Ensaluto

Blogo de davud shams hakimi

Sabla(11)

la admirinda karakterizo de la Angla amoremantino nature tiriĝus al mia lingvo kiam ŝi sentus ke mi amas ŝin kaj preferas ĉirkaŭpreni ŝiajn sentojn per mia pensmaniero kaj komprenebleco,karesunte kaj kisunte ŝiajn brakojn,mi ne angorus,ke reage,laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,oni rompos brakon de mia patrino proteste al mi ke kial sen edziĝi ĉiame kaj havi infanojn kies edukendecon bezonas servantoj de imperialisto,vi estas trovinta amoreblecon?rigardunte al ŝiaj okuloj kaj tiel prezentunte mian inklinon,mi ne timus ke oni sentigos al mia patrino ke eble sabloj plenigas kaj ĝenadas ŝiajn okulojn,mia seksrajto apogus al la kuraĝo de tiu Angla inteligenta,sekserevoluciinta fraŭlino,kaj aktivigus mian instinkton,mi povus havi kuraĝon,la Angla seksemulino volante eksciti min por nutri sian fieron kaj gajni plezuron,donus al mi kuraĝon kiam forigus la religian interferanton,mi ne timus ke oni reage laŭ decido kaj ordono,okupos uzurpe,uzurpe okupos bienojn kaj proprietojn de mia patro,ke sen edziĝi ĉiame mi ne havu amoremon kaj ne havu mian lingvon,pro tio ke mia lingvo ne servadas al superstiĉoj,mian malfortecon oni ne povus uzi,oni eĉ ne povus malfortigi min por uzi mian malfortecon trudante siajn ekspluatajn programojn kun la nomo de tiu aŭ alia religio,mia Esperanto miksiĝus al la kuraĝo de tiu saĝulino forigante la religian interferanton,tiun adepton de la profeto-dio,tiun AnglaRusan soldaton,…ŝi estas sekura,mia sekura partnero ne akceptas ajnan trudon,eĉ post kvindek jaraj klopodadoj de turmentantaj decidantoj kaj torturantaj ordonantoj kiuj volas laŭdigi per miaj poemoj siajn superstiĉojn,ŝia kuraĝo aktivigas mian defendemon kiel opinio de nia mema,bela aminda,adorinda verkistino,kiu favoras helpadi en miaj revoj al miaj imagoj...en la pozicio de iluzia sekureco,mi kun mia Esperanto en mia menso aliĝos ĉinokte al la Londona dancejo por trovi tiun seksemantan kuraĝulinon,aliaj malsanuloj nu,dormas post

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(12)

Kien ŝi iris?kio estis en la manĝaĵo?kiun malamikecon vi havis al la franjo de la sinjoro? Ŝi respondis:Kion mi scias?la franjo de la sinjoro...la nepino de la onklino,ba!kial vi demandas min? -Se estis veneno aŭ tielnomata medikamento en ĝi,frue vi alvoku Rubabesultanon ke ŝi preparu infuzaĵon. -Ne,ne tiom gravas,ne estis io tia,estis preĝvortoj miksitaj al tio,ties skribon ni prenis el Mirzahabibo,la sorĉisto. -Kien ŝi iris nun? -Kion mi scias?certe ŝi iris preni preĝvortojn kiu nuligu la sorĉon. Post kelkaj horoj ŝi venis,mi vidis ke ŝi havas ion en la mano kaj subterigas tion en la sojlon de la pordo de la korto,en la noktomezo kun helpo de mia poŝtranĉilo,sub la lumo de la mura lanterno tien mi fosis,kaj eligis skribitajn preĝvortojn,post interplektitaj Arabaj vortoj kaj senorditaj literoj en ĝia marĝeno estis persalingve skribita jene:Ho dio!konduku la sinjoron al la rekta vojo ke liaj okuloj ne estu malĉastaj,sed lian cerbon venigu al kompatemo por helpi al ni,ne kun malbonaj pensoj,sed nur el la vojo de la kompato kaj favoro,lia imago pri edziĝo kun mi restu en lia kapo kiel antaŭe,ĝis grandiĝo de mia filo,poste li memvole rezignu ĉi tiun imagon kaj forgesu nin. Prenis min la rido,ho mia mizera patrino!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(10)

kvankam postulis tiun oferon decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj, ba! k k ki kial?kial kial....?...? la profeto-dio en sia religia libro,rekte kaj klare kaj nerefuteble estas ordoninta:Forlasu la sciencojn,kiuj ignorigas vin ab la afero de la konata reĝo,la konata reĝo estas li mem liasupoze,en la alia parto de sia religia libro dementas la teorion de Darvino,liaj adeptoj kiuj baras la vojon de mia ejakulo,volas senpiedigi min,do iliaj oponantoj por ordone plenumi tiun decidon volas trovi pretekstojn,oni devas kripligi min ke mi bezonu helpon kaj por akiri helpon versu specialajn poemojn laŭdante la reĝon de la reĝoj kaj superstiĉojn,nu,neoferi sangon al la Araba reĝo estas komuna preteksto por la duspecaj perfortantoj,kial nia freneza majstro partoprenas en la sama komploto,aprobante ke oni kun aludo de unu brako memorigu al mi kulpon?la kulpo estas atribuata kaj nur nomiĝas kulpo,jeeees,mi ne oferis mian sangon al la Araba reĝo,la frenezulo por ŝatigi sin kaj akiri permeson kaj gajni aprobon de komplotantoj por sia memo,Esperanto…! ,mia Es...e...Es..pepe...peranto,mia Esperanto ne bezonas aprobon de tiu Araba reĝo kiu servadis  al la mastro-imperialisto de la profeto-dio kaj amoreme karesis brakon de nia reĝino,kial oni devis respondi al lia inklino iel,tiel,aliel,iam,tiam aŭ aliam,ankaŭ,ankaŭ,ankaŭ oferante mian sangon?

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(11)

kaj mia dento eniĝis al mia lipo,unuafoje mi sentis la guston de la sango en mia buŝo,la maljunulo frapetumis al mia dorso,kvankam mi abomene rigardis lin,li diris:Vi estas kiel mia filo,via talento estas bona,en la mateno mi koleris pro tio ke vi ne salutis min,oni devas respekti sian patron speciale kiam oni pretendas okupiĝi al poezio. La patrino kiu sidis vidalvide al li suprenlevis siajn brovojn kaj diris:Certe,certe! li estas via filo,sed atendas vian komplezon kaj afablecon,kaj vi devas preni lin sub vian flugilon ke sub via ombro pecon de pano,kaj fromaĝon ni akiru,kaj lia talento pliboniĝu. La maljunulo diris:Akiri panon kaj fromaĝon estas facile,mi mem akirigas panon kaj buteron al vi,ĉi tiu ankaŭ devas labori por mi ke lia lango spertiĝu kaj li lernu la laboron,kiam li kreskis,mi mem edzigos lin. La patrino diris:La dio ne malpliigu vian ombron el niaj kapoj. Mi ankoraŭ ne sciis kial la mieno de Almozulali ŝajnigas rajton pri tia senkaŭza favoro de la maljunulo,mi dronumis en la miro,mi ne povis salti al la maljunulo kaj diri kial vi estis insultinta al mi,kaj ne povis danki lin,tamen kvankam mia cerbo estis plenplena per abomeno pri li,mi divenis ke ĉiuj aferoj dependas al la jena maljunulo,kaj Almozulali ne povas fari ion sen konsento de ĉi tiu maljunulaĉo,pene mi repuŝis abomenojn kaj venĝemojn pri li al mia interno,kvankam ondadis tiaj sentoj en mia cerbo venante iam al mia lango kaj movetis miajn lipojn,je la fino,ĉi tiu preteksto ke li estas gasto,kaj respekti la gaston estas necesa,kaŭzis ke mi ne diru ion,samtempe mi aŭdis ke Almozulali ĉe mia orelo parolas pri boneco de la maljunulo,la maljunulo vizaĝe aliĝis al la flanko de mia patrino kaj diris:Mia filino estas iomete malgranda ol ĉi tiu,mi volas filon senĝenan kiu havu kapon malsupren-klinitan kaj estu el granda familio.

bildo de davud shams hakimi

Sabla(9)

en la kunvenejo de nia freneza majstro,kiun regas servantoj kaj sklavoj de la reĝo,kaj neglekto de nia frenezulo,staras religia sinjorido,rivalante al sinjoridoj de aliaj religioj,kaj apogas unu manon al sia sama flanko de la mano,al sia renhava parto,kaj rigardas al mizerulo kolere,signife ke kial vi venis ĉi tien?ĉu vi volas rigardi al virinoj?en nia religia socio viroj kaj virinoj ne havas egalajn rajtojn,la virinoj rajtas rigardi al la viroj,sed mizeraj viroj ne havas rajton eĉ rigardi hazarde al la virinoj,alikaze la virinoj palpas rimenojn de siaj mansakoj kaj tiel minacas per vipoj,la batado per vipo eblas poste okazi laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,kun pretekstoj kaj plieble en prizonoj,en la komunumo de nia frenezulo,la mizerulo devas edziĝi ĉiame kun seksamikino de sinjorido,sen tia trudata kaj destinita edziĝo la mizerulo ne rajtas rigardi al virino,nek rajtas sidiĝi sur malplenan seĝon,ĉe kies apudeco sidas virino,ĉe la pordo de la kunvenejo,oni kun aludo de unu brako demandas:Kiu estas vi?vi kiu perdos sian unu piedon,kion volas?ofte la aludanto tenas sian saman brakon kun alia mano havante parton,de kie oni tiras sangon,iam necese,aliam nenecese ŝajnigante neceson kaj efektive punante pro decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,tiun parton jukanto ofte havas saman intencon kaj minacon,la persekutantaj torturantoj havas siajn memajn pretekstojn,kaj supozas  ke la mizerulo devas humiliĝi kaj obei ĉi tiujn perfortantojn,samtempe la persekutataj turmentantoj havas saman celon,inkluzive venĝas disenterion kiu estas mortiginta ilian profeto-dion,iam iu Araba reĝo dum la tangodanco kaj poste,seksume prenis kaj palpkaresis brakon de nia reĝino,la reĝino ne havis malan reagon,la televidilo ne montris plie pri la sekvo de tiu afero,eble parto de ia cedumo aperis aliel,iam oni anoncis ke kvincent kilogramojn da sango,nia lando oferis al la lando de tiu reĝo,la komandanto de n

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(10)

Knabĉjo! ĉu vi volas estiĝi poeto?pensu pri la pano,ke la melono estas akvo,iru trovi profesion,ĉu vi jam ne studas? -Ne,mia patro estas mortinta,mi volas versi poemon pri la patro,ke mia koro malpleniĝu,forigante enuojn,sed kiun vojon bezonas ĉi tiu afero? -Vi devas havi poezian talenton,signife,ĉi tiu talento devas esti en via ekzisto,poste kun la malplejkvanto da strebo la poemo fariĝas en via cerbo kaj vi povas tiukaze aserti viajn sentojn. -Ba!oni diris ke vi devas scii A...Ar...Arablingvajn eble agsignifajn vortojn. -jes,sed tiaj aferoj ne estas nepre necesaj,tio dependas al mezuro de la ritmo de la poemo,se iu estu majstro,sen atenti al tiaj mezurebligiloj povas versi poemon,sed komencantoj kaj malkapablantoj devas trejni sin kaj la ritmon de la poemo meti en pesilon de tiaj reguloj... Li diris ankaŭ aliajn frazojn prie rilate al la ritmo,kies komprenebleco estis malfacila por mi,la birdo de mia penso aliĝis al flugo kaj sidiĝis sur la kapon de la maljunulo,kun sia beko forte batadis sur lian kalvan kapon kaj diris:Vi kies elemento estas malforta kaj kun helpo de la bastono povas alpaŝi,devas scii ke via penso ankaŭ bezonas bastonon de tiela regulo ke la ritmo de la poemo ne devojiĝu kaj ne iru al la erara vojo. La maljunulo levis sian bastonon,la birdo de mia penso flugis kaj turniĝis je la aero kaj denove sidiĝis tien,la onklo de Ismailo demandis:Ĉu vi komprenis? -Jes! mi diris.

bildo de davud shams hakimi

Sabla (8)

mi sciis antaŭe ke iu,volunte fari ion ieltielan en tereno de femuro,eblus esti komisiito de torturantaj decidantoj kaj turmentantaj ordonantoj,kvankam tiu komisiito,siapense volus esplori pri mizerulo aŭ minaci la mizerulon kaj preventi eventualan pekon,mi devis necese esplori en la daŭro de la afero kaj malkovri la intencojn de la perfortantoj kiuj volis versigi poemojn akceptigante superstiĉojn en tereno de rakonto pri femuro de Jezido,la programo de decidantoj volis trovi aŭ krei pretekston por senpiedigi min el la femura parto,rezulte humiligi kaj estigi adepto de la profeto-dio,sciante ke ili havas tian decidon,ne eblis esperi ke iliaj oponantoj sub kontrolo de la reĝo  eblas havi malan ordonon,aŭ ne interferi al la afero de la tranĉota femuro,plenumante volon de siaj oponantoj,ĉi tiuj trudantoj pensus ke senpieda mizerulo plieble cedos al la postuloj de ĉi tiuj perfortantoj kaj ili sukcese povos versigi poemojn por akceptigi superstiĉojn al la publiko,mi sciis ke tiu,sian femuron proponanto al aliaj kaj min minacanto  kun la sama ago,estas komisiito de la samaj organizoj,mi sciis ke tiu aludanto al mia femuro kun preteksto de afero,kaj tiu alia aludanto al sia femuro kun preteksto de alia afero,estas komisiitoj de samaj inferoj,ĉu mi povus rezigni mian esploremon ke la adeptoj de la profeto-dio,kaj plenumantoj de iliaj decidoj agresu al mi iel,tiel,aŭ aliel?

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(9)

filon,mi preferus ke li mortu,ol toleri ke iu malbonigu la literaturon. -Kiu malbonigis la literaturon? mi demandis! Li aligis la pinton de la bastono al mia flanko kaj indigne diris:Vi!iuj similaj al vi!iam la atestanto de la lando de la parolo,estis Saadi,la kompato estu al li,nune vi kun jena mieno kaj duonpolmgrandeco jam venis diri ke mi estas poeto,la animo de Hafez en la alta firmamento tremas pro ĉi tiu pretendo,Ferdosi damnas vin,la mortintoj pro tio ke vi estas versinta poemojn pri ili,denove mortas,kaj iliaj spiritoj pro la honto negas siajn estiĝojn... Li diradis tiel kaj minace movadis la bastonon al mia flanko,la tombofosistoj nenion diris,iliaj mienoj montris ioman kredon pri tiuj diraĵoj,sed atendis ankaŭ mian respondon,ne eblis respondi kun helpo de rezono,mi volis laŭte kaj riproĉe trakti lin,sed mia lango kvazaŭ sekiĝis en la buŝo,kion ajn mi volis diri,li respondis,la unua vorto ankoraŭ ne estis trovinta vojon por eliĝi ab mia buŝo,denove laŭte li humiligis min riproĉe,mi diris la poemo,li respondis tion devas versi la poeto,mi diris Ba! li diris kia ajn inerta ne povas diri ke mi estas poeto –Kiom.  -Estas stultaj tiuj kiuj nehavante studojn sin kalkulas kiel poetojn. Li tranĉadis mian parolon,do jam silente mi staris,li diris kaj diris venante antaŭen kaj svingadis la bastonon en la mano,la situacio estis laŭ lia volo,kaj li estis venkinta,do traktis per la lasta bato dirante:Vi kiu pretendas esti poeto,estunte ĝusta pretendanto diru kioj estas Arablingvaj vortoj... Iujn vortojn ankaŭ li prononcis kiuj en mia penso eble signifus pri iaj agoj. -Kio? Mi diris -La faruno de manĝebla pizo,jes tio! knabĉjo! poeĉjo! idioĉjo! kioj estas tiuj vortoj? Li ripetis la samajn kaj similajn vortojn,mi perdis min venkite,tiajn vortojn mi ne estis memoreble aŭdita,li distingis ke mi ne scias,levis la bastonon kaj forte batis al mia kapo kaj diris:Iru patrobrulita!

bildo de davud shams hakimi

Sabla(7)

kial jam ne venas via voĉo?ĉu vi jam ne esploras mian menson?ĉu el la frekvencoj de miaj pensoj vi vidis ke tute mia korpo kaj animo tremis sentante ŝian bruston kaj aktivigan,amindan kaj amoreblan strebon?tiel ŝi defendis sian seksan revolucion forigante religian interferanton,kaj malgraŭ aludo de tiu religia asembleano kies trudon aprobis La Anglaj frenezuloj havante ,eĉ ekspluatante la nomon de inteligentuloj,spice al tiuj frenezuloj ŝi volis plezurigi min,kaj mem senti plian plezuron kontentigante min,kaj nutrante sian fieremon,ŝi ne hihihehehehehahahahihihighaha...sciis ke tia tremado pliparte koncernis al mia timo kaj angoro,netute al la volupta afero,vi vidis perspektivon de mia kripliĝo pro la decidoj kaj ordonoj de perfortantoj kiuj volis prohibi mian dancon,ĉu tiu danco estis peko?ĉu kun reciproka ajna konsento de viro kaj virino,tia kuniĝo ankaŭ ne eblis esti permesita?kompreneble ne permesiĝis al mizeruloj,oni devis,devis,devis trudi mankon al mizerulo kun preteksto de religia malpermeso barante ajnan,ajnan,ajnan,vojon,nia petrolo devis aparteni al la Anglaj ekspluatantoj,alikaze la patroreĝo de la reĝo,enŝovus sian piedon al la vaginoj de edzinoj de ministroj kiuj kuraĝus opinii male,la mizeruloj tolerante mankojn,ĉiuspecajn mankojn,inkluzive seksajn mankojn el komenco de siaj maturiĝoj,kun rompitaj karakteroj ne kuraĝus aliel opinii,kaj la Rusaj spionsoldatoj ŝajnigante esti Anglaj soldatoj,nome adeptoj de la profeto-dio,baris ajnan seksvojon al mizeruloj,pensante ke pro la mankoj la mizeruloj devas revolucii,ke rezulte nia petrolo apartenu al la Rusaj ekspluatantoj,mia principa afero estis ejakuli kun provizora edziĝo,neĉiame,neĉiame,neĉiame pro misa,erara,neebla,neebla,neebla programo de la freneza majstro,la frenezulo nur kaj nur kaj nur pensaĉis ke mi devus havi infanojn por li,por li,por li,mi sterila devus havi infanojn,por Esperantistigi ilin por li,liaj kolegoj volis eduki la infanojn por estigi ŝajne Anglaj kaj efektive Rusaj sold

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(8)

mi estas pli vigla ol ili,mi estas nepino de sinjorino-sinjorsinjorinoj,mi estas manĝinta multajn serpentojn poste estiĝinta vipuro,deksepjarojn mi klopodis grandigi mian filon kaj certe senkoste ne donas la filon al ies mano... Ĝis atingi al la hejmo mi pensis ke,ĉinepinon de la sinjorino-sinjorsinjorinoj mi ne povas konvinki kun ŝateblaj diraĵoj,en la proksimo de la domo Zulfeli kaj Ĥajrullo vidiĝis sur nia vojo,ilin mi tiris preteren,kaj montris la monon,floriĝis ili pro la ĝojo celante salti kaj danci montrante gajecon,pene mi silentigis ilin kaj diris:Se mi iru al la laboro,ĉiutage mi alportos ĉi tiom monon,sed la panjo ne permesas.-Kion ni faru?ili demandis.Mi respondis:Kiam ni atingis la domon,vi diradu:Mi estas malsata,je la dio mi volas panon,mi malsatas... En la nokto mi prenis kaj tenis la Koranon en la mano kaj en la ĉeesto de la domanoj ĵuris al la pura animo de la paĉjo ke mi pensu nur pri la infanoj kaj ne trompiĝu per iu.La panjo intermetis kondiĉon ke mi ne pasu el la fronto de la domo de la najbaro Almozulali,mi rondiru la frontan kvartalon kaj de la Vendredmoskeo kaj el Piedturo de post la ŝtona vojaĝejo mi min atingigu al la tombejo kaj de la sama vojo mi revenu.Mi donis la tutan monon al la panjo,je la mateno mi pasis de subKorano,kiun la panjo estis teninta en supra flanko de mia kapo,la panjo diris:Iru je la sano!

bildo de davud shams hakimi
Abonrilata enhavo


povigita de