Ensaluto

Blogoj

bildo de Mike59

LA AŬTUNAJ MUŜOJ - IRENE NEMIROVSKY (11)

7a ĈAPITRO

 

 

La unuaj monatoj de Pariza vivo por la familio Karino estis kvietaj.

 

Nur aŭtune, kiam la juna Andreo revenis de Bretonio, kaj necesis pripensi pri establiĝo, komencis manki la mono.

 

La lastaj juveloj estis jam delonge venditaj.

Restis nur eta kapitalo, kiu ebligos vivteni du-tri jarojn...

Sed poste?

 

Kelkaj rusianoj estis establintaj restoraciojn, kabaredojn aŭ etajn komercejojn.

 

La Karinoj, kiel la aliaj, per sia lasta mono aĉetis kaj meblis butikon en la fundo de korto.

Tie ili komencis vendi kelkajn manĝilarojn, kiujn ili sukcesis kunpreni kun si, la puntojn kaj la ikonojn.

 

Unue, neniu aĉetis ion.

 

En oktobro necesis pagi la luprezon.

Poste, Andreon oni devis sendi al Nico. La aero de Parizo kaŭzis al li sufokokrizojn.

 

Ili intencis transloĝiĝi.

Oni proponis al ili malpli multekostan apartamenton apud la Porte de Versailles*, sed ĝi havis nur tri ĉambrojn, kaj kuirejon mallarĝan kiel murŝranko.

 

Kie loĝigi Tatjanan Ivanovnan?

Ne eblis devigi ŝin supreniri ĝis la sesa etaĝo pro ŝiaj malsanaj kruroj.

 

Dume, ĉiu monatofino estis pli malfacila ol la antaŭa.

VI BALDAU REFORTIGXOS!

Estimataj,

VI BALDAU REFORTIĜOS!

"Arbo havas esperon, se ĝi estas dehakita, ke ĝi denove ŝanĝiĝos, kaj ĝi ne ĉesos kreskigi branĉojn. Se ĝia radiko maljuniĝis en la tero, kaj ĝia trunko mortas en polvo, tamen, eksentinte la odoron de akvo, ĝi denove verdiĝas, kaj kreskas plue, kvazau ĵus plantita" (Ijob 14:7-9).

La Joruboj havas multajn pensigemajn diraĵojn. Antau nelonge, unu el tiaj diraĵoj venis en mian penson. Jen ĝi: "Ti eni ti o be igi ni o ju, igi yo ruwe." [Lauvorte, tiu kiu faligis arbon devas esti hontoplena ĉar la arbo baldau denove verdiĝos.] La supra citaĵo el la Sankta Biblio konfirmas la joruban diraĵon. Tamen, venis en mian penson ke la tiel nomata arbo spertos ian periodon. Ĉi tiu ŝanĝa periodo estas ĝenerale ne plaĉa ĉar la arbo provas adaptiĝi al la nuna situacio. Tamen, siatempe, ĝi reakiros siajn plenajn forton kaj belon kaj eĉ produktos fruktojn.

Multaj homoj ankau jam estis "faligitaj" de aliaj homoj iamaniere. Tio eble estas per trompado, fraudo, friponado, rabado, maldungado je laborejo, neado de justaĵo, kaj similaj. Sendube, la persono kiu estas "faligita" travivos ian emocian traumaton. Li eble kulpigas tiun kiu "faligis" lin. Li eble kulpigas sin pro sia sufero. Li eĉ eble kupigas Dion pro permeso de la malfeliĉo. Tia persono eble permesas al la sufero blindigi lin de la vido de aliaj rimedoj de progreso. Tamen, tia homo ja refortiĝos baldau. Je la sento de la odoro de akvo, li denove verdiĝos kaj kreskos plue, kvazau ĵus plantita kaj produktos  fruktojn.

bildo de Adebayo Afolaranmi

La simbolo de la famo(74)

benita estu!benita estu ĉiuj socioj kiuj produktas saĝajn personojn!el mia blindeco,el la okulo,el la etfingro,fingro,eta,eto,malgranda,malgrandeco,malgrando,mi devis memori virinojn kiuj humiligis min kaj punis ke kial mi ne obeas despotojn,jam nevidante ke virino palpas angulon de sia okulo,mi devis memori tion,kaj el tiu memoro memori ke la virinoj palpas siajn orelojn,kaj memori la postulon kies fonto estis decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj:Aŭskutu soldato!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(73)

ejakulvojon prohibante leĝan provizoran edziĝon al mi por laŭdigi la reĝon de la reĝoj kaj religiajn superstiĉojn,rezulte mi perpleksiĝis,kaj ĝuste diris ke ili baris mian vojon,do la Anglaj frenezuloj supozis ke mi sabotas kontraŭ ilia armeo,kaj kiam ne povis kredigi al niaj superuloj sian misan pretendon por mortigi min,oni duone mortigis min,kaj donis mian vivan kadavron al mia patro por kontroladi min kaj versigi postulatajn poemojn,ĉiujn vojojn oni fermis al mia patro,ke li ankaŭ akceptu neceson de mia obeo kaj cedo,la Rusa parto de la AnglaRusa armeo,ĝuste distingis ke mi baraktas por ne versi la postulatajn poemojn,ili ne venĝis min nek punis pro tio,laŭ mia distingo,nu diveno,supozo,tamen daŭrigis sian opresion volante kompleksigi min kaj produkti teroriston kaj prefere migrigi eksterlanden,la Anglaj frenezuloj trudemante sian missupozon kaj erardistingon kun rekomendo de la freneza majstro konsilis ke nia armeo preparu ĉambron kaj min sendu tien por funkcii en soleco havante paperojn kaj plumojn anstataŭ fari malfacilajn laborojn de la armeo…,la ĉambro situis apud oficejo de antiinformoj,tie mi devus versadi postulatajn poemojn sub protekto kaj kontrolo,ili argumentis ke se iu baru la vojon de la vireto,ni konos tiun kaj punos,la reĝo de la reĝoj kiu suspektis pri siaj subuloj akceptis tiun programon kaj dankis tiujn frenezulojn,neniu en nia religia socio demandis min,kiel oni baras vian vojon?la ĝusta respondo estis mi mem,eĉ atribuante min al amikeco de tiuj adeptoj de la profeto-dio,ke se oni devigis min kaj sukcese versigis per mi poemojn en laŭdo de la reĝo,rezulte miaj poemoj ankaŭ senhonoru la reĝon,ĉar en nia socio la plebo ne respektis tiujn AnglaRusajn armeanojn,kaj niaj sciencistoj ordinare sekvis la vojon de la plebo,mi sabotis kontraŭ mi mem,senhonorante min kaj atribuante min al amikeco de tiuj perfortantoj kaj tiuj kiuj trudis siajn opiniojn,mi ne sciis ke la adeptoj de la profeto-dio estas membroj de la AnglaRusa armeo,ka

bildo de davud shams hakimi
bildo de Ljeonjiid

..ALVOKO UZI en GRAVAY NACIĵAY LÏNGVOY kaj en ESPERANTO KOMUNAYN LITERARON ,CIFERARON ,ORTOGRAFIĵAN SKRÏBMANIEERON ,NUMERALOYN

..Ljeonjyid-e (L'eon'їd-e) Dasheevskjij-a (Daŝēvsk'ij-a):

..ALVOKO UZI en GRAVAY NACIĵAY LÏNGVOY kaj en KVAZAÛNACIĵA ESPERANTO KOMUNAYN LITERARON kaj CIFERARON ,ORTOGRAFIĵAN SKRÏBMANIERON kaj APARTAYN ASISTAYN VORTOYN --+ NUMERALOYN..

..komuna por ĉ'y ( <= ĉ'iuy) lingvy ortografia skribmaniero almenau^ nur per latinay literoy plisimpligas lernadon de ( => pes) fremday lingvoy ,inkluzive pes ( <= de) Esperanto

Pasvortoj pli sekuraj

Mi opinias indan aferon scii pri Dajsvaro. Dajsvaro estas metodo por elekti sekurajn pasvortojn, fakte, pasfrazojn. Eble por kelkaj aferoj estas pli bone elekti ĉi tian pasfrazon ol tro facila pasvorto aŭ tro malfacila, kiel tiuj, kiuj havas strangajn signojn (@#~%&...) facile forgeseblajn. Nu, legu la vikipedian artikolon alireblan per ĉi tiu ligilon. Tie, fine de la artikolo, estas ligilo al esperanta retejo, kiu havas bezonotan esperantan vortliston. Ankaŭ en la vikipedia artikolo, oni havas ligilojn al alilingvaj artikoloj. Tamen, se oni volas legi ion en la hispanlingva vikipedio, uzu ĉi tiun ligilon.

bildo de Novatago
bildo de Mike59

LA AŬTUNAJ MUŜOJ - Irène Némirovsky (10)

6a ĈAPITRO

 

 

Iun tagon en aŭgusto, kiam Cirilo revenis, la Karinoj okazigis meson por la eterna ripozo de l' animo de Jurij.

 

Ili ĉiuj piediris kune ĝis la strato Daru*.

La tago estis admirinde bela; la suno flagris en la blua ĉielo.

Sur la avenuo de Ternes** estis foiro en la plena vento kun senbrida muziko kaj polvo...

 

La pasantoj scivole rigardis Tatjanan Ivanovnan, ŝian nigran ŝalon sur la haroj kaj ŝian longan jupon.

 

En la strato Daru, la meso estis celebrita en la kripto de la preĝejo; la kandeloj dolĉe kraketis kaj, inter la religiaj kantoj, aŭdiĝis la frapetoj de gutoj de varmega vakso falantaj sur la kahelojn.

 

"Por la ripozo de l' animo de la servisto de Dio, Jurij..."

La pastro, maljuna viro kun longaj tremantaj manoj, mallaŭte parolis per milda kaj obtuza voĉo.

 

La Karinoj silente preĝis; ili ne plu pensis pri Jurij : li estis ja trankvila, dum ili devos tiom multe plu iradi laŭ malluma kaj longa vojo.

"Dio mia, protektu min... Dio mia, protektu min..." ili diris.

 

Nur Tatjana Ivanovna, surgenue antaŭ la ikono, kiu malforte brilis en la duonlumo, tuŝis per sia klinita frunto la malvarmajn kahelojn.

Ŝi pensis nur pri Jurij, preĝis nur por li, por lia savo kaj lia eterna ripozo.

 

Urso en la kavo

Jen infankanteto:

bildo de Pablo

La simbolo de la famo(73)

nefinitaj kontaktoj de niaj junaj kaj krudaj kaj sanaj korpoj tiris nin al tia sufero kaj kolero ke eĉ la malvarma akvo de liberaj maroj en kies subo ni povus ungumi unu la alian,ne dormigus tiun koleron,ni forkure rifuĝis el la kafejo al la bordo,niaj familianoj sidis en la kafejo...ni trovis vakan amplekson de sablejo,tie sub la violkolora ombro de ruĝeskaj kavernsimilaj ŝtonoj,mallonge sed kun multaj entuziasmo kaj varmo ni karesis unu la alian,en tiu nokto Anabel por ĉi tiu kontakto,povis trompi siajn malicajn familianojn kiuj zorgis pri ŝi,en la bosko de malantaŭa parto de ilia domego ni trovis lokon por sidiĝi sur malaltan ŝtonan ruinitan muron...kiam mi kisis ŝian lipangulon kaj varmegan orellobon ŝi tremis en si kaj konsterniĝis...ŝi estis nuda sub sia fajna ĉemizo,ŝiaj piedoj,ŝiaj belaj kaj varmaj piedoj ne estis proksimaj unu al la alia,kiam mia mano situis sur tion kion mi serĉis,ŝi sidiĝis iome alten al mi,kaj kiufoje en tiu sia sensimila ebrieco ŝi atingis al punkto ke volis kisi min,klinis sian kapon kun kalma kaj malsolida movo kaj mian pojnon premis al inter siaj nudaj genuoj,kaj duone reduktis la premon kun blovsono el la varma spiro kiu trafis al mia vizaĝo,por lasi sin el la doloro de la amo unue rigide ŝiajn malsekajn lipojn frotis al miaj lipoj,ĵetumante siajn harojn al la malantaŭo foriĝis el mi,denove en la sama obskuro proksimiĝis al mi kaj lasis ke mi suĉu ŝian apertan buŝon...

bildo de davud shams hakimi

Sabla(72)

la vireto devas blindiĝi,la profeto-dio estas ordoninta:Blindiĝu por vidi mian gracian vizaĝon,li ne estas ordoninta ke katarakto!blindigu ĉi tiun mizerulon!aŭ diabeto,aŭ operacio pri la katarakto...tamen en nia religia socio la nubo kaj la vento kaj la luno kaj la suno kaj la firmamento kaj rezulte la freneza majstro de Esperanto devas plenumi kaj almenaŭ proponi la plenumiĝon de la sama ordono,aliaj vojoj por versigi religiajn poemojn kaj laŭdigi la reĝon de la reĝoj dum pli ol sesdekok jaroj ne povis kaj ne povas konduki min al plenumiĝo de iliaj intencoj,la frazoj kiujn ordone kantis la oficiro,iam havis diferencajn erojn komparante kun la frazoj de alia oficiro,tamen devis havi komunan rezultigon kun aliaj kantoj sub kontrolo de persekutataj torturantoj kaj persekutantaj turmentantoj:Ĉu ĉiuj varmas vi?-Jes jes ekscelenco!-ĉu ĉiuj bonas vi?-Jes jes ekscelenco!

bildo de davud shams hakimi
Abonrilata enhavo


povigita de