Ensaluto

Blogo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(24)

li memorigis ankaŭ ke tiu iam estas estinta insultanto al mia patro,mi vidis ke instigas min por bati kaj mortigi aŭ timigi tiun,mi tranĉis lian parolon kaj diris:Mi ne havas ĝustan staton,kaj alifoje lamentadis pri mia amo kaj fiasko,pri ties fiaska rezulto riproĉadis kaj ĝemadis,mia tioma flamardo ne impresis al lia ŝtona koro,senpacience li diris ke la amo escepte de feblo de la instinkto ne estas alia afero,kaj ties solvovojo estas paso de la tempo,amuzu vin! -Mi ne havas tian volkapablon,mi respondis. Li gapis al mi kaj diris:Se ne estu rivalo en tiu afero,ĉu vi ankoraŭ estas amanto? Mi sinkis al la penso,ŝia vanteco kaj privateco kun la maljunulo venis al mia memoro,kaj mi diris:Ni ne havas konsenton pri komuna vivo,sed mi volas ke ŝi amu min kaj ŝiaj kondutoj kaj traktoj estu tiel ke mi ŝatu.

bildo de davud shams hakimi

Sabla(23)

post divorci oni plie eblas rilati al alispeca seksemulo kaj varieco de seksaj aferoj,kaj aliĝi al plia libereco,sed la libereco devas havi kondiĉojn kaj aparteni nur al iuj fortuloj kaj kolegoj de imperialistoj,ne al ĉiuspeca persono kiu eĉ estante mizera kaj malforta povu havi tion,la Anglaj ekspluatantoj ne permesas tian liberecon al mizeruloj de nia socio,do la reĝo de la reĝoj devas bari tiun vojon kaj kontroli kun la nomo de la virto,kvankam li mem ne havas iun virton,jes,ĝuste,post divorci,infanoj ne eblas havi taŭgajn edukantojn,tamen ĉi tiu frazo estas nur preteksto,por bari la vojon de nepermesita libereco al mizeruloj,la freneza majstro argumentante pri la sociaj problemoj uzas tiun pretekston por akiri amikecon de reakciuloj,kaj respekti la destinitajn limojn kaj barojn de imperialistoj en nia socio kies petrolo mustas aparteni al la Anglaj perfortantoj kun kontrolo de la reĝo,mia kulpo estas nepartopreni en humiligi mizerulojn,ĉu la freneza majstro el mia juneco ĝis maljuneco komprenis la kaŭzojn de miaj suferoj?se iu junulo elspezu la monon de sia tagmanĝo kaj aĉetu libron de tiu frenezulo,eblas trovi atenditan aferon pri sia sufero kaj ties solvovojo?kial la titolo de tiu libro montras havi temojn pri atendita afero?suferplenaj pensoj de junuloj kaj maljunuloj suspektas pri utilo de Esperanto kies precipa propagandisto estas la sama frenezulo,la problemo estas malkongruo de tiu titolo kaj ties dependata temo,en la penso de tiu frenezulo kiu estas dancinta multtempe en la eksterlando elspezante buĝeton de nia lando,niaj junuloj ne havas gravan kaj plirimarkendan kaj priesplorindan mankon kaj obsedon de seksebleco,kiam mi mizerulo,tolerante mian suferon eksplikas mian bezonon kaj demonstras ties solvovojon kio estas provizora edziĝo kun aprobita leĝo de nia socio,la frenezulo laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj avertas ke jen,jen,jam,okazis pornografio,do necesas ke oni tranĉu la piedon aŭ manon de la

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(23)

sed la admonitoj ne donis korpon al paciĝo,kiam iu el ili febliĝis,mi helpis al tiu,aŭ disbatis la alian,mi ne volis ke mia amo estu tretata aŭ fiero vundita,konfuze,vagabondeske mi promenis en la kvartalo de la amatino kaj ĉiumomente estiĝis plie senrimeda kaj sendecida,subite Zolejĥo la servistino de tiu domo malfermis la pordon,kaj ŝia rigardo antaŭ ĉio trafis al mi,kaj ĉifoje mi salutis ŝin,kun koketo kaj allogeco ŝi resalutis,metis manon al la pordo kaj alian manon al sia talio,kaj delogante,ampostuleme staris en mia fronto,mi diris:Mi pasis ab ĉi tie. -Nu,envenu! -Ne,mi havas aferon ie. -Ba! envenu! en la nokto ke vi devas veni. -Pro kio en la nokto? -Ĉu vi ne venos al la edziniĝfesto? -Edziniĝfesto de kiu? -La edziniĝfesto de la sinjorino.

bildo de davud shams hakimi

Sabla(22)

...ĉi...ĉiukaze ŝi rajtis ne atendi mian proponon,tamen mi malpacetis al ŝi kelkhore kaj volis tute rezigni ŝian eventualan favoron,mi dormis kovrante mian kapon per dormokovrilo,kaj restigis spirvojon,la figuro de la bela verkistino venis ab tie,post forigi restaĵon de miaj larmoj sin montris al mi,mi kun kortremo malfermis la okulojn,la Angla saĝa fraŭlino staris ĉe la dancoloko kaj atendis min kun rideto,tiun rideton mi signifigis laŭ la inspiro de la bela verkistino,ke jes,antaŭe ŝi volis ĵaluzigi por aktivigi min,kaj pro tio ŝi unue dancis kun alia partnero,tamen mi ne iris antaŭen,anstataŭ iri antaŭen kaj proponi kundancon mi ploris,la figuro de la bela verkistino jam malaperis en tiu dancejo,kompreneble ŝi iris ien por ekspliki pri mia situacio,mi jam ne volis nek povis danci,mia rezigno povus esti evidenta pruvilo ke mia afero ne solviĝas sen plenumiĝo de miaj revoj,unue mi rajtas havi revrajton,prohibicio pri miaj revoj baras la vojon de mia saniĝo,kaj plie malsanigas min,la aliaj vojoj ankaŭ estas baritaj laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,antaŭ kvindek jaroj la freneza majstro ŝajnis esti en la sama Londona dancejo,li instigis la adepton de la profeto-dio,aludi al la Angla inteligenta fraŭlino ke ŝi ne dancu kun mi,kiam oni ne sukcesis trudi sian volon al tiu amoremanto,oni trompis ŝin kaj ŝajnigis ke per ĵaluzigi min ŝi povos min aktivigi,sed eĉ post kvindek jaroj jam pruviĝas ke tia afero ne havis sukceson,ĵaluzigi pliofte estas metodo de persekutataj religiuloj kiam ili volas trudi siajn perfortojn kaj devigojn,la Angla inteligenta fraŭlino post esplori la kialon de prohibicio pri danci kun mi,kiam aŭdis tian pretendon ke la jena vireto nur volas flirti kaj amori,plie preferis min kaj volis amorlude kaj karese min eksciti,kaj ne akceptis la trudatan prohibicion,do la religia interferanto uzis tiun metodon kiun uzadas adeptoj de la profeto-dio,antaŭ proponi mian Esperanton,ties lernon al tiu laŭdegend

bildo de davud shams hakimi

Sabla(21)

sed tia edziĝo estas prohibita pro la decido de la profeto-dio,do pro la ordono de liaj oponantoj oni ne permesas tion al mi,eĉ oni min kripligas ke neniu virino akceptu tian edziniĝon kun mi,en Arabujo mi eblus lerni la Araban lingvon,sed kio okazus se mi ties lernanto,mise,mise,mise,erare,erare,erare,nepre pro la miso,certe pro la eraro,prononcus iun vorton sen akceptenda regulo?ĉu oni ne tranĉus mian manon aŭ piedon kvankam kun preteksto?oni eble efektivigus decidon de la persekutataj kaj ordonon de la persekutantaj religiuloj punante min el la flanko de tiuj kiuj volas Arabigi ĉiujn mondanojn kaj ĉiujn lingvojn min kripligante,efektive ĉar mian kripliĝon bezonas adeptoj de la profeto-dio,ŝajne mian kripliĝon bezonas tiuj kiuj volas tute Arabigi min,la Anglaj frenezuloj kies nomoj estas inteligentaj,estante rivaloj de siaj Amerikaj onklidoj,volus ekspluati min,nesciante ke iliaj oponantoj,La Rusaj ekspluatantoj,estas preparintaj pretekstojn,por migrigi min al Arabujo,kaj laborigi aliel,baraktante en fronto de multegaj problemoj,ĉu mi memorus neceson de propagando pri mia Esperanto?ĉu mi kuraĝus pensi ke mia mema freneza majstro,atendas paradizan miraklon el mia flanko en la infero?tie estas batalkampo,antaŭ ĉio en tereno de la seksaj aferoj,la fortuloj kaj unuarangaj servantoj de imperialistoj povas forigi ĉiujn mankojn,kiel en nia mema reĝlando,sed mizeruloj devas bataladi kontraŭ ĉiuj,inkluzive kontraŭ siaj memaj instinktoj,do iliaj mensoj ab la matureco restas feblaj,se mi volus aŭ kuraĝus proponi aŭ nur prezenti mian lingvon,kiun respondon mi akirus?

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(22)

kiam li komprenis ke mi estas jam informiĝinta pri liaj kaŝaj ploroj,petis ke  mi ne parolu pri tiu afero al iu,mi akceptis kaj promesis kaj fidas ankaŭ al mia promeso,kvankam ke li ne fidis al sia promeso kaj ne pliigis mian honorarion malgraŭ plialtiĝo de prezoj kaj multkosteco de proviantoj,la panjo diris ke la dio estas asigninta al li nian nutraĵon,iutage ŝi demandis:Kion faras li la rakontojn? Mi diris:En la magazino publikigas kun sia nomo.Ni ĉiuj ridis.Mian tempon kaj entuziasmon nesciante mi perdis kaj laboris por li,kaj pri akiri la famon,restis sendestina,mi ne sciis ke la famo kiun kvaliton havas.La inspiran anĝelon mi tre frue perdis,kelkmonate pasis en kiuj mi ĝuis ŝin vidante,en la domo kie ŝi vivis,mi atendis ĝis ŝi venis el literaturaj kunvenoj aŭ el la domo de iu el siaj amikoj,atinginte ŝi donis sian manon ke mi aligu al miaj lipoj kaj kisu,al tie ke ŝi iris,mi ne havis vojon,ŝi diris ke vi estas min kondukinta kaj atingiginta al la famo,ĉie oni parolas pri mi,mi volas ĉiam esti kun vi.Ho ve!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(20)

se mi iru eksterdomen,la najbaro plie difektos mian loĝlokon,ŝajne por inspiri ke vendu ĉi tiun domon frue,malmultekoste,mi aĉetu tion donante promesumon de pago,efektive,la adeptoj de la profeto-dio volas migrigi min al Arabujo,ilia mastro-imperialisto bezonas iun tie,rezulte iliaj oponantoj kun multaj pretekstoj turmentas min kaj faligas kaj forpelas,supozante ke mi devas cedi al ĉi tiuj perfortantoj kulture,pense,supoze,fizike,opinie...,ordono,la vorto ordono,estas ekspluata per la persekutataj religiuloj,eĉ se tion uzu iliaj rivaloj kaj oponantoj,se iu demandu kial la religiaj libroj de la persekutataj religiuloj nomiĝas ordonaj libroj?

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(21)

 Li komencis al mensogadi,ke kie kaj kie li estis,kiojn li estas dirinta kaj aŭdinta,kritike malbonon atribuis al la poemo de tiuulo sed el la flanko de tiuuleto,kaj malbonon atribuis al la poemo de tiuulelo,efektive li instigis ke tiuulo kritiku la tiuulelon,tiuulo ke estis leginta la manon de la maljunulo,aŭskultis kaj ne diris ion,lante mi eliris ab la ĉambro kaj intencis foriri kaj ne vidi la maljunulon,se tiuulo dirus al li ke via servisto estis veninta,li ne kredus pro tiom dukoloreco ke estis inter ili,se ankaŭ iutage la maljunulo vidus min kaj demandus prie,mi dirus ke tiu estas mensoginta,post mia eliro ab la pordo tiuulo jam atentis,mi aŭdis ke tiu diris al la maljunulo:Via lernanto... Li respondis:Eh!

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(20)

mi diris:Jes! je la dio mi nek ŝercas nek havas alian intencon,se vi ne kredas,ekzamenu min,ŝi volis ne kredi,mi alvojiĝis post ŝi,la pordo restis aperta,ŝiaj okuloj en la stato de nekredo kiun koketon havis!! mi tiom ripetis ĉe ŝia orelo mian diraĵon ke ŝiaj belaj okuloj estiĝis pligrandaj kaj plibelaj,subite prenis nin pluvo,ŝi diris:Se vi diras ĝuste,versu poemon pri la pluvo,mian brakon ŝi prenis kaj tiris min al subverando,kaj kudris sian rigardon al miaj okuloj,unue mi roziĝis kaj hontumiĝis,en tiu momento mia menso ne havis direndan temon escepte de ŝia beleco,sed mi ne perdis min multe kaj ne konfesis mian malkapablon,mi batis la koron al la maro,kaj deklamis poemon el alia poeto pri la pluvo kaj enmanigis al mi ŝian koron,ŝi gajiĝis kaj estiĝis ridanta,je la gajeco frapetis siamane al mia brako kaj admiris min,diris:Diru ke mi skribu,venu ni iru,prenis mian manon kaj ni batis nin al la pluvo,el la mildeco kaj delikateco de ŝia mano,mia tuta estaĵo droniĝis en plezuro,mi varmiĝis,ho ve,ke ni atingis frue kaj en la fronto de la domo en kiu ŝi vivis,lasis mian manon,mi jam ne iris renkonti la maljunulon,kaj rekomendis al la panjo ne doni vojon al lia reveno,kaŝe kaj en mia ŝajna nescio,li venis kaj donis monon,kaj volis ke la panjo pacigu nin,li demandis:Ba! kial tiu jam malpacetas al mi?La panjo diris:Mi ne scias.

bildo de davud shams hakimi

Sabla(19)

la komandanto kelkfoje respondis al kompatemaj demandantoj ke la vireto rigardas al preter-pasantaj virinoj,tia afero konvenas al kokritoj,ne al serĝento de la reĝa armeo,aŭdunte,tiun vorton,kokriton,mi devus pensi ke la kaŭzo de la batiĝo estas pro atribuita rigardo,sed efektive mi ne rigardis,kaj la persekutataj religiuloj por humiligi kaj obeigi kaj migrigi min al Afriko aŭ Arabujo atribuis tion,kaj mian hazardan kaj eventualan rigardon signifigis malbonintence,kaj la vorto,kokrito,devus pretigi min por versi poemon kaj nomi kokrito tiun edzon kies edzino iris eksteren kun tualetita stato,pro la batiĝo mi devis havi komplekson kaj dementi rajtojn de la virinoj,en religia etoso,rezulte la persekutataj religiuloj povus sukcese tiri la virinojn al siaj organizoj kaj superstiĉoj,la penson pri nehavi vualon ili atribuis al iu virino kiu estis ilia heroino ke kun la profeto-dio estis irinta al banejo por tute nudiĝi tie kiam tiun religion kreis AnglaRusaj soldatoj,por akceptigi tiun religion al virinoj,unue oni devis dementi kaj refuti ŝiliajn liberecojn,ke poste oni povu tiri humiligitajn virinojn al novekreita religio,miaj versendaj poemoj pro tio devis partopreni en humiligi la virinojn,do laŭ decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,la virinoj supozante ke iu rigardas al ŝili nepre kun seksema intenco kaj senrajte,palpis rimenojn de siaj mansakoj,ke poste tiu rigardanto batiĝu per vipo kvankam pro alia preteksto,oni ankaŭ trompante la virinojn atribuis la penson de la senvualiĝo al la patroreĝo de la reĝo,kvankam tiu patroreĝo por bari la vojon de postuloj kaj revolucioj kaj ribeloj,akceptis ioman liberecon atribuante la postulojn al si mem,kaj kun programo de sia mastro-imperialisto aktive partoprenis en la ekzistanta postulo kaj prenis al si progresigan mienon,rezulte kontentigis iujn kaj timigis aliajn por sukcese akceptigi koncesion pri la petrolo kun la Anglaj ekspluatantoj,se la samaj Angloj ordonus al li malan aferon,l

bildo de davud shams hakimi
Abonrilata enhavo


povigita de