Ensaluto

RSS kaj etikedoj

Blogoj

La simbolo de la famo(16)

kiam ili atingis al la pordo de la ĉambro,droniĝis en komplimentoj, unu el ili diris:Ĝis la patro de la poemo ne enigu sian piedon al la ĉambro,ĉi tiu senvalora lernanto ne arogantos kaj ne eniros al la ĉambro,la patro de la poemo opiniis ke anĝelo de inspiro devas inspiri al ili pri eniĝo al la ĉambro,la anĝeloj de la inspiroj ankaŭ pro multaj motivoj abstinis kaj pri eniĝo al la ĉambro okupiĝis al diskuto,neniu el ili konsentis al opinioj de aliaj,en la postaj tempoj mi komprenis ke pri la poemo kaj poezio ankaŭ neniu el ili akceptas opinion de la aliaj,post abundaj komplimentoj kiuj daŭris dum tempo,ili akceptis ke iu el la anĝeloj de la inspiro havante sian fronton al ilia flanko,kaj sian postaĵon al la ĉambro eniĝu tien kaj rompu ĉi tiun talismanon.En tiu tago ankaŭ mi ne povis kompreni,kio estas la novstila poemo,mi bezonis iun kiu simple kaj senorname  komencu el la principo de la afero kaj komprenigu al mi la aksiomon,iu diris:La limo de la poemo estas en ties senlimeco,alia diris:Senlimeco se estas substanco,signife se tio efktive ekzistas,mi bezonas rifuĝi al vi,tion vi ne gluu al la poemo,ĉar tio ankaŭ devas esti posedanto de la limo... Ho ve!

bildo de davud shams hakimi

GRANDA ESTAS MIA DIO!

Estimataj,

GRANDA ESTAS MIA DIO!

“Grandaj estas la faroj de la Eternulo, serĉataj de ĉiuj, kiuj ilin amas. Bela kaj majesta estas Lia verko, kaj Lia justeco restas eterne” (Psalmo 111:2-3).

Oni ne povas troe emfazi la grandecon de nia Dio, precipe la grandecon de Liaj faroj. Mi ne scias pri iu ajn alia persono, sed Dio jam montras Sian grandecon en mia vivo kaj mia familio. Ekde la komenco de mia vivo ĝis nun, mi povas travivi la grandecon de Dio. Dum ĉi tiu jaro kuras al fino, mi retrorigardas kaj vidas, kiel granda Dio estas en mia vivo. Malgrau ĉiu prognozo, Dio estas granda en mia vivo. Li faris tiele por MI. Mi ne scias ĉion. Mi altigos la Eternulon Dion tutkore inter la vivantoj. Granda estas mia Dio! Mi daure proklamas Lian grandecon. Mi daure laudos Li por kiu Li estas kaj dankos al Li pro tio kion Li faras en mia vivo.

La grandeco de Dio estas la antauenpuŝo de Psalmo 111. La psalmisto deklaris ke li gloras la Eternulon per sia koro inter la piuloj kiuj plaĉas je Dio. Li listigis la glorajn kaj majestajn farojn de Dio jene: Dio provizas manĝaĵon por tiuj kiuj timas Lin; Li memoras Sian interligon eterne; Li montras al Sia popolo la potencon de Siaj faroj donante al ili la heredon de gentoj; Li provizis elaĉeton por Sia popolo; kaj Li aranĝis Sian interligon eterne. Pro tio, la faroj de Liaj manoj estas faritaj en fideleco kaj pieco kaj ili staras eterne.

Ĉu vi ankau pensis pri la grandeco de Dio en via vivo? Ĉu vi pensis pri ĉio kion Li jam faris por vi ĉi-jare? Ĉu Li ne montris Sian grandecon en via vivo? Ĉu vi listigas tion, kion Li jam faris, kaj ankorau faras, en via vivo? Dio ja estas granda kaj grandaj estas Liaj faroj! Kiel la psalmisto, ni devas ankau agnoski Lian grandecon en niaj vivoj adorante Lin pro Tiu kiu Li estas kaj dankante Lin pro tio kion Li faras por ni.

bildo de Adebayo Afolaranmi

La simbolo de la famo(15)

ne povis malkovri la opinion de la maljunulo,kiam oni diris:Novstila poemo,li ne protestis,sed pri blanka kaj nigra kaj roza kaj viola kiuj kalkuliĝis kiel specoj de novstilaj poemoj,li ne havis koran kontentiĝon,poemoj kiuj legiĝis en tiu kunveno,ne havis ioman valoron,estis mirinde,oni legis prozojn,sengustajn kaj neentuziasmigajn,kaj la aŭdantoj konfirmadis multe,pravadirante,kaj estis plimirinde ke oni kalkulis tiujn prozojn kiel poemojn,tiu belulino ankaŭ,kvankam estis preferanto de la viola poemo,kun sia delikata kaj korkaresa voĉo legis ordinaran kaj beletan lirikumon,mi ne vidis en tiu liriko impreson el viola koloro.post la finiĝo de la kunveno,la gastoj iris,unu el ili restis kun preteksto,ni venis kaj sidiĝis denove,la maljunulo riproĉis lin ke kial li ne estas konsiderinta ĉi tiun,iliaj diraĵoj estis pri pruntedoni la panon kaj fortebati la rivalojn,tiom ke mi komprenis,ili havis komunajn rivalojn ke por kontraŭi al tiuj,alianco de ĉi tiuj estis necesa kaj bezonata,la maljunulo emfazis sian unuecon al li kaj promesadis,kaj kondukis lin al la elirvojo,tiu trompiĝis kaj iris,sed mi kiu konis la humoron de la maljunulo,sciis ke liaj promesoj estas malplenaj kaj senprincipaj,kun la maljunulo mi venis kaj eniris la ĉambron,ni denove sidiĝis,mian konsterniĝon ankaŭ mi englutis kiel la manĝaĵojn kiuj restis sur la tablo,la maljunulo estis surmetinta siajn okulvitrojn kaj okupiĝis al legi kajeron,ŝtelinte lian atenteblon mi plenigis glason el pura vino kaj aligis al mia buŝo por drinki,kiom estis amara kaj bruliga! mi ne drinkis el ĝi escepte,unufoje-gluteblan,ĉar amareco kaj bruligo de la vino kaj timo ke eble la maljunulo vidos,fermis mian buŝon,mi malrapide metis la glason sur la tablon,estus bone se mi dirus:Ho maljunuleto! vi kiu drinkis ĉi tiun koloran akvon kaj drinkigis tion al la aliaj,ĉu efektive plezuriĝis? ba! ĉi tio ne estas drinkebla!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(14)

pasis multaj jaroj,en kiuj mi maljuniĝis kaj senvalidiĝis pro la paso de la tempo kaj manko de la seksebleco,tamen mi toleris trudatajn prohibiciojn kaj ne kulpis nek donis pretekstojn,ke la perfortantoj plie ne kripligu min,la nevidebla rajdanto de la sama statuo,la Esperantisto de niaj Esperantistoj,nia freneza majstro ne kapablis versigi per mi postulatajn poemojn en laŭdo de superstiĉoj kaj ties protektanto la reĝo de la reĝoj kiun admiris la freneza majstro mem,tiu nevidebla rajdanto nek hontis,nek pentis,sed daŭrigis sian trudon alimaniere por ŝatigi sin en opinioj de perfortantoj,oni establis la saman statuon en publika parko,ke akirinte impreson kaj sugeston de la sama statuo,mi versu poemojn laŭdante pejzaĝojn,arbojn,florojn,kiujn en miaj versendaj poemoj,la dio estis kreinta,ĉar la persekutataj religiuloj volis akceptigi la ekziston de la dio per ordono de siaj oponantoj,rezulte akceptigi sian meman profeto-dion,…en manko de ajna dio,ilia dio ankaŭ mankis,de la alia flanko oni volis devojigi miajn poemojn el laŭdado de mia mema lingvo,mia laŭdenda Esperanto,kaj pro tio oni volis tiri miajn poemojn al laŭdo de naturo,mi devis forlasi mian Esperanton,ĉar mia lingvo ne servadis al la reĝo de la reĝoj kaj superstiĉoj,oni fiaskis kaj ne povis laŭdigi tiun preĝejon de la persekutantaj religiuloj,en kiu la persekutataj religiuloj bezonis spionon por servadi al la AnglaRusa organizo,tamen la freneza majstro rajdis la ĉevalon kaj bataladis kontraŭ mizerulo,en la sama parko,komunistoj de nia religia socio laboris,tiuj oponantoj kaj kunlaborantoj de la persekutataj religiuloj funkciis kiel gardistoj,ĝardenistoj,produktantoj de arboj kaj floroj,ili kolektis kaj bruligis sekitajn kaj velkitajn foliojn,por forigi kaj eligi homojn,kiuj eblis sidi kaj paroli kune,eĉ pri seksaj aferoj,iu eblis rendevui por posta renkonto,la ĵaluzantoj povus alporti tiujn foliojn al la apuda rivero kaj donaci ab tie al la dezerto kaj naturo,sed ne,la ĵaluzantoj mem bruli

bildo de davud shams hakimi

NUN DION DANKU NI

Estimataj,

NUN DION DANKU NI

“Kaj nun, ho nia Dio, ni dankas Vin, kaj ni gloras Vian majestan nomon” (1 Kronikoj 29:13).

“Danko estu al Dio pro Lia neesprimebla donaco” (2 Korintanoj 9:15).

Tipa joruba baptisto ne povas facile forgesi la himnon, “A F’Ope F’Olorun.” La himno estas unu el la plej popularaj himnoj ĉe la jorubaj baptistoj precipe dum la ceremonio de nomado de nova infaneto. Oni kantas ĝin por danki Dion pro la nove naskita infaneto. Tamen, la himno – originale verkita en la germana de Martin Rinkart (1586–1649) titolita “Nun dank­et al­le Gott” kaj tradukita en la anglan de Catherine Winkworth (1827–1878) antau ol oni tradukis ĝin en joruban [Montagu Christie BUTLER esperantigis ĝin] – estas pli ol himno de la ceremonio de nomado de nova infaneto. Ĝi estas himno kiu atestis pri la boneco de Dio precipe je la tempo de milito. La vortoj de la himno atestas pri ĉi tio.

Strofo Unua estas plena de dankoj al Dio “per mano, voĉo, koro.” La kialo estas ke Dio jam faris bonfavoron benante nin sen fino de nia frua infaneco ĝis nun. Je la Strofo Dua, la verkinto de la himno preĝis ke ĉi tiu abundo-hava Dio apudestu tra niaj vivoj gardante nin per Sia ama forta mano, kaj savante nin el ĉiuj malbonoj en ĉi tiu mondo. Dume, Strofo Tria daurigas laudegi Dion. Ĝi donas profundan ideon pri Dio kiel la unu sola eterna Dio kiu montras Sin kiel la Patron, la Filon, kaj la Sanktan Spiriton. Li estas Tiu kiun la tero kaj la ĉieloj daurigos adori ambau nun kaj eterne. Amen.

bildo de Adebayo Afolaranmi

Vulgarismo venkis

Finfine semajnoj propagandoj diskutoj demonstradoj prelegoj en diversaj urboj kaj ankaŭ popolismaj sloganoj kaj vortoj speciale pri la faciligado de Usonanaj vivoj ,4obligado de ekonomia progreso de lando ,mankado de senlaboru;oj kiuj plaĉas al popolojn,kun bonaj vortoj vulgarismo kaj popolismo venkis ĉu realigos ?mi ne supozas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

bildo de akbar_verda.stelo@yahoo.com

profesiulo.info

Jen katalogo pri profesiistoj: profesiulo.info

bildo de Paulo Cesar Pires

Sabla(13)

miaj lipoj movetiĝadis por diri ke mi ne interferas al la kuniĝo de tiuj malsanigantoj kies nomoj estas sanigantoj,mi nur volas ne edziĝi ĉiame,povunte paroli mi dirus:Mi sterilita per decido de persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,ne volas havi infanojn kies edukendecon bezonas tiuj duspecaj perfortantoj,tamen mi rajtas ejakuli por bari la vojon de la kancero kaj diabeto,mi volas reve iri al la Londona dancejo,la Angla inteligenta fraŭlino apogas al sia seksa revolucio kaj forigos la religian interferanton,en nia mema socio la Anglaj frenezuloj kiuj nomiĝas inteligentaj,ne eblas akcepti mian provizoran edziĝon,tian proponon mi volas humile prezenti al la Angla saĝa fraŭlino,mia provizora edziĝo eblas okazi dum la sama danco kiun ŝi akceptas supozeble,kaj ne eblas esti peko,en tia duflanka konsento...

bildo de davud shams hakimi

Tromp aux Klington

Finfine en venonta semajno plenumos balotado en Usono pro la elekto de Prezidento post multaj propagandoj ,kiu elektos ĉu Traom aŭ Klingtono ,mi supozas ke seKlingtono elektu la kondiĉo de la mondo ankaŭ daŭros sed Tromp futuro ne estos klare ĉu daŭros konflikton ankaŭ estiĝos nova batalo en alia angulo de la mondo?

bildo de akbar_verda.stelo@yahoo.com

FORTIKIGXU PER VIRTECO (resendita)

Estimataj,
FORTIKIĜU PER VIRTECO (resendita)
Per [virteco] vi fortikiĝos; estu malproksima de premiteco, ĉar vi ne bezonas timi, kaj de teruro, ĉar ĝi ne alproksimiĝos al vi" (Jesaja 54:14).
Iam, mi estis kondukita uzi Jesaja-n 54:14-17 kiel la preĝojn de mia familio por homoj en mia reta servo. Mi poste dissendis kvar-partan serian predikon bazitan sur ĉi tiuj versikloj je miaj semajnaj predikoj. Mi estas kondukita resendi la unuan parton de la prediko ĉisemajne.
La bazo de la profetaĵo en ĉi tiuj versikloj kiuj estis turnitaj al preĝoj estas virteco. Dio promesis ke Li fortikigos Sian popolon per virteco. Multaj kleruloj pri la Sankta Biblio interpretas ĉi tiun profetaĵon al diversaj aroj da homoj. Kelkaj el ili aplikas ĝin al la Judoj kiuj revenis el la ekzilo. Kelkaj opinias ke ĝi estas aplikata al la judaj kristanoj, dum ili etendas la aplikon al ĉiu kristano de ĉiuj generacioj kaj nacioj. Kelkaj eĉ aplikas ĝin al la estonta Regno kiun Dio establos je la lastaj tagoj kaj la homoj en tiu regno. Kiu ajn la prava interpreto, la grava afero estas ke la homoj kiuj estis (au estos) fortikigitaj estis (au estos) fortikigitaj per virteco. 
Esti virta, esti senkulpa, more honesta, kaj havi pravan rilaton kun Dio. Iu sinonimo de la vorto "virteco" estas justeco: esti justa, senpartia kaj honesta. Tiu volas ke premiteco kaj teruro ne alproksimiĝu al li kiu estas virta. Li devas permesi al Dio reale fortikigi lin en ago de virteco kaj li devas resti en ĝi.
Permesu al Dio fortikigi vin per virteco alproksimiĝante al Li je preĝado kaj meditado de Liaj vortoj. Estu justa al homoj ĉe vi. Havu pravan rilaton kun via Dio. "Virto altigas popolon; sed peko pereigas gentojn" (Sentencoj 14:34).
bildo de Adebayo Afolaranmi
Abonrilata enhavo


povigita de