Ensaluto

Blogoj

bildo de Ljeonjiid

..GRAV(A) INFORM(E) PRI NOJV(A) GLOBAL(A) ALFABET(E) ,REORDIGÏT(A) P'JEN JELTONAREN yI PLENO NORMIGyIT GRAMATEK ( <= GRAMATyIKE)

..GRAV(A) INFORM(E) PRI NOJV(A) GLOBAL(A) ALFABET(E) ,REORDIGÏTA P'JEN JELTONAREN yI PLENO NORMIGyITA GRAMATEKE ( <= GRAMATyIKE) POR TANDEMAY DIALEKTEY..

 

La simbolo de la famo(34)

kaj estrece legis alvenintajn leterojn,kvankam li ne havis taŭgecon de ĉi tiu digno,sed la estreco pluveskumis el lia stato,kvazaŭ el multaj tempoj li estas estinta la estro,pro troa estreco lia mieno estis aliiĝinta,kaj jam li estis kiel tigrino kies idon iu estu ŝtelinta,kiom ĝentilon kaj respektemon kiujn mi povis serĉi kaj trovi en mia ekzisto,mi kolektis al unu loko kaj miksis al la saluto,kaj humile donis al tiu ekscelenco,nu,li ne estu respondinta,mi ne prenis al la cerbo,aŭ prenis lian neatentemon sed ne venigis tion al mia mieno,post kelkaj momentoj ke estis pasita la tempo de respondo,li levis la kapon kaj rigardis al mi,en lia rigardo kvankam estis estreco,tamen ne estis humiligo aŭ insulto,do mi aliĝis al aserti miajn humilajn direndojn,entempe lia mieno paŭtiĝis,kaj mane aludis al la pordo kaj diris:Iru eksteren kaj iam poste venu!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(33)

la reĝo de la reĝoj drinkis vinon,lia patroreĝo ankaŭ drinkis vinon,kaj sukcesis trudi al nia socio koncesion kun la Anglaj ekspluatantoj pri la petrolo,la reĝo de la reĝoj eblis scii kaj koni diversajn odorojn de la vinoj,li ne sciis kiajn superstiĉojn mi devas plie laŭdadi per miaj poemoj,sufiĉis por tiu diktatoro,ke tiaj aŭ aliaj religiuloj ne plendu ke la jena mizerulo,ke ankoraŭ nehumiligita vireto ne kunlaboras kaj ne servadas al necesaj programoj,oni volis ŝanĝi la signifon de la vino,la vino devis signifi laŭ miaj versendaj poemoj dio,aŭ kono,aŭ sapio,aŭ iu nekomprenebla afero,ke rezulte oni povu signifigi la vinon kiun drinkis Hafez ,kiel iun nedrinkeblan kaj ĉiakaze kiel alian materion,aŭ kiel iun nekonatan materion,oni frapis aŭ aludis al mia genuo,trudante sian postulon,kaj eble iam poste palpis sian okulon,mi ankoraŭ ne sciis ke mia piedo devos esti tranĉita el la genua parto,la psikologo de la psikologoj ne kapablis trovi alian vojon por plenumi programon de la Anglaj ekspluatantoj,kaj la trudon de ties Rusaj spionoj,kiam oni kaŭzis multfoje ekimozon al genuo de mia patrino,kaj aludante al mia piedo palpis sian okulon,mi devis memori,la sablon kiu laŭ la plendoj de mia patrino,oni kvazaŭ estis pleniginta tion al ŝia okulo,mi ankoraŭ ne sciis ke ekzistas sablanomita romano,Anglalingva,en mia lingvo devis esti sabla,en kiu ,Sablanomita infano,havis signon sur sia genuo,ne,tio ne estis nevuso,oni estis tatuinta ponardon sur ŝian genuon,ke ŝi estu konata kiam mankis alia rezono por koni ŝian familion kaj parencon,la sama ponardo devis puni min kun decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,ke se mi legu tiun romanon kaj ŝatu vivmanieron de Sabla,mi estu punita antaŭe,alikaze eblis ke mi legu kaj ŝatu,tian vivmanieron,kaj oni ne informiĝu por puni min senprokraste,nun post kvindekjaroj la psikologo de la psikologoj en nia socio,pro sia frenezeco,ne eblas scii,ke por evakui mian komplekson,mi bezonas traduki tiun romanon

bildo de davud shams hakimi

Neretenebla Pasio (7/10)

Averton! Ĉi tiu novelo ĉefe temas pri erotikaĵo! La anonima novelo, tradukita el la ĉina, troveblas ĉe ĉinalingva retejo en ĉi tiu kaj ĉi tiu paĝoj.

 

Sep

“Saluton.”

 

“Saluton… Ĉu ĉi tie estas la ginekologia departemento?”

 

“Jes ja.”

 

“Do…”

 

“Nu, hodiaŭ mi deĵoras, kaj aliaj ekskursas, bonvole sidiĝu. Ĉu vi iom embarasiĝas, ke renkonti viran kuraciston en la ginekologia departemento? Mi ne povas helpi kontraŭ tio. Mi ja estas kvazaŭ pando ĉi tie. Ĉu io ĝenas vin? Vi povus rakonti iom al mi, kaj unue mi preskribos iom da medikamentoj por vi, post la kvina de la monato kiam virinaj kuracistoj revenos, vi povos reviziti por ekzameno.”

 

“Hm…” Mo multe hezitis, ne sciante kion diri. Ja estis embarase renkonti viran kuraciston en la ginekologia departemento, plie la kuracisto estis tiu, kiu helpis ŝin forpeli la voluptulon en la buso, ŝi sentis kaj embarason kaj neatenditan ĝojon.

 

Mo estis tradiciema sed ne malmoderna, kaj ne absolute rifuzis viran kuraciston en la ginekologia departemento. Tamen fronte al tiu viro, kiu sciis iom da ŝiaj sekretaĵoj, subite ŝi sentis malfacilaĵon ekrakonti, ŝajne tio estis la nedecidema sento.

 

Lin Hai jam renkontis multajn belulinojn. Pri tia unua reago kiam renkonti lin en la ginekologia departemento, li eĉ specife diskutis kun doktoro Zhang Bing14, kiu nun laboris en Sui-Jia-Cang15.

 

bildo de gb2312

Nova malnova filmeto de hispana humuristo

Mi tekstigis dialogon de malnova hispana humura televidprogramo por amikino. Nu, mi nur tekstigis tri erojn de la programo; la eroj, kiujn mi plej ŝatis. La unua ero komencas en la minuto 1:50, la dua en la minuto 21:40 kaj la tria en la minuto 23:00. El la aliaj eroj de la programo, kelkaj estas kompreneblaj sen scipovi la hispanan, aliaj tute ne.

 

La programo estas "Ni en vivo, ni en directo" (Nek viva, nek rekta -elsendo-) de Emilio Aragono. Ano de unu el la plej famaj hispanaj klaŭnaj familioj, kiu frue eliris el la familia trupo kaj fariĝis televida humuristo, tamen ankoraŭ klaŭnstila.

 

Nu, jen ĝi:

 

 
bildo de Novatago
bildo de Ljeonjiid

.?Ĉ'U EsperanteEspe JAS REKVIEME por ESPERANTE oȓ TANDEMA  ĤELPANTE por RENOJVÏGE pes dha ANTÏKVA ARTOFARÏTA MOVE.

..Леонид Дашевский [Льэоньиид Дашээвскьий] = [Ljeonjyid (L'eon'їd-e) Dasheevskjij (Daŝēvsk'ij-a)]:

 

.!!KARAY ( <= KARAJ) DIVERSMOVAY ( = DIVERSLyINGVAY) AMEKEY ( <= AMIKOJ) yI ( <= KAJ) ZELOTEY PES ( <= DE) ESPERANTE ,!RESPONDU:

.?Ĉ'U ( => ?ÏL') EsperanteEspe JAS REKVIEME por ESPERANTE oȓ TANDEMA  ELPANTE por RENOJVÏGE pes dha ANTÏKVA ARTOFARÏTA MOVE.

 

RESTU ENFOKUSIGITA!

Estimataj,

RESTU ENFOKUSIGITA!

"Kaj responde al li Petro diris: Sinjoro, se ĝi estas vi, ordonu min veni al vi sur la akvo. Kaj li diris: Venu. Kaj Petro, malsuprenirinte el la ŝipeto, iris sur la akvo, por veni al Jesuo. Sed vidante la venton, li timis, kaj komencante subakviĝi, li ekkriis, dirante: Sinjoro, savu min" (Mateo 14:28-30).

bildo de Adebayo Afolaranmi
bildo de Mike59

LA FANTOMO DE L' OPEREJO (81)

Samtempe aŭdiĝis iu bruo, kies naturon ili ne povis diveni. Ili nur ekkomprenis, ke tiu bruado ŝajne moviĝis kaj proksimiĝis kune kun la homa flamfiguro. Temis pri knaradoj aŭ pli ĝuste grincadoj, kvazaŭ miloj da ungoj skrapus nigran tabulon – terure neeltenebla bruo kelkfoje farita de ŝtoneto ene de kreto, kiu grincas kontraŭ la tabulo.

 

Ili ankoraŭ retroiris sed la flamfiguro pli kaj pli alproksimiĝis.

 

Oni povis nun tre bone vidi ĝiajn trajtojn. La okuloj estis tute rondaj kaj fiksaj, la nazo iom malrekta kaj la buŝo granda kun pendanta malsupra lipo duoncirkla – preskaŭ similaj al la okuloj, nazo kaj lipo de la luno, kiam tiu ĉi aspektas tute ruĝa, sangoruĝa.

 

Kiel do tiu ruĝa luno glitis en la tenebro, homonivele sen apogpunkto, sen korpo por subteni ĝin, almenaŭ ŝajne? Kaj kiel ĝi tiom rapide moviĝis rekte antaŭen, kun siaj okuloj fiksaj, tiel fiksaj? Kaj de kie venis tiuj grincado, krakado, knarado, kiujn ĝi kuntrenis?

 

Iun momenton, la Perso kaj Raŭlo ne plu povis retroiri kaj ili platigis sin kontraŭ la muro, ne sciante kion okazigos tiu nekomprenebla fajrofiguro kaj, precipe nun, tiu bruado pli forta, pli svarma, pli vivanta, pli "multnombra", ĉar tiun bruadon certe faris centoj da bruetoj, kiuj moviĝis en la tenebro, sub la flamo-kapo.

 

Antaŭeniras tiu flamo-kapo!... jen ĝi venas kun ties bruado!... jen ĝi estas tuj apud!...

 

Kaj, premataj kontraŭ la muro, pro hororo ambaŭ viroj sentas siajn harojn stariĝi sur la kapoj, ĉar ili ekscias nun de kie venas tiuj mil bruetoj. Ili venas arigataj en la ombro, rulataj de etaj sennombraj rapidaj fluaĵoj, pli rapidaj ol la ondoj trotantaj sur la sablo dum alta tajdo, etaj noktofluaĵoj ŝaŭmantaj sub la lunbrilo, sub la flamo-kapo-luno.

 

Neretenebla Pasio (6/10)

Averton! Ĉi tiu novelo ĉefe temas pri erotikaĵo! La anonima novelo, tradukita el la ĉina, troveblas ĉe ĉinalingva retejo en ĉi tiu kaj ĉi tiu paĝoj.

 

Ses

Lunde kiam ŝi venis al la oficejo, Mo vidis, ke Wu kiel kutime bonhumore salutas ŝin, kvazaŭ nenio okazis. Tio lasis Mo malstreĉi sin iom.

 

Dum la vojo al la oficejo, Mo daŭre sentis maltrankvilon, ne sciante, kiel kondutis kun Wu. Vidinte, kiel li kondutas, ŝi ektrankviliĝis, tamen samtempe sentis iom da riproĉo, neatendante ke li kondutis kiel senkulpulo, eĉ ne telefonis ŝin dimanĉe.

 

Kvankam ŝi pro timo malŝaltis sian telefonon, ŝi tamen ne trovis meŝagon pri maltrafita telefona alvoko. Tiu tago ne estis dum sendangeraj tagoj, do Mo devis iri al apoteko mem por aĉeti kontraŭkoncipan medikamenton. Ununokta amafero kun kolego verŝajne ne gravis, sed kiel ili kondutu sin poste vere estis granda problem.

 

Mo kaj salutis Wu ridetante per “Bonan matenon”, kaj babilis kun Wang pri lasttempaj novaĵoj ridante. Neatendite, estis Liu, kiu ŝajne rimarkis ion, dirante: “Mo, vi estas vere bela hodiaŭ.”

 

Wu ankaŭ alproksimiĝis ridante, kaj diris: “Tio tamen ne pravas, en kiu tago nia Mo ne estas bela? Ŝi estas same bela ĉiutage.”

 

Sidiĝinte, Mo trankviligis sin, pensante: Wu ĝuste kondutis tiamaniere. Ĉu male li montrus sin maltrankvila, por ke ili ĉiuj rimarku tion? Tio ne eblus.

 

bildo de gb2312

La simbolo de la famo(33)

ĝis tiam tiommulte mi estis en la penso pri la famo kaj orgojlo,ke ne estis veninta al mia kapo,penso pri serĉi kuracvojon,la doktoro post multaj priesploroj antaŭavertis al mi pri legadi kaj skribadi,prohibis ankaŭ al mi versi poemon kaj skribi rakonton kiuj kaŭzis al astenio de miaj nervoj kaj uzdifektiĝo de miaj okuloj,kaj diris ke se mi ne konsideru la rekomendon kaj malobeu la ordonon,la lumo de miaj okuloj plie reduktiĝos,kaj eblas ke mi komplete blindiĝu,tiel ke mi jam estas estiĝinta,tiuulo diris ke li frue iros al vojaĝo kaj ne povas observadi al mia kuraco,kelkfoje mi iris al lia domo,oni diris ke li ne ĉeestas,lastfoje oni diris ke li estas irinta al vojaĝo,mi jam sciis ke li estas intermetinta ekskuzon kaj ne akceptas min,mia panjo ŝparinte el mono kiu estis por elspezi pro  la domo,iris al pilgrimo,ŝi ne kredis ke mi blindiĝos,nune ankaŭ mian blindiĝon ŝi atribuas al diaj destinoj,kaj sian pilgrimon ankaŭ kalkulas kiel la volon de la dio,kiam la panjo iris,miaj okuloj jam estis estiĝintaj pli bonaj,mi zorgis la domon kaj ripozis,por aĉeti manĝaĵon ankaŭ mi ne iris,mi sendis Zulfeli-on aŭ Ĥajrull-on,multe dormis mi timante pri evantuala blindiĝo,malmulte pensis,ne legis nek skribis,imagkapablon kaj iluzipovon mi jam klopodis mortigi en mia ekzisto ke miaj uzdifektitaj nervoj akiru potencon kaj elteneblon,se la jena stato daŭrus,mi ĵuras al la animo de Zulfeli,principe mi ne blindiĝus,la panjo kun miloj da dolĉaj memoroj revenis el la pilgrimo,kaj mi por lukri jam okupiĝis al labori en loko,la penson pri la jena laboro Zulfeli faligis al mia kapo,por liberiĝi el ligo kaj kateno kiu estis adori la famon,ne estis alia vojo,kiam mi parolis ĉiuspire pri la arto,li diris:Ĉu por plibone vivi estas nur unu vojo?resti viva kaj sana mem estas arto,se vi estas pli artuda ol aliaj,plibone vivu,iru trovi profesion,laboron,kun ĉi tiu superplena inteligento kaj klarvida okulo,ne pasos multa tempo ke vi estiĝos majstro,se vi ne volis honorarion de la m

bildo de davud shams hakimi
Abonrilata enhavo


povigita de