Ensaluto

Blogo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(70)

lin kiu liasupoze estas Esperanto mem,la centro de Esperanto nun ne estas en tiu strato,sed la strato estas kun la nomo de la sama Angla politika eksperto ke havis sinceran rilaton kun la ministro de nia lando kiu akceptis kaj preparis koncesion pri nia petrolo kun la Anglaj ekspluatantoj,la kondiĉo de mia aliĝo al tiu centro antaŭ ĉio estis edziĝi ĉiame,neprovizore,kaj en murĉemura najbareco de tiu konstruaĵo situis vartejo de infanoj,post ĉiame steriligi kaj kastri min,la adeptoj de la profeto-dio volis ke mi edziĝu ĉiame kaj havu infanojn,ke ili eduku kaj estigu tiujn AnglaRusaj soldatoj,kiam la Angla eksperto mise distingis ke la adeptoj de la profeto-dio jam apartenas al Angloj,plue ne helpis al la rivalo de tiu Rusa spiono,tiu rivalo ab la komenco estis dua dio kaj anstataŭanto de ilia unua dio,kaj post la morto de tiu dua dio,lia anstataŭanto havis devon el la flanko de siaj mastroj,propagandi superstiĉojn de la persekutantaj religiuloj el kies fonto estis kreskita absurdaĵoj de ilia unua dio kaj el tiuj absurdaĵoj superstiĉoj de la profeto-dio,la freneza majstro de Esperanto dum multaj dekjaroj ne kapablis edzigi min ĉiame,ĉar antaŭ ĉio mi ne volis akceptiĝi en la organizo de la persekutataj religiuloj,kaj ne volis akceptiĝi en la centro de Esperanto kiun kontrolis ŝajne persekutantaj kaj efektive persekutataj religiuloj,mia vivo kaj energio konsumiĝis en mia rezisto en fronto de tia trudo pliparte,al mia restita vivo la freneza majstro trudadis alian kondiĉon kiu ekzistis ankaŭ antaŭe sed jam pliforte,ne kritiku la persekutatajn religiulojn aŭ forlasu Esperanton,tamen mi devis defendi min kaj bari la vojon de ilia interfero al mia vivo,do mi kritikis ilin kaj ne lasis mian lingvon,mian Esperanton,rezulte la Anglaj teknikaj ekspertoj estis establintaj du lensojn,iun grandan kaj la alian malgrandan,en fronto de mia laborloko en la armeo,pro tio post tempo unu el miaj okuloj devus havi problemon,en la sama tempo laŭ la ordonoj el ilia flanko mi de

bildo de davud shams hakimi

Sabla(69)

veni,ĉu? -Mi nur pretas al leĝa provizora edziĝo,ne al kvaropa kunsekso,la najbaro baras la vojon de leĝeakceptebla provizora edziĝo kaj tion nomas prostitueco,li volas havi pretekston kaj perforte aĉeti mian loĝlokon. -Do vendu tiun loĝlokon,kiomkoste li volas aĉeti?tia domo ne kostas eĉ neniom.

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(69)

religinoma politika partio konsistanta el Rusaj spionoj kaj el Anglaj frenezuloj estas la Angla armeo,la Anglaj ekspertoj volis ke mi post lerni teorie,riparu aparatojn sed iuj el ili mensoge pretendis ke la vitra kaj vizaĝa parto de aparato estas gratita dum mia okupiĝo al la riparo kaj insultis al mi pro tio,oni divenis ke ili ne volas ke mi lernu kaj sukcesu en la riparo kaj volas ke nia armeo ĉiam bezonu iliajn helpojn,iuj el niaj oficiroj havante tian divenon sen atento de tiuj ekspertoj kaj iam sen mia atento,esploris prie kaj malkovris ke la vitroj kaj lensoj antaŭe estas gratitaj,kaj mi ne havas iun kulpon kaj la mensogantaj ekspertoj atribuas kulpon al mi mensoge,post pruviĝi mensogoj de tiuj ekspertoj,iuj el ili al mi ripetis sian pretendon sed ĉifoje milde kaj ŝerceme,kaj serioze kaj rigide anoncis ke se iu eniĝu al nia armeo por saboti laŭ nia leĝo ni mortigas tiun,kiu senkaŭze kulpigis vin?kiu suspektigis vian reĝon pri nia armeo?Mi iam antaŭe kritikis la adeptojn de la profeto-dio,laŭ mia ĝusta distingo ili estis barintaj seksvojon al mi,kaj pro tio mia menso ne funkciis bone,mia iama poezia talento estis en stagna kaj kriplita pozicio,do mi ne kapablis poeme laŭdadi la reĝon de la reĝoj kaj religiajn superstiĉojn se mi volus,mi estis mensoge dirinta ke la adeptoj de la profeto-dio estas bonaj,ke oni ne sciu ke mi abomenas ilin kaj venĝante pretendas ke ili baris mian vojon,tiam mi eĉ preferis ke iuj baru la poezian vojon al mi,do ilia boneco estis en mia menso la sama afero,ne estis reala aŭ serioza aŭ nepardonebla mensogo en mia penso,mi preferis ke ili baru mian vojon kvankam ne prohibante al mi la seksan rajton,ĉi tiu pozicio ke ili estas bonaj kaj ili baris mian vojon kaŭzis ke la reĝo de la reĝoj suspektu ilin kaj la Anglaj ekspertoj pensu erare kaj mise ke mi estas eniĝinta al ilia armeo por saboti,do ili venĝis min kaj trudis stigmaton al la vizaĝo de mia patrino,laŭ la decido kaj ordono de perfortantoj oni mortigis min kaj donis m

bildo de davud shams hakimi

Sabla(68)

se mi irus rapide,el la fora distanco pro difektita pozicio de mia piedo,eblus ŝajni ke mi dancas,tia ŝajno ankaŭ povus kaŭzi punon,laŭ la trudata vidpunkto de la freneza majstro,pro la sama puno ankaŭ mi devus forlasi Esperanton,aŭ ne kritiki la persekutatajn religiulojn,mi alpaŝis haste kelkmetrojn dirante sekrete al mi mem ke mi ne havas religian Esperanton,post kelkaj metroj mi vidis iun kiu kompreneble atendis min,li demandis:Ĉu vi estas poeto? -Jes,mi diris -Mi havas aferon pri literaturo,kaj volas demandi vin,sidiĝu en la jenan aŭtomobilon,ni iom parolu! mi rimarkis ke parto de lia etfingro estas tranĉita antaŭlonge kaj jam ne havas vundon,laŭ la ĝustaj kaj publikaj informoj en Japanio estis,eble ankoraŭ estas,kontrabando kaj okupiĝas al la narkotaj aferoj,ties membroj devas tranĉi siajn etfingrojn pruvante siajn fidelemojn al siaj estroj,la decido de la persekutataj religiuloj volis migrigi min al Japanio por propagandi iliajn absurdaĵojn,kaj tie edziĝi ĉiame kaj havi infanojn malgraŭ mia sterileco,ke ili eduku kaj estigu ilin AnglaRusaj soldatoj,do mi distingis ke la ordono de la persekutantaj religiuloj volas tranĉigi mian etfingron,ke laŭ la supozoj de ĉi tiuj perfortantoj mi humiliĝu kaj versu religiajn poemojn kun aprobo de ĉi tiuj estroj de la freneza majstro,post perdi mian etfingron kaj havi kompletan komplekson kaj  obsedon,por migri al Japanio oni devis trovi plian kaj alian motivon,kaj tie netrovinte laboron mi eblus  membriĝi en tiu kontrabando laŭ la decido de la persekutataj religiuloj,por mi estus facila,ĉar mia etfingro antaŭe estus tranĉita laŭ la ordono de la persekutantaj religiuloj…,mi sidiĝis en la aŭtomobilon volante esplori pri la sorto de mia etfingro,tiu persono ankaŭ sidiĝis en la aŭtomobilon kaj startis kaj komencis konduki la veturilon.-Kien?mi demandis!

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(68)

oni prohibis la seksan rajton al mizerulo kaj baris eĉ la vojon de provizora edziĝo eĉ kripligante la mizerulon,ŝajne nur por versigi religiajn poemojn kaj laŭdigi la reĝon de la reĝoj,sed efektive por kompleksigi kaj produkti teroriston kaj sendi aŭ migrigi al eksterlando,neniu organizo defendis la mizerulon,ke post defendi kaj venki kaj bari la vojon de trudo,esploru kaj sciu ĉu la mizerulo havas iun kulpon ke pro tio oni volis kripligi lin aŭ ne,mi nur defendis kaj baraktis ne laŭdadi la reĝon de la reĝoj nek religiajn superstiĉojn,enlitiĝante en la hospitalo…,pro la feblo kies kaŭzo estis sangeltiroj,mi deziris alvenon kaj interferon de iu Amerika serĝento kiu enketu min kaj raportu ke ĉi tiu persono jam ne kapablas versi poemon nek laŭdi religion nek la reĝon de la reĝoj,neniu sanktulo kiu ĝis tiam estis prezentita al mi per la samaj trudantoj kaj perfortantoj, povis fari tian ĝustan aferon,kaj ili ne estis la samaj sanktuloj kiojn la historio estis prezentinta,por konsoli min mi ripetadis en mi mem ke mi ne havas religian Esperanton,pro mia Esperantisteco,la freneza majstro kun siaj subuloj kaj klubanoj kaj ĉiuspecaj perfortantoj persekutis min por trudi decidon de la persekutataj kun ordono de la persekutantaj religiuloj,ĉiuj organizoj kaj partioj,grupoj kaj grupetoj,antaŭ ĉio volis ke mi estu ĝusta kaj zorgu por ne havi kulpon,la mankoj eblus iam kulpigi iun,kaj pretekstoj eblus atribui kulpojn al senkulpuloj,neniu interferanto volis forigi mankon kaj distingi malĝustecon de pretekstoj kaj atribuoj,la pretendantoj ne kapablis scii tiel ke la freneza psikologo de nia religia socio ne kapablis kompreni,en mia tuta vivo nur iu Amerika serĝento post rekte enketi min ĝuste estis distinginta kaj raportinta ke ĉi tiu serĝento ne povas versi postulatajn poemojn,neniu sciencisto en nia religia socio povis distingi tiel ĝuste,se ili nepre distingus,certe rekomendus ke oni kripligu la mizerulon ke li bezonu helpomonon kaj pro tio devigite obeu,la An

bildo de davud shams hakimi

Sabla(67)

La plenumita rekomendo kaj prohibicio al mia seksrajto daŭris,post tridek jaroj okazis miraklo,la freneza psikologo de nia religia socio trovis solvovojon,lia lernanto devis enlitiĝi en la hospitalon,oni kaŭzis la neceson de operacio,kaj prokrastis pri la necesa kaj urĝenta operacio,kaj tiradis la sangon de la vundita mizerulo  kun la nomo de esploro por decidi pri la operacio per tiu aŭ alia doktoro kiu havis aŭ ne havis tempon,volis aŭ ne volis koruptomonon kaj nun aŭ kondiĉe konsideris la ekzistantan asekuron,la feblo pro manko de la sango devis kaŭzi ke la mizerulo pro la feblo rifuĝu al la sanktuloj,petu la helpon de la sanktuloj eĉ poeme akceptante ekziston de rivaloj al la dio,kaj per poemoj kaŭzu duecojn kaj  diferencojn inter religiuloj,aŭ petu poeme la helpon de la dio por aserti kaj emfazi la ekziston de la dio,la Turkaj komunistoj ankaŭ trudis la samajn programojn por kompleksigi la mizerulojn kaj rezulte teroristigi ilin ie aŭ alie laŭ la ekspluatataj programoj de Rusaj perfortantoj,iu doktoro post informiĝi pri la iama,antaŭ dudekjara rekomendo de la freneza majstro,utiligis al si la oportunon,kaj ordonis al kvar flegistinoj kiuj simbole,nur simbole,neefektive pretis serioze edziniĝi kun la mizerulo ĉiame,ŝilia kunseksanto,la sama doktoro promesis emfaze al ŝili,ke la mizerulo neprege kaj certege versados religiajn poemojn kaj laŭdados la reĝon de la reĝoj kaj gajnos monon,kaj aĉetos domon kun la nomo de siaj edzinoj kaj juvelojn kaj necesaĵojn kiujn nune li ne havas,la doktoro kun la sama kondiĉo venis kun kvar flegistinoj rulante ĉaron sur kiu situis medikametoj kaj esploriloj,la esploriloj samtempe devis implici kaj signifi sugeste kaj inspire pri la valoroj de la versendindotaj poemoj kaj la mizerulo pro la feblo rifuĝante al sanktuloj devis versadi unuarangajn poemojn,denove oni tiris la sangon de la mizerulo por memorigi al li neceson de la geedziĝo en kiu oni tiras la sangon por esplori,kaj oni tiel implicis ke vi povas ed

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(67)

,se mi ne supozu ke estante en danca stato kun partnero,mi amoras kaj preparas la nuran vojon por ejakuli,ĉu troviĝas alia vojo por necesa kaj bezonata ejakulo?ne,ĉiuj aliaj vojoj estas fermitaj laŭ la decido de la persekutataj kaj ordono de la persekutantaj religiuloj,por versigi religiajn poemojn kaj laŭdigi la reĝon de la reĝoj,kaj nur tiukondiĉe permesiĝas ejakulo post edziĝi ĉiame,el la alia flanko inter tiuj kiuj intermetas  neplenumeblan kondiĉon,estas aliaj ke  volas kompleksigi kaj rezulte teroristigi min,kaj eble post versigi postulatajn poemojn kaj karigi min en fronto de altrangaj perfortantoj,kaj proksimigi min al la favorĉeesto de pligravaj trudantoj,volas uzi kaj utiligi miajn kompleksojn por siaj celoj kaj atendas memmortigan agon por neniigi siajn oponantojn kaj politikajn rivalojn,miasupoze oni jam enketas min:Kiu volas teroristigi vin?diru al ni,ni ja volas trovi tiun,ni volas malkovri la realon,vi ja devas diri,prezentu tiun aŭ tiujn se vi estas sincera,alikaze...

bildo de davud shams hakimi

Sabla(66)

post finiĝo de tiu danco,la fraŭlino ne forlasis mian manon,ŝi tiris min al angulo kaj vidinde mian konfuziĝon afable demandis:Ĉu vi drinkas vinon?Mi plie konfuziĝis kaj ne povis diri ion,mi ne drinkis vinon,ŝi volis daŭrigi sian seksan revolucion venĝante la interferanton,kaj kun helpo de la vino forigi mian timon kaj honton kaj abstinon kiujn ŝi sentis el mia konduto,ŝi ripetis la demandon kaj pliigis ke mi invitas vin,mi pagos prie.Mi ne povis respondi,sed por direkti mian angoron al alia loko,rigardis al la eksterdancejo,se la adepto de la profeto-dio vidus ke mi drinkas vinon,ilia asembleo decidus kaj ordono de ilia rivalo kaj oponanto punus min,miaj samkursanoj povis drinki vinon kaj amori provizore,nur mi pro mia Esperantisteco sub kontrolo de la persekutataj religiuloj ne povis drinki vinon,nek kapablis amori provizore,la freneza majstro de Esperanto estis kunlaboranto de ĉiuspecaj trudantoj kaj perfortantoj,kaj eblis kripligi min,en nia lando drinki vinon ne estis leĝe prohibita,la reĝo de la reĝoj ankaŭ drinkis vinon,tamen en la socio la plebo povus akuzi iun se tiu drinkus vinon,kaj iuj senleĝe kun aliaj pretekstoj eblus puni vindrinkanton,al tiu kiu drinkis vinon oni atribuis aliajn kaj eventualajn pekeblecojn,eĉ se drinkanto de la vino volis utiligi la vinon por si kiel medikamenton kaj forigi sian feblon,mi restis konfuzita,la fraŭlino forlasis min kaj iris al la eksterdancejo por trovi tiun interferanton,post ŝi mi diris:Mi trinkas senalkoholan trinkaĵon,ŝi aŭdis sed ne turnis sian kapon,ŝi ne estis trovinta tiun interferanton kaj el la eksterdancejo rigardis al mi,ŝi sentis fiaskon kaj mi bedaŭris en mia penso,ke la vojo de la provizora edziĝo en la Londona dancejo ankaŭ estas fermita por mi,se ŝi trovus la interferanton,li atribuus al mi multajn kaj eblajn pekojn por bari mian vojon kaj rezignigi la fraŭlinon kaj eĉ abomenigi ŝin pri mi,ĉi tiu penso venis al mia kapo kaj poste mi ne povis trovi ŝin,eble ŝi estis trovinta tiun adepton de

bildo de davud shams hakimi

La simbolo de la famo(66)

devas iri al administrejoj laŭ ordonoj,li komplimente diris:Tio estu via,mi ne bezonas tion,ne estas problemo!poste dum tagoj li ne ĉeestis ke mi donu la ombrelon al li,aŭ li estis en dormo kaj mi ne volis veki lin,pro tio eble li ofendiĝus,mi ne havis ankaŭ taŭgan horloĝon,mia horloĝo ne funkciis ĝuste,en la lasta tago,mia valizo estis preta por vojaĝi,kaj la ombrelo en mia mano devis doniĝi al li,sed li estis en dormo,kaj mi informiĝis ke estas jam malfruatempo,kaj mi havos prokraston eĉ se mi flugu al la aerodromo,mia horloĝaĉo estas min misiginta en kalkulo de la tempo,eksciante tion mi haste prenis la valizon,kaj kuris rapide al la strato,prenis frue taksion montrante al la ŝoforo monbiletojn kaj petante ke haste iru,rapide,rapide,la ombrelo restis en mia mano,kiam mi atingis al la aerodromo,informiĝis ke la aeroplano ankaŭ havas prokraston,sed ties prokrasto ne sufiĉis ke mi reiru kaj donu la ombrelon al la najbaro,mi vojaĝis kun la samkursanoj,kaj havante la ombrelon en la mano atingis al la aerodromo de Londono,tie iu majoro renkontis nin laŭ la preparita programo,li mirante rigardis al la ombrelo,sed ne diris ion,post tagoj iu serĝento el niaj kursanoj kun preteksto de eventuala pluvo prunteprenis la ombrelon,post horoj redonis al mi tion neuzinte,mi komprenis ke ekzistis afero de esploro pri la ombrelo,ne ekzistis problemo,tamen la samkursanoj demandis min:kial vi alportis ombrelon?Mi ridis antaŭ ekspliki la kialon,iu diris ke vi eble havas alergion pri la pluvo,mi divenis ke la Anglaj ekspertoj havas tiun opinion,mi por ne paroli plie intermetis plikredeblan pretekston,mi diris ke dum multaj jaroj mi ne povis aĉeti novan veston kaj uzis malnovan veston de aliaj,por veni al Anglujo mi povis ĉiukaze aĉeti novan veston,do dum kelkaj tagoj zorgadis pri la vesto kaj kutimiĝis al la zorgado,efektive tiu aserto ankaŭ estis iom ĝusta kaj komplete ne temis esti preteksto,oni ridis,kaj la suspekto finiĝis,la samkursanoj al la Anglaj ekspertoj estis dir

bildo de davud shams hakimi

Sabla(65)

mi sciis ke tiu seksavida saĝulino en evolucio de sia revolucio volis bari la vojon al la religia interferanto por havi kaj protekti sian naturan rajton,kaj la leĝo de ŝia lando permesis tion,ŝi defendis sian rajton kaj fieron kaj samtempe kompatis al mi kaj volis instigi kaj eksciti min nutrante sian fieron kaj intencis neniigi mian timon,heziton,abstinon,veki mian dormitan voluptemon,aŭ kaŝitan,jes pro la timo kaŝitan seksemon,aktivigi sian afrodizion,kuracante mian impotentecon,ĉi tiu distingo estis nur en mia penso,ŝi volis defendi sian rajton kaj arogon neakceptante interferon de aliulo kiu alude ordonis al ŝi ion malmoralan sen ekspliki la kialon de la ordono aŭ rekomendo,mia afero estis kuraci min kaj rezisti en fronto de senmorala trudo,en la kuraca afero laŭ niaj sinjoroj ne ekzistas punendaj reagoj,oni ne punas aŭ eĉ ne riproĉas serioze,kaj facile indulgas,jes,se vekiĝus mia seksemo pasinte el multjaraj prohibicioj mi proponus al ŝi provizoran kaj leĝan rilaton respektante la regulojn de mia socio,en tiu pozicio mi deziris respondi pozitive al ŝia kompato kaj servi al ŝia fiero pro kio la trudo de religia,religinoma,interfero estis forigita,mi estis en agrabla situacio,responde al ŝia instigo mi povus proponi al ŝi edziniĝi kun mi provizore,ĉiukaze ŝi ridus kaj unue dirus ke sen konsideri la atesteblecon de aliaj ni povas iri al hotelo kaj resti tie ĝis la mateno duope en komuna lito kaj paroli plie,mi ne dirus al ŝi ke pro tio kreiĝos preteksto ke poste iam oni atribuu al mi pekon,aŭ memorigu malrekte ĉi tiun nokton kaj ties ĝismatenon kaj kripligu min memorigante aliajn kaj similajn aferojn,kaj eblas ke oni preparu scenojn por atribui la kripligantan akcidenton al mia malzorgo aŭ malbonŝanco,la malbonŝancon ankaŭ oni atribuus al mi,tiun sensignifan kaj trompantan aferon,atribuante malbonŝancon al mi oni volus ke mi ne distingu kaj ne venĝu decidon de la persekutataj kaj ordonon de la persekutantaj religiuloj,male pro kripleco kiu devus ŝajne

bildo de davud shams hakimi
Abonrilata enhavo


povigita de