Ensaluto

Blogo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(46)

sed vi! prava!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(45)

mi zorgis kaj baris la vojon de ajna preteksto,tamen la nomo de la patrino de mia patro estis papago kiu estis mortita antaŭ mia naskiĝo,do reakciuloj volis ofendi min venĝante papagnomatan romanon kiu post paso de  kelkdekjaraj tempoj el la morto de mia avino,estis verkita per iu pri nuntempaj aferoj de nia socio,oni eblis ofendi min,kaj tiuj kiuj volis versigi religiajn poemojn utiligis ĉiujn pretekstojn por ofendi kaj kripligi kaj humiligi,tiel ke humilita mizerulo iam ne sciu ke la humiligantoj uzas pretekstojn,kaj la humilita mizerulo volante venĝi,oponu al aliaj suspektindaj kaj supozataj kialoj,mi ankoraŭ ne estis leginta papagnomatan romanon,sed legunte scius ke iu papagnomata virino en tiu romano havis liberan seksmanieron,ŝia nuko vundiĝis kaj ŝi mortis,kaj antaŭ la morto ĝojis ke iu mutulo,kompatis al ŝi kaj parolis,mi devus humiliĝi pro tio ke la nomo de mia avino ankaŭ estis papago,kompense mi devis poeme laŭdadi la virton,mi devis kompati al mia patrino kaj paroli,pri kio?

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(45)

viaj enuoj reduktiĝos,li estis jam konsentinta,iutage kiam mi estis reveninta el mia laborejo,mi vidis ke li estas perdinta sian bastonon,kaj kun helpo de la muroj estas veninta al la hejmo kaj serĉas ferpecon,li mem iris al la kaploko de la forno,kaj brulstampis sian manon ke jam ne aligu la manon al la flanko de la plumo,pro la brulo de sia mano,li havis staton de tranco kaj ekstazo,mia koro brulis,mi ne scias kien li estis irinta,kion estis vidinta,aŭ kion estis aŭdinta,li jam ne skribas,al mi ankaŭ ne diras ke skribu,li jam abomenas la poemon kaj la literaturon,el la sama dato mi ankaŭ havas alergion pri poemo kaj poezio,aĥ! mi mortas kiam oni demandas iun:Kio estas via profesio?tiu mildigante postokulon diru:Ni estas kiel artistoj,estas bone ke aliaj povas aserti tion tiel ke ĝi skribiĝas,mi ne povas,ne estas pro mia memvolo,mia lango preniĝas,kaj mi diras artivirtisto,anstataŭ diri artisto,ĉi tiuj artivirtitistoj kiuj kun la piedoj de ruzo kaj artifiko galopas en la vojo de la famo,ĉu ne scias ke ili trompas siajn memojn kaj la aliajn?kelkaj mallogitaj kaj retroiritaj personoj kun miloj de neplenumitaj voloj estas tirintaj la arton al la ŝlimo,la fraĉjo jam ne aĉetas la famon kiel nenion por doni interŝanĝe eĉ nenion,li jam ne atentas al la kialo kaj fonto de la famo kiel al nenio,li neantaŭlonge estas reveninta el la batalo de adori la famon,sian principan karakteron en sia ekzisto li estas jam elmontrinta ,kaj preninta al sia fronto sian principan vojon,mi serĉas oportunon por komenci paroli kun li kaj diri prava!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(44)

se mi dancu kun ajna partnero,kaj tiu frotu sian femuron al mia…amoreme...poste kiam mi perdu mian piedon el la femura parto pro ajna kaŭzo,mi devas scii kaj eĉ kredi laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,ke la danco estas malbona,kaj havas danĝerajn rezultojn,do estas bone ke mi edziĝu ĉiame kun seksamikino de religia sinjorido kaj laŭdi la virton per poemoj ke la dio pardonu min pri mia iama dancemo kaj tiama flirtemo,la unuarangaj kolegoj de imperialistoj,la provizoran edziĝon nomas prostitueco kaj prohibas tion al mizeruloj eĉ ilin senpiedigante,la mizerulo devas toleri mankon de la seksvojo kaj rompi sian karakteron por ne rezisti en fronto de koncesio pri la petrolo,la psikologo de la psikologoj en nia religia socio laŭdas la reĝon de la reĝoj,la saman senreligian reĝon kiu laŭdas kaj volas laŭdigi religion per poemoj de mizerulo,kaj aktive partoprenas en ekspluataj programoj de imperialistoj,laŭdi religion signifas en la cerbo de iuj,bari la vojon de komunismo,kvankam tiuj trudantoj en regado de komunismo,povas,eĉ pruveble sukcesas,hipokrite ŝajnigi siajn memojn entuziasmaj komunistoj,kaj kun la nomo de laboro,neceso de la laboro,bataladi kontraŭ seksaj rajtoj de mizeruloj,kaj la provizoran edziĝon kaj tian edziniĝon nomi prostitueco,kaj  tiel bari ĝustan kaj justan vojon al mizeruloj,la profeto-dio tian edziĝon ne estas permesinta,nu,la profeto-dio estas permesinta amori kun virgulinoj,kio estas la rezulto de tiu permeso?liaj adeptoj estante AnglaRusaj soldatoj flirtadas,amoradas kaj kunseksas kun virgulinoj,mi mizerulo pro multegaj kialoj volas edziĝi provizore,neĉiame,nur provizore,kun malvirga vidvino,kun mezaĝa aŭ eĉ kun maljuna virino,kiel oni traktas al mia bezono en nia religia socio?oni riproĉas,oni protestas ke la edziĝo devas esti ĉiame,la virgulino ke ne eblas akcepti tion…,mi diras ke ne temas pri virgulino,mi volas provizore edziĝi kun vidvino,ne kun virgulino,kion respondas on

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(44)

kaj dum kelkaj minutoj demandadis komplimente lian staton kaj kielestiĝon,kvazaŭ la vireto demandis pri la laboro de la bela fraŭlino,la agoj kaj kondutoj de la bela fraŭlino,la klarlumeco de ŝia mieno kaj rideto rakontis ke ŝia fiero estas jam kontentita kaj pro tio ŝi estas gaja,pro tio ke oni amas ŝin,ŝi aliĝis al ĝojo kaj ekstazo,mi decidis ke mi ankaŭ kun aludo kaj alegorio kaj milda parolo aŭ varma korkaresa rigardo asertu al ŝi mian amikecon,kaj antaŭ ol tio ke la estro estu aginta,mi alprenu el favoro kaj bonaĵo de ŝia amikeco por mi,kaj eĉ sekse konektiĝu kun ŝi,neniel mi timis ke la estro eblas kompreni,je la rivaleco en la tereno de la amo la timo ne havas iun signifon kaj komprenaĵon,sed la bela fraŭlino sen doni arenon al mi,iom post iom amikiĝis kaj pli amikiĝis kun la estro,kiam la estro riproĉe kriis al iu kaj plenumis tian estrecon,ŝi ĉesigis sian laboron kaj spektis lian staton,kaj kiam tiuulo humuris al iu kaj parolis iel bonguste kun iu,la fraŭlineto ankaŭ ridis,kvankam mi ankaŭ ridis,sed mia rido ne miksiĝis al ŝia sensacio kaj entuziasmo,kaj stato de ŝia rigardo kaj ĝojsento flugis al la flanko de la estro,ĉiumomente mi atendis ke ŝi ordonu al mi ion kaj mi koranime plenumu tion kaj prenu ŝian kontenton al mia posedebleco,post tajpi la leterojn ŝi diris ke mi kunportu tiojn al la favorĉeesto de la estro,sed la estro prenis el la leteroj punktojn kaj kun preteksto vokis ŝin al sia ĉetablo,kaj el proksimeco unu el ili starante kaj la alia sidante okupiĝis al parolo,kelkfoje la estro min,kaj ankaŭ mi mem min distingis esti ĝenulo,kaj mi eliris ab la ĉambro,kaj ĉiufoje disputis kun la servisto kiu serĉis kunparolanton.Atingis tago ke la fraŭlineto iris al ferio por kelkaj tagoj,estis mortinta ŝia onklinidino de la bo onklido,la estro pretekstis partopreni en la funebra kunveno kaj rapide aliĝis por vidi ŝin,mi ankaŭ pro la ĵaluzo suprentiris la ĉekalkaneajn partojn de miaj ŝuaĉoj kaj aliĝis kaj iris kun nigra vesto bedaŭrante kaj konso

bildo de davud shams hakimi

Sabla(43)

multaj sangeltiroj kaj sangelverŝoj devis ŝajnigi komploton el la flanko de tiu kiu havis heredan dosieron kun mi,sed efektive la komploto dependis antaŭ ĉio al la decido de la persekutataj religiuloj,por plie mizerigi,kaj humiligi kaj obeigi min,antaŭ rompi mian piedon kaj per la doktoro verŝi mian sangon en lanta operacio,estis destinita,antaŭe destinita,ke oni establu en mian piedon dekunu platenojn,por poste tranĉigi la piedon kun helpo de aliaj pretekstoj,iu  donis dekunu milion-tomanojn al iu,ne al mi,al iu alia, ke iru esti komercisto kaj donu la profiton al mia filo,…kio poste?kion mi faru post perdi mian piedon?mi deziru akiri monhelpon ,do versu postulatajn poemojn nepretendante ke mi estas la poeto,la filo de iu devis decidi kaj prezenti alian personon kiel poeton,kaj dum la operaci-noma turmento,jen la nova plateno pro la nova rompiĝo...mi devis puniĝi ke kial mi iam al iu prezentis mian novan lingvon ,mian meman Esperanton,parto de la komploto estis el la flanko de tiuj kiuj volas Arabigi ĉiujn mondanojn,la freneza majstro de Esperanto en la jena situacio volas migrigi min al Arabujo,mi ne iras,mi ne iras,mi ne iras,mi povas prezenti mian lingvon nur al kleruloj,mi ne havas,kaj neniam havos religian Esperanton,unue aliaj lingvoj klerigu reakciulojn,poste mi kuraĝu prezenti mian Esperanton al tiuj kiuj jam eblas akcepti mian proponon,Naĥaŝ intencis malhonorigi kaj humiligi Jabeŝanojn volante elpiki iliajn okulojn,blindigante mian patrinon ankaŭ oni volis malhonorigi kaj humiligi min,en la jena pozicio mi devis urĝente kaj tutforte defendi min,sed la freneza psikologo volis migrigi min al Arabujo,eĉ verŝante sangon el mia plando,kiam liaj kunlaborantoj,la adeptoj de la profeto-dio memorigis dornojn kies riproĉoj en la dezertoj eniĝante al la plando devis esti tolerebla kiam oni iris al Mekko,glason oni rompis en la klubo de Esperanto,simila glaso rompiĝis en la najbareco de mia frato,tiu falita glaso al nia vestiblo havis akrajn k

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(43)

tiuulo elvenis kaj en la fina parto de la vestiblo iris ien reen,post momento la fraŭlineto ankaŭ elvenis angore kaj deprimite kaj iris al lia flanko,sen atenti al mi kaj al aliaj kiuj pasis el ilia preterestiĝo,ili okupiĝis al parolo,evidentis ke tiuulo volis trovi rimedon per helpo de la bela fraŭlino,kaj eble volis  ŝian  mediacion  ke li ne iru al ĉi tiu vojaĝo,mi ne povante toleri iris al la ĉambro de la estro,eĉ lian parolon kiu estis longa kaj daŭra,mi tranĉis kaj ĉe lia orelo diris:Frue favoru veni eksteren kaj vidi la vestiblon,li volis daŭrigi sian parolon kaj transdoni ĉi tian favoron al post kelkaj minutoj,mi pliigis:Nun,nun.li sciis foreston de la fraŭlineto kaj ŝiajn precedencojn,kaj komprenis la aferon,sen bezoni prokraston ekstaris li kaj diris al mi:Vi restu ĉi tie!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(42)

oni rompis brakon de mia patrino kaj onklino,kaj pri la kialo implicis ke la vireto ne pretis spontanee donaci sian sangon,kvankam pro la ordono li devis donaci kaj faris tiun funkcion,alikaze oni devis tute tranĉi la brakojn...

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(42)

kiam la fraŭlineto iris al la necesejo aŭ iris por eliĝi el la administrejo,mi vidis ke la kolego kiu evidente estis atendinta dum horoj la jenan momenton,kun sinrajtiga stato celas iri al la necesejo aŭ eliĝi el la administrejo,kelkfoje kun daŭraj kaj koleraj rigardoj mi komprenigis lin ke mi jam estas sciinta lian intencon kaj  koleras pro tio kaj mi diros al la estro,neirinte li revenis kaj pro sia reveno pretekstis fari iun alian aferon,kvazaŭ li ne estas havinta tian intencon,mian koleran rigardon li prenis kiel iun nevideblan aferon,aŭ kalkulis tion pro la sama tielestanta konflikto,mi sciis ke se iutage mi ne estu,aŭ estu tamen ne zorgu,ilia renkonto estos ebla kaj en la sama renkonto la neceso de plia videbleco intermetiĝos el la flanko de ambaŭ ili,por batali kontraŭ ties ebleco mi intrigis,kaj informis al la ekscelenco estro pri lia intenco,el la stato de la ekscelenco,el ties blankiĝo kaj flaviĝo kaj ruĝiĝo,el preniĝo de lia lango kaj el lia kolero kaj nervoziĝo mi komprenis ke li ankaŭ ne havas tolereblecon pli ol mi,kaj ne pardonos la aŭdacon de mia kolego,sed mi miris ke kvankam pasas semajnoj el mia intrigo,tamen la ekscelenco estro ne estas minacinta aŭ riproĉinta la kolegon,en la lasta tago ke tiun alvokis,kiam respondis al lia saluto,ridetis ankaŭ,mi vidis en lia vizaĝo mondvastan amon kaj amikecon...

bildo de davud shams hakimi

Sabla(41)

ke nehavante lipharojn mi plie eblas esti sekura,ĉar post havi eĉ densajn lipharojn,la kolegoj de la Anglaj ekspluatantoj,ankoraŭ nomos min vireto,ke mi plie integriĝu kun tiuj perfortantoj kiuj nomas iun homon dio,mi devos versi poemojn kaj rekte aŭ malrekte argumenti ke tiu homo estas dio,la trudantoj volas kaŭzi diferencojn kaj apartiĝojn kaj disputojn kaj batalojn inter adeptoj de iuj religiuloj kies petrolo devas aparteni al la Anglaj ekspluatantoj laŭ la bezonata koncesio kun la reĝo de la reĝoj,kiam mizeruloj bataladas kontraŭ ĉiuj en tereno de la seksaj aferoj,kaj devigite bataladas ankaŭ kontraŭ siaj memaj instinktoj,kiam provizora edziĝo estas prohibita kaj malebla el la flanko de la profeto-dio,tiuj kiuj kalkulas homon dio,volas argumenti el la flanko de poeto,la poeto diras...laŭ la poeto...tiel ke la poeto skribas...opinias... Kaj nepovante pruvi diecon de tiu homo el la flanko de poeto,argumentas ke tiu sanktulo havas sekretan superforton kiun en postmorta vivo la kredantoj kaj bonfarantoj vidos,ne ajna vireto…,do la poeto por pruvi ke ne estas vireto kaj estas viro,devas rifuĝi al tiu opinio kaj versi poemojn atribuante diecon kvankam malrekte kaj eĉ rekte al tiu homo,la freneza majstro de Esperanto dum multaj dekjaroj nomas min vireto por humiligi en fronto de la persekutataj religiuloj kaj ĉe la persekutantaj religiuloj pretendas ke la vireto en humilita stato devos versi religiajn poemojn,la frenezulo en sia lernolibro figuron de hometo faris  signo por montri aferojn pri Esperanto,kaj tiel volis pretendi ke ni,pro la fiero li nomas sin ni,...ke ni ne rezignas iun vireton,jes la vireto ankaŭ eblas partopreni en prezenti Esperanton...

bildo de davud shams hakimi
Abonrilata enhavo


povigita de