Ensaluto

Blogo de Adebayo Afolaranmi

CXU VI ESTAS ANKORAU EN LA FIDO?

Estimataj,

ĈU VI ESTAS ANKORAU EN LA FIDO?

"Kaj [Delila] diris: Filiŝtoj iras al vi, Ŝimŝon! [Ŝimŝon] vekiĝis de sia dormo, kaj diris: Mi eliros, kiel ĉiufoje, kaj mi vigliĝos; sed li ne sciis, ke la Eternulo forlasis lin. Kaj la Filiŝtoj kaptis lin kaj elpikis liajn okulojn..." (Juĝistoj 16:20-21a).

Dum mia edzino malŝaltis la elektran ventumilon en nia dormoĉambro, mi rimarkis kiel la ventumilo daure turniĝis en malrapida rapido, ĝis ĝi venis al stagno post proksimume du minutoj. La spirita vivo de multaj kristanoj estas kiel tiu elektra ventumilo kiu ĵus estis malŝaltita au malkonektita de ĝia elektra fonto. Multaj kristanoj kiuj kutimis esti fervoraj en Spirito kaj en la aferoj de Dio kiel preĝado, legado kaj meditado sur la vortoj de Dio, adorado de Dio, kunvenado kun aliaj kredantoj, evangeliado de la mondo pri Jesuo Kristo, kaj similaĵoj trovas sin malkreskantaj en tiaj spiritaj aferoj. Ili opinias ke ili estas ankorau en la Eternulo kaj fervoraj en la aferoj de Dio, sed rezervo estas la kazo. La ĉefaj kauzoj de ĉi malplieco plejparte estas peko kaj senzorgemo. Ne mirinde, Apostolo Paŭlo avertis, "Tiu do, kiu opinias, ke li staras, sin gardu, por ke li ne falu [en pekon]" (1 Korintanoj 10:12).

La vivo de Ŝimŝon estas bona ekzemplo ĉi tie. Ŝimŝon estis potenca viro kiu faris grandajn atingojn por la Eternulo savante la Izraelidojn el la Filiŝtoj (vidu: Juĝistoj 14-16). Ekzistas eĉ rekordo ke "... li disŝiris [leonon], kiel oni disŝiras kapridon, kvankam li nenion havis en sia mano..." (Juĝistoj 14:6). Tamen, li eniris en pekon kaj senzorgemon malegale asociante sin kun Filiŝta virino - Delila, kaj li pagis kare por ĝi. Li opiniis ke li estis ankorau en la Eternulo kaj tiel potenca kiel antaue. Tamen, la malamikoj venis kaj konkeris lin (vidu: Juĝistoj 16).

bildo de Adebayo Afolaranmi

VIRINOJ ESTAS KOLONOJ DE SUBTENO!

Estimataj,

VIRINOJ ESTAS KOLONOJ DE SUBTENO!

"Forestis juĝistoj en Izrael, forestis, ĝis stariĝis mi, Debora, ĝis stariĝis mi, patrino en Izrael" (Juĝistoj 5:7).

"Salutu Priskilan kaj Akvilan, miajn kunlaborantojn en Kristo Jesuo" (Romanoj 16:3).

 

Priskila estis kristana virino kiu kun ŝia edzo, Akvila laboris kune kun Paulo en Korinto. Lau historio, Priskila kaj Akvila venis al Korinto post kiam la roma imperiestro Klaudio forpelis ĉiujn judojn el Romo (vidu: Agoj 18:2). Ili estis kunlaborantoj de Paulo kiujn Paulo forlasis en Efeso, kie ili servis efike, speciale al Apolos (vidu: Agoj 18:18-26). Krom la fakto ke Priskila estis elstara en la Frua Eklezio, ŝi estas nomita antau ŝia edzo en la plimulto de bibliaj referencoj (vidu: Romanoj 16:3; 1 Korintanoj 16:19; 2 Timoteo 4:19). Sendube, tio indikas ŝian forton de karaktero kaj/au ŝian esceptan utilecon en kristana laboro (vidu: Agoj 18:26). Ŝi ja estis kolono de subteno al sia edzo kaj aliaj fruaj kristanoj.

bildo de Adebayo Afolaranmi

DIO GLOROS SIN, SED...

Estimataj,

DIO GLOROS SIN, SED...

"Kaj Moseo kaj Aaron kunvenigis la komunumon antau la rokon, kaj li diris al ili: Auskultu, ho ribeluloj, ĉu el ĉi tiu roko ni elirigu por vi akvon? Kaj Moseo levis sian manon kaj frapis la rokon per sia bastono du fojojn; kaj ekfluis multe da akvo, kaj trinkis la komunumo kaj ĝiaj brutoj. [Sed...]" (Nombroj 20:10-12).

Sendube, estas autentikaj servistoj de Dio nuntempe, kaj estas homoj kiuj nomas sin kiel servistojn de Dio. Ĉi tiuj homoj faras la laboron de Dio. Kelkaj el ili faras ĝin lau la konduko kaj gvido de la Sankta Spirito. Kelkaj el ili faras ĝin por egoismaj celoj. (Komparu la vortojn de Paulo en Filipianoj 1:15-18.) Je iu ajn kazo, estas certe ke Dio ja gloros Sin. Li uzas ĉiujn el ĉi tiuj homoj por Sia gloro. Tamen, Li juĝos ĉiun el ĉi tiuj homoj lau tio kion ili jam faris por Li (vidu: Predikanto 12:13, 14; Romanoj 14:12; 1 Korintanoj 4:5; 2 Korintanoj 5:10).

Kiel servisto de Dio, antau ne longe, mi timis Dion plue dum mi legis la okazaĵon ĉe "la Akvo de Malpaco" trovita en Nombroj 20. La nekontentigita popolo Izraela denove plendis pri sia situacio en la dezerta vojaĝo al la Promesita Lando ĉar ili bezonis akvon. Moseo kaj Aaron iris al la Eternulo kaj la Eternulo ordonis ilin pri kiel ili provizus akvon por la popolo Izraela. Ili estis simple parolontaj al roko, sed pro fiero, Moseo kaj Aaron insultis la popolon Izraelan, aldonis al si la honoron de provizo de la akvo, kaj frapis la rokon du fojojn. Malgrau ĉi tio, Dio mirakle provizis akvon por la tuta popolo Izraela kaj iliaj brutoj. Sed, la Eternulo tuj donis juĝon por Moseo kaj Aaron: ili ne atingos la Promesitan Landon. Ilia laboro dum preskau kvardek jaroj estos vana (Nombroj 20:12). Kia granda juĝo!

bildo de Adebayo Afolaranmi

VI VIVOS DENOVE!

Estimataj,

VI VIVOS DENOVE!

"De nun tiel longe, kiel la tero ekzistos, semado kaj rikoltado, malvarmo kaj varmo, somero kaj vintro, tago kaj nokto ne ĉesiĝos"

(Genezo 8:22).

Unu el miaj observoj de la tempo kiam mi alvenis ĉi tiun okcidentan mondon temas pri la ŝanĝoj en la sezonoj de la jaro. Evidente, ĉi tio estos por iu kiu venis de varma klimata zono de Afriko al tre malvarma klimata loko de Nord-Irlando en Britio. Mi alvenis ĉi tiun parton de la mondo dum la autuna sezono. Kiel la sezono ŝanĝiĝis al vintro, mi observes kiel multaj plantoj kaj arboj komencis iĝi "mortintaj" pro disfalo de siaj folioj. Laulonge vintro, jus-alvenanto en ĉi tiu mondoparto pensus ke ĉi tiuj plantoj kaj arboj estas senvivaj kaj sekaj kiel la senfoliaj arboj en tropikaj mondoparto. Sed, iu kiu estas familiara kun la sezonoj ĉi tie scias ke la senfoliaj kaj ŝajne sekaj plantoj kaj arboj estas tre vivaj. Kiel la printempa sezono komenciĝis, mi rimarkis ke ĉi tiuj ŝajne senvivaj plantoj kaj arboj ekfoliumigis per novaj folioj. Ŝajnas ke nova vivo venas en ilin.

bildo de Adebayo Afolaranmi

UNUFOJE POR CXIAM!

Estimataj,

UNUFOJE POR ĈIAM!

"Sed Kristo, aperinte kiel ĉefpastro de la estontaj bonoj, per la pli granda kaj pli perfekta tabernaklo, ne manfarita, tio estas ne el ĉi tiu kreo, nek per la sango de kaproj kaj bovidoj, sed per sia propra sango, eniris unufoje por ĉiam en la sanktejon, atinginte eternan elaĉeton" (Hebreoj 9:11-12).

Ĉiujare, en la Tago de Senpekiĝo, la ĉefpastro en la Mosea leĝo devis oferi per la sango de kaproj kaj virŝafaj por pekliberigo de pekoj de la Izraelidoj. Li devis unue oferi pro siaj propraj pekoj per sango de la virŝafo antau ol li uzis la sangon de kaproj por kompensi la pekojn de la popolo. Tio devis esti farata ĉiujare. Ĉi tio estas klarigita en Levido 16:3-10 kaj rekaptita en Hebreoj 9:1-8. La ricevantoj de la epistolo al la Hebreoj komprenis ĉi tiujn konceptojn de pastreco kaj ofero tre bone.

Tamen, Jesuo Kristo superas ajnan ĉefpastron ĉar Li venis por oferi Sian propran sangon sur la kruco de Kalvario unufoje por ĉiam. Dum la Levidaj ĉefpastroj devis uzi la sangon de bovoj por unue kompensi siajn pekojn, Jesuo Kristo estas senpeka, do Li ne bezonas fari tion. Dum la Levidaj ĉefpastroj poste devis uzi ordinaran sangon de kaproj por kompensi la pekojn de la popolo, Jesuo Kristo uzis Sian propran multekostan sangon por elaĉeti la pekojn de la homaro. Dum la Levidaj ĉefpastroj oferus en homfaritaj tabernakloj, Jesuo Kristo montris sin al Dio per "pli granda kaj pli perfekta tabernaklo, ne manfarita". Dum la Levidaj ĉefpastroj devus ripeti ĉi tiun oferon ĉiujare, Jesuo Kristo oferis Sin unufoje por ĉiam. Lia ofero sur la kruco estas la finfina ofero, kaj ne ekzistas alia. Ne mirinde, Li diris sur la kruco: "Estas finite" (Johano 19:30).

bildo de Adebayo Afolaranmi

LECIONO DE SANKTA PATRICIO

Estimataj,

LECIONO DE SANKTA PATRICIO

"Ne venĝu vin, amataj, sed cedu lokon al kolero; ĉar estas skribite: ĉe Mi estas venĝo, Mi repagos, diras la Sinjoro. Sed se via malamiko malsatas, donu al li manĝi; se li soifas, donu al li trinki; ĉar tion farante, fajrajn karbojn vi kolektos sur lia kapo. Ne venkiĝu de malbono, sed venku malbonon per bono" (Romanoj 12:19-21).

La 17-a de Marto estas dediciita en la insulo Irlando kaj multaj aliaj partoj de la mondo por festi la Tagon de Sankta Patricio. Sankta Patricio de Irlando naskiĝita en Britanio Roma estis kaptita de Irlandaj piratoj dum trudeniranta partio kiam li estis ĉirkau dekkvar-jara. Li estis sklavo prizorganta ŝafojn en Irlando ĝis kiam li estis dudek-jara kiam li povis eskapi. Li poste iĝis pastro kaj estis sendita por prediki la evangelion en Irlando kie li povis fari multajn mirindaĵojn kaj konverti multajn homojn al Kristanismo. Fakte, li estas konsiderata kiel tiu kiu alportis kristanismon al Irlando. Li mortis ĉe Saul, kie li konstruis la unuan irlandan preĝejon. Li verŝajne estas entombigitaj [entombigita] en Katedralo de Down, Downpatrick, Norda Irlando.

bildo de Adebayo Afolaranmi

PLU IRU!

Estimataj,

PLU IRU!

"Tial ankau ni, havante ĉirkau ni tian nubegon da atestantoj, formetu ĉion pezan kaj la pekon embarasantan, kaj persiste kuru la kuradon antau ni metitan, direktante la rigardon al la autoro kaj perfektiganto de la fido, Jesuo, kiu, pro la ĝojo antau li metita, suferis la krucon, malestimante honton, kaj sidiĝis dekstre de la trono de Dio" (Hebreoj 12:1-2).

Mi estis tuŝita de la vivhistorio de vizitanta preleganto kiu estis la ĉefa faciliganto en tutsemajna intensa kurso pri lecionoj en konflikta rezolucio kie mi faras mian postbakalauran studon. Li naskiĝis kaj kreskis en unu el la plej tuŝitaj perfortaj konfliktaj lokoj en la mondo. Lau li, pro lia determino esti edukita, li devis iri al lernejo meze de perforta konflikto. Unu el la instrukcioj kiujn  lia patrino kutimis doni al li ĉiumatene estas, "Ne gravas kion vi vidas au audas, ne rigardu maldekstren au dekstren, plu iru!" Ĉi speciala instrukcio tenis lin plu iri malgrau la perforto kaj efikoj de perforto ĉirkau li ĝis li finis sian edukon en konflikto-kauzita loko. Li memoris la incidentojn de bombadoj, mortigoj, kripligoj de homoj ĉirkau li inkludante liaj samtempuloj. Tamen, malgrau ĉi tio, pro lia fokuso esti edukita, la instrukcio de lia patrino ĉiumatene - "Plu Iru!" - igis lin plu iri. Hodiau, li estas asociita profesoro en unu el la renomaj universitatoj en la mondo.

bildo de Adebayo Afolaranmi

PRIZORGU VIN MEM!

Estimataj,

PRIZORGU VIN MEM!

"Ne plu estu akvotrinkanto, sed uzu iom da vino pro la stomako kaj viaj oftaj malfortoj" (1 Timoteo 5:23).

La supra eltiraĵo el la Sankta Biblio jam fariĝis unu el tiuj kiujn oni misinterpretas kaj misaplikas. Efektive, ĝi estas unu el tiuj debateblaj versoj de la Sankta Biblio. Ebriuloj kaj tiuj kiuj estas emaj trinki tro da vino kaj alkoholaj trinkaĵoj estas rapidaj aludi al la verso por subteni sian agadon. Tamen, dum mi ĉeestis Dimanĉan Lernejan klason iun dimanĉon, mi trovis malsimilan aplikon al la konsilo de Paulo al Timoteo: Timoteo devis prizorgi sin. La rimedo de faro de ĉi tio estis uzo de iom da vino. Aliaj lokoj kie la Sankta Biblio aludas vinon kiel ian medikamentan substancon estas: Dua Samuel 16:2 kie oni diris ke ĝi revivigas la laciĝantojn; Sentencoj 31:6 kie oni diris ke ĝi estas tauga kiel sedativo por homoj kiuj havas suferantajn animojn; Luko 10:13 kie la Samariano surverŝis oleon kaj vinon sur la vundojn de la vundita vojaĝanto; kaj Mateo 27:34 kaj Marko 15:23 kie oni miksis ĝin kun galo por mildigi suferadon.

Nu, ĉi tiu prediko ne temas pri subteno au ne subteno de la uzo de vino, sed por substreki la gravecon de onia prizorgo. Paulo estis zorga pri la bonsano de Timoteo, kaj li rekomendis rimedon de lia prizorgo. Sendube, Timoteo sekvis ĉi tiun konsilon je sia bono.

Oni jam donis al multaj homoj medicinajn kaj aliajn konsilojn nuntempe, sed multaj homoj ne sekvas tiajn bonajn konsilojn je ilia malprofito. Ĉu vi estas unu el tiaj homoj kiuj ne sekvas medicinajn, profesiajn, pastrecajn kaj aliajn specialigitajn konsilojn pri via sano, komerco, familio au aliaj klopodoj? Parto de prizorgo de vi estas sekvo de tiaj bonaj konsiloj.

"Auskultu konsilon kaj akceptu admonon, por ke vi poste estu saĝa" (Sentencoj 19:20).

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

bildo de Adebayo Afolaranmi

NE KULPIGU DION!

Estimataj,

NE KULPIGU DION!

"Kaj afliktiĝis David pro tio, ke la Eternulo frapis Uzan, kaj li donis al tiu loko la nomon Perec-Uza, ĝis la nuna tago. Kaj ektimis David la Eternulon en tiu tago, kaj diris: Kiamaniere venos al mi la kesto de la Eternulo? Kaj David ne volis transportigi al si la keston de la Eternulo en la urbon de David" (2 Samuel 6:8-10).

David supreniris la tronon de Izrael kiu estis promesita post multaj jaroj kurante de unu loko al la alia de Saul, la tiama reĝo. Li starigis sin en sia nova ĉefurbo. Kiel parto de la rimedoj dankestimi Dion pro tio, Li alportis kune tridek mil virojn elektitajn el Izrael, kaj iris al Baala Juda por alporti la Keston de Interligo en lian ĉefurbon. La keston jam estis en tiu vilaĝo dum preskau 100 jaroj ekde la tempo kiam la Filiŝtoj kaptis ĝin. Abinadab estis la gardanto de sankta objekto, do, kiam David venis por ĝi, li (Abinadab) volontigis siajn filojn, Uzan kaj Aĥjon, por gardi la keston kiam ĝi estis transportita sur nova veturilo al Jerusalem inter fanfaro. Ve, tragika akcidento okazis. En klopodo por preventi la keston de falo pro la bovoj kiuj tiras la veturilon stumblis, Uza etendis kaj kaptis la keston. Li estis frapita senvive de Dio tuj pro lia "peko"! Reĝo David afliktiĝis pro ĉi tio kaj li timis alporti la keston al sia ĉefurbo. Li ŝajnis kulpigi Dion pri tiu tragedio. Kiel Dio frapis Uzan kiam li (Uza) provis "helpi" Dion?

bildo de Adebayo Afolaranmi

LA OKDEK-SESA PSALMO

Estimataj,

LA OKDEK-SESA PSALMO

"Klinu, ho Eternulo, Vian orelon, auskultu min; ĉar mi estas mizera kaj malriĉa.... Auskultu, ho Eternulo, mian preĝon, Kaj atentu la voĉon de mia petego" (Psalmo 86:1, 6).

Psalmo 86 estis supozeble verkita de Reĝo Davido, kvankam ĝia lokigo inter la psalmoj atributitaj al "la Filoj de Koraĥ" faris kelkajn homojn dubi ĝian Davidan autorecon. Tamen, ĝia pleja enhavo kaj aranĝo similas tiujn de la psalmoj kiuj estas atributitaj al Davido sen diskutado. La verkisto de ĉi tiu psalmo estis sendube en danĝero, kaj li vokis Dion liberiĝi lin el liaj malamikoj.

La psalmisto konsideris sin kiel iun kiu estas "mizera kaj malriĉa" do li preĝis ke Dio audu kaj respondu liajn preĝojn (verso 1). Estas almenau kvin malsamaj specoj de preĝoj en ĉi tiu psalmo:

Unu, preĝo de protekto: ĉar la psalmisto estis atakita de homoj kiujn li konsideris "fieruloj" kaj "anaro da premantoj" en verso 14, Lia unua preĝa punkto estis ke Dio gardu lian vivon (verso 2). Mi povus atesti pri la fakto ke li estis dediciita al kaj fidi al Dio, tial, li preĝis ĉi tiun preĝon.

Du, preĝo por kompato: trifoje je ĉi tiu psalmo, la psalmisto ekkriis al Dio por kompato (versoj 3, 6, 16). Li sciis ke nur Dio povis povas doni al li kompaton.

Tri, preĝo de pardono: la psalmisto konsideris Dion kiel pardonantan Dion Kiu estas bona kaj abunda en amo. Per implico, li petas Dion pardoni lin kiam mi kriis al Li.

Kvar, preĝo de adorado: malgrau sia situacio, la psalmisto adoris Dion pro Kiu Li estas (versoj 8-10).

Kvin, preĝo de laudoj: parenca al la antaua preĝo estas ĉi tio. La psalmisto laudis Dion pro tio kion Li faras (versoj 10, 12, 13). Lia situacio ne vindis liajn okulojn pri kiu Dio estas kaj kion Li faris en lia vivo.

bildo de Adebayo Afolaranmi
Abonrilata enhavo


povigita de