Ensaluto

Blogo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(40)

estante dronita en la frenezecaj universoj,mi amasigis grupon ĉirkaŭ mi kaj malbondiris pri la vireto kaj la kolego,nescieblas ke al kiu suborele mi diris ion pri la bela fraŭlino kaj kun aludo kaj alegorio atentigis iun pri la rivaleco de la kolego kaj la vireto,ĉi tiu informo kiel rapideco de elektro ĉien envolviĝis,ajna aŭdanto pri tiu afero pliigis ankaŭ punkton al tio kaj diris al alia,je la fino estiĝis onidiro ke tiuj du estas havintaj aventurojn kun la bela fraŭlino kaj farintaj aferojn,iuj pretendis ke la aferon estas vidintaj kun siaj propraj okuloj aŭ aŭdintaj el fidindaj fontoj,neniel estis sciata ke la unuan temon mi estas dirinta.La ekscelenco estro post enketi kaj riproĉi kaj puni tiujn du rivalojn,la belan fraŭlinon kunportis al sia oficejo ke estiĝu lia sekretariino,ŝajne pro tio ke ŝi restu sekura sen ilia hasta elrabo,sed efektive la grasan manĝopecon sciis kiel taŭgan kaj tre bonan por si mem,kiam li enketis tiujn du rivalojn pri iliaj inklinoj,ili reciproke tiun alian estis sciintaj kiel akuzendan pri tia afero,do la ekscelenco estro ne havis iun dubon,kaj pensis ke nepre estas estinta iu aventuro,kaj pro la ĵaluzo tiujn du rivalojn punegis tiom multe kiom eblis,kaj dezirante ke iliaj okuloj estu jam blindaj,favoris al mi afablecojn,dum monatoj li favoris al mi amikecon kaj bonfaron,ne postulis laboron el mi kaj ne respondecon metis al mia kolo,en la unua tago li donis mian manon al la mano de iu ke tiu kunportu min al mia loĝejo kaj donu min al mia patrino,iun sumon ankaŭ estis favordoninta por elspeziĝo pro la doktoro kaj medikamento,foje li estis aliginta la vicestron por vidi min,duafoje li mem venis por renkonti min,post tempoj ke mia kolero kaj furiozo estis jam reduktita kaj iom post iom malaltiĝita,kaj la favoro kaj amikeco de la ekscelenco estro estis mian koron enkateniginta,memvole mi iris al la administrejo,por percepti kaj kompreni la staton de la rivaloj kaj havi informon pri la bela fraŭlino,el la supra parto de la vi

bildo de davud shams hakimi

Sabla(39)

diversaj aferoj miksiĝu en mia cerbo,ke mi ne sciu ion pri la decido de la persekutataj religiuloj ke estas estinta la kaŭzo de mia senpiediĝo,la femuro de Mari ankaŭ ekscitis Riĉardon kaj ili kisadis kaj palpadis unu la alian en la Sablanomita romano,venĝante tiun romanon,ties skribanton,ties tradukanton,leganton,kaj eventualan ŝatanton oni volis senpiedigi min,tiun kiu nenion sciis pri ekzisto de tiu romano dum multaj dekjaroj,en la sankta libro Samuel prenis Saulon kaj lian junulon kaj enkondukis ilin al la monĝoĉambro...kaj diris al la kuiristo:Donu tiun porcion kiun mi donis al vi kaj pri kiu mi diris al vi ke vi retenu ĝin ĉe vi,kaj la kuiristo prezentis femuron kaj tion kio  estis kun ĝi kaj metis tion antaŭ Saulon...Saul post manĝi la femuron estiĝis reĝo...post perdi mian piedon mi devus suspekti pri adeptoj de la sankta libro,oni memorigus multajn femuraferojn de la sankta libro mokante,kaj atribuus al siaj inferaj organizoj helpemon,mia venĝemo kontraŭ senpiediĝo kiu iaparte atribuiĝus al senvirtecaj akuzoj devus trovi vojon,do mi devus deziri ke la adeptoj de la profeto-dio ekzistu en multaj partoj de la mondo,kaj superu la adeptojn de la sankta libro kiuj onidire ekzistas en multaj partoj,la nombroj de la persekutataj religiuloj estas nun en dua kaj iom malplia pozicio,nur onidire,pretende,kaj evitante plie senvirtecajn inklinojn,mi ĉiame devus edziĝi kun seksamikino de religia sinjorido kaj tiriĝi por servadi al ĉi tiuj perfortantoj,alikaze mi persekutiĝus kun la nomo de la virto el la flanko de iliaj oponantoj,jen situacio en nia religiereĝa kaj reĝereligia socio kies sociologo de la sociologoj estas nia mema freneza majstro de Esperanto,mi devis memori ankaŭ,…jes,antaŭ sesdekok jaroj iu virino metis sian manon al mia femuro,mi ne sciis la kaŭzon tiam,bedaŭrinde,stulte mi forigis ŝian manon,kvankam kun prokrasto,nun komprenante la kaŭzon,kaj supoze distingante ŝian inklinon mi devis parte atribui mian senpiediĝon al la volo de

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(39)

kun la mano montris min kaj kriis:Tiru laboron el ĉi tiu! Ĉu ĉiam mi devas esti kaj mi devas ordoni? La kolego kun tono kiu donis la rajton al lia flanko kaj ankaŭ min riproĉis,diris:Je la dio mi hieraŭ diris al li,mi diris dufoje…,li poste aliĝis al mia flanko,ke nu,ni ne havas serviston,ni mem devas...Mi staris fronte al li kaj diris:Vi ekscelenco kiam memorigis al mi? -Ĉu mi ne diris? -Ne! Al tiuulo mi diris:Demandu la jenan sinjorinon prie! La fraŭlineto por finigi la disputon diris:Nu,nun vi purigu! Mi ne scias kiel tiom arogo troviĝis en mi ke mi diris:Mi nur purigas mian meman tablon! tiuulo nervoziĝis ke ba!ĉu vi nune estiĝis  homo por ni?mi dum dekdu jaroj estas suferinta,mi estas tiaranga kaj mia digno kaj karaktero estas avantaĝa,kial vi ne komprenas?vi ne havas ĝentilecon,edukecon kaj regulecon,vi estas sengepatra kaj evidente vi estas eliĝinta el subarbedo aŭ vi estas estinta bastardo... Mia kolego ankaŭ estis perturbita kaj atendis ke sekvante la diraĵon de tiuulo riproĉu min,mi ke pro la juneco kaj ĝentileco,ne pro la adekvato de la deĵoro,ĝis tiam memvole entreprenis tiajn servojn,ĉu devis esti celita al ĉi tiom riproĉo?tiuulo havis alian vundon,el unu flanko tiel ke ŝajnis,la diareo estis lin ruiniginta,liaj postaj insultoj kaj duoninsultoj estis tiaj ke kvazaŭ lia mavhumora edzino estas dirinta al li...

bildo de davud shams hakimi

Sabla(38)

mia patrino defendis la virton,kaj defendante min argumentis ke ŝia filo estas virta,se ŝi havus similan karakteron de la papagnomita virino kiu en prohibita romano defendis sian amikon,permesus ke mi dormu en la ĉambro de tiu virino kiu antaŭ sesdeksep jaroj volis nutri min,kaj jes...kompreneble,tiun aferon mia patrino perceptis aŭ divenis tiam kaj ne akceptis,la nura vojo por mia necesa masturbo estas efektivigi supoze tiun percepton kaj utiligi por helpi al mia imago kaj realigi iluzieblecon kaj aktivigi mian bezonatan revemon kaj rezisti en fronto de kancero kaj diabeto kies kaŭzo estas manko de la seksebleco pro stulta rekomendo de la freneza Esperantisto,tiu frenezulo supozis ke post versigi per mi religiajn poemojn,akiros permeson kaj prezentos Esperanton al aliaj frenezuloj,sen lia permeso,sen permeso de la reĝo de la reĝoj kaj ties mastro-imperialistoj,mi multfoje pensis kvankam kaŝe kaj tute sekrete,ke se mia panjo permesus,mi tiama knabeto irus dormi en la ĉambro de tiu jam kompreneble amorema virino,post sufiĉe nutri min,ŝi parolus kun mi,eble ŝi rakontus al mi ion,ŝi aranĝus dormolokon por mi ĉe sia lito,ŝi iam mallaŭte parolus kun mi,por havi plian privatecon,kaj iom post iom plie proksimiĝus al mi,niaj korpoj kontaktus unu la alian,kaj ŝi unue esplorus kaj certiĝus ke jes,mi sentas plezuron,ŝi karesus min,bariĝus vojo al mia nuna kancero kaj diabeto,alikaze ne ekzistas alia espero por rezisti en fronto de miaj nunaj malsanoj,la psikologo de la psikologoj estas rekomendinta ke sen versadi religiajn poemojn kaj sen laŭdadi la reĝon de la reĝoj,la vireto ne havu ajnan seksvojon,edzigi ĉiame,kaj bari la vojon de la provizora edziĝo,devas plenumi kaj sukcesigi la saman rekomendon,kaj atingi al sama celita trudo kaj trudenda perforto,jen la flegistino iras raporti al la doktoro ke la vireto parolas kun si mem,jen tiu videbla amoremulino etendas siajn du brakojn al siaj du flankoj,kaj tiel montras sian bruston al la doktoro kiu volas amori kun ŝ

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(38)

kaj atribuis pigrecon kaj langvoron al mi riproĉante min,kaj diris ke vi estas aginta malfrue,ankoraŭ la leteroj ne estas konfirmitaj kaj ne atingitaj al la favorĉeesto de la altranguloj,el la flanko de la altranguloj rekomendojn kaj cirkulerojn emanigis kaj por kelkaj leteroj atribuis urĝecon,mia diskuto ne havis utilon,neniun prokraston li akceptis permesiĝi pri iuj aferoj,kaj devigis tiuulon forlasi la aferon de la fraŭlineto kaj okupiĝi al la leteroj kaj dosieroj,kiam la ekscelenco estro alvokis tiuulon,unue ĉi tiu restigis min tie por plenumi funkcion kies fariĝo estis necesa kaj frue plenumenda,li ne iris ĝis ne plantis min tie,mi vidis ke la kolego estas malkonsenta kaj kolera pro tio,kaj kun diversaj pretekstoj min mavhumore forigas,kelkfoje ke mi estis forigita,senprokraste mi iris trovi tiuulon kaj tiun el la proksimeco de la estropordo ,eĉ alude el la interno de la ĉambro tiris eksteren kaj kiel akcidenta morto sendis al ilia flanko kaj afero,nur unuafoje mi diris al li ke la kolego estas sendinta min por fari alian aferon,post tio li vidinte ke mi estas forigita,komprenis,iom post iom mi rimarkis ke la bela fraŭlino distingas jam ke mi estas ĝenanto,kaj ŝi rigardas al mi humilige kaj abomene,mi volis trovi oportunon kaj ŝanĝi la planon de la batalo kaj prepari alian programon por enigi min al ŝia inklinebleco,poste eligi ŝin el la ungegoj de la rivaloj,atingis tago en kiu tiuulo ne estis,li estis mesaĝinta ke estas malsana kaj ne venos,certe li baraktis kontraŭ la mortiganta anĝelo,la bela fraŭlino kaj la kolego,aŭdinte ĉi tiun mesaĝon ridetis unu al la alia,kaj la kolego donis leteron al mia mano ke tion mi en diversaj oficejoj konfirmigu per la dependantaj respondeculoj kaj registru kaj arkivu,fari tiun aferon daŭrus dum horo,mi sentis ke la koloro de mia vizaĝo forflugis kaj mia gorĝo sekiĝis,poste mi varmegiĝis kaj mia vizaĝkoloro aliĝis al rozeco,kun helpo de ĉi tiu stato mi ŝajnigis ke mi ne estas kompreninta,mi restis mirkonsternita e

bildo de davud shams hakimi

Sabla(37)

kiel mi povas rekompenci tiujn per kies malkovroj mia vivo povus estiĝi plifacila se la freneza majstro de Esperanto ne interferus al mia vivo kaj ne trudus perfortojn de la persekutataj religiuloj?laŭ la kamarilo,mizeruloj ne rajtas okupiĝi al la sciencaj aferoj,la profeto-dio en sia tielnomata religia libro estas ordoninta ke forlasu la sciencon ĉar tio devojigas vin el la afero de la  evidenta  reĝo,tiu alia aserto ke la religio devas konformi al la scienco havas aliajn uzeblecojn,inkluzive malrekte dementas teorion de Darvino,akceptante lian trudatan religinoman politikan partion,oni devas fronti kontraŭe al tiu  teorio,la psikologo de la psikologoj estante ĉefkolego de tiuj perfortantoj rekomendis pri mi ke la vireto ne havu seksrajton antaŭ versadi specialajn poemojn kaj laŭdadi la reĝon de la reĝoj kaj la religion,reakciuloj kaj kamariloj negis ankaŭ rajton de mia lingvoscio por versigi poemojn laŭdigante siajn trudojn kaj oponante al Esperanto…,mi kaŝe paroladis kun mi mem Esperante kaj kaŝe masturbis por bari la vojon de kancero kaj diabeto kies kaŭzo estis manko de la seksebleco,sed pro la manko de ajna rilato kun ajna virino,kaj pro prohibicio de eĉ ajna rigardo al ajna virino,en fronto de intensa kontrolo mi rare kapablis masturbi,la freneza majstro de Esperanto eĉ per komputero kontrolis mian menson kaj minacis,ordonis,trudis aferojn kun pretekstoj,kaj la principa kaj precipa intenco de tiu frenezulo estis devigi min ke mi ne defendu min en fronto de la persekutataj religiuloj,kaj la jenan perforton trudis uzante ordonojn de iliaj oponantoj,rezulte la historio de mia Esperanto miksiĝis al la historio de miaj masturboj kiuj pliofte eblis esti en mia sonĝo,kvankam la AnglaRusa armeo fiaskis batalante kontraŭ mia seksrajto,tamen la ĉefkolego de la sama fiaskita armeo,la Esperantisto de niaj Esperantistoj ankoraŭ volas versigi religiajn poemojn per mia uzdifektita menso,per neebleco,per malkapablo,per neplenumebla afero,ki

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(37)

La servisto kondukis min al tiu oficejo kaj prezentis al mia kolego,dume suborele atingigis al mi ĉi tiun punkton ke li estas familiano de la ekscelenco vicestro,la stato de respekto kaj diskreto kaj timo en mi aliĝis al ekzisto,sen ajna diskuto li estiĝis en tiu laboro estro kaj mi jam estis vicestro.En la jena oficejo escepte de mi kaj mia kolego estis viro magra kaj nigrmiena kun dikaj lipoj kaj longa nazo,malbonaspekta  kaj mavkaraktera,kaj fraŭlino bela kaj grasa,afabla kun ridema vizaĝo,ŝi estis tajpisto de nia oficejo,la vireto pro sia friponeco kaj fraŭdemo ŝin estis sidiginta ĉe sia apudeco,mia kolego se frazon diris al mi pri la statistikaj funkcioj,du frazojn diris atribuante al tiu viro malbonon,li rekomendis al mi obei nur lin mem,kaj kiam la vireto sendu min por fari ion,mi revenu malfrue aŭ ne iru,li diris mallaŭte,se detalojn de diraĵoj,kaj interparolojn de mia kolego kun mi,kaj parolojn de aliaj al aliaj,mi citu,skribe bezonos ducentdek-kilogrampezajn  paperojn,la rezulto de la ekspliko estas jene,ke mi centfojoj salutojn sendis al la redaktoro kaj la maljunulo kaj la majstro de la parolversantoj kaj la poeteto kaj aliaj diversaj poetetoj al ĉiuj tiuj mi image sendis salutojn,ĉi tiu instruis al mi esti opono al tiuulo ĝis ke mi disputis kontraŭ tiuulo,ĉi tiu eĉ kunportis min al la ĉeesto de la estro ke mi plendu kontraŭ tiu vireto,ab la alia flanko mi vidis,la saman aferon ke tiu volis,ĉi tiu estas plenuminta kaj kvazaŭ preninta lian koron per sia mano amikeme,li okulumis al mi,kaj diraĵe donis la rajton al la flanko de tiu,en la jena oficejo kaj la aliaj oficejoj ĉarlatanismojn,dugrupecojn,friponecojn,koluziojn,koaliciojn,ŝajnigojn mi vidis,mi volas ekskuzon por ne aserti ion pri tiaj aferoj,mi nur aludas al partoj de miaj memoroj kaj aventuroj kaj pasas,Zulfeli bone scias ke estas por li kaj pro li,la knabeto ĉiam prenas mian manon kaj min kondukas al ekskurso,kion ajn ke li vidas,desegnas en mian menson per plumo de la ling

bildo de davud shams hakimi

Sabla(36)

mia panjo estis simpla kredanto de la oficiala religio en nia lando,ŝi protektis sian filon en fronto de ajna malvirto,ŝi ne akceptis ke ŝia knabo dormu en la ĉambro de tiu virino kies intenco estis dubenda,doni manĝon al iu knabo ne eblis esti nur por forigi solecon...kial oni klinis la kapon de mia patrino?por venĝi tiun romanon en kiu iu protektis sian karulon en konflikto,eblis ke mi iam legu tiun romanon,kaj ŝatu tion senscio de oponantoj al tiu romano,do mi devis puniĝi antaŭe,klini la kapon de mia patrino devis humiligi min,estante verkisto mi devis skribi romanojn laŭdante superstiĉojn kaj virtonomitan programon kiun trudas al nia socio la mastro-imperialisto de la profeto-dio,la decido de la persekutataj religiuloj serĉis kaj volis trovi pretekstojn por kripligi min korpe kaj spirite,ilia kolego la freneza majstro de Esperanto ne povis trovi pretekstojn, kaj atribuante kaj grandigante bagatelajn aferojn ne kapablis argumenti kaj akiri ordonon de la persekutantaj religiuloj por klini mian meman kapon,la  psikologo kaptiĝis en la retoj de la Turkaj komunistoj kiuj volis per klini la kapon de mia patrino instigi min al reago kaj tiri min al la patrina lingvo kiu devis esti la Turka lingvo,trompi la frenezan psikologon estas facila ol devigi min alimaniere,tiri min al la Turka lingvo estis volo de la persekutataj religiuloj kiuj intencis apartigi kaj forigi min el mia mema Esperanto,ĉar Esperanto laŭ ili devis esti en servado al la superstiĉoj de la profeto-dio,kaj la kripligota devis esti adepto de la sama sklavo de imperialisto havante poezian talenton,la freneza majstro argumentis  por kripligi min,intermetis la aferon de tiu romano kaj instigis venĝemon de ties oponantoj direktante tion kontraŭ mi, pro mia zorgado,li nur sukcesis klini ĉiame la kapon de mia patrino,tamen volis  utiligi la saman kliniĝon kaj versigi per mi poemojn Esperante,emociplenajn kaj pruvi ke la lingvo Esperanto havas tian eblecon,restunte en la Esperanta a

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(36)

kaj kun dolĉaĵlingveco laŭdis la estron,kaj atribuis al li sciencon kaj komprenon kaj erudicion kaj lin gajigis kaj ĝojigis,mi diris:Ekscelenco estro!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(35)

la panjo fieris kaj orgojle diris ke ni ne bezonis helpon de aliaj,ab la infaneco nia fileto kreskis kun manko…,sed aŭdinte ŝian diraĵon post kvardek jaroj, mi sentis bezonon de helpo el la flanko de tiu virino kies vizaĝon mi jam ne povis klare imagi,tamen ŝia staturo kaj pozicio de mamoj havis similajn ekzemplerojn kaj imageblajn specimenojn kvankam ŝablonajn,en la efektiva vivo ekzistis prohibicioj,leĝaj kaj perfortaj,moralaj kaj devigaj,mi jam informiĝis ke tiu virino havis specialan intencon kaj bezonis min kaj volis tiri al sia flanko kun preteksto kaj titolo de reciproka helpo,la panjo estis distinginta kaj ne permesinta,ĉar el sia juneco havis mankon kaj devis havigi mankon al aliaj por konsoli sin,kaj en la batalado de ĉiuj kontraŭ ĉiuj ne perdi ion plue,ĉiuj devis perdi tion, kiun oni perdigis al ŝi,ĉi tiel eblis ke ŝi konsoliĝu kiel ĉiuj aliaj,mi inerta,mi stulta,mi idioto,tiama idioto,tiama stulta,tiama inerta ne sciis ke tiu virino eblas bezoni min,kaj volas doni al mi manĝaĵon por helpi al ŝi,kaj kompense lerni kiel mi eblas utiligi ŝin kaj antaŭ multaj dekjaroj  nature laborigi miajn seksajn organojn kaj prepari reziston en fronto de la AnglaRusa armeo ke ties kolego la freneza majstro ne povu uzi mian multtempan mankon kaj obsedon volante versigi per mi religiajn poemojn kaj laŭdigi la reĝon de la reĝoj,se mi havus mian nunan saĝon,mi unue distingus ŝian inklinon kaj preparus rilaton kun ŝi senscio de la panjo,tiam estus facila,ne necesus ke mi intermetu aliajn kondiĉojn,sufiĉus ke la panjo ne sciu,se iam solviĝu la problemo de nia petrolo,kaj la Anglaj ekspluatantoj komprenu ke nia petrolo ne eblas esti ilia posedaĵo,la aferoj de multegaj prohibicioj kiuj trudiĝas kun la nomo de la virto,nature solviĝos,lastnokte,ne,…estis,kiel jena tempo,ne estis ankoraŭ pruvita,ke nia petrolo apartenas al ni,do ne nur mi povas havi seksrajton kun provizora edziĝo,sen,sen,sen,nepre sen laŭdi la reĝon de la reĝoj kaj superstiĉojn,ne n

bildo de davud shams hakimi
Abonrilata enhavo


povigita de