Ensaluto

Blogo de Adebayo Afolaranmi

KIE ESTAS VIA TREZOREJO?

Estimataj, KIE ESTAS VIA TREZOREJO? "Ne provizu al vi trezorojn sur la tero, kie tineo kaj rusto konsumas, kaj kie ŝtelistoj trafosas kaj ŝtelas; sed provizu al vi trezorojn en la ĉielo, kie nek tineo nek rusto konsumas, kaj kie ŝtelistoj nek trafosas nek ŝtelas; ĉar kie estas via trezoro, tie estos ankau via koro" (Mateo 6:19-21). La ĵusaj okazaĵoj en la mondo konfirmas la instruojn de la Sankta Biblio pri financaj kaj materialaj posedaĵoj. Procentdoni monon en la kapitala merkato iam estis bona konsilo por homoj ĝis antaunelonga ekonomia malpliiĝo, kiam la valoroj de multaj akcioj je la akcia merkato malpliiĝis grandege. Teraj posedaĵoj jam estis pli valoraj kaj fidindaj procentdonoj ĉar ili ne maltaksiĝas sed alte taksiĝas valore. Sed, okazaĵoj kiel uragano Katrina en Usono, la antaunelonga cunamo en kelka Aziaj landoj kaj la ne-tre-longa tertremo en Japanio kiu igis multajn homojn sendomaj kaj detruis multajn terajn posedaĵojn jam igas homojn dufoje pensi nuntempe antau ol procentdoni en teraj posedaĵoj. Multaj homoj jam grande estas deprimitaj per la okazaĵoj. Kelkaj (se ne multaj) homoj nune pensas pri la plej bona rimedo procentdoni au ŝpari siajn monrimedojn por estontaj celoj. La Sankta Biblio klare instruas je multaj lokoj ke oni devas ne fidi je mondaj posedaĵoj, sed esti riĉa al Dio (vidu: Ijob 31:24; Psalmo 39:6; 62:10; Sentencoj 11:14; 16:16; 23:5; Predikanto 2:26; 5:10-14; Luko 12:21; 18:24; 1 Timoteo 6:8-10, 17; Hebreoj 13:5; Jakobo 5:1-3; 1 Johano 2:15-16). La supre citita veskiloj (Mateo 6:19-21) estas sufiĉaj pri tio kio devas esti onia sinteno al mondaj posedaĵoj kaj kie oni devas konservi ilin. Jesuo Kristo klarigis la aferon ke ĝusta sinteno al riĉeco estas marko de vera spiriteco. Se oni posedus la veran virtecon de Kristo je onia vivo, tiam oni havas ĝustan sintenon al materiala riĉeco. Ĉi tio ne signifas ke Jesuo pligrandigis malriĉecon au kritikis la pravan akiron de riĉeco.

bildo de Adebayo Afolaranmi

KIE ESTAS VIA TREZOREJO?

Estimataj,
KIE ESTAS VIA TREZOREJO?
"Ne provizu al vi trezorojn sur la tero, kie tineo kaj rusto konsumas, kaj kie ŝtelistoj trafosas kaj ŝtelas; sed provizu al vi trezorojn en la ĉielo, kie nek tineo nek rusto konsumas, kaj kie ŝtelistoj nek trafosas nek ŝtelas; ĉar kie estas via trezoro, tie estos ankau via koro" (Mateo 6:19-21).
La ĵusaj okazaĵoj en la mondo konfirmas la instruojn de la Sankta Biblio pri financaj kaj materialaj posedaĵoj. Procentdoni monon en la kapitala merkato iam estis bona konsilo por homoj ĝis antaunelonga ekonomia malpliiĝo, kiam la valoroj de multaj akcioj je la akcia merkato malpliiĝis grandege. Teraj posedaĵoj jam estis pli valoraj kaj fidindaj procentdonoj ĉar ili ne maltaksiĝas sed alte taksiĝas valore. Sed, okazaĵoj kiel uragano Katrina en Usono, la antaunelonga cunamo en kelka Aziaj landoj kaj la ne-tre-longa tertremo en Japanio kiu igis multajn homojn sendomaj kaj detruis multajn terajn posedaĵojn jam igas homojn dufoje pensi nuntempe antau ol procentdoni en teraj posedaĵoj. Multaj homoj jam grande estas deprimitaj per la okazaĵoj. Kelkaj (se ne multaj) homoj nune pensas pri la plej bona rimedo procentdoni au ŝpari siajn monrimedojn por estontaj celoj.

bildo de Adebayo Afolaranmi

FARANTE LA NEEBLAN (Parto 3)

Estimataj,

FARANTE LA NEEBLAN (Parto 3)

"Kaj tuj Jesuo etendis la manon kaj ektenis lin, dirante al li: Ho malgrandfidulo, kial vi dubis?" (Mateo 14: 31).

La unuaj du partoj de ĉi tiu mesaĝo emfazis kelkajn aferojn kiujn Simon Petro faris por fari la neeblan irante sur la akvo: li rekonis la Sinjorecon de Jesuo; li faris la iniciatadon; li estis preta lasi sia komfortan lokon (tio estas, la komforton de la la ŝipeto); li moviĝis al Jesuo; li estis provita; kaj li alvokis la Sinjoron. Ĉi tiu konkluda parto estas pli au malpli tio kion Jesuo Kristo faris respondante al la agoj de Petro.

Iu ajn kiu faros la neeblan certe spertos la fidelecon de Jesuo (versiklo 31). Petro jam faris eksterordinare bone antau ol li faris la malpravaĵon relokiginte sian atenton el Jesuo, kaj li havis la sinsekvon. Tamen, li repaŝis siajn paŝojn alvokante Jesuon por helpo. La interesaĵo ĉi tie estas ke Jesuo estis preta helpi Petron, kaj Li ja helpis lin. Malgrau la ŝajna malfideleco kaj la malgranda fido de Petro, Jesuo restis fidela. Apostolo Paulo konfirmis ĉi tion: "Fidinda estas la diro: ...se ni malfidas, li restas fidela; ĉar li ne povas malkonfesi sin mem" (2 Timoteo 2:11, 13. Vidu ankau: Ploradoj 3:22-23).

bildo de Adebayo Afolaranmi

FARANTE LA NEEBLAN (Parto 2)

Estimataj,

FARANTE LA NEEBLAN (Parto 2)

Sed vidante la venton, [Petro] timis, kaj komencante subakviĝi, li ekkriis, dirante: Sinjoro, savu min" (Mateo 14:30).

Je la unua parto de ĉi tiu mesaĝo, ni vidis kiel Petro estis preta fari la neeblan farante tri aferojn: li rekonis la Sinjorecon de Jesuo; li faris la iniciatadon; kaj li estis preta lasi sia komfortan lokon (tio estas, la komforton de la la ŝipeto). Li ankau faris aliajn aferojn kiuj estas notindaj por iu ajn kiu volas fari la neeblan.

La kvara afero kiun Petro faris estis ke li moviĝis al Jesuo (versiklo 29b). Kiam li eliris el la ŝipeto kaj ekiris sur la akvon, li ne moviĝis al ia ajn alia flanko krom la flanko de Jesuo. Li sciis ke li estas iranta sur la akvo pro Jesuo ĉar sen Jesuo li povis fari nenion (vidu: Johano 15:5b). Ni ne estis fiera pri si. Iu ajn kiu volas fari la neeblan povas esti preta esti Dio-konscia kaj ne egoisma.

bildo de Adebayo Afolaranmi

FARANTE LA NEEBLAN

Estimataj,
FARANTE LA NEEBLAN
"Kaj [Jesuo] diris: Venu. Kaj Petro, malsuprenirinte el la ŝipeto, iris sur la akvo, por veni al Jesuo" (Mateo 14:29).
Mirakloj estas eksterordinaraj okazaĵoj montrantaj dian intermeton enhomaj aferoj. Ili estas tio kion ni konsideras neebla. Multaj el la mirakloj estas lertaj respondoj al neeblaj situacioj. Estas fakto ke Dio ne venas de ĉielo por fari ian miraklon. Li uzas homojn. Kelkfoje, la homoj kiujn Li uzas estas tiuj por kiuj la mirakloj okazos en iliaj vivoj. Ĉi tio okazis en la rakonto kiu estas trovita en Mateo 14:25-33. Du homoj (Jesuo kaj Petro) faris ion kio estas neebla: iro sur la akvo. Oni eble ne estas surprizita ke Jesuo iris sur la akvo. Krom tio, Li estas la Sinjoro de ĉio. Tamen, por Petro, ordinara homo, fari la neeblan irante sur la akvo li devis fari kelkajn aferojn kiuj estas notindaj.
La unua afero kiun Petro faris estis ke li rekonis la Sinjorecon de Jesuo (veskiloj 25-28a). Antaue, kiam la aliaj diŝciploj kun Petro vidis Jesuon Kriston irante sur la turmentata maro nokte, ili pensis ke Jesuo estis "fantomo". Jesuo devis recertigi ilin ke ĝi estis Li. Petro poste alparolis al Jesuo kiel "Sinjoro." Multaj homoj ankau ne rekonas Jesuon kiel la Sinjoron pro la cirkonstancoj ĉirkau ili.
La dua afero kiun Petro faris estis ke li faris la iniciatadon (veskilo 28b). Li vidis Jesuo farante la neeblan, kal li faris la iniciatadon petante de Jesuo por ordoni lin ankau fari la saman aferon. Nia ĉiela Patro scias tion kion ni bezonas, sed Li volas ke ni faru la iniciatadon petante de Li por tiuj bezonoj (vidu: Mateo 6:8). Jesuo ordonis Petron veni al Li post Petro jam faris la iniciatadon.

bildo de Adebayo Afolaranmi

NE MIA VOLO

Estimataj,

NE MIA VOLO

“Kaj irinte iom antauen, li falis sur sian vizaĝon, preĝante, kaj dirante: Ho mia Patro, se povas esti, ĉi tiu kaliko pasu for de mi; tamen ne kiel mi volas, sed kiel Vi volas” (Mateo 26:39).

Antau kelkaj semajnoj, mi dissendis predikon de averto pri niaj preĝaj petoj bazita sur la travivaĵo de Ĥizkija kiam li ne estis preta akcepti la absolutan volon de Dio por sia vivo. Multaj el la homoj kiuj reagis al la prediko konsentis kun mi, dum kelkaj, atendite, malkonsentis kun mi pri la averto. La opinio de la homoj kiuj malkonsentis kun la prediko estas ke, kiel Ĥizkija faris, oni povas peti de Dio tion kio ŝajnas plej bone por si. Ĉi tiuj homoj bazis sian opinion sur la libera volo de homo kaj la fakto ke Dio kiu estas kompata Dio estas preta fari kion ajn tion ni petas de Li.

Estas fakto ke homo havas la liberan volon decidi kaj peti ion ajn de Dio, malgrau ĉio, Dio diris je multaj lokoj en la Sankta Biblio ke ni povus peti kaj Li respondos al ni (vidu: Jeremia 33:3; 29:12; Readmono 4:29; Psalmo 50:15; 91:15; 145:18; Jesaja 55:6-7; 65:24; Mateo 7:7-11; 21:22; Luko 11:9-10; Johano 14:13-14; 16:24). Tamen, mi devas rememori ke Dio ne respondus al niaj preĝoj se ili ne estas lau Lia volo. Apostolo Johano deklaris: “Kaj jen estas la kuraĝo, kiun ni havas antau Li: ke se ni ion petas lau lia volo, Li nin auskultas” (1 Johano 5:14. Komparu ĉi tiujn veskilojn ankau: 1 Johano 3:22; Jakobo 4:3; Johano 15:7; Jeremia 29:13).

bildo de Adebayo Afolaranmi

AMO LEVIS MIN!

Estimataj,

AMO LEVIS MIN!

"Ĉar kiam ni ankorau estis senfortaj, tiam Kristo ĝustatempe mortis pro malpiuloj. Ĉar apenau pro justulo iu mortus; ĉar pro bonulo eble iu kuraĝus morti. Sed Dio rekomendas al ni Sian amon en tio, ke dum ni ankorau estis pekuloj, Kristo mortis por ni" (Romanoj 5:6-8).

Ŝajne, la verkinto de la himno, "Love Lifted Me!" (Amo Levis Min!), James Rowe, bazis la lirikon de la himno sur la okazo trovita en Mateo 14:22-32 kiam Jesuo Kristo, pro amo, levis Petron kiu estis dronanta en la maro dum li marŝis sur la maro al Jesuo Kristo. Tamen, se oni rigardus al la liriko tre bone, oni eltrovos ke ĝi havas profundan signifon bazitan sur Romanoj 5:6-8. Pro la peko de Adam, homaro fariĝis pekuloj kaj kondamnitaj antau Dio (Romanoj 5:16-19). Eĉ, por tiuj kiuj ne kredas la doktrinon de la originala peko, homoj estis, kaj ankorau estas, dronintaj en siaj propraj pekoj. Kelkaj el ili jam klopodis per multaj rimedoj por forigi pekojn kaj pacigi Dion, sed neniu el iliaj propraj penoj povas repacigi ilin al Dio. Je ĉi tiu punkto Dio montris Sian amon por la homaro kaj sendis Sian ununuran naskitan Filon, Jesuon Kriston, por morti por ni kaj savi nin de puno de peko.

Krom la maro de peko en kiu la homaro jam estis dronintaj, multaj homoj estas sub la maro de malfacilaĵoj de vivo. Ili pruvis siajn eblajn plej bonojn kun malgranda au nenia sukceso. Dio atendas tiujn homojn alvoki al Li por levi ilin per Lia amo. Li deklaris, "Voku Min en la tago de mizero; Mi vin liberigos, kaj vi Min gloros" (Psalmo 50:15). "Kiam nenio alia povus helpi, Amo levis min!"

bildo de Adebayo Afolaranmi

CXU VI ESTAS GXUSTE REGISTRITA?

Estimataj,

ĈU VI ESTAS ĜUSTE REGISTRITA?

"Kaj se iu ne troviĝis skribita en la libro de vivo, tiu estis ĵetita en la fajran lagon" (Apokalipso 20:15).

"kaj tute ne eniros en ĝin io malpura, nek faranto de abomenindajo kaj mensogo; sed nur la skribitaj en la libro de vivo de la Ŝafido" (Apokalipso 21:27).

Antau nelonge dum tri semajnoj, elekteblaj voĉdonantoj en Niĝerio iris por registriĝi por la venontaj ĝeneralaj voxdonadoj en la lando. Multaj el ili havis malfacilaĵojn fari tiel ĉar estis fruaj loĝistikaj problemoj. Unu ridinda aspekto de la malfacilaĵoj estis la neeblo de la rektaj datenaj kaptitaj komputiloj rekoni la fingrojn de kelkaj el la estontaj voĉdonantoj. Ĉi tio igis la autoritatulojn de la voĉdonado de la lando emfazi ĝin ke antau ol oni povas esti ĝuste registrita, ĉiuj dek fingroj de oniaj manoj devas esti rekonitaj kaj kaptitaj per la komputilo. Oni devas fari ĉi tion kaj akiri karton de voĉdonanto. La registrado jam venis kaj finiĝis. Por povi voĉdoni poste je la jaro en Niĝerio, la demando kiun oni demandu estas, "Ĉu vi estas ĝuste registrita?" sendube, iu ajn kiu ne estas ĝuste registrita ne povos trovi sian nomon je la registrolibro de voĉdonantoj kaj tia persono ne povos voĉdoni au esti elektita.

bildo de Adebayo Afolaranmi

VERO KAJ JUSTECO

Estimataj,

VERO KAJ JUSTECO

"Plenumado de vero kaj justeco estas al la Eternulo pli agrabla ol oferado" (Sentencoj 21:3).

La skribinto de la libro de la Sentencoj estis sincera je siaj rimarkoj pri kelkaj ĉefaj aferoj. Vero kaj justeco estas unuj el tiaj aferoj. Ambau ili estas interrilataj. Iu vortaro de Esperanto difinas la vorton "vero" kiel "Tio, kio estas konforma al la ekzistantaj faktoj, al la realaĵo." La sama vortaro difinas la vorton "justa" (el kiu denevas la vorto "justeco") kiel "Respektanta egale kaj senparte la rajtojn de la aliaj homoj, kaj haviganta al ĉiu lian apartenaĵon." Ĉi tiuj du virtecoj estas pli agrablaj al Dio ol klopodoj plaĉi al Li per oferadoj kaj bonaj faroj.

Multaj nuntempe estas religiaj. Ili estas pretaj fari ion ajn por plaĉi al Dio, precipe kiam ili volas akiri ion de Li. Tamen, estas bedaurinde ke multaj el tiaj homoj ne estas veraj kaj justaj al Dio, ne menciite aliaj homoj ĉe ili. Tiaj homoj trompas sin ĉar iliaj agoj de religiemo ne povas esti agrablaj al Dio esceptinte ke ili kondutu vere kaj juste antau Li. Dio sendis Profeton Jesajan al Sia popolo ke Li ne interesiĝis je la religiaj agoj de la popolo, ke ili anstatau "Lernu agi bone [kaj] celu justecon" (Jesaja 1:17. Vidu ankau: 1 Samuel 15:22; Jeremia 7:21-23; Hoŝea 6:6; Miĥa 6:6-8; Marko 12:33).

Ĉu vi volas ke viaj religia servoj estu akceptitaj de Dio? Ĉu vi volas ke Li estu agrabla kun vi? Do, faru veron kaj justecon.

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

bildo de Adebayo Afolaranmi

PRIZORGU VIAJN PREGXAJN PETOJN!

Estimataj,

PRIZORGU VIAJN PREĜAJN PETOJN!

"En tiu tempo Ĥizkija morte malsaniĝis; kaj venis al li la profeto Jesaja, filo de Amoc, kaj diris al li: Tiele diras la Eternulo: Faru testamenton pri via domo, ĉar vi mortos kaj ne vivos. Tiam Ĥizkija turnis sian vizaĝon al la muro, kaj ekpreĝis al la Eternulo, kaj diris: Mi petas, ho Eternulo, rememoru, ke mi iradis antau Vi kun vero kaj koro fidela, kaj mi faradis tion, kio plaĉas al Vi. Kaj Ĥizkija laute ekploris" (Jesaja 38:1-3).

Dum Dio eble decidas ne respondi al niaj preĝoj lau niaj voloj, Li eble iam permesus ke ni havos tion kion ni volas en niaj egoismaj preĝoj je nia malprofito. Tial, ni devas esti tre zorgaj pri niaj preĝaj petoj.

Reĝo Ĥizkija morte malsaniĝis. La superega volo de Dio por li estis morto, supozeble ĉar li jam plenumis sian taskon kiel reĝo kaj la sekva afero por li je la memorlibro de Dio estis morti honore. Kiel ia ajn alia homo, Ĥizkija ne volis morti. Li sciigis sian penson al Dio. Li preĝis kaj rememorigis Dion pri kiel fidela li estis servante Dion. Estis evidente el la enhavo de la preĝo ke Ĥizkija estis egoisma. Je Sia nelima kompato, Dio audis la preĝon kaj etendis la vivon de Ĥizkija per dek kvin jaroj. Tamen, tiuj dek kvin jaroj estis lia falo! Dio-centrita reĝo subite fariĝis mem-centrita. Li ne plu estis konscia pri la gloro de Dio, sed lia valoreco. Ne mirinde, kiam iu fremda reĝo sendis emisariojn al li por gratuli lin pro lia resaniĝo, anstatau adresiilin al Dio, li estis okupita montri al ili tion kion li posedis kiel reĝo. Dio riproĉis lin severege pro ĉi tio kaj ĝi kondukis al la falo de lia regno, kvankam dum la tempo de liaj idoj (vidu: Jesaja 39). La lando Juda ne havus malbonan reĝon en Manase kiu estis naskita dum tiuj aldonitaj dek kvin jaroj se Ĥizkija akceptus la superegan volon de Dio por lia vivo (2 Reĝo 20:21; 22:1; Jeremia 15:4).

bildo de Adebayo Afolaranmi
Abonrilata enhavo


povigita de