Ensaluto

Blogo de davud shams hakimi

Sabla(59)

ekzistis programoj por venĝi tiun romanon kies ĉampiono,unu el ties ĉampionoj,onidire,eble estis sin faliginta el la fenestro de kvina etaĝo,pri tiu romano mi estis dirinta ke estas legenda,kaj laŭ mia opinio ĉiuj legendaj tekstoj devas ekzisti en la internacia lingvo,dufoje kiam mi revenis el la bazaro,pro la varmo sidiĝis en ombron en la publika parko por protekti min en fronto de bruliga sunlumo,post sekiĝo kaj neniiĝo de mia ŝvito,mi stariĝis kaj iris al mia loĝejo,solejo,en la tria fojo mi vidis ke oni tranĉas branĉojn de arboj per elektra segilo,sekitaj kaj freŝaj,folihavantaj,duonevivantaj kaj freŝevivantaj branĉoj ne diferencis por la tranĉantoj,mi rimarkis ke la ordonantoj,do la decidantoj,mezuras la spacon kaj perspektivon kaj videblecon el la fenestro de la kvina etaĝo de administrejo kiu situis en la proksimeco de tiu parko kaj oficiale okupiĝis al la sportaj aferoj,la celo de la tranĉantoj devis atingi al tiu pozicio ke el la fenestro de la kvina etaĝo,ĉi tiu parto de la parko nepre vidiĝu,en la apudeco de ĉi tiu parto,situis spaco en kiu kreskis arbedoj kaj arbustoj dense,kaj se iu sidus aŭ kuŝus inter tiuj arbetoj,eĉ preterpasantoj ne eblus vidi tiun,pasis jaroj kaj mi ne povis iri al tiu parko kiu povus esti pasejo por mi kaj havis densan ombron en tiuj partoj,aŭ jes unufoje ankaŭ mi iris kaj pasis el tiu loko,estis vintro kaj mi ne sidiĝis en la ombron,tamen la oponantoj ne povinte trovi aŭ krei pretekston,dungis membron el miaj familianoj en tiun administrejon,oni delokigis lin el alia organizo al tiu kontrolejo kaj donis laboron al li en la kvina etaĝo de tiu konstruaĵo el kies fenestro oni povus spekti al ĉi tiu parto de la parko eĉ kun binoklo,oni volis almenaŭ suspektigi lin ke via familiano eblas,eble volas fari pekon inter tiuj arbustoj,ni volas preventi eventualan kulpon kiu eblas rezulti hontige kaj ne bonas al via prestiĝo kaj honoro,la fenestro de la kvina etaĝo devis fari problemon al mi,ke mi ne volu eble traduki tiun roman

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(60)

ĉe la publikiĝo de mia romano kun la nomo de la simbolo de la famo,la kontrolo kaj presio de la regantoj intensiĝis por laŭdigi la reĝon de la reĝoj per miaj poemoj,mi timegante promesis mensoge ke mi versos tiajn poemojn se estu ebla,mi sciis private ke ne estos ebla,mi volis aĉeti tempon kaj ne fari tian aferon apogonte al pretekstoj,inkluzive mi povus apogi al reala psika mansano kies kaŭzo efektive estis manko de la seksebleco,la manko de la seksebleco estis laŭ la decido de la persekutataj religiuloj,do la ordono de la persekutantaj religiuloj ne povus nuligi tion,kaj laŭ la duflankaj programoj de la decidantoj kaj ordonantoj,sen versi religiajn poemojn kaj laŭdi la reĝon de la reĝoj,mi ne havis seksrajton,el la alia flanko sen havi seksrajton mia menso ne povis funkcii ĝuste,mi volis apogi al la jena punkto kaj pruvi malkapablecon kaj ne fari truditan kaj promesitan aferon sen kondamniĝi,pro mia mensoga promeso okazis alia malfeliĉo,multaj artistoj,verkistoj kaj poetoj damnis,abomenis kaj kondamnis min,do en mia poemlibreto mi presigis reklamon jene:Studo pri koruptecoj kaj devojiĝoj,ekspliko pri moralaj koruptecoj...,studi kaj rezultigi el komparo de pli ol trimil sciencaj libroj kaj artikoloj en ĉi tiu tereno,estas plialta kaj sensimila libro el la jena verkisto kiu frue publikiĝos.Tiel mi savis min el danĝeraj venĝoj,ĉar oni pensis ke ĉi tiu verkisto nepre estas freneza,lia pretendo pri laŭdi la reĝon de la reĝoj estas senvalora,kredi kaj laŭdi la dion ankaŭ estas senvalora en tiu poemlibro,kaj montras dubon pri ekzisto de la dio,kaj en fronto de la trudoj li estas volinta senkulpigi sin kaj pretendi ke li eĉ preĝas al la dio,ĉiukaze li estas freneza.Tamen la psikologo de la psikologoj en nia religia socio,mian falsan promeson pri laŭdi la reĝon de la reĝoj kalkulis kiel sian sukceson kaj humiligon,okazis konkurso inter tiamaj religiaj sinjoroj kaj aliaj kolegoj de la reĝo por saĝigi min kaj tiri al per ili destinita flanko,kaj ajna sekskuniĝo

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(59)

la flegistinoj vidis tiun dancon kaj aŭdis la kantadon,ŝili staris kaj spektis gaje,kaj pensis ke jam la maljuna lamulo estas decidinta edziĝi ĉiame plenumante kondiĉojn de la estroj,kaj volas per iu viro svati iun el ŝili,kaj la danco kaj kanto estas pro tio,ĉiuj el ŝili volis antaŭ aliaj iri kaj informi al la voluptema doktoro,pri la sukceso de la kuraco kaj homigo,la doktoro rekompence ĉirkaŭprenus,karesus kaj kisus kaj ordonus ke prenu sufiĉan informon kaj venu en tiu aŭ tiu vaka tempo por diri private la detalon,la kisita kaj karesita kaj flirtita virino aliĝus al iu flegisto por preni detalan informon prie ,tiu donus al ŝi la informon,kontakto de la virino kun mi mem,ŝia ajna kontakto kun mi estis prohibita el la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,aliaj frenezuloj vidis spekton de la flegistinoj kaj komencis danci kaj kanti la saman frazon sed ĉiuj prononcis la nomon de mia lingvo erare kaj diference,strankon,pisĉranpon,testranĉon,ktp,mia kapo turniĝis jen al iu jen al alia flanko kun mia protesta stato,mia koro tremadis,tute mi mem tremis indigne,sed ne povis grumbli,nek povis krii pro sekiĝo de mia gorĝo,la flegistinoj venis antaŭen vidinte mian pozicion kaj volis informiĝi pri kielo de la svatemo,neniu el la kantantoj povis respondi al ŝiliaj intencitaj kaj malrektaj demandoj kaj eĉ ne komprenis ke la demando estas pri alia neatendita afero,do unu el ŝili pasis la baron,rezignis la prohibicion kaj parolis kun mi mem unuvorte:Kio?Mi volis respondi ke vi tute misas,la danco kaj la kanto ne estas pro okazota humiliĝo kaj homiĝo kun kondiĉoj de la persekutataj religiuloj kaj la ordono de la persekutantaj religiuloj ne povas trudi tiojn,el antaŭ pasitaj sesdek jaroj mi volis edziĝi provizore,pro multegaj kialoj,neĉiame,neĉiame,neĉiame,malgraŭ,malgraŭ,malgraŭ trudo de la freneza majstro de Esperanto,nur provizore,nur provizore,nur provizore,pro milmil,milmil,milmil multegaj kialoj,mia buŝo en fronto de kio?post moveti

bildo de davud shams hakimi

Sabla(58)

kiam tiu kaŭzus mian kripliĝon,eĉ pro lia varma saluto al la kolonelo mi eblus suspekti ke ties pliproksima najbaro,la sama kolonelo eblas esti la kaŭzo de mia kripliĝo,aliaj inspiroj kaj implicoj ankaŭ eblus suspektigi min laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,rezulte mi eblus abomeni tiun kolonelon kiu estis bonkaraktera en la romano de la eminenta verkisto,tiu kolonelo ne lamis,ĉi tiu kolonelo ankaŭ evidente ne lamis ĉiam,tamen iam pro la pezo de sia korpo,ŝajnis ke li iom lametas,ĉiukaze mi devis memori la lamantan generalon de tiu romano kiu estis kruela,kaj abomenante tiun,havu venĝemon kontraŭ ĉi tiu kolonelo,la lifto devis fali kiam mi estis en tio,ŝajne pro la teknikaj problemoj kaj aliaj pretekstoj,la pretekstoj devis troviĝi aŭ nepre kreiĝi laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,dum multaj dekjaroj iaj elpensitaj pretekstoj devis kreiĝi,oni intense kaj serioze kontrolis ke en la lifto mia rigardo,eĉ hazarde kaj senintence ne trafu al iu virino,en la noveestablita lifto oni establis spegulojn,ke mia ajna rigardo al ajna loko,nepre trafu al la vizaĝo de iu virino,ke tio estu preteksto,kaj necesu puno el la flanko de la dio,sen konsento de la najbaroj tiu min kripligonta viro,preparis maltaŭgan,senasekuran kaj nepermesitan lifton,pro manko de oficiala permeso mia kripliĝo devis esti nepre pro preteksto aŭ-kaj kalkuliĝi pro malbonŝanco de mi mem,la establonto prenis monon el najbaroj,mi ne loĝis tie,kaj ne havis informon pri neceso de elspezo,kiam mi irus kaj informiĝus pri ekzisto de la lifto,kaj tio falus ŝajne pro teknikaj problemoj,uzi kvankam unufoje tiun lifton sen pagi mian porcion pri elspezo povus esti alia preteksto kaj punebleco el la flanko de la dio,antaŭ uzi eĉ unufoje mi anoncis al ĉeestantoj ke mi donas mian porcion,jen mia mono por nepre doni,kaj certe baris la vojon de ajna preteksto,kaj  en la sama tago mi pagis mian porcion,pri la lifto

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(58)

ŝi diris iujn frazojn al tiu alia,tiu komencis mirante rigardi al mi kolere kaj abomene,mi sidiĝis kaj atentis al mia stato,la kovrilon aranĝe faldis kaj vidis ke ne ekzistas iu dubenda kaj suspektinda afero,la du virinoj estis jam foririntaj kaj malaperintaj,mi ne memoris iun lastnoktan sonĝon,se en la sonĝo mi amorus kun iu,eble la freneza majstro kiu denove kontrolis mian menson,eblus informi al sia kolego,la sama doktoro kiu volis edzigi min ĉiame kaj bari al mi la eblecon de la provizora edziĝo,mi klopodis memori eblan lastnoktan sonĝon kvankam en la sonĝo ankaŭ mi timis kaj ne faris iun pekon,mi ekstaris iri al necesejo,en la vojo aŭdeblis paroloj de la flegistinoj el ĉambro kies pordo estis aperta,mi staris ĉe la pordo,ŝili kritikis pri...jes pri la doktoro,unu el ŝili diris:La doktoro...nu,restu,kaj ŝi jam silentis,mi iris atingis al la necesejo kaj sidiĝis sur ujon en angulo,ŝili ankaŭ venis tien,mia sidloko havis pordon kion mi estis ferminta,tamen apudaj voĉoj eblis aŭdiĝi,unu el la virinoj laŭ mia diveno pro ŝia voĉo,montris parton de sia vizaĝo al la alia post rigardi mem en la spegulo kaj diris,li faris ĉion al mia abstino,ne al mi,mi estis en lia posedo,al mia abstino,kompreneble ŝi montris la lokon kie estis forte suĉita kaj jam havis alian koloron,ŝi pliigis ke al mia abstino li respondis kun plezure-tremanta voĉo ke mi preparos vian edziniĝon kun iu poeto kiu nuntempe estas malsana,ni sanigos lin tiel ke li memvole versadu religiajn poemojn kaj laŭdadu la reĝon de la reĝoj,la alia virino diris ke antaŭhieraŭ je la nokto ĝis la mateno li havis min kaj faris tion kion faris al vi lastnokte,en la mateno li montris al mi tiun maljunan lamulon kiu estas kriplita kaj senvalida,la alia diris ke la saman lamulon li montris al mi kaj promesis ke la maljunulo nepre devos memvole versadi religiajn poemojn kaj laŭdadi la reĝon de la reĝoj,rezulte havos loĝlokon kiu devas esti je via nomo kaj via mema propraĵo,tiu alia diris al mi ankaŭ donis tiun

bildo de davud shams hakimi

Sabla(57)

erotikaj tekstoj,efektive ne naŭzas la oponantojn kiuj nomas tiajn tekstojn naŭzaj,kaj pliige kaj emfaze,hiperbole atribuas naŭzan efikon al tiaj plezurigaj tekstoj,tiuj emfazas opone atribueblan naŭzan staton,asertante naŭzkaŭzanta,naŭzmotiva,naŭzrezona,tiel ke oni tradukante iliajn intencojn el la Persa lingvo, devas uzi,ig-on en transitiva verbo,sen tiu bezonata helpanto,la traduko ne eblas speguli la venĝemojn de la oponantoj,la naŭzanomita efektive ne estas naŭza,sed per ilia mensogo devas montri tian staton,kaj montrante pasi,aferojn,homojn,opiniojn,pretendojn,interferojn,atribuojn,kielojn kaj kialojn prenante al si devigon,igendecon,sen nepre uzi ig-on,oni ne povas speguli,tiom interferojn,indikante neekzistantan naŭzan staton,nur kiel ekzistantan naŭzon,sen uzi necesan ig-on,ne eblas montri igantajn venĝantojn,devigantojn,kaj interferantojn,kaŭzantojn kaj motivantojn kiuj fizike ne nur naŭzas iujn sed eĉ vomigas ke ne legu erotikajn tekstojn,en la trezoro de la monda literaturo,la sekretoj de mia teritorio,la romano de la eminenta kaj fervora verkisto,sinjoro Ibrahim dufoje sentas naŭzon pro psikaj aferoj kaj vomas,unufoje en sia hejmo kaj alifoje en la universitato al la gazono,la kaŭzo de lia naŭzo kiu fontas el lia interno,estas liaj sentoj pri efektivaj truditaj aferoj kiuj ekspluatas rezultojn de lia revolucio malgraŭ liaj esperoj kaj atendoj,male plezurigaj tekstoj efektive ne naŭzas iun,,la oponantoj ŝajnigas tiel por bari la vojon al mizeruloj ke ili ne legu tiajn tekstojn,kaj nur batalu kontraŭ siaj instinktoj kaj rompu siajn karakterojn ke en la manko de ajna seksebleco ili akceptu subpremon,inkluzive trudendan koncesion pri nia petrolo,post operacii mian piedon kaj kateni tion el ties interno,oni kunportis min al ĉambreto kaj restigis tie konektante al mia,mia brako ŝajne serumon sed efektive materio mankis kaj el la komenco estis malplena la vazo de la necesa medikamento,post minutoj oni demandis:ĉu vi sentas naŭzon?mi respondis al l

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(57)

tumulto okazis en la ĉambro kie situis la komputero de la freneza majstro,iuj havis notlibrojn kaj kajerojn kaj krajonojn aŭ plumojn por fari dokumentojn kaj min kulpigi,el la protestoj de la advokatino kaj la Sveda sinjorino mi distingis tion,iu diris:Ĉu estas li?ĉi tiu vireto,kompreneble li montris mian foton,poste aliĝis antaŭen por bati min,per...per kio?k....kliko?jes kliko,kaj aliaj diris ni ĉiuj kliku kaj senrimedigu lin per batadoj,mi ne sentis distingeblan doloron en mia korpo,sed mia koro tremis kaj fortege batis en si mem mian sangon pro la timo,la atakantoj volis prepari dokumentojn kaj postuli ŝmirmonon aŭ mortigi,mi turnis mian kapon al la flanko de la koresponda verkistino en la sama korto de la hospitalo por diri ke pro la jena situacio mi ne havas religian Esperanton,sed ŝi estis forfuĝinta kaj diveneblis ke jam enlitiĝas en sia sekcio,tiu antaŭ sesdekok- jare estinta,tiama mezaĝulino,tiel ke la Sveda sinjorino nomis ŝin,estis kaŝita post arbo kaj ne povis foriri,ŝi ne kuraĝis moviĝi,mi volis kuraĝigi ŝin kaj implici ke iru al tiu sekcio kie enlitiĝas la koresponda verkistino,do mi diris al mia jam nevivanta panjo plorante ke vi almenaŭ atestu ke neniu peko estas okazita tiam,ĉu vi memoras kara panjo ke vi ne permesis?iu voĉo protestis al la argumento de la Sveda sinjorino ke do kiu estas kulpa?Klike?...jes klike batadi la vireton ne sufiĉas por ni.Kvazaŭ iu peko devus esti okazita ke tiuj ekscelencoj povu postuli koruptomonon aŭ bati,kripligi kaj eĉ mortigi iun,mi pensis kaj mian penson laŭte diris ke mi estas kulpa pro tiama knabeca nescio kiu ne distingis la inklinon de tiu virino kaj ne preparis amikiĝon kun tiu proponanto,ke vi ne povu nun interferi al miaj aferoj,en plenumiĝo de niaj amikiĝoj kun la nomo de permesita provizora geedziĝo,la mastro-imperialisto de la profeto-dio ne kaŭzus ke vi baru mian vojon,alian programon aranĝus por trudi koncesion pri nia petrolo,kiam oni aŭskultis min,tiu virino estis jam fuĝinta,kaj diveneblis kie estas ŝ

bildo de davud shams hakimi

Sabla(56)

kiam Sabla en tiunoma romano spektis el post maldika kurteno,poste preterigante la kurtenon plibone povis vidi ke la flirtanta viro metis siajn seksavidajn lipojn al la sensivaj partoj de Ami kaj kisis kaj suĉis,kaj Ami kokete kaj ĝojĝeme montris ĝuadon,ĉiuj partoj de Sabla inkluzive ŝiaj femuroj svarmejukis,ŝi haste iris al la apuda dancoloko kaj prenis la botelon de la biero kun siaj tremantaj manoj el la mano de junulo,la junulo kunportis ŝin al malplena angulo de la salono... Leginte mi damnis iujn, tiujn kiuj prohibis provizoran edziĝon por mi kaj kaŭzis ke mi deziru vojaĝi al foraj landoj kaj atingi ien kie eblas ejakuli,Riĉardo diris al sia patro:Paĉjo!ĉu vi rimarkis hodiaŭ posttagmeze kiam Mari(la servistino)volis ekstari el la planko,intence kian videblan ekscitan kaj pitoreskan staton montris?

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(56)

li ne volis atenti al la protesto de la advokatino kaj riproĉo de la sveda sinjorino,kaj irante duone turnis sian kapon al la flanko de la komputero por vidi ĉu alia preteksto troviĝas por intense kulpigi min aŭ ne,el la voĉoj kaj grumbloj de la du sinjorinoj mi distingis tion,li iris eksteren kaj ĉe la pordo parolis kun iuj kiuj atendis la rezultojn de la esploradoj por interferi kaj postuli ŝmirmonon aŭ kripligi min kaj akiri honorarion aŭ premion el la punantoj,la advokatino montris al la Sveda sinjorino scenojn el mia menso kaj pruvis ke la mizerulo dufoje estas palpinta sian meman piedon,en la unua fojo li nur supozis palpi la piedon de tiu verkistino,tiun laŭ la penso de ĉi tiu mizerulo,jen la pruvo,en la magazinoj palpadis tiun piedon poetoj kaj verkistoj kunseksante,por rekompence presi ŝiajn poemojn,la Esperantisteco de ĉi tiu mizerulo estas kaŭzinta ke li neniam atingu al tia pozicio ke eĉ povu presi siajn memajn poemojn,kaj la principa baro en lia fronto estas lia mema majstro de Esperanto,kiu plenumante decidon de la persekutataj religiuloj uzas ordonon de la persekutantaj religiuloj kaj baras lian vojon.La Sveda sinjorino demandis:Nun kio okazos al li?La advokatino diris:Ni due atestu ke li dufoje palpis sian meman piedon,sed la atestoj de du virinoj en nia religia socio egalas al la atesto de unu viro,se iu viro aŭ du virinoj troviĝus ni povus argumenti kaj preventi la katastrofon.la Sveda sinjorino aliĝis al tiu parto de la komputero,tiel ke ŝia voĉo indikis,ke mia menso memoris Svedan virinon kiu en la sonĝo estas preninta mian ĉuron,kaj trovis esperon,sed la advokatino diris ke ne sufiĉas,tiu virino informiĝante pri la jena afero ne interferas,kaj nur atestas sian meman helpon al la mizerulo,tion ankaŭ kulpigos la punemantoj,la atesto de tri virinoj ankaŭ ne sufiĉas,oni povas trovi du aliajn virinojn aŭ unu duonviron,laŭ la pretendo de la majstro,la nura duonviro en nia lando estas jena lernanto de Esperanto,la aliaj viroj,kaj tute aliaj personoj e

bildo de davud shams hakimi

Sabla(55)

en Ameriko tiu romano estas libera,nur iam,iutempe,en Usono estis prohibita,kaj ties volumojn en la administrejo de la dogano,oni bruligis,en Francio kiam ĝi publikiĝis en felietono,oni devis elizii partojn el tio,la asocio de la nacia atento kaj zorgo kiu konsistis el pastroj kaj pretendis protekti valorojn,plendis kontraŭ ties Angla eldonanto kaj rezulte kvarmonatojn,la eldonanton oni enkarcerigis,en Romo ankaŭ oni prohibis tiun libron,iam,nur iam,en Jugoslavio kaj Irlando ankaŭ oni prohibis tion iutempe,sed nuntempe en tiuj landoj ankaŭ estas libera,en nia socio pro la manko de la seksebleco,kaj malfacileco de provizora edziĝo,kion permesas la leĝo de la lando,mizeruloj deziras legi tiun libron por eble supozi siajn memojn en scenoj de tiu romano kaj masturbi aŭ havi fortunon de necesa kaj bezonata polucio ,en la dormo,kial aliaj eĉ leĝaj vojoj estas baritaj al la mizeruloj?en la eksterlando ĉiuj plendoj de oponantoj pri tiu Nananomita romano rondiris al ĉi tiu afero ke Emil Zola el putino estas farinta ĉampionon,en nia socio la afero tute diferencas,la sklavoj de la reĝo,havas angoron,ke eble mizeruloj legos tiun romanon,kaj kun helpo de revo protektos siajn instinktojn,kaj oni ne kapablos rompi iliajn karakterojn kaj kaŭzi iliajn cedojn en fronto de koncesio,kiun volas trudi al nia socio la Anglaj ekspluatantoj,efektive,provizora edziĝo estunte libera,povus preventi bezonon,nepran bezonon,ke mizerulo ne volu ĉi tiom avide kaj serioze trovi kaj aĉeti kaj legi tiajn rakontojn,kvankam tia edziĝo,leĝe estas libera,tamen oni baras tian vojon al aliaj povante, kaj trudante ĉiaman edziĝon,kion faru mizerulo,kiam legas ke la delikataj kaj rubenkoloraj lipoj de Nana malfermiĝis por kanti?ŝi estis la sama fraŭlino ke iam en la stratoj volis trovi klientojn por sin oferti kaj cedi,ŝi estis altstatura kaj havis ekscitan korpon,oni vidis ke en la sceno,ŝi havas silkan,delikatan kaj blankan veston,dolĉa rideto estis desegnita sur ŝiaj lipoj,la mizera leganto de tiu libro sen

bildo de davud shams hakimi
Abonrilata enhavo


povigita de