Ensaluto

Blogo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(25)

mi decidis aligi la manon al la basko de Zolejĥo,skribi leteron kaj sendi per ŝi,se mia anĝelo tiel ke en la imago ridetas al mi,estu havanta al mi amon,amikecon,bonfaremon,favoron,kun ajna preteksto malkonkordigos la scenon de la edziniĝfesto,eĉ per ŝajna sveno kaj perturbeco de sia stato,aŭ kaŭzos prokraston pri plenumiĝo de la festo,rapide mi preparis paperon kaj krajonon,kaj pro tio ke ŝi ne diru ke mia senso fontas el ĵaluzo,tiel ke kvazaŭ mi ne havas informon pri ŝia edziniĝo,skribis temojn kiujn neniam mi forgesos,ĉar estas parto de mia ekzisto,mia spirito estas miksita al tio,laŭ la peto de Zulfeli mi skribas ankaŭ ĉi tien ke ornamu memorkajeron de miaj pasitaj aferoj:Ĉi tiu brulanta fajro kiu flamas en mia koro kaj animo,ho,mi esperus ke falu al via animo,la plezuron de la vivo vi estas kompreninta,ĉar vi ne havas informon pri la tristo pro la amo,tiom sufero kaj ĝeniĝo kiujn mi toleras,neniam kuraciĝos,via amo en mia koro kaj animo estas kuriginta siajn radikojn,kaj imago pri vi,estas pleniginta mian ekziston,la polvero de imago pri vi estas kovrinta ĉion kun fajna kurteno,la sama imago kies burĝonon mi estas preninta el vi,tion produktinta en mi kaj dissendinta ĉien,vi kiel pura akvo estas kreskiginta la arbon de mia ekzisto kaj mem miksiĝinta al mi,kiel mi povas rezigni vin ke la kaŭzo de mia vivo,vi estas estinta,mia spirito kiel spegulo kiu havu okulon al la elmontro de la ekzisto kaj estu viva pro la videbla foto,animon estas preninta el ami vin kaj aliginta sin al la ekzisto,kaj vivas kun la animo de amo al vi,ne scieblas ke tiu iluzio kiun mi estas preninta el vi kun ŝtelaj rigardoj,nun en la radio de korokulo estas jam luma kaj la anĝelon de la amo jam montras al mi,aŭ foto de via vizaĝo kiu vidiĝas en mia cerbo,kun paso de la tempo estas miksita al ĉiuj belecoj,kaj miajn dezirojn kiuj postulas belojn,estas preninta al si kaj jam elmontriĝas,jen novnove via zefiro estas blovita al mi kaj floriginta la burĝonon de mia koro,mia koro esta

bildo de davud shams hakimi

Sabla(24)

la freneza majstro argumente emfazas ke la seksa inklino ne dependas al la pligrava instinkto,ĉar pligrava instinkto estas protekti la vivon,tiu pretendo kiom multe estu ĝusta aŭ malĝusta,estas alia afero,mi ne diskutas prie,sed emfazadi tiun pretendon,kongruas al la ekspluataj programoj de imperialistoj,laŭ kiuj,mizeruloj por protekti siajn vivojn,devas rezigni,kaj almenaŭ plie kontroli siajn seksemojn kaj bataladi kontraŭ siaj seksaj rajtoj rompante siajn defendajn karakterojn,ke rezulte imperialistoj sukcese kaj plifacile trudu koncesion pri nia petrolo,laŭ mia opinio,la instinkto por protekti la vivon,kaj seksemo dependas al unu punkto,kaj estas du partoj de unu afero,por daŭrigi la vivon la homo nehavante plinecesan rimedon instinkte volas daŭrigi sian vivon tra naskotaj idoj,en nia religiereĝa kaj reĝereligia socio,la adeptoj de la profeto-dio kaj aliaj soldatoj de imperialistoj kaŭzas multegajn malfacilegojn al mizeruloj,rezulte ili devas rezigni multtempe siajn seksajn rajtojn kaj tiel ankaŭ rompi siajn defendajn karakterojn,la argumentoj de la freneza majstro estas en servado al tia programo de imperialistoj,la frenezulo tiel volas ŝatigi sin al reakciuloj kiuj servadas al la sama programo,por bari la vojon de alispeca kunsekso,por malpermesi gustumon de diferenca seksafero,la divorco estas malbona kun ĉi tiu preteksto,ke post divorci la infanoj eblas ne havi taŭgajn edukantojn,sed rimarkendas kaj sapieblas ke kio estas la kaŭzo de divorco,kial oni post toleradi seksan mankon kaj ties obsedon,post multaj jaroj devigite,edziĝas ĉiame kaj malkonvene,ke rezulte devas divorci aŭ toleri alian nekonvenan staton,en kiu la infanoj eblas ne edukiĝi konvene?ĉu trudi kaj tolerigi iaman seksan mankon,ne estas kulpa?laŭ la pretendoj de reakciuloj kaj la freneza majstro,la kulpa estas mi mizerulo,kiu ne versas poemojn por kondamni la divorcon, per la sama preteksto ke post divorco la infanoj eblas ne havi taŭgajn edukantojn,pro motivoj mi ne partoprenas en b

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(24)

li memorigis ankaŭ ke tiu iam estas estinta insultanto al mia patro,mi vidis ke instigas min por bati kaj mortigi aŭ timigi tiun,mi tranĉis lian parolon kaj diris:Mi ne havas ĝustan staton,kaj alifoje lamentadis pri mia amo kaj fiasko,pri ties fiaska rezulto riproĉadis kaj ĝemadis,mia tioma flamardo ne impresis al lia ŝtona koro,senpacience li diris ke la amo escepte de feblo de la instinkto ne estas alia afero,kaj ties solvovojo estas paso de la tempo,amuzu vin! -Mi ne havas tian volkapablon,mi respondis. Li gapis al mi kaj diris:Se ne estu rivalo en tiu afero,ĉu vi ankoraŭ estas amanto? Mi sinkis al la penso,ŝia vanteco kaj privateco kun la maljunulo venis al mia memoro,kaj mi diris:Ni ne havas konsenton pri komuna vivo,sed mi volas ke ŝi amu min kaj ŝiaj kondutoj kaj traktoj estu tiel ke mi ŝatu.

bildo de davud shams hakimi

Sabla(23)

post divorci oni plie eblas rilati al alispeca seksemulo kaj varieco de seksaj aferoj,kaj aliĝi al plia libereco,sed la libereco devas havi kondiĉojn kaj aparteni nur al iuj fortuloj kaj kolegoj de imperialistoj,ne al ĉiuspeca persono kiu eĉ estante mizera kaj malforta povu havi tion,la Anglaj ekspluatantoj ne permesas tian liberecon al mizeruloj de nia socio,do la reĝo de la reĝoj devas bari tiun vojon kaj kontroli kun la nomo de la virto,kvankam li mem ne havas iun virton,jes,ĝuste,post divorci,infanoj ne eblas havi taŭgajn edukantojn,tamen ĉi tiu frazo estas nur preteksto,por bari la vojon de nepermesita libereco al mizeruloj,la freneza majstro argumentante pri la sociaj problemoj uzas tiun pretekston por akiri amikecon de reakciuloj,kaj respekti la destinitajn limojn kaj barojn de imperialistoj en nia socio kies petrolo mustas aparteni al la Anglaj perfortantoj kun kontrolo de la reĝo,mia kulpo estas nepartopreni en humiligi mizerulojn,ĉu la freneza majstro el mia juneco ĝis maljuneco komprenis la kaŭzojn de miaj suferoj?se iu junulo elspezu la monon de sia tagmanĝo kaj aĉetu libron de tiu frenezulo,eblas trovi atenditan aferon pri sia sufero kaj ties solvovojo?kial la titolo de tiu libro montras havi temojn pri atendita afero?suferplenaj pensoj de junuloj kaj maljunuloj suspektas pri utilo de Esperanto kies precipa propagandisto estas la sama frenezulo,la problemo estas malkongruo de tiu titolo kaj ties dependata temo,en la penso de tiu frenezulo kiu estas dancinta multtempe en la eksterlando elspezante buĝeton de nia lando,niaj junuloj ne havas gravan kaj plirimarkendan kaj priesplorindan mankon kaj obsedon de seksebleco,kiam mi mizerulo,tolerante mian suferon eksplikas mian bezonon kaj demonstras ties solvovojon kio estas provizora edziĝo kun aprobita leĝo de nia socio,la frenezulo laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj avertas ke jen,jen,jam,okazis pornografio,do necesas ke oni tranĉu la piedon aŭ manon de la

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(23)

sed la admonitoj ne donis korpon al paciĝo,kiam iu el ili febliĝis,mi helpis al tiu,aŭ disbatis la alian,mi ne volis ke mia amo estu tretata aŭ fiero vundita,konfuze,vagabondeske mi promenis en la kvartalo de la amatino kaj ĉiumomente estiĝis plie senrimeda kaj sendecida,subite Zolejĥo la servistino de tiu domo malfermis la pordon,kaj ŝia rigardo antaŭ ĉio trafis al mi,kaj ĉifoje mi salutis ŝin,kun koketo kaj allogeco ŝi resalutis,metis manon al la pordo kaj alian manon al sia talio,kaj delogante,ampostuleme staris en mia fronto,mi diris:Mi pasis ab ĉi tie. -Nu,envenu! -Ne,mi havas aferon ie. -Ba! envenu! en la nokto ke vi devas veni. -Pro kio en la nokto? -Ĉu vi ne venos al la edziniĝfesto? -Edziniĝfesto de kiu? -La edziniĝfesto de la sinjorino.

bildo de davud shams hakimi

Sabla(22)

...ĉi...ĉiukaze ŝi rajtis ne atendi mian proponon,tamen mi malpacetis al ŝi kelkhore kaj volis tute rezigni ŝian eventualan favoron,mi dormis kovrante mian kapon per dormokovrilo,kaj restigis spirvojon,la figuro de la bela verkistino venis ab tie,post forigi restaĵon de miaj larmoj sin montris al mi,mi kun kortremo malfermis la okulojn,la Angla saĝa fraŭlino staris ĉe la dancoloko kaj atendis min kun rideto,tiun rideton mi signifigis laŭ la inspiro de la bela verkistino,ke jes,antaŭe ŝi volis ĵaluzigi por aktivigi min,kaj pro tio ŝi unue dancis kun alia partnero,tamen mi ne iris antaŭen,anstataŭ iri antaŭen kaj proponi kundancon mi ploris,la figuro de la bela verkistino jam malaperis en tiu dancejo,kompreneble ŝi iris ien por ekspliki pri mia situacio,mi jam ne volis nek povis danci,mia rezigno povus esti evidenta pruvilo ke mia afero ne solviĝas sen plenumiĝo de miaj revoj,unue mi rajtas havi revrajton,prohibicio pri miaj revoj baras la vojon de mia saniĝo,kaj plie malsanigas min,la aliaj vojoj ankaŭ estas baritaj laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,antaŭ kvindek jaroj la freneza majstro ŝajnis esti en la sama Londona dancejo,li instigis la adepton de la profeto-dio,aludi al la Angla inteligenta fraŭlino ke ŝi ne dancu kun mi,kiam oni ne sukcesis trudi sian volon al tiu amoremanto,oni trompis ŝin kaj ŝajnigis ke per ĵaluzigi min ŝi povos min aktivigi,sed eĉ post kvindek jaroj jam pruviĝas ke tia afero ne havis sukceson,ĵaluzigi pliofte estas metodo de persekutataj religiuloj kiam ili volas trudi siajn perfortojn kaj devigojn,la Angla inteligenta fraŭlino post esplori la kialon de prohibicio pri danci kun mi,kiam aŭdis tian pretendon ke la jena vireto nur volas flirti kaj amori,plie preferis min kaj volis amorlude kaj karese min eksciti,kaj ne akceptis la trudatan prohibicion,do la religia interferanto uzis tiun metodon kiun uzadas adeptoj de la profeto-dio,antaŭ proponi mian Esperanton,ties lernon al tiu laŭdegend

bildo de davud shams hakimi

Sabla(21)

sed tia edziĝo estas prohibita pro la decido de la profeto-dio,do pro la ordono de liaj oponantoj oni ne permesas tion al mi,eĉ oni min kripligas ke neniu virino akceptu tian edziniĝon kun mi,en Arabujo mi eblus lerni la Araban lingvon,sed kio okazus se mi ties lernanto,mise,mise,mise,erare,erare,erare,nepre pro la miso,certe pro la eraro,prononcus iun vorton sen akceptenda regulo?ĉu oni ne tranĉus mian manon aŭ piedon kvankam kun preteksto?oni eble efektivigus decidon de la persekutataj kaj ordonon de la persekutantaj religiuloj punante min el la flanko de tiuj kiuj volas Arabigi ĉiujn mondanojn kaj ĉiujn lingvojn min kripligante,efektive ĉar mian kripliĝon bezonas adeptoj de la profeto-dio,ŝajne mian kripliĝon bezonas tiuj kiuj volas tute Arabigi min,la Anglaj frenezuloj kies nomoj estas inteligentaj,estante rivaloj de siaj Amerikaj onklidoj,volus ekspluati min,nesciante ke iliaj oponantoj,La Rusaj ekspluatantoj,estas preparintaj pretekstojn,por migrigi min al Arabujo,kaj laborigi aliel,baraktante en fronto de multegaj problemoj,ĉu mi memorus neceson de propagando pri mia Esperanto?ĉu mi kuraĝus pensi ke mia mema freneza majstro,atendas paradizan miraklon el mia flanko en la infero?tie estas batalkampo,antaŭ ĉio en tereno de la seksaj aferoj,la fortuloj kaj unuarangaj servantoj de imperialistoj povas forigi ĉiujn mankojn,kiel en nia mema reĝlando,sed mizeruloj devas bataladi kontraŭ ĉiuj,inkluzive kontraŭ siaj memaj instinktoj,do iliaj mensoj ab la matureco restas feblaj,se mi volus aŭ kuraĝus proponi aŭ nur prezenti mian lingvon,kiun respondon mi akirus?

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(22)

kiam li komprenis ke mi estas jam informiĝinta pri liaj kaŝaj ploroj,petis ke  mi ne parolu pri tiu afero al iu,mi akceptis kaj promesis kaj fidas ankaŭ al mia promeso,kvankam ke li ne fidis al sia promeso kaj ne pliigis mian honorarion malgraŭ plialtiĝo de prezoj kaj multkosteco de proviantoj,la panjo diris ke la dio estas asigninta al li nian nutraĵon,iutage ŝi demandis:Kion faras li la rakontojn? Mi diris:En la magazino publikigas kun sia nomo.Ni ĉiuj ridis.Mian tempon kaj entuziasmon nesciante mi perdis kaj laboris por li,kaj pri akiri la famon,restis sendestina,mi ne sciis ke la famo kiun kvaliton havas.La inspiran anĝelon mi tre frue perdis,kelkmonate pasis en kiuj mi ĝuis ŝin vidante,en la domo kie ŝi vivis,mi atendis ĝis ŝi venis el literaturaj kunvenoj aŭ el la domo de iu el siaj amikoj,atinginte ŝi donis sian manon ke mi aligu al miaj lipoj kaj kisu,al tie ke ŝi iris,mi ne havis vojon,ŝi diris ke vi estas min kondukinta kaj atingiginta al la famo,ĉie oni parolas pri mi,mi volas ĉiam esti kun vi.Ho ve!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(20)

se mi iru eksterdomen,la najbaro plie difektos mian loĝlokon,ŝajne por inspiri ke vendu ĉi tiun domon frue,malmultekoste,mi aĉetu tion donante promesumon de pago,efektive,la adeptoj de la profeto-dio volas migrigi min al Arabujo,ilia mastro-imperialisto bezonas iun tie,rezulte iliaj oponantoj kun multaj pretekstoj turmentas min kaj faligas kaj forpelas,supozante ke mi devas cedi al ĉi tiuj perfortantoj kulture,pense,supoze,fizike,opinie...,ordono,la vorto ordono,estas ekspluata per la persekutataj religiuloj,eĉ se tion uzu iliaj rivaloj kaj oponantoj,se iu demandu kial la religiaj libroj de la persekutataj religiuloj nomiĝas ordonaj libroj?

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(21)

 Li komencis al mensogadi,ke kie kaj kie li estis,kiojn li estas dirinta kaj aŭdinta,kritike malbonon atribuis al la poemo de tiuulo sed el la flanko de tiuuleto,kaj malbonon atribuis al la poemo de tiuulelo,efektive li instigis ke tiuulo kritiku la tiuulelon,tiuulo ke estis leginta la manon de la maljunulo,aŭskultis kaj ne diris ion,lante mi eliris ab la ĉambro kaj intencis foriri kaj ne vidi la maljunulon,se tiuulo dirus al li ke via servisto estis veninta,li ne kredus pro tiom dukoloreco ke estis inter ili,se ankaŭ iutage la maljunulo vidus min kaj demandus prie,mi dirus ke tiu estas mensoginta,post mia eliro ab la pordo tiuulo jam atentis,mi aŭdis ke tiu diris al la maljunulo:Via lernanto... Li respondis:Eh!

bildo de davud shams hakimi
Abonrilata enhavo


povigita de