Ensaluto

Blogo de Adebayo Afolaranmi

CXIUJ ESTAS BONVENAJ

Estimataj,

ĈIUJ ESTAS BONVENAJ

 "Jen mi staras ĉe la pordo kaj frapas; se iu audas mian voĉon kaj malfermas la pordon, mi eniros al li kaj manĝos kun li, kaj li kun mi" (Apokalipso 3:20).

Unu el la neforgeseblaj spertoj, kiujn mi havis kiam mi estis en Unuiĝinta Reĝlando (UK) antau jaron, estis mia partopreno kun la Internacia Renkontiĝo (International Meeting Point  [IMP]) (regita de Eklezio Presbiteriana Irlando) situanta sur Lisburn Road, Belfasto, Nord-Irlando, kiu servas migrantojn kaj azilserĉantojn en la urbo. Mi ĵus translokiĝis al tiu parto de la urbo, kaj mi esploris la areon, kiam mi vidis la signon de la centro. Kiel scivola kiel mi estis dum mia fremdado en la lando, mi eniris en la centron kaj demandis de oficisto, kion la centro estas. Mi konsciis, ke ĝi estas centro, kie ĉiuj estas bonvenaj ĝui "ampleksan varion da helpo kaj servoj [por] tiuj, kiuj trairas ĝiajn pordojn per servado de manĝaĵoj kaj trinkaĵoj en la kafejo, proponante lauleĝajn konsilojn, prizorgante klasojn de anglalingvo, prenante homojn aĉeti, helpante al la senlaboruloj trovi laborojn kaj gvidante bibliajn studojn." Dum preskau kvin monatoj mi vizitis ĉi tiun centron por ĝui ĝiajn servojn. Ĉi tiu centro estas en ĉefa vojo en la urbo, sed ne ĉiuj en la urbo (precipe migrantoj kaj azilserĉantoj) zorgas viziti la centron kaj uzi la instalaĵojn provizitajn kaj servojn en la centro. Nur tiuj, kiuj zorgas viziti la centron, ĝuas, kion la centro devas proponi.

bildo de Adebayo Afolaranmi

KIO ESTAS VIA KUPRA SERPENTO?

Estimataj,
KIO ESTAS VIA KUPRA SERPENTO?
"Ne faru al vi idolon, nek bildon de io, kio estas en la ĉielo supre au sur la tero malsupre au en la akvo sub la tero" (Eliro 20:4).
"[Ĥizkija] forigis la altaĵojn, rompis la statuojn, dehakis la sanktajn stangojn, kaj disbatis la kupran serpenton, kiun faris Moseo; ĉar ĝis tiu tempo la Izraelidoj incensadis al ĝi, kaj oni nomis ĝin Neĥuŝtan" (2 Reĝoj 18:4).
Je sia vojo al la Promesita Lando en la dezerto, la Izraelidoj fariĝis nepaciencaj kaj diris kontrau Dio kaj sia estro, Moseo. Tial, la Eternulo sendis al ili venenajn serpentojn kiuj mordis ilin kaj multaj el ili mortis. Post kiam la popolo pentis, Dio diris al Moseo fari kupra serpenton kaj levi ĝin, ke iu ajn kiu rigardus al ĝi vivos. Moseo faris kiel Dio instruis kaj ju pli da popolo Izraela kiu rigardis al la bildo, des pli pretervivis la venenon de la mortintaj serpertoj (vidu: Nombroj 21:4-9). Interese, la popolo Izraela konservis la kupran serpenton dum jarcentoj kaj incensadis al ĝi. Alivorte, tio kion Dio uzis kiel tipon por savi la Izraelidojn el katastrofo estis turnita de ili al dio (nomita Neĥuŝtan) kiun ili adorservis! Reĝo Ĥizkija detruis la bildon post centoj da jaroj.
Nuntempe, homoj havas multe da ŝajnaj kupraj serpentoj kiujn ili adorservas scie au nescie. Eĉ, kelkaj kristanaj konfesioj kaj eklezioj partoprenas je ĉi tiu eraro. Ili jam turnis multajn aferojn kiujn Dio uzis iam por plenumi Siajn celojn je iliaj vivoj al kutimoj. Tiaj aferoj jam fariĝis tradicioj kiuj konkuras (au eĉ anstatauas) la vorton de Dio! Ne gravas kiom bonaj tiaj tradicioj povus esti, oni devas forlasi ilin.
Kiuj estas viaj ŝajnaj "kupraj serpentoj"? Ili necese eble ne estas fizikaj bildoj. Je kia honoro vi ankorau "incensadas"? Kontrolu viajn vivon, kredojn kaj kutimojn. Io ajn kio ne konformas al la vorto de Dio devas esti forlasata, ne gravas kiel populara ĝi estas.
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro).

bildo de Adebayo Afolaranmi

ROK' ETERNA

Estimataj,

ROK' ETERNA

 "Ĉar Li kovros min en Sia kabano en la tago de malbono; Li kaŝos min en sekreta loko de Sia tendo; Sur rokon Li levos min." (Psalmo 27:5).

La himno "Rok' eterna" estas unu el la plej konataj kaj plej amataj himnoj. Augustus M. Toplady (1740-1778), pastoro de Anglikana konfesio, verkis ĝin. La forta deklaro de la himno pri Jesuo Kristo kaj Lia faro sur la kruco kiel la ununura espero de savo por homo el juĝo kiun lia peko meritas donas al ĝi lokon de honoro inter himnoj de graco. La analogio de Jesuo Kristo al roko havas siajn radikojn en la Sankta Biblio. Efektive, la vorto "roko" estas kutime uzata figure en la Sankta Biblio por diskuti pri Dio kaj Jesuo Kristo. Kiel Roko, Dio estas la Kreinto (Readmono 32:18), la forto de Lia popolo (Readmono 32:4), la defendo kaj rifuĝo de Lia popolo (Psalmo 31:2-3; 94:22), kaj la savo de Lia popolo (Readmono 32:15; Psalmo 89:26). En la Nova Testamento, Jesuo Kristo estas la Roko el kiu la Spirito de vivo fluas (Johano 4:13-14; 1 Korintanoj 10:4), la fondaĵo de la eklezio (Mateo 16:18) kaj ĝia bazangula ŝtono (Efesanoj 2:20). Aludante al la Izraelidoj dum ilia vagado en dezerto, Paulo skribis, "...ĉar ili trinkis el spirita roko, kiu ilin sekvis; kaj la roko estis Kristo" (1 Korintanoj 10:4). Paulo ŝanje aludis al la okazaĵo rakontita en Eliro 17:6. Moseo, je la ordono de Dio, frapis la rokon en Horeb, mirakle elportante bezonitan provizon de akvo por la popolo de Dio. La fizika roko estas la bildo de Jesuo Kristo frapita por provizi la "akvon" bezonatan por kontentigi la spiritan bezonon de pekanta homo. Aldone, estas multaj versikloj de Malnova Testamento al la Eternulo kiel la "Roko" au "Roko de savo".

bildo de Adebayo Afolaranmi

NE NUR ESTU KANALO DE BENOJ!

Estimataj,
NE NUR ESTU KANALO DE BENOJ!
"Mi estas la vinberarbo; vi estas la branĉoj; kiu restadas en mi, kaj mi en li, tiu donas multe da frukto; ĉar sen mi vi nenion povas fari" (Johano 15:5).
Estas komuna afero audi homojn deziiri esti kanalo de la benoj de Dio al aliaj. Tio ankau estas mia deziro. Fakte ĝi estas parto de la celoj de mia vivo ekde mia infanaĝo. Tamen la deziro de Jesuo Kristo estas, ke Liaj sekvantoj ne nur estu kanaloj de Liaj benoj al aliaj, sed ke ili ankau partoprenu en la benoj. Li artikis ĉi tion en Sia kategoria deklaro citita supre.
Kio estas kanalo? Kanalo povas esti difinita en multaj manieroj precipe en informoj kaj komunikado. Tamen, simple por la celo de ĉi tiu mesaĝo, kanalo estas rimedo au ilo per kiu io pasas de unu fino al la alia. Kondukilo, pado, tubo, pasejo, inter aliaj estas aliaj vortoj uzataj por kanalo. Ili ĉiuj havas unu aferon komuna: ili ne profitas per tio, kio tra ili pasas. Ili estas nur periloj por pasigi aferon de unu loko al la alia.
Multaj homoj estas nur kanaloj de la boneco kaj benoj de Dio al aliaj. Ili estas kiel signaĵoj. Ili permesas al Dio uzi ilin por potence beni aliajn, sed ili ne estas partoprenantoj de la benoj. Ne mirinde, ili ne portas la deziritan frukton, kiun Jesuo Kristo volas, ke ili portu. Rimarku, ke tiaj homoj abundas hodiau en la mondo. Ili estas tiuj, kiujn Jesuo Kristo diros, ke Li neniam konis, malgrau la fakto ke ili "profetis en [la nomo de Jesuo], kaj en [la nomo de Jesuo] elpelis demonojn, kaj [la nomo de Jesuo]faris multajn potencaĵojn" (Mateo 7:21-23).

bildo de Adebayo Afolaranmi

DONU FRUKTON AL LA GLORO DE DIO

Estimataj,

DONU FRUKTON AL LA GLORO DE DIO

"En tio mia Patro estas glorata, ke vi donas multe da frukto; kaj vi estos miaj disĉiploj" (Johano 15:8).

Ĉu vi povas imagi planti arbon, kiu rifuzas doni deziritajn fruktojn? Kion vi farus al tia arbo? Kiel vi traktus arbon, kiu donas fruktojn je la venonta sezono?

La parolado de Jesuo Kristo, kiu estas registrita en Johano 15, estis parto de Lia adiaua parolado al Siaj disĉiploj. Kelkaj bibliaj erudiciuloj kredas, ke la parolado estis transdonita en la Templo, kie estis ora vinberarbo kiu simbolis la vivon de Israelo kiel la vinberarbo de Dio. Aliaj erudiciuloj kredas, ke ĝi estis transdonita sur la Monto Olivarba, kie estis multaj vinberarboj kaj olivujoj. Ĉi tiu parolado estis la lasta "MI ESTAS"-a diraĵoj el la sep tiaj diraĵoj en la Evangelio de Sankta Johano. Jesuo Kristo deklaris: "Mi estas la vera vinberarbo... vi estas la branĉoj; kiu restadas en mi, kaj mi en li, tiu donas multe da frukto... "(Johano 15:1, 5).

La analogio de la vinberarbo estis konata al la disĉiploj de Jesuo Kristo, ĉar en la Malnova Testamento, la popolo Izraela estis nomata vinberarbo de Dio (Psalmo 80:8-16, Jesaja 5:1-7, Jeremia 2:21). Estis domaĝe, ke la popolo Izraela malsukcesigis Dion en ne porti la deziritan bonan frukton. Ili fariĝis sovaĝa vinberarbo. Do Jesuo Kristo aludis al Si mem kiel la vera Vinberarbo ĉar Li faris la volon de Sia patro, kaj Lia persona vivo atestas pri ĝi. La sekreto de tio estis, ke Dio, la Ĝardenisto, zorgis pri ĉio, kion Li faris. Vinberarbo estas la komuna vinberarbo, kiu estas svelta kaj rampa sur la planko au klinaj apogoj. Ĝi estas unu el la elstaraj plantoj en Palestino. Vi povas kompari ĝin al iu elstara arbo en via najbararo.

bildo de Adebayo Afolaranmi

VI BALDAU LAUDOS DION

Estimataj,

VI BALDAU LAUDOS DION

"Laudu, ho popoloj, nian Dion, Kaj laute audigu Lian gloron. Li donis vivon al nia animo, Kaj ne lasis falŝanceliĝi nian piedon. Car Vi esploris nin, ho Dio; Vi refandis nin, kiel oni refandas arĝenton. Vi enirigis nin en kaptilon, Vi metis ŝarĝon sur niajn lumbojn; Vi rajdigis homojn sur niaj kapoj; Ni trapasis fajron kaj akvon, Sed Vi elirigis nin en bonstaton" (Psalmo 66:8-12).

Psalmo 66 estas unu el la dankecaj psalmoj. Ĝi estas alvoko por laudi Dion pro Liaj timindeco, potenco, mirindaj faroj, regno, kaj gvideco sur Siaj homoj. Tamen, la psalmisto donis alian kialon por laudo de Li: Li elirigis Siajn homojn el malfeliĉaĵo. Farante ĉi tion, Li esploris ilin; Li refandis ilin je fajro de vivo (kiel oni refandas arĝenton au oron) por ke ili estu rafinitaj; Li igis ilin suferi multajn malfeliĉaĵojn; Li eĉ lasis homojn brutali ilin. Tamen, finfine, Li elirigis ilin en bonstaton. Efektive, Li estu laudata!

Dio traktas Siajn homojn same nuntempe. Li esploras ilin. Li lasas ilin trapasi multajn malfeliĉaĵojn de vivo. Kelkfoje, Li lasas homojn mistrakti ilin. Tamen, je ĉi tio, Li estas kun ili. Li promesis, "Kiam vi transiros akvon, Mi estos kun vi, kaj trans riverojn, ili vin ne dronigos; kiam vi iros en fajron, vi ne brulvundiĝos, kaj flamo vin ne bruligos" (Jesaja 43:2. Vidu ankau: Psalmoj 23:4; 46:4-7; 91:15; Jesaja 41:10). Li baldau igos ilin venki ĉi tiujn malfeliĉaĵojn, kaj ili laudos ilin.

bildo de Adebayo Afolaranmi

TEMPLEN POST RIKOLTO-FIN'

Estimataj,
TEMPLEN POST RIKOLTO-FIN'
"Eniru en Liajn pordegojn kun dankado, En Liajn kortojn kun laudado. Gloru Lin, benu Lian nomon" (Psalmo 100:4).
Kiel iu, kiu kreskis parte en terkultura komunumo, kaj parte en kio nuntempe povas esti rigardata kiel tradicia preĝejo, mi facile identiĝas kun Henry Alford, anglikana kleriko de 19a jarcento, kiu verkis la himnon "TEMPLEN POST RIKOLTO-FIN'", kiu fariĝis tradicia kanto de rikolto, kiu nun estas asociita kun la Tago de Danko. Kiel ajna alia persono, kiu iam vivis en terkultura komunumo, mi scias la gravecon, kiu estas asociita kun la rikolto. La frukto de la laboro de la tuta jaro dependas de la rikolto. Ĉi tio ne povas esti plenumita ĝis la rikolto estas preta kaj kiu devas esti rikoltita diligente, ke pestoj au vetero ne difektu la rikolton. Dum la okupata rikoltosezono, kamparanoj lauvorte laboras senlacaj por fari la laboron. La kamparanoj malstreĉiĝos kaj festos nur post la rikolto. Nu, se vi ne havus tiun travivaĵon, vi povus aprezi la urĝecon de limtempoj, la ĝojon de grava laboro bone farita, kaj la helpon de ripozo post okupata tempo ĉe la laboro.

bildo de Adebayo Afolaranmi

STARIGXU POR JESUO

Estimataj,
STARIĜU POR JESUO
“Staru do, ĉirkauzoninte la lumbojn per vero, kaj surmetinte la kirason de justeco” (Efesanoj 6:14).
La populara himno, "STARIĜU POR JESUO", estis inspiro, kiun D-ro George Duffield, Jr. (1818-1888) ricevis el la mortaj vortoj de sia amiko, Pastoro Dudley Atkins Tyng (1825-1858): "Stariĝu por Jesuo, patro, kaj diru al miaj fratoj de la diservo stari por Jesuo.” Tyng estis fekunda predikisto en la frua dek-naua jarcento en Filadelfio, Usono. La brako de Tyng estis amputita pro lezo, kiun li ricevis en akcidento, kiun li havis kun sia mulo en sia bieno, kaj tio kondukis al sia morto malmultajn tagojn poste. Duffield, Jr. estis movita de la mortantaj vortoj de Tyng ke li predikis je la sekva dimanĉo, admonante sian komunumon stari firme por Jesuo Kristo. Lia teksto estis Efesanoj 6:14, "Staru do, zoninte vian talion kun vero, metante sur la kirason de justeco." Je la fino de la prediko li recitis poemon, kiun li verkis. La poemo estas la vortoj de la himno, " STARIĜU POR JESUO".
Ĉi tiu himno havas klare militan tonon ĉar ĝi rilatas al kredantoj kiel kristanaj soldatoj, kaj bildigas Kriston kondukante Liajn adeptojn en batalo kontrau malbonaj fortoj. Ĝi mencias obeadon al la trumpeto de Kristo. Ĝi instigas surmeti la Evangelian armilaron, aludon al Efesanoj 6:10-18, kie Paŭlo diris, ke la armilaro de Dio estas la zono de la vero, la kiraso de justeco, la ŝuoj de paco, la ŝildo de fido, la kasko de savo, la glavo de la Spirito, kiu estas la vorto de Dio, kaj preĝo. Efektive, la himno-verkisto prave diris, ke "la homa brako cedos" ĉar la militado ne estas karna sed spirita (vidu: 2 Korintanoj 10:3-6, Efesanoj 6:10-18). La lasta strofo plenumas promeson pri paco, ke "finiĝos la batalo." Ni povas esti ĉe la batalfronto hodiau, tago venos kiam ni havos "pac-signalon". Tial ĉiu, kiu venkas, estos rekompencita per "krono de vivo" kaj regos eterne "kun la Reĝo de Gloro" (vidu: Jakobo 1:12).

bildo de Adebayo Afolaranmi

CXU PREGXO DE MORTO?

Estimataj,
ĈU PREĜO DE MORTO?
“Sed mi diras al vi, kiuj audas: Amu viajn malamikojn, faru bonon al viaj malamantoj; benu tiujn, kiuj vin malbenas; preĝu por tiuj, kiuj kun insulto vin atakas” (Luko 6:27-28).
Antau nelonge, mi estis en publika transportilo. Du sinjorinoj diskutis malkaŝe, kio okazis en sia loko de laboro. Min ne interesis iliaj diskutoj, sed deklaro de unu el la sinjorinoj kaptis mian atenton: "Mi ne plu kompatos iun ajn. Mi preĝos la preĝon de morto por iu ajn, kiu faras malbonon kontrau mi!" Mi pensis en mi: "Ĉu preĝo de morto? Ĉu tio estas, kion la Sankta Biblio instruas?" Mi ne povis scii ĉu ĉi tiu sinjorino estas kristano au ne, sed mi konscias, ke tio fariĝis la ĉefa preĝo de multaj tielnomataj kristanoj en ĉi tiu parto de la mondo. Ne surprizos se iuj homoj post legado de ĉi tiu mesaĝo argumentos je favoro de tiaj preĝaj punktoj kontrau perceptitaj kaj realaj malamikoj.
Ĉu preĝo de morto? Mi ankorau ne povas trovi ion ajn en la Sankta Biblio, precipe la Nova Testamento. Estas malamikoj, konsentite. Tamen, kiel ni rilatas al ili lau la Sankta Biblio? Kiel Jesuo Kristo kaj Liaj disĉiploj rilatis al siaj malamikoj? Kiuj estas iliaj instruoj pri malamikoj? Ĉu ili instigis nin preĝi por la morto de la malamikoj? Jen kelkaj el iliaj instruoj:
“Kiam falas via malamiko, ne ĝoju, Kaj ĉe lia malfeliĉo via koro ne plezuriĝu; ĉar eble la Eternulo vidos, kaj tio ne plaĉos al Li, Kaj Li returnos de li Sian koleron” (Sentencoj 24:17-18).
“Sed mi diras al vi, kiuj audas: Amu viajn malamikojn, faru bonon al viaj malamantoj; benu tiujn, kiuj vin malbenas; preĝu por tiuj, kiuj kun insulto vin atakas” (Luko 6:27-28. Vidu ankau: Mateo 5:43-48).
“Benu tiujn, kiuj vin persekutas; benu, kaj ne malbenu…. Sed se via malamiko malsatas, donu al li manĝi; se li soifas, donu al li trinki; ĉar tion farante, fajrajn karbojn vi kolektos sur lia kapo” (Romanoj 12:14, 20).

bildo de Adebayo Afolaranmi

KIAM DIO VEKAS VIAN NESTON!

Estimataj,
KIAM DIO VEKAS VIAN NESTON!
“Kiel aglo vekas sian neston, flugpendas super siaj idoj, tiel Li etendis siajn flugilojn, prenis lin, portis lin sur siaj flugiloj. La Eternulo sola kondukis [la Izraelidojn], kaj neniu fremda dio estis kun [popolo Izraela] "(Readmono 32:11-12).
Aglo estas unika birdo inter aliaj birdoj. Oni povas lerni multajn lecionojn per ĝia unikeco. Unu el tiaj lecionoj estas ĝia vekata movado de la nesto, kie ĝi tenas siajn idojn por instrui ilin kiel flugi kaj esti pli forta. Aglo kutime konstruas sian neston en altaj arboj au sur altaj klifoj, kie malamikoj ne povas facile atingi. La aglo, kiu prizorgis siajn idojn dum kelka tempo en ĉi tiu sekura kaj komforta nesto, vekus la neston per tio, por ke la idoj estu en danĝero fali de la alta loko. Kiam la idoj provas flugi, la aglo ŝvebas super la idoj kaj disvastigas siajn flugilojn por kapti ilin kaj porti ilin sur ĝiaj pingloj por sekureco. Ĉi tio ripetiĝas en pluraj okazoj, ĝis la idoj povas flugi perfekte lau si mem por sekureco sen helpo de la patrino-aglo.
En la Kanto de Moseo, kiam Moseo estis forironta de la Izraelidoj post kvardek jaroj, kodukinte ilin al la rando de la Promesita Lando, li komparis la traktadon de Dio kun la popolo de Israelo kun veki la neston de aglo por ke la popolo Izraela povu esti forta (vidu: Readmono 1:31; 32:11). Li rakontis kiel Dio estis kun la popolo Izraela en la dezerto dum kvardek jaroj, kondukante ilin, ĉirkauante ilin, instruante ilin, tenante ilin kiel la pupilon de Sia okulo, protektante ilin, nutrante ilin kaj prenante ilin al kie ili estis por eniri la Promesitan Teron. La popolo Izraela ne sciis, ke Dio trejnis ilin fariĝi forta kaj forminda nacio kiam ili trapasis la dezertan sperton.

bildo de Adebayo Afolaranmi
Abonrilata enhavo


povigita de