Ensaluto

Blogoj

Sabla(49)

en la silento de obskuraj noktoj mi eblus reve iri al transakvo kaj atingi al liberaj teritorioj por ejakuli,oni ne kapablus bari mian vojon se mi ne estus ĉi tiom kripligita ke neniu virino ne volu min laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantoj,Rami en tiu romano metis  sian manon al la femuro de Sabla kaj komencis froti tion,se mi edziĝus provizore malgraŭ malpermeso de la profeto-dio,ne necesus nepre ekscitiĝi pro tia okazita afero de tiu romano,post multjaraj trudataj prohibicioj,la perfortantoj pretendas ke tia edziĝo ne estis kaj ne estas prohibita,tamen la vireto estas jam kriplita kaj neniu virino akceptas provizoran edziniĝon kun li,li ne havas ankaŭ necesan monon por allogi iun virinon,oni senmonigis min,oni kripligis min ke neniu virino akceptu min,oni baris ĉiujn eblajn vojojn por versigi specialajn poemojn,laŭdigi la reĝon de la reĝoj kaj superstiĉojn per miaj poemoj,laŭ interpreto,iu estis aranĝinta sorĉon,kaj tion enteriginta en puto,rezulte la sanktulo malsanis,en la sonĝo li informiĝis pri tio,kaj vekiĝis,kaj ordonis ke la alia sanktulo eligu tion,la alia sanktulo kun iu helpanto ĉerpis la akvon de la puto kaj preterigis la ŝtonon de la profundo de la puto kaj trovis la sorĉilon kaj vidis ke tio havas dekunu nodojn,dekunu versoj alvenis el la flanko de la dio,por sanigi la sanktulon oni legis la versojn,do la nodoj malfermiĝis,rezulte la sanktulo kuraciĝis,oni preparis funkcian aferon ke mi falu en puton,tiam miaj piedoj doloregis,tamen ne rompiĝis,pro la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj ab tiam estis destinita ke mian rompotan piedon katenu dekunu platenoj tirante  min al deĵoro ke mi versu religiajn poemojn,ne nur laŭdante la religian libron,sed konfirmante erarajn interpretojn kaj diferencigante opiniojn ke iuj batalu kontraŭ aliaj,mi ne cedis,do dekunu platenoj restis en mia piedo,kaj kaŭzis limfadeniton,restriktis komisurojn kaj kaŭzadis sufuzon,mi estis dungita en l

bildo de davud shams hakimi

.?KRO APERIS ''KROKODyILY'' DIALEKTY ,BLEJ PERFEKTY ,KOLj ESPERANTE

..Ljeonjyid-e (L'eon'їd-e) Dasheevskjij-a (Daŝēvsk'ij-a):

.?KRO ( <= KIAL) APERIS ''KROKODILAY'' DIALEKTEY ,BLEJ ( <= PLI) PERFEKTAY ,KOLj (KOL' <= OL) ESPERANTE..

 

..pjje Esperante qy legis blej fruo sekvan artekelen ,on fa artekele jas publikigyita pjje EsperanteEspe:

( ..en Esperanto vi/vy legis pli frue sekvan artikolon ,sed chji+tiua artikolo estas publikigita en EsperanteEspe):

bildo de Ljeonjiid
bildo de Mike59

LA FANTOMO DE L' OPEREJO (90)

"Ĉu vi mem kreis tiun ĉambron, Erik ? … Ĝi estas tre bela , sciu!… Elstara artisto vi estas, Erik ! ..."

 

"Jes, elstara "en mia speco "..."

 

"Nu, diru al mi, Erik, kial do vi nomis ĝin la torturĉambro ?"

 

"Ho ! … Estas tre simple ! … Unue, kion vi vidis ?"

 

"Mi vidis arbaron."

 

"Kaj kio estas en arbaro ?"

 

"Arboj..."

 

"Kaj kio estas en arbo ?"

 

"Birdoj..."

 

"Ĉu vi vidis birdojn?"

 

"Ne, birdojn mi ne vidis ..."

 

"Do, kion vi vidis ? … Serĉu !… Vi vidis branĉojn… Kaj kio estas sur iu branĉo ?" demandis la terura voĉo.

"Estas pendumilo ! Jen kial mi nomas mian arbaron la torturĉambro !…

Komprenu, jen nura dirmaniero… Ĉio tio estas ŝerca!…

Neniam mi parolas kiel la aliaj !… Nenion mi faras kiel la aliaj !…

 

Sed tio vere lacigas min !.. Jes ja, mi estas laca !…

Vidu, naŭzas min havi arbaron en mia domo, kaj tiun torturĉambron… kaj loĝi kiel ĉarlatano funde de skatolo kun duobla fundo !…

Tio naŭzas min !… jes, tio naŭzas min ! …

 

Mi volas vivi en kvieta apartamento kun ordinaraj pordoj kaj fenestroj, kun honesta edzino ene, kiel ĉiuj ! …

Tion vi devus kompreni, Kristina ! … kaj mi ne bezonus senĉese rediri al vi !…

Edzino kiel ĉe iuj aliaj…

Edzino, kiun mi amus, promenus dimanĉe, kaj ridigus la tutan semajnon !…

 

Ha ! Vi ne enuus kun mi !

Mi konas multajn ruzajn trukojn, ne parolante pri la ludkarto-prestidigitaĵoj !…

 

bildo de Ljeonjiid

..LA FACILA yi RAPIDA VOJO pejm ( <= al) KOMUNA TOTMONDA LINGVO JAS ( <= ESTAS) TROVyITA..

..Leonyid ( L'eon'їd) Dasheevskjij (Daŝēvsk'ij):
 
..por eviti lernadon de ( => pes) multnomray kvazau^naciay lingvoy ,kiel ,ekzemple ,Ido ,Esperanto kaj aliay naciay lingvoy kun aparta gramatika strukturo ,tau^ga nur por unu lingvo Ido ,Esperanto au^ iu unu nacia lingvo ,mi ( => le <= me) proponas a(l) vi ( => pem qy [dzi] = qym --+ plurala proname) krei h^elpan Ido''eEspan dialekton ,tandeman lau^ senca (nocia) leksiko pem ( <= al) Ido ,sed kun ( => on yip) komuna por naci+eEspay dialektoy gramatika strukturo ,kreita per modernigado pes ( <= de) gramatika strukturo pes Esperanto.
 
bildo de Pablo

Enketo pri muziko en esperanto

Muzikumejo ne nur temas pri esperantigi kantojn, aŭ fari novajn kantojn en Esperanto. Ni ankaŭ celas helpi diskonigi ĉiun bonan muzikon en Esperanto. Rakontu pri viaj ŝatataj esperantaj kantoj! Komentu sube por proponi kantojn, aŭ voĉdonu la komentojn kiuj proponas kanton, se vi ŝatas la proponitan. La sola kondiĉo, ĝi estu en Esperanto. Estas neniu alia limo, ajna stilo bonas, ne gravas ĉu ĝi estas originalo aŭ adaptaĵo. Vi rajtas proponi kelkajn kantojn kaj voĉdoni multajn aliajn. Ni preparos kompilon kaj ludliston por la plej voĉdonitaj. Post du semajnoj ni kalkulos.

Proponu kaj voĉdonu!

“VIRTO ALTIGAS POPOLON...”

Estimataj,
“VIRTO ALTIGAS POPOLON...”
“Virto altigas popolon; Sed peko pereigas gentojn…. [Tial] justeco fluu kiel akvo, kaj vero kiel potenca torento" (Sentencoj 14:34; Amos 5:24).
Niĝerio kiel nacio okazigos sian 57-a sendependecan datrevenon je la 1-a de oktobro, 2017. Por marki ĉi tion kaj kiel rezulto de la regantaj situacioj en la lando, Kristana Asocio de Niĝerio (la nacia organizo de kristanoj en la lando) deklaris la tagon kiel tagon de preĝo por la nacio. Kiam mi pripensis pri ĉi tiu deklaro, mi malĝojis pri la organizo aparte kaj la nacio ĝenerale. La nacio bezonas preĝojn, konsentite. Tamen, la popolo de la nacio bezonas re-orientiĝon. Jen nacio kaj popolo, plejparte dividitaj de kristaneco kaj islamo. Ĉiu homo estas au kristano au islamano. Eĉ, plenmano da civitanoj klare identiĝas kun tradicia religio. Ekleziaj konstruaĵoj kaj moskeoj troviĝas en preskau ĉiuj stratoj de vilaĝoj, urboj kaj urbegoj de la lando. Preskau ĉiu homo estas pastoro au imamo en Niĝerio. Homoj tropasas en preĝaj montoj/tendaroj ĉiutage serĉantaj benojn kaj miraklojn. Religio fariĝis la plej grava eksportado de la lando al aliaj partoj de la mondo.

bildo de Adebayo Afolaranmi

La simbolo de la famo(49)

la sama malsano estas jam atakita al mia lumbo kaj al la parto de la liva piedo,mi ĉiutage kaj ĉiunokte toleras doloron,malgraŭ tio ke mia doktoro-kuracisto estas prohibinta por mi skribon,sed mi skribas,ĉar se mi ne skribu freneziĝos,skribemo estas miksita al la sango de iuj,oni ne povas eligi la sangon el la korpo,sed en via libro vi atakis al la novstila poemo,kial?la novstila poemo havas vastan arenon,ne rigardu al vanitaĵoj kaj absurdaĵoj de iuj,legu la poemojn de Nima,Ŝamlu,Frug,vidu kiom ties areno estas vasta,ĉiam ne eblas paroli pri la floro kaj najtingalo,se ni volu ke kiel en la pasitaj tempoj versi gazalojn kaj odojn,ni devas pri malfideleco de la partnero paroli,niaj socianoj havas milmilajn aliajn dolorojn,mi antaŭnelonge estas publikiginta libron kiu enhavas novstilajn poemojn kun la nomo:Post la silento,je la pasita semajno la eldonejo Gutenbergo publikigis tion,kaj pro tio ke kun sia mema kapitalo tion publikigis,ne donis al mi pli ol dek volumojn,kaj se ne,mi sendus por vi unu volumon,en tiu libro mi havas poemon kun la nomo:Pardonu al mi,ke en la Magazino Ferdosi en la pasita monato presiĝis,mi pensas ke ĝis iom tio estu nudiganto de la novstila poemo,mi babiladis plie,kara amiko!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(48)

Riĉardo diris:Mi inklinas haltigi tion nun,Mari diris:Do haltigu!...ĉi tie en la vojo ne estas multaj trafikoj,se iu troviĝu,ni frue atentos,li haltigis la aŭtomobilon,kaj senprokraste la lipoj de Mari tiel kisis lin ke denove Riĉardo enflamiĝis,Riĉardo estis ekscitita antaŭe vidante kaj palpante ŝiajn femurojn,ĉu mi ankoraŭ estis leginta kaj ŝatinta tiun romanon?Ne,kial oni ĝenadis la okulojn de mia patrino per sablo? por esplori kielojn kaj kialojn,ajna femurafero eblus tiri mian atenton,kaj mi eblus studi nelasante ian aŭ alian femuraferon,samtempe la freneza majstro de Esperanto volis prepari scenojn kaj atribui al mi femuraferon,akuzi kaj kondamni kaj forigi el la Esperanta afero pro la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,religian Esperanton tute mi ne havas,en Ruslando ankaŭ seksaj liberecoj ekzistis,laŭ la romano Viktimoj kiun venĝis niaj reakciuloj,kaj venĝante tiun romanon atakis al la okuloj de mia patrino,kies filo mi,devis,devis,devis edukiĝi kaj havante konatan talenton skribadi romanaĉojn laŭdante religiajn superstiĉojn,Katja en tiu romano amis Johanon,proksimiĝis al li,do ne havis ieltielan kondiĉon,ke unue versu religiajn poemojn ke mi poste edziniĝu kun vi ĉiame,la bruon de ŝiaj paŝoj englutis la mola sablo,Katja karese metis la manojn sur la ŝultrojn de Johano,antaŭ tio Johano egalpaŝe mezuris la sablan vojeton kondukantan al transmonta vilaĝo,li iris al sia vojo kun siaj pensoj kaj staris pro sia mema afero en la ruĝa revolucio,ne volante nepre versi religiajn poemojn,efektive jes,Katja tiam volis trompi Johanon,tamen ne por versigi religiajn poemojn,ĉu oni  dolore ruĝigante okulojn de mia patrino per sablo,povis estigi kaŭzon ke mi abomenu tiun romanon se mi legus tion?

bildo de davud shams hakimi

NE EKZISTAS MALBENO, SED...

Estimataj,

NE EKZISTAS MALBENO, SED...

"Li ne vidis pekon ĉe Jakob, Kaj Li ne rimarkis malpiecon ĉe Izrael; La Eternulo, lia Dio, estas kun li, Kaj reĝa aklamado estas ĉe li. Dio, kiu elkondukis ilin el Egiptujo, Estas por ili kiel la forto de bubalo. Ĉar ne ekzistas sorĉado en Jakob, Nek augurado en Izrael"  (Nombroj 23:21-23).

"Kaj Izrael loĝis en Ŝitim, kaj la popolo komencis malĉastadi kun la filinoj de Moab. Kaj ili invitadis la popolon al la oferoj de siaj dioj, kaj la popolo manĝadis kaj kliniĝadis antau iliaj dioj. Kaj Izrael aliĝis al Baal-Peor; kaj ekflamis la kolero de la Eternulo kontrau Izrael" (Nombroj 25:1-3).

bildo de Adebayo Afolaranmi
bildo de Mike59

LA FANTOMO DE L' OPEREJO (89)

24a ĈAPITRO

 

La torturoj komenciĝas. (Sekva parto de la rakonto de l’ Perso)

 

 

La voĉo kolerege rediris :

« Kion vi faris el mia eta sako ? »

 

Kristina Daae tremis certe ne pli ol ni.

 

« Ĉu por preni mian sakon, vi petis ke mi liberigu vin ? … Nu ?... »

 

Aŭdiĝis la rapidegaj paŝoj de Kristina, kiu revenis en la Ludoviko-Filipo-ĉambron, kvazaŭ por serĉi ŝirmejon antaŭ nia muro.

 

« Kial vi forkuras ? » demandis la kolerega voĉo, kiu venis post ŝi.

« Bonvolu redoni mian sakon ! Ĉu vi ja ne scias, ke ĝi estas la sako pri la vivo kaj la morto ? »

 

« Aŭskultu, Erik », suspiris la juna virino, «nun kiam estas certe, ke ni devas kunvivi … ĉu tio gravas al vi ? … Ĉio via de nun estas mia !... »

 

Ĉio dirita kun tiom da tremo, ke tio kompatigas…

 

Sian tutan energion la malfeliĉulino devis uzi por venki sian teruron… Sed ne per tiaj infanaj trompoj, diritaj inter klakantaj dentoj, oni povis surprizi la monstron.

 

« Vi ja scias, ke ĝi enhavas nur du ŝlosilojn !... Kion vi volas fari ? » li demandis.

 

Ŝi diris :

« Mi ŝatus viziti tiun de mi nekonatan ĉambron, kiun vi ĉiam kaŝis al mi… »

« Temas pri virina scivolo… », ŝi aldonis per voĉtono, kiun ŝi volis ŝajnigi gajan, sed kiu certe sukcesis nur pligrandigi la malfidon de Erik, tiom false ĝi sonis.

 

«Ne plaĉas al mi la scivolemaj virinoj ! » Erik respondis, « kaj vi devus esti suspektema depost la legendo pri Blubarbulo… Nu ! Redonu mian sakon !… Redonu tiun sakon !… Lasu do la ŝlosilon !… Vi, scivola ulino »

 

Abonrilata enhavo


povigita de