Ensaluto

RSS kaj etikedoj

Tio estas komuna paĝo por ĉiuj blogaĵoj, kiun vi ankaŭ povas sekvi per RSS. Tamen necesas noti, ke ĝi enhavas nur tiujn blogaĵojn, kiuj estas publikaj aŭ tiujn, aliron al kiuj vi havas. Se vi partoprenas en iuj fermitaj grupoj, tiam vi ankaŭ aldone vidos ĉitie blogaĵojn el tiaj grupoj.

Blogoj

bildo de Ljeonjiid

..LASTA DISÏQ^A ( <= DISIG^A) ALVOKO..

..L'eon'їd Daŝēvsk'ij (Ljeonjyid Dasheevskjij):

..LASTA DISÏQ^A ( <= DISIG^A) ALVOKO..

 

..1:

.!!mїan disїĝan saluton al Vy ,mїay karay silentemay legantoy --+ komencantay kaj spertay esperantistoy ,per Lasta Alvoko ===>

.!!lesan disїqhan saluten Qym [dzym] ( = pem Qy(m)) ,lesay karay silentemay legantey --+ komencantay yi spertay esperantistey ,per Lasta Emvoke.

 

,.2:

..mi translokїĝas el urbo Toljjaatje pes Samara regiono ( ,porkё) loĝi en alia regiono pes Rusjyije ,pro kїo ĝis fїno pes la jaro mi ,verŝajne ,ne povos sukcese organїzi  Interretan konekton pes mia ẖˆejma komputero kaj ,krom ĉ'i+tїo ,mi sufїĉ'e long(daûr)a tempo publikїgis por membroy pes la grupo "Lingvoj kaj Lingvistiko" detalan informon pri nuntempa stato en interlingvistїko yi malfermis sole efektivigeblan  direkton pes praktїkay lingvistїkay agoy ,por(kё) atingi sukcesan solvon pes problemo pes kreado pes sola globala internacia lingvo por ĉ'їuy  ẖˆom(en)oy pes la mondo ,sed malmultay komentoy pes miay silentemay legantoy spegulas mankan intereson al ĉ'i+tїua temo pes la grupo ,pro kio mi  ẖˆavas eblecon ripozi anstataû tajpi senkomentayn publikazhoyn.  ===>

 

ESTAS DOLCXE FIDI AL JESUO!

Estimataj,
ESTAS DOLĈE FIDI AL JESUO!
"Mia Dio, mia Dio, kial vi forlasis min, Kaj estas malproksima de mia savo, de miaj plendaj paroloj? Mia Dio, mi vokas en la tago, kaj Vi ne respondas; En la nokto, kaj mi ne trovas trankvilon. Sed Vi estas sankta, Ho Vi, kiu loĝas inter la glorado de Izrael. Vin fidis niaj patroj; Ili fidis, kaj Vi ilin helpis. Al Vi ili kriadis kaj estis savataj; Vin ili fidis, kaj ili ne devis honti" (Psalmo 22:1-5).
La historio de Louisa M. R. Stead (1850-1917) tuŝis mian koron je la tago en kiu mi legis ĝin. Ŝi ripozis kun sia edzo kaj ilia kvar-jara-aĝa filino ĉe marbordo kiam ili audis la krion de senespera knabo. La knabo estis dronanta, la edzo de Louisa provis savi lin. Dum la procedo, tamen, la knabo tiris S-ron Stead sub la akvon, kaj ambau dronis dum Louisa kaj ŝia filino rigardis. Louisa Stead estis lasita kun nenia rimedo de helpo krom la Eternulo. Ŝi kaj ŝia filino spertis teruran malriĉon. Unu matenon, kiam ŝi havis nek monon nek manĝon por la tago, ŝi malfermis la antauan pordon kaj trovis ke iu lasis la manĝon kaj la monon sur la pordoŝtupo.

bildo de Adebayo Afolaranmi

Unu semajno de volontula laboro en la nacia parko en Saksa Svisio (en Elba Grejsmontaro)

Kiam mi estis infano mi iam dum migrado kun mia familio stumblis pro branĉo sur la vojo. Mi ĉagreniĝis pri la malordo kaj decidis ke post la lerneja tempo mi volas iĝi arbaristo kaj ordigi arbaron. Kiam vere venis la tempo por elekti profesion mi tion ne plu serioze konsideris ĉar unuflanke mi havis ne multajn spertojn pri laboro kun plantoj sed aliflanke montriĝis ke mi havas nek talenton nek emon pri laboro per iloj kaj des malpli per pezaj maŝinoj.

 

Tamen, nuntempe mi ne estas tre kontenta pri mia profesio, kiun mi trovas ne vere utila krom ke mi per ĝi gajnas mian monon. Pro tio mi uzis la eblon partopreni dum unu semajno en laborprojekto en Saksa Svisio en la kadro de „Bergwaldprojekt“ (montoarbaroprojekto) por iomete labori en arbaro, lerni iom pli, sperti ion novan kaj por fari ion utilan almenaŭ dum unu semajno.

 

„Bergwaldprojekt“ (montoarbaroprojekto) estas transnacia projekto kun asocioj en Svislando, Germanio kaj Hispanio. La celo estas la protektado de la naturo kaj riparo de homa misinfluo kaj krome ankaŭ edukado pri naturo por ke homoj kondutu pli konscie. La projektsemajnoj estas ĉefe en montaj arbaroj, sed oni ankaŭ okupiĝas pri aliaj aferoj ekzemple renaturigo (remalsekigo) de torfejoj.

 

bildo de Sunjo

Sabla(11)

la admirinda karakterizo de la Angla amoremantino nature tiriĝus al mia lingvo kiam ŝi sentus ke mi amas ŝin kaj preferas ĉirkaŭpreni ŝiajn sentojn per mia pensmaniero kaj komprenebleco,karesunte kaj kisunte ŝiajn brakojn,mi ne angorus,ke reage,laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,oni rompos brakon de mia patrino proteste al mi ke kial sen edziĝi ĉiame kaj havi infanojn kies edukendecon bezonas servantoj de imperialisto,vi estas trovinta amoreblecon?rigardunte al ŝiaj okuloj kaj tiel prezentunte mian inklinon,mi ne timus ke oni sentigos al mia patrino ke eble sabloj plenigas kaj ĝenadas ŝiajn okulojn,mia seksrajto apogus al la kuraĝo de tiu Angla inteligenta,sekserevoluciinta fraŭlino,kaj aktivigus mian instinkton,mi povus havi kuraĝon,la Angla seksemulino volante eksciti min por nutri sian fieron kaj gajni plezuron,donus al mi kuraĝon kiam forigus la religian interferanton,mi ne timus ke oni reage laŭ decido kaj ordono,okupos uzurpe,uzurpe okupos bienojn kaj proprietojn de mia patro,ke sen edziĝi ĉiame mi ne havu amoremon kaj ne havu mian lingvon,pro tio ke mia lingvo ne servadas al superstiĉoj,mian malfortecon oni ne povus uzi,oni eĉ ne povus malfortigi min por uzi mian malfortecon trudante siajn ekspluatajn programojn kun la nomo de tiu aŭ alia religio,mia Esperanto miksiĝus al la kuraĝo de tiu saĝulino forigante la religian interferanton,tiun adepton de la profeto-dio,tiun AnglaRusan soldaton,…ŝi estas sekura,mia sekura partnero ne akceptas ajnan trudon,eĉ post kvindek jaraj klopodadoj de turmentantaj decidantoj kaj torturantaj ordonantoj kiuj volas laŭdigi per miaj poemoj siajn superstiĉojn,ŝia kuraĝo aktivigas mian defendemon kiel opinio de nia mema,bela aminda,adorinda verkistino,kiu favoras helpadi en miaj revoj al miaj imagoj...en la pozicio de iluzia sekureco,mi kun mia Esperanto en mia menso aliĝos ĉinokte al la Londona dancejo por trovi tiun seksemantan kuraĝulinon,aliaj malsanuloj nu,dormas post

bildo de davud shams hakimi

Hello, de Adele; en esperanto (Halo)

Bonega kanto en esperanto:

ĝi atingis ion tre interesa 20.000 spektaĵojn post nur 3 monatoj. Estas ege malfacile por filmo en esperanto dum tempo pli ol 50 spektaĵojn/tago, sed tiu ĉi kanto rompiĝis tiun "kristala tegmento".

Mi ne povas ne gratuli la tradukistinon kaj kantistinon, Cristina Casella, kaj pro la alta kvalito kaj pro la sukceso.

bildo de Pablo
bildo de Ljeonjiid

..TANDEM NACIEeSP DIALEKTY yIP PLENO NORMIGyIT KOMUN GRAMATEKE NONFERMAS RAPIDEC VOJEN PEJM GLOBAL MOVE EeSPE..

..L'eon'їd Daŝēvsk'ij (Ljeonjyid Dasheevskjij):

 

..TANDEM NACIEeSP DIALEKTY yIP PLENO NORMIGyIT KOMUN GRAMATEKE NONFERMAS RAPIDEC VOJEN PEJM GLOBAL MOVE EeSPE ,PRI KjJA ETLONGMO REVIS (ĤO)M(EN)ARE ( = ĤOMARE = ĤOMENARE = MENARE)..

 

..INFORME PRI NOJVA GLOBALA ALFABETE ,REORDIGÏTA P'JEN JELTONAREN yI PLENO NORMIGyITA GRAMATEKE ( <= GRAMATyIKE) POR TANDEMAY DIALEKTEY..

 

.!!karay zelotey ( <= zelotoj) pes Esperante ( <= Esperanto) ї aktiveley ( = aktivuley ї aktivїley <= (ge)aktivuley) pes Esperant+muvade  ( <== Esperanto+movado) ,ordinaray ї fejmay ( <= famaj) ,fejmo ( <= famo) konatay ,vy ( <= vi) vano yi ( = ї <= kaj) non"justo ( = nonĵjusto <= maljjuste = mal'juste) disputas ,metanto ( <= metante) kvazonacijan ( <= kvazaûnacian) Esperanten kontro(s) ( = kontro pes <= kontraû) realo internacija ( = pyipnacija <= internacia) angla move ( = lїngve) ї ( = yi <= kaj) kontros olay ( <= aliaj) nacijay movey ,dominїntay pjje ( <= en) la ( = dha = d^a [ðʌ]) monde pamo ( <= antaûo <== antaûe) ,on ( <= sed) pjjemo ( <= dum) ekzїste pes Esperante -+ kontro dha franca ї germana ( = dojchja).

 

La simbolo de la famo(12)

Kien ŝi iris?kio estis en la manĝaĵo?kiun malamikecon vi havis al la franjo de la sinjoro? Ŝi respondis:Kion mi scias?la franjo de la sinjoro...la nepino de la onklino,ba!kial vi demandas min? -Se estis veneno aŭ tielnomata medikamento en ĝi,frue vi alvoku Rubabesultanon ke ŝi preparu infuzaĵon. -Ne,ne tiom gravas,ne estis io tia,estis preĝvortoj miksitaj al tio,ties skribon ni prenis el Mirzahabibo,la sorĉisto. -Kien ŝi iris nun? -Kion mi scias?certe ŝi iris preni preĝvortojn kiu nuligu la sorĉon. Post kelkaj horoj ŝi venis,mi vidis ke ŝi havas ion en la mano kaj subterigas tion en la sojlon de la pordo de la korto,en la noktomezo kun helpo de mia poŝtranĉilo,sub la lumo de la mura lanterno tien mi fosis,kaj eligis skribitajn preĝvortojn,post interplektitaj Arabaj vortoj kaj senorditaj literoj en ĝia marĝeno estis persalingve skribita jene:Ho dio!konduku la sinjoron al la rekta vojo ke liaj okuloj ne estu malĉastaj,sed lian cerbon venigu al kompatemo por helpi al ni,ne kun malbonaj pensoj,sed nur el la vojo de la kompato kaj favoro,lia imago pri edziĝo kun mi restu en lia kapo kiel antaŭe,ĝis grandiĝo de mia filo,poste li memvole rezignu ĉi tiun imagon kaj forgesu nin. Prenis min la rido,ho mia mizera patrino!

bildo de davud shams hakimi

KIAM SXAJNAS KE ESTAS NENIA ESPERO

Estimataj,
KIAM ŜAJNAS KE ESTAS NENIA ESPERO
"Dum li ankorau parolis, oni venis el la domo de la sinagogestro, dirante: Via filino mortis; kial vi ankorau ĝenas la instruiston? Sed Jesuo, ne atentante la parolon diritan, diris al la sinagogestro: Ne timu, nur kredu" (Mark 5:35-36).
La filino de iu sinagogestro estis mortinta. La viro venis al Jesuo Kristo kaj petis ke Li venu kaj resanigu ŝin. Jesuo respondis tuj al la ĉagrenita alvoko kaj sekvis la viron hejmen. Tamen, estis interrompo survoje: alia virino akiris resanigon de Jesuo Kristo per nura tuŝo de Lia mantelo. Dum Jesuo ŝajne montris la miraklon al homoj kiuj sekvis Lin, kelkaj viroj venis el la domo de la sinagogestro kaj diris al li la malbonan novaĵon: lia filino jam mortis, kaj estis nenia bezono de ĝeno de Jesuo por veni kaj resanigi ŝin. Lau tiuj viroj, estis nenia espero por la filino kaj ŝia patro. Tamen, Jesuo kuraĝigis la sinagogestron, kaj iris kun li al lia domo por fari la neatenditaĵon: relevigante la filinon el la mortintoj!

Kelkfoje, multaj homoj trovis sin je similaj situacioj. Ili eble jam preĝis al Dio por precipa afero. Ŝajnis ke Li jam estis respondanta iliajn preĝojn, kaj ve, la neatendito okazis. Ŝajnis ke ne plu estis espero. Efektive, tiaj homoj eble jam perdis esperon je la situacio. Tia situacio eble kondukis tiajn homojn esti koleraj kun Dio au eĉ nei Lian ekzistecon. Kial Li permesus la situacion igi senespera? Kial Li ne povus agi rapide kaj montri Sian potencon por savi la situacion?

bildo de Adebayo Afolaranmi

Asxura

Hodiaŭ merkredo aŭ la 12 an de Oktobro en mia lando samtempas la 10 an de moharramo [Moharramo estas luna kalendaro ĉe ni] kaj estas datreveno de mortiĝito de granda Imamo aŭ ĉefo de Ŝiaanoj en preskaŭ 1400 jaroj antaŭ pro tiu ĉiu jare oni ekde unu tago antaŭ gravigas kaj funebrs sur strate kaj preĝejoj kaj aliaj lokoj.

bildo de akbar_verda.stelo@yahoo.com

Ĉu la malamiko? Humura

bildo de Pablo
Abonrilata enhavo


povigita de