Ensaluto

Blogo de Akva

bildo de Akva

Kiel fari sonregistraĵon el karaokeo?

 

 

 


(Per la sonmanipula programo Audacity)

Malfermu la akompanan muzikon!

Elektu la deziratan fajlon!

Elektu eblon "mikrofono", poste malfermu la menuon "preferences".

Ĉe la langetfolio "Audio" elektu "unu kanalo" (mono), kaj "Play other tracks ..."

Ne timu, la akompana muziko restos "stereo", sed via mikrofono certe estas "mono".

Ĉe la langetfolio "Filet formats" OGG formaton alĝustigu al "meza kvalito (5), MP3 formaton ne pli ol "128 Bit Rate". Vi ja ne havas profesiajn instrumentojn, ne indas registri altkvalite ne alltkvalitan materialon. Kompense la fajlo ne estos tre granda.

Akceptu la ŝanĝojn per "OK".

Apliku kapaŭskultilon, por ke la mikrofono ne duobligu la akompanan muzikon.Startigu  la sonregistradon per la ruĝa butono, per la kapauskultilo vi aŭdos la akompanon. Kantu la kanzonon laŭ la akompano, fine haltigu la registradon per la butono, kiu enhavas etan flavan kvadraton.

bildo de Akva

Klakadas miaj kalkanumoj ien...

Denove mi esperantigis popularan hungaran kanzonon, kaj ankaŭ internaciigis ĝin. La originala temas pri loĝanto de speciala Budapeŝta urboparto, nomata Angyalföld (pron: andjalfoeld), sed tiu nomo signifas nenion por nehungaro, tial mi ĝeneraligis la temon, do la teksto konvenas al iu ajn geografia loko, eĉ al Esperantio.

"Karaoke" versio, do muziko sen kantvoĉo por vi Por fakuloj mi povas sendi ankaŭ MIDI version. (Se vi bezonas pli altan aŭ malaltan tonalon, mi povas ĝin modifi.)

Klakadas miaj kalkanumoj ien
La strat' humidas, ploras nuborand'
Mi konas ĉiun stratan anguleton
Ja mia urbo en mia land'.

Ĉi tie gvidis min patrino mia,
Ĉi tie lulis min patrina kant'
Detalo ĉia igas min memori,
Ja mia urbo en mia land'.

La suno eble brilas pli favore
Ĉe lok' alia, al alia gent',
Tamen ĉi tie estas mi nur hejme
Al ajna lando blovos min la vent'

Klakadas miaj kalkanumoj ien,
Multaj salutas el amika band'
Kaj estas por mi ĉiu nom konata,
Ja mia urbo en mia land'.

(instrumenta muziko)

La suno eble brilas pli favore
Ĉe lok' alia, al alia gent',
Tamen ĉi tie estas mi nur hejme
Al ajna lando blovos min la vent'

Klakadas miaj kalkanumoj ien,

bildo de Akva

Movada karaokeo (karaoko?) ŝtelita....

Ĉi foje mi ne simple tradukis tiun kanzonon, sed surbaze de la originala temo (fino de somera amo, forveturo per trajno) mi reverkis ĝin por movada gusto.

Mi ne tute kaŝe esperas, ke ĝi eble fariĝos tradicia adiaŭ-kanto de la kongresoj... :-)

________________________________

"Karaoke" versio, do muziko sen kantvoĉo por vi
Por fakuloj mi povas sendi ankaŭ MIDI version.
(Se vi bezonas pli altan aŭ malaltan tonalon, mi povas ĝin modifi.)

Kongresa lasta tag', kiso sub verda flag' jen la fin',
Por ĉiam iri for, turmentas min la korbat',
Dum ŝia hasta pas', glutas ŝin jam amas' de l' staci'
Per tiu lasta "ĝis" ni ĉion aranĝis.

Nigras tiu vagonar', post am' ĉiam la amar',
Jen la flamo de l' amor' iĝas fum' en nebula memor'

Klaris por mi la fat', tamen ne sortobat' tiu fin',
Konsolu poste jam, eble min nova amo,
Komplikas viv' nia, superfluas tia amroman'
Trajnas en klaka bru' jen ĉiam ni jam plu.

Nigras tiu vagonar', post am' ĉiam la amar',
Jen la flamo de l' amor' iĝas fum' en nebula memor'

Senhomas la staci', forestas multnacia rondo,
Amis ni dum la temp' de l' kongresaj eventoj,
Spite al tiu am' disiĝis por ĉiam nia viv',
Pasis Kongresa ĝoj', kaj ĉiuj aranĝoj.

Nigras tiu vagonar', post am' ĉiam la amar',

Omaĝe al Mikola Klára

 

Forpasis MIKOLA Klára, hungara esperantistino, aktiva movadano. Omaĝe al ŝi ĉi-nokte mi esperantigis iun konatan, dolĉe-amaran kanton de Máté Péter, fama hungara kanzonisto.

Kiel kutime, iom libera traduko...

 

 

bildo de Akva

Ĉinio estas tro malfacila predo por Google

En la salutpaĝo de google, en la kutima loko de la literoj "oo" vidiĝas kateno. En la serĉ-rubriko oni povas legi: "La buĉado de placo Tiananmen".

Sub ĝi legeblas averto: "Did you mean: please come arrest me, take me to re-education camp” (Eble vi deziris skribi, ke oni arestu vin por kondamni al punlaborejo.)

La citita interreta ŝerco estas iom tro kruda kiel humuraĵo, tamen ĝi bone indikas, kiomgrade Google ŝokis la publikon, kiam por ekhavi pozicion en la ĉina merkato, en 2005 ĝi aprobis bloki la politike malavantaĝajn trovojn.

Antaŭnelonge la serv-komputilojn de google trafis atakoj. Google tuj deklaris interrompi la kooperadon, kaj eble forlasi la merkaton de Ĉinio. La ĉina registaro deklaris, ke ili tute ne estas kulpaj en tiuj atakoj, kaj Google emfazis, ke tia suspekto eĉ ne aperis.

Do la intenco: forlasi tiun landon, ŝajnas absoluta sensencaĵo.

Kio povas esti la klarigo?

Inter la baze gravaj negoc-kampoj Ĉina estas la unusola, kie Google ne sukcesis venki la rivalojn. Preskaŭ du trionoj de ĉinoj uzas la serĉilon Baidu.com. La reklam-enspezoj grave restis sub la - cetere modestaj - pretendoj de la firmao.

Konsiderinde, ke ne nur Google, sed samtempe 30 usonaj firmaoj suferis atakojn multe pli gravajn kaj multe pli danĝerajn, tamen nur Google kondutis tiel malamike.

Google jam komencis la forlason de tiu landego, la "Guglaj" dokumentoj kaj retejoj jam ne estas atingeblaj el Ĉinio. Gmail ankoraŭ funkcias.

 

bildo de Akva

Resumo de la analizo pri la informsistemo de la firmao Dinamika Kft.

Resumo de la universitata faklaboraĵo por diplomiĝo farita de mia lenanto

Verkis: Popovics Lászlóné en 2001.
Tradukis: Vizi László en 2001.


 

bildo de Akva

Praktikaj demandoj kaj kaŭzoj de la perkomputile helpata informsistemo por gvidantoj

Resumo de la universitata faklaboraĵo por diplomiĝo farita de mia lenanto

Verkis: Kék László en 2001.
Tradukis: Vizi László en 2001.


 

bildo de Akva

Specimeno pri mia tradiukmetod-ekzercado

ĵaŭdo 1a de Oktobro 2009 je 08:49

La sondokumento kompreneble estas dulingva. La instruado okazas helpe de Skype-telefono, do mi petas pardonon pro la ne alta sonkvalito. La esenco de la metodo estas: sintakse analizi la tradukendan frazon, poste denove konstrui la saman frazon laŭ la sintaksaj reguloj de Esperanto.

 

 

bildo de Akva

Bonvenon al Esperanto.com, sed estu singardaj!

Nun Esperanto.com estas beta-versio de internacia virtuala komunumo de esperantistoj. Esperanto.com estas socia reto, kreita de esperantistoj por esperantistoj. En Esperanto.com vi povas komuniki kun amikoj, krei grupojn kaj partopreni en ili, aliĝi al eventoj, verki blogaĵojn, alŝuti fotojn, ludi ludojn, diskuti ks.

Esperanto.com havas multe da eblecoj kaj ni konstante aldonas novajn kaj plibonigas jam funkciantajn. Ĉiu esperantisto povas libere kaj senpage partopreni virtualan komunumon Esperanto.com. Ĉiuj eblecoj aperas tuj post facila kaj rapida kreo de konto.

Grava averto!

Nia kara amiko vekis nian atenton pri vera danĝero:

"Verdire mi havas grandan problemon. Ĉi tie ĉe ipernity kolektiĝas multaj esperantistoj, ĝi estiĝis la centra renkontiĝejo internacia por la amikoj de nia lingvo. Eĉ pli, ĉi tie ni estas agnoskata lingvo inter aliaj lingvoj.
La foriro al alia komunumo ne estas rekomendinda. Unue tio dissplitigas la ret-esperantistojn, jam ekzistas ne nur ipernity, sed aliaj grupoj kaj forumoj, parte nacilingvaj, parte fakaj, sed ipernity laŭ mia sento estas la plej granda kaj konata.
La dua: La E-komunumo estas grupo inter multaj aliaj. Ni esperantistoj povas efiki eksteren, pere de diversaj aliaj grupoj montri, ke ni esperantistoj estas tuta normala parto de la socio kun interesoj multflankaj. Se ni kolektiĝus sub iu pure esperantista tendo aŭ ombrelo, ni denove estus la stranguloj, kiuj vivas per, por kaj de si mem kaj ne ŝatas kuniĝi kun neesperantistoj.
"

bildo de Akva
bildo de Akva

Flavaj folioj falas (Kanto + nuda muziko + teksto)

Jen la vaste konata kanzono de la karmemora hungara kanzonisto MÁTÉ Péter laŭ mia traduko (iom libera) kaj prezentita per mia modesta voĉo. Se iu (eble vera kantisto) dezirus prezenti publike la pecon laŭ mia traduko, mi ĝoje aprobas tion, sed kompreneble bonvolu mencii mian nomon, kiel tradukinton, kaj informi min pri la detaloj. (Plej bone, se ĉi sube en komento.)

Antaŭdankon!

 

 

"Karaoke" versio, do muziko sen kantvoĉo por vi

(Se vi bezonas pli altan aŭ malaltan tonalon, mi povas ĝin modifi.)

 

Abonrilata enhavo


povigita de