Ensaluto

Blogo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(37)

La servisto kondukis min al tiu oficejo kaj prezentis al mia kolego,dume suborele atingigis al mi ĉi tiun punkton ke li estas familiano de la ekscelenco vicestro,la stato de respekto kaj diskreto kaj timo en mi aliĝis al ekzisto,sen ajna diskuto li estiĝis en tiu laboro estro kaj mi jam estis vicestro.En la jena oficejo escepte de mi kaj mia kolego estis viro magra kaj nigrmiena kun dikaj lipoj kaj longa nazo,malbonaspekta  kaj mavkaraktera,kaj fraŭlino bela kaj grasa,afabla kun ridema vizaĝo,ŝi estis tajpisto de nia oficejo,la vireto pro sia friponeco kaj fraŭdemo ŝin estis sidiginta ĉe sia apudeco,mia kolego se frazon diris al mi pri la statistikaj funkcioj,du frazojn diris atribuante al tiu viro malbonon,li rekomendis al mi obei nur lin mem,kaj kiam la vireto sendu min por fari ion,mi revenu malfrue aŭ ne iru,li diris mallaŭte,se detalojn de diraĵoj,kaj interparolojn de mia kolego kun mi,kaj parolojn de aliaj al aliaj,mi citu,skribe bezonos ducentdek-kilogrampezajn  paperojn,la rezulto de la ekspliko estas jene,ke mi centfojoj salutojn sendis al la redaktoro kaj la maljunulo kaj la majstro de la parolversantoj kaj la poeteto kaj aliaj diversaj poetetoj al ĉiuj tiuj mi image sendis salutojn,ĉi tiu instruis al mi esti opono al tiuulo ĝis ke mi disputis kontraŭ tiuulo,ĉi tiu eĉ kunportis min al la ĉeesto de la estro ke mi plendu kontraŭ tiu vireto,ab la alia flanko mi vidis,la saman aferon ke tiu volis,ĉi tiu estas plenuminta kaj kvazaŭ preninta lian koron per sia mano amikeme,li okulumis al mi,kaj diraĵe donis la rajton al la flanko de tiu,en la jena oficejo kaj la aliaj oficejoj ĉarlatanismojn,dugrupecojn,friponecojn,koluziojn,koaliciojn,ŝajnigojn mi vidis,mi volas ekskuzon por ne aserti ion pri tiaj aferoj,mi nur aludas al partoj de miaj memoroj kaj aventuroj kaj pasas,Zulfeli bone scias ke estas por li kaj pro li,la knabeto ĉiam prenas mian manon kaj min kondukas al ekskurso,kion ajn ke li vidas,desegnas en mian menson per plumo de la ling

bildo de davud shams hakimi

Sabla(36)

mia panjo estis simpla kredanto de la oficiala religio en nia lando,ŝi protektis sian filon en fronto de ajna malvirto,ŝi ne akceptis ke ŝia knabo dormu en la ĉambro de tiu virino kies intenco estis dubenda,doni manĝon al iu knabo ne eblis esti nur por forigi solecon...kial oni klinis la kapon de mia patrino?por venĝi tiun romanon en kiu iu protektis sian karulon en konflikto,eblis ke mi iam legu tiun romanon,kaj ŝatu tion senscio de oponantoj al tiu romano,do mi devis puniĝi antaŭe,klini la kapon de mia patrino devis humiligi min,estante verkisto mi devis skribi romanojn laŭdante superstiĉojn kaj virtonomitan programon kiun trudas al nia socio la mastro-imperialisto de la profeto-dio,la decido de la persekutataj religiuloj serĉis kaj volis trovi pretekstojn por kripligi min korpe kaj spirite,ilia kolego la freneza majstro de Esperanto ne povis trovi pretekstojn, kaj atribuante kaj grandigante bagatelajn aferojn ne kapablis argumenti kaj akiri ordonon de la persekutantaj religiuloj por klini mian meman kapon,la  psikologo kaptiĝis en la retoj de la Turkaj komunistoj kiuj volis per klini la kapon de mia patrino instigi min al reago kaj tiri min al la patrina lingvo kiu devis esti la Turka lingvo,trompi la frenezan psikologon estas facila ol devigi min alimaniere,tiri min al la Turka lingvo estis volo de la persekutataj religiuloj kiuj intencis apartigi kaj forigi min el mia mema Esperanto,ĉar Esperanto laŭ ili devis esti en servado al la superstiĉoj de la profeto-dio,kaj la kripligota devis esti adepto de la sama sklavo de imperialisto havante poezian talenton,la freneza majstro argumentis  por kripligi min,intermetis la aferon de tiu romano kaj instigis venĝemon de ties oponantoj direktante tion kontraŭ mi, pro mia zorgado,li nur sukcesis klini ĉiame la kapon de mia patrino,tamen volis  utiligi la saman kliniĝon kaj versigi per mi poemojn Esperante,emociplenajn kaj pruvi ke la lingvo Esperanto havas tian eblecon,restunte en la Esperanta a

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(36)

kaj kun dolĉaĵlingveco laŭdis la estron,kaj atribuis al li sciencon kaj komprenon kaj erudicion kaj lin gajigis kaj ĝojigis,mi diris:Ekscelenco estro!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(35)

la panjo fieris kaj orgojle diris ke ni ne bezonis helpon de aliaj,ab la infaneco nia fileto kreskis kun manko…,sed aŭdinte ŝian diraĵon post kvardek jaroj, mi sentis bezonon de helpo el la flanko de tiu virino kies vizaĝon mi jam ne povis klare imagi,tamen ŝia staturo kaj pozicio de mamoj havis similajn ekzemplerojn kaj imageblajn specimenojn kvankam ŝablonajn,en la efektiva vivo ekzistis prohibicioj,leĝaj kaj perfortaj,moralaj kaj devigaj,mi jam informiĝis ke tiu virino havis specialan intencon kaj bezonis min kaj volis tiri al sia flanko kun preteksto kaj titolo de reciproka helpo,la panjo estis distinginta kaj ne permesinta,ĉar el sia juneco havis mankon kaj devis havigi mankon al aliaj por konsoli sin,kaj en la batalado de ĉiuj kontraŭ ĉiuj ne perdi ion plue,ĉiuj devis perdi tion, kiun oni perdigis al ŝi,ĉi tiel eblis ke ŝi konsoliĝu kiel ĉiuj aliaj,mi inerta,mi stulta,mi idioto,tiama idioto,tiama stulta,tiama inerta ne sciis ke tiu virino eblas bezoni min,kaj volas doni al mi manĝaĵon por helpi al ŝi,kaj kompense lerni kiel mi eblas utiligi ŝin kaj antaŭ multaj dekjaroj  nature laborigi miajn seksajn organojn kaj prepari reziston en fronto de la AnglaRusa armeo ke ties kolego la freneza majstro ne povu uzi mian multtempan mankon kaj obsedon volante versigi per mi religiajn poemojn kaj laŭdigi la reĝon de la reĝoj,se mi havus mian nunan saĝon,mi unue distingus ŝian inklinon kaj preparus rilaton kun ŝi senscio de la panjo,tiam estus facila,ne necesus ke mi intermetu aliajn kondiĉojn,sufiĉus ke la panjo ne sciu,se iam solviĝu la problemo de nia petrolo,kaj la Anglaj ekspluatantoj komprenu ke nia petrolo ne eblas esti ilia posedaĵo,la aferoj de multegaj prohibicioj kiuj trudiĝas kun la nomo de la virto,nature solviĝos,lastnokte,ne,…estis,kiel jena tempo,ne estis ankoraŭ pruvita,ke nia petrolo apartenas al ni,do ne nur mi povas havi seksrajton kun provizora edziĝo,sen,sen,sen,nepre sen laŭdi la reĝon de la reĝoj kaj superstiĉojn,ne n

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(35)

en la imago mi vidis ke mi estas enirinta al la ĉambro kaj la tablon de la estreco preninta kaj forte batinta al la kapo de la estro,poste elirinta ab la pordo kaj preteriginta la serviston kaj irinta,mi jam kisadas la manon kaj la piedon de la redaktoro,kaj diras:Sinjoro redaktoro!kiom multe vi estas afabla,kiom vi estas ĝentila!mi ne havas iun,kaj iun laboron,mi pretas estiĝi en via administrejo servisto aŭ pordisto,mian honorarion ankaŭ vi mem favordifinu! La vojo de la famo malfermiĝus en fronto de mia piedo,la simbolojn kaj sekretojn de la famo,ĉi tiujn rarajn kaj valorajn talismanojn mi grabus,el gajeco pri trovi la solvovojon,sen tio ke mi iru al la ĉambro de la estro kaj forte batu la tablon al la kapo de la estro,mi aliĝis al eskapo el tiu mallarĝa vestiblo,sed ankoraŭ neatinginte al la pordo de la vestiblo mi memoris ke la doktoro estas dirinta:Viaj nervoj estas uzdifektitaj,evitu,kaj vin detenu pri skribadi! Kvazaŭ oni verŝis sitelon da malvarma akvo al mia kapo,mi estiĝis malfirma kaj senrimeda.Mi jam konsolis min kaj instigis por daŭrigo de la batalado kontraŭ malfaciloj,la servisto eligis sian kapon el la ĉambro de la estro kaj diris:Favore envenu!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(34)

envolvas kaj ĉirkaŭplektas mian Esperanton kun virtonomita trudo,pudorkalkulita perforto,kaj abstintitolita manko al superstiĉoj,kvankam la tuta AnglaRusa armeo estas fiaskita batalante kontraŭ mia seksamembro,laŭ rekomendo de la jena frenezulo kaj la Anglaj kaj Rusaj frenezuloj kiuj okupas nian landon en figuroj kaj karakteroj de la samaj adeptoj de la profeto-dio,la vireto ne havas ajnan seksrajton sen adori la reĝon de la reĝoj,kaj superstiĉojn,nu,mia menso jam estas kripla,kaduka,senkapabla,mi eĉ volunte ne povus versi poemon,pro manko de la seksvojo,taktike kaj strategie fiaskita armeo ne povas versigi per mi tiajn poemojn,parto de la sama armeo estante en servado al la sama profeto-dio intermetas alian programon,diskutante kaj eĉ disputante kun siaj kolegoj,ke nu,por havi elirvojon kaj venki aliel,la vireto unue kunseksu,kvankam plenumante kondiĉon,nu,li amikiĝu,sed ne kritikante pri ni pacemuloj.Mi kritikos,mi diros kial kaj kiel oni kripligis min,mi diros kial mi estas steriligita,sen diri tion mi ne amikiĝas,tiu amiko devas scii ĝuste pri mia situacio,alikaze tiu ne estas amiko,male tiu estas servanto al la AnglaRusa fiaskita armeo,kiu post multaj jaroj,post multaj programoj kaj agadoj,ne kapablis versigi per mi religiajn poemojn,kaj ne kapablis laŭdigi la reĝon de la reĝoj,multaj el ties soldatoj informiĝinte pri teorio de Darvino,sekrete aŭ evidente kaj oficiale distanciĝas el la inferaj organizoj de la profeto-dio,tamen la freneza majstro vidas mian kriplecon,neatentante al fiasko de tiuj kiuj min kripligis,la frenezulo promesas al sinjoro  ke ni homigos la vireton se oni permesu ke ni prezentu Esperanton al la publiko kiel servilon al opinioj de niaj socianoj,do laŭ la pretendo de la frenezulo,mi ne estas ano de la socio,aŭ ne havas opinion,mi postulas mian bestan rajton,la frenezulo volas homigi min,la fiaskita AnglaRusa armeo,pretendis ke ni adeptoj de la profeto-dio volas superhomigi,dieskigi lin,je la unua paŝo kiam ili dementis mi

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(34)

kaj estrece legis alvenintajn leterojn,kvankam li ne havis taŭgecon de ĉi tiu digno,sed la estreco pluveskumis el lia stato,kvazaŭ el multaj tempoj li estas estinta la estro,pro troa estreco lia mieno estis aliiĝinta,kaj jam li estis kiel tigrino kies idon iu estu ŝtelinta,kiom ĝentilon kaj respektemon kiujn mi povis serĉi kaj trovi en mia ekzisto,mi kolektis al unu loko kaj miksis al la saluto,kaj humile donis al tiu ekscelenco,nu,li ne estu respondinta,mi ne prenis al la cerbo,aŭ prenis lian neatentemon sed ne venigis tion al mia mieno,post kelkaj momentoj ke estis pasita la tempo de respondo,li levis la kapon kaj rigardis al mi,en lia rigardo kvankam estis estreco,tamen ne estis humiligo aŭ insulto,do mi aliĝis al aserti miajn humilajn direndojn,entempe lia mieno paŭtiĝis,kaj mane aludis al la pordo kaj diris:Iru eksteren kaj iam poste venu!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(33)

la reĝo de la reĝoj drinkis vinon,lia patroreĝo ankaŭ drinkis vinon,kaj sukcesis trudi al nia socio koncesion kun la Anglaj ekspluatantoj pri la petrolo,la reĝo de la reĝoj eblis scii kaj koni diversajn odorojn de la vinoj,li ne sciis kiajn superstiĉojn mi devas plie laŭdadi per miaj poemoj,sufiĉis por tiu diktatoro,ke tiaj aŭ aliaj religiuloj ne plendu ke la jena mizerulo,ke ankoraŭ nehumiligita vireto ne kunlaboras kaj ne servadas al necesaj programoj,oni volis ŝanĝi la signifon de la vino,la vino devis signifi laŭ miaj versendaj poemoj dio,aŭ kono,aŭ sapio,aŭ iu nekomprenebla afero,ke rezulte oni povu signifigi la vinon kiun drinkis Hafez ,kiel iun nedrinkeblan kaj ĉiakaze kiel alian materion,aŭ kiel iun nekonatan materion,oni frapis aŭ aludis al mia genuo,trudante sian postulon,kaj eble iam poste palpis sian okulon,mi ankoraŭ ne sciis ke mia piedo devos esti tranĉita el la genua parto,la psikologo de la psikologoj ne kapablis trovi alian vojon por plenumi programon de la Anglaj ekspluatantoj,kaj la trudon de ties Rusaj spionoj,kiam oni kaŭzis multfoje ekimozon al genuo de mia patrino,kaj aludante al mia piedo palpis sian okulon,mi devis memori,la sablon kiu laŭ la plendoj de mia patrino,oni kvazaŭ estis pleniginta tion al ŝia okulo,mi ankoraŭ ne sciis ke ekzistas sablanomita romano,Anglalingva,en mia lingvo devis esti sabla,en kiu ,Sablanomita infano,havis signon sur sia genuo,ne,tio ne estis nevuso,oni estis tatuinta ponardon sur ŝian genuon,ke ŝi estu konata kiam mankis alia rezono por koni ŝian familion kaj parencon,la sama ponardo devis puni min kun decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,ke se mi legu tiun romanon kaj ŝatu vivmanieron de Sabla,mi estu punita antaŭe,alikaze eblis ke mi legu kaj ŝatu,tian vivmanieron,kaj oni ne informiĝu por puni min senprokraste,nun post kvindekjaroj la psikologo de la psikologoj en nia socio,pro sia frenezeco,ne eblas scii,ke por evakui mian komplekson,mi bezonas traduki tiun romanon

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(33)

ĝis tiam tiommulte mi estis en la penso pri la famo kaj orgojlo,ke ne estis veninta al mia kapo,penso pri serĉi kuracvojon,la doktoro post multaj priesploroj antaŭavertis al mi pri legadi kaj skribadi,prohibis ankaŭ al mi versi poemon kaj skribi rakonton kiuj kaŭzis al astenio de miaj nervoj kaj uzdifektiĝo de miaj okuloj,kaj diris ke se mi ne konsideru la rekomendon kaj malobeu la ordonon,la lumo de miaj okuloj plie reduktiĝos,kaj eblas ke mi komplete blindiĝu,tiel ke mi jam estas estiĝinta,tiuulo diris ke li frue iros al vojaĝo kaj ne povas observadi al mia kuraco,kelkfoje mi iris al lia domo,oni diris ke li ne ĉeestas,lastfoje oni diris ke li estas irinta al vojaĝo,mi jam sciis ke li estas intermetinta ekskuzon kaj ne akceptas min,mia panjo ŝparinte el mono kiu estis por elspezi pro  la domo,iris al pilgrimo,ŝi ne kredis ke mi blindiĝos,nune ankaŭ mian blindiĝon ŝi atribuas al diaj destinoj,kaj sian pilgrimon ankaŭ kalkulas kiel la volon de la dio,kiam la panjo iris,miaj okuloj jam estis estiĝintaj pli bonaj,mi zorgis la domon kaj ripozis,por aĉeti manĝaĵon ankaŭ mi ne iris,mi sendis Zulfeli-on aŭ Ĥajrull-on,multe dormis mi timante pri evantuala blindiĝo,malmulte pensis,ne legis nek skribis,imagkapablon kaj iluzipovon mi jam klopodis mortigi en mia ekzisto ke miaj uzdifektitaj nervoj akiru potencon kaj elteneblon,se la jena stato daŭrus,mi ĵuras al la animo de Zulfeli,principe mi ne blindiĝus,la panjo kun miloj da dolĉaj memoroj revenis el la pilgrimo,kaj mi por lukri jam okupiĝis al labori en loko,la penson pri la jena laboro Zulfeli faligis al mia kapo,por liberiĝi el ligo kaj kateno kiu estis adori la famon,ne estis alia vojo,kiam mi parolis ĉiuspire pri la arto,li diris:Ĉu por plibone vivi estas nur unu vojo?resti viva kaj sana mem estas arto,se vi estas pli artuda ol aliaj,plibone vivu,iru trovi profesion,laboron,kun ĉi tiu superplena inteligento kaj klarvida okulo,ne pasos multa tempo ke vi estiĝos majstro,se vi ne volis honorarion de la m

bildo de davud shams hakimi

Sabla(32)

argumeti ke la vireto ne rajtas kunseksi antaŭ versadi religiajn poemojn kaj laŭdi la reĝon de la reĝoj,kaj prezenti Esperanton kiel servilon al superstiĉoj…kaj difekti mian piedon atribuante kulpon al mi,trudi mankon ke rezulte mi faru iun pekon poste perdu mian manon aŭ-kaj piedon punite,mizerigi kaj kontroli kaj humiligi,dependis al la sama decido de la freneza majstro,dume li direktis mian eventualan proteston kaj venĝemon al la sankta libro,kaj al la nobla korano kies destinitan inferon al pekantoj,kaj la sep pordojn de tiu infero,la frenezulo aligis al mia cerbo,por protekti la persekutatajn religiulojn en fronto de mia distingo,mi ne rajtis distingi ke ĉiuj malfaciloj kaj baroj al mi dependas al decido de la persekutataj poste al ordono de la persekutantaj religiuloj,nu,ordonis la dio de la sankta libro al Izraelidoj ke utermalferminton el azenoj elaĉetu per ŝafido,kaj se vi ne elaĉetos,tiam rompu al ĝi la kolon,kiam oni ne kapablis konvinki ke mi versu religiajn poemojn laŭdante superstiĉojn de nia socio,nomis min azenido,kaj ĉiame rompis la kolon kaj klinis la kapon de mia patrino,ke mi hontu kaj pentu kaj humiliĝu en fronto de atribueblataj,kaj atribuenditaj,kaj atribuindotaj kulpoj,rezulte oni protektu adeptojn de la profeto-dio en fronto de mia defendo kaj protesto,neceso de mia humiliĝo estis por obei ilin,kaj laŭdi iliajn superstiĉojn,elaĉeto,negoco,kunlaboro,estis uzataj vortoj kaj iloj,por konsentigi min kaj akceptigi la trudojn,oni senmonigis poste proponis monon kaj intermetis kondiĉojn,oni kripligis kaj prezentis helpvojon kun la samaj kaj similaj kondiĉoj,ĉiukaze estante kompleksuda,mia eventuala venĝemo devis aliĝi al la adeptoj de la sankta libro,kies samreligiano estis la kreinto de mia lingvo,mia Esperanto,do mi devis forlasi mian meman lingvon,sen havi reagon en fronto de la persekutataj kaj persekutantaj religiuloj kies superstiĉojn mi devis laŭdadi,kaj ilian reĝon,ilian komunan reĝon same,kaj prefere la destinitaj kripl

bildo de davud shams hakimi
Abonrilata enhavo


povigita de