Ensaluto

Blogo de Adebayo Afolaranmi

LA OKDEK-SESA PSALMO

Estimataj,

LA OKDEK-SESA PSALMO

"Klinu, ho Eternulo, Vian orelon, auskultu min; ĉar mi estas mizera kaj malriĉa.... Auskultu, ho Eternulo, mian preĝon, Kaj atentu la voĉon de mia petego" (Psalmo 86:1, 6).

Psalmo 86 estis supozeble verkita de Reĝo Davido, kvankam ĝia lokigo inter la psalmoj atributitaj al "la Filoj de Koraĥ" faris kelkajn homojn dubi ĝian Davidan autorecon. Tamen, ĝia pleja enhavo kaj aranĝo similas tiujn de la psalmoj kiuj estas atributitaj al Davido sen diskutado. La verkisto de ĉi tiu psalmo estis sendube en danĝero, kaj li vokis Dion liberiĝi lin el liaj malamikoj.

La psalmisto konsideris sin kiel iun kiu estas "mizera kaj malriĉa" do li preĝis ke Dio audu kaj respondu liajn preĝojn (verso 1). Estas almenau kvin malsamaj specoj de preĝoj en ĉi tiu psalmo:

Unu, preĝo de protekto: ĉar la psalmisto estis atakita de homoj kiujn li konsideris "fieruloj" kaj "anaro da premantoj" en verso 14, Lia unua preĝa punkto estis ke Dio gardu lian vivon (verso 2). Mi povus atesti pri la fakto ke li estis dediciita al kaj fidi al Dio, tial, li preĝis ĉi tiun preĝon.

Du, preĝo por kompato: trifoje je ĉi tiu psalmo, la psalmisto ekkriis al Dio por kompato (versoj 3, 6, 16). Li sciis ke nur Dio povis povas doni al li kompaton.

Tri, preĝo de pardono: la psalmisto konsideris Dion kiel pardonantan Dion Kiu estas bona kaj abunda en amo. Per implico, li petas Dion pardoni lin kiam mi kriis al Li.

Kvar, preĝo de adorado: malgrau sia situacio, la psalmisto adoris Dion pro Kiu Li estas (versoj 8-10).

Kvin, preĝo de laudoj: parenca al la antaua preĝo estas ĉi tio. La psalmisto laudis Dion pro tio kion Li faras (versoj 10, 12, 13). Lia situacio ne vindis liajn okulojn pri kiu Dio estas kaj kion Li faris en lia vivo.

bildo de Adebayo Afolaranmi

LA OKDEK-SESA PSALMO

Estimataj,

LA OKDEK-SESA PSALMO

"Klinu, ho Eternulo, Vian orelon, auskultu min; ĉar mi estas mizera kaj malriĉa.... Auskultu, ho Eternulo, mian preĝon, Kaj atentu la voĉon de mia petego" (Psalmo 86:1, 6).

Psalmo 86 estis supozeble verkita de Reĝo Davido, kvankam ĝia lokigo inter la psalmoj atributitaj al "la Filoj de Koraĥ" faris kelkajn homojn dubi ĝian Davidan autorecon. Tamen, ĝia pleja enhavo kaj aranĝo similas tiujn de la psalmoj kiuj estas atributitaj al Davido sen diskutado. La verkisto de ĉi tiu psalmo estis sendube en danĝero, kaj li vokis Dion liberiĝi lin el liaj malamikoj.

La psalmisto konsideris sin kiel iun kiu estas "mizera kaj malriĉa" do li preĝis ke Dio audu kaj respondu liajn preĝojn (verso 1). Estas almenau kvin malsamaj specoj de preĝoj en ĉi tiu psalmo:

Unu, preĝo de protekto: ĉar la psalmisto estis atakita de homoj kiujn li konsideris "fieruloj" kaj "anaro da premantoj" en verso 14, Lia unua preĝa punkto estis ke Dio gardu lian vivon (verso 2). Mi povus atesti pri la fakto ke li estis dediciita al kaj fidi al Dio, tial, li preĝis ĉi tiun preĝon.

Du, preĝo por kompato: trifoje je ĉi tiu psalmo, la psalmisto ekkriis al Dio por kompato (versoj 3, 6, 16). Li sciis ke nur Dio povis povas doni al li kompaton.

Tri, preĝo de pardono: la psalmisto konsideris Dion kiel pardonantan Dion Kiu estas bona kaj abunda en amo. Per implico, li petas Dion pardoni lin kiam mi kriis al Li.

Kvar, preĝo de adorado: malgrau sia situacio, la psalmisto adoris Dion pro Kiu Li estas (versoj 8-10).

Kvin, preĝo de laudoj: parenca al la antaua preĝo estas ĉi tio. La psalmisto laudis Dion pro tio kion Li faras (versoj 10, 12, 13). Lia situacio ne vindis liajn okulojn pri kiu Dio estas kaj kion Li faris en lia vivo.

bildo de Adebayo Afolaranmi

NE FORGESU VIAN DION

Estimataj,

NE FORGESU VIAN DION

"Kaj vi manĝos kaj satiĝos, kaj vi benos la Eternulon, vian Dion, pro la bona tero, kiun Li donis al vi. Gardu vin, ke vi ne forgesu la Eternulon, vian Dion, ne observante Liajn ordonojn kaj instrukciojn kaj leĝojn, kiujn mi ordonas al vi hodiaŭ" (Readmono 8:10-11).

Unu el la ricevintoj de miaj semajnaj mesaĝoj reagis al la mesaĝo kiun mi dissendis pasintan semajnon pri la kialo kial homoj precipe la juna generacio ne plu ĉeestas preĝejon en la okcidenta mondo. El sia travivaĵo dum la pasintaj dek jaroj kiun li travivis en ĉi tiu okcidenta mondo, li atentigis ke la kialo kiun mi donis estas nur unu el centoj da kialoj por la malpliiĝo en ĉeesteco de preĝejo en la okcidenta mondo. Li daurigis listigi multajn aliajn kialojn. Plej multaj el liaj kialoj temas pri la bonfarto de homoj en ĉi tiu parto de la mondo.

Ilia problemo estas kiel regi la bonfarton, ne la manko de ĝi kiel estas la kazo en aliaj partoj de subevoluinta kaj evoluanta mondo. Do, plej multaj homoj en la okcidenta mondo opinias ke ili ne bezonas Dion au la eklezion.

La kialoj de ĉi tiu homo rememorigas min pri la adiaŭa parolo de Moseo al la popolo Izraela je lia maljuneco kiu enhavis avertojn. Unu el tiuj avertoj estis ĉi-supra citaĵo: ne forgesu vian Dion dum vi fartos bone.

Same, la riĉulo en la proverbo de Jesuo Kristo en Luko 12:16 21 ne atentis ĉi tiun averton. Li havis abundan rikolton. Lia posedaĵo fariĝis lia idolo, kaj li forgesis Dion, la Doninton. Tiutage, lia animo estis prenita de li kaj lia posedaĵo foriris al aliuloj. Jesuo Kristo klarigis la signifon de riĉeco sen Dio: "Tia estas tiu, kiu kolektas por si trezoron, kaj ne estas riĉa rilate Dion" (Luko 12:21).

bildo de Adebayo Afolaranmi

CXU VI ANKAU NE ESTAS KULPA?

Estimataj,

ĈU VI ANKAU NE ESTAS KULPA?

"Kaj aperis al mi vorto de la Eternulo, dirante: Ho filo de homo, profetu pri la paŝtistoj de Izrael, profetu, kaj diru al ili, al la paŝtistoj: Tiele diras la Sinjoro, la Eternulo: Ve al la paŝtistoj de Izrael, kiuj paŝtas sin mem! ĉu ne la ŝafojn devas paŝti la paŝtistoj? La grasaĵon vi manĝas, per la lano vi vin vestas, la grasigitan ŝafon vi buĉas; sed la ŝafojn vi ne paŝtas" (Jeĥezkel 34:1-3).

En malpli ol monato de mia restado en Britio, mi malkovris multajn aferojn bedaurindajn pri la okcidenta mondo. Unu el tiuj aferoj estas la malkresko en la nombro da homoj kiuj ĉestas preĝejojn, precipe la manko de junularo en plej de la preĝejoj. Multaj preĝejoj jam estis malplenaj kaj estis venditaj pro tio. Ĉi tio estas granda zorgo por mi, kaj mi ĉiam demandas pastorojn ĉi tie tion kion ili faras por alporti la junularon reen en la eklezion. Nur en lasta tempo mi eltrovis ke mi demandis malpravan demandon! Mi renkontis sinjorinon en ŝia frua kvindeka aĝo kiu diris ke la lasta fojo kiam ŝi ĉeestis preĝejon estis kiam ŝi estis deksesjara. Mi demandis ŝin kial ŝi ĉesis ĉeesti preĝejon kaj ŝi rakontis al mi amaran veron pri la eklezio ĉi tie: la eklezio jam iĝas instituciigita kaj la estroj de la eklezio ne vivas per ekzemplo. Ŝi citis kelkajn ekzemplojn de la nefaroj kiujn la estroj de la eklezio faras tiam kiuj iĝas eĉ pli malbonaj nuntempe. Unu el tiaj nefaroj kiujn ŝi emfazis estas la fakto ke plej de la estroj de la eklezio plialtigas riĉecon koste de ilia komunumo. Ŝi atentigis ke la junularo ĉi tie daurigos forlasi la eklezion ĉar la homoj de la eklezio ne praktikas tion kion ili predikas. Mi havis neniun elekton ol konsenti tiutage kun ŝi ĉar mi sciis, ke ŝi diris la veron. Ne mirigas, multaj personoj (speciale la pli junaj generacioj) ne plu interesiĝas pri la aferoj de la eklezio.

bildo de Adebayo Afolaranmi

ESTAS BONE KUN MIA ANIMO

Estimataj,

ESTAS BONE KUN MIA ANIMO

"Sed Dio liberigos mian animon el la mano de Ŝeol, Ĉar Li prenos min" (Psalmo 49:15).

La himno, "It is Well with My Soul" estas unu el la popularaj anglaj kristanaj himnoj. Horatio Gates Spafford (1828-1888) verkis ĝin. Kiam Spafford estis kvardektrijara kiel aferisto en Chicago, li trapasis financan katastrofon en la Granda Fajro de Chicago de 1871. Li kaj lia edzino ankorau funebris pro la morto de sia filo mallonge antau la fajro, kaj li konstatis ke ili bezonis foriri por ferio. Sciante ke ilia amiko Dwight L. Moody estis predikonta en evangeliaj kampanioj en Anglujo tiun autunon, Spafford decidis porti la tutan familiaron al Anglujo. Liaj edzino kaj kvar filinoj iris antaue per ŝipo, kaj li planis sekvi je kelkaj tagoj poste. Tamen, sur la Atlantika oceano, iu fera ŝipo frapis tiun ŝipon kaj la ŝipo dronis ĝis post dek du minutoj. Du cent kaj dudek ses vivoj estis perditaj—inkluzive de la kvar filinoj de Spafford. Kiam la postvivintoj estis kondukitaj al la bordo en Cardiff, Wales, S-ino Anna Spafford kablogramis sian edzon per du vortoj: "Savita sole." Spafford rezervigis lokon je sekva ŝipo. Dum ili trairis la Atlantikon, la ŝipestro montris la lokon kie li opiniis ke la unua ŝipo dronis. Tiun nokton, Spafford verkis la vortojn de la himno angle: "When peace like a river attendeth my way. ...it is well, it is well with my soul." [Esperante: "Kiam paco kiel rivero ĉeestas mian vojon... estas bone, estas bone kun mia animo."]

bildo de Adebayo Afolaranmi

DIO PARDONOS, SED...

Estimataj,

DIO PARDONOS, SED...

“Tiam David diris al Natan: Mi pekis antau la Eternulo. Kaj Natan diris al David: La Eternulo forigis vian pekon, vi ne mortos; sed ĉar vi per tiu faro incitis la malamikojn de la Eternulo, tial la filo, kiu naskiĝis al vi, mortos” (2 Samuel 12:13-14).

Mi ankorau memoras klare renkonton kiun mi havis kun maljuna viro dum ĝenerala kunsido de dimanĉa lernejo en vilaĝa preĝejo antau dudek jaroj. Estis tempo de demando, kaj demando estis demandita pri la vivo de Davido, precipe lia sufero kun Bat-ŝeba. La maljuna viro opiniis ke se Dio povis pardoni Davidon post liaj pekoj kun Bat-ŝeba, Li pardonos iun ajn kiu pekas kaj venas por pardono. Tiam mia respondo estis (kaj ankorau nuntempe estas) se la maljunulo volis ke tio kio okazis al David okazus al li, li daurigu peki kaj poste venos al Dio por pardono. Dio vere pardonos, sed....

Kio okazis al David post liaj pekoj kaj konfeso? La filo naskita el la adulto mortis (2 Samuel 12:14, 18); estis ne plu paco en la domanaro de David; unu el liaj filoj, Amnon, seksperfortis sian duonfratinon, Tamaron (2 Samuel 13:1-14); alia filo, Abŝalom, mortigis Amnonon pro tio (2 Samuel 13:28-29); Abŝalom planis puĉon kontrau sia patro, Davido (2 Samuel 15), kaj Abŝalom sekse molestis publike dek el la edzinoj de David (2 Samuel 16:21-22). David ja estis pardonita, sed la sekvoj de liaj pekoj estis tro multe. Kvankam, kiel pardonita, la pekoj estis kiel vundo kiu restis en lia vivo eterne (vidu: 1 Reĝoj 15:5).

Estas multaj Biblio versoj kiuj instruas pri la pardono de pekoj. Jen kelkaj:

"Se ni konfesas niajn pekojn, Li estas fidela kaj justa por pardoni al ni niajn pekojn kaj nin purigi de ĉia maljusteco" (1 Johano 1:9).

"Kiu kaŝas siajn pekojn, tiu ne estos feliĉa; Sed kiu ilin konfesas kaj forlasas, tiu estos pardonita" (Sentencoj 28:13).

bildo de Adebayo Afolaranmi

CXU VI ANKORAU BEZONAS INSTRUISTOJN?

Estimataj,

ĈU VI ANKORAU BEZONAS INSTRUISTOJN?

"Ĉar kvankam vi jam devus esti instruitaj, vi ankorau bezonas, ke oni instruu al vi, kiaj estas la komencaj elementoj de la orakoloj de Dio, kaj vi fariĝis bezonantoj de lakto kaj ne de solida nutraĵo" (Hebreoj 5:12).

La ricevantoj de la Epistolo al la Hebreoj estis en turbulenta tempo. Ili alfrontis multajn persekutojn pro ilia ĵus trovita fido al la Sinjoro Jesuo Kristo. Anstatau kreskantaj en la fido, multaj el ili kontemplis reveni al judismo. La verkisto de la epistolo devis skribi al ili, en multaj manieroj, por aserti la superecon de Jesuo Kristo super anĝeloj, profetoj, pastroj, pastroj de la Malnova Testamento kaj Levidaj leĝoj kaj ajna alia persono au afero kiun oni povas pensi. Tiuj junaj kristanoj bezonas esti nutrataj per elementaj principoj de la fido antau ol ili nutros aliajn homojn kiuj fidas en fido post ili. Anstatau esti instruistoj kaj disĉipligantoj al junaj kredantoj, ili ankorau bezonas instruistojn kaj gvidantojn kiuj nutru ilin per "lakto". Kiel estas bedaurinde!

Estas pli bedaurinde nuntempe vidi multajn tiel nomatajn kristanojn en simila situacio. Tiuj personoj ne povas studi la vorton de Dio sendepende. Ili ne povas preĝi al Dio rekte sen viziti profeton au "patron (au patrinon) en la Sinjoro" kiuj preĝos por ili kaj audos de Dio por ili. Ili ne povas pritrakti vivajn defiojn ĉar ili estas ankorau junaj infanoj en la fido. Ili fidas pli al siaj spiritaj mentoroj kaj religiaj gvidantoj pli ol Jesuo Kristo. Anstatau iĝi disĉipligitaj kaj komenci discipligi aliajn personojn, ili ankorau preferas suĉi lakton de la instruoj de liaj gvidantoj. Ili ne povas stari propre en la fido. Ili ankorau bezonos instruistojn!

bildo de Adebayo Afolaranmi

NE ESTAS ORDINARE!

Estimataj,

NE ESTAS ORDINARE!

"Mi kuŝiĝas kaj endormiĝas, kaj mi vekiĝas, ĉar la Eternulo min subtenas" (Psalmo 3:6).

Ĉiumatene, mia vekhorloĝo intencis sonorigi je 4:30-a horo matene kaj mi devus vekiĝi kaj komenci mian ĉiutagan rutinon. Foje, mi estus vekita antau la sono de la alarmo. Ĉi tio estas okazanta dum jaroj, kaj mi inklinas pensi ke ĝi estas ordinara au kutima vekiĝi frumatene ĉu per la sono de la vekhorloĝo au antau ol ĝi sonorigas. Tamen, ĝi mi ĵus sciis ke vere ne estas ordinare dormi kaj vekiĝi; ĝi estas diaj dispozicio kaj graco. Se vi ne konsentas kun tio, metu vekhorloĝon apud senviva viro kaj vidu ĉu li vekiĝas kiam la vekhorloĝo sonas.

Ne estas ordinare au normale dormi kaj vekiĝi Nur Dio igas nin fari tion ĉiutage. La psalmisto sciis tion kaj deklaris, "Mi kuŝiĝas kaj endormiĝas, Kaj mi vekiĝas, ĉar la Eternulo min subtenas" (Psalmo 3:6). "Pace mi kuŝiĝas kaj tuj endormiĝas; ĉar Vi, ho Eternulo, loĝigas min sola en sendanĝereco" (Psalmo 4:9). "Vane vi frue leviĝas, malfrue sidas, Manĝas panon kun klopodoj: Al Sia amato [Dio] donas en dormo" (Psalmo 127:2).

Dormado kaj vekiĝo ne nur estas tio kion ni konsideras normalaj au ordinaraj. Spirado, manĝado, trinkado, babilado, audado, piedirado, levado de manoj kaj ĉiu alia parto de nia korpo, fakte, ĉio kion oni povas pensi kiel ordinaran au normalan ne vere estas ordinara kaj normala. Estas Dio en Sia senfina mizerikordo kiu aranĝis ilin kaj permesas al ni ĝui ilin. Kiel parto de Lia Interligo kun Noa post la diluvo Dio diris, "De nun tiel longe, kiel la tero ekzistos, semado kaj rikoltado, malvarmo kaj varmo, somero kaj vintro, tago kaj nokto ne ĉesiĝos" (Genezo 8:22). Li daure tenas tiun interligon!

bildo de Adebayo Afolaranmi

CXU VI LAUDOS DION CXI-JARE?

Estimataj,

ĈU VI LAUDOS DION ĈI-JARE?

"Haleluja! Ĉar estas bone kanti al nia Dio, Ĉar agrabla estas la glorkantado" (Psalmo 147:1).

La preĝoj de mia familio kaj mi por la jaro 2016 por homoj en mia surreta servo estis bazitaj sur Psalmo 147:8-9, 13-14. Psalmo 147 estas unu el la "Halelujaj Psalmoj" – la lastaj kvin psalmoj kiuj komenciĝis kaj finiĝis per la esprimo, “Haleluja” (tio estas, "Gloru la Eternulon"). Je Psalmo 147, la psalmisto emfazis tiun Kiu estas la Eternulo kaj iuj el la aferoj kiujn Li faris kiuj igis lin (tio estas, la psalmiston) komenci kaj fini la psalmon per la esprimo "Gloru la Eternulon." La Eternulo estas granda kaj tre forta, kaj Lia kompreno estas senlima (verso 5). Per sia grandeco kaj potenco, mi difinas la nombron de la steloj kiel multnombraj ili estas kaj nomas ĉiun el ili (verso 4). Liaj agoj inkludas restarigon (versoj 2-3), subtenadon (verso 6), provizon (versoj 8-9), forton (verso 13), benojn (verso 13), pacon (verso 14), kontentigon (verso 14), kontrolon super naturo (versoj 15-18), kaj revelacion de Siaj vortoj (verso 19). Ne mirinde, la psalmisto ordonis al siaj legantoj kanti al la Eternulo per dankesprimo, fari muzikon al Li sur la muzikaj instrumentoj, altigi Lin kaj glori Lin (versoj 7, 12). Estas ja bone, agrable kaj tauge prikanti la Eternulon (verso 1).

Tamen, kiam la psalmisto emfazis tion kion la Eternulo faras, li mallonge menciis ion kiu plaĉigas la Eternulon – fido je Lia favorkoreco (verso 11). La Eternulo ne deziras homon fidi al si au io ajn alia afero krom Li, la Eternulo (verso 10). Nedubeble, fido al la Eternulo estas grava maniero laudi Lin.

bildo de Adebayo Afolaranmi

NIAJ PREGXOJ POR VI EN LA JARO 2016

Estimataj,
NIAJ PREĜOJ POR VI EN LA JARO 2016
Bonan Novjaron (2016). Gloro al la Ĉiopova Dio ĉar Li ebligas al ni vidi ĉi tiun novan jaron.
Opeyemi (mia edzino), Boluwatife, IfeOluwa, Michael, Abraham (miaj infanoj) kaj mi bonvenigas vin al ĉi tiu Novjaro per ĉi tiuj profetaj preĝoj adaptitaj de Psalmo 147: 8-9, 13-14.
Je ĉi tiu nova jaro:
- La Sinjoro kovros vin per Sia brilego;
- Li fortigos kaj kreskigos vin florigita en ĉiuj viaj klopodoj;
- Li speciale renkontos vin ĉe la punkto de via bezonoj kaj plenigos vin per la plejbono de Sia boneco;

- Li benos vian idaron kie ajn ili estas; kaj
- Li donos al vi pacon en viaj limoj je la nomo de Jesuo. Amen.
Feliĉan kaj prosperan Novan Jaron!
Je la servo de Dio,
Bayo Afolaranmi (Pastoro),

Irish School of Ecumenics (Trinity College Dublin ĉe Belfasto)

683 Antrim Road, Belfast BT15 4EG

Unuiĝinta Reĝlando (UK)

+447438782552

+2348055159591 (Nur Teksto kaj WhatsApp)

http://groups.yahoo.com/group/spiritualdigest2003/

http://groups.yahoo.com/group/spiritanutraĵo/

https://www.facebook.com/PastorBayoAfolaranmi (Facebook Fan Page)

https://www.facebook.com/pastorbayo.afolaranmi.1

https://twitter.com/spiritualdigest

bildo de Adebayo Afolaranmi
Abonrilata enhavo


povigita de