Ensaluto

Blogoj

bildo de Mike59

LA FANTOMO DE L' OPEREJO (83)

22a ĈAPITRO

 

         Interesaj kaj instruaj aventuroj de unu Perso en la subetaĝoj de l' Operejo.

 

                                                    Rakonto de la Perso.

 

 

La Perso mem rakontis kiel, ĝis tiu nokto, li vane provis eniri la Lago-domon, veturante tra la lago; kiel li eltrovis la enirejon ie en la tria subetaĝo; kaj kiel la vicgrafo de Chagny kaj li mem fine baraktis kontraŭ la infera imagpovo de l' fantomo en la torturĉambro.

 

Jen la skriba rakonto, kiun li lasis al ni (en klarigotaj cirkonstancoj), kaj pri kiu mi ŝanĝis eĉ ne unu vorton.

 

Ĝin mi prezentas kiel ĝi estas, ĉar mi opinias ne devi gardi silenton pri la personaj aventuroj de la "daroga"* ĉirkaŭ la Lago-domo antaŭ ol li troviĝis tie kune kun Raŭlo.

 

Se kelkfoje tiu tre interesa komenco ŝajnas iom forigi nin de la torturĉambro, tio celas nur pli bone alkonduki nin tien – tuj post klarigoj pri tre gravaj aferoj, kaj pri iuj sintenoj kaj agmanieroj de la Perso, kiuj eble iam aspektis eksterordinaraj.

 

                                                    ****************

 

Neretenebla Pasio (8/10)

Averton! Ĉi tiu novelo ĉefe temas pri erotikaĵo! La anonima novelo, tradukita el la ĉina, troveblas ĉe ĉinalingva retejo en ĉi tiu kaj ĉi tiu paĝoj.

 

Ok

Kvankam Mo ne kutimis al manĝaĵo de Sichuan20, ŝi tamen devis agnoski, ke manĝaĵoj de ĉi tiu Sichuan-a restoracio estas tre bongustaj, spicaj tamen ne tro. Kaj la restanta gusto estas tre agrabla. Nur la ondado de intensa juko el inter la gamboj malhelpis tiun, kiu devis esti romantika vespermanĝo. Mo ne kuraĝis grati permane, ŝi nur povis daŭre kunpremi siajn gambojn, por kaŝe kunfroti ilin.

 

Ili ne parolis tre multe dum la manĝo, tamen ili ankaŭ plaĉe interparolis. Post la manĝo Mo volis pagi la kalkulon, sed trovis, ke Lin Hai jam pagis.

 

“Ĉu ni ne interkonsentis, ke mi gastigos vin? Kial vi faris tion?” Mo ĉarme plendis malkontente.

 

“Estas mia feliĉo manĝi kun vi.” Lin Hai ridetis.

 

“Vi… m…” Forta juko atakis, ke Mo neregeble klinis sin kaj premis sian malsupran ventron.

 

“Kio okazas? Ĉu la aĉuloj denove petolas?” “Nu…” La fingroj premantaj la malsupran ventron nereteneble ekgratis kaŝe.

 

“Ni faru tiel, vi venu al mia hejmo, kiu ne estas malproksima de ĉi tie. Mi helpos al vi pritrakti tion, alie vi sentos pli da ĝeno dum la nokto, ĉar tiuj etuloj agis plej aktive nokte.”

 

“Ĉu ne ĝenos vin?…”

 

bildo de gb2312
bildo de Ljeonjiid

.?KRO (KIAL) APERIS ''KROKODILAY'' DIALEKTOY ,BLEJ (PLI) PERFEKTAY ,KOLj (KOL' <= OL) ESPERANTO..

..Ljeonjyid-e (L'eon'їd-e) Dasheevskjij-a (Daŝēvsk'ij-a):

 

.?KRO (KIAL) APERIS ''KROKODILAY'' DIALEKTOY ,BLEJ (PLI) PERFEKTAY ,KOLj (KOL' <= OL) ESPERANTO.. ==> (le ( <= mi) demonstras blej nonlongan varianten pes dasheevica skribmaniere ==>

.?KRO APERIS ''KROKODILY'' DIALEKTY  ,BLEJ PERFEKTY ,KOL' ESPERANT.

 

bildo de Ljeonjiid

?kial ( => ?kro) esperantistoy elektas nur unu artofaritan lingvon Esperanton por lerni kiel rimedo de interlingva komunikado

..Leonyid ( L'eon'їd) Dasheevskjij (Daŝēvsk'ij):

 

.?kial ( => ?kro) esperantistoy elektas nur unu artofaritan lingvon Esperanton por lerni kiel rimedo de interlingva komunikado ,kvazau^ ili estas unulingvay nacionalistoy.

..lerni nur antikvan 130+jiaran Zamenẖˆōfan Esperanton krom qhia pli perfekta nuntempa EsperanteEspa dialekto estas ( => jas) la sama senutila afero ,kiel ,ekzemple ,lerni antikvan grekan lingvon anstatau nuntempa greka lingvo ,!!ja chjiuy lingvoy shanqhas kaj pliboniqhas ,!!echj la angla dum nur 20 jiaroy rimarkeble shanqhiqhis = ŝanq̂iq̂is

 

KIOJN PREPAROJN VI FARAS POR VIAJ INFANOJ?

Estimataj,
KIOJN PREPAROJN VI FARAS POR VIAJ INFANOJ?
"Kaj David diris: Mia filo Salomono estas juna kaj neforta, kaj la domo, kiun oni devas konstrui por la Eternulo, devas esti granda, por ke Lia nomo kaj gloro estu konata en ĉiuj landoj. Tial mi preparados por li. Kaj David multe preparis antau sia morto" (1 Kronikoj 22:5).
Reĝo Davido estis unu el tiaj bonaj patroj en la Sankta Biblio kiu faris adekvatajn preparojn por sia filo, Salomono, sukcesi kie li (Davido) ne povis, precipe en la konstruado de tauga templo por la Eternulo. Jen viro, kiun Dio favoris kaj al kiu Dio donis sukceson en ĉiuj liaj klopodoj. Forgesita filo kiu estis elektita super liaj pli aĝaj fratoj kaj esti oleita fariĝi la reĝo de Izrael, li estis protektita de ĉiuj liaj malamikoj kaj esti starigita kiel la plej granda reĝo en Israelo. En aprezo, li decidis konstrui templon por Dio, sed Dio ne lasis lin fari tion. Li emfaze diris ke lia filo finos tiun taskon. Davido ne sentis ĵaluza de sia filo. Li prefere faris adekvatajn provizojn por la konstruado (vidu: 1 Kronikoj 22:28).
Estas tutmonde akceptita normo ke gepatroj (speciale patroj) devus servi siajn infanojn. Apostolo Paulo deklaris, "Sed se iu ne zorgas pri siaj propraj, kaj precipe pri siaj familianoj, tiu malkonfesis la fidon, kaj estas pli malbona ol nekredanto" (1 Timoteo 5:8). Multaj respondecaj patroj (kaj patrinoj) faras tiojn fidele. Ili faras ĉion ajn por certigi ke siaj infanoj sukcesos je vivo eĉ pli ol si, la gepatroj. Tamen, estas iuj nerespondecaj patroj (kaj kelkfoje patrinoj) kiu ne zorgas pri la nuna bonfarto de siaj infanoj ne menciante pri la estonta sukceso de la infanoj. Lau tiaj nerespondecaj patroj (kaj kelkfoje patrinoj), ne gravas ĉu ili uzas ĉiun ŝancon al sia dispono sen pensi pri tio kio okazos al siaj infanoj en estonteco.

bildo de Adebayo Afolaranmi

La simbolo de la famo(35)

en la imago mi vidis ke mi estas enirinta al la ĉambro kaj la tablon de la estreco preninta kaj forte batinta al la kapo de la estro,poste elirinta ab la pordo kaj preteriginta la serviston kaj irinta,mi jam kisadas la manon kaj la piedon de la redaktoro,kaj diras:Sinjoro redaktoro!kiom multe vi estas afabla,kiom vi estas ĝentila!mi ne havas iun,kaj iun laboron,mi pretas estiĝi en via administrejo servisto aŭ pordisto,mian honorarion ankaŭ vi mem favordifinu! La vojo de la famo malfermiĝus en fronto de mia piedo,la simbolojn kaj sekretojn de la famo,ĉi tiujn rarajn kaj valorajn talismanojn mi grabus,el gajeco pri trovi la solvovojon,sen tio ke mi iru al la ĉambro de la estro kaj forte batu la tablon al la kapo de la estro,mi aliĝis al eskapo el tiu mallarĝa vestiblo,sed ankoraŭ neatinginte al la pordo de la vestiblo mi memoris ke la doktoro estas dirinta:Viaj nervoj estas uzdifektitaj,evitu,kaj vin detenu pri skribadi! Kvazaŭ oni verŝis sitelon da malvarma akvo al mia kapo,mi estiĝis malfirma kaj senrimeda.Mi jam konsolis min kaj instigis por daŭrigo de la batalado kontraŭ malfaciloj,la servisto eligis sian kapon el la ĉambro de la estro kaj diris:Favore envenu!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(34)

envolvas kaj ĉirkaŭplektas mian Esperanton kun virtonomita trudo,pudorkalkulita perforto,kaj abstintitolita manko al superstiĉoj,kvankam la tuta AnglaRusa armeo estas fiaskita batalante kontraŭ mia seksamembro,laŭ rekomendo de la jena frenezulo kaj la Anglaj kaj Rusaj frenezuloj kiuj okupas nian landon en figuroj kaj karakteroj de la samaj adeptoj de la profeto-dio,la vireto ne havas ajnan seksrajton sen adori la reĝon de la reĝoj,kaj superstiĉojn,nu,mia menso jam estas kripla,kaduka,senkapabla,mi eĉ volunte ne povus versi poemon,pro manko de la seksvojo,taktike kaj strategie fiaskita armeo ne povas versigi per mi tiajn poemojn,parto de la sama armeo estante en servado al la sama profeto-dio intermetas alian programon,diskutante kaj eĉ disputante kun siaj kolegoj,ke nu,por havi elirvojon kaj venki aliel,la vireto unue kunseksu,kvankam plenumante kondiĉon,nu,li amikiĝu,sed ne kritikante pri ni pacemuloj.Mi kritikos,mi diros kial kaj kiel oni kripligis min,mi diros kial mi estas steriligita,sen diri tion mi ne amikiĝas,tiu amiko devas scii ĝuste pri mia situacio,alikaze tiu ne estas amiko,male tiu estas servanto al la AnglaRusa fiaskita armeo,kiu post multaj jaroj,post multaj programoj kaj agadoj,ne kapablis versigi per mi religiajn poemojn,kaj ne kapablis laŭdigi la reĝon de la reĝoj,multaj el ties soldatoj informiĝinte pri teorio de Darvino,sekrete aŭ evidente kaj oficiale distanciĝas el la inferaj organizoj de la profeto-dio,tamen la freneza majstro vidas mian kriplecon,neatentante al fiasko de tiuj kiuj min kripligis,la frenezulo promesas al sinjoro  ke ni homigos la vireton se oni permesu ke ni prezentu Esperanton al la publiko kiel servilon al opinioj de niaj socianoj,do laŭ la pretendo de la frenezulo,mi ne estas ano de la socio,aŭ ne havas opinion,mi postulas mian bestan rajton,la frenezulo volas homigi min,la fiaskita AnglaRusa armeo,pretendis ke ni adeptoj de la profeto-dio volas superhomigi,dieskigi lin,je la unua paŝo kiam ili dementis mi

bildo de davud shams hakimi
bildo de Ljeonjiid

INFORME PRI GLOBALA ,KOMUNA POR ChjY LyINGV(e)Y ,SKRyIBMANIERE

..Ljeonjyid-e (L'eon'їd-e) Dasheevskjij-a (Daŝēvsk'ij-a):

..

 

.!!ELEKTI KOMUNAN por diversaj lyingvoj de la mondo ORhThOGRAFyI(J)AN SKRyIBMANIERON necesas ANTA ELEKTO de KOMUNA LyINGVO

POR INTERNACI(,J)A (J)UZADO..

 

..le ( <= mi) montras al vi ( => pem de = dem) dislarqhitan alfabeton de Esperanto:

 

bildo de Mike59

LA FANTOMO DE L' OPEREJO (82)

Karaj legantoj,

Jen la sekva epizodo de via felietono, kiun mi ĵus esperantigis el la fama franca romano de Gaston Leroŭx "Le Fantôme de l' Opéra".

Mi deziras al vi agrablan legadon!

                                      

                                               --------------------------------

 

Tiam li frapis iun muron de la kuvego.

Kaj eble necesas sciigi al la leganto, kiel estis konstruitaj la fundo kaj muroj de tiu giganta kavo.

 

Por malebligi, ke la akvo ĉirkaŭanta la konstruaĵon restu en rekta kontakto kun la muroj, kiuj subtenas la tutan teatran maŝinaron – kies tutaĵo el traboj, lignaĵaro, tolaĵoj pentritaj tempere, nepre restu protektita kontraŭ malsekeco – la arĥitekto devis ĉie konstrui duoblan kovraĵon.

La laboro koncerne tiun duoblan kovraĵon daŭris tutan jaron.

 

Kaj la muron de tiu unua kovraĵo frapis la Perso, dum li parolis al Raŭlo pri la Lago-domo.

 

Por iu sciante pri la arĥitekturo de tiu konstruaĵo, la gesto de la Perso ŝajne montris, ke la mistera domo de Erik estis konstruita ene de tiu duobla kovraĵo – kiu konsistas el unua dika muro masonita kiel palisdigo, poste unu muro el brikoj kaj dikega tavolo el cemento, kaj alia muro plurajn metrojn dika.

 

Aŭdinte la Person, Raŭlo ĵetis sin kontraŭ la vandon kaj atente aŭskultis.

 

... Sed nenion li aŭdis... krom malproksimajn paŝojn, kiuj resonis sur la planko en la altaj partoj de l' teatro.

Abonrilata enhavo


povigita de