Ensaluto

Blogoj

Sabla(46)

mi bezonis nepre ejakuli per provizora edziĝo,kaj pro multegaj kialoj ne eblis edziĝi ĉiame,antaŭ ĉio mi devis protekti kaj nutri miajn parencojn,tamen la freneza psikologo oponis kaj volis edzigi ĉiame,certe ĉiame,ĉar la ĉiama edzino eblis lerni Esperanton kaj paroladi Esperante kun mi,la provizora edzino eble ne havis tian kaj tiom oportunon,post multaj prokrastoj,iuj interferis al la perforto kaj trudo de la freneza majstro,kaj la papaghavanta najbaro delokiĝis,sen bati min,kaj alia najbaro loĝis en ties lokon kiu havis ok filinojn,edziniĝpretajn,la programo de la adeptoj de la profeto-dio estis edzigi min ĉiame,certe ĉiame,kun iu el tiuj fraŭlinoj,kaj edzinigi iun el ŝili kun iu el mia bo bo,post bo bo diroj,fora kvazaŭ familiano kiu kutimis perforti kaj trudi sian opiniaĉon,kaj same opiniaĉon de aliaj laŭ situacioj,oni interferis ankaŭ al la vivo de tiu elektito ke nepre kaj reale kaj efektive,plie pruveble familianigi lin kun mi,ke li perfortu kun preteksto de familieco kaj parenca proksima kunvivado,pasis kelkaj dekjaroj,mi maljuniĝis,tiu elektito maljuniĝis,tiuj filinoj edziniĝis,ŝiliaj filinoj edziniĝis kun aliaj,tamen la freneza psikologo ne komprenis,ne kapablis kompreni,ne pensis por kompreni,ke antaŭ ĉio mi ne plie familianiĝas kun tiu elektito eĉ se aliaj multegaj problemoj solviĝu,ĝeni mian patrinon egalis al ĝeni min por humiligi laŭ la decido de la persekutataj religiuloj,kaj prefere la ĝenoj multofte devis esti kun pretekstoj,ke mia ebla reago kaj eventuala venĝemo ne frontu al la decidantoj,mi devis barakti kaj oponi kontraŭ pretekstoj,kaj humiligite rifuĝi al la pretendoj kaj favoreblecoj de la persekutataj religiuloj obeante ilin,laŭ la sankta libro,la Eternulo diras al sia popolo:Pro viaj krimoj estas forpuŝita via patrino.

bildo de davud shams hakimi

SINJORO, INSTRUU NIN PREGXI!

Estimata,

SINJORO, INSTRUU NIN PREĜI!

"Kaj li preĝis en iu loko; kaj kiam li ĉesis preĝi, unu el liaj disĉiploj diris al li: Sinjoro, instruu nin preĝi, kiel ankau Johano instruis siajn disĉiplojn" (Luko 11:1).

Nia Sinjoro Jesuo Kristo dum surtere sciis la gravecon de preĝo, kaj Li ne ludis pri ĝi. Le komencis Sian surteran servon per preĝo kaj finis ĝin per preĝo. Unu el tiaj ekzemploj de Lia preĝa vivo estas la versiklo citita supre.

Kiam Li finis Sian preĝon, unu el Liaj disĉiploj venis al Li kaj petis Lin instrui ilin (t.e la disĉiplojn) kiel preĝi. Ĉi tio signifas ke ili jam vidis Lin preĝanta, kaj eble ili jam partoprenis je Lia tempo de preĝo, sed ili ne sciis kiel preĝi. La Sankta Biblio ne malkokvris la identecon de ĉi tiu aparta disĉiplo. Tamen, unu el ili petis, kaj tio kondukis al la instruo de tio kion ni scias hodiau kiel "La Preĝo de la Sinjoro."

Oni ne povas tro emfazi la preĝan vivon de kristano. Estas tauge por ni mediti antaue tion kion ni petos, kion ni estas petontaj de Dio, kaj aranĝi niajn pensojn, por ke ni ne venu senpense en Lian ĉeeston.

Kiel kristanoj, ni estas en batalo kontrau la diablo kaj liaj subuloj. La Sankta Biblio klare diras ke nia lukto ne estas kontrau karno kaj sango, kontrau la satanaj potencoj (Efesanoj 6:12), kaj ke kvankam ni vivas en la mondo, ni ne batalas kiel la mondo faras (2 Korintanoj 10:3-4). Ni povas uzi la efikon de preĝo kontrau ĉi tiuj satanaj potencoj. Sed, kiel ni povas uzi ĉi tiun potencon efike?

bildo de Adebayo Afolaranmi
bildo de Mike59

LA FANTOMO DE L' OPEREJO (88)

Aŭdante tion, sinjoro de Chagny kaj mi ne povis reteni koleregokrion.

Nia triopa saviĝo dependis de la movlibero de la junulino.

 

Ho! Ŝin liberigi! Alveni al ŝi! ...

 

"Sed kie do vi troviĝas? " plu demandis Kristina... "Estas nur du pordoj en mia ĉambro : la Ludoviko-Filipo ĉambro, pri kiu mi jam parolis al vi, Raŭlo!...unu pordo tra kiu Erik en- kaj eliras, kaj alia, kiun li neniam malfermis antaŭ mi. Tiun li malpermesis, ke mi iam trairu, ĉar li diras, ke ĝi estas la plej danĝera el la pordoj... la pordo de l' torturoj!..."

 

"Kristina, ni troviĝas malantaŭ tiu lasta pordo!..."

 

"Ĉu vi estas en la torturĉambro?"

 

"Jes, sed ties pordon ni ne vidas."

 

"Ha! Nur ke mi povus min treni ĝis tie!... Mi frapus kontraŭ la pordon tiel vi scius kie ĝi estas!"

 

"Ĉu pordo kun seruro?" mi demandis.

 

"Jes, kun seruro."

 

Mi pripensis.

Aliaflanke ĝi malfermiĝas per ŝlosilo kiel ĉiu ajn pordo, sed niaflanke ĝi malfermiĝas per la risorto kaj kontraŭmaso... sed estos malfacile trovi tion.

 

"Fraŭlino, vi nepre malfermu tiun pordon!" mi diris.

 

"Sed kiel?..." respondis la ploranta voĉo de la kompatindulino...

 

Ni aŭdis korpon kvazaŭ ĉifiĝantan, kiu tute certe provis liberiĝi de siaj ligiloj...

 

"Nur per ruzo ni povos elturniĝi", mi diris. "Necesas havi la ŝlosilon de tiu pordo..."

 

"Mi scias, kie ĝi estas", respondis Kristina, kiu ŝajnis elĉerpita pro siaj ĵusaj streboj. "Sed mi estas firme ligita!... Kia fiulo!..."

 

Aŭdiĝis plorĝemo...

 

La simbolo de la famo(46)

sed vi! prava!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(45)

mi zorgis kaj baris la vojon de ajna preteksto,tamen la nomo de la patrino de mia patro estis papago kiu estis mortita antaŭ mia naskiĝo,do reakciuloj volis ofendi min venĝante papagnomatan romanon kiu post paso de  kelkdekjaraj tempoj el la morto de mia avino,estis verkita per iu pri nuntempaj aferoj de nia socio,oni eblis ofendi min,kaj tiuj kiuj volis versigi religiajn poemojn utiligis ĉiujn pretekstojn por ofendi kaj kripligi kaj humiligi,tiel ke humilita mizerulo iam ne sciu ke la humiligantoj uzas pretekstojn,kaj la humilita mizerulo volante venĝi,oponu al aliaj suspektindaj kaj supozataj kialoj,mi ankoraŭ ne estis leginta papagnomatan romanon,sed legunte scius ke iu papagnomata virino en tiu romano havis liberan seksmanieron,ŝia nuko vundiĝis kaj ŝi mortis,kaj antaŭ la morto ĝojis ke iu mutulo,kompatis al ŝi kaj parolis,mi devus humiliĝi pro tio ke la nomo de mia avino ankaŭ estis papago,kompense mi devis poeme laŭdadi la virton,mi devis kompati al mia patrino kaj paroli,pri kio?

bildo de davud shams hakimi

LA PLIMULTO!

Estimataj,
LA PLIMULTO!
Sed la centestro atentis pli la konsilon de la direktilisto kaj la posedanto de la ŝipo, ol la parolon de Paulo. Kaj ĉar la haveno ne estis sufiĉe vasta, por tie travintri, la plimulto konsilis ŝipiri de tie, se eble ili povos atingi Fenikson, havenon de Kreto, kiu rigardas en la direkto al la nordokcidenta kaj la sudokcidenta ventoj, por tie travintri" (Agoj 27:11-12).
Je demokratia socio, la plimulto ĉiam venkas dum la minoritato nur parolas. Tio estas la idealo. Tamen, kelkfoje, la opinio au la decido de la plimulto eble povas esti danĝera kaj malprofita al la tuta socio.
Paulo la apostolo vojaĝis al Romo kiel malliberulo. Estis evidente ke la marveturo jam fariĝis danĝera. Tial, li konsilis la maristojn kontrau daurigo de la vojaĝo. La centestro kiu gvidis la vojaĝon kaj la plimulto da homoj je la ŝipo pensis male. La plimulto venkis dum Paulo nur havis sian diron. Tamen, la decido de la plimulto preskau kostis al ili iliajn vivojn post la perdo de ĉio kion ili posedis je stormo kiu kondukis al ŝippereo.
Kiam Moseo gvidis la Izraelidojn al la Promesita Lando, dek du spionoj estis senditaj antau ili al la lando. Dek el la spionoj alportis malbonajn raportojn dum nur du alportis bonajn raportojn. La Izraelidoj sekvis la plimulton kaj ribelis kontrau Dio. Ĉi tio igis la tutan generacion de tiuj homoj ne atingi tiun landon krom la du homoj kiuj alportis la bonajn raportojn (vidu: Nombroj 13, 14).
Je gvidado, dum estas bone auskulti la ideon de la plimulto kaj sekvi ĝin, estas pli bone, kelkfoje, penseme konsideri la ideon de la minoritato. Plimulto eble havas la saman ideon, sed ili ne estas pravaj ĉiufoje. La ideo de la plimulto eble povas esti danĝera kelkfoje. Tial, preĝu por la distinga spirito, precipe, la gvido de la Santka Spirito, antau ol sekvi la plimulton.
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

bildo de Adebayo Afolaranmi
bildo de Ljeonjiid

..KOMPAKTA JELTONARA TABELE PES TOTMONDA TRANSLITERADE PjJEJ GOST "DAShEeVICA"..

 

 

 

.!!mi miras pro fanatikuloy de Esperanto ,?ch'u ( => ?yilj) vi ne vidas ,kё filina EsperanteEspa dialekto de ( => pes) patra lingvo Esperanto estas pli ( => blej) perfekta moderna kopio pes ( <= de) antikva Esperanto kun ( => yip) multe ( => b(o)lo = blo) pli ( => b(o)lej = blej) mallongay ( => nonlongay) kaj ( => yi = 'i) bele prononcatay vortoy ,ekzemple ,!komparu diverslingvayn sinonimoyn: kaj = 'i ,.sed = on ,.tio = efe ,.ĉ'i+tio = fe ,?kiel = ?(e)ko = ?ko ,.?kial = ?(e)kro = kro ,?kia = ?ka ,?kiua = kjja ,?kiuo = ?kjje ,.?kiam = ?(e)kmo = ekmo = kmo ,?kie = ?(e)klo = klo ,!!lernu suplemente al Esperanto filinan dialekton de Esperanto kun internacia gramatika strukturo por poste lerni artofaritayn filinayn dialektoyn de aliay naciay lingvoy kun la sama gramatika strukturo.

 

La simbolo de la famo(45)

viaj enuoj reduktiĝos,li estis jam konsentinta,iutage kiam mi estis reveninta el mia laborejo,mi vidis ke li estas perdinta sian bastonon,kaj kun helpo de la muroj estas veninta al la hejmo kaj serĉas ferpecon,li mem iris al la kaploko de la forno,kaj brulstampis sian manon ke jam ne aligu la manon al la flanko de la plumo,pro la brulo de sia mano,li havis staton de tranco kaj ekstazo,mia koro brulis,mi ne scias kien li estis irinta,kion estis vidinta,aŭ kion estis aŭdinta,li jam ne skribas,al mi ankaŭ ne diras ke skribu,li jam abomenas la poemon kaj la literaturon,el la sama dato mi ankaŭ havas alergion pri poemo kaj poezio,aĥ! mi mortas kiam oni demandas iun:Kio estas via profesio?tiu mildigante postokulon diru:Ni estas kiel artistoj,estas bone ke aliaj povas aserti tion tiel ke ĝi skribiĝas,mi ne povas,ne estas pro mia memvolo,mia lango preniĝas,kaj mi diras artivirtisto,anstataŭ diri artisto,ĉi tiuj artivirtitistoj kiuj kun la piedoj de ruzo kaj artifiko galopas en la vojo de la famo,ĉu ne scias ke ili trompas siajn memojn kaj la aliajn?kelkaj mallogitaj kaj retroiritaj personoj kun miloj de neplenumitaj voloj estas tirintaj la arton al la ŝlimo,la fraĉjo jam ne aĉetas la famon kiel nenion por doni interŝanĝe eĉ nenion,li jam ne atentas al la kialo kaj fonto de la famo kiel al nenio,li neantaŭlonge estas reveninta el la batalo de adori la famon,sian principan karakteron en sia ekzisto li estas jam elmontrinta ,kaj preninta al sia fronto sian principan vojon,mi serĉas oportunon por komenci paroli kun li kaj diri prava!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(44)

se mi dancu kun ajna partnero,kaj tiu frotu sian femuron al mia…amoreme...poste kiam mi perdu mian piedon el la femura parto pro ajna kaŭzo,mi devas scii kaj eĉ kredi laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,ke la danco estas malbona,kaj havas danĝerajn rezultojn,do estas bone ke mi edziĝu ĉiame kun seksamikino de religia sinjorido kaj laŭdi la virton per poemoj ke la dio pardonu min pri mia iama dancemo kaj tiama flirtemo,la unuarangaj kolegoj de imperialistoj,la provizoran edziĝon nomas prostitueco kaj prohibas tion al mizeruloj eĉ ilin senpiedigante,la mizerulo devas toleri mankon de la seksvojo kaj rompi sian karakteron por ne rezisti en fronto de koncesio pri la petrolo,la psikologo de la psikologoj en nia religia socio laŭdas la reĝon de la reĝoj,la saman senreligian reĝon kiu laŭdas kaj volas laŭdigi religion per poemoj de mizerulo,kaj aktive partoprenas en ekspluataj programoj de imperialistoj,laŭdi religion signifas en la cerbo de iuj,bari la vojon de komunismo,kvankam tiuj trudantoj en regado de komunismo,povas,eĉ pruveble sukcesas,hipokrite ŝajnigi siajn memojn entuziasmaj komunistoj,kaj kun la nomo de laboro,neceso de la laboro,bataladi kontraŭ seksaj rajtoj de mizeruloj,kaj la provizoran edziĝon kaj tian edziniĝon nomi prostitueco,kaj  tiel bari ĝustan kaj justan vojon al mizeruloj,la profeto-dio tian edziĝon ne estas permesinta,nu,la profeto-dio estas permesinta amori kun virgulinoj,kio estas la rezulto de tiu permeso?liaj adeptoj estante AnglaRusaj soldatoj flirtadas,amoradas kaj kunseksas kun virgulinoj,mi mizerulo pro multegaj kialoj volas edziĝi provizore,neĉiame,nur provizore,kun malvirga vidvino,kun mezaĝa aŭ eĉ kun maljuna virino,kiel oni traktas al mia bezono en nia religia socio?oni riproĉas,oni protestas ke la edziĝo devas esti ĉiame,la virgulino ke ne eblas akcepti tion…,mi diras ke ne temas pri virgulino,mi volas provizore edziĝi kun vidvino,ne kun virgulino,kion respondas on

bildo de davud shams hakimi

METU LIAN JUGON!

Estimataj,

METU LIAN JUGON!

"Metu sur vin mian jugon, kaj lernu ĉe mi, ĉar mi estas milda kaj korhumila; kaj vi trovos ripozon por viaj animoj. Ĉar mia jugo estas facila, kaj mia ŝarĝo estas malpeza" (Mateo 11:29-30).

Iu komentanto de la Sankta Biblio difinis jugon kiel "iu stango au kadro de ligno per kiu du devigitaj bestoj, precipe bovoj, estas ligitaj je la koloj au kapoj por kunlaboro, por tiri ŝarĝon au plugilon." Ĝi estas primitiva ilo uzita de farmistoj. Por ke jugo estu efika, du bestoj devas uzi ĝin. Neniu besto povas labori efike sen jugo.

Oni jam uzas jugon figure por signifi multajn aliajn aferojn. Ĉefe, homoj jam uzas ĝin por signifi suferadon au aflikton. Tial, audi ion ajn kiel meti au havi jugon signifas malbonan senton. Efektive, jugo temas pri ia malfeliĉo. Tamen, Jesuo Kristo konsilas nin meti Sian jugon! (Mateo 11:29-30). Kio estas Lia jugo? Kio signifas meti ĝin?

Meti la jugon de Jesuo Kristo sur nin signifas meti nin en rilaton de servantoj kaj subuloj de Li. Ĝi signifas konduti laue, je diligenta obeado al ĉiuj Liaj ordonoj, kaj gaja cedo al ĉiuj Liaj disponoj. Ĝi estas cedi nin tute al Li. Li jam elektis ĉi tiun jugon. Li jam mem estis tirita je ĝi antau ni, ĉar Li lernis obeadon. Li volas ke iu kiu metos Lian jugon ankau lernu kelkajn karakterojn de Li. Ĉi tiuj karakteroj entenas humilecon, ĝentilecon, diligencon, cedon, paciencon kaj aliajn Kristo-kielajn atribuojn. Malgrau la ŝajna malfelico, la jugo de Jesuo Kristo estas pli facila kaj pli malpeza ol ia alia jugo. Ne mirinde, iu ajn kiu metas ĝin trovas ripozon je Li.

bildo de Adebayo Afolaranmi
Abonrilata enhavo


povigita de