Ensaluto

Blogoj

bildo de Ljeonjiid

..KOMPAKTA JELTONARA TABELE PES TOTMONDA TRANSLITERADE PjJEJ GOST "DAShEeVICA"..

 

 

 

.!!mi miras pro fanatikuloy de Esperanto ,?ch'u ( => ?yilj) vi ne vidas ,kё filina EsperanteEspa dialekto de ( => pes) patra lingvo Esperanto estas pli ( => blej) perfekta moderna kopio pes ( <= de) antikva Esperanto kun ( => yip) multe ( => b(o)lo = blo) pli ( => b(o)lej = blej) mallongay ( => nonlongay) kaj ( => yi = 'i) bele prononcatay vortoy ,ekzemple ,!komparu diverslingvayn sinonimoyn: kaj = 'i ,.sed = on ,.tio = efe ,.ĉ'i+tio = fe ,?kiel = ?(e)ko = ?ko ,.?kial = ?(e)kro = kro ,?kia = ?ka ,?kiua = kjja ,?kiuo = ?kjje ,.?kiam = ?(e)kmo = ekmo = kmo ,?kie = ?(e)klo = klo ,!!lernu suplemente al Esperanto filinan dialekton de Esperanto kun internacia gramatika strukturo por poste lerni artofaritayn filinayn dialektoyn de aliay naciay lingvoy kun la sama gramatika strukturo.

 

La simbolo de la famo(45)

viaj enuoj reduktiĝos,li estis jam konsentinta,iutage kiam mi estis reveninta el mia laborejo,mi vidis ke li estas perdinta sian bastonon,kaj kun helpo de la muroj estas veninta al la hejmo kaj serĉas ferpecon,li mem iris al la kaploko de la forno,kaj brulstampis sian manon ke jam ne aligu la manon al la flanko de la plumo,pro la brulo de sia mano,li havis staton de tranco kaj ekstazo,mia koro brulis,mi ne scias kien li estis irinta,kion estis vidinta,aŭ kion estis aŭdinta,li jam ne skribas,al mi ankaŭ ne diras ke skribu,li jam abomenas la poemon kaj la literaturon,el la sama dato mi ankaŭ havas alergion pri poemo kaj poezio,aĥ! mi mortas kiam oni demandas iun:Kio estas via profesio?tiu mildigante postokulon diru:Ni estas kiel artistoj,estas bone ke aliaj povas aserti tion tiel ke ĝi skribiĝas,mi ne povas,ne estas pro mia memvolo,mia lango preniĝas,kaj mi diras artivirtisto,anstataŭ diri artisto,ĉi tiuj artivirtitistoj kiuj kun la piedoj de ruzo kaj artifiko galopas en la vojo de la famo,ĉu ne scias ke ili trompas siajn memojn kaj la aliajn?kelkaj mallogitaj kaj retroiritaj personoj kun miloj de neplenumitaj voloj estas tirintaj la arton al la ŝlimo,la fraĉjo jam ne aĉetas la famon kiel nenion por doni interŝanĝe eĉ nenion,li jam ne atentas al la kialo kaj fonto de la famo kiel al nenio,li neantaŭlonge estas reveninta el la batalo de adori la famon,sian principan karakteron en sia ekzisto li estas jam elmontrinta ,kaj preninta al sia fronto sian principan vojon,mi serĉas oportunon por komenci paroli kun li kaj diri prava!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(44)

se mi dancu kun ajna partnero,kaj tiu frotu sian femuron al mia…amoreme...poste kiam mi perdu mian piedon el la femura parto pro ajna kaŭzo,mi devas scii kaj eĉ kredi laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,ke la danco estas malbona,kaj havas danĝerajn rezultojn,do estas bone ke mi edziĝu ĉiame kun seksamikino de religia sinjorido kaj laŭdi la virton per poemoj ke la dio pardonu min pri mia iama dancemo kaj tiama flirtemo,la unuarangaj kolegoj de imperialistoj,la provizoran edziĝon nomas prostitueco kaj prohibas tion al mizeruloj eĉ ilin senpiedigante,la mizerulo devas toleri mankon de la seksvojo kaj rompi sian karakteron por ne rezisti en fronto de koncesio pri la petrolo,la psikologo de la psikologoj en nia religia socio laŭdas la reĝon de la reĝoj,la saman senreligian reĝon kiu laŭdas kaj volas laŭdigi religion per poemoj de mizerulo,kaj aktive partoprenas en ekspluataj programoj de imperialistoj,laŭdi religion signifas en la cerbo de iuj,bari la vojon de komunismo,kvankam tiuj trudantoj en regado de komunismo,povas,eĉ pruveble sukcesas,hipokrite ŝajnigi siajn memojn entuziasmaj komunistoj,kaj kun la nomo de laboro,neceso de la laboro,bataladi kontraŭ seksaj rajtoj de mizeruloj,kaj la provizoran edziĝon kaj tian edziniĝon nomi prostitueco,kaj  tiel bari ĝustan kaj justan vojon al mizeruloj,la profeto-dio tian edziĝon ne estas permesinta,nu,la profeto-dio estas permesinta amori kun virgulinoj,kio estas la rezulto de tiu permeso?liaj adeptoj estante AnglaRusaj soldatoj flirtadas,amoradas kaj kunseksas kun virgulinoj,mi mizerulo pro multegaj kialoj volas edziĝi provizore,neĉiame,nur provizore,kun malvirga vidvino,kun mezaĝa aŭ eĉ kun maljuna virino,kiel oni traktas al mia bezono en nia religia socio?oni riproĉas,oni protestas ke la edziĝo devas esti ĉiame,la virgulino ke ne eblas akcepti tion…,mi diras ke ne temas pri virgulino,mi volas provizore edziĝi kun vidvino,ne kun virgulino,kion respondas on

bildo de davud shams hakimi

METU LIAN JUGON!

Estimataj,

METU LIAN JUGON!

"Metu sur vin mian jugon, kaj lernu ĉe mi, ĉar mi estas milda kaj korhumila; kaj vi trovos ripozon por viaj animoj. Ĉar mia jugo estas facila, kaj mia ŝarĝo estas malpeza" (Mateo 11:29-30).

Iu komentanto de la Sankta Biblio difinis jugon kiel "iu stango au kadro de ligno per kiu du devigitaj bestoj, precipe bovoj, estas ligitaj je la koloj au kapoj por kunlaboro, por tiri ŝarĝon au plugilon." Ĝi estas primitiva ilo uzita de farmistoj. Por ke jugo estu efika, du bestoj devas uzi ĝin. Neniu besto povas labori efike sen jugo.

Oni jam uzas jugon figure por signifi multajn aliajn aferojn. Ĉefe, homoj jam uzas ĝin por signifi suferadon au aflikton. Tial, audi ion ajn kiel meti au havi jugon signifas malbonan senton. Efektive, jugo temas pri ia malfeliĉo. Tamen, Jesuo Kristo konsilas nin meti Sian jugon! (Mateo 11:29-30). Kio estas Lia jugo? Kio signifas meti ĝin?

Meti la jugon de Jesuo Kristo sur nin signifas meti nin en rilaton de servantoj kaj subuloj de Li. Ĝi signifas konduti laue, je diligenta obeado al ĉiuj Liaj ordonoj, kaj gaja cedo al ĉiuj Liaj disponoj. Ĝi estas cedi nin tute al Li. Li jam elektis ĉi tiun jugon. Li jam mem estis tirita je ĝi antau ni, ĉar Li lernis obeadon. Li volas ke iu kiu metos Lian jugon ankau lernu kelkajn karakterojn de Li. Ĉi tiuj karakteroj entenas humilecon, ĝentilecon, diligencon, cedon, paciencon kaj aliajn Kristo-kielajn atribuojn. Malgrau la ŝajna malfelico, la jugo de Jesuo Kristo estas pli facila kaj pli malpeza ol ia alia jugo. Ne mirinde, iu ajn kiu metas ĝin trovas ripozon je Li.

bildo de Adebayo Afolaranmi

Kiuj estas la etikaj konsekvencoj de senmorta teknologio? (el Aeon)

Kiuj estas la etikaj konsekvencoj de senmorta teknologio?

Tradukita el angla artikolo en la retejo Aeon.
Francesca Minerva estas postdoktora esploranto ĉe la universitato Ghent en Belgio.
Adrian Rorheim estas esploranto kaj redaktisto ĉe la Fonduso de Efika Altruismo, Berlin.
La angla versio estis publikigita kune kun Centro por la Studado de Ekzista Risko, partnero de Aeon.
La angla version estis redaktita de Sally Davies.

Detalo de La Fontano de Juneco (1546) de Lucas Cranach la Plimaljuna. Dank' al Vikipedio

Senmorteco jam sekulariĝis. Malligita de la regno de dioj kaj anĝeloj, ĝi nun estas la subjekto de serioza investado - kaj intelekta kaj financa - fare de filozofoj, sciencistoj kaj la Silici-valuloj. Kelkcent homoj jam elektis prefere ‘kriokonservadon’ anstataŭ simpla morto, dum ili atendas, ke scienco atingos kaj donos al ili duan ŝancon vivi. Tamen se ni traktas morton kiel problemon, kiuj estas la etikaj implicitaĵoj de la tre spekulativaj ‘solvoj’ proponataj?

Evidente, nun ni ne havas ajnajn rimedojn por atingi homan senmortecon, nek estas klare, ke ni iam povos. Sed du elektoj allogis ĝis nun plejparton da intereso kaj atento: rejuniga teknologio, kaj menso-alŝutado.

bildo de gb2312

La simbolo de la famo(44)

kaj dum kelkaj minutoj demandadis komplimente lian staton kaj kielestiĝon,kvazaŭ la vireto demandis pri la laboro de la bela fraŭlino,la agoj kaj kondutoj de la bela fraŭlino,la klarlumeco de ŝia mieno kaj rideto rakontis ke ŝia fiero estas jam kontentita kaj pro tio ŝi estas gaja,pro tio ke oni amas ŝin,ŝi aliĝis al ĝojo kaj ekstazo,mi decidis ke mi ankaŭ kun aludo kaj alegorio kaj milda parolo aŭ varma korkaresa rigardo asertu al ŝi mian amikecon,kaj antaŭ ol tio ke la estro estu aginta,mi alprenu el favoro kaj bonaĵo de ŝia amikeco por mi,kaj eĉ sekse konektiĝu kun ŝi,neniel mi timis ke la estro eblas kompreni,je la rivaleco en la tereno de la amo la timo ne havas iun signifon kaj komprenaĵon,sed la bela fraŭlino sen doni arenon al mi,iom post iom amikiĝis kaj pli amikiĝis kun la estro,kiam la estro riproĉe kriis al iu kaj plenumis tian estrecon,ŝi ĉesigis sian laboron kaj spektis lian staton,kaj kiam tiuulo humuris al iu kaj parolis iel bonguste kun iu,la fraŭlineto ankaŭ ridis,kvankam mi ankaŭ ridis,sed mia rido ne miksiĝis al ŝia sensacio kaj entuziasmo,kaj stato de ŝia rigardo kaj ĝojsento flugis al la flanko de la estro,ĉiumomente mi atendis ke ŝi ordonu al mi ion kaj mi koranime plenumu tion kaj prenu ŝian kontenton al mia posedebleco,post tajpi la leterojn ŝi diris ke mi kunportu tiojn al la favorĉeesto de la estro,sed la estro prenis el la leteroj punktojn kaj kun preteksto vokis ŝin al sia ĉetablo,kaj el proksimeco unu el ili starante kaj la alia sidante okupiĝis al parolo,kelkfoje la estro min,kaj ankaŭ mi mem min distingis esti ĝenulo,kaj mi eliris ab la ĉambro,kaj ĉiufoje disputis kun la servisto kiu serĉis kunparolanton.Atingis tago ke la fraŭlineto iris al ferio por kelkaj tagoj,estis mortinta ŝia onklinidino de la bo onklido,la estro pretekstis partopreni en la funebra kunveno kaj rapide aliĝis por vidi ŝin,mi ankaŭ pro la ĵaluzo suprentiris la ĉekalkaneajn partojn de miaj ŝuaĉoj kaj aliĝis kaj iris kun nigra vesto bedaŭrante kaj konso

bildo de davud shams hakimi

Sabla(43)

multaj sangeltiroj kaj sangelverŝoj devis ŝajnigi komploton el la flanko de tiu kiu havis heredan dosieron kun mi,sed efektive la komploto dependis antaŭ ĉio al la decido de la persekutataj religiuloj,por plie mizerigi,kaj humiligi kaj obeigi min,antaŭ rompi mian piedon kaj per la doktoro verŝi mian sangon en lanta operacio,estis destinita,antaŭe destinita,ke oni establu en mian piedon dekunu platenojn,por poste tranĉigi la piedon kun helpo de aliaj pretekstoj,iu  donis dekunu milion-tomanojn al iu,ne al mi,al iu alia, ke iru esti komercisto kaj donu la profiton al mia filo,…kio poste?kion mi faru post perdi mian piedon?mi deziru akiri monhelpon ,do versu postulatajn poemojn nepretendante ke mi estas la poeto,la filo de iu devis decidi kaj prezenti alian personon kiel poeton,kaj dum la operaci-noma turmento,jen la nova plateno pro la nova rompiĝo...mi devis puniĝi ke kial mi iam al iu prezentis mian novan lingvon ,mian meman Esperanton,parto de la komploto estis el la flanko de tiuj kiuj volas Arabigi ĉiujn mondanojn,la freneza majstro de Esperanto en la jena situacio volas migrigi min al Arabujo,mi ne iras,mi ne iras,mi ne iras,mi povas prezenti mian lingvon nur al kleruloj,mi ne havas,kaj neniam havos religian Esperanton,unue aliaj lingvoj klerigu reakciulojn,poste mi kuraĝu prezenti mian Esperanton al tiuj kiuj jam eblas akcepti mian proponon,Naĥaŝ intencis malhonorigi kaj humiligi Jabeŝanojn volante elpiki iliajn okulojn,blindigante mian patrinon ankaŭ oni volis malhonorigi kaj humiligi min,en la jena pozicio mi devis urĝente kaj tutforte defendi min,sed la freneza psikologo volis migrigi min al Arabujo,eĉ verŝante sangon el mia plando,kiam liaj kunlaborantoj,la adeptoj de la profeto-dio memorigis dornojn kies riproĉoj en la dezertoj eniĝante al la plando devis esti tolerebla kiam oni iris al Mekko,glason oni rompis en la klubo de Esperanto,simila glaso rompiĝis en la najbareco de mia frato,tiu falita glaso al nia vestiblo havis akrajn k

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(43)

tiuulo elvenis kaj en la fina parto de la vestiblo iris ien reen,post momento la fraŭlineto ankaŭ elvenis angore kaj deprimite kaj iris al lia flanko,sen atenti al mi kaj al aliaj kiuj pasis el ilia preterestiĝo,ili okupiĝis al parolo,evidentis ke tiuulo volis trovi rimedon per helpo de la bela fraŭlino,kaj eble volis  ŝian  mediacion  ke li ne iru al ĉi tiu vojaĝo,mi ne povante toleri iris al la ĉambro de la estro,eĉ lian parolon kiu estis longa kaj daŭra,mi tranĉis kaj ĉe lia orelo diris:Frue favoru veni eksteren kaj vidi la vestiblon,li volis daŭrigi sian parolon kaj transdoni ĉi tian favoron al post kelkaj minutoj,mi pliigis:Nun,nun.li sciis foreston de la fraŭlineto kaj ŝiajn precedencojn,kaj komprenis la aferon,sen bezoni prokraston ekstaris li kaj diris al mi:Vi restu ĉi tie!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(42)

oni rompis brakon de mia patrino kaj onklino,kaj pri la kialo implicis ke la vireto ne pretis spontanee donaci sian sangon,kvankam pro la ordono li devis donaci kaj faris tiun funkcion,alikaze oni devis tute tranĉi la brakojn...

bildo de davud shams hakimi

Sapvezikoj de Ronda (Verkita de Liu Cixin) (9/9)

Naŭ

Du tagojn post la formala starto de la sistemo por aerakvotransporto, Ronda aervojaĝis de Bengala Glofo al provincurbo en la nordokcidenta regiono. Elirante el la aviadilo, ŝi vidis plenlunon pendi silente en nokta ĉielo, la vezikoj ekirinte de la maro ankaraŭ ne alvenis. En la urbo, homoj amasis sub la luno. Ronda ankaŭ parkumis en la centra placo, enŝovis sin en la homamason, por fervore atendi kune kun ili. Ĝis la meznokto, la nokta ĉielo restis la sama, ke la homamaso komencis disiĝi kiel en la du antaŭaj tagoj. Sed Rondo ne foriris, ĉar ŝi sciis, ke vezikoj cere alvenos ĉi tien ĉi nokte. Ŝi sidadis sur benko, kaj tuj kiam ŝi sentis sin dormema, ŝi ekaŭdis krion:

 

“Ho ĉielo, kial estas tiom multe da lunoj!!”

 

Ronda malfermis la okulojn, kaj ŝi vere vidis riveron da lunoj en la nokta ĉielo! La sennombraj lunoj konsistis el sennombraj gigantaj vezikoj, kaj estis malsamaj ol vera luno, ĉar ili ĉiuj estis lunarkoj, jen kreskantaj, jen malkreskantaj, ĉiu el ili estis tiom kristale klara, ke la vera luno ŝajnis tute ordinara, kaj oni nur povis distingi ĝin laŭ ĝia senmova stato inter la majesta lunrivero fluanta trans la ĉielo.

 

Ekde tiam, la ĉielo de la nordokcidenta regiono fariĝis ĉielo de revo.

 

Tage vezikoj en aero ne estis bone videblaj, nur ke okazis ĉie en la blua ĉielo reflekto de la vezika muro, ke la tuta ĉielo en la suno ŝajnis kvazaŭ ondanta surfaco de lago, kaj sur tero malrapide moviĝis ombroj de la vezikoj, gigantaj kaj facile videblaj. La plej splendaj tempoj estis matenkrepusko kaj vesperkrepusko, kiam la leviĝanta aŭ subiranta Suno ĉe la horizonto brile oris la riveron da vezikoj en ĉielo.

 

Sed tiaj pezaĝoj ne daŭris longe, ĉar vezikoj en aero rompiĝis sinsekve. Kvankam pli da vezikoj amase alvenis, aperis pli da nuboj en ĉielo, ke oni ne povis vidi la vezikojn klare.

 

bildo de gb2312
Abonrilata enhavo


povigita de