Ensaluto

Blogo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(55)

la freneza majstro de Esperanto kontrolis kaj persekutis min ke uzante fortojn kaj postulojn de la persekutantaj religiuloj,humiligu kaj obeigu min en fronto de la persekutataj religiuloj,la Sveda sinjorino kun la helpo de la advokatino el la sama komputero kiu spegulis frekvencojn de miaj pensoj,estis trovinta tiun forgesitan punkton ke la koresponda verkistino estas divorcita,mi ne devis timi el ajna kolonelo kiu eblus esti aŭ resti ŝia edzo,tamen la frenezulo ne lasis sian antaŭe trovitan pretekston,kaj ripete emfazis ke ni ne volas fronti al koloneloj pri jena vireto,li devas forlasi nin,kaj tiu frazo nepre kaj certe devis signifi ke li forlasu Esperanton,pri la jena afero mi volis paroli kun la sama koresponda verkistino,kaj escepte de mia menso,ŝia parolo el mia penso montru al la sama komputero ke oni ne devas timi el koloneloj,mi komencis reve paroli kun ŝi pri la artaj aferoj,ni kune kondamnis la artan medion de nia socio,la frenezulo komencis kondamni min kaj ne donis oportunon al la Sveda sinjorino aŭ al mia advokatino,post diri ke ni ne volas fronti al la koloneloj,li daŭrigis siajn antaŭajn pretekstojn,ke la vireto antaŭ ĉio versadu religiajn poemegojn,kaj laŭdegadu la reĝon de la reĝoj,poste ni vidu ke la religiaj sinjoroj kaj la armeo permesas ke ni akceptu lin aŭ ne.Mi por aligi la korespondan verkistinon al la diskuto kaj havi ankaŭ ŝin kiel helpanton,diris ke mi volas traduki ŝiajn poemojn al mia Esperanto,la frenezulo indigne insultis kaj minacis kaj avertis ke li akiros,ĉar la sinjoroj donos tiun ordonon ke oni nepre tranĉu mian langon,tranĉi mian langon el antaŭ multaj jaroj signifis ke mi farlasu Esperanton,malgraŭ tiaj antaŭaj minacoj mi jam argumentis ke ĉiuj legendaj tekstoj devas ekzisti en la internacia lingvo,la psikologo de la psikologoj tra la komputero ,el mia menso vidis ke tiu verkistino havas erotikajn poemojn,inkluzive preferas pekajn kisojn.Mi ne povis kaŝi tion kaj tiu verkistino ne helpis min nek partoprenis en la d

bildo de davud shams hakimi

Sabla(54)

kiam iu rakonto eksplikas pri amo kaj amoro,la oponantoj negante ĝustajn opiniojn kaj okazeblajn scenojn atribuas malplenecon al la diraĵoj kaj skribaĵoj,kun sama vorto kiun oni ordinare uzas pri malpleneco de osto,iam kondamnas tiun kun du vortoj,unue aŭ due kun vorto,kiu indikas pri malpleneco de parolo,kaj poste kun vorto kiu signifas malpleneco de osto,la mizerulo ne rajtas diri,skribi,legi kaj ŝati erotikajn aferojn,kiam pro prokrasto de kuraco en la hospitalo,operacio jam estiĝis necesa,en la necesa operacio,la operacionto prokrastis por facile atribui malplenecon al mia osto,kvankam ties kaŭzo tiukaze estus li mem,do mi devas timi kaj ne legi,ne skribi kaj ne ŝati erotikajn tekstojn,li plie verŝis mian sangon intence,supozante ke poste pro la feblo mi devas versadi religiajn poemojn petante helpon de la dio kaj laŭdante la reĝon de la reĝoj kaj sanktulojn,dekunu platenoj povus laŭ lia espero poste tranĉigi mian piedon,kvankam plie venĝante dekunuminutoj-nomitan romanon,oni estis plie difektinta vizaĝon de mia patrino en alia operacio,pri la Belanomata romano kritikantoj,pretendas ke la ĉampiono de tiu rakonto senrimedigis sian patron kaj kaŭzis frenezecon de sia patrino,ili mizerigas miajn gepatrojn kaj familianojn,trudante al mi ĉi tiun mispenson kaj erardistingon,ke legi kaj ŝati tiajn tekstojn havas ĉi tiajn rezultojn,sed efektive la situacio de nia religia socio estis la kaŭzo de tiaj malfeliĉoj,tiu ĉampiono kiel multaj aliaj mizeruloj baraktis por alpreni sian seksan rajton kaj sukcese ejakuli uzante kaj utiligante nurajn eblecojn,kiam oni tranĉu mian piedon kvankam mi neniam havis eblecojn kiujn uzis tiu ĉampiono,la kulpanto estas nia mema freneza majstro de Esperanto kiu kontrolas eĉ mian revon kaj iluzion persekutante min per sia komputero kaj aliaj Esperantistoj,mi neniam pensos ke post legi erotikan tekston mi estas perdinta mian piedon punite per la dio,kvankam iuj volos implice komprenigi kaj eĉ rekte diri min kredigonte ke la dio unue unue malple

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(54)

kaj kisante la kusenon jam kompreneble mi volis emfaze rajtigi mian revon trovante kaj memorante la saman aferon ke ŝi estas divorcita,tamen ĝis tiam ke mia advokatino malkovru la jenan punkton kiun montrus la komputero el mia menso,la freneza majstro de Esperanto eblus atingi al favorĉeesto de iu religia sinjoro,preni ordonon por tranĉigi mian piedon kaj plenumi decidon de la persekutataj religiuloj,la ŝmirmonavida oficiro estis enkarceriginta min dekunu tagnoktojn,mi estis plendinta,en komisiono kun partopreno de Turkaj komunistoj kaj la adeptoj de la profeto-dio antaŭ multaj dekjaroj,tiu decido estis aprobita,kaj oni devis prepari pretekstojn,la psikologo de la psikologoj devis aranĝi la estiĝon de preteksto kaj sin ŝatigi al virinoj de la persekutataj religiuloj kiuj volis migrigi min al Afriko ke iliaj filoj ne migru tien,kvankam tie ili havis firmaojn kaj sekretariinojn kun kiuj ili flirtadus kaj kunseksadus,se iu mizerulo migrus tien, subkontrolo de multaj aliaj,devus edziĝi kun iu el ŝili ĉiame,kaj la adeptoj de la profeto-dio,povus provizore kaj senleĝe,sekrete flirtadi kaj kunseksadi kun aliaj,ĉiukaze la virinoj kiuj devus ŝati kaj danki nian frenezan majstron,ne preferis ke ŝiliaj filoj migru al Afriko,mi tre angoris,en la efektiva vivo la religia asembleo volis ke antaŭ tranĉigi mian piedon,unue katenu la piedon dekunu platenoj,ke poste mi memoru pri dekunutagnokta enkarceriĝo,kaj suspektu komplete pri la komploto de la ŝmirmonavida oficiro,kaj ne havu ĝustan distingon kaj eblan venĝemon pro la decido de la persekutataj religiuloj,en fronto de danĝera ordono kiun eblis akiri la freneza majstro,mi kun tremanta koro kelkfoje diris kaj emfazis ke mi ne havas religian Esperanton,ke kiam la frenezulo revenus kaj esplorus tra la komputero,eblus distingi ke kio estas la rezulto de lia servado al la adeptoj de la profeto-dio,mi deziris ke escepte de la advokatino kaj la Sveda sinjorino,tiu koresponda verkistino ankaŭ sciu ke mi ne havas religian Esp

bildo de davud shams hakimi

Sabla(53)

samtempe venĝis tiun romanon en kiu Marja...jes Maria tiel ke nomis ŝin Svislandanoj enamiĝis en sia dekunujariĝo kaj nepovante amori kun sia amato dumvive dekunuis kun multaj aliaj,kaj neniu fortulo povis bari ŝian vojon,la estro de la administrejo de la informoj kaj sekureco en nia socio havis grandan konstruaĵon dekunuetaĝan,oni ekzekutis lin kaj konfiskis liajn propraĵojn,tamen tiun dekunuetaĝan konstruaĵon iu ĉefo akceptis doni al la edzino de tiu despoto,turmenti inkluzive lamigi lamigi min estis funkcio de tiu despoto,mi insistis ke post finiĝo de dekunu jaroj laŭ la antaŭa duflanka konsento mi rajtas eliĝi el la armeo,kiam perfortis ieltiela ĉefministro mi tre zorgis kaj timis kaj ŝajnigis lamiĝon ke oni ne establu dekunu platenojn en mian piedon,onidire la edzino de la despoto akiris antaŭan rekompencon pro posta lamigo de mia piedo,oni venĝis ankaŭ Nanan la samnoman romanon de Emil Zola,en la spektejo de tiu romano la klopodo de Nana estis pro tio ke ŝi skuadu siajn gluteojn kaj montradu siajn blankajn kaj belformajn femurojn por eksciti voluptemojn kaj seksajn instinktojn de la spektantoj,kiam ŝi atingis al la fino de sia kanto,ŝia spiro estis ĉesumita kaj ne povis daŭrigi la kanton sed ne sentis angoron kaj anksion,la kanton finis kun movo de siaj blankaj femuroj kiujn ŝia fajna vesto ne kaŝis,poste  ŝi ronde turniĝis kaj siajn orajn harojn kiuj ondadis sur ŝia ŝultro kaj malantaŭo montris,do la instigo kaj ekscitiĝo de la spektantoj atingis al maksimuma rango,la voĉo de ilia aklamado tremigis la pordojn kaj la murojn de la spektejo,alifoje kiam la kurteno leviĝis,Diana kiu klopodis lasiĝi el sia edzo,sukcesis,poste Venus kiu estis la sama Nana aperis,tremo alprenis la membrojn de la spektantoj ke ĉu Venus havas iun veston aŭ tute nudas,kvankam Venus ne estis nuda,sed havis delikatan veston kiu ne kovris iun parton el ŝia fajna bela korpo,ŝia maldika vesto estis kiel travideblaj ondoj de la maro ,ĉarma,korravanta aŭ simila al tio,kvazaŭ

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(53)

irante li diris:Jen la vireto senpudoras kaj faras senvirtecon,ni ne akceptas lin,ne,ne,li diris neon Esperante kaj dufoje Persalingve,dufoja ne kiam speciale mankas paŭzo inter du ne,kaj la unua estas Persa kaj la alia kun la Esperanta prononco signifas patrino,do tiel ankaŭ laŭ la programoj de la persekutataj religiuloj,li implicis ke oni punos mian patrinon pro la sama iluzio kiun li estis trovinta el mia menso kontrolante miajn pensojn per la komputero,mi timegis kaj atentis kun tremanta koro al la enhavo kaj profundo de mia iluzio kaj plie malkovris mian senkulpecon,kaj diris al la Sveda sinjorino ke por venĝi tiun batantan kolonelon aŭ eligi kaj kaj eligi la venĝemon el mia iluzio,kaj...k...kaj preventi aliajn batojn de la sama kolonelo,mi...m..mo...volas montri memoron el fraŭlina foto de tiu verkistino,ve...ve...ver...kistino,ne estiĝis iu senvirta afero,mi palpis mian doloran pudendon por senti la punkon kaj linion de la lancino,samtempe tiu fraŭlina foto mem venis al mia menso eble kun la helpo de la bela verkistino por komprenigi al la batanta kolonelo,ke edziniĝinta figuro el lia edzino tute ne ekzistas en mia menso,mi tiel volis protekti mian sobrecon baraktante inter la batanta kolonelo kaj kontrolantaj sinjoroj kaj la Anglaj frenezuloj kiuj volas trudi koncesion pri nia petrolo,la reĝo de la reĝoj faras senvirtecon,ne mi,ne mi,ne mi,...la freneza majstro jam estis irinta por sukcesigi la decidon de la persekutataj religiuloj per ordono de la persekutantaj religiuloj,la Sveda sinjorino,pliigis ke la edziniĝintan pozicion de tiu verkistino oni sekse ekspluatas en la magazinoj kaj presejoj kaj eldonejoj,alikaze ne eblus en via socio ke eĉ ajna poemumeto aperu el tiu,kial ĉi tiu lernanto ne rajtas eĉ reve ŝateti tiun?do la kulpo estas el lia Esperantisteco,ĉu Esperanto estas lingvo aŭ torturilo en posedo de la persekutataj religiuloj,kiun ili uzas per siaj oponantoj kaj kunlaborantoj kaj tiuj nomiĝas en la opinio de ĉi tiu lernanto la samaj persekutantaj

bildo de davud shams hakimi

Sabla(52)

legunte ankaŭ kiel nelegunte mi ne rajtus ŝati tion,en alia romano kiu nomiĝis dekunuminutoj,Maria en sia dekunujariĝo,enamiĝis,ĉu mi estas kulpa ke dekunu platenoj katenu mian piedon?en tiu romano kiun venĝas reakciuloj,dekunui signifas kunseksi,kun multaj Maria kunseksis kaj laŭ siaj diraĵoj kaj skribaĵoj dekunuis,la kunsekso laŭ ŝia kalkulo daŭris dekunu minutojn,ŝi ŝparis multajn sumojn,por iri el Svislando,al sia mema lando Brazilo kaj aĉeti bienon kaj domon kaj helpi al sia patro,kial oni senbienigis kaj sendomigis mian patron ke mi devigite versu poemojn laŭdante superstiĉojn,bezonante helpomonon?en la kirko oni estis komprenigintaj Marian,ke koni la membrojn de la korpo estas tre granda peko,kaj povas impliki iun al frenezeco aŭ sterileco,mi ankaŭ ne konis sufiĉe miajn membrojn,en nia socio eĉ pensi pri sia seksa membro estis tabuo,mia patro konis min kiel unutestikan,efektive unu el miaj testikoj estis en malĝusta loko,en la supra parto de sia ĝusteestenda loko,kaj bezonis operacion,mi deĵoris en la armeo,adepto de la profeto-dio kiu estis doktoro de la armeo ne akceptis sendi min por operacio,kaj raportis al sia religia asembleo utiligi mian staton,la saman staton de mia testiko por humiligi kaj obeigi min,dum mia deĵoro en la armeo oni multfoje piedbatis al la eventuala kaj per la doktoro konata loko de la testiko por difekti tion,mi ŝparis monon kaj petis permeson de ferio por operaciigi tion en la eksterarmeo,sed la komandantoj ne permesis,en la nuna tempo,la armeo al la kriplitaj emeritoj donas helpomonon,al mi ne donas,sed pretas diskuti prie,kaj doni promeson de eventuala helpemo se plenumiĝu la antaŭe deciditaj kaj ordonitaj postuloj,post versigi specialajn poemojn laŭdante la reĝon de la reĝoj kaj superstiĉojn kiujn la mastro-imperialistoj de la regantoj protektas,jes,eventuala promeso de tia favoro eblas ebli,kvankam kun multaj aliaj kondiĉoj kaj trudoj,-unue pruvu ke vi estas kriplita!

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(52)

la unufoja letero de la koresponda verkistino estis preteksto pro kio la freneza majstro kondamnis min,mia dua letero al ŝi eble ne estis atingita al la celo,aŭ ŝia dua respondo ne estis atingita al mi pro interfero el la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,la freneza majstro nepre sciis estante psikologo kaj kunlaboranto de la regantoj,kaj per la sama komputero kiu persekutis frekvencojn de miaj pensoj kun helpo de aliaj Esperantistoj,li havis nepran informon,serĉante profundojn de miaj sekretoj,li pretendis ke la korespondo kun edziniĝinta virino eblas havi seksan,kaj nepermesitan intencon,mia advokatino serĉis iam, serĉis tra la sama komputero kaj montris al la freneza majstro kun aprobo kaj atesto de la Sveda sinjorino ke en la komenco de la korespondo,ĉi tiu lernanto ne sciis ke tiu sinjorino havas edzon,la freneza majstro respondis ke post scii tiun aferon la vireto ne rajtis daŭrigi la korespondon,ne,neniel,la sinjoroj ne eblas toleri,ni ne povas akcepti lian Esperantistecon…,la korespondo neniam daŭris el multaj pasitaj jaroj,kaj komplete estis ĉesita,pri mia revo mi apogis al malkulpigoj de la religiaj sinjoroj en specialaj kondiĉoj,kaj ripetis ke mi ne havas religian Esperanton,do li supozante mem esti Esperanto,ne havas rajton de interfero al mia vivo,inkluzive al mia privata revo,en la ununura letero tiu korespondantino estis skribinta,ke ŝi eblus prezenti mian libron en la magazino,responde mi skribis ke mia libro havas permesilon por publikiĝo,sed mi ne volas ke oni prezentu tion,mi sciis ke se ŝi nepre volu prezenti,la oficistoj de la magazino ne eblas cedi al ŝia volo sen akiri korpan oferon el ŝi,do mi dankis pro ŝia komplimento,kaj aludadis ke la prezento ne necesas,kaj mi ne bezonas tion,efektive sen ŝia korpa ofero kaj cedo,neniu magazino publikigis eĉ ajnan aferon el ŝi mem,ŝia komplimento al mi nepre estis pro tio,ke mi mendu ŝiajn librojn,en iu libro ŝi laŭdis pekajn kisojn,kaj tiajn plezuroj

bildo de davud shams hakimi

Sabla(51)

la freneza psikologo post klini la kapon de mia patrino kaj mutigi ŝin,kaj post paso de tempo,distingis aŭ aliaj informis lin ke tiumaniere li ne povas versigi religiajn poemojn kaj laŭdigi per miaj poemoj la reĝon de la reĝoj,do li preparis femurrilatan scenon kun partopreno de salivo,antaŭe dum dekjaroj laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,oni sputis,min vidante aŭ iam eĉ al mi mem kun pretekstoj,ekzemple kial vi eliĝis el via vivoloko?kial vi rigardis ien?kial vi kvazaŭ havas iun intencon?kial vi diris tiun frazon?kial vi pensis tiel?...la rezulto devis esti iel ke volis adeptoj de la profeto-dio,se mi kritikus pri ilia trudo,kaj defendus min,oni sputus el ilia flanko,kaj tiel alprenus aliajn sputojn punante min,efiko de ajna sputo miksiĝus kun la lasta sputo,kaj mi puniĝus el la flanko de multaj aliaj sputoj por ne kritiki pri la persekutataj religiuloj,la sklavoj de la reĝo,kaj la membroj de la persekutantaj religiuloj ankaŭ uzis sputon por laŭdigi per mi siajn interesojn kaj pretendojn,rezulte ajna lasta sputo signifante  ke ne kritiku pri la persekutataj religiuloj,ekspluatis ajnan sputon de aliaj,post dek jaroj oni estis kompreniginta la nescian majstron de Esperanto,ke tiu metodo fiaskas kaj ne havas atenditan rezulton,la freneza majstro preparis alian programon por antaŭe ŝanĝi la signifojn de sputoj,antaŭe faritajn kaj poste okazotajn,oni ŝmiru salivon en rakonto al femuro,por plifajnigi tiun karnon kaj frotu tion al tio,novaj sputoj devis havi aliajn signifojn kaj ŝanĝi la signifojn de antaŭe faritaj sputoj,kial ekzistas tia romano en kiu iu faras tiel?kial la vireto eblas legi tiun romanon eĉ neŝatunte tiun parton?kial la vireto post eble legi tion eblas  ŝati tiun romanon aŭ neŝatante silenti prie,kaj mem ne skribas romanojn por kondamni tiajn scenojn?por obeigi la vireton oni devas tranĉi lian femuron per hakilbato en lia okazinda konflikto kun la najbaro,aŭ en okazenda akcidento ŝajne pro l

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(51)

mi iam iris duafoje renkonti iun virinon kiu deĵoris en hospitalo,kaj nepre eblis edziniĝi kun mi provizore,sed per intensa kontrolado el la flanko de la persekutataj religiuloj oni estis informiĝinta pri tia ebleco,en la hospitalo kvankam antaŭe ŝi estis konsenta kaj preta pri mia renkonto,oni diris ke ŝi estas irinta al festeno de cirkumcido al la domo de sia familiano,kiam mi eliris el la hospitalo,mirante vidis tiun interferanton kiu estis komisiito de timiga administracio de la informoj kaj sekureco,kiu el la alia parto de la granda urbo Tehrano troviĝis tie kaj denove avertis minace min ke tiu estas mia samurbano kaj ŝia edzo estas kolonelo,lia averto kaj intenco estis pri la koresponda verkistino,tamen en mia menso neebleco pri edziĝi provizore kun la flegistino de la hospitalo kaj ŝia eliro por partopreni en cirkumcida festeno neante al mi,povus havi alian signifon,kaj iu kolonelo de la armeo eblus tranĉigi mian seksan membron,multaj aliaj aferoj ankaŭ okazis kaj mi komprenis ke oni volas trovi pretekston kaj efektive fari tiun destinitan decidon de la persekutataj religiuloj,ĉar nehavante seksan membron,mi devis nepre ĵaluzi pri aliaj kaj por konsoli min versadi poemojn laŭdante la virton kaj pudoron kaj abstinon kaj ignoron kaj rezulte bataligi mizerulojn kontraŭ siaj seksrajtoj ke ili ne rezistu en fronto de la Anglaj ekspluatantoj kiuj volis trudi koncesion pri nia petrolo,versunte tiajn poemojn,mi akceptiĝus en kunvenoj de la persekutantaj religiuloj,kaj pro rompiĝo de mia karaktero,la adeptoj de la profeto-dio povus siasupozaĉe spionigi min por siaj celaĉoj,kaj versigi poemaĉojn laŭdigante siajn superstiĉojn por publikigi kun la nomo de alia poetnomita nepoeto,kaj neniu suspektus ke efektiva versanto de tiaj poemoj estas la sama konata membro de la persekutantaj religiuloj,el multegaj programoj pri kastri min,almenaŭ la jenan aferon mi neniam forgesas,la kolegoj de la freneza majstro trompis min pretendante,ke post mendi librojn kaj akiri

bildo de davud shams hakimi

Sabla(50)

la adeptoj de la profeto-dio mem sufiĉe kunseksas estante AnglaRusaj armeanoj,ili trudas mankon al mizeruloj kun preteksto de la virto,barante eĉ la vojon de la provizora edziĝo,la virtonomitan perforton ili uzas por kontroli aliajn,kaj esploradas pri situacioj kaj vivmanieroj de aliaj,el la infanaĝo de aliaj ili zorgas ke mizeruloj eĉ ne pensu pri la seksaj aferoj,post mia maturiĝo ilia kontrolo intensiĝis pro mia poezia talento kaj klopodis trovi pretekston kaj atribui al mi senvirtemon kaj rezulte deviginte migrigi al Arabujo,kvankam por solvi la problemon de eventuala senvirtemo,oni devas solvi la kaŭzon kaj neniigi la mankon,ne nepre trudi neceson de pilgrimado,la pilgrimo havas sian meman regulon,ili uzis la Esperantistecon de la freneza majstro por aligi min al pilgrimo,poste restigi min tie,la psikologo de la psikologoj ne povis scii per sia freneza cerbo ke en Arabujo mi ne kaj ne kaj ne prezentos mian lingvon,ilia reĝo ne permesas kaj baras ajnan vojon de evolucio al sia popolo,la persekutataj religiuloj ne inklinas iri al Arabujo,tamen ilia mastro-imperialisto volas havi soldatojn tie,do mizeruloj devas esti elektitaj kaj senditaj kun la nomo de pilgrimo kaj kun preteksto de proksimiĝo al la dio,ŝajne por protekti saman proksimiĝon la mizeruloj devas resti tie,sed efektive ekzistas programoj kiujn la freneza majstro de Esperanto en nia religia socio ne kapablas distingi,en nia socio oni eblas legi la Sablanomatan romanon kaj memvole almenaŭ iluzie vojaĝi al supozataj lokoj,mi preferas prezenti mian lingvon al tiu Sabla de tiu romano,ŝi kuŝante delokiĝis turniĝe kaj kuŝis surventre por doni sunon al sia postaĵo,ŝiaj femuroj kaj gluteoj vidiĝis denove el la fora distanco,Lizi diris al Sam:Ŝi faru kion ajn laŭ sia volo,ŝi havas sian meman volon kaj memon,se iutage venu iu bastardo por kunporti ŝin,ne estas malbona ke ili iom flirte manumu unu la alian,mi mem kun tiu Ĝef flirte manumis,en tiuj tagoj havis multajn plezurojn kaj ĝuojn,Sabla scias b

bildo de davud shams hakimi
Abonrilata enhavo


povigita de