tiom saĝon por esti antireĝa,pri la politikaj aferoj mi pensis ke nia problemo kaj malamiko estas nia malforteco en fronto de imperialistoj,la Anglaj ekspertoj hav

bildo de davud shams hakimi
bildo de Mike59

LA FANTOMO DE L' OPEREJO (99)

Kompreneble mi ne kontentiĝis per tio.

 

En la unua kaj tria subetaĝoj mi funkciigis du klappordojn kun pivota sistemo tute ne konata de la maŝinistoj, kiuj uzas nur horizontale moveblajn klappordojn.

 

Fine, bone konante la aferon, mi diru al la leganto:

"Iam vizitu la Operejon kaj petu, ke oni lasu vin trankvile promeni sen iu stulta ĉiĉerono ; eniru en la loĝion n° 5 kaj frapu la grandegan kolonon, kiu apartigas la loĝion de l'antaŭscenejo ; batu ĝin per via kano aŭ pugno kaj … kapnivele aŭskultu : la kolono resonas !

 

Tial ne miru, ke iam en ĝi sonis la voĉo de l' Fantomo ; en tiu kolono estas sufiĉe da loko por du homoj.

Se vi miras, ke neniu retrorigardis al tiu kolono kiam okazis la strangaĵoj en la loĝio n°5, ne forgesu, ke ĝi aspektas kiel kompakta marmoro.

 

Krom tio la enfermita voĉo ŝajne venis el la kontraŭa flanko (ĉar la ventroparolanta fantomo laŭvole aldirektis sian voĉon).

La kolono estis ellaborita, zorge priskulptita per la ĉizilo de l' artisto.

Mi ne malesperas iam eltrovi la parton de la skultaĵo, kiu devis laŭvole sin levi aŭ mallevi por lasi liberan kaj misteran pasejon al la korespondaĵo de l' Fantomo kun sinjorino Giry kaj al liaj donacoj.

 

Certe ĉio, kion mi vidis, sentis kaj tuŝesploris, estas nenio kompare kun tio, kion estaĵo tiel fabela kaj monstra kiel Erik kreis en la mistero de tia konstruaĵo kia estas la Operejo.

Sed ĉiujn tiujn eltrovaĵojn mi volonte donus kontraŭ tiu, kiun mi faris antaŭ la administranto mem en la oficejo de l' direktoro :

Je kelkaj centimetroj de lia brakseĝo troviĝis klappordo, tiel longa kiel pargetero kaj ne pli longa ol antaŭbrako… klappordo, kiu fermiĝis kiel kovrilo de skatolo… klappordo, el kiu mi imagas manon eliri kaj lerte "labori" en la poŝo de trenanta frako…

 

Abonrilata enhavo


povigita de