Ensaluto

Blogoj

La simbolo de la famo(61)

dum monatoj mi timis,kaj zorgis ke denove li ne batu min,la ĉefo de nia sekcio vidis mian timantan staton kaj zorgon,kaj minacan vizaĝon de tiu batemanto,kaj konsilis al mi por versi religiajn poemojn laŭdante la reĝon de la reĝoj,radioaparato de nia lando disvastigis programojn,kantojn,oni daklamis poemojn en laŭdo de tiu sanktulo kiu devis nomiĝi kaj kalkuliĝi la dio,necesis poemoj konfirmante tian aferon por apartigi kaj dupecigi eĉ multpecigi samreligianojn kaj rezulte bataligi almenaŭ du landojn reciproke unun kontraŭ la alia je la profito de tria lando,la ĉefo de nia sekcio anstataŭ rekomendi al la batemanto ke li ne minacu kaj ne volu bati min,konsilis al mi submetiĝon kaj volis versigi tiajn poemojn kiujn volis tiu batemanto,post monatoj en kiuj mi estis tolerinta la minacon,kaj la trudantoj ne havis sukceson,la batemanto laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,montris mildecon el sia flanko,kaj pri la afero de la edziĝo intermetis sian opininoman programon,li diris ke por edziĝi mi deziras ke iu belulino haltigu sian aŭtomobilon en mian fronton,sian Biemveaŭtomobilon,voku min kaj diru kial vi rigardas?ĉu vi volas?nu,svatu min,mi tiam faligu min al ŝiaj piedoj kaj diru je la tiu sanktulo mi estas via sklavo.La saman sanktulon oni volis diigi per poemoj kaj pretendoj,kaj oni bezonis ke miajn poemojn ankaŭ tiri al tia celo.Mi ne respondis,tia geedziĝo al mi estis tiam destinita,kaj urĝente diigi tiun sanktulon per poemoj estis necesa,do la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj bezonis unufoje ĉi tian scenon por edzigi min ĉiame kun destinitaj kaj jam pliklare difinitaj kondiĉoj,pasis monatoj kaj iutage tiu fraŭlinnomita virino preterpasante kaj nerigardante al mi palpis sian kolon,tiun parton al kie je mia kolo la batemanta gardanto de la reĝo estis forte batinta per la rando de sia mano,al mia arterio,la palpo de la preterpasanta virino tiam implicis al mi ke se nelaŭdinte la reĝon,

bildo de davud shams hakimi

Sabla(60)

Ĉu vi volas fiki?

bildo de davud shams hakimi

Mi revenas al Esperanto.com

Post jaroj mi revenas al tiu ĉi komunumo.

Verŝajne pro diversaj aliaj akjtivaĵoj mi iom forgesis pri ĝi. Mi pardonpetas! smiley

 

Kio intertempe okazis?

 

Ekzemple mia lernolibro "Esperanto per rekta metodo" apris jam en 40 lingvoj. Vidu http://www.ipernity.com/doc/stano.marcek/45434408

 

Kaj ĝi aperis ankaŭ kiel "Apo" (senpaga aplikaĵo) por telefonoj: http://www.iei.nl/apo.htm,

http://www.ipernity.com/doc/stano.marcek/42961088

 

Alia novaĵo, amuza didaktika helpilo, estas la kartludo "Pekseso Esperanto"

https://groups.google.com/forum/#!topic/instru-german/zjIyRbWotgY

http://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=9314, 

http://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=9358

http://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=9359

http://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=9360

... - 12 volumoj, kun 576 (12 x 48) bildoj el la lernolibro.

 

Kiel redaktoro de la revuo Juna Amiko, kiu ĉi-jare festis belan jublileon (jam 150 numeroj!) mi eldonis ilin ĉiujn sur DVD-disko en pdf-formato (ĉiuj 150 numeroj printeblaj kaj projekcieblaj): http://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=9461

 

La lernolibroj kaj diskoj estas por la membroj de la komunumo Esperanto.com mendeblaj ĉe stano.marcek@gmail.com, kun triona rabato, eĉ unuekzemplere.

 

Amike salutas,

agrablajn festotagojn

kaj tre bonan jaron 2018 deziras

 

Stano Marček

 
bildo de Stano

CXIUJ ESTAS BONVENAJ

Estimataj,

ĈIUJ ESTAS BONVENAJ

 "Jen mi staras ĉe la pordo kaj frapas; se iu audas mian voĉon kaj malfermas la pordon, mi eniros al li kaj manĝos kun li, kaj li kun mi" (Apokalipso 3:20).

Unu el la neforgeseblaj spertoj, kiujn mi havis kiam mi estis en Unuiĝinta Reĝlando (UK) antau jaron, estis mia partopreno kun la Internacia Renkontiĝo (International Meeting Point  [IMP]) (regita de Eklezio Presbiteriana Irlando) situanta sur Lisburn Road, Belfasto, Nord-Irlando, kiu servas migrantojn kaj azilserĉantojn en la urbo. Mi ĵus translokiĝis al tiu parto de la urbo, kaj mi esploris la areon, kiam mi vidis la signon de la centro. Kiel scivola kiel mi estis dum mia fremdado en la lando, mi eniris en la centron kaj demandis de oficisto, kion la centro estas. Mi konsciis, ke ĝi estas centro, kie ĉiuj estas bonvenaj ĝui "ampleksan varion da helpo kaj servoj [por] tiuj, kiuj trairas ĝiajn pordojn per servado de manĝaĵoj kaj trinkaĵoj en la kafejo, proponante lauleĝajn konsilojn, prizorgante klasojn de anglalingvo, prenante homojn aĉeti, helpante al la senlaboruloj trovi laborojn kaj gvidante bibliajn studojn." Dum preskau kvin monatoj mi vizitis ĉi tiun centron por ĝui ĝiajn servojn. Ĉi tiu centro estas en ĉefa vojo en la urbo, sed ne ĉiuj en la urbo (precipe migrantoj kaj azilserĉantoj) zorgas viziti la centron kaj uzi la instalaĵojn provizitajn kaj servojn en la centro. Nur tiuj, kiuj zorgas viziti la centron, ĝuas, kion la centro devas proponi.

bildo de Adebayo Afolaranmi
bildo de Mike59

LA FANTOMO DE L' OPEREJO (98)

EPILOGO

 

Tia estas la vera historio de la Fantomo de l' Operejo.

 

Kiel mi antaŭsciigis vin en la komenco de tiu ĉi verko, oni ne povus nun dubi pri la reala ekzistado de Erik.

Iu ajn povas nun esplori tro da atestoj pri lia vivo por ne povi racie sekvi la agojn kaj movojn de Erik tra la dramo de la familio de Chagny.

 

Mi tute ne bezonas rediri ĉi tie kiel multe la ĉefurbo interesiĝis pri tiu afero.

Tiu forrabita artistino, la grafo de Chagny mortinta en tiom strangaj cirkonstancoj, lia frato malaperinta kaj la dormo de tri lumlaboristoj de l' Operejo !…

Kiaj dramoj !… Kiaj pasioj !… Kiaj krimoj ĉirkaŭ la idilio de Raŭlo kaj la dolĉa ĉarma Kristina !…

 

Kio iĝis el la sublima kaj mistera kantistino, pri kiu la mondo neniam plu aŭdis ?…

 

Oni prezentis ŝin, kiel la viktimon de l' rivaleco inter la du fratoj sed neniu imagis, kio okazis.

Ĉar Raŭlo kaj Kristina ambaŭ malaperis, neniu komprenis, ke la gefianĉoj foriris malproksimen de la homoj por ĝui feliĉon, kiun ili ne volis sciigi post la neklarigita morto de l' grafo Filipo…

 

Iun tagon, ili eniris trajnon en la stacidomo al Nordo de l' Mondo…

Eble ankaŭ mi iam prenos trajnon en tiu stacidomo… kaj ĉirkaŭ viaj lagoj, ho !Norvegio… ho ! silenta Skandinavio… mi serĉos la spurojn eble ankoraŭ vivantajn de Raŭlo kaj Kristina, kaj ankaŭ tiujn de patrino Valerius, kiu malaperis samtempe…

Eble iam per miaj propraj oreloj mi aŭdos la solecan Eĥon el la Nordo de l' Mondo, kiu resonados de l' kanto de tiu fraŭlino, kiu konis la Anĝelon de l' Muziko…

 

Sabla(59)

ekzistis programoj por venĝi tiun romanon kies ĉampiono,unu el ties ĉampionoj,onidire,eble estis sin faliginta el la fenestro de kvina etaĝo,pri tiu romano mi estis dirinta ke estas legenda,kaj laŭ mia opinio ĉiuj legendaj tekstoj devas ekzisti en la internacia lingvo,dufoje kiam mi revenis el la bazaro,pro la varmo sidiĝis en ombron en la publika parko por protekti min en fronto de bruliga sunlumo,post sekiĝo kaj neniiĝo de mia ŝvito,mi stariĝis kaj iris al mia loĝejo,solejo,en la tria fojo mi vidis ke oni tranĉas branĉojn de arboj per elektra segilo,sekitaj kaj freŝaj,folihavantaj,duonevivantaj kaj freŝevivantaj branĉoj ne diferencis por la tranĉantoj,mi rimarkis ke la ordonantoj,do la decidantoj,mezuras la spacon kaj perspektivon kaj videblecon el la fenestro de la kvina etaĝo de administrejo kiu situis en la proksimeco de tiu parko kaj oficiale okupiĝis al la sportaj aferoj,la celo de la tranĉantoj devis atingi al tiu pozicio ke el la fenestro de la kvina etaĝo,ĉi tiu parto de la parko nepre vidiĝu,en la apudeco de ĉi tiu parto,situis spaco en kiu kreskis arbedoj kaj arbustoj dense,kaj se iu sidus aŭ kuŝus inter tiuj arbetoj,eĉ preterpasantoj ne eblus vidi tiun,pasis jaroj kaj mi ne povis iri al tiu parko kiu povus esti pasejo por mi kaj havis densan ombron en tiuj partoj,aŭ jes unufoje ankaŭ mi iris kaj pasis el tiu loko,estis vintro kaj mi ne sidiĝis en la ombron,tamen la oponantoj ne povinte trovi aŭ krei pretekston,dungis membron el miaj familianoj en tiun administrejon,oni delokigis lin el alia organizo al tiu kontrolejo kaj donis laboron al li en la kvina etaĝo de tiu konstruaĵo el kies fenestro oni povus spekti al ĉi tiu parto de la parko eĉ kun binoklo,oni volis almenaŭ suspektigi lin ke via familiano eblas,eble volas fari pekon inter tiuj arbustoj,ni volas preventi eventualan kulpon kiu eblas rezulti hontige kaj ne bonas al via prestiĝo kaj honoro,la fenestro de la kvina etaĝo devis fari problemon al mi,ke mi ne volu eble traduki tiun roman

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(60)

ĉe la publikiĝo de mia romano kun la nomo de la simbolo de la famo,la kontrolo kaj presio de la regantoj intensiĝis por laŭdigi la reĝon de la reĝoj per miaj poemoj,mi timegante promesis mensoge ke mi versos tiajn poemojn se estu ebla,mi sciis private ke ne estos ebla,mi volis aĉeti tempon kaj ne fari tian aferon apogonte al pretekstoj,inkluzive mi povus apogi al reala psika mansano kies kaŭzo efektive estis manko de la seksebleco,la manko de la seksebleco estis laŭ la decido de la persekutataj religiuloj,do la ordono de la persekutantaj religiuloj ne povus nuligi tion,kaj laŭ la duflankaj programoj de la decidantoj kaj ordonantoj,sen versi religiajn poemojn kaj laŭdi la reĝon de la reĝoj,mi ne havis seksrajton,el la alia flanko sen havi seksrajton mia menso ne povis funkcii ĝuste,mi volis apogi al la jena punkto kaj pruvi malkapablecon kaj ne fari truditan kaj promesitan aferon sen kondamniĝi,pro mia mensoga promeso okazis alia malfeliĉo,multaj artistoj,verkistoj kaj poetoj damnis,abomenis kaj kondamnis min,do en mia poemlibreto mi presigis reklamon jene:Studo pri koruptecoj kaj devojiĝoj,ekspliko pri moralaj koruptecoj...,studi kaj rezultigi el komparo de pli ol trimil sciencaj libroj kaj artikoloj en ĉi tiu tereno,estas plialta kaj sensimila libro el la jena verkisto kiu frue publikiĝos.Tiel mi savis min el danĝeraj venĝoj,ĉar oni pensis ke ĉi tiu verkisto nepre estas freneza,lia pretendo pri laŭdi la reĝon de la reĝoj estas senvalora,kredi kaj laŭdi la dion ankaŭ estas senvalora en tiu poemlibro,kaj montras dubon pri ekzisto de la dio,kaj en fronto de la trudoj li estas volinta senkulpigi sin kaj pretendi ke li eĉ preĝas al la dio,ĉiukaze li estas freneza.Tamen la psikologo de la psikologoj en nia religia socio,mian falsan promeson pri laŭdi la reĝon de la reĝoj kalkulis kiel sian sukceson kaj humiligon,okazis konkurso inter tiamaj religiaj sinjoroj kaj aliaj kolegoj de la reĝo por saĝigi min kaj tiri al per ili destinita flanko,kaj ajna sekskuniĝo

bildo de davud shams hakimi

KIO ESTAS VIA KUPRA SERPENTO?

Estimataj,
KIO ESTAS VIA KUPRA SERPENTO?
"Ne faru al vi idolon, nek bildon de io, kio estas en la ĉielo supre au sur la tero malsupre au en la akvo sub la tero" (Eliro 20:4).
"[Ĥizkija] forigis la altaĵojn, rompis la statuojn, dehakis la sanktajn stangojn, kaj disbatis la kupran serpenton, kiun faris Moseo; ĉar ĝis tiu tempo la Izraelidoj incensadis al ĝi, kaj oni nomis ĝin Neĥuŝtan" (2 Reĝoj 18:4).
Je sia vojo al la Promesita Lando en la dezerto, la Izraelidoj fariĝis nepaciencaj kaj diris kontrau Dio kaj sia estro, Moseo. Tial, la Eternulo sendis al ili venenajn serpentojn kiuj mordis ilin kaj multaj el ili mortis. Post kiam la popolo pentis, Dio diris al Moseo fari kupra serpenton kaj levi ĝin, ke iu ajn kiu rigardus al ĝi vivos. Moseo faris kiel Dio instruis kaj ju pli da popolo Izraela kiu rigardis al la bildo, des pli pretervivis la venenon de la mortintaj serpertoj (vidu: Nombroj 21:4-9). Interese, la popolo Izraela konservis la kupran serpenton dum jarcentoj kaj incensadis al ĝi. Alivorte, tio kion Dio uzis kiel tipon por savi la Izraelidojn el katastrofo estis turnita de ili al dio (nomita Neĥuŝtan) kiun ili adorservis! Reĝo Ĥizkija detruis la bildon post centoj da jaroj.
Nuntempe, homoj havas multe da ŝajnaj kupraj serpentoj kiujn ili adorservas scie au nescie. Eĉ, kelkaj kristanaj konfesioj kaj eklezioj partoprenas je ĉi tiu eraro. Ili jam turnis multajn aferojn kiujn Dio uzis iam por plenumi Siajn celojn je iliaj vivoj al kutimoj. Tiaj aferoj jam fariĝis tradicioj kiuj konkuras (au eĉ anstatauas) la vorton de Dio! Ne gravas kiom bonaj tiaj tradicioj povus esti, oni devas forlasi ilin.
Kiuj estas viaj ŝajnaj "kupraj serpentoj"? Ili necese eble ne estas fizikaj bildoj. Je kia honoro vi ankorau "incensadas"? Kontrolu viajn vivon, kredojn kaj kutimojn. Io ajn kio ne konformas al la vorto de Dio devas esti forlasata, ne gravas kiel populara ĝi estas.
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

bildo de Adebayo Afolaranmi
bildo de Pablo

Televida doktoro - enkonduka ĉapitro

Saluton, jen retserio pri kiu mi kunlaboras... ĝi temas pri originala enhavo

Homaj Rajtoj kaj Spiritaj Devoj

HiHomaj Rajtoj


Reprodução BV

Ulysses Guimarães

Je la 10-a de decembro oni oficiale celebras la 69-an datrevenon de la Universala Deklaracio pri Homaj Rajtoj, kiun aprobis la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj en Parizo, ĉe Palaco Chaillot, en la jaro 1948. Ĝi fariĝis unu el la bazaj principaroj, kiuj gvidas la noblajn iniciatojn de UN, kaj ĝi inspiras ellaboradon de aliaj gravaj dokumentoj kaj konstitucioj, ekzemple la brazilan Ĉarton, proklamitan en la jaro 1988, nome la “civitanan konstitucion”, laŭ difino de deputito Ulysses Guimarães (1916-1992), kiu prezidis la Konstituciantan Nacian Asembleon.

La “Malneto el Ĝenevo”

Reprodução BV

Eleanor Roosevelt

bildo de anjoam
Abonrilata enhavo


povigita de