Ensaluto

RSS kaj etikedoj

Blogoj

Sabla(22)

...ĉi...ĉiukaze ŝi rajtis ne atendi mian proponon,tamen mi malpacetis al ŝi kelkhore kaj volis tute rezigni ŝian eventualan favoron,mi dormis kovrante mian kapon per dormokovrilo,kaj restigis spirvojon,la figuro de la bela verkistino venis ab tie,post forigi restaĵon de miaj larmoj sin montris al mi,mi kun kortremo malfermis la okulojn,la Angla saĝa fraŭlino staris ĉe la dancoloko kaj atendis min kun rideto,tiun rideton mi signifigis laŭ la inspiro de la bela verkistino,ke jes,antaŭe ŝi volis ĵaluzigi por aktivigi min,kaj pro tio ŝi unue dancis kun alia partnero,tamen mi ne iris antaŭen,anstataŭ iri antaŭen kaj proponi kundancon mi ploris,la figuro de la bela verkistino jam malaperis en tiu dancejo,kompreneble ŝi iris ien por ekspliki pri mia situacio,mi jam ne volis nek povis danci,mia rezigno povus esti evidenta pruvilo ke mia afero ne solviĝas sen plenumiĝo de miaj revoj,unue mi rajtas havi revrajton,prohibicio pri miaj revoj baras la vojon de mia saniĝo,kaj plie malsanigas min,la aliaj vojoj ankaŭ estas baritaj laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,antaŭ kvindek jaroj la freneza majstro ŝajnis esti en la sama Londona dancejo,li instigis la adepton de la profeto-dio,aludi al la Angla inteligenta fraŭlino ke ŝi ne dancu kun mi,kiam oni ne sukcesis trudi sian volon al tiu amoremanto,oni trompis ŝin kaj ŝajnigis ke per ĵaluzigi min ŝi povos min aktivigi,sed eĉ post kvindek jaroj jam pruviĝas ke tia afero ne havis sukceson,ĵaluzigi pliofte estas metodo de persekutataj religiuloj kiam ili volas trudi siajn perfortojn kaj devigojn,la Angla inteligenta fraŭlino post esplori la kialon de prohibicio pri danci kun mi,kiam aŭdis tian pretendon ke la jena vireto nur volas flirti kaj amori,plie preferis min kaj volis amorlude kaj karese min eksciti,kaj ne akceptis la trudatan prohibicion,do la religia interferanto uzis tiun metodon kiun uzadas adeptoj de la profeto-dio,antaŭ proponi mian Esperanton,ties lernon al tiu laŭdegend

bildo de davud shams hakimi

IDOLOJ DE LA KORO

Estimataj,

IDOLOJ DE LA KORO

“Ne faru al vi idolon, nek bildon de io, kio estas en la ĉielo supre au sur la tero malsupre au en la akvo sub la tero; ne kliniĝu antau ili kaj ne servu ilin; ĉar Mi, la Eternulo, via Dio, estas Dio severa…” (Eliro 20:4-5).

“Ho filo de homo! Ĉi tiuj homoj levis siajn idolojn en sian koron, kaj allogilon de sia malpieco ili starigis antau sia vizaĝo…” (Jeĥezkel 14:3).

La primitiva Afriko estis plena de idoloj. Ju pli mi ŝatas la afrikan kulturon, des pli mi malamas ĝian ligon kun idolkulto. Dank’ al Dio ke mi estas savita de ĉiuj ĉi tiuj prapatraj idoloj. Je Kristo, mi povas esti vera afrikano sen esti idolservanta. Tamen, kiam mi forigis ciujn ĉi tiujn idolojn videblajn, kio pri la nevideblaj idoloj de la koro? Ĉu mi estas libera de ili?

Dio akuzis la ekzilitajn Izraelidojn pri idolservado de la koro. Kvankam, ili estis senditaj en ekzilon pro ĉi tiu peko, ili daurigis ĝin en la ekzilo. Interese, ĉi tiu popolo ankorau volis audi de Dio, kio signifis ke ili eble ne konstatis ke ili starigis idolojn en siaj koroj kontrau la volo de Dio.

Mi dubas ĉu vi ankorau posedas iun videblan idolon kiun vi adoras. Tamen, kio pri la idoloj en via koro? Kiuj estas tiuj kiuj prenis la lokon de Dio en via koro? Ĉu ĝi estas mono, ofico, tempo, sportoj, plezuro, rekono, pozicio, viaj infanoj, via edz(in)o, aŭ eĉ via vivo? Io ajn kion vi pli ŝatas au amas ol Dion estas idolo de via koro. Forigu ilin nun kaj starigu Dion en Lia ĝusta loko en via koro.

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

 

bildo de Adebayo Afolaranmi
bildo de Mike59

LA FANTOMO DE L' OPEREJO (71)

Karaj legantoj,

Jen la sekva epizodo de via felietono.

Mi esperas, ke plaĉos al vi la rakonto.

 

Por malkovri la komencon de tiu romano, jen la ligilo:

 

www.ipernity.com/blog/mike59/748731

Agrablan legadon!

 

Koran dankon al IVAR kaj pluraj aliaj geamikoj, kiuj daŭre helpas kaj apogas min.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ĉar Rikardo refoje ekkriegas, Moncharmin ordoneme postulas, ke li silentu :

"Pardonon mi petas!... Lasu tiun virinon sin klarigi! Lasu min pridemandi ŝin!"

 

Kaj li aldonas:

"Estas ja strange, ke vi reagas per tia tono!... Ni alvenas al tiu momento, kiam la tuta mistero estas klarigota!... Vi koleregas! Vi malpravas! Mi mem multe amuziĝas!"

 

Kvazaŭ martiro, sinjorino Giry relevas sian kapon, kiu radias de fido en ŝia propra senkulpeco.

 

"Vi diras, ke estas dudek mil frankoj en la koverto, kiun mi metis en la poŝon de sinjoro Rikardo; sed mi rediras : pri tio mi tute ne sciis... Nek sinjoro Rikardo, fakte!"

 

"Ha! ha!" ekkriis Rikardo, subite afektante bravan mienon, kiu malplaĉis al Moncharmin. "Pri tio ankaŭ mi sciis nenion! Vi ŝovis dudek mil frankojn en mian poŝon kaj tion mi tute ne sciis!... Min ĝojigas tio, sinjorino Giry!"

 

"Jes" konfirmis la aĉa virino, "... estas vere!... Nek vi nek mi sciis pri tio!... Tamen vi... nu, vi ja finfine devis kompreneti..."

 

Rikardo certe vorus sinjorinon Giry se ne ĉeestus Moncharmin! Sed Moncharmin protektas ŝin. Li rapidigas la pridemandon:

Sabla(21)

sed tia edziĝo estas prohibita pro la decido de la profeto-dio,do pro la ordono de liaj oponantoj oni ne permesas tion al mi,eĉ oni min kripligas ke neniu virino akceptu tian edziniĝon kun mi,en Arabujo mi eblus lerni la Araban lingvon,sed kio okazus se mi ties lernanto,mise,mise,mise,erare,erare,erare,nepre pro la miso,certe pro la eraro,prononcus iun vorton sen akceptenda regulo?ĉu oni ne tranĉus mian manon aŭ piedon kvankam kun preteksto?oni eble efektivigus decidon de la persekutataj kaj ordonon de la persekutantaj religiuloj punante min el la flanko de tiuj kiuj volas Arabigi ĉiujn mondanojn kaj ĉiujn lingvojn min kripligante,efektive ĉar mian kripliĝon bezonas adeptoj de la profeto-dio,ŝajne mian kripliĝon bezonas tiuj kiuj volas tute Arabigi min,la Anglaj frenezuloj kies nomoj estas inteligentaj,estante rivaloj de siaj Amerikaj onklidoj,volus ekspluati min,nesciante ke iliaj oponantoj,La Rusaj ekspluatantoj,estas preparintaj pretekstojn,por migrigi min al Arabujo,kaj laborigi aliel,baraktante en fronto de multegaj problemoj,ĉu mi memorus neceson de propagando pri mia Esperanto?ĉu mi kuraĝus pensi ke mia mema freneza majstro,atendas paradizan miraklon el mia flanko en la infero?tie estas batalkampo,antaŭ ĉio en tereno de la seksaj aferoj,la fortuloj kaj unuarangaj servantoj de imperialistoj povas forigi ĉiujn mankojn,kiel en nia mema reĝlando,sed mizeruloj devas bataladi kontraŭ ĉiuj,inkluzive kontraŭ siaj memaj instinktoj,do iliaj mensoj ab la matureco restas feblaj,se mi volus aŭ kuraĝus proponi aŭ nur prezenti mian lingvon,kiun respondon mi akirus?

bildo de davud shams hakimi

KION VI DISSENDAS?

Estimataj,
KION VI DISSENDAS?
"Ĉar de vi la vorto de la Sinjoro estas diseĥita ne nur en Makedonujo kaj la Aĥaja lando, sed en ĉiu loko via fido al Dio disvastiĝis, tiel, ke ni ne bezonas diri ion" (1 Tesalonikanoj 1:8).
La akirebleco de la socia amaskomunikilaro (kiel Facebook, WhatsApp Messenger, BlackBerry Messenger, Twitter, LinkedIn, Telegram, Instagram, IMO, Tango, Skype kaj similaj) tra poŝtelefonoj, komputiloj kaj aliaj Interreto-ebligitaj iloj faris ĝin tre facila por multaj homoj iĝi dissendantoj sen ajna ĵurnala trejnado. Ajna informo povas fariĝi rapide disvastigita kaj atingi la randon de la mondo en demando de minutoj tra tiuj sociaj amaskomunikiloj kiel personoj plusendas tian mesaĝon de unu fonto al la alia sen kontroli ĝian verecon. La fakto ke multaj poŝtelefonoj kaj aliaj porteblaj teknologiaj iloj havas enkonstruitajn fotilojn kaj voĉarekordilojn faciligas rekordi audajn mesaĝojn kaj/au vidajn okazojn kaj tuj publikigi tiajn al aliaj personoj. Tio ja estas bona kaj bonvena disvolviĝo. Tamen, kion vi dissendas tra tiuj sociaj amaskomunikiloj?
Apostolo Paulo en sia unua epistolo al la kristanoj en Tesaloniko rekomendis al ili “dissendi” la vorton de Dio al ĉiu loko ĉirkau ili (vidu: 1:8). Tiuj estis homoj, kiuj estis en risko por akcepti la Evangelion (vidu: 1:6). Ili vivis kiam la Evangelia mesaĝo ne estis populara: mesaĝo kiu ŝajnis malsaĝa al la plimulto tiam (vidu: Agoj 17:1-15; 1 Korintanoj 1:18). Malgrau tio, la mesaĝo iĝis rapide disvastigita tra la Tesalonikanoj al aliaj lokoj. La vivoj kaj vortoj de tiuj kristanoj en Tesaloniko iĝis la "socia amaskomunikilaro" tra kiu la vorto de Dio estis "dissendita" al aliaj homoj.

bildo de Adebayo Afolaranmi

La simbolo de la famo(22)

kiam li komprenis ke mi estas jam informiĝinta pri liaj kaŝaj ploroj,petis ke  mi ne parolu pri tiu afero al iu,mi akceptis kaj promesis kaj fidas ankaŭ al mia promeso,kvankam ke li ne fidis al sia promeso kaj ne pliigis mian honorarion malgraŭ plialtiĝo de prezoj kaj multkosteco de proviantoj,la panjo diris ke la dio estas asigninta al li nian nutraĵon,iutage ŝi demandis:Kion faras li la rakontojn? Mi diris:En la magazino publikigas kun sia nomo.Ni ĉiuj ridis.Mian tempon kaj entuziasmon nesciante mi perdis kaj laboris por li,kaj pri akiri la famon,restis sendestina,mi ne sciis ke la famo kiun kvaliton havas.La inspiran anĝelon mi tre frue perdis,kelkmonate pasis en kiuj mi ĝuis ŝin vidante,en la domo kie ŝi vivis,mi atendis ĝis ŝi venis el literaturaj kunvenoj aŭ el la domo de iu el siaj amikoj,atinginte ŝi donis sian manon ke mi aligu al miaj lipoj kaj kisu,al tie ke ŝi iris,mi ne havis vojon,ŝi diris ke vi estas min kondukinta kaj atingiginta al la famo,ĉie oni parolas pri mi,mi volas ĉiam esti kun vi.Ho ve!

bildo de davud shams hakimi
bildo de Mike59

LA FANTOMO DE L' OPEREJO (70)

LA FANTOMO DE L' OPEREJO (70a epizodo)

 

Karaj fidelaj legantoj kaj geamikoj,

Ĉar daŭre funkcias Ipernity tiun ĉi monaton, jen la sekva epizodo de via felietono, kiun mi ĵus tradukis por via plezuro!

AGRABLAN LEGADON!

 

Por malkovri la komencon de tiu romano, jen la ligilo:

www.ipernity.com/blog/mike59/748731

 

Koran dankon al IVAR kaj GINETTE pro ilia amika helpo!

 

 

"Vi neniam vidis lin sed li parolas al vi, kaj vi kredas ĉion, kion li diras, ĉu ne ? " demandis Moncharmin.

"Jes. Precipe ĉar dank'al li, mia eta Meg iĝis korifeo... Mi diris al la fantomo : "Por ke ŝi iĝos imperiestredzino en 1885, vi ne perdu la tempon : ŝi tuj estu korifeo!" Li respondis al mi : "Konsentite!"; nur unu vorton li bezonis diri al sinjoro Poligny, kaj jen farite."

 

"Nu, vi konfesas, ke sinjoro Poligny vidis lin!"

"Ne pli ol mi mem, sed tiu aŭdis lin, vi ja scias... La fantomo flustris unu vorton en lian orelon tiun vesperon, kiam li eliris tiom pala el la loĝio n°5."

 

Moncharmin suspiras. "Kia afero!" li plendas.

"Ha!" plu diras sinjorino Giry, "mi ĉiam opiniis, ke ekzistas sekretoj inter la fantomo kaj Poligny. Li konsentis pri ĉio, kion la fantomo petis. Nenion li rifuzis al la fantomo!"

 

"Ĉu vi aŭdas, Rikardo? Poligny nenion rifuzis al la fantomo."

"Jes ja, mi bone aŭdas!" konfirmis Rikardo. "Sinjoro Poligny estas amiko de l' fantomo! Ĉar ankaŭ sinjorino Giry estas amikino de l' fantomo, jen al la kerno venas ni!", li aldonis kun kruda tono."Sed pri Poligny mi ne zorgas. Mi ne kaŝas, ke la sola homo, kies sorto vere interesas min, tiu estas sinjorino Giry.... S-ino Giry, vi ja scias, kion enhavas tiu koverto, ĉu?"

Restas unu semajno por #misxatasvin, alvoko

Saluton, kiel miantaŭanoncis, en la antaŭa blogaĵo. je la fino de februaro ni finos la kolektadon de bilsoj por fari la muzikfilmeton nomita "Mi ŝatas vin"

 

 

Jen kelkaj el la fotoj kiuj ni ricevis ĝis nun, sed por vere montri la grandan diversecon de esperantistoj, necesas multe pli.

bildo de Pablo

MI BEZONAS NENIAN DEBATON

Estimataj,
MI BEZONAS NENIAN DEBATON
“Ĉar mi decidis scii ĉe vi nenion, krom Jesuo Kristo kaj tiu krucumita” (1 Korintanoj 2:2).
Sur kio au kiu vi bazas vian kredon? Jen demando kiun oni devas respondi meditate. Multaj homoj bazas sian kredon sur sia familia kulturo au tradicio. Multaj homoj bazas sian kredon sur iu dogmo au alia. Multaj homoj bazas sian kredon sur iu heroo. Multaj homoj bazas sian kredon sur iu idolo au dio. Multaj homoj bazas sian kredon sur la Plejalta Estulo nomita Dio. Eĉ multaj homoj preferas rilati kun la Plejalta Estulo per aliaj malpliaj dioj au anĝeloj. Interese, multaj homoj dirus ke ili ne kredas je io au ia Estulo.
Por Eliza Edmunds Hewitt (pseudonimo: Lidie H. Edmunds) (1851-1920), ŝi kredis je nenia alia io au persono, sed je “la ĉiama Vivanto” kiu mortis ne nur por ŝi, sed ankau por la tuta homaro. Ĉi tiu “ĉiama Vivanto” estas ne alia persono ol Jesuo Kristo. Ŝi klare diris je unu el siaj himnoj ke ŝi bezonis nenian debaton au peton. Kredo bazita sur ia ajn io au persono estas senutila “ĉar ne estas sub la ĉielo alia nomo, donita inter homoj, per kiu ni devas esti savitaj” (Agoj 4:12) krom la nomo de Jesuo Kristo (vidu: versikloj 10-11). Apostolo Paulo simple diris, “Ĉar mi decidis scii ĉe vi nenion, krom Jesuo Kristo kaj tiu krucumita” (1 Korintanoj 2:2).

bildo de Adebayo Afolaranmi

Sabla(20)

se mi iru eksterdomen,la najbaro plie difektos mian loĝlokon,ŝajne por inspiri ke vendu ĉi tiun domon frue,malmultekoste,mi aĉetu tion donante promesumon de pago,efektive,la adeptoj de la profeto-dio volas migrigi min al Arabujo,ilia mastro-imperialisto bezonas iun tie,rezulte iliaj oponantoj kun multaj pretekstoj turmentas min kaj faligas kaj forpelas,supozante ke mi devas cedi al ĉi tiuj perfortantoj kulture,pense,supoze,fizike,opinie...,ordono,la vorto ordono,estas ekspluata per la persekutataj religiuloj,eĉ se tion uzu iliaj rivaloj kaj oponantoj,se iu demandu kial la religiaj libroj de la persekutataj religiuloj nomiĝas ordonaj libroj?

bildo de davud shams hakimi
Abonrilata enhavo


povigita de