Ensaluto

Blogo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(47)

kielestiĝo de lia sento kaj percepto kiommezure fontas el veroj aŭ pesimismo?mi ne asertas opinion pri ĉi tiu afero.Ni sciis ke la esploro ne estas kompleta kaj ĉiuflanka,apertigi la komplekson estas el la pordeto de la vidpunkto de la ĉampiono mem,kaj pro tio ke en la finaj stadioj liaj senrimedecoj kaj enuegoj estas pliitaj,malfermi la komplekson el lia vidpunkto jam ne estis ebla,kaj la kapablo de la imago ankaŭ pri tio estis stagna,do la rakonto ŝajnas esti nefinita,mi ĉi tiun nefinitecon scias kiel finon por aserti la aventuron,sed kielestiĝo de la aventuro dependas al la jena afero ke kio fluas kaj procesas en niaj presaĵoj,ĉu por novefloritaj talentoj ekzistas tereno de kresko kaj produkto?mi ne kvalifikas la situaciojn kaj statojn de la medio de la  presaĵo,la ĉampionon de la rakonto ankaŭ ne scias kiel sciantan kaj erudician,kaj ne konfirmas lian diraĵon,sed ĉiukaze en la komenco de la laboro li estis havinta entuziasmon kaj sensacion,li estis junulo serĉanta kaj vojiranta ke por taksi valorojn de siaj versaĵoj ne estis havinta normon kaj pesilon,kun la leganto kune ni atentas al liaj versumoj kaj statoj,kaj ankaŭ ni vidas ke en la medio de gazetaro kaj aliaj presaĵoj por taksi la valoron de la cerbaj elmontroj ĉu ekzistas normo kaj mezurilo?ĉu la pura kaj principa arto havas aĉetanton aŭ por montri la artajn produktaĵojn oni devas koluzii aŭ esti adepteto kaj disĉiplo,kaj debutanto al iu,devigite imiti lin,eĉ por plie konformi al li oni devas kutimiĝi al narkoto?kaj ĉu ĉiuj poetoj kaj poeteskuloj sekvas la filozofion de la arto por arto,aŭ grupo nur por kontentigi siajn voluptajn postulojn kaj kompensi spiritajn mankojn,ne nur mem galopas en la vojo de la arto,sed ankaŭ baras la vojon al la aliaj,kaj la ĉampiono de la rakonto al kiu grupo apartenas?La jena rakonto,la simbolo de la famo,ke ŝajnas esti nefinita,en la cerbo de la leganto por esplori kaj studi kaj trovi respondojn de ĉi tiuj demandoj,preparas favoran terenon,la intenco el la

bildo de davud shams hakimi

Sabla(46)

mi bezonis nepre ejakuli per provizora edziĝo,kaj pro multegaj kialoj ne eblis edziĝi ĉiame,antaŭ ĉio mi devis protekti kaj nutri miajn parencojn,tamen la freneza psikologo oponis kaj volis edzigi ĉiame,certe ĉiame,ĉar la ĉiama edzino eblis lerni Esperanton kaj paroladi Esperante kun mi,la provizora edzino eble ne havis tian kaj tiom oportunon,post multaj prokrastoj,iuj interferis al la perforto kaj trudo de la freneza majstro,kaj la papaghavanta najbaro delokiĝis,sen bati min,kaj alia najbaro loĝis en ties lokon kiu havis ok filinojn,edziniĝpretajn,la programo de la adeptoj de la profeto-dio estis edzigi min ĉiame,certe ĉiame,kun iu el tiuj fraŭlinoj,kaj edzinigi iun el ŝili kun iu el mia bo bo,post bo bo diroj,fora kvazaŭ familiano kiu kutimis perforti kaj trudi sian opiniaĉon,kaj same opiniaĉon de aliaj laŭ situacioj,oni interferis ankaŭ al la vivo de tiu elektito ke nepre kaj reale kaj efektive,plie pruveble familianigi lin kun mi,ke li perfortu kun preteksto de familieco kaj parenca proksima kunvivado,pasis kelkaj dekjaroj,mi maljuniĝis,tiu elektito maljuniĝis,tiuj filinoj edziniĝis,ŝiliaj filinoj edziniĝis kun aliaj,tamen la freneza psikologo ne komprenis,ne kapablis kompreni,ne pensis por kompreni,ke antaŭ ĉio mi ne plie familianiĝas kun tiu elektito eĉ se aliaj multegaj problemoj solviĝu,ĝeni mian patrinon egalis al ĝeni min por humiligi laŭ la decido de la persekutataj religiuloj,kaj prefere la ĝenoj multofte devis esti kun pretekstoj,ke mia ebla reago kaj eventuala venĝemo ne frontu al la decidantoj,mi devis barakti kaj oponi kontraŭ pretekstoj,kaj humiligite rifuĝi al la pretendoj kaj favoreblecoj de la persekutataj religiuloj obeante ilin,laŭ la sankta libro,la Eternulo diras al sia popolo:Pro viaj krimoj estas forpuŝita via patrino.

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(46)

sed vi! prava!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(45)

mi zorgis kaj baris la vojon de ajna preteksto,tamen la nomo de la patrino de mia patro estis papago kiu estis mortita antaŭ mia naskiĝo,do reakciuloj volis ofendi min venĝante papagnomatan romanon kiu post paso de  kelkdekjaraj tempoj el la morto de mia avino,estis verkita per iu pri nuntempaj aferoj de nia socio,oni eblis ofendi min,kaj tiuj kiuj volis versigi religiajn poemojn utiligis ĉiujn pretekstojn por ofendi kaj kripligi kaj humiligi,tiel ke humilita mizerulo iam ne sciu ke la humiligantoj uzas pretekstojn,kaj la humilita mizerulo volante venĝi,oponu al aliaj suspektindaj kaj supozataj kialoj,mi ankoraŭ ne estis leginta papagnomatan romanon,sed legunte scius ke iu papagnomata virino en tiu romano havis liberan seksmanieron,ŝia nuko vundiĝis kaj ŝi mortis,kaj antaŭ la morto ĝojis ke iu mutulo,kompatis al ŝi kaj parolis,mi devus humiliĝi pro tio ke la nomo de mia avino ankaŭ estis papago,kompense mi devis poeme laŭdadi la virton,mi devis kompati al mia patrino kaj paroli,pri kio?

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(45)

viaj enuoj reduktiĝos,li estis jam konsentinta,iutage kiam mi estis reveninta el mia laborejo,mi vidis ke li estas perdinta sian bastonon,kaj kun helpo de la muroj estas veninta al la hejmo kaj serĉas ferpecon,li mem iris al la kaploko de la forno,kaj brulstampis sian manon ke jam ne aligu la manon al la flanko de la plumo,pro la brulo de sia mano,li havis staton de tranco kaj ekstazo,mia koro brulis,mi ne scias kien li estis irinta,kion estis vidinta,aŭ kion estis aŭdinta,li jam ne skribas,al mi ankaŭ ne diras ke skribu,li jam abomenas la poemon kaj la literaturon,el la sama dato mi ankaŭ havas alergion pri poemo kaj poezio,aĥ! mi mortas kiam oni demandas iun:Kio estas via profesio?tiu mildigante postokulon diru:Ni estas kiel artistoj,estas bone ke aliaj povas aserti tion tiel ke ĝi skribiĝas,mi ne povas,ne estas pro mia memvolo,mia lango preniĝas,kaj mi diras artivirtisto,anstataŭ diri artisto,ĉi tiuj artivirtitistoj kiuj kun la piedoj de ruzo kaj artifiko galopas en la vojo de la famo,ĉu ne scias ke ili trompas siajn memojn kaj la aliajn?kelkaj mallogitaj kaj retroiritaj personoj kun miloj de neplenumitaj voloj estas tirintaj la arton al la ŝlimo,la fraĉjo jam ne aĉetas la famon kiel nenion por doni interŝanĝe eĉ nenion,li jam ne atentas al la kialo kaj fonto de la famo kiel al nenio,li neantaŭlonge estas reveninta el la batalo de adori la famon,sian principan karakteron en sia ekzisto li estas jam elmontrinta ,kaj preninta al sia fronto sian principan vojon,mi serĉas oportunon por komenci paroli kun li kaj diri prava!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(44)

se mi dancu kun ajna partnero,kaj tiu frotu sian femuron al mia…amoreme...poste kiam mi perdu mian piedon el la femura parto pro ajna kaŭzo,mi devas scii kaj eĉ kredi laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,ke la danco estas malbona,kaj havas danĝerajn rezultojn,do estas bone ke mi edziĝu ĉiame kun seksamikino de religia sinjorido kaj laŭdi la virton per poemoj ke la dio pardonu min pri mia iama dancemo kaj tiama flirtemo,la unuarangaj kolegoj de imperialistoj,la provizoran edziĝon nomas prostitueco kaj prohibas tion al mizeruloj eĉ ilin senpiedigante,la mizerulo devas toleri mankon de la seksvojo kaj rompi sian karakteron por ne rezisti en fronto de koncesio pri la petrolo,la psikologo de la psikologoj en nia religia socio laŭdas la reĝon de la reĝoj,la saman senreligian reĝon kiu laŭdas kaj volas laŭdigi religion per poemoj de mizerulo,kaj aktive partoprenas en ekspluataj programoj de imperialistoj,laŭdi religion signifas en la cerbo de iuj,bari la vojon de komunismo,kvankam tiuj trudantoj en regado de komunismo,povas,eĉ pruveble sukcesas,hipokrite ŝajnigi siajn memojn entuziasmaj komunistoj,kaj kun la nomo de laboro,neceso de la laboro,bataladi kontraŭ seksaj rajtoj de mizeruloj,kaj la provizoran edziĝon kaj tian edziniĝon nomi prostitueco,kaj  tiel bari ĝustan kaj justan vojon al mizeruloj,la profeto-dio tian edziĝon ne estas permesinta,nu,la profeto-dio estas permesinta amori kun virgulinoj,kio estas la rezulto de tiu permeso?liaj adeptoj estante AnglaRusaj soldatoj flirtadas,amoradas kaj kunseksas kun virgulinoj,mi mizerulo pro multegaj kialoj volas edziĝi provizore,neĉiame,nur provizore,kun malvirga vidvino,kun mezaĝa aŭ eĉ kun maljuna virino,kiel oni traktas al mia bezono en nia religia socio?oni riproĉas,oni protestas ke la edziĝo devas esti ĉiame,la virgulino ke ne eblas akcepti tion…,mi diras ke ne temas pri virgulino,mi volas provizore edziĝi kun vidvino,ne kun virgulino,kion respondas on

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(44)

kaj dum kelkaj minutoj demandadis komplimente lian staton kaj kielestiĝon,kvazaŭ la vireto demandis pri la laboro de la bela fraŭlino,la agoj kaj kondutoj de la bela fraŭlino,la klarlumeco de ŝia mieno kaj rideto rakontis ke ŝia fiero estas jam kontentita kaj pro tio ŝi estas gaja,pro tio ke oni amas ŝin,ŝi aliĝis al ĝojo kaj ekstazo,mi decidis ke mi ankaŭ kun aludo kaj alegorio kaj milda parolo aŭ varma korkaresa rigardo asertu al ŝi mian amikecon,kaj antaŭ ol tio ke la estro estu aginta,mi alprenu el favoro kaj bonaĵo de ŝia amikeco por mi,kaj eĉ sekse konektiĝu kun ŝi,neniel mi timis ke la estro eblas kompreni,je la rivaleco en la tereno de la amo la timo ne havas iun signifon kaj komprenaĵon,sed la bela fraŭlino sen doni arenon al mi,iom post iom amikiĝis kaj pli amikiĝis kun la estro,kiam la estro riproĉe kriis al iu kaj plenumis tian estrecon,ŝi ĉesigis sian laboron kaj spektis lian staton,kaj kiam tiuulo humuris al iu kaj parolis iel bonguste kun iu,la fraŭlineto ankaŭ ridis,kvankam mi ankaŭ ridis,sed mia rido ne miksiĝis al ŝia sensacio kaj entuziasmo,kaj stato de ŝia rigardo kaj ĝojsento flugis al la flanko de la estro,ĉiumomente mi atendis ke ŝi ordonu al mi ion kaj mi koranime plenumu tion kaj prenu ŝian kontenton al mia posedebleco,post tajpi la leterojn ŝi diris ke mi kunportu tiojn al la favorĉeesto de la estro,sed la estro prenis el la leteroj punktojn kaj kun preteksto vokis ŝin al sia ĉetablo,kaj el proksimeco unu el ili starante kaj la alia sidante okupiĝis al parolo,kelkfoje la estro min,kaj ankaŭ mi mem min distingis esti ĝenulo,kaj mi eliris ab la ĉambro,kaj ĉiufoje disputis kun la servisto kiu serĉis kunparolanton.Atingis tago ke la fraŭlineto iris al ferio por kelkaj tagoj,estis mortinta ŝia onklinidino de la bo onklido,la estro pretekstis partopreni en la funebra kunveno kaj rapide aliĝis por vidi ŝin,mi ankaŭ pro la ĵaluzo suprentiris la ĉekalkaneajn partojn de miaj ŝuaĉoj kaj aliĝis kaj iris kun nigra vesto bedaŭrante kaj konso

bildo de davud shams hakimi

Sabla(43)

multaj sangeltiroj kaj sangelverŝoj devis ŝajnigi komploton el la flanko de tiu kiu havis heredan dosieron kun mi,sed efektive la komploto dependis antaŭ ĉio al la decido de la persekutataj religiuloj,por plie mizerigi,kaj humiligi kaj obeigi min,antaŭ rompi mian piedon kaj per la doktoro verŝi mian sangon en lanta operacio,estis destinita,antaŭe destinita,ke oni establu en mian piedon dekunu platenojn,por poste tranĉigi la piedon kun helpo de aliaj pretekstoj,iu  donis dekunu milion-tomanojn al iu,ne al mi,al iu alia, ke iru esti komercisto kaj donu la profiton al mia filo,…kio poste?kion mi faru post perdi mian piedon?mi deziru akiri monhelpon ,do versu postulatajn poemojn nepretendante ke mi estas la poeto,la filo de iu devis decidi kaj prezenti alian personon kiel poeton,kaj dum la operaci-noma turmento,jen la nova plateno pro la nova rompiĝo...mi devis puniĝi ke kial mi iam al iu prezentis mian novan lingvon ,mian meman Esperanton,parto de la komploto estis el la flanko de tiuj kiuj volas Arabigi ĉiujn mondanojn,la freneza majstro de Esperanto en la jena situacio volas migrigi min al Arabujo,mi ne iras,mi ne iras,mi ne iras,mi povas prezenti mian lingvon nur al kleruloj,mi ne havas,kaj neniam havos religian Esperanton,unue aliaj lingvoj klerigu reakciulojn,poste mi kuraĝu prezenti mian Esperanton al tiuj kiuj jam eblas akcepti mian proponon,Naĥaŝ intencis malhonorigi kaj humiligi Jabeŝanojn volante elpiki iliajn okulojn,blindigante mian patrinon ankaŭ oni volis malhonorigi kaj humiligi min,en la jena pozicio mi devis urĝente kaj tutforte defendi min,sed la freneza psikologo volis migrigi min al Arabujo,eĉ verŝante sangon el mia plando,kiam liaj kunlaborantoj,la adeptoj de la profeto-dio memorigis dornojn kies riproĉoj en la dezertoj eniĝante al la plando devis esti tolerebla kiam oni iris al Mekko,glason oni rompis en la klubo de Esperanto,simila glaso rompiĝis en la najbareco de mia frato,tiu falita glaso al nia vestiblo havis akrajn k

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(43)

tiuulo elvenis kaj en la fina parto de la vestiblo iris ien reen,post momento la fraŭlineto ankaŭ elvenis angore kaj deprimite kaj iris al lia flanko,sen atenti al mi kaj al aliaj kiuj pasis el ilia preterestiĝo,ili okupiĝis al parolo,evidentis ke tiuulo volis trovi rimedon per helpo de la bela fraŭlino,kaj eble volis  ŝian  mediacion  ke li ne iru al ĉi tiu vojaĝo,mi ne povante toleri iris al la ĉambro de la estro,eĉ lian parolon kiu estis longa kaj daŭra,mi tranĉis kaj ĉe lia orelo diris:Frue favoru veni eksteren kaj vidi la vestiblon,li volis daŭrigi sian parolon kaj transdoni ĉi tian favoron al post kelkaj minutoj,mi pliigis:Nun,nun.li sciis foreston de la fraŭlineto kaj ŝiajn precedencojn,kaj komprenis la aferon,sen bezoni prokraston ekstaris li kaj diris al mi:Vi restu ĉi tie!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(42)

oni rompis brakon de mia patrino kaj onklino,kaj pri la kialo implicis ke la vireto ne pretis spontanee donaci sian sangon,kvankam pro la ordono li devis donaci kaj faris tiun funkcion,alikaze oni devis tute tranĉi la brakojn...

bildo de davud shams hakimi
Abonrilata enhavo


povigita de