Ensaluto

Blogo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(27)

la fajnecon de ŝia korpo mi sentis inter miaj brakoj,kaj superpleniĝis el la vino de ŝia amkonekto,oni diras ke miajn okulojn ŜI estas senlumiginta,kaj miajn nervojn ŜI estas trivinta,senama kaj senamikeca estaĵo ne estas vivulo aŭ homo,se ŝi ne ekzistus,mi estus mortinta,ŝi estas kompensinta mian mankon.Kion vi signifigas la vorton de la famo?ĉi tiu pompoplena vorto,dum jaroj ne havis elmontron kaj prosperon en mia distingo,vi estas vidinta balonetludon de knaboj,tio amuzas la knabojn kaj donacas al ili gajecon,kaj se knabo pli ol aliaj spertiĝis en ĉi tiu ludo,mirigos kaj admirigos la aliajn,postuli famon en mia distingo havis ĉi tiom valoron kaj krediteblecon,kvankam kun iom diferenco,tio ne estis principa ago kaj ne havis profundan unuiĝon al la vivo,la sensacio kaj stato de aliaj por atingi al la famo amuzis min kaj estis observinda,iam mi ankaŭ pensis alpaŝi al la vojo de la arto kaj ne nur rivali al tiuulo,sed rivali al la maljunulo kaj tiuuleto kaj aliaj,kaj estiĝu famulo de horizontoj,tiel ke renomo de mia famiĝo atingu ankaŭ al la oreloj de la inspira anĝelo,sed mi vidis ke mi ne havas tian artan kapitalon ke valoregaj versoj el mia cerbo tralikiĝu,aŭ mi ne havis tian doloron ke serĉu tian artkapablon en mia ekzisto,mi jam estis kompreninta ke miaj antaŭaj skriboj ne estas enhavintaj rimarkindajn valorojn,ajna diraĵo kaj skribaĵo de aliaj,eĉ estante sensignifaj kaj sinuaj,eĉ nehavante ritmon kaj rimon kaj sensacion,akceptendiĝis kaj akiris honoron,do senrimede mi akuzis min pri sengusteco kaj sciis ke aliaj havas altegajn perfektegojn kaj profundajn kapablojn,kaj pro tio ke skribaĵo de tiuulo estis plie sensignifa sed lia famo estis pli ol la famo de aliaj,mi trovis min kiel humilitan en fronto de lia profunda kapablo,kaj al la vortoj kiujn li uzis,mi atribuis nematerian valoron,li diris ke mi estas forpelinta tiuuleton el la areno de poetiĝo kaj tiu ne estas atinginta ien kaj nun okupiĝas al komerco,la poeto estas nur mi,la entuziasmon kaj se

bildo de davud shams hakimi

Sabla(26)

jen la frenezulo de niaj frenezuloj,kiam la adeptoj de la profeto-dio,ne kapablis obeigi kaj sklavigi mizerulon eĉ lin kripliginte,pretendas ke nu,ni diskutu,ni diras ke oni devas vivi eĉ kunvivi pace kaj amikeme malgraŭ diferenco de opinioj,unue ni proponas al la diskutanto jenan floron,jenan narcison…kaj montrante iun floron simbole,proponas al mizerulo ĉiaman edziĝon kun iu adepto de la profeto-dio,kaj escepte de la sama mizerulo,neniu komprenas ke la afero estas propono de edziĝo,se la mizerulo akceptu,devas edziĝi ĉiame kun tiu proponita seksamikino de religia sinjorido kaj trompi sin pace vivante kun tiu trudata edzino,se la mizerulo ne akceptu,lia maljuneco kaj kripleco kaj feblo kaj simbolaj minacoj de la alia flanko devas silentigi lin en fronto de  trudoj,jen profesoro de nia universitato kiu mensoge,nedistinge,mensoge atribuas narcismon al mizerulo,ke li vidinte florproponon de tiu infera trudanto,aliĝu al paradiznomata  edziĝo pro sia humileco nehavante alian rimedon,jen psikiatro de nia religia socio,jen Esperantisto de niaj Esperantistoj…,kiam la mizerulo ne akceptas tian simbolan florproponon,kaj rezistas malgraŭ sia kripleco,oni persekutas lin,pensante ke li havas narcismon laŭ sia mema majstro,kaj ĝenante kaj ofendante,turmentante kaj torturante intermetas la aferon de la narcismo,kaj sin rajtigas kun la nomo de kontrolo kaj kuraco kaj ĝustigo,kaj pro tiaj traktoj kaj interferoj kaj trudoj,la mizerulo devas memori tiun simbolan florproponon kaj cedi al la postuloj kaj perfortoj kaj decidoj de la persekutataj religiuloj,alikaze trudoj kaj senrajtigoj daŭras kun ordono de la persekutantaj religiuloj,jen nia religiereĝa kaj reĝereligia socio en kiu ab kvindek jaroj mi ne havas ejakulrajton sen poeme laŭdadi la reĝon de la reĝoj kaj superstiĉojn,kaj divorco de aliaj devas esti mia principa kaj precipa problemo,eĉ kiam ebleco de mia mema ejakulrajto devas esti tute neglektita el la flanko de ĉiuj,inkluzive el mia mema

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(26)

kaj memorante tiun pluvan tagon en kiu mi iris kun la amatino kaj ŝi estis preninta mian manon,larmojn mi pluvigis el miaj okuloj,mi kaj la enua aŭtuna ĉielo donis manon unu al la alia kaj alvojigis torenton,ankoraŭ ankaŭ iam mi,iam la ĉielo,mi memorante mian amon,kaj la ĉielo kun preteksto komencas plori,el la sama tago ke la aŭtuna ĉielo akordis kun mi,kaj disŝutis la larmojn,ties ploron mi kalkulas kiel mian,kvazaŭ tiu ankaŭ ploras por mi.Denove Zulfeli ĝenadas min,estas teninta kajeron kaj krajonon en la mano,kien ajn ke mi iras,li ekkreskas en mian vojon,hodiaŭ ankaŭ li estas alvojinta post mi,mia koro brulas kompate,li estas veninta ĉi tiom vojon,nu,kion ajn mi havas en la koro,mi diras ke li skribu,sed ĉu ĉi tio estiĝos por ni la libro?se la diraĵo kaj skribaĵo estas mia,scieblas ke deliras,kvankam ke Zulfeli ornamu kaj obtondu tion,la ekspliko de la aventuro ne estas komencita ab la unua parto,nek estas atingita al la finiĝo,kaj kun skribi postaĵeton per plumo de Zulfeli ne estiĝos kompletita,kiom entuziasmon kaj sensacion ankaŭ li havas,ĉu estas li mem,aŭ estas sinmontremo kaj adori famon kiu jam donis al lia mano la plumon?la resumo de la diraĵo estas jene,ke mi estas perdinta mian vivon senkoste,miaj haroj jam blankas,miaj okuloj jam estas blindaj kaj senlumaj,ĉion videndan mi rigardeskumas tra la kurteno de iluzio kaj imago,mia mondo estas sombra kaj obskura,kvankam por trankviligi oni nomas min korluma,diriĝas ke oni devas havi esperon,kiun esperon?la vivo estas pezŝarĝo al mia ŝultro,mi jam malsanas kaj senfortas,sonĝo pri eterna trankvilo jam konsolas min.Denove Zulfeli iris al la supro de la katedro,mi kiam sugestas al mi la feblon kaj astenion?nu,mi krias ke mi jam fortas,atletas,mi estas historia Rostamo,sed kion vi diras pri tremo de mia mano?principe mi ne skribas,mi ne diras ke li skribu,multfoje mi estas dirinta ke la memoroj de miaj pasitaj aventuroj estas resumitaj en ĉi tiu frazo,buĉata klopodado kaj fiasko,ĉi tiun li skribu kaj

bildo de davud shams hakimi

Sabla(25)

kaŭzis morton de mia onklino,rabis ŝian havaĵon,uzurpis ŝian loĝlokon,ŝia edzo multfoje batadis min per tenilo de fera ŝovelilo por senpiedigi,en fronto de mia plendo al juĝejo pri li,kaj la freneza majstro en ĉiu kazo argumentis al siaj kolegoj ke oni volas kuraci mian narcismon,la tenilo de la fera ŝovelilo havis rimon kiel mia naskiĝloko,kaj iu sinjoro de la sama naskiĝloko havante la saman rimon en sia nomo volis versigi per mi,poemojn en laŭdo de la reĝo kaj superstiĉoj kiujn protektis kaj trudis la reĝo,la sama reĝo kiun protektis kaj trudis decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,... eksceco?ĉu mi?kiam mi diris tion?tio estas miso de la Esperanto Persa vortaro,mia mis...tio erarigas min,eksceso estas ĝusta,por indiki troigon,pasi limon ktp...la kaŭzo de akcepti eraron kaj ne dubi pri tio,eblas dependi al komplekso,la dua c en eksceco kun la sama Esperanta sono en la persa lingvo havas specialan uzon,kiam oni kaj pliofte la adeptoj de la profeto-dio c dirinte metas la manplaton aŭ la montrofingron sur la buŝon,kaj tiu ago devas signifi ke silentu! ne diru ion! estis hazarde ke mia mano aŭ korpo trafis al vi!

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(25)

mi decidis aligi la manon al la basko de Zolejĥo,skribi leteron kaj sendi per ŝi,se mia anĝelo tiel ke en la imago ridetas al mi,estu havanta al mi amon,amikecon,bonfaremon,favoron,kun ajna preteksto malkonkordigos la scenon de la edziniĝfesto,eĉ per ŝajna sveno kaj perturbeco de sia stato,aŭ kaŭzos prokraston pri plenumiĝo de la festo,rapide mi preparis paperon kaj krajonon,kaj pro tio ke ŝi ne diru ke mia senso fontas el ĵaluzo,tiel ke kvazaŭ mi ne havas informon pri ŝia edziniĝo,skribis temojn kiujn neniam mi forgesos,ĉar estas parto de mia ekzisto,mia spirito estas miksita al tio,laŭ la peto de Zulfeli mi skribas ankaŭ ĉi tien ke ornamu memorkajeron de miaj pasitaj aferoj:Ĉi tiu brulanta fajro kiu flamas en mia koro kaj animo,ho,mi esperus ke falu al via animo,la plezuron de la vivo vi estas kompreninta,ĉar vi ne havas informon pri la tristo pro la amo,tiom sufero kaj ĝeniĝo kiujn mi toleras,neniam kuraciĝos,via amo en mia koro kaj animo estas kuriginta siajn radikojn,kaj imago pri vi,estas pleniginta mian ekziston,la polvero de imago pri vi estas kovrinta ĉion kun fajna kurteno,la sama imago kies burĝonon mi estas preninta el vi,tion produktinta en mi kaj dissendinta ĉien,vi kiel pura akvo estas kreskiginta la arbon de mia ekzisto kaj mem miksiĝinta al mi,kiel mi povas rezigni vin ke la kaŭzo de mia vivo,vi estas estinta,mia spirito kiel spegulo kiu havu okulon al la elmontro de la ekzisto kaj estu viva pro la videbla foto,animon estas preninta el ami vin kaj aliginta sin al la ekzisto,kaj vivas kun la animo de amo al vi,ne scieblas ke tiu iluzio kiun mi estas preninta el vi kun ŝtelaj rigardoj,nun en la radio de korokulo estas jam luma kaj la anĝelon de la amo jam montras al mi,aŭ foto de via vizaĝo kiu vidiĝas en mia cerbo,kun paso de la tempo estas miksita al ĉiuj belecoj,kaj miajn dezirojn kiuj postulas belojn,estas preninta al si kaj jam elmontriĝas,jen novnove via zefiro estas blovita al mi kaj floriginta la burĝonon de mia koro,mia koro esta

bildo de davud shams hakimi

Sabla(24)

la freneza majstro argumente emfazas ke la seksa inklino ne dependas al la pligrava instinkto,ĉar pligrava instinkto estas protekti la vivon,tiu pretendo kiom multe estu ĝusta aŭ malĝusta,estas alia afero,mi ne diskutas prie,sed emfazadi tiun pretendon,kongruas al la ekspluataj programoj de imperialistoj,laŭ kiuj,mizeruloj por protekti siajn vivojn,devas rezigni,kaj almenaŭ plie kontroli siajn seksemojn kaj bataladi kontraŭ siaj seksaj rajtoj rompante siajn defendajn karakterojn,ke rezulte imperialistoj sukcese kaj plifacile trudu koncesion pri nia petrolo,laŭ mia opinio,la instinkto por protekti la vivon,kaj seksemo dependas al unu punkto,kaj estas du partoj de unu afero,por daŭrigi la vivon la homo nehavante plinecesan rimedon instinkte volas daŭrigi sian vivon tra naskotaj idoj,en nia religiereĝa kaj reĝereligia socio,la adeptoj de la profeto-dio kaj aliaj soldatoj de imperialistoj kaŭzas multegajn malfacilegojn al mizeruloj,rezulte ili devas rezigni multtempe siajn seksajn rajtojn kaj tiel ankaŭ rompi siajn defendajn karakterojn,la argumentoj de la freneza majstro estas en servado al tia programo de imperialistoj,la frenezulo tiel volas ŝatigi sin al reakciuloj kiuj servadas al la sama programo,por bari la vojon de alispeca kunsekso,por malpermesi gustumon de diferenca seksafero,la divorco estas malbona kun ĉi tiu preteksto,ke post divorci la infanoj eblas ne havi taŭgajn edukantojn,sed rimarkendas kaj sapieblas ke kio estas la kaŭzo de divorco,kial oni post toleradi seksan mankon kaj ties obsedon,post multaj jaroj devigite,edziĝas ĉiame kaj malkonvene,ke rezulte devas divorci aŭ toleri alian nekonvenan staton,en kiu la infanoj eblas ne edukiĝi konvene?ĉu trudi kaj tolerigi iaman seksan mankon,ne estas kulpa?laŭ la pretendoj de reakciuloj kaj la freneza majstro,la kulpa estas mi mizerulo,kiu ne versas poemojn por kondamni la divorcon, per la sama preteksto ke post divorco la infanoj eblas ne havi taŭgajn edukantojn,pro motivoj mi ne partoprenas en b

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(24)

li memorigis ankaŭ ke tiu iam estas estinta insultanto al mia patro,mi vidis ke instigas min por bati kaj mortigi aŭ timigi tiun,mi tranĉis lian parolon kaj diris:Mi ne havas ĝustan staton,kaj alifoje lamentadis pri mia amo kaj fiasko,pri ties fiaska rezulto riproĉadis kaj ĝemadis,mia tioma flamardo ne impresis al lia ŝtona koro,senpacience li diris ke la amo escepte de feblo de la instinkto ne estas alia afero,kaj ties solvovojo estas paso de la tempo,amuzu vin! -Mi ne havas tian volkapablon,mi respondis. Li gapis al mi kaj diris:Se ne estu rivalo en tiu afero,ĉu vi ankoraŭ estas amanto? Mi sinkis al la penso,ŝia vanteco kaj privateco kun la maljunulo venis al mia memoro,kaj mi diris:Ni ne havas konsenton pri komuna vivo,sed mi volas ke ŝi amu min kaj ŝiaj kondutoj kaj traktoj estu tiel ke mi ŝatu.

bildo de davud shams hakimi

Sabla(23)

post divorci oni plie eblas rilati al alispeca seksemulo kaj varieco de seksaj aferoj,kaj aliĝi al plia libereco,sed la libereco devas havi kondiĉojn kaj aparteni nur al iuj fortuloj kaj kolegoj de imperialistoj,ne al ĉiuspeca persono kiu eĉ estante mizera kaj malforta povu havi tion,la Anglaj ekspluatantoj ne permesas tian liberecon al mizeruloj de nia socio,do la reĝo de la reĝoj devas bari tiun vojon kaj kontroli kun la nomo de la virto,kvankam li mem ne havas iun virton,jes,ĝuste,post divorci,infanoj ne eblas havi taŭgajn edukantojn,tamen ĉi tiu frazo estas nur preteksto,por bari la vojon de nepermesita libereco al mizeruloj,la freneza majstro argumentante pri la sociaj problemoj uzas tiun pretekston por akiri amikecon de reakciuloj,kaj respekti la destinitajn limojn kaj barojn de imperialistoj en nia socio kies petrolo mustas aparteni al la Anglaj perfortantoj kun kontrolo de la reĝo,mia kulpo estas nepartopreni en humiligi mizerulojn,ĉu la freneza majstro el mia juneco ĝis maljuneco komprenis la kaŭzojn de miaj suferoj?se iu junulo elspezu la monon de sia tagmanĝo kaj aĉetu libron de tiu frenezulo,eblas trovi atenditan aferon pri sia sufero kaj ties solvovojo?kial la titolo de tiu libro montras havi temojn pri atendita afero?suferplenaj pensoj de junuloj kaj maljunuloj suspektas pri utilo de Esperanto kies precipa propagandisto estas la sama frenezulo,la problemo estas malkongruo de tiu titolo kaj ties dependata temo,en la penso de tiu frenezulo kiu estas dancinta multtempe en la eksterlando elspezante buĝeton de nia lando,niaj junuloj ne havas gravan kaj plirimarkendan kaj priesplorindan mankon kaj obsedon de seksebleco,kiam mi mizerulo,tolerante mian suferon eksplikas mian bezonon kaj demonstras ties solvovojon kio estas provizora edziĝo kun aprobita leĝo de nia socio,la frenezulo laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj avertas ke jen,jen,jam,okazis pornografio,do necesas ke oni tranĉu la piedon aŭ manon de la

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(23)

sed la admonitoj ne donis korpon al paciĝo,kiam iu el ili febliĝis,mi helpis al tiu,aŭ disbatis la alian,mi ne volis ke mia amo estu tretata aŭ fiero vundita,konfuze,vagabondeske mi promenis en la kvartalo de la amatino kaj ĉiumomente estiĝis plie senrimeda kaj sendecida,subite Zolejĥo la servistino de tiu domo malfermis la pordon,kaj ŝia rigardo antaŭ ĉio trafis al mi,kaj ĉifoje mi salutis ŝin,kun koketo kaj allogeco ŝi resalutis,metis manon al la pordo kaj alian manon al sia talio,kaj delogante,ampostuleme staris en mia fronto,mi diris:Mi pasis ab ĉi tie. -Nu,envenu! -Ne,mi havas aferon ie. -Ba! envenu! en la nokto ke vi devas veni. -Pro kio en la nokto? -Ĉu vi ne venos al la edziniĝfesto? -Edziniĝfesto de kiu? -La edziniĝfesto de la sinjorino.

bildo de davud shams hakimi

Sabla(22)

...ĉi...ĉiukaze ŝi rajtis ne atendi mian proponon,tamen mi malpacetis al ŝi kelkhore kaj volis tute rezigni ŝian eventualan favoron,mi dormis kovrante mian kapon per dormokovrilo,kaj restigis spirvojon,la figuro de la bela verkistino venis ab tie,post forigi restaĵon de miaj larmoj sin montris al mi,mi kun kortremo malfermis la okulojn,la Angla saĝa fraŭlino staris ĉe la dancoloko kaj atendis min kun rideto,tiun rideton mi signifigis laŭ la inspiro de la bela verkistino,ke jes,antaŭe ŝi volis ĵaluzigi por aktivigi min,kaj pro tio ŝi unue dancis kun alia partnero,tamen mi ne iris antaŭen,anstataŭ iri antaŭen kaj proponi kundancon mi ploris,la figuro de la bela verkistino jam malaperis en tiu dancejo,kompreneble ŝi iris ien por ekspliki pri mia situacio,mi jam ne volis nek povis danci,mia rezigno povus esti evidenta pruvilo ke mia afero ne solviĝas sen plenumiĝo de miaj revoj,unue mi rajtas havi revrajton,prohibicio pri miaj revoj baras la vojon de mia saniĝo,kaj plie malsanigas min,la aliaj vojoj ankaŭ estas baritaj laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,antaŭ kvindek jaroj la freneza majstro ŝajnis esti en la sama Londona dancejo,li instigis la adepton de la profeto-dio,aludi al la Angla inteligenta fraŭlino ke ŝi ne dancu kun mi,kiam oni ne sukcesis trudi sian volon al tiu amoremanto,oni trompis ŝin kaj ŝajnigis ke per ĵaluzigi min ŝi povos min aktivigi,sed eĉ post kvindek jaroj jam pruviĝas ke tia afero ne havis sukceson,ĵaluzigi pliofte estas metodo de persekutataj religiuloj kiam ili volas trudi siajn perfortojn kaj devigojn,la Angla inteligenta fraŭlino post esplori la kialon de prohibicio pri danci kun mi,kiam aŭdis tian pretendon ke la jena vireto nur volas flirti kaj amori,plie preferis min kaj volis amorlude kaj karese min eksciti,kaj ne akceptis la trudatan prohibicion,do la religia interferanto uzis tiun metodon kiun uzadas adeptoj de la profeto-dio,antaŭ proponi mian Esperanton,ties lernon al tiu laŭdegend

bildo de davud shams hakimi
Abonrilata enhavo


povigita de