Ensaluto

Blogoj

La simbolo de la famo(35)

en la imago mi vidis ke mi estas enirinta al la ĉambro kaj la tablon de la estreco preninta kaj forte batinta al la kapo de la estro,poste elirinta ab la pordo kaj preteriginta la serviston kaj irinta,mi jam kisadas la manon kaj la piedon de la redaktoro,kaj diras:Sinjoro redaktoro!kiom multe vi estas afabla,kiom vi estas ĝentila!mi ne havas iun,kaj iun laboron,mi pretas estiĝi en via administrejo servisto aŭ pordisto,mian honorarion ankaŭ vi mem favordifinu! La vojo de la famo malfermiĝus en fronto de mia piedo,la simbolojn kaj sekretojn de la famo,ĉi tiujn rarajn kaj valorajn talismanojn mi grabus,el gajeco pri trovi la solvovojon,sen tio ke mi iru al la ĉambro de la estro kaj forte batu la tablon al la kapo de la estro,mi aliĝis al eskapo el tiu mallarĝa vestiblo,sed ankoraŭ neatinginte al la pordo de la vestiblo mi memoris ke la doktoro estas dirinta:Viaj nervoj estas uzdifektitaj,evitu,kaj vin detenu pri skribadi! Kvazaŭ oni verŝis sitelon da malvarma akvo al mia kapo,mi estiĝis malfirma kaj senrimeda.Mi jam konsolis min kaj instigis por daŭrigo de la batalado kontraŭ malfaciloj,la servisto eligis sian kapon el la ĉambro de la estro kaj diris:Favore envenu!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(34)

envolvas kaj ĉirkaŭplektas mian Esperanton kun virtonomita trudo,pudorkalkulita perforto,kaj abstintitolita manko al superstiĉoj,kvankam la tuta AnglaRusa armeo estas fiaskita batalante kontraŭ mia seksamembro,laŭ rekomendo de la jena frenezulo kaj la Anglaj kaj Rusaj frenezuloj kiuj okupas nian landon en figuroj kaj karakteroj de la samaj adeptoj de la profeto-dio,la vireto ne havas ajnan seksrajton sen adori la reĝon de la reĝoj,kaj superstiĉojn,nu,mia menso jam estas kripla,kaduka,senkapabla,mi eĉ volunte ne povus versi poemon,pro manko de la seksvojo,taktike kaj strategie fiaskita armeo ne povas versigi per mi tiajn poemojn,parto de la sama armeo estante en servado al la sama profeto-dio intermetas alian programon,diskutante kaj eĉ disputante kun siaj kolegoj,ke nu,por havi elirvojon kaj venki aliel,la vireto unue kunseksu,kvankam plenumante kondiĉon,nu,li amikiĝu,sed ne kritikante pri ni pacemuloj.Mi kritikos,mi diros kial kaj kiel oni kripligis min,mi diros kial mi estas steriligita,sen diri tion mi ne amikiĝas,tiu amiko devas scii ĝuste pri mia situacio,alikaze tiu ne estas amiko,male tiu estas servanto al la AnglaRusa fiaskita armeo,kiu post multaj jaroj,post multaj programoj kaj agadoj,ne kapablis versigi per mi religiajn poemojn,kaj ne kapablis laŭdigi la reĝon de la reĝoj,multaj el ties soldatoj informiĝinte pri teorio de Darvino,sekrete aŭ evidente kaj oficiale distanciĝas el la inferaj organizoj de la profeto-dio,tamen la freneza majstro vidas mian kriplecon,neatentante al fiasko de tiuj kiuj min kripligis,la frenezulo promesas al sinjoro  ke ni homigos la vireton se oni permesu ke ni prezentu Esperanton al la publiko kiel servilon al opinioj de niaj socianoj,do laŭ la pretendo de la frenezulo,mi ne estas ano de la socio,aŭ ne havas opinion,mi postulas mian bestan rajton,la frenezulo volas homigi min,la fiaskita AnglaRusa armeo,pretendis ke ni adeptoj de la profeto-dio volas superhomigi,dieskigi lin,je la unua paŝo kiam ili dementis mi

bildo de davud shams hakimi
bildo de Ljeonjiid

INFORME PRI GLOBALA ,KOMUNA POR ChjY LyINGV(e)Y ,SKRyIBMANIERE

..Ljeonjyid-e (L'eon'їd-e) Dasheevskjij-a (Daŝēvsk'ij-a):

..

 

.!!ELEKTI KOMUNAN por diversaj lyingvoj de la mondo ORhThOGRAFyI(J)AN SKRyIBMANIERON necesas ANTA ELEKTO de KOMUNA LyINGVO

POR INTERNACI(,J)A (J)UZADO..

 

..le ( <= mi) montras al vi ( => pem de = dem) dislarqhitan alfabeton de Esperanto:

 

bildo de Mike59

LA FANTOMO DE L' OPEREJO (82)

Karaj legantoj,

Jen la sekva epizodo de via felietono, kiun mi ĵus esperantigis el la fama franca romano de Gaston Leroŭx "Le Fantôme de l' Opéra".

Mi deziras al vi agrablan legadon!

                                      

                                               --------------------------------

 

Tiam li frapis iun muron de la kuvego.

Kaj eble necesas sciigi al la leganto, kiel estis konstruitaj la fundo kaj muroj de tiu giganta kavo.

 

Por malebligi, ke la akvo ĉirkaŭanta la konstruaĵon restu en rekta kontakto kun la muroj, kiuj subtenas la tutan teatran maŝinaron – kies tutaĵo el traboj, lignaĵaro, tolaĵoj pentritaj tempere, nepre restu protektita kontraŭ malsekeco – la arĥitekto devis ĉie konstrui duoblan kovraĵon.

La laboro koncerne tiun duoblan kovraĵon daŭris tutan jaron.

 

Kaj la muron de tiu unua kovraĵo frapis la Perso, dum li parolis al Raŭlo pri la Lago-domo.

 

Por iu sciante pri la arĥitekturo de tiu konstruaĵo, la gesto de la Perso ŝajne montris, ke la mistera domo de Erik estis konstruita ene de tiu duobla kovraĵo – kiu konsistas el unua dika muro masonita kiel palisdigo, poste unu muro el brikoj kaj dikega tavolo el cemento, kaj alia muro plurajn metrojn dika.

 

Aŭdinte la Person, Raŭlo ĵetis sin kontraŭ la vandon kaj atente aŭskultis.

 

... Sed nenion li aŭdis... krom malproksimajn paŝojn, kiuj resonis sur la planko en la altaj partoj de l' teatro.

RIGARDANTE PRETER LA PROBLEMO

Estimataj,
RIGARDANTE PRETER LA PROBLEMO
"Sed mi scias, ke mia Liberigonto vivas, Kaj fine Li leviĝos super la polvo" (Ijob 19:25).
La viro Ijob estis viro de honesteco pri kiu Dio povis fanfaroni eĉ antau la Diablo. Kun la  permeso de Dio, li alfrontis multajn suferojn de la Diablo. Lia edzino konsilis lin malbeni  Dion por ke li mortu. Liaj amikoj ne helpis lin je lia sufero dum ili kulpigis lin pro la  sufero. Malgrau tio, Ijob ne permesis ke sia problemo superu sian kredon je Dio.  Li estis futureca. Li povis rigardi preter sia problemo. Li kredis je sia Dio kaj  atestis ke Li baldau savos lin el el ĉiuj katastrofoj kiuj frontis al li. Dio ja savis lin kaj redonis al li ĉiujn aĵojn kiujn li perdis.
Multaj homoj permesas iliajn problemojn superi ilian kredon je Dio. Ili estas tiel subpremataj de la problemoj ke ili ne povas rigardi preter la problemoj.  Multaj eĉ perdis esperon pro la problemoj kaj atendas la malbonaĵon. Tamen, kiel Ijob, ni  ne devas perdi esperon. Ni devas prefere rigardi preter niaj problemoj kaj rigardi  al Jesuo, kiu estas la autoro kaj perfektiganto de la fido. Li ne perdis esperon, sed  suferis la krucon (vidu: Hebreoj 12:2).
Kio estas la problemo kiun vi havas nuntempe? Ĉu vi estas tiel subpremata de  la problemo ke vi forgesas vian ĉiopovan Dion? Ĉu vi estas perdonta esperon pro viaj  problemoj? Ne perdu esperon! Rigardu preter via problemo! Via Liberigonto ankorau vivas! Li  estos kun vi. Vi venkos la problemon, kaj homoj ĝojos kun vi je la nomo de Jesuo Kristo.  Amen.
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

Preĝa Puntko: Preĝu ke vi povu rigardi preter via problemo al Dio kiu estas pli granda ol la problemo. 
 

bildo de Adebayo Afolaranmi
bildo de Ljeonjiid

..GRAV(A) INFORM(E) PRI NOJV(A) GLOBAL(A) ALFABET(E) ,REORDIGÏT(A) P'JEN JELTONAREN yI PLENO NORMIGyIT GRAMATEK ( <= GRAMATyIKE)

..GRAV(A) INFORM(E) PRI NOJV(A) GLOBAL(A) ALFABET(E) ,REORDIGÏTA P'JEN JELTONAREN yI PLENO NORMIGyITA GRAMATEKE ( <= GRAMATyIKE) POR TANDEMAY DIALEKTEY..

 

La simbolo de la famo(34)

kaj estrece legis alvenintajn leterojn,kvankam li ne havis taŭgecon de ĉi tiu digno,sed la estreco pluveskumis el lia stato,kvazaŭ el multaj tempoj li estas estinta la estro,pro troa estreco lia mieno estis aliiĝinta,kaj jam li estis kiel tigrino kies idon iu estu ŝtelinta,kiom ĝentilon kaj respektemon kiujn mi povis serĉi kaj trovi en mia ekzisto,mi kolektis al unu loko kaj miksis al la saluto,kaj humile donis al tiu ekscelenco,nu,li ne estu respondinta,mi ne prenis al la cerbo,aŭ prenis lian neatentemon sed ne venigis tion al mia mieno,post kelkaj momentoj ke estis pasita la tempo de respondo,li levis la kapon kaj rigardis al mi,en lia rigardo kvankam estis estreco,tamen ne estis humiligo aŭ insulto,do mi aliĝis al aserti miajn humilajn direndojn,entempe lia mieno paŭtiĝis,kaj mane aludis al la pordo kaj diris:Iru eksteren kaj iam poste venu!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(33)

la reĝo de la reĝoj drinkis vinon,lia patroreĝo ankaŭ drinkis vinon,kaj sukcesis trudi al nia socio koncesion kun la Anglaj ekspluatantoj pri la petrolo,la reĝo de la reĝoj eblis scii kaj koni diversajn odorojn de la vinoj,li ne sciis kiajn superstiĉojn mi devas plie laŭdadi per miaj poemoj,sufiĉis por tiu diktatoro,ke tiaj aŭ aliaj religiuloj ne plendu ke la jena mizerulo,ke ankoraŭ nehumiligita vireto ne kunlaboras kaj ne servadas al necesaj programoj,oni volis ŝanĝi la signifon de la vino,la vino devis signifi laŭ miaj versendaj poemoj dio,aŭ kono,aŭ sapio,aŭ iu nekomprenebla afero,ke rezulte oni povu signifigi la vinon kiun drinkis Hafez ,kiel iun nedrinkeblan kaj ĉiakaze kiel alian materion,aŭ kiel iun nekonatan materion,oni frapis aŭ aludis al mia genuo,trudante sian postulon,kaj eble iam poste palpis sian okulon,mi ankoraŭ ne sciis ke mia piedo devos esti tranĉita el la genua parto,la psikologo de la psikologoj ne kapablis trovi alian vojon por plenumi programon de la Anglaj ekspluatantoj,kaj la trudon de ties Rusaj spionoj,kiam oni kaŭzis multfoje ekimozon al genuo de mia patrino,kaj aludante al mia piedo palpis sian okulon,mi devis memori,la sablon kiu laŭ la plendoj de mia patrino,oni kvazaŭ estis pleniginta tion al ŝia okulo,mi ankoraŭ ne sciis ke ekzistas sablanomita romano,Anglalingva,en mia lingvo devis esti sabla,en kiu ,Sablanomita infano,havis signon sur sia genuo,ne,tio ne estis nevuso,oni estis tatuinta ponardon sur ŝian genuon,ke ŝi estu konata kiam mankis alia rezono por koni ŝian familion kaj parencon,la sama ponardo devis puni min kun decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,ke se mi legu tiun romanon kaj ŝatu vivmanieron de Sabla,mi estu punita antaŭe,alikaze eblis ke mi legu kaj ŝatu,tian vivmanieron,kaj oni ne informiĝu por puni min senprokraste,nun post kvindekjaroj la psikologo de la psikologoj en nia socio,pro sia frenezeco,ne eblas scii,ke por evakui mian komplekson,mi bezonas traduki tiun romanon

bildo de davud shams hakimi
Abonrilata enhavo


povigita de