Ensaluto

Blogo de Adebayo Afolaranmi

VI BALDAU REFORTIGXOS!

Estimataj,

VI BALDAU REFORTIĜOS!

"Arbo havas esperon, se ĝi estas dehakita, ke ĝi denove ŝanĝiĝos, kaj ĝi ne ĉesos kreskigi branĉojn. Se ĝia radiko maljuniĝis en la tero, kaj ĝia trunko mortas en polvo, tamen, eksentinte la odoron de akvo, ĝi denove verdiĝas, kaj kreskas plue, kvazau ĵus plantita" (Ijob 14:7-9).

La Joruboj havas multajn pensigemajn diraĵojn. Antau nelonge, unu el tiaj diraĵoj venis en mian penson. Jen ĝi: "Ti eni ti o be igi ni o ju, igi yo ruwe." [Lauvorte, tiu kiu faligis arbon devas esti hontoplena ĉar la arbo baldau denove verdiĝos.] La supra citaĵo el la Sankta Biblio konfirmas la joruban diraĵon. Tamen, venis en mian penson ke la tiel nomata arbo spertos ian periodon. Ĉi tiu ŝanĝa periodo estas ĝenerale ne plaĉa ĉar la arbo provas adaptiĝi al la nuna situacio. Tamen, siatempe, ĝi reakiros siajn plenajn forton kaj belon kaj eĉ produktos fruktojn.

Multaj homoj ankau jam estis "faligitaj" de aliaj homoj iamaniere. Tio eble estas per trompado, fraudo, friponado, rabado, maldungado je laborejo, neado de justaĵo, kaj similaj. Sendube, la persono kiu estas "faligita" travivos ian emocian traumaton. Li eble kulpigas tiun kiu "faligis" lin. Li eble kulpigas sin pro sia sufero. Li eĉ eble kupigas Dion pro permeso de la malfeliĉo. Tia persono eble permesas al la sufero blindigi lin de la vido de aliaj rimedoj de progreso. Tamen, tia homo ja refortiĝos baldau. Je la sento de la odoro de akvo, li denove verdiĝos kaj kreskos plue, kvazau ĵus plantita kaj produktos  fruktojn.

bildo de Adebayo Afolaranmi

CXU VI ESTAS TAUGA ESTI KUNLABORANTOJ KUN DIO?

Estimataj,

ĈU VI ESTAS TAUGA ESTI KUNLABORANTOJ KUN DIO?

"Ĉar ni estas kunlaborantoj kun Dio: vi estas la kultivotaĵo de Dio, la konstruotaĵo de Dio" (1 Korintanoj 3:9).

Unua Korintanoj 3:9 jam estas la populara ĉefa versiklo de la Misia Unuiĝo de la Baptistaj Virinoj de Niĝerio. Estas evidente ke la versiklo estas ne nur aplikebla al la baptistaj virinoj kiuj jam igis ĝin sia slogano. Ĝi estas aplikebla al ĉiu kredanto je Jesuo Kristo. Tamen, kiuj estas taugaj esti kunlaborantoj kun Dio? Ĉu vi vere povas diri ke vi estas kunlaborantoj kun Dio?

Estante kosmopolita eklezio je urbo plena da nemoraleco, paganismo, kaj greka filozofio, la frua eklezio en la urbo Korinto estis problemeca eklezio. Apostolo Paulo devis skribi por pritrakti ĉi tiujn problemojn. Unu el la problemoj, divido en la eklezio, kondukis al la populara versiklo. Atenta rigardo de la versiklo helpos nin kompreni tion kion Paulo reale volis signifi je la versiklo kaj tial dedukti la kvalifikojn de kunlaboranto kun Dio el la cetero de la ĉapitro. Estas du pronomoj je la versiklo. Kiuj estis la "ni" kaj kiuj estis la "vi"? Sendube, la korintanaj kristanoj estis la "vi". Paulo kaj Apolos estis la "ni".

bildo de Adebayo Afolaranmi

KIEL VI ALTE ESTIMAS DION?

Estimataj,

KIEL VI ALTE ESTIMAS DION?

"Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: Kiam vi kalkulos la kapojn de la Izraelidoj, tiam ĉiu donu liberigan pagon por sia animo al la Eternulo, kiam ili estos kalkulataj; kaj tiam ne estos inter ili epidemio dum la kalkulado" (Eliro 30:11-12).

Dum la popolo Izraela eliris el la sklaveco en la lando Egpita, Dio donis al ili multajn leĝojn kiuj gvidus ilin kiel apartan popolon al Li. El ĉi tiuj leĝoj estis la mono de la liberigo, pagota al sanktejo kiam homoj de la aĝo de dudek jaroj kaj super estis kalkulataj kiel partoj de la armeo. Male ol la aliaj monoferoj, la riĉulo ne donu pli kaj la malriĉulo ne donu malpli (versiklo 15). Ĉi tio signifis ke la animoj de la riĉuloj kaj la malriĉuloj estas same alte kostaj, kaj ke Dio ne estas respektanto de personoj. Ĉi tiu aparta monofero estis pagita kiel elaĉeto de la animo por ke ne estu inter ili epidemio. Tiam ili agnoskis ke ili ricevis siajn vivojn de Dio, ke ili jam cedis siajn vivojn al Li, kaj ke ili dependis je Liaj potenco kaj pacienco por la dauro de ili; kaj tiam, ili omaĝis al la Dio de iliaj vivoj.

Multe da ĉi tiuj leĝoj inkluzive de ĉi tio ne estas aplikataj al ni nuntempe ĉar ni ne estas sub la leĝo sed sub la graco de Dio. Tamen, estas leciono por ni nuntempe de tia leĝo: ni ŝuldas al Dio niajn vivojn, kaj ni devas alte estimi Lin pro la donaco de vivo kiun Li jam donis al ni. Donado de mono al la kauzo de la evangelio estas nur unu el la multaj rimedoj alte estimi Dion pro niaj vivoj. La plej grava valoro kiun ni povas doni al Dio estas vivo. Ĉi tio estis tio kion la eklezioj Makedonaj faris. "...unue ili sin dediĉis al la Sinjoro..." (2 Korintianoj 8:1, 5). Poste, ili faris aliajn tipojn de dono por alte estimi Dion.

bildo de Adebayo Afolaranmi

ECX EN LA LOKO DE TURBULECO

Estimataj,

EĈ EN LA LOKO DE TURBULECO

"Kiam vi transiros akvon, Mi estos kun vi, kaj trans riverojn, ili vin ne dronigos; kiam vi iros en fajron, vi ne brulvundiĝos, kaj flamo vin ne bruligos" (Jesaja 43:2).

Unu el la fascinaj aferoj dum mia antau nelonga flugo de Lagoso, Niĝerio al Dallaso/ Fort Worto, Usono (tra Parizo, Francio kaj Detrojto, Usono) estis la inteligenteco, entuziasmo, amikeco kaj profesieco, per kiu la flugaj servistoj faris siajn devojn, precipe ilia trankvileco eĉ kiam la kapitano anoncis ke ni alproksimiĝas al lokoj de turbuleco. Ili eĉ helpis averti pasaĝerojn por obei la averton kiam ili faris sian rutinon kvazau ili havas imunecon kontrau la probable estonta danĝero. Dum ni veturis sekure ekster la malprofunda aero, ĉi tiuj flugaj servistoj daurigis siajn devojn senmove. Ilia agado donis al mi pli da konfido la venontan fojon kiam tia averto estis donita. Ĉi tiuj flugaj asistantoj kaj aliaj pli regulaj aeraj vojaĝantoj konfidas en la kompetenteco de la kapitano.

bildo de Adebayo Afolaranmi

ESTU PRETA FARI LA UNUAN PASXON

Estimataj,
ESTU PRETA FARI LA UNUAN PAŜON
"Kaj se via frato pekos kontrau vi, iru kaj montru al li la kulpon inter vi kaj li sola. Se li auskultos vin, vi gajnos vian fraton. Sed se li ne auskultos, prenu ankau unu au du kun vi, por ke per la buŝo de du au tri atestantoj ĉiu vorto estu konfirmita. Kaj se li rifuzos auskulti ilin, diru la aferon al la eklezio; kaj se li ankau rifuzos auskulti la eklezion, li estu por vi kiel fremdulo kaj impostisto" (Mateo 18:15-17).
Jesuo Kristo donis formulon de repaciĝo kun pekanta frato kaj, dedukte, iu ajn alia persono kiu pekas kontrau ni. La unua paŝo en la formulo estas ke tiu kontrau kiu oni pekas devas iri al la pekanto private kaj montri al li lian kulpon. Se la pekanto akceptus sian kulpon, bone. Se li ne, tiam, la dua paŝo sekvas: engaĝante la trian partion. La tria paŝo okazos se la dua paŝo malsukcesus. Je ĉi tiu tria paŝo, la eklezio devas esti engaĝita. Se la tria paŝo ne sukcesus, tiam, la fina paŝo: rigardante la pekanton kiel nekredanton! Je normala situacio, maskimume, la afero devus ne iri preter la dua paŝo antau ol ĝi estas solvita.
Tamen, unu grava aspekto de la tuta proceso estas ke la persono kontrau kiu oni pekas devas komenci la tutan proceson. Estas multaj kialoj por ĉi tio. Unue, la pekanto eble ne scias ke li faris ion malbonan. Eĉ se li scius, li eble trovas malfacile komenci la repacigan proceson. Due, la persono kontrau kiu oni pekas havos malbonvolon kontrau la pekanto. Ĉi tio estas peko kontrau Dio (vidu: Levidoj 19:18). Trie, la rankoro estos malhelpo al la preĝoj de la persono kontrau kiu oni pekas (vidu: Mateo 5:23, 24; 6:14, 15; Marko 11:25). Kvare, la persono kontrau kiu oni pekas ne havos pacon je sia animo pro la malbonvolo kiun li havas kontrau la pekanto, kaj ĉi tio eble kondukos al sanaj problemoj.

bildo de Adebayo Afolaranmi

CXU MORTI ESTAS GAJNO?

Estimataj,

ĈU MORTI ESTAS GAJNO?

 “Ĉar ĉe mi la vivado estas Kristo, kaj morti estas gajno” (Filipianoj 1:21).

Antau nelonge, mi estis kun maljunulino, kiu perdis sian bofilinon por kondolenci axin. En miaj preĝoj kun ŝi antau ol mi forlasis ŝin, mi rilatis al la supre citita versiklo, kiu hazarde estas mia plej ŝatata versiklo de la Sankta Biblio, kaj preĝis, ke nia vivado estos por Kristo, kaj nia morto estos gajno. Estis kvazau mi konis la verskilon por la unua fojo. Ekde tiam mi denove pensis, kiel morti povas esti gajni.

bildo de Adebayo Afolaranmi

LA MANGXAJXO DE IU...

Estimataj,

LA MANĜAĴO DE IU...

"Ĉar la priparolo de la kruco estas por la pereantoj malsaĝeco; sed por ni, la savatoj, ĝi estas la potenco de Dio" (1 Korintanoj 1:18).

Iu diraĵo estas jene: "La manĝaĵo de iu estas la veneno de alia." La diraĵo estis realaĵo multfoje je mia reta servo. Multaj homoj estas feliĉaj ke ili renkontiĝas kun la servo dum multaj estas pretaj krucumi min, se eble, pro la servo. Dum multaj alte valorigas iun predikon, kelkaj vidis ion malbona en la prediko, dum kelkaj restas indiferentaj al tia prediko.

La evangelio jam savis multajn animojn. Pliaj kaj pliaj animoj estas benitaj diversafoje de ĝi ĉiutage. Efektive, "ĝi estas la potenco de Dio al savo por ĉiu, kiu kredas [en la Sinjoro Jesuo Kristo]" (Romanoj 1:16). Tamen, estas multaj homoj kiuj estas malamikaj al ĝi. Tiaj homoj ne imagas ke Dio povis malplenigi Sin por savi homaron (vidu: Filipianoj 2:5-8). Ili ne estas pretaj akcepti la planon de Dio por homo. Tamen, ĉu ili akceptas ĝin au ne, nenio povas ŝanĝi la planon. "Ĉar ni ĉiuj devos elmontriĝi antau la tribunala seĝo de Kristo, por ke ĉiu ricevu tion, kion li faris en la korpo, lau siaj faritaĵoj, ĉu bonaj au malbonaj" (2 Korintanoj 5:10).

Eĉ ĉi tio estas aplikebla al aliaj aferoj kiujn homoj faras au diras. Estas homoj kiuj estas pretaj akcepti tiajn agojn au vortojn ĉu bonajn au malbonajn, kaj estas homoj kiuj malakceptas au kontrauas la agojn au vortojn. Kiel estas ardaj subtenantoj de iu kauzo, tiel ankau estas antagonistoj de la sama kauzo. La manĝaĵo de iu ja estas la veneno de alia.

bildo de Adebayo Afolaranmi

NE PRIDUBU DION!

Estimataj,

NE PRIDUBU DION!

"Kaj Moseo diris: El sescent mil piedirantoj konsistas la popolo, en kies mezo mi estas; kaj Vi diras: Mi donos al ili viandon, ke ili manĝos dum tuta monato! Ĉu oni buĉu por ili ŝafojn kaj bovojn, por ke sufiĉu por ili? au ĉu ĉiujn fiŝojn de la maro oni kolektu por ili, por ke sufiĉu por ili? Tiam la Eternulo diris al Moseo: Ĉu la brako de la Eternulo estas tro mallonga? nun vi vidos, ĉu plenumiĝos al vi Mia vorto, au ne" (Nombroj 11:21-23).

Moseo estis en kriza situacio dum li kondukis la popolon Izraelan al la Promesita Lando. Malgrau la mirakla manao, la popolo ekploris pri aliaj manĝaĵoj kiujn iam ili manĝis kiam ili estis en servuto en Egiptujo. Moseo estis tiel dronigita per ĉi tiu peto ke li eĉ petis de Dio mortigi lin! (vidu: Nombroj 11:15). Tamen, la Eternulo estis preta fari du aferojn por Moseo: unue, sanktigi aliajn homojn kiuj portos la ŝarĝon de la popolo kun li; kaj due, provizi viandon kiun la tuta popolo manĝus dum unu monato. Moseo ne havis problemon kun la unua solvo, sed li ne povis kredi la duan. Li esprimis sian dubon tuj. Tamen, Dio demandis de Moseo unu el la recertigaj demandoj pri Sia potenco: "Ĉu la brako de la Eternulo estas tro mallonga?" (versiklo 23. Vidu ankau similajn demandojn en Genezo 18:14; Jesaja 50:2; 59:1; Miĥa 2:7; Zeĥarja 8:6). Dio fine faris tion kion Li promesis malgrau la dubo de Moseo (vidu: Nombroj 11:31, 32).

bildo de Adebayo Afolaranmi

"JESUO AMAS MIN, CXI TION MI SCIAS"

Estimataj,
"JESUO AMAS MIN, ĈI TION MI SCIAS"
"Kiel la Patro min amis, tiel mi ankau vin amis; restadu en mia amo" (Johano 15:9).
Unu el la himnoj, kiujn mi amis, kiam mi kreskis kiel malgranda infano en loka Baptista eklezio estas la angla himno, "JESUS LOVES ME, THIS I KNOW" [esperante: "JESUO AMAS MIN, ĈI TION MI SCIAS"]. Ĝi estas unu el la plej ŝatataj himnoj de multaj infanoj. Mi ankorau amas la himnon nun, ke mi estas plenkreskulo! Anna Bartlett Warner (1820-1915) verkis la himnon. La versoj de la himno estis komence parto de poemo, kiun ŝi verkis kune kun sia pli maljuna fratino Susan Warner (1819-1885). Kiel multaj homoj en sia tempo, William Batchelder Bradbury (1816-1868) enamiĝis pri la poemo, kaj kiel muzikisto, li aldonis melodion al la poemo igante ĝin himno. Bradbury aldonis la refrenon al la himno.
La poemo turnita al himno asertas la amon de Jesuo, kiu estas konata kiel la Sankta Biblio rakontas la historion. Lau la himno kiel asertita de la Sankta Biblio, infanetoj, tiom malfortaj kiom ili estas, apartenas al Jesuo Kristo, kiu estas forta. En Marko 10:13-16, Jesuo estis tre malkontenta kun Liaj disĉiploj ĉar ili malhelpis homojn alporti infanojn al Li. En Sia amo por la infanoj, Li instigis infanojn veni al Li kaj pruvis la amon prenante ilin en Siajn brakojn, metante Siajn manojn sur ilin kaj benante ilin. Ĝis nuntempe, Jesuo Kristo ankorau amas infanojn kaj ĉiujn, kiuj venas al Li. Li iras kun ili kiel Amiko (vidu: Johano 15:9, 13-15). Jesuo Kristo pruvis sian amon mortante por malfermi la pordegon de la ĉielo por tiuj, de kiuj li elviŝis la pekon (vidu: 1 Korintanoj 6:11; Tito 2:14; 3:5; 1 Johano 1:7). Pro la amo de Jesuo Kristo pruvita de Lia morto, Anna Bartlett Warner finis ke ŝi de nun vivus por Li.

bildo de Adebayo Afolaranmi

NE MISLOKU VIAN PRIORITATON!

Estimataj,
NE MISLOKU VIAN PRIORITATON!
"Kaj [Jesuo Kristo] diris al [Siaj disĉiploj]: La reĝoj de la nacianoj faras sin sinjoroj super ili; kaj tiujn, kiuj potencas inter ili, oni nomas Bonfarantoj. Sed vi ne estas tiaj; sed kiu estas la pli granda el vi, tiu fariĝu kiel la pli juna; kaj tiu, kiu estas ĉefa, kiel la servanto" (Luko 22:25-26).
La apostoloj de Jesuo Kristo estis kun Li dum pli ol tri jaroj. Li instruis ilin pri la principoj de servisto-gvidantaro. Ili eĉ havis la privilegion esti servataj de Jesuo Kristo kiel Li lavis iliajn piedojn - praktiko asociita kun servistoj en familio. Malgrau tio, la prioritato de la apostoloj estis kiu estus la plej granda inter ili. Estas interese, ke ili diskutis pri tio en la vojo al la Getsemano je horoj post kiam Jesuo Kristo pruvis la veran mezuron de granda estro al ili ĉe la supra ĉambro (vidu: Johano 13:1-17, Luko 22:24). Antaue, du el ili, Jakobo kaj Johano, tra sia patrino, venis peti elstaran lokon en la regno de Jesuo - akto kiu kolerigis la aliajn disĉiplojn (vidu: Mateo 20:20-28). Eĉ, post la morto kaj resurekto de Jesuo Kristo, la prioritato de la disĉiploj ankorau estis en regno, kie eble ili havas konsiderindajn poziciojn (vidu: Agoj 1:6).

bildo de Adebayo Afolaranmi
Abonrilata enhavo


povigita de