Ensaluto

Blogo de Adebayo Afolaranmi

CXU LA BRAKO DE LA ETERNULO ESTAS TRO MALLONGA?

Estimataj,

ĈU LA BRAKO DE LA ETERNULO ESTAS TRO MALLONGA?

"Tiam la Eternulo diris al Moseo: Ĉu la brako de la Eternulo estas tro mallonga? nun vi vidos, ĉu plenumiĝos al vi Mia vorto, au ne" (Nombroj 11:23).

La Eternulo jam kondukis la popolon Izraelan el Egiptujo al la Lando Promesita dum pli ol du jaroj per multaj signoj kaj mirindaĵoj. Tamen, ŝajnis ke la popolo ne estas preta akcepti Dion lau tiu kiu Li estas - la ĉiama zorganta Dio. Ili amis plendon kaj ribelon kiam ajn ili estis en sufero. Ili eĉ provis starigi alian dion por si kiam ŝajnis ke Moseo, la viro kiun Dio uzis inter ili, estis for (vidu: Eliro 32)! Malgrau la rimedoj kiujn Dio uzis por korekti ilin, ili ankorau estis plendantaj pro tio kion Dio ne faris por ili. Venis tempo kiam Moseo estis laca portinte ilian ŝarĝon. Plaĉis al li morti (Nombroj 11:10-15).

Tamen, je la stato de senespereco, Dio igis redukti la ŝarĝon de Moseo elektante aliajn sepdek virojn el la pliaĝuloj de Izrael por helpi al li. Rilate al la kauzo de la plendo de la Izraelidoj - viando manĝebla - Dio promesis, "Ne dum unu tago vi manĝos, kaj ne dum du tagoj kaj ne dum kvin tagoj kaj ne dum dek tagoj kaj ne dum dudek tagoj; sed dum tuta monato…" (Nombroj 11:19-20a). Kia mirinda Dio! Moseo ne povis kompreni ĉi tion. Kiel Dio nutrus pli ol sescent mil virojn per viando nemenciite la virinojn kaj la infanojn?

Ĉu oni buĉu por ili ŝafojn kaj bovojn, por ke tiuj sufiĉu por ili? au ĉu ĉiujn fiŝojn de la maro oni kolektu por ili, por ke tiuj sufiĉu por ili? (Nombroj 11:22), li pridubis Dion. Respondinte, Dio diris, “Ĉu la brako de la Eternulo estas tro mallonga? nun vi vidos, ĉu plenumiĝos al vi Mia vorto, au ne" (Nombroj 11:23). Dio ja provizis la viandon, eĉ troe! Tamen, la viando fariĝis kaptilo por la popolo pro ilia nekredo (Nombroj 11:31-34).

bildo de Adebayo Afolaranmi

PATRO NIA KIU ESTAS EN LA CXIELO

Estimataj,

PATRO NIA KIU ESTAS EN LA ĈIELO

“Vi do preĝu jene: Patro nia, kiu estas en la ĉielo, sanktigata estu Via nomo” (Mateo 6:9).

Jesuo Kristo estis instruanta Siajn diŝciplojn kiel ne preĝi. Eble tio kondukis al la peto de la diŝciploj kiel preĝi lau la rakonto de la Evangelio de Luko (vidu: Luko 11:1). Je Sia respondo, Jesuo instruis al ili modelan preĝon kiu estas populare konata kiel “La Preĝo de la Sinjoro.” Ĉi tiu modela preĝo en la rakontoj de Mateo kaj Luko komenciĝis per miriga malkaŝo: la celo de la preĝo kiu estas “Patro nia, kiu estas en la ĉielo.” Jesuo ne aludis al Dio kiel Dio kiel multaj aliaj homoj je aliaj religioj de la mondo farus. Li aludis al Dio kiel “Patro.” Ĉi tie ne estas la unu nura loko kie Jesuo aludis al Dio kiel Patro. Li aludis al Dio kiel Patro je multaj lokoj.

bildo de Adebayo Afolaranmi

AMIKO JE BEZONO...

Estimataj,

AMIKO JE BEZONO...

“Kaj Jonatan faris kun David interligon, ĉar li ekamis lin kiel sian animon” (1 Samuel 18:3).

Jonatan, la filo de Reĝo Saul, kaj David estis resumo de bonaj amikoj. Jonatan estis la ŝajna heredanto al la trono, sed li amis Davidon (kiu estis minaco al tiu trono) kiel li amis sin kaj li faris interligon kun li. Efektive, li estis preta riski sian vivon pro la sekuro de David kiam Reĝo Saul pruvis mortigi Davidon (vidu: 1 Samuel 21). Jonatan estis tie kiam David bezonis lin. Li estis ja amiko ĉar li estis amiko je bezono. Kiam David finfine fariĝis la reĝo de Izrael post la morto de Saul, Jonatan kaj Iŝboŝet (kiu sekvis Saulon kiel reĝo), David rememoris sian amikecon kun Jonatan kaj rekompesis la filon de Jonatan laue (2 Samuel 9).

Nuntempe, estas malfacile trovi homojn kiuj estas konfida en amikeco kiel David kaj Jonatan. Homoj estas pli egoismaj nuntempe ke ili ne povas riski siajn vivojn pro siaj amikoj. Estas nun malfacile konfidi eĉ amikojn pro la perfido de konfido kiun multaj homoj jam travivis de iliaj fidelaj amikoj.

Kiu estas via plej intima amiko? Kiel konfida estas vi al li/ŝi? Ĉu vi estas preta riski vian vivon pro li/ŝi? Ĉu via amiko tutkore konfidas vin? Ĉu vi povas esti “amiko [kiu] estas pli sindona ol frato” (Sentencoj 18:24)? Amiko je bezono estas ja amiko!

Jesuo Kristo estas Amiko kiu povas esti konfida kaj kiu estas fidela al iu ajn kiu faras Lin lia/ŝia amiko. Kiam ni bezonis savon de peko, Li mortis por ni (vidu: Romanoj 5:5, 8). Li estas preta provizi ĝojon kaj pacon de anio al iu ajn kiu serĉas Lin diligente. Faru Lin via Amiko. Vi neniam bedauros ke vi faris. Li estas Amiko je bezono, la vera Amiko.

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

bildo de Adebayo Afolaranmi

CXIU ESTAS GRAVA

Estimataj,

ĈIU ESTAS GRAVA

"Ĉar kiel ni havas multajn membrojn en unu korpo, kaj ne ĉiuj membroj havas la saman funkcion, tiel same ni multaj estas unu korpo en Kristo, kaj ĉiuj aparte membroj unu de alia" (Romanoj 12:4-5).

"Ĉar kiel la korpo estas unu, kaj havas multajn membrojn, kaj ĉiuj membroj de la korpo, estante multaj, estas unu korpo; tiel same ankaŭ estas Kristo" (1 Korintanoj 12:12).

Estas normala inklino pensi ke kelkaj partoj de nia korpo ne estas tiel gravaj kiel la aliaj. Tamen, Dio kreis ĉiun organon de la korpo egale. La fakto ke iu rolo ne estas kolosa ne faras ĝin malpli granda. La fakto ke mi ne povas ludi vian rolon ne faras min enviema aŭ malestimigas vian roladon. Ĉiu el ni ludas unikan rolon en la vinberejo de Dio (Romanoj 12:3-8; 1 Korintanoj 12:12-30; Efesanoj 4:7, 11-13).

Ĉar Dio donas al ni malsamajn spiritajn donaĵojn, iu kristano ne povas havi ĉiujn donaĵojn, sed neniu kristano havas neniun donaĵon. Li donas al ĉiu el ni laŭ la mezuro de Sia donaĵo (Efesanoj 4:7). Do, ĉiu unuo kiu konsistigas la nedivideblan tuton estas tre grava.

bildo de Adebayo Afolaranmi

CXU IAN TEMON VI HAVAS?

Estimataj,

ĈU IAN TEMON VI HAVAS?

“Pri tio mi petegis trifoje la Sinjoron, ke ĝi foriru de mi. Kaj li diris al mi: Mia graco sufiĉas por vi, ĉar mia potenco perfektiĝas en malforteco. Plej ĝoje do mi plivole fieros pri miaj malfortaĵoj, por ke la potenco de Kristo kovru min” (2 Korintanoj 12:8-9).

bildo de Adebayo Afolaranmi

"CXIO ESTAS PERMESATA"

Estimataj,

"ĈIO ESTAS PERMESATA"

"Ĉio estas por mi permesata, sed ne ĉio estas oportuna. Ĉio estas por mi permesata; sed mi ne volas sub io submetiĝi" (1 Korintanoj 6:12).

"Ĉio estas permesata; sed ne ĉio estas oportuna. Ĉio estas permesata; sed ne ĉio edifas" (1 Korintanoj 10:23).

Unu el la problemoj kiujn alfrontis la disputema korintana eklezio en la unua jarcento estis la fakto ke ili pensis ke ili povas fari ion ajn. Ŝajnas ke estis populara diraĵo je la urbo pravigi tion. Dufoje, Paulo pridiskutis la aferon je sia unua epistolo al la eklezio. Estas fakto ke ĉio kaj io ajn eble estas permesata au rajta, sed ne ĉio estas oportuna au edifa.

Antau nelonge, mi lernis ĉi tiun lecionon en la aspekto de ĉiutagaj citaĵoj de mia reta servo je du rimedoj. Unue, mi kutime uzis ian ajn "bonan" citaĵon de iu ajn ĝis unu tago kiam mi uzis citaĵon de iu konata nekredanto kies opinioj estas tute kontrau la instruoj de la Sankta Biblio. Interese, mi povis akiri versiklon de Sankta Biblio subteni tiun citaĵon je la ekvivalenta "versiklo de la Sankta Biblio por la tago" aspekto de la servo. Multaj homoj kiuj legis la citaĵon tiun tagon miris kial pastoro citis nekredanton. Due, tiu okazaĵo igis min esti pli konscia pri tio kion mi uzos kiel miajn ĉiutagajn citaĵojn. Mi, precipe, nuntempe prizorgas plie uzante la versiklojn de Sankta Biblio subteni ian ajn citaĵon. Mia ekstra zorgo igis min eltrovi ke ne ĉiu citaĵo gravas kiel bona ĝi ŝajne estas havas ekvivalentan versiklon de la Sankta Biblio. Plej multe el ĉi tiuj citaĵoj estas dezirataj pensoj de la iniciatantoj sen subteno de la Sankta Biblio. Ĉi tio malkovras la danĝeron kiun la nuntempaj inspiraj parolantoj havas por la nesuspektindaj auskultantoj. Dum mi ne kondamnas ĉi tiujn inspirajn parolantojn, oni devas certigi tion kion ili parolas kaj kontrolas ĉu ili estas lauvorte kun la vorto de Dio.

bildo de Adebayo Afolaranmi

CXU VI ANKAU DUBAS PRI LI?

Estimataj,

ĈU VI ANKAU DUBAS PRI LI?

"Kaj Li demandis la patron: De kiom da tempo okazadas ĉi tio al li? Kaj li diris: De infaneco. Kaj ofte ĝi ĵetis lin en fajron kaj en akvon, por perigi lin; sed se vi povas fari ion, kompatu al ni kaj helpu nin. Kaj Jesuo diris al li: Kiel, se vi povas! Ĉio estas ebla por kredanto. Tuj, ekkriante, la patro de la infano diris: Mi kredas; helpu mian nekredemon"(Marko 9:21-24).

Dum Jesuo Kristo kaj tri el siaj disĉiploj estis for en la Monto de Transformiĝo, iu dramo okazis inter la ceteraj disĉiploj kaj skribistoj de la leĝo. Kio estis la dramo? Iu posedita knabo estis alportita al la disĉiploj por savo, sed ili ne povis savi lin. Tial la skribistoj diskutis kun la disĉiploj. La diskuto eble temis pri la povo de Jesuo fari la savon.

bildo de Adebayo Afolaranmi

KIE VI METAS VIAN KREDON?

Estimataj,
KIE VI METAS VIAN KREDON?
“Kaj la popolo venis en la tendaron, kaj la plejaĝuloj de Izrael diris: Pro kio la Eternulo frapis nin hodiau antau la Filiŝtoj? ni prenu al ni el Ŝilo la keston de interligo de la Eternulo, por ke ĝi venu inter nin kaj savu nin kontrau la manoj de niaj malamikoj” (1 Samuel 4:3).
La Kesto de Interligo estis sankta portebla ujo kiu estis la plej grava saktaĵo de la Izraelidoj dum la dezerta periodo. Ĝi estis konata kiel la la kesto de la Eternulo (Joŝua 6:11), la kesto de Dio (1 Samuel 3:3), kaj la kesto de atesto (Eliro 25:22). Ĝi servis kiel la ĉeesto de la Eternulo inter la Izraelidoj. Kelkfoje, ĝi gvidis ilin je ilia vojaĝo en la dezerto (Nombroj 10:33) kaj ĝi estis utila je la trairado de Jordan kiam la akvoj de la rivero ceŝis flui tuj kiam la piedoj de la pastroj kiuj portis la keston eniris la akvon (vidu: Joŝua 3:11-17; 4:7, 11, 18). Ne mirinde, kiam la Izraelidoj estis malvenkintaj je milito kontrau la Filiŝtoj, ili fidis al la ŝajna “magia potenco” de la kesto anstatau fidi al Dio, kaj ili prenis ĝin al la milito. Ili pensis ke la kesto savos ilin de iliaj malamikoj. Bedaurinde, ili havis grandan malvenkon kaj la sankta kesto estis eĉ kaptita de la malamikoj! (1 Samuel 4:1-11).
Nuntempe, estas surprize vidi kiel multaj kristanoj kaj eĉ kelkaj konfesioj de kristanoj troe emfazas kaj fidas al kelkaj ŝajnaj sanktaĵoj anstatau fidi al la ĉiopova Dio kiu kreis tiajn aĵojn por la uzo de homoj. La aĵoj eble estas sanktigita oleo, “sanktigita” antautuko, mantelo au poŝtuko, “sankta” akvo, “saktigita” kandelo, sapo, spongo, kaj similaj. Interese, multaj homoj jam estis malkontentigitaj malgrau la uzo de tiaj aĵoj.

bildo de Adebayo Afolaranmi

"MI NE SCIKONAS LIN!"

Estimataj,

 

"MI NE SCIKONAS LIN!"

 

"Por ke mi sciu Lin kaj la potencon de Lia releviĝo kaj la kunulecon en Liaj suferoj, konformiginte al Lia morto" (Filipianoj 3:10).

 

Iun vesperon, dramo okazis en mia familio. Mia kvarjara filo volis eniri malluman ĉambron. Lia patrino donis al li serĉlumilon. Tamen, li hezitis eniri. Tial ĉi tiu konversacio sekvis inter ili:

"Panjo, mi ne povas iri tien. Mi timas."

"Diru, "Timo, foriru je la nomo de Jesuo.'"

"Timo, foriru je la nomo de Jesuo." (Sed li plu estis hezitema eniri la ĉambron.)

"Petu ke Jesuo sekvu vin."

"Jesuo, sekvu min."

"Elstreĉu vian manon por ke Jesuo tenu vin." (Li elstreĉis sian manon.)

"Panjo, mi ne povas iri."

"Ĉu Jesuo ne estas kun vi? Ĉu vi ne plu scikonas Lin?"

"Panjo, mi ne scikonas Lin!"

 

Ni ĉiuj ridegis pri la lastaj vortoj de la knabo. Tamen, multaj homoj estas kiel li. Ili jam aŭdis pri Jesuo Kristo longtempe. Eble, ili "adorservas" Lin longtempe, sed ili ne scikonas Jesuon Kriston. Tiaj homoj nur scikonas Lin fakte; ili ne scikonas Lin sperte. Ili ne havis personan rekontiĝon kun Li. Ili ne havas tian profundan rilatecon kun Li kiu povas fidigi ilin al Li en malfacila momento.

 

Sperta scikono de Jesuo Kristo estas ĉu momenta, ĉu daŭra. Ĝi estas la sava potenco kiu elfluas de la sango de Jesuo Kristo. Ĝi estas Lia naturo, Lia karaktero, Lia faro, kaj kun la savo kiun Li elfaris.

 

Estas surprize ke la disĉiploj de Jesuo Kristo pasigis pli ol tri jaroj kun Li kaj ne havis ankorau tiun scion. Sendube, Li demandis unu el ili jene: "Ĉu mi estas kun vi tiel longan tempon, kaj vi min ne konas…?" (Johano 14:9). Paŭlo konstatis ĉi tiun kaj preĝis jene: "Por ke mi sciu Lin…" (Filipianoj 3:10).

 

bildo de Adebayo Afolaranmi

KIO ESTAS LA VALORO DE JESUO KRISTO?

Estimataj,

KIO ESTAS LA VALORO DE JESUO KRISTO?

“Tiam unu el la dek du, nomata Judas Iskariota, iris al la ĉefpastroj, kaj diris: Kion vi volas doni al mi, se mi lin transdonos al vi? Kaj ili pesis por li tridek arĝentajn monerojn” (Mateo 26:14-16).

Judas Iskariota estas konata pro lia fia ago de perfido de Jesuo Kristo al la Judaj estroj por la sumo de nur tridek arĝentaj moneroj. Tio estis la valoro de Jesuo Kristo al li. Li poste bedauris sian agon, redonis al la estroj la monon kaj iris kaj pendigis sin.

La valoro de Jesuo Kristo variis al aliaj diŝciploj kaj sekvintoj de Jesuo Kristo. Jozef, el Arimateo, valorigis eĉ la senvivan korpon de Jesuo Kristo ke li “prenis la korpon, kaj envolvis ĝin en pura tolaĵo, kaj metis ĝin en sian novan tombon, kiun li jam elhakis en la roko; kaj li alrulis grandan ŝtonon al la enirejo de la tombo” (Mateo 27:59-60). Li donis al Jesuo tion kio estis speciala al li ĉar li valorigis Lin grande. Maria Magdalena kaj aliaj virinoj kiuj servis Lin antau Lia morto estis ankorau al Li eĉ post Lia morto. Ili alportis spicojn kaj parfumon por olei Lian korpon. La diraĵo de Paulo pri la valoro de Jesuo Kristo estas klasika: “Ĉar ĉe mi la vivado estas Kristo, kaj morti estas gajno” (Filipianoj 1:21). Jesuo Kristo valoras la tutan vivon por Paulo. Ne mirinde, li poste diris, “mi rigardas ĉion kiel malgajnon pro la supereco de la scio de Kristo Jesuo, mia Sinjoro, pro kiu mi suferis malgajnon de ĉio, kaj rigardas ĉion kiel rubon, por ke mi gajnu Kriston” (Filipianoj 3:8). Simon Petro jam antaue diris similaĵon: “Jen ni ĉion forlasis kaj vin sekvis!” (Marko 10:28).

bildo de Adebayo Afolaranmi
Abonrilata enhavo


povigita de