Ensaluto

Blogo de davud shams hakimi

komuna lingvo kaj malkomuna muro

Iam ie mi diris ke Esperanto estas komuna lingvo.Do oponantoj al Esperanto instigis mian najbaron por puni min pro ĉitiu aserto.La najbaro detruis sian muron kaj parton de mia muro kaj adiciis ties spacon al sia domo,poste restatan parton de mia muro nomis komuna.Mi plendis pri li,li negis la uzurpon kaj nomis tiun parton kiel sian posedaĵon,kaj pretendis ke mia plendo estas vana akuzu do anstataŭe li akuzos min atribuante malĝustajn aferojn al mi.Ni iris al la juĝejo,tie pruviĝis ke la restita parto de mia muro ne estas komuna,la juĝejo ne traktis  komplete pri la afero,tamen tie la najbaro dokumente akceptis ke ekzistis ekzistas kaj ekzistos du muroj inter niaj domoj kaj ne ekzistas komuna muro.Sed liaj ĝenoj daŭras akuzante ke mi malhelpas al li kaj mi ne permesas ke li vendu sian domon kaj mi pretendas ke la domoj havas komunan muron.Atribuante al mi pretendon de komuneco de la muro li insultas kaj batas min ,rompas mian vitron ,ĵetas balastojn al mia kapo kaj minacas murdi min.Mi neniam diris neniam diras neniam diros ke ekzistas komuna muro inter niaj domoj,mi iam ie diris ke Esperanto estas komuna lingvo,fronte al ĉitiu aserto oni punas min uzante la vorton komuna.

bildo de davud shams hakimi

mia stango

Mia najbaro difektis la seruron de mia pordo kaj malfunkciigis la draton de mia telefono,mi ne povas alvoki seruriston kaj ne povas iri por trovi seruriston kaj aĉeti seruron,unue mi pensis ke ĉinokte la najbaro venos por murdi min sed poste estiĝis klara ke oni scios kulpecon de mia najbaro do tiu murdo eble ne okazos ĉitiel.antaŭe dum multaj jaroj la najbaro multfoje fermis la akvovojon de mia tegmento,mi havas stangon por malfermi la akvovojon.La najbaro volas pretendi ke li estis havinta stangon sur sia muro kaj tiu stango estas ŝtelita dume li estas vidinta iun ŝtelante tiun stangon.En la juĝejo kiam mi plendu pri li ,li decidas plendi pri mi kun multaj diversaj akuzoj.La juĝisto estante eĉ neŭtrala eble enprizonigos min,ĉar tiu kiu ĉiuspire laŭdas religion por eltrudi sian lokan lingvon estas decidinta tion,kun rekta ordono al la juĝisto aŭ malrektaj ŝajnigoj kaj paralogismoj tiu volas min enkarcerigi,poste malfermi mian pordon kaj veni mian domon kaj forpreni miajn havaĵojn...  en la karcero oni diros al mi ke aliĝu al la dio ke nenio okazu al viaj havaĵoj , tio signifas ke mi versu religiajn poemojn,se ne,la rompita seruro ne havos la dian forton kaj ne protektos miajn havaĵojn.La afero de la sur muro kaj la stango dependas al alia pretendo.En iu nokto la edzino de la najbaro laŭ la ordono de sia edzo ĝemante kuris al la kvartalo kaj pretendis ke iu estas ŝin ĝenanta de la surmuro ktp...  oni ne akceptis konante ŝin kiel mensogulinon,ŝi volas pretendi ke por ŝteli stangon nepre iu estas aliĝinta al la surmuro,dume mian meman stangon ŝi volas atribui al ŝi por pretendi ke ŝi ne akuzas vane,Enkarcerigo estas efektive pro tio ke tie mi versu religiajn poemojn por pruvi ke mia stango estas mia kaj ne apartenas al la edzino de najbaro.

bildo de davud shams hakimi

pri jam senserura pordo

En la kvina nokto de mia sendormeco dum kvar noktoj kvankam iome dormetumis mi en veturilo kaj sidante por manĝi ion kaj trinki akvon,eĉ starante por eksidiĝi timante pro balastoj kiujn mia najbaro ĵetadis al mi por aĉeti mian dometon perforte,kaŝite ie,mi aŭdis paroladojn de la najbaro kaj liaj similaarmeanoj pri mi,iu diris:tiel ni murdos lin ke li ne povu laŭtigi sian voĉon.Laŭ planita programo ankoraŭ ili volas iel devigi min por iri al la kvartalo en la nokto,tie ili volas murdi min ĉar ĵetinte balastegojn al mi ili ne estas povintaj trafi mian kapon per bategoj kvankam ili decidas aĉeti mian dometon perforte.En tiu nokto ili ankaŭ tre manumis mian pordodomon ,seruron de la pordo,puŝis la pordon tiel ke senprobleme ĝi malfermiĝu,samtempe iu veturilo atingis al la kvartalo sed ne pasis kaj haltis,iuj eliĝis de la veturilo,iu diris al tiuj ĝenantoj:kion vi faras? do tiu estis la oficiro de la patrolo,la ĝenantoj diris:nenion!  tiu diris:ne ĝenu ĉitiun maljunulon,li estas mizera! la ĝenantoj diris:ni ne faras ion kontraŭ li,ni parolas ĉitie unuj kun la aliaj.Nature mi eblis malfermi la pordon por plendi,mi ne faris tion pro senforteco kaj malkapableco,kaj pensante ke tiu konsilo sufiĉos almenaŭ por ĉinokto restis ne murdita.Post distanciĝo de tiu,iu ĝenanto diris al aliaj:lasu ke li iru poste ni...  mi denove volis malfermi la pordon,voki la oficiron kaj plendi sed mi timis ke malferminte la pordon ,oni frue ensaltos al la domo kaj fermos mian buŝon kiam la oficiro frontas al la veturilo por sidiĝi enen kaj ordoni al la soldato por daŭrigi la patrolon...   en tiu nokto mi restis zorgante sekura ĝis tiam ke alia okazo povu fermi mian buŝon.En la alia tago mi iris al la policokomisarejo por plendi tie kaj informiĝis ke la oficiro de la patrolo en pasita nokto ne estis aliĝinta al nia kvartalo,do la oponantoj al Esperanto laŭ planita programo volis misigi min por malfermi la pordon.

bildo de davud shams hakimi

pri jam senserura pordo

En la kvina nokto de mia sendormeco dum kvar noktoj kvankam iome dormetumis mi en veturilo kaj sidante por manĝi ion kaj trinki akvon,eĉ starante por eksidiĝi timante pro balastoj kiujn mia najbaro ĵetadis al mi por aĉeti mian dometon perforte,kaŝite ie,mi aŭdis paroladojn de la najbaro kaj liaj similaarmeanoj pri mi,iu diris:tiel ni murdos lin ke li ne povu laŭtigi sian voĉon.Laŭ planita programo ankoraŭ ili volas iel devigi min por iri al la kvartalo en la nokto,tie ili volas murdi min ĉar ĵetinte balastegojn al mi ili ne estas povintaj trafi mian kapon per bategoj kvankam ili decidas aĉeti mian dometon perforte.En tiu nokto ili ankaŭ tre manumis mian pordodomon ,seruron de la pordo,puŝis la pordon tiel ke senprobleme ĝi malfermiĝu,samtempe iu veturilo atingis al la kvartalo sed ne pasis kaj haltis,iuj eliĝis de la veturilo,iu diris al tiuj ĝenantoj:kion vi faras? do tiu estis la oficiro de la patrolo,la ĝenantoj diris:nenion!  tiu diris:ne ĝenu ĉitiun maljunulon,li estas mizera! la ĝenantoj diris:ni ne faras ion kontraŭ li,ni parolas ĉitie unuj kun la aliaj.Nature mi eblis malfermi la pordon por plendi,mi ne faris tion pro senforteco kaj malkapableco,kaj pensante ke tiu konsilo sufiĉos almenaŭ por ĉinokto restis ne murdita.Post distanciĝo de tiu,iu ĝenanto diris al aliaj:lasu ke li iru poste ni...  mi denove volis malfermi la pordon,voki la oficiron kaj plendi sed mi timis ke malferminte la pordon ,oni frue ensaltos al la domo kaj fermos mian buŝon kiam la oficiro frontas al la veturilo por sidiĝi enen kaj ordoni al la soldato por daŭrigi la patrolon...   en tiu nokto mi restis zorgante sekura ĝis tiam ke alia okazo povu fermi mian buŝon.En la alia tago mi iris al la policokomisarejo por plendi tie kaj informiĝis ke la oficiro de la patrolo en pasita nokto ne estis aliĝinta al nia kvartalo,do la oponantoj al Esperanto laŭ planita programo volis misigi min por malfermi la pordon.

bildo de davud shams hakimi

traduko de plendo(1)

Respektata policokomisarejo
Salutante mi humile sciigas:havante dosieron de numero 90/5655/230903/31 en la policokomisarejo kies juĝa dato estas post dek tagoj,mi estas en minacoj kaj danĝeroj de agreso.En la tria horo de la mateno per iu seka kaj peza  trunko de arbo la vitro de mia dormejo estas batita de la tegmenta parto kaj tute frakasita ,samtempe la alia parto de la trunko estas kondukite ĵetita al iu parto kaj kaptita per la branĉoj de alia arbo tie...  rezulte devis supoziĝi ke la ĵetita trunko estas batinta la vitron de tiu flanko per tiuflanka najbaro .Antaŭe mi estas plendinta pri la agreso de ĉiflanka najbaro kaj lia edzino pro ilia agreso al mia muro kaj ilia minaco por murdi min kaj ĉitiuj agresoj ankoraŭ daŭras kaj tiuj oponantoj al mia lingvo Esperanto diras:ĉar vi ne estas vidinta kiu ĵetadas balastojn al vi,se vi akuzu nin,anstataŭe ni akuzados vin atribuante al vi malĝustaĵojn kaj pekojn,ili ankaŭ pro mia plendo estas minacintaj por murdi min.Laŭ planita programo ili volas devigi min por iri al la kvartalo en la nokto,tie ili volas murdi min,ĉar ĵetinte balastegojn al mi ili ne estas povintaj trafi mian kapon per bategoj kvankam ili decidas aĉeti mian dometon.Ne havante sekurecon por mia vivo kaj havaĵo mi humile petas esplori pri mia dosiero kaj forigi la agreson.
kun profundaj respektoj

 

bildo de davud shams hakimi

pri plia perforto

La edzino de mia najbaro minacas  ke se mi ne vendu mian dometon al ili,mi ne povos vivi komforte.Oni ĵetas balastojn al miaj vitroj kiam mi estas dormanta,multfoje la balastoj ĵetiĝas ĉe la preĝtempo de la mateno,do mi devas ekstari kaj preĝi laŭ la postuloj de ŝiaj estroj kaj tiel defendi min ,ne ekzistas alia vojo,la juĝejo volas atestantojn,kaj neniu atestas en tiu tempo pri tiu agreso  , ne dormanta homo en tiu tempo estas preĝanta.La edzino de la najbaro diras:se vi kalumniu nin,mi ankaŭ kalumnios vin,mi estas virino kiu pretas ĵuri pri sia kalumnio...  Laŭ plano en iu destinita nokto ŝi volas kuri al la kvartalo por ĝemante aŭ kriante pretendi ke ŝia najbaro estas ĝeninta ŝin,pro preteksto de ĉitiu vana pretendo ŝiaj familianoj volas ataki al mia dometo kaj murdi min kaj forpreni miajn havaĵojn.Tiu kiu ĉiuspire laŭdas religion helpas ŝin por plenumi ĉitiun planon,kaj tiu helpanto profunde volas ke mi forlasu Esperanton kaj servu al lia loka lingvo.Li estas malneŭtrala.ĉu iu neŭtrala amiko eblas forigi tiun malneŭtralecon?aŭ okupiĝante al sia neŭtraleco tiu amiko ne havas tempon por esplori pri mia afero...

bildo de davud shams hakimi

pri prohibicio

La bofilo de mia najbaro laŭ la ordono de sia bopatrino multfoje estas difektinta miajn vitrojn per balastoj,apud tiuj vitroj mi dormis ,mia kapo estas estinta en la danĝero,do mi ne estas dorminta sufiĉe dum monatoj.Li intencas devigi min por vendi mian dometon al lia bopatro.Lastfoje kun dumetra kaj peza ligno li estas batinta de la tegmeto kaj rompinta mian vitron,samtempe li estas ĵetinta la lignon de ĝia alia parto al alia direkto por misigi onin,oni pensas ke la ligno estas ĵetita al la vitro de flanko de alia najbaro,iu rubando estas ligita al la ligno kiu per la nodoj montriĝas kiel simbolo de kanggaa's erotic stories ,tiu sajto ne nur estas filtrita sed plie prohibiciita ,tiu kiu estas vidinta tiun sajton eĉ nur iome iam devas puniĝi per la bofilo de mia najbaro en kies religio estas malpermesita legi erotikajn rakontojn eĉ por kuraco,tiu kiu ĉiuspire laŭdas religion kaj tiel trudas sian lokan lingvon helpas al li ne estante neŭtrala.

bildo de davud shams hakimi

El la historio de mia...

Sciigo de hundo al neŭtrala uea:Mia najbaro kiu havas arablingvan nomon Abaasad,kaj volas perforte aĉeti mian dometon,okupinte mian muron jam sciis ke la juĝejo ne malpermesas tiun uzurpon,do batante per balastego al mia vitro volas okupi mian loĝejon.En la kvara horo de la mateno li aŭ iu el liaj similaarmeanoj ĵetis balastojn al la vitroj de mia dormejo ,du balastoj po dek kilogramoj falis al mia korto ne atingite al la vitroj pro la pezo,sed unu duonbriko trafis vitron kiu estis 42 x 56 centimetraj en surfacamplekso,kaj la vitro frakasiĝis,en la sama tago mi plendis al la juĝejo kaj la dosiero atingis al la policokomisarejo,du tagoj pasis kaj por alvoki dokumente la atakanton mi aliĝis al la policokomisarejo .Dume kun la alia balasto kiu estis ĵetita al mia alia vitro,difektiĝis metala kadro de vitro.En la policokomisarejo mi devis havi veturilon aŭ lui veturilon ke iu soldato venu kaj donu avertleteron al abaasad indikante ke li devas en la alia tago iri al policejo por enketo,de la alia flanko pro mia nova plendo pri nova difektiĝo oni devis sendi oficiron de la patrolo por esplori prie,do la respondeca oficiro ordonis min doni tiun avertleteron al la oficiro de la patrolo kiam li venis por esplori...    Mi obeis kaj iris la hejmen kaj atendis tie.Kiam la oficiro de la patrolo venis,mi montris al li difektitan metalon,li montris koleriĝon ke tiom ne multe gravas,kial vi ne bone kondutas al la najbaro,poste min alvokas ĉitien ,mi estas oficiro de la patrolo kaj ne via homo ,mi havas okupiĝon ktp...   Mi,humile asertis ke se la ĵetita balasto trafus la vitron ,tio certe rompiĝus kaj poste mia mema kapo ankaŭ eble rompiĝus pro trafo,tie estas mia dormejo.La oficiro notis pri la vidita difektiĝo kaj min rikanis,kiam mi donis al li la noticon por sciigi la najbaron ke li devas iri al la policejo,la oficiro de la patrolo tre koleriĝis kaj avertis ke li ne estas mia homo kaj ne estas en mia servo,iu soldato devus doni tiun noticon al la najbaro...kaj li malbone tra

bildo de davud shams hakimi

erotikaj rakontoj

Alia demandis:kiel vi komencis?   -mi diros,vi unue rakontu,tio devas esti tre interesa.  -nu,ni estis sole restitaj en la domo,la paĉjo kaj la panjo estis irintaj por registrigi siajn nomojn pri ilia irebleco al la sanktejo,la fratino kuŝis sur sia lito kaj estis en revo kaj imago,evidentis ke ŝi pense amoras kun iu aŭ iuj,mi volis veni al la parko por vidi tiun kiun vi konas,li estis dirinta al mi ke venu ni lernu matematikon kune   -ĉu matematikon?   -de antaŭe mi sciis ke li eble havas alian intencon,li iam diris ke mi donis dufoje al la amiko,poste sukcesis unufoje kun li...post tio ĉiufoje ni ŝanĝis unu kun la alia,do jes matematiko,kaj ni pli amikiĝus,mi rigardis al la fratino kaj ŝi atentis al mia rigardo,ŝiaj mamoj ŝia brusto instigis min,ŝi atentis mian kaŝitan deziron sed ni ne povis fari ion,mi iris al la spegulo,antaŭ la spegulo ĝustigis miajn taŭzajn harojn,dume rigardis de la spegulo al la fratino,ŝi sciis ke mi ŝin rigardas,sed ne faris ion.Por ne prokrasti la rendevuon mi aliĝis al la pordo de la elirejo kaj diris al ŝi ke mi iras eksteren,ŝi ŝajnigis ke ne aŭdis mian parolon kaj volis ke mi ripetu,mi ripetis,ŝi en la kuŝa stato distancigis siajn brakojn unu de la alia kaj demandis:kien?  mi diris eksteren al miaj amikoj... ŝi diris ĉu viajn harojn vi aranĝas pro viaj amikoj?

bildo de davud shams hakimi

erotikaj rakontoj

Fuĝante de la forta sunradio kiu multe varmigis kaj malbone efikis al la haŭto mi atingis al la ŝatataj densaj ombroj de arbedoj kaj arbustoj kiuj estis en la rando de herbejo en la publika parko.En la alia flanko de la arboj estis benko kaj iuj estis sidantaj sur tiu benko kaj babilantaj.Okupiĝante al parolo ili ne atentis mian alvenon,min ne vidis ,kaj eble se ili vidus min,ne estus tiom grava,ili ne ŝanĝus siajn sekretajn parolojn.En nia socio oni humiligas maljunulojn,malhonorigas ilin eĉ honorigante,se iu hundo estus tie anstataŭ mi,same ne gravus al ili.En la parkoj kiam iuj amoras unu kun la alia,kiam iu virino pasas de ie,kaj kiam iu fraŭlino sidas ie kaj rigardas por trovi seksamikon,hazarda kaj unusekunda senintenca rigardo de maljunulo eblas kaŭzi insultojn de protestantoj kaj komisiitoj kiuj iam kun religia preteksto batis kaj arestis amorantojn kaj eĉ eventualajn amorontojn,nun pro siaj fiaskoj kvankam ne daŭrigas tiajn agresojn,tamen maljunulojn kondamnas per la rezono de ilia maljuneco kaj insulte konsilas kaj malhonorigas ilin kaj prezentas al ili honoreblecon se ili ne rigardu al iu virino,virinoj povas rigardi por trovi seksamikon,sed maljunaj viroj ne rajtas rigardi eĉ senintence al ili,speciale tiu maljunulo kiu ne estas versinta religiajn poemojn.Aŭskulti erotikajn rakontojn estas malpermesita ankaŭ al maljunuloj pro la ordono de nia fortulo,sed tiom kiom ĉe hundo,arbo,ŝtono,ktp,oni rakontas tiajn aventurojn,en ĉeesto de maljunuloj oni rakontas similajn aferojn,la rakontanto parte volas montri sian kuraĝon kaj sin rajtigi fronte al mankoj,aliaparte por pretendi ke maljunuloj en siaj junecoj estis liberaj kaj nun junuloj rajtas havi liberecon malgraŭ ŝanĝiĝo de politika situacio,neniu maljunulo povas pruvi al ili ke de la juneco ankaŭ li estas havinta multegajn mankojn pro tiama venko de prohibicio al junuloj,kaj la sama venko frontas al nunaj maljunuloj eĉ se iam kaj iom ne povas venki al aliaj.Mi estante kaŝita kaj kuŝita en la ombro de la a

bildo de davud shams hakimi
Abonrilata enhavo


povigita de