Ensaluto

Blogo de Adebayo Afolaranmi

"MIA PACXJO NE FORLASOS MIN!"

Estimataj,

Honore al niaj patroj dum ni celebras la Tagon de la Patroj ĉijare, mi resendu ĉi tiun mesaĝon kiun mi unue dissendis en 2005:

"MIA PAĈJO NE FORLASOS MIN!"

"Kaj la Eternulo, kiu mem iros antau vi, Li estos kun vi, Li ne foriros de vi kaj ne forlasos vin; ne timu, kaj ne perdu la kuraĝon" (Readnomo 31:8).

"...ĉar [Dio] mem diris: Mi ne foriros de vi kaj ne forlasos vin" (Hebreoj 13:5).

Mia dujara filino la alian tagon diris iun deklaron kiu estas instigo por mi. Ni matenmanĝis tiun dimanĉmatenon preparante nin por diservo. Dum mia edzino eltrovis ke nia filino estas malrapida manĝante sian manĝaĵon, ŝi ŝerce diris ke ni forlasos ŝin hejme se ŝi ne manĝus rapide. Ŝi ĵus diris memfide kaj emfaze, "Mia paĉjo ne forlasos min!"

Ni priridis la aferon, sed, ŝia fido al mi estis pensiga afero por mi tra la tago. Ĉu mi havas tian fidon al mia ĉiela Patro? Ĉu mi povas diri kun certo ke Li ne forlasos min eĉ dum ŝajnas ke ĉiu kaj ĉio estas kontrau mi?

La psalmisto en Psalmo 77 alfrontis malfacilan situacion kiu igis lin pensi ke Dio jam forlasis lin. Li demandis ses demandojn por aserti la ĉeeston de Dio kun li (versoj 7-9). Li konkludis je sia penso, "Tio estas mia aflikto, Ke aliiĝis la dekstra mano de la Plejaltulo. Mi rememoros la farojn de la Eternulo; Jes, mi rememoros Viajn antikvajn miraklojn. Mi meditos pri ĉiuj Viaj faroj, Kaj pri Viaj agoj mi parolos. Ho Dio, en sankteco estas Via vojo; Kiu estas tiel granda dio, kiel nia Dio? Vi estas tiu Dio, kiu faras miraklojn; Vi montris Vian forton inter la popoloj" (Psalmo 77:10-14). La psalmisto sciis ke la Eternulo estas tie por li ĉiam kaj ke li ĵus devas memori la bonecon de Dio kaj fidi al Li. Ne mirinde, li diris aliloke, "Ĉar la Eternulo ne forpuŝos Sian popolon, Kaj Sian heredon Li ne forlasos" (Psalmo 94:14).

bildo de Adebayo Afolaranmi

KRISTO LA REGXO ETERNAEstimataj,KRISTO LA REĜO ETERNA"Kaj vi, ho Bet-Leĥem Efrata, kiu estas malgranda inter la milejoj de Judujo, el vi eliros al Mi tiu, kiu devas esti reganto en Izrael kaj kies deveno estas de tempo tre antikva" (Miĥa 5:2)."...nia Sinjoro Jesuo Kristo... sola Potenculo, la Reĝo de reĝoj kaj Sinjoro de sinjoroj..." (1 Timoteo 6:14-15).La vorto "Kristo" estas translitero el la Greka vorto "Christos" kiu signifas la sanktoleito. Ĝia Aramaika formo estas "meshicha" el kiu oni akiras la vorton "Mesio." Ĝi specifas Jesuon kiel la plenumanton de la mesiaj esperoj de la Malnova Testamento kaj de la Juda popolo. Reĝo estas tiu kiu regas urbon, provincon, landon, ktp. Li posedas la autoritaton regi au estri, kaj autoritaton super la homoj en tiu urbo, provinco, lando, ktp. La vorto "eterna" signifas io/iu kiu havas neniun komencon kaj neniun finon.bildo de Adebayo Afolaranmi

KION VI KONSTRUAS?

Estimataj,

KION VI KONSTRUAS?

"Se do vi estas levitaj kun Kristo, serĉu tion, kio estas supre, kie Kristo sidas dekstre de Dio. Atentu tion, kio estas supre, ne surteraĵojn" (Koloseanoj 3:1-2).

Unu el tiuj aferoj kiuj estas tre videblaj kiam vi alvenas ajnan antikvan urbon (eĉ, kelkfoje, vilaĝojn) en la okcidenta mondo estas la superbe bele konstruitaj preĝejoj kiuj troviĝas sur preskau ĉiu strato. Tamen, la plej multaj el tiuj konstruaĵoj estas au venditaj, au vendotaj, au fariĝis neuzataj au preskau malplenaj. En mia diskuto kun unu maljuna pastoro, li lamentis ke unu el la kialoj de la malkresko en membreco de eklezio en ĉi tiu parto de la mondo estas ke la pasinta generacio de kristanoj ĉi tie estis okupita konstrui fizikajn strukturojn dum ili neglektis konstrui personojn spirite. Li citis kiel miliardoj da funtoj estis elspezitaj por konstrui multajn preĝejojn tiam dum nenio au malmulte estis elspezita spirite por konstrui la vivojn de personoj kiuj adoris en tiuj elegantaj konstruaĵoj. Hodiau, la plej multaj el tiuj konstruaĵoj estis venditaj au fariĝis senutilaj. Tiu scenaro memorigas min pri joruba proverbo: "Omo ti a ko ko ni yo gbe ile ti a ko ta" (signifo: la "nekonstruita" au nesperta infano fine vendos la domon, kiun oni konstruis).

Bedaurinde, tiu scenaro ripetas sin nuntempe en multaj evoluantaj landoj. Ekleziestroj estas okupitaj konstrui fizikajn strukturojn kaj amasigantaj posedojn materialajn je la malutilo de la spirita kresko de la membroj de iliaj eklezioj. Ili investas en fizikaj strukturoj kaj materialaj posedoj kaj ili zorgas malpli pri investado en la spirita vivo de eklezianoj. Disĉipleco kaj reala nutrado de la sekvanoj ne plu estas superaj en multaj eklezioj ĉar la eklezio kreskas nombre kaj la eklezio kaj ĝiaj gvidantoj povas amasigi pli da materialaĵoj.

bildo de Adebayo Afolaranmi

VIA DIA CELO ESTOS PLENUMITA

Estimataj,

VIA DIA CELO ESTOS PLENUMITA

"Vi intencis fari al mi malbonon; sed Dio aranĝis de tio bonon, por fari tiel, kiel nun estas, por konservi la vivon de multe da homoj" (Genezo 50:20).

Jozef estis favorata infano inter la filoj de Jakob. Dio havis specialajn planojn por lia vivo. Liaj fratoj sciis tion, kaj ili ne estis feliĉaj kun ĝi. Ili serĉis rimedojn por frustri tiujn diajn planojn en lia vivo. Ili fine havis la ŝancon, kaj ili unue ĵetis Jozefon en puton antau ol ili vendis lin en sklavecon en Egiptujo. Jozef estis erare akuzita de seksatenco sur sia sinjorino, kaj li estis malliberigita. Malgrau lia bonvolo al aliaj malliberuloj, li estis forgesita kaj forlasita en la malliberejo dum jaroj. Tamen, ĉiuj ĉi tiuj ŝajne malbonaj ludantoj kaj situacioj en la vivo de Jozef ludis esencajn rolojn negative por fari Jozefon plenumi sian destino.

Foje, Dio permesas al la homoj ludi ŝajne malbonajn rolojn en la vivo de persono por fari ke tiu persono plenumu sian dian destinon. Pro la negativaj agoj de tiuj homoj, la persono povas sperti multajn malagrablajn situaciojn. Tamen, negrave kio, la celo kaj plano de Dio por la persono fine okazos.

Ĉu vi spertas malagrablan situacion ĉe la momento? Ĝi ŝajnas kvazau homoj faras malbonajn aferojn pri vi? Ne malkuraĝiĝu. Dio uzas tiujn ŝajne malbonajn homojn kaj malbonajn situaciojn por fari vin plenumi vian dian celon en vivo. Apostolo Paulo deklaris: "Kaj ni scias, ke por tiuj, kiuj amas Dion, por tiuj, kiuj estas vokitaj lau Lia intenco, ĉio kunlaboras al bono" (Romanoj 8:28). Ne malamu tiujn ŝajne malbonajn homojn au deziru al ili misfortunon. Kiel Jozef postvivis siajn malbonajn kaj malagrablajn situaciojn, vi ankau postvivos viajn malbonajn kaj malagrablajn situaciojn.

bildo de Adebayo Afolaranmi

CXU VI ESTAS ANKORAU EN LA FIDO?

Estimataj,

ĈU VI ESTAS ANKORAU EN LA FIDO?

"Kaj [Delila] diris: Filiŝtoj iras al vi, Ŝimŝon! [Ŝimŝon] vekiĝis de sia dormo, kaj diris: Mi eliros, kiel ĉiufoje, kaj mi vigliĝos; sed li ne sciis, ke la Eternulo forlasis lin. Kaj la Filiŝtoj kaptis lin kaj elpikis liajn okulojn..." (Juĝistoj 16:20-21a).

Dum mia edzino malŝaltis la elektran ventumilon en nia dormoĉambro, mi rimarkis kiel la ventumilo daure turniĝis en malrapida rapido, ĝis ĝi venis al stagno post proksimume du minutoj. La spirita vivo de multaj kristanoj estas kiel tiu elektra ventumilo kiu ĵus estis malŝaltita au malkonektita de ĝia elektra fonto. Multaj kristanoj kiuj kutimis esti fervoraj en Spirito kaj en la aferoj de Dio kiel preĝado, legado kaj meditado sur la vortoj de Dio, adorado de Dio, kunvenado kun aliaj kredantoj, evangeliado de la mondo pri Jesuo Kristo, kaj similaĵoj trovas sin malkreskantaj en tiaj spiritaj aferoj. Ili opinias ke ili estas ankorau en la Eternulo kaj fervoraj en la aferoj de Dio, sed rezervo estas la kazo. La ĉefaj kauzoj de ĉi malplieco plejparte estas peko kaj senzorgemo. Ne mirinde, Apostolo Paŭlo avertis, "Tiu do, kiu opinias, ke li staras, sin gardu, por ke li ne falu [en pekon]" (1 Korintanoj 10:12).

La vivo de Ŝimŝon estas bona ekzemplo ĉi tie. Ŝimŝon estis potenca viro kiu faris grandajn atingojn por la Eternulo savante la Izraelidojn el la Filiŝtoj (vidu: Juĝistoj 14-16). Ekzistas eĉ rekordo ke "... li disŝiris [leonon], kiel oni disŝiras kapridon, kvankam li nenion havis en sia mano..." (Juĝistoj 14:6). Tamen, li eniris en pekon kaj senzorgemon malegale asociante sin kun Filiŝta virino - Delila, kaj li pagis kare por ĝi. Li opiniis ke li estis ankorau en la Eternulo kaj tiel potenca kiel antaue. Tamen, la malamikoj venis kaj konkeris lin (vidu: Juĝistoj 16).

bildo de Adebayo Afolaranmi

VIRINOJ ESTAS KOLONOJ DE SUBTENO!

Estimataj,

VIRINOJ ESTAS KOLONOJ DE SUBTENO!

"Forestis juĝistoj en Izrael, forestis, ĝis stariĝis mi, Debora, ĝis stariĝis mi, patrino en Izrael" (Juĝistoj 5:7).

"Salutu Priskilan kaj Akvilan, miajn kunlaborantojn en Kristo Jesuo" (Romanoj 16:3).

 

Priskila estis kristana virino kiu kun ŝia edzo, Akvila laboris kune kun Paulo en Korinto. Lau historio, Priskila kaj Akvila venis al Korinto post kiam la roma imperiestro Klaudio forpelis ĉiujn judojn el Romo (vidu: Agoj 18:2). Ili estis kunlaborantoj de Paulo kiujn Paulo forlasis en Efeso, kie ili servis efike, speciale al Apolos (vidu: Agoj 18:18-26). Krom la fakto ke Priskila estis elstara en la Frua Eklezio, ŝi estas nomita antau ŝia edzo en la plimulto de bibliaj referencoj (vidu: Romanoj 16:3; 1 Korintanoj 16:19; 2 Timoteo 4:19). Sendube, tio indikas ŝian forton de karaktero kaj/au ŝian esceptan utilecon en kristana laboro (vidu: Agoj 18:26). Ŝi ja estis kolono de subteno al sia edzo kaj aliaj fruaj kristanoj.

bildo de Adebayo Afolaranmi

DIO GLOROS SIN, SED...

Estimataj,

DIO GLOROS SIN, SED...

"Kaj Moseo kaj Aaron kunvenigis la komunumon antau la rokon, kaj li diris al ili: Auskultu, ho ribeluloj, ĉu el ĉi tiu roko ni elirigu por vi akvon? Kaj Moseo levis sian manon kaj frapis la rokon per sia bastono du fojojn; kaj ekfluis multe da akvo, kaj trinkis la komunumo kaj ĝiaj brutoj. [Sed...]" (Nombroj 20:10-12).

Sendube, estas autentikaj servistoj de Dio nuntempe, kaj estas homoj kiuj nomas sin kiel servistojn de Dio. Ĉi tiuj homoj faras la laboron de Dio. Kelkaj el ili faras ĝin lau la konduko kaj gvido de la Sankta Spirito. Kelkaj el ili faras ĝin por egoismaj celoj. (Komparu la vortojn de Paulo en Filipianoj 1:15-18.) Je iu ajn kazo, estas certe ke Dio ja gloros Sin. Li uzas ĉiujn el ĉi tiuj homoj por Sia gloro. Tamen, Li juĝos ĉiun el ĉi tiuj homoj lau tio kion ili jam faris por Li (vidu: Predikanto 12:13, 14; Romanoj 14:12; 1 Korintanoj 4:5; 2 Korintanoj 5:10).

Kiel servisto de Dio, antau ne longe, mi timis Dion plue dum mi legis la okazaĵon ĉe "la Akvo de Malpaco" trovita en Nombroj 20. La nekontentigita popolo Izraela denove plendis pri sia situacio en la dezerta vojaĝo al la Promesita Lando ĉar ili bezonis akvon. Moseo kaj Aaron iris al la Eternulo kaj la Eternulo ordonis ilin pri kiel ili provizus akvon por la popolo Izraela. Ili estis simple parolontaj al roko, sed pro fiero, Moseo kaj Aaron insultis la popolon Izraelan, aldonis al si la honoron de provizo de la akvo, kaj frapis la rokon du fojojn. Malgrau ĉi tio, Dio mirakle provizis akvon por la tuta popolo Izraela kaj iliaj brutoj. Sed, la Eternulo tuj donis juĝon por Moseo kaj Aaron: ili ne atingos la Promesitan Landon. Ilia laboro dum preskau kvardek jaroj estos vana (Nombroj 20:12). Kia granda juĝo!

bildo de Adebayo Afolaranmi

VI VIVOS DENOVE!

Estimataj,

VI VIVOS DENOVE!

"De nun tiel longe, kiel la tero ekzistos, semado kaj rikoltado, malvarmo kaj varmo, somero kaj vintro, tago kaj nokto ne ĉesiĝos"

(Genezo 8:22).

Unu el miaj observoj de la tempo kiam mi alvenis ĉi tiun okcidentan mondon temas pri la ŝanĝoj en la sezonoj de la jaro. Evidente, ĉi tio estos por iu kiu venis de varma klimata zono de Afriko al tre malvarma klimata loko de Nord-Irlando en Britio. Mi alvenis ĉi tiun parton de la mondo dum la autuna sezono. Kiel la sezono ŝanĝiĝis al vintro, mi observes kiel multaj plantoj kaj arboj komencis iĝi "mortintaj" pro disfalo de siaj folioj. Laulonge vintro, jus-alvenanto en ĉi tiu mondoparto pensus ke ĉi tiuj plantoj kaj arboj estas senvivaj kaj sekaj kiel la senfoliaj arboj en tropikaj mondoparto. Sed, iu kiu estas familiara kun la sezonoj ĉi tie scias ke la senfoliaj kaj ŝajne sekaj plantoj kaj arboj estas tre vivaj. Kiel la printempa sezono komenciĝis, mi rimarkis ke ĉi tiuj ŝajne senvivaj plantoj kaj arboj ekfoliumigis per novaj folioj. Ŝajnas ke nova vivo venas en ilin.

bildo de Adebayo Afolaranmi

UNUFOJE POR CXIAM!

Estimataj,

UNUFOJE POR ĈIAM!

"Sed Kristo, aperinte kiel ĉefpastro de la estontaj bonoj, per la pli granda kaj pli perfekta tabernaklo, ne manfarita, tio estas ne el ĉi tiu kreo, nek per la sango de kaproj kaj bovidoj, sed per sia propra sango, eniris unufoje por ĉiam en la sanktejon, atinginte eternan elaĉeton" (Hebreoj 9:11-12).

Ĉiujare, en la Tago de Senpekiĝo, la ĉefpastro en la Mosea leĝo devis oferi per la sango de kaproj kaj virŝafaj por pekliberigo de pekoj de la Izraelidoj. Li devis unue oferi pro siaj propraj pekoj per sango de la virŝafo antau ol li uzis la sangon de kaproj por kompensi la pekojn de la popolo. Tio devis esti farata ĉiujare. Ĉi tio estas klarigita en Levido 16:3-10 kaj rekaptita en Hebreoj 9:1-8. La ricevantoj de la epistolo al la Hebreoj komprenis ĉi tiujn konceptojn de pastreco kaj ofero tre bone.

Tamen, Jesuo Kristo superas ajnan ĉefpastron ĉar Li venis por oferi Sian propran sangon sur la kruco de Kalvario unufoje por ĉiam. Dum la Levidaj ĉefpastroj devis uzi la sangon de bovoj por unue kompensi siajn pekojn, Jesuo Kristo estas senpeka, do Li ne bezonas fari tion. Dum la Levidaj ĉefpastroj poste devis uzi ordinaran sangon de kaproj por kompensi la pekojn de la popolo, Jesuo Kristo uzis Sian propran multekostan sangon por elaĉeti la pekojn de la homaro. Dum la Levidaj ĉefpastroj oferus en homfaritaj tabernakloj, Jesuo Kristo montris sin al Dio per "pli granda kaj pli perfekta tabernaklo, ne manfarita". Dum la Levidaj ĉefpastroj devus ripeti ĉi tiun oferon ĉiujare, Jesuo Kristo oferis Sin unufoje por ĉiam. Lia ofero sur la kruco estas la finfina ofero, kaj ne ekzistas alia. Ne mirinde, Li diris sur la kruco: "Estas finite" (Johano 19:30).

bildo de Adebayo Afolaranmi

LECIONO DE SANKTA PATRICIO

Estimataj,

LECIONO DE SANKTA PATRICIO

"Ne venĝu vin, amataj, sed cedu lokon al kolero; ĉar estas skribite: ĉe Mi estas venĝo, Mi repagos, diras la Sinjoro. Sed se via malamiko malsatas, donu al li manĝi; se li soifas, donu al li trinki; ĉar tion farante, fajrajn karbojn vi kolektos sur lia kapo. Ne venkiĝu de malbono, sed venku malbonon per bono" (Romanoj 12:19-21).

La 17-a de Marto estas dediciita en la insulo Irlando kaj multaj aliaj partoj de la mondo por festi la Tagon de Sankta Patricio. Sankta Patricio de Irlando naskiĝita en Britanio Roma estis kaptita de Irlandaj piratoj dum trudeniranta partio kiam li estis ĉirkau dekkvar-jara. Li estis sklavo prizorganta ŝafojn en Irlando ĝis kiam li estis dudek-jara kiam li povis eskapi. Li poste iĝis pastro kaj estis sendita por prediki la evangelion en Irlando kie li povis fari multajn mirindaĵojn kaj konverti multajn homojn al Kristanismo. Fakte, li estas konsiderata kiel tiu kiu alportis kristanismon al Irlando. Li mortis ĉe Saul, kie li konstruis la unuan irlandan preĝejon. Li verŝajne estas entombigitaj [entombigita] en Katedralo de Down, Downpatrick, Norda Irlando.

bildo de Adebayo Afolaranmi
Abonrilata enhavo


povigita de