Ensaluto

Blogo de davud shams hakimi

Sabla(31)

tiu kuraĝa fraŭlino kapablis defendi rajtojn kiujn ŝi volis havi,dum multaj jaroj ŝi amikiĝis kaj amoris kun aliaj kiuj ne estis Esperantistoj nek sciis kio estas Esperanto,oni baris ĉiujn vojojn al mi mizerulo,eĉ la vojon de leĝeakceptebla provizora edziĝo,kaj la freneza majstro pli aktive ol aliaj partoprenis en kontroli kaj bari mian vojon,kaj partoprenigi Esperantistojn en la trudoj,ŝajne por protekti la virton kiun defendis la persekutantaj religiuloj,sed efektive por forigi min el Esperantaj medioj,ĉar mi necese defendante min kritikis pri la persekutataj religiuloj,kiuj baris la vojon de la provizora edziĝo,kaj trudis ĉiaman edziĝon al mi kun seksamikino de religia sinjorido,la sama amorema kaj faciledonema fraŭlino vidante mian abstinon kiu estis pro la timo kaj prohibicio,atribuis al mi senseksecon kaj malamikecon,nevolon,malvolon kaj similajn aferojn,kiam mi plie klopodis nutri ankaŭ miajn malsatajn parencojn, la freneza majstro volis migrigi min al eksterlando,kaj versigi per mi religiajn poemojn,kiel la Anglaj frenezuloj kies nomoj estas inteligentaj,li ne sciis ke eĉ volunte mi ne povus versi poemon per perturbita cerbo,kaj volunte mi devus unue kunseksi sufiĉe,poste sensukcese klopodi por nevole obei kaj per poemo malvole laŭdadi superstiĉojn kaj la reĝon de la reĝoj,sed ne,la psikologo de la psikologoj en nia socio estis samtempe frenezulo de la frenezuloj,kaj dum kvindekjaraj penadoj kaj klopodadoj,komplotoj,akuzoj,ne kapablis eĉ diveneti ke ĉiuj trudoj de la AnglaRusaj soldatoj atingas nur al maleblecoj,kaj kripligante kaj plie kripligonte min,la adeptoj de la profeto-dio kaj alispecaj servantoj de imperialistoj ne eblas sukcesi,ne eblas obeigi min,due pro neebleco kiam okupis mian cerbon manko de la seksvojo,nur unue pro tio ke mi ne volis obei,do se mi volus obei pro mia kripliĝo,la cerbo ne funkcius tiel,la frenezulo…,ĉe Esperantistoj,lia preteksto pri versigi per mi religiajn poemojn,estis prepari etoson kaj progresigi Espera

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(32)

promeson ankaŭ li donis,kaj por senkompence helpi,kaj por pliigi mian salajron kaj subvencion,sed  malgraŭ vigleco kaj ŝajnigante simplecon,ju pli mi volis akiri informon pri la simboloj kaj sekretoj de la famo,des pli li sindetenis kaj ne permesis eĉ likiĝon de ia humideco prie,mi ne nur ne komprenis ion prie el li,sed pri mia antaŭe-akiritaj informoj implikiĝis al dubo kaj hezito,en la returnvojo el la domo de tiuulo mi vidis la poeteton,li estis teninta magazinon en la mano kaj haste alpaŝis al la flanko de la domo de la majstro,por prezenti sian skribon kun necesaj eksplikoj ke kun multaj atesteblecoj kaj rezonoj pruvu sian sincerecon,el la fora distanco mi gvatis lin,tiel ke li alpaŝis,la direndajn aferojn ripetis en la cerbo,kaj pro sia admiro pri aliulo ekskuzon pritondis kaj diversajn signifojn atribuis al siaj vortoj kaj frazoj,mi legis ĉi tiel el liaj moviĝoj kaj stato de liaj agoj,iam li iris lante,kvazaŭ hezitis pri antaŭeniro,sed kiam evidentan rezonon trovis por pruvi sian sincerecon,li alpaŝis kun kalkulitaj,firmaj kaj rapidaj kaj unuakordaj piedoj,mi lasis lin en lia mema stato,lastfoje kiam mi turnis mian kapon,vidis ke li ankoraŭ neatinginte al la domopordo de la majstro jam estiĝas pentanta pri sia aliĝo,kaj malfirme kaj langvore revenas,mi restis lin atendante,el la fora distanco li konis min,venis kaj pasante,rigardis min kun fieraj kaj arogantaj okuloj,kaj atendis mian saluton,mi ne atentis,li ridetis kaj pasis,la jenan rideton kalkulis signo de demando pri kielestiĝo kaj aserto de favoro kaj graco,kiom arogon kaj fieron li havis! kio estiĝus se li salutus!?

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(31)

kaj prezenti versaĵojn de la ĉiepokaj poetoj,li ne akceptis la rezonojn de la ŝancturnita poeto,kaj diris ke vi ne estas pruntedoninta al mi iun panon,do pro la jena kaŭzo viaj versoj ne havas literaturan valoron,malesperigis tiun kaj alvojigis,la poeto jam komprenis ke la majstro volas esti sole kun mi,do pretekste tiun forigas,tiu ne insistis multe,iris,sed profunde intencis denove veni al la favorĉeesto de la majstro en konvena oportuno,ne restis en ĉeesto de mi aliulo,tiuulo rigardis al mi gape,mi ankaŭ kun paŭta mieno komprenigis al li ke mi havas riproĉojn,ne intermetis ekskuzon kaj pretekston ke kial en pasita tempo mi ne estas atinginta al lia favorĉeesto,mi ne ŝajnigis ankaŭ honton prie,kompreneblis ke li devas demandi pri mia stato,mi diris:La manko de la kompleta favoro estas el via flanko,ke vi ne havas informon pri mia profundo,mia deziro estas via feliĉo kaj sukceso,sed kun laca menso kaj uzdifektitaj nervoj mi jam ne povas plenumi la kondiĉon de la servado,kaj prepari motivojn de kontento al vi ekscelenco.Kun dubo kaj hezito li rigardis min,kaj pensis ke eble la batalantoj kontraŭ li,estas min trompintaj kaj nun mi laboras al aliulo,li volis riproĉi,memorigi tion kion li estas doninta al mi ĝis nun kaj akuzi ke mi ne konsideras lian favoron. -Mi estas preninta la honorarion de mia laboro,mi diris,vi ne estas bonfarinta al mi senkaŭze. Li diris:Ba! kio estas via laceco,kiun maltrankvilecon vi havas?

bildo de davud shams hakimi

Sabla(30)

la Sablanomita karaktero de tiu romano,…jes,en mia lingvo Sabla,mi ne bezonas uzi Anglan vorton,Angloj uzu mian lingvon,ŝi vivis apud rivero,en la infaneco ŝi estis trovita per Lizzie la edzino de fiŝkaptisto,tiu edzino ofte vojaĝis ien kaj revenis gajninte monon kaj aĉetinte alkoholaĵojn kaj manĝaĵojn,ŝia edzo neniam protestis pri ŝiaj vojaĝoj,kaj ne ĝenis sian edzinon nek demandis ŝin ke kien vi iris kaj kion faris?

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(30)

Donu vian skribon! la sekretario de nia rakontskribaĵo  legos,se estu interesa,post  konsideri  la vicon,tion ni publikigos.La rakonton mi donis kaj adiaŭis,anstataŭ li,la servisto respondis,mi malsuprenvenis ab la ŝtuparo kaj refoje  turniĝis kaj reiris kaj demandis la serviston:Se tio estu bona,kiutempe oni publikigos tion? Li diris:Kion mi scias?eble post ses monatoj,kaj pliigis ke precipe ili ne legas tion,la redaktoro ne havas tempon por ĉi tiaj aferoj.Mi demandis:Do la sekretario de la rakontskribaĵo? Denove li kun kapo kaj lipo dufoje aludis ke ne,ne havu tian esperon!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(29)

multaj el la kolegoj de la freneza majstro,kiuj minace aludis al mia femuro,pensis ke poste , la perdiĝo de mia piedo el la femura parto,devos implici ke mi devas kredi ke Hafez ne drinkis vinon,kaj la vino en ties poemoj havas aliajn kaj eĉ ne kompreneblajn  nek diveneblajn signifojn,tamen la freneza majstro sciis ke mia senpiediĝo dependas al decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,kaj ĉiukaze devas implici ke forlasu Esperanton,ĉar sciante Esperanton vi kritikas pri la adeptoj de la profeto-dio,la frenezulo volis konvinki Esperantistojn ke mi ne taŭgas scii ĉi tiun lingvon,do preparis scenon pri femura afero por atribui al mi kulpon,mi devis esplori kaj trovi orbiton de la traktoj kaj kielestiĝon de la komploto,tiam mi plie pensis ke nu,laŭ la sankta libro la eternulo aperigis al Izraelidoj savanton,Ehudon,la Izraelidoj sendis per li donacon al Eglon,reĝo de Moab,Ehud faris al si glavon dutranĉan,havantan la longon de unu ulno,kaj zonis ĝin sub sia vesto al sia dekstra femuro,Ehud diris al Moab ke mi volas diri al vi sekreton,mi havas por vi vorton de dio...Ehud sian maldekstran manon etendis kaj prenis la glavon de sia dekstra femuro,enpuŝis ĝin en lian ventron,poste Ehud kaj Izraelidoj iris okupis la transirejon de Jordan... Kiun sekretan aferon volis diri al mi el la flanko de la profeto-dio tiu dancantino montrante sian femuron?

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(29)

mi konu kielestiĝon de la novstila poemo kaj staton de blanka kaj roza kaj viola poemo,ankoraŭ ankaŭ mi ne estas kompreninta iliajn diferencojn,nur tion ke estu famekonata kaj nomiĝu poemo kaj mi estu malkapabla en kompreni tion,mi nomas novstila poemo,en tiu tago mi komprenis ke kial tiuulo kaj la maljunulo kaj tiuuleto rivalas unuj al la aliaj,kaj distingis iliajn intencojn el ĉi tiom penado kaj klopodado,koluzio kaj koalicio,pruntedoni panon kaj disbati la rivalojn,ke estas estinta por amorludi kun fraŭlinoj,la febro de la famo alprenis min,la vundita fiero,la fiaskita amo,sopiro pri la perditaj vivojaroj,ĉiuj vekiĝis en mi kaj por trovi kaj aktivigi mian entuziasmon kaj senton kiuj restadis kaŝitaj en la profundo de mia ekzisto,okupiĝis al serĉado,en mia estaĵo jam tumulto estis fondita,mi estis perdinta la vojon de la hejmo,bravo al Zulfeli!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(28)

ĉu mi ne bezonis diri ion,fari ion,ŝajnigi ion,trakti iel aŭ aliel esploreme,kaj atendi la rezulton kaj trovi orbiton de la komploto?la reĝino en foto demonstras siajn krurojn intence,kaj kompreneble la psika stato de la reĝino en la sama foto ankaŭ memorigas al mi,ke la estro de ŝia oficejo estas adepto de la profeto-dio kies asembleanoj  decidas senpiedigi min por humiligi kaj versigi religiajn poemojn,do ordono de la persekutantaj religiuloj devas plenumi kaj efektivigi ilian decidon,la mieno de la reĝino en tiu foto ne estas kruda kaj havas ion direndan pri la seksa afero,kaj plie montras ke iu post kunseksi jam havas en si ties sentitajn plezurojn kaj situas en ties efiko kaj influo,tiu pozicio estas ankaŭ ekscita, post toleradi trudojn kaj perfortojn de la reĝo,mia komplekso devas aliĝi al laŭdi la virton,la nura defendo,la nura ebleco de defendo de mizeruloj estas oponi al malvirteco,kiam mia kruro estu tranĉita kun pretekstoj,mi devas situi en la jena stato de spirito,el diktatoreco de la reĝo mi devas rifuĝi al laŭdi la virton kaj prefere,eĉ plie kaj necese kun poemoj,la tuta komploto estas el la sama estro kiu regas en la oficejo de la reĝino,ĉar laŭdadi la virton per poemoj en nia socio estas trudata el la flanko de la Anglaj ekspluatantoj,per kiu oni trudas seksan mankon kaj kun la nomo de la sama virto baras la vojon eĉ al provizora edziĝo,kial?

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(28)

koketlude karesante siajn harojn demandis:Kiun koloron vi ŝatas? Li gapis al ŝi kaj respondis:Brunan kaj nigran. La fraŭlino mallaŭte diris:Aĥ! kaj pro la ĝojo roziĝis kaj mordetis sian lipon kaj sidiĝis.

bildo de davud shams hakimi

Sabla(27)

la freneza majstro konsideris rekomendon de la AnglaRusaj soldatoj,instigis Esperantistojn ke ili persekutu min kaj baru la vojon al mia provizora edziĝo kaj devigu por ĉiama edziĝo,la frenezulo klopodis atribui al mi eblan kulpemon kaj eventualan pekeblecon,kaj tiel trudis regulojn de la profeto-dio pri nepra edziĝo kun intenco de tielnomata patriĝo sen havi divorcrajton,needziĝinte mi devis kondamni divorcon per poemoj,tamen ribelantoj kontraŭ siaj memaj inferaj organizoj,kiam ne kapablis pruvi ke laŭ la permesoj de la profeto-dio devis ekzisti pliaj seksrajtoj kaj amoreblecoj,suspektigis geedzojn,denuncadis,malkovradis kulpojn kaj pekemojn kaj kaŭzis al perfidoj kaj divorcoj por variigi kaj pliigi seksan liberecon en la socio…,kiu estis mi ke el antaŭ kvindekjaroj,sensukcese marĉandis pri mia ejakulrajto kies vojo estis barita pro la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj?kial mi devis juĝi pri divorco de aliaj?kiun profiton mi akirus?nu,oni favordonus al mi helpomonon,kial mi devis bezoni helpomonon,kiun profiton havus la helpanto?tiele helpanto akirus por si rajton de diversaj sekseblecoj kaj ties mastro-imperialisto povis facile trudi koncesion pri la petrolo de nia lando,ĉar la eblaj kaj eventualaj protestebluloj okupiĝis al bataladoj kontraŭ siaj seksaj instinktoj por ne esti atakataj el la flankoj de ĉiuj kiuj bataladas kontraŭ ĉiuj en tereno de la seksaj aferoj,...

bildo de davud shams hakimi
Abonrilata enhavo


povigita de