Ensaluto

Blogo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(65)

kaj flirtadis kun ŝi kiel aliaj kiuj laboris tie,mi devis doni miajn versotajn poemojn en laŭdo de la reĝo al tiu fraŭlo laŭ la ordono de mia superulo,do laŭ la decido de la persekutataj religiuloj,li donus tion al tiu virino,ŝi kunportus al la frato de tiu fraŭlo,se la fraŭlo mem kunportus tion,la frato ne akceptus,kaj preparus diskuton pro kio,la virino mem devus iri por konvinki lin,tiu frato-poeto kiel multaj aliaj poetoj,ne publikigus iun poemon se la virino ne cedus al li korpe kaj anime,kaj la viro ne invitus lin al restoracio por lin regali kun vino kaj manĝaĵo,oni devus deklami miajn poemojn,sen indiki la nomon de la versanto,mi ne deziris tion,sed havis pretekston,protestante ke kial oni ne indikos mian nomon,mi intermetis ankaŭ alian kaj reale ekzistantan baron,pro manko de seksebleco dum multaj jaroj,mia menso ne funkcias bone kaj mi ne povas versi ajnan poemon,la psikologo de la psikologoj opiniis laŭ la decido de la persekutataj ke la vireto devas kripliĝi kaj obei,dum dekjaroj la problemo ne solviĝis kaj la realaj kaj pretekstaj baroj restis kaj la frenezulo de la frenezuloj ne povis trudi sukcese sian intencon,la plebo konvinkiĝis kaj opiniis jam ke la mizerulo en la ekzistanta stato ne povas plenumi la postulon de la estroj,aŭdante ion pri Esperanto la plebo diris:Iu demandis kiu estas saĝulo inter vi,oni respondis la sama frenezulo kiu en la antaŭo de la vico estas katenita per ĉenaro,la sama plebo ripetadis sian ĝustan opinion pri versendotaj poemoj,rezulte la psikologo de la psikologoj,iom favoremis konsoli min trompante per kukumo,kaj solvi siapense la tutan problemon,tiam mi kuraĝis kritiki ke kial kun mia osa edzino antaŭe kaj poste rajtas kaj rajtos kunseksi adeptoj de la profeto-dio?oni dementis ekziston de tiu stato,iuj diris ke ne gravigu tiun aferon,nu,versu religiajn poemojn kaj laŭdu la virton ke en la socio ne okazu tia afero,la pudoron,rezignon,neglekton,abstinon ankaŭ vi laŭdadu per poemoj ke via salajro pl

bildo de davud shams hakimi

Sabla(64)

se mi volu traduki ĉiujn erotikajn tekstojn de Anglalingvanoj al mia Esperanto,kio okazos?ambezonantoj kaj amoremantoj bezonos lerni Esperanton,el la alia flanko la freneza majstro de Esperanto,trovos facilan vojon por atribui al mi pekemon kaj punigi eĉ kun la nomo de puno kripligi min per ordono de la persekutantaj religiuloj,plenumante decidon de la persekutataj religiuloj,mi ne kapablas pensi,supozi,diveni ke la adeptoj de la profeto-dio,povu scii ke mi ne estos ilia kunlaboranto eĉ en la kriplita stato,post rompi kaj kateni mian piedon kun dekunu platenoj,ili esperas ke post tranĉigi mian piedon kun pretekstoj mi estos ilia sklavo,neniu virino edziniĝos kun mi provizore,kaj ili pretos edzigi min ĉiame kun seksamikino de sinjorido kaj mi versos poemojn laŭ iliaj decidoj kaj ordonoj de iliaj oponantoj kaj oni publikigos la versotajn poemojn kun la nomo de ilia fripono aŭ fripono de alia infero,en la dekunuminutoj-nomita romano Marja,kaj laŭ Svislandanoj Maria informiĝis pri la sankta prostitueco por gajni monon kaj samtempe proksimiĝi al la dio,tiam estis tradicio en Babelo,ajna virino kiu estis en ilia mondo,devis almenaŭ unufoje iri al la preĝejo de la sankta dio Iŝtar por sin cedi al fremdulo,la cedo estis simbolo de gastamo,estis tradicio,la sama tradicio atingis al Sardio kaj Mediteraneaj portoj,pasis tempoj kaj iam la Roma imperio havis aŭtoritaton,do alia dio metis sian piedon plie antaŭen kaj jam postulis ke la fraŭlinoj ofertu kaj dediĉu sian virginecon por restigi la flamantan fajron kiun oni nomis sankta,rezulte la virinoj de tiu preĝejo sin cedis al reĝoj princoj kaj diversaj junuloj,cedemante ŝili kantadis ekscitajn kaj voluptajn kanzonojn por prefere estiĝi hipnotitaj,ĉiukaze sin cedis agrable kaj sentante plezuron,tiu tradicio daŭris almenaŭ dumil jarojn,Marja pensis ke la virinoj tiom multe aranĝas sin,tamen kiam ŝili enlitiĝas,la afero daŭras nur dekunu minutojn,ŝi volis skribi libron kun titolo de dekunu minutoj,tiu libro devus enha

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(64)

mi ankaŭ povos akiri kaj havi ferian tempon,jes,koketante al la estroj kaj eĉ cedante pli ol koketo,ŝi povus argumenti ke mia edzo bezonas ferian tempon por versadi postulatajn poemojn,la kolonelo alvokis min al angulo,ŝajne por trovi dosieron aŭ leteron,tie mallaŭte kaj sekrete,sekretŝajnige diris:Jen ĉi tiu fraŭlino kiu eĉ ne donas al mi! Li intencis ke mi edziĝu kun ŝi ĉiame,kaj rezulte estu saĝa kaj versadu postulatajn poemojn.Ni revenis al la antaŭa loko,kaj la fraŭlinnomita virino demandeme kaj rekte rigardis al mi por serĉi la efikon pri la konsilo de la kolonelo,lia rigardo estis la unua rekta kaj lasta rigardo al mi,kaj tiel ŝi volis scii ke kio estas mia respondo al la kolonelo,kompreneble ŝi antaŭe sciis kion diros al mi la kolonelo,mi konfuziĝis kaj ne povis diri ion,mi ne falis al la flanko de ŝiaj piedoj ke petante permeson por eble kisi ŝian ŝuon dezirante kisi ŝian piedon,kaj diri ke je la sanktulo mi estas via sklavo,laŭ la programoj de la Anglaj ekspluatantoj,la Irana granda reĝo,reĝo Abbas la granda bonvolis kaj favoris pretendi ke li estas la hundo de la sojlo de tiu sanktulo,tamen la Anglaj frenezuloj kies nomoj estas inteligentaj ne kapablis sklavigi min al tiu seksamikino de la kolonelo,la kolonelo unusekunde distingis ke mi ne havas sklavecan inklinon,li ne prokrastis kaj diris al mi ke vi iru eksteren,vi iru!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(63)

kaj por tiri la penson de Lio al alia afero diris:Ĉu vi vidis ke la panjo kiom ĵaluzas pri Liza? Lio ne donis respondon kaj kun siaj fortaj manoj plie tiris Karlan al sia flanko,nun Karla komplete estis lokiĝinta en la brusto de Lio,kaj fortaj muskoloj de Lio puŝis la elstarajn partojn de la sino de Karla,Lio kunportis Karlan al la duonobskura parto de la vestiblo,kaj sen lasi ŝin staris vidalvide al ŝi.

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(63)

antaŭ monatoj oni estis gluintaj paperajn avertilojn al la pordoj de oficejoj,ke zorgu pri viaj dokumentoj kaj dosieroj kaj sekretoj,la ŝtelistoj eblas malkovri viajn sekretojn,atentu!spionoj eblas rigardi el ŝlosiltruoj,sur avertiloj estis desegnaĵoj,kaj presitaj figuroj,kaj montriĝis ke iu rigardis el ŝlosiltruo,kaj la konsciaj funkciantoj estis mem informiĝintaj zorgante,kaj jam batis,arestis,kaj kondukis tiun al la armea juĝejo,antaŭ semajno,oni estis jam eliminintaj tiujn avertilojn,tamen en la mensoj de la funkciantoj kaj tute armeanoj tie restis la efiko de tiu averto,se pro la ĵaluzo aŭ esploreme mi rigardus por scii kiun rilaton havas mia osa edzino kun tiu amorema kolonelo,oni nomus min spiono,kaj la Anglaj ekspertoj atribuus al mi spionecon,kaj pretendus ke mi estas eniĝinta al ilia armeo por saboti kaj oni devas mortigi min,ili ne akceptus rezonojn de aliaj laŭ kies distingoj,la mizerulo mensoge estas dirinta ke mi kredas la profeto-dion,kaj dirante tiun mensogon kiel multaj aliaj eble volis akiri helpomonon kion li nepre bezonis,aŭ volis flirti kaj amori kun iliaj virinoj,tion ankaŭ la mizerulo certe bezonis,mi mem tiam argumentis ke miaj versotaj poemoj eblas eĉ nepras esti parto de mia animo,kaj devas publikiĝi kun mia nomo,el la alia flanko la adeptoj de la profeto-dio malhonoras mian nomon,do ili ne volas ke mi servadu al la reĝa moŝto,kaj mia tiela servemo restadas en stagno,kaj la vojo estas barita per tiuj kiujn mi respektas kaj ne estas motivo ke mi atribuu al ili malfavoron kaj punemon pri mi mem,do inter ili eblas ekzisti iuj kiuj oponas al la reĝo de la reĝoj,kaj pro tio mi hezitas,dubas,kaj suspektas,jam pri la skolo de la profeto-dio,iuj akceptis miajn argumentojn kaj rekomendis ke mi aliĝu plie kaj rifuĝu al la organizoj de la persekutantaj religiuloj,kaj pruvu mian servemon al ili kaj al la reĝo de la reĝoj,poeme laŭdante sanktulojn de ĉi tiuj fortuloj,mi argumentis pruveble ke ĉi tiuj fortuloj estas kunlaborantoj de tiuj for

bildo de davud shams hakimi

Sabla(62)

tiun ĉiepokan romanon,la oponantoj nomas naŭza,ĉar oni devas skribi aliajn romanojn por  prepari medion ke oni povu facile trudi koncesion pri nia petrolo,trudante seksmankon al mizeruloj kun la nomo de la virto,rompante iliajn naturojn kaj karakterojn,prohibante rekte aŭ malrekte eĉ provizoran edziĝon,ne nur per propagandi siajn absurdaĵojn,sed eĉ kripligante kun pretekstoj ke neniu virino akceptu provizoran edziniĝon kun la mizeruloj,frenezulo!kion diras vi pri ĉi tiuj aferoj?kion diras la freneza majstro?Sveda sinjorino!ĉu li ankoraŭ diskutas pri mi kaj volas trudi ĉiaman edziĝon?pro kio?per kiuj pretekstoj?kion faras tiu okulo en la polmo de tiu mano ke vidiĝas en la koverto de tiu libro?oni blindigis okulon de mia patrino kaj volas tranĉi mian fingron uzante ankaŭ pretekston de virto,preparante konflikton kun ajna kaj ebla konflikto,oni volas kaŭzi kaj trudi al mi obsedon kaj komplekson,iuj kompatas al mi,kaj argumentas ke ĉi tiu mizerulo estas tre virta,kaj ĉiukaze ties virteco estas pli ol niaj,el la alia flanko,eventuala malvirtemo,eĉ kiam estu estanta ne rajtas atingi al ĉi tiaj punoj,kiu leĝo permesas ke oni tranĉu fingron aŭ kaŭzu tranĉon de fingro kun aliaj pretekstoj?

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(62)

oni ne kapablis senhonori tiun poeton ke per siaj senvaloraj kaj sensignifaj prozoj gajnis monon el la radioarmeo,li laboris ankaŭ en magazinoj kaj amoradis kun multaj virinoj kaj fraŭlinoj,la koresponda verkistino iam skribis en sia libro ke la belaj virinoj de la urbo iris trovi lin,li preferis senbaran kunsekson,kaj kun plenumo de lia prefero poemoj el virinoj aperis en la literatura paĝo de magazinoj,multaj aliaj poetoj de nia socio havis la saman kaj similan pozicion,laŭdantoj de la reĝo gajnis monon kaj multajn avantaĝojn kaj havis liberajn statojn kunseksante eĉ senleĝe kun multaj virinoj,tamen laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj mi devis laŭdadi la reĝon de la reĝoj por ne batiĝi en la armeo,iam post versi poemon en laŭdo de la reĝo mi devis doni tion al mia tielnomata edzino,kun kiu antaŭe mi devis edziĝi ĉiame,kaj la edzino kompatante al mi aŭ ŝajnigante la kompaton devis montri tion al la komandantoj ke oni ne batu min kaj ne insultu al mi,kaj plialtigu mian rangon,la poemon ŝi devus kunporti al tiu fikemanta poeto kiu deĵoris en la radioarmeo,ordinare li nefikinte,ne akceptis publikiĝon de la poemo,kaj intermetis pretekstojn pri vortoj kaj frazoj kaj kielestiĝo de la enhavo,aliaj laŭdantoj de la reĝo akiris avantaĝojn el respondeculoj kaj el devigantoj,male mi devis cedi al fikiĝo de mia edzino por publikigi mian poemon en laŭdo de la reĝo,kial?ĉar samtempe la persekutataj religiuloj volis tute senhonori min,en tiu situacio mi pretendis pretekste ke miaj versotaj poemoj devas publikiĝi kun mia nomo,kaj dum multaj jaroj mi apogis al ĉi tiu preteksto kaj rezulte la reĝo de la reĝoj suspektis pri interfero de la persekutataj religiuloj,mi montris amikecon kaj akceptemon pri la memoj kaj mensogoj de la persekutataj religiuloj,do pri la suspekto de la reĝo la Anglaj ekspertoj akuzis min pri saboto en la Angla armeo,ili ne povis scii pro siaj frenezecoj ke la adeptoj de la profeto-dio estas membroj de la Angl

bildo de davud shams hakimi

Sabla(61)

la diboĉulo,la reĝo de la reĝoj mem ekscese kunseksas,liaj sklavoj prohibas ajnan kunsekson al mi por humiligi min kaj laŭdigi la reĝon kaj religiajn superstiĉojn,inter tiuj sklavoj iuj volas uzante la saman prohibicion frenezigi min kaj akiri alian rezulton,kaj estigi mizerulon teroristo,la freneza majstro inter tiuj duspecaj perfortantoj havas sian meman celon,kaj laboras kun ili por atingi al sia mema celo,humiligi min kaj trudi jenan celon ke ne kritiku pri la persekutataj religiuloj,ne gravas al tiu frenezulo,ke kritikante pri ili mi nur defendas min en fronto de iliaj trudoj,se la frenezulo havus saĝon,rekomendus al tiuj trudantoj ke ili ne interferu al mia privata vivo,kvankam ili ne akceptus tiun rekomendon,en nia religia socio la aferoj,ĉiuj aferoj estas inter forto kaj malforto,ekzistas nur unu vojo ke oni ne trudu al iu ion,la trudanto ne havu forton kaj kapablon en sia trudemo,ni havis Amerikan eksperton en nia sekcio,li esploris pri mi kaj ŝajne nur helpis teknike al niaj ekspertoj,li estis ŝajne samranga serĝento kiel mi sed sciis pli ol niaj generaloj,iutage mi diris private al iu el niaj oficistoj ke la Amerika eksperto ankaŭ kiel la Angloj volas versigi per mi poemojn en la laŭdo de la reĝo,tiu oficisto estis raportinta kaj tiu Amerika eksperto estis informiĝinta,en la alia tago tiu eksperto atinginte al nia sekcio diris al mi ke ne,mi ne volas tion!ĝuste ĉi tiun frazon,post minutoj li rekte enketis min:Ĉu vi pretas versi poemojn laŭ la ordono de la regantoj?-Ne,tio ne estas ebla.-Se estus ebla,vi pretus fari tiun aferon?-Jes.Li kredis min.kaj mi kredis lin,mi jam sciis ke li ne havas tian celon,kaj poste li ne serĉis vojon por plenumigi tian postulon,li ĝuste raportis,laŭ mia posta distingo,ke ĉi tiu serĝento ne estas komunisto kaj ne estas antireĝa,efektive mi tiam ne havis tiom saĝon por esti antireĝa,pri la politikaj aferoj mi pensis ke nia problemo kaj malamiko estas nia malforteco en fronto de imperialistoj,la Anglaj ekspertoj hav

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(61)

dum monatoj mi timis,kaj zorgis ke denove li ne batu min,la ĉefo de nia sekcio vidis mian timantan staton kaj zorgon,kaj minacan vizaĝon de tiu batemanto,kaj konsilis al mi por versi religiajn poemojn laŭdante la reĝon de la reĝoj,radioaparato de nia lando disvastigis programojn,kantojn,oni daklamis poemojn en laŭdo de tiu sanktulo kiu devis nomiĝi kaj kalkuliĝi la dio,necesis poemoj konfirmante tian aferon por apartigi kaj dupecigi eĉ multpecigi samreligianojn kaj rezulte bataligi almenaŭ du landojn reciproke unun kontraŭ la alia je la profito de tria lando,la ĉefo de nia sekcio anstataŭ rekomendi al la batemanto ke li ne minacu kaj ne volu bati min,konsilis al mi submetiĝon kaj volis versigi tiajn poemojn kiujn volis tiu batemanto,post monatoj en kiuj mi estis tolerinta la minacon,kaj la trudantoj ne havis sukceson,la batemanto laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,montris mildecon el sia flanko,kaj pri la afero de la edziĝo intermetis sian opininoman programon,li diris ke por edziĝi mi deziras ke iu belulino haltigu sian aŭtomobilon en mian fronton,sian Biemveaŭtomobilon,voku min kaj diru kial vi rigardas?ĉu vi volas?nu,svatu min,mi tiam faligu min al ŝiaj piedoj kaj diru je la tiu sanktulo mi estas via sklavo.La saman sanktulon oni volis diigi per poemoj kaj pretendoj,kaj oni bezonis ke miajn poemojn ankaŭ tiri al tia celo.Mi ne respondis,tia geedziĝo al mi estis tiam destinita,kaj urĝente diigi tiun sanktulon per poemoj estis necesa,do la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj bezonis unufoje ĉi tian scenon por edzigi min ĉiame kun destinitaj kaj jam pliklare difinitaj kondiĉoj,pasis monatoj kaj iutage tiu fraŭlinnomita virino preterpasante kaj nerigardante al mi palpis sian kolon,tiun parton al kie je mia kolo la batemanta gardanto de la reĝo estis forte batinta per la rando de sia mano,al mia arterio,la palpo de la preterpasanta virino tiam implicis al mi ke se nelaŭdinte la reĝon,

bildo de davud shams hakimi

Sabla(60)

Ĉu vi volas fiki?

bildo de davud shams hakimi
Abonrilata enhavo


povigita de