Ensaluto

Blogoj

bildo de Ljeonjiid

..ELEKTADE pes KOMUNA ORhThOGRAFyIJA SKRyIBMANIERE pa (antau) ELEKTE pes KOMUNA LyINGVE..

..ELEKTADE pes KOMUNA ORhThOGRAFyIJA SKRyIBMANIERE pa (antau) ELEKTE pes KOMUNA LyINGVE..

 

..ANTAU ELEKTO pes KOMUNA LyINGVO (MOVO) por(s) EU+LANDOY NECESAS ELEKTI KOMUNAN ORhThOGRAFyIJAN SKRyIBMANIERON pors NACIJAY MOVOY (LyINGVOY) pes EU+LANDOY..

 

..Ljeonjyid-e (L'eon'їd-e) Dasheevskjij-a (Daŝēvsk'ij-a):

 

.!!baldau^ ( => balde)  necesos lerni en universitatoy NE ( => NjE = N'E) antikvan Esperanton ,SED ( => ON) qhian modernigitan varianton ,namatan ( <= nomatan) ko ( <= kiel) EsperanteEspa dialekto.

 

..ko ( <= kiel) simpla ekzemplo ,le ( = mi) tradukis eldiron de ( => pes) Anite Esperanta en ( => pjjen) rusan ,anglan kaj ( => yi) pjjen tandeman lingvejdon --+ lingvoyn Esperanton yi EsperanteEspan filinan dialekton de ''patra'' lingvo Esperanto ,!!vi povas kompari ĉ'iuyn tradukoyn kiel profesia lingvisto:

 

..Анита Эсперанто на русском языке:

 

CXU VI ESTAS KOLPORTANTO DE LA VORTO DE DIO?

Estimataj,

ĈU VI ESTAS KOLPORTANTO DE LA VORTO DE DIO?

"Ĉar ni ne similas al multaj, kiuj faras la vorton de Dio komercaĵo; sed kun sincereco, kaj kiel per Dio, antau Dio ni parolas en Kristo" (2 Korintanoj 2:17).

"Ĉar venos tempo, kiam oni ne toleros la sanan instruon; sed havante jukantajn orelojn, amasigos al si instruantojn, lau siaj deziroj" (2 Timoteo 4:3).

Multiĝo de preĝejoj, diservoj kaj "servantoj" de Dio estas tiel ofta ke estas malfacile scii la autentikajn preĝejojn kaj tiujn kiuj estas reale vokitaj de Dio esti Siaj mesaĝistoj. Multaj tiel nomataj servantoj de la evangelio nuntempe kolportas la vorton de Dio pro mempligrandigo. Ili ne havas la kreskon de la regno de Dio surtere kiel sian celon, sed ilia celo estas kiel la prediko de la evangelio iĝas gajno por ili finance kaj materiale. Kelkaj faras tiel nescie dum kelkaj faras tiel intence. Ĉi tiu tendenco jam igas multajn nekredantojn ne konsideri ion ajn bona en la vorto de Dio kaj la autentikaj servantoj de Dio.

bildo de Adebayo Afolaranmi

La simbolo de la famo(36)

kaj kun dolĉaĵlingveco laŭdis la estron,kaj atribuis al li sciencon kaj komprenon kaj erudicion kaj lin gajigis kaj ĝojigis,mi diris:Ekscelenco estro!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(35)

la panjo fieris kaj orgojle diris ke ni ne bezonis helpon de aliaj,ab la infaneco nia fileto kreskis kun manko…,sed aŭdinte ŝian diraĵon post kvardek jaroj, mi sentis bezonon de helpo el la flanko de tiu virino kies vizaĝon mi jam ne povis klare imagi,tamen ŝia staturo kaj pozicio de mamoj havis similajn ekzemplerojn kaj imageblajn specimenojn kvankam ŝablonajn,en la efektiva vivo ekzistis prohibicioj,leĝaj kaj perfortaj,moralaj kaj devigaj,mi jam informiĝis ke tiu virino havis specialan intencon kaj bezonis min kaj volis tiri al sia flanko kun preteksto kaj titolo de reciproka helpo,la panjo estis distinginta kaj ne permesinta,ĉar el sia juneco havis mankon kaj devis havigi mankon al aliaj por konsoli sin,kaj en la batalado de ĉiuj kontraŭ ĉiuj ne perdi ion plue,ĉiuj devis perdi tion, kiun oni perdigis al ŝi,ĉi tiel eblis ke ŝi konsoliĝu kiel ĉiuj aliaj,mi inerta,mi stulta,mi idioto,tiama idioto,tiama stulta,tiama inerta ne sciis ke tiu virino eblas bezoni min,kaj volas doni al mi manĝaĵon por helpi al ŝi,kaj kompense lerni kiel mi eblas utiligi ŝin kaj antaŭ multaj dekjaroj  nature laborigi miajn seksajn organojn kaj prepari reziston en fronto de la AnglaRusa armeo ke ties kolego la freneza majstro ne povu uzi mian multtempan mankon kaj obsedon volante versigi per mi religiajn poemojn kaj laŭdigi la reĝon de la reĝoj,se mi havus mian nunan saĝon,mi unue distingus ŝian inklinon kaj preparus rilaton kun ŝi senscio de la panjo,tiam estus facila,ne necesus ke mi intermetu aliajn kondiĉojn,sufiĉus ke la panjo ne sciu,se iam solviĝu la problemo de nia petrolo,kaj la Anglaj ekspluatantoj komprenu ke nia petrolo ne eblas esti ilia posedaĵo,la aferoj de multegaj prohibicioj kiuj trudiĝas kun la nomo de la virto,nature solviĝos,lastnokte,ne,…estis,kiel jena tempo,ne estis ankoraŭ pruvita,ke nia petrolo apartenas al ni,do ne nur mi povas havi seksrajton kun provizora edziĝo,sen,sen,sen,nepre sen laŭdi la reĝon de la reĝoj kaj superstiĉojn,ne n

bildo de davud shams hakimi
bildo de Mike59

LA FANTOMO DE L' OPEREJO (83)

22a ĈAPITRO

 

         Interesaj kaj instruaj aventuroj de unu Perso en la subetaĝoj de l' Operejo.

 

                                                    Rakonto de la Perso.

 

 

La Perso mem rakontis kiel, ĝis tiu nokto, li vane provis eniri la Lago-domon, veturante tra la lago; kiel li eltrovis la enirejon ie en la tria subetaĝo; kaj kiel la vicgrafo de Chagny kaj li mem fine baraktis kontraŭ la infera imagpovo de l' fantomo en la torturĉambro.

 

Jen la skriba rakonto, kiun li lasis al ni (en klarigotaj cirkonstancoj), kaj pri kiu mi ŝanĝis eĉ ne unu vorton.

 

Ĝin mi prezentas kiel ĝi estas, ĉar mi opinias ne devi gardi silenton pri la personaj aventuroj de la "daroga"* ĉirkaŭ la Lago-domo antaŭ ol li troviĝis tie kune kun Raŭlo.

 

Se kelkfoje tiu tre interesa komenco ŝajnas iom forigi nin de la torturĉambro, tio celas nur pli bone alkonduki nin tien – tuj post klarigoj pri tre gravaj aferoj, kaj pri iuj sintenoj kaj agmanieroj de la Perso, kiuj eble iam aspektis eksterordinaraj.

 

                                                    ****************

 

Neretenebla Pasio (8/10)

Averton! Ĉi tiu novelo ĉefe temas pri erotikaĵo! La anonima novelo, tradukita el la ĉina, troveblas ĉe ĉinalingva retejo en ĉi tiu kaj ĉi tiu paĝoj.

 

Ok

Kvankam Mo ne kutimis al manĝaĵo de Sichuan20, ŝi tamen devis agnoski, ke manĝaĵoj de ĉi tiu Sichuan-a restoracio estas tre bongustaj, spicaj tamen ne tro. Kaj la restanta gusto estas tre agrabla. Nur la ondado de intensa juko el inter la gamboj malhelpis tiun, kiu devis esti romantika vespermanĝo. Mo ne kuraĝis grati permane, ŝi nur povis daŭre kunpremi siajn gambojn, por kaŝe kunfroti ilin.

 

Ili ne parolis tre multe dum la manĝo, tamen ili ankaŭ plaĉe interparolis. Post la manĝo Mo volis pagi la kalkulon, sed trovis, ke Lin Hai jam pagis.

 

“Ĉu ni ne interkonsentis, ke mi gastigos vin? Kial vi faris tion?” Mo ĉarme plendis malkontente.

 

“Estas mia feliĉo manĝi kun vi.” Lin Hai ridetis.

 

“Vi… m…” Forta juko atakis, ke Mo neregeble klinis sin kaj premis sian malsupran ventron.

 

“Kio okazas? Ĉu la aĉuloj denove petolas?” “Nu…” La fingroj premantaj la malsupran ventron nereteneble ekgratis kaŝe.

 

“Ni faru tiel, vi venu al mia hejmo, kiu ne estas malproksima de ĉi tie. Mi helpos al vi pritrakti tion, alie vi sentos pli da ĝeno dum la nokto, ĉar tiuj etuloj agis plej aktive nokte.”

 

“Ĉu ne ĝenos vin?…”

 

bildo de gb2312
bildo de Ljeonjiid

.?KRO (KIAL) APERIS ''KROKODILAY'' DIALEKTOY ,BLEJ (PLI) PERFEKTAY ,KOLj (KOL' <= OL) ESPERANTO..

..Ljeonjyid-e (L'eon'їd-e) Dasheevskjij-a (Daŝēvsk'ij-a):

 

.?KRO (KIAL) APERIS ''KROKODILAY'' DIALEKTOY ,BLEJ (PLI) PERFEKTAY ,KOLj (KOL' <= OL) ESPERANTO.. ==> (le ( <= mi) demonstras blej nonlongan varianten pes dasheevica skribmaniere ==>

.?KRO APERIS ''KROKODILY'' DIALEKTY  ,BLEJ PERFEKTY ,KOL' ESPERANT.

 

bildo de Ljeonjiid

?kial ( => ?kro) esperantistoy elektas nur unu artofaritan lingvon Esperanton por lerni kiel rimedo de interlingva komunikado

..Leonyid ( L'eon'їd) Dasheevskjij (Daŝēvsk'ij):

 

.?kial ( => ?kro) esperantistoy elektas nur unu artofaritan lingvon Esperanton por lerni kiel rimedo de interlingva komunikado ,kvazau^ ili estas unulingvay nacionalistoy.

..lerni nur antikvan 130+jiaran Zamenẖˆōfan Esperanton krom qhia pli perfekta nuntempa EsperanteEspa dialekto estas ( => jas) la sama senutila afero ,kiel ,ekzemple ,lerni antikvan grekan lingvon anstatau nuntempa greka lingvo ,!!ja chjiuy lingvoy shanqhas kaj pliboniqhas ,!!echj la angla dum nur 20 jiaroy rimarkeble shanqhiqhis = ŝanq̂iq̂is

 

KIOJN PREPAROJN VI FARAS POR VIAJ INFANOJ?

Estimataj,
KIOJN PREPAROJN VI FARAS POR VIAJ INFANOJ?
"Kaj David diris: Mia filo Salomono estas juna kaj neforta, kaj la domo, kiun oni devas konstrui por la Eternulo, devas esti granda, por ke Lia nomo kaj gloro estu konata en ĉiuj landoj. Tial mi preparados por li. Kaj David multe preparis antau sia morto" (1 Kronikoj 22:5).
Reĝo Davido estis unu el tiaj bonaj patroj en la Sankta Biblio kiu faris adekvatajn preparojn por sia filo, Salomono, sukcesi kie li (Davido) ne povis, precipe en la konstruado de tauga templo por la Eternulo. Jen viro, kiun Dio favoris kaj al kiu Dio donis sukceson en ĉiuj liaj klopodoj. Forgesita filo kiu estis elektita super liaj pli aĝaj fratoj kaj esti oleita fariĝi la reĝo de Izrael, li estis protektita de ĉiuj liaj malamikoj kaj esti starigita kiel la plej granda reĝo en Israelo. En aprezo, li decidis konstrui templon por Dio, sed Dio ne lasis lin fari tion. Li emfaze diris ke lia filo finos tiun taskon. Davido ne sentis ĵaluza de sia filo. Li prefere faris adekvatajn provizojn por la konstruado (vidu: 1 Kronikoj 22:28).
Estas tutmonde akceptita normo ke gepatroj (speciale patroj) devus servi siajn infanojn. Apostolo Paulo deklaris, "Sed se iu ne zorgas pri siaj propraj, kaj precipe pri siaj familianoj, tiu malkonfesis la fidon, kaj estas pli malbona ol nekredanto" (1 Timoteo 5:8). Multaj respondecaj patroj (kaj patrinoj) faras tiojn fidele. Ili faras ĉion ajn por certigi ke siaj infanoj sukcesos je vivo eĉ pli ol si, la gepatroj. Tamen, estas iuj nerespondecaj patroj (kaj kelkfoje patrinoj) kiu ne zorgas pri la nuna bonfarto de siaj infanoj ne menciante pri la estonta sukceso de la infanoj. Lau tiaj nerespondecaj patroj (kaj kelkfoje patrinoj), ne gravas ĉu ili uzas ĉiun ŝancon al sia dispono sen pensi pri tio kio okazos al siaj infanoj en estonteco.

bildo de Adebayo Afolaranmi

La simbolo de la famo(35)

en la imago mi vidis ke mi estas enirinta al la ĉambro kaj la tablon de la estreco preninta kaj forte batinta al la kapo de la estro,poste elirinta ab la pordo kaj preteriginta la serviston kaj irinta,mi jam kisadas la manon kaj la piedon de la redaktoro,kaj diras:Sinjoro redaktoro!kiom multe vi estas afabla,kiom vi estas ĝentila!mi ne havas iun,kaj iun laboron,mi pretas estiĝi en via administrejo servisto aŭ pordisto,mian honorarion ankaŭ vi mem favordifinu! La vojo de la famo malfermiĝus en fronto de mia piedo,la simbolojn kaj sekretojn de la famo,ĉi tiujn rarajn kaj valorajn talismanojn mi grabus,el gajeco pri trovi la solvovojon,sen tio ke mi iru al la ĉambro de la estro kaj forte batu la tablon al la kapo de la estro,mi aliĝis al eskapo el tiu mallarĝa vestiblo,sed ankoraŭ neatinginte al la pordo de la vestiblo mi memoris ke la doktoro estas dirinta:Viaj nervoj estas uzdifektitaj,evitu,kaj vin detenu pri skribadi! Kvazaŭ oni verŝis sitelon da malvarma akvo al mia kapo,mi estiĝis malfirma kaj senrimeda.Mi jam konsolis min kaj instigis por daŭrigo de la batalado kontraŭ malfaciloj,la servisto eligis sian kapon el la ĉambro de la estro kaj diris:Favore envenu!

bildo de davud shams hakimi
Abonrilata enhavo


povigita de