Ensaluto

Blogo de davud shams hakimi

Sabla(16)

ne nur multegaj komencantoj,sed Esperantistoj ankaŭ damnante siajn antaŭajn decidojn kaj entuziasmojn forlasis Esperanton,Araboj samtempe kaj antaŭe estis agresintaj al nia socio fizike kaj kulturnome kaj antikulture,imperialistoj por ekspluati ilin,trudis siajn lingvojn al ili,kaj interferis al la Araba lingvo por tion ŝanĝi,sed prefere iomete,volante trudi duecojn kaj  diversecojn per siaj ekspluataj programoj,iam oni trudis la Araban lingvon,aliam onidire iuj venĝante Arabajn perfortojn preferis lerni fremdajn lingvojn kaj instrui eĉ trudi al Araboj kaj interferi al la unuspec-estebla Araba lingvo,iam ĉi tia,onia,necesa venĝebleco kongruis al ekspluataj programoj de imperialistoj,enigi la Araban alfabeton al mia Esperanto,eblus,eĉ neprus havi samajn aŭ similajn motivjon,ĉiukaze tia propono el la flanko de la AnglaRusaj soldatoj,nome adeptoj de la profeto-dio ne povis nek rajtis havi avantaĝon por mi,feliĉe mia lingvo Esperanto restis mia,mi ne forlasis mian lingvon,sed kritikis pri tiuj proponantoj,do iliaj oponantoj kun iliaj decidoj ,ordonis ke oni persekutu min kun la nomo de la virto,laŭ la decido de tiuj perfidantoj,en persekuto kun la nomo de virto la loĝantoj de nia freneza socio tute partoprenas,ĉar ili trovas plian pretekston batalante kontraŭ ĉiuj en tereno de la seksaj aferoj,persekuti mizerulon kun tiu preteksto rajtigas ilin leĝe,ne nur freneze,ne nur antikulture,ne nur Arabeske  kiu  samtempe ankaŭ estis en agresa pozicio al nia lando,…en la aerfumiga parko de nia freneza socio ankaŭ,fumigi foliojn havas neatenditajn,kaj abomenigajn rezultojn,gejunuloj kiuj sidas distance kaj nur parolas,aŭ eĉ ne parolas timante prohibiciojn,tamen eblas poste paroli,pro la fumo,ekstarante eblas preni manon unu de la alia,fraŭlino kun preteksto de ekstaremo,cedas al helpemo de fraŭlo,ĉar klarpura seksemo kaj proksimiĝo pro tio,estas prohibita leĝe eĉ senleĝe laŭ kontrolo kaj trudo de aliaj,sed forkuri ab la fumo,eblas bezoni

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(17)

ŝiaj belaj lipoj iam burĝoniĝis kaj aliam estis kiel floro,kun ajna frazo ŝi suspiris kaj dolora rideto desegniĝis sur ŝian vizaĝon,kiom multe mi deziris ekstari kaj tiujn enuigajn ridetojn pluki el ŝia vizaĝo kaj meti miajn lipojn al ŝiaj lipoj kaj eltiri ajnan suspiron kaj doloron kaj enuon el ŝia sino kaj alpreni al mia koro,kiam ŝia deklamo finiĝis,rideto sidiĝis sur ŝiajn lipojn kiuj havis kaj enuon kaj gajon,la miksaĵon de la enuo kaj gajo mi vidis en tiu burĝonfloro,ĉiuj aplaŭdis por ŝi,mi ankaŭ aplaŭdis,plifirme ol la aliaj,ĉar mi admiris ŝian belecon,inter la ĝojoj kaj aklamoj mi vidis aludon de la maljunulo ke diris al unu el la anĝeloj,ke ŝi restu! mi vidis ke la anĝelo estas jam rozita pro la ĵaluzo kaj ne komprenas sian staton,ŝi restis,…ah! se ŝi ne estus restinta aŭ mi estus elirinta ab tie frue!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(15)

apud la statuo de la ĉevalo,laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,familianoj sidas kun siaj infanoj,kaj manĝas kuiritajn manĝaĵojn,tia sceno devas sugesti al mi,ke vi anstataŭ edziĝi ĉiame kaj havi infanojn kaj manĝaĵojn kaj familianojn,versadis poemojn pri artefarita lingvo kaj restis solevaganta,ni fieras,ni alpaŝas antaŭen,sed via piedo estas difektita kaj la kapo de via patrino estas klinita...

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(16)

kiam ili atingis al la pordo de la ĉambro,droniĝis en komplimentoj, unu el ili diris:Ĝis la patro de la poemo ne enigu sian piedon al la ĉambro,ĉi tiu senvalora lernanto ne arogantos kaj ne eniros al la ĉambro,la patro de la poemo opiniis ke anĝelo de inspiro devas inspiri al ili pri eniĝo al la ĉambro,la anĝeloj de la inspiroj ankaŭ pro multaj motivoj abstinis kaj pri eniĝo al la ĉambro okupiĝis al diskuto,neniu el ili konsentis al opinioj de aliaj,en la postaj tempoj mi komprenis ke pri la poemo kaj poezio ankaŭ neniu el ili akceptas opinion de la aliaj,post abundaj komplimentoj kiuj daŭris dum tempo,ili akceptis ke iu el la anĝeloj de la inspiro havante sian fronton al ilia flanko,kaj sian postaĵon al la ĉambro eniĝu tien kaj rompu ĉi tiun talismanon.En tiu tago ankaŭ mi ne povis kompreni,kio estas la novstila poemo,mi bezonis iun kiu simple kaj senorname  komencu el la principo de la afero kaj komprenigu al mi la aksiomon,iu diris:La limo de la poemo estas en ties senlimeco,alia diris:Senlimeco se estas substanco,signife se tio efktive ekzistas,mi bezonas rifuĝi al vi,tion vi ne gluu al la poemo,ĉar tio ankaŭ devas esti posedanto de la limo... Ho ve!

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(15)

ne povis malkovri la opinion de la maljunulo,kiam oni diris:Novstila poemo,li ne protestis,sed pri blanka kaj nigra kaj roza kaj viola kiuj kalkuliĝis kiel specoj de novstilaj poemoj,li ne havis koran kontentiĝon,poemoj kiuj legiĝis en tiu kunveno,ne havis ioman valoron,estis mirinde,oni legis prozojn,sengustajn kaj neentuziasmigajn,kaj la aŭdantoj konfirmadis multe,pravadirante,kaj estis plimirinde ke oni kalkulis tiujn prozojn kiel poemojn,tiu belulino ankaŭ,kvankam estis preferanto de la viola poemo,kun sia delikata kaj korkaresa voĉo legis ordinaran kaj beletan lirikumon,mi ne vidis en tiu liriko impreson el viola koloro.post la finiĝo de la kunveno,la gastoj iris,unu el ili restis kun preteksto,ni venis kaj sidiĝis denove,la maljunulo riproĉis lin ke kial li ne estas konsiderinta ĉi tiun,iliaj diraĵoj estis pri pruntedoni la panon kaj fortebati la rivalojn,tiom ke mi komprenis,ili havis komunajn rivalojn ke por kontraŭi al tiuj,alianco de ĉi tiuj estis necesa kaj bezonata,la maljunulo emfazis sian unuecon al li kaj promesadis,kaj kondukis lin al la elirvojo,tiu trompiĝis kaj iris,sed mi kiu konis la humoron de la maljunulo,sciis ke liaj promesoj estas malplenaj kaj senprincipaj,kun la maljunulo mi venis kaj eniris la ĉambron,ni denove sidiĝis,mian konsterniĝon ankaŭ mi englutis kiel la manĝaĵojn kiuj restis sur la tablo,la maljunulo estis surmetinta siajn okulvitrojn kaj okupiĝis al legi kajeron,ŝtelinte lian atenteblon mi plenigis glason el pura vino kaj aligis al mia buŝo por drinki,kiom estis amara kaj bruliga! mi ne drinkis el ĝi escepte,unufoje-gluteblan,ĉar amareco kaj bruligo de la vino kaj timo ke eble la maljunulo vidos,fermis mian buŝon,mi malrapide metis la glason sur la tablon,estus bone se mi dirus:Ho maljunuleto! vi kiu drinkis ĉi tiun koloran akvon kaj drinkigis tion al la aliaj,ĉu efektive plezuriĝis? ba! ĉi tio ne estas drinkebla!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(14)

pasis multaj jaroj,en kiuj mi maljuniĝis kaj senvalidiĝis pro la paso de la tempo kaj manko de la seksebleco,tamen mi toleris trudatajn prohibiciojn kaj ne kulpis nek donis pretekstojn,ke la perfortantoj plie ne kripligu min,la nevidebla rajdanto de la sama statuo,la Esperantisto de niaj Esperantistoj,nia freneza majstro ne kapablis versigi per mi postulatajn poemojn en laŭdo de superstiĉoj kaj ties protektanto la reĝo de la reĝoj kiun admiris la freneza majstro mem,tiu nevidebla rajdanto nek hontis,nek pentis,sed daŭrigis sian trudon alimaniere por ŝatigi sin en opinioj de perfortantoj,oni establis la saman statuon en publika parko,ke akirinte impreson kaj sugeston de la sama statuo,mi versu poemojn laŭdante pejzaĝojn,arbojn,florojn,kiujn en miaj versendaj poemoj,la dio estis kreinta,ĉar la persekutataj religiuloj volis akceptigi la ekziston de la dio per ordono de siaj oponantoj,rezulte akceptigi sian meman profeto-dion,…en manko de ajna dio,ilia dio ankaŭ mankis,de la alia flanko oni volis devojigi miajn poemojn el laŭdado de mia mema lingvo,mia laŭdenda Esperanto,kaj pro tio oni volis tiri miajn poemojn al laŭdo de naturo,mi devis forlasi mian Esperanton,ĉar mia lingvo ne servadis al la reĝo de la reĝoj kaj superstiĉoj,oni fiaskis kaj ne povis laŭdigi tiun preĝejon de la persekutantaj religiuloj,en kiu la persekutataj religiuloj bezonis spionon por servadi al la AnglaRusa organizo,tamen la freneza majstro rajdis la ĉevalon kaj bataladis kontraŭ mizerulo,en la sama parko,komunistoj de nia religia socio laboris,tiuj oponantoj kaj kunlaborantoj de la persekutataj religiuloj funkciis kiel gardistoj,ĝardenistoj,produktantoj de arboj kaj floroj,ili kolektis kaj bruligis sekitajn kaj velkitajn foliojn,por forigi kaj eligi homojn,kiuj eblis sidi kaj paroli kune,eĉ pri seksaj aferoj,iu eblis rendevui por posta renkonto,la ĵaluzantoj povus alporti tiujn foliojn al la apuda rivero kaj donaci ab tie al la dezerto kaj naturo,sed ne,la ĵaluzantoj mem bruli

bildo de davud shams hakimi

Sabla(13)

miaj lipoj movetiĝadis por diri ke mi ne interferas al la kuniĝo de tiuj malsanigantoj kies nomoj estas sanigantoj,mi nur volas ne edziĝi ĉiame,povunte paroli mi dirus:Mi sterilita per decido de persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,ne volas havi infanojn kies edukendecon bezonas tiuj duspecaj perfortantoj,tamen mi rajtas ejakuli por bari la vojon de la kancero kaj diabeto,mi volas reve iri al la Londona dancejo,la Angla inteligenta fraŭlino apogas al sia seksa revolucio kaj forigos la religian interferanton,en nia mema socio la Anglaj frenezuloj kiuj nomiĝas inteligentaj,ne eblas akcepti mian provizoran edziĝon,tian proponon mi volas humile prezenti al la Angla saĝa fraŭlino,mia provizora edziĝo eblas okazi dum la sama danco kiun ŝi akceptas supozeble,kaj ne eblas esti peko,en tia duflanka konsento...

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(14)

pasis la nokto,kaj en la morgaŭo de ties tago,la intencita poemo versiĝis,de la alia flanko nia mono estis finita kaj preĝo kaj sorĉo de la panjo ne efikis,do kun konsento de ĉiuj mi iris al la domo de la maljunulo,vidinte tiun belan domon venis al mia memoro aŭdita paradizo,pri tiom beleco kaj abundeco kaj trankviliga facileco kiuj estis en regadoj al tiu domo,kion ajn mi diru,estos malpli ol ties taŭgeco,la maljunulo informiĝinte pri mia alveno,konfuzite elvenis ab la interno,mi pensis ke li venas por bonvendiri,sed nedireble li venis por turni min ĝuste ab tie,mi salutis lin,kaj la poemon kiu estis pri ĉirkaŭpreni,humile donis al li,li okupiĝis al legi tion,iom post iom mi image esperis havi kompletan novan veston kiel premion,sed jam videblis ke kun subflanken aliĝita lipo li skuas la kapon. -Kio estas okazita sinjoro?mi diris. Lia voĉo laŭte protestis ke vi ab kie kaj ab kie estas komencinta poste atinginta al suĉi la lipojn,unue vi komencu ab la lipo! denove li legis kaj skuis sian kapon kaj je la fino diris:Nu,ne estas malbona,iru! -Sinjoro! mi diris,mi estas tre peninta,ties eventualan malĝustecon bonvole diru! -Iru eksteren li diris,promenu ien reen,post unu horo venu! nun mi havas gaston. Mi sentis frustriĝon kaj diris:Mi neniam venos ĉi tien,ne estu tiel ke mi eble manĝu vian domon.Frue li pentis pro sia diraĵo kaj hontante ridis kaj diris:Venu! kial vi ofendiĝis?  Mi preferis resti malpacetema kaj eliri,li prenis mian manon kaj tiris min post si al la interno de la domo,en la vojo li diris ke miaj gastoj okupiĝas al drinkado,la kunveno ne konvenas al vi,tamen por ne ofendiĝi kaj ne havi alian imagon,nu,venu!...

bildo de davud shams hakimi

Sabla(12)

Ne ekzistas dio. Kiu kuraĝas diri ke en nia socio,por akceptigi diecon de la profeto-dio,oni trudas tian konduton kaj dolorigas muskolojn kaj animojn de komunistoj kaj nekomunistoj?la reĝo de la reĝoj kontrolas tiajn trudojn por akceptigi ankaŭ sian meman diecon kiun li volas akiri perforte kaj trudi perforte al la aliaj,je la kontrolo de tia dio,jes,kvindek kvindek...procente...mi versu poemojn laŭdante pretendojn de la persekutataj religiuloj kaj humile donu al ili,por ke publikiĝu kun la nomo de iu nepoeto,kiun ili prezentos kiel poeton,tiom multajn poemojn mi versu laŭdante pretendojn de la persekutantaj religiuloj,kiujn ili publikigu kun la nomo de sia mema nepoeto nomante lin poeto,kompense kaj rekompence oni donu al mi monon kiun mi nepre bezonas post kripliĝo,destinita kripliĝo ŝajne pro preteksto,difinita kripliĝo,ŝajne pro preteksto,tamen efektive pro decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj kaj aprobo de ekspertizo,sperto,niasociaj,sperta,psikologo,sociologo,profesoro,…la frenezulo,la Esperantisto de niaj Esperantistoj,nia mema freneza majstro,…dum multaj dekjaroj mi baraktas pruvi ke post kripliĝi plie kaj bezoni pecon da pano,mi ankoraŭ ne povas versi ajnan religinoman poemon,ĉu la nescia,malscia,freneza,tute freneza majstro eblas kompreni?en nia socio ĉiuj bataladas kontraŭ ĉiuj precipe kaj principe en la tereno de la seksaj aferoj,la duspecaj organizitaj batalantoj sub kontrolo de la reĝo havas pacemon inter si pri mia afero,por humiligi kaj devigi min,la freneza majstro memvole prezentas sian helpemon al ili,por akiri estrecon al niaj Esperantistoj,kaj permeson por indiki ekziston de Esperanto,kiu estas li mem liasupoze,kaj pretecon de Esperanto en servado al superstiĉoj kiuj necesigas mankon de la seksrajto al mizeruloj kun la nomo de la virto,tamen aprobas ĉiaman edziĝon de mizerulo kun seksamikino de religia sinjorido,kio eblas esti amorvojo kun tia ĉiama edzino?Sveda sinjorino!

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(13)

ĉi tiajn diraĵojn ne instruu al nia filo,li devojiĝas,ankoraŭ el lia buŝo venas odoro de la  lakto,instruu al li ke pri konsideri sian fratinon kaj patrinon kaj pri digno de la sanktuloj li versu poemon.Iun tagon,post tio ke mi legis poemon,li okulumis al la patrino kaj diris:Li bone estas progresinta! certe... La panjo diris:Bonas,bonas!ke vi ankaŭ laŭdas lin,li estas forlasinta dekdu sanktajn religiestrojn kaj centdudekkvarmil profetojn kaj supozas ke la mondo estas ligita al unu haro de amatino,ba! ĉi tiu impertinenta megero kie estas?ke mi iru tirŝiri ŝiajn harojn kaj diru ho virinaĉo!la lakto odoras el la buŝo de mia filo,kiu estas vi ke jam verdekreskiĝis sur lian vojon kaj diris ke li ne pensu pri sia patrino kaj fratino? Zulfeli aŭdis ke kvazaŭ iu malamiko estas trovita por grabi min el iliaj manoj,la knabeto estis angora kaj ne havis trankvilon,kiam la maljunulo venis,la knabeto forlasis sian amuziĝon kaj venis,sidiĝis ĉe min,kaj preninte havis mian brakon por si,kaj fikse rigardis al mia buŝo kaj al la buŝo de la maljunulo,kaj kvazaŭ volis ke el niaj paroloj trovi la nevideblan malamikon kaj oponi al tiu,iun tagon li demandis al la panjo:Panjo!kiu estas amato? La panjo jam batis al lia kapo kaj diris:Ho mizere mortenda!salte mortfluge fluginda,bonstaton nevideblonta! de kie vi lernis?se aliafoje tia vorto eliĝu ab via buŝo,mi brule ardigos vian langon kies posedanto mortumas jam!unue vi grandiĝu,donu panon al mi,kunportu min al la pilgrimo! poste mi mem diros al vi ke kio estas tiu veneno de la serpento. Zulfeli ne estis konvinkita,kaj iun tagon kiam la panjo ne estis en la domo,li demandis al la fratino pri tiu afero,tiam mi estis kuŝinta kaj ŝajnigis esti en la dormo,la fratino rigardis al mi,kaj mallaŭte diris:La amato...signifas la amato jam,la amato signife estas io...signife estas edzo! Zulfeli demandis:Kie estas la edzo? La fratino respondis:Ba! pro kio vi demandas?

bildo de davud shams hakimi
Abonrilata enhavo


povigita de