Ensaluto

Blogo de Ljeonjiid

bildo de Ljeonjiid

..POR LINGVA EGALRAJTECO !ESTU ĤELPAY ARTOFARITAY DIALEKTOY ,TANDEMAY AL NACIAY LINGVOY..

..L'eon'їd(+e) Daŝēvsk'ij(-a) (Ljeonjyide Dasheevskjij-a):

 

..PORS MOVA EGALRAJTECE !JU ĤELPAY ARTOFARITAY DIALEKTEY ,TANDEMAY PEM NACIAY MOVEY..

 

.!!salutEn ( <= salutOn) ,estimatay zelotey de ( => pes) Esperante.

,!!mi petas vin ( => vyn -+ plurala forme pes persona pronAme) ==> qyn [dzyn]): !ne estu ( => !nje ju = !n'e ju = !nju = !n'u) Esperantay nacionalistey ,se ( => їf = yif) vi/vy ( => qy [dzy]) sentas sin ( => s(am)en = sen) kiel ( => ko) internacionalisto ,!!Esperante ekzistas jam ( => pafmo) preskau^ ( => presko) 130 jarey(s) kaj ( => ї = yi) eblas nomi ( => nami) ghin ( => qhin = q^in ==> dhen = d^en) antїkva ( = antyikva) lїngve rilatO al ( => pem) ghia ( => qhia = q^ia ==> dhesa [ðɛsa]) tandema dialekte EsperantEespe kun ( => їp = yip) modernigita Esperanta gramatike kaj ( =>  ї = yi) presko ( <= preskau^) plenO pruntoprenitay el ( => pjjelj(s) = p'jel's = p'jel') antikva Zamenĥōfa Esperante SENCAY vortey.

 

bildo de Ljeonjiid

..PRI PORPACA MUVADE PyIBAZO PES KOMUNA MOVE yIP TANDEMAY FILyINAY NACIEeSPAY DIALEKTEY..

..L'eon'їd(+e) Daŝēvsk'ij(-a) (Ljeonjyide Dasheevskjij-a):
.!!salutEn ( <= salutOn) ,estimatay zelotey pes ( <= de) antyikva Zamenĥōfa Esperante..
 
..mi konsentas kun vi ( = vy -+ por plurala forme pes proname) rilato Muvade ( <= movade) por(s) Unu"ece (MU) ,kiu+a bezonas komunan pors ĉ'o(a)y ( = chjo(a)y <= ĉ'їuj = chjyiuj) ĥomey ( <= homoj => hhomey = ĥom(en)ey = (ĥo)meney = meney<
bildo de Ljeonjiid

..PRONOMOY ,PREPOZICIOY KAJ KONjhJUNKCIOY ,KyIEL LA PLEJ GRAVAY yINTER SERVAY KAJ HhELPAY GRAMATyIKAY VORTOY..

..PRONOMOY ,PREPOZICIOY KAJ KONjhJUNKCIOY ,KyIEL LA PLEJ GRAVAY yINTER SERVAY KAJ HhELPAY GRAMATyIKAY VORTOY..

 

(..PRONAMEY ,PREPOZICIEY yI KONjhJUNKCIEY ,KO DhA BLEJST GRAVAY PyIP SERVAY yI HhELPAY GRAMATyIKAY VORTEY..)

 

..pronamey ,prepoziciey kaj (= > yi) konjhjunkciey (= konj^junkciey) estas (= > jas) la (= > dha) plej (= > blejst) (j)uzatay dum (= > pjjemo) yinterparolade en (= > pjje) chjiuy (= > chjo(e)y) lyingvey yi (< = kaj) pro(s) chji+tyioE (= > fe) pjje suba (= > pu(s)a) interesa informe pri tutmonda lyingve ( = move) Eespa yinter (= > pyip) ronday krampey vi (= > qy -+ plurala forme de (= > pes) pronAme) trovos konformayn sinonyimeyn pes Esperante yi Eespa lyingve ( = move) por facila memorfiksade dum ( => pjjemo pes) ekkoninda legade.

..

 

bildo de Ljeonjiid

..REKVIEMO POR ESPERANTO

..Ljeonjyid [L'eon'їd] Dasheevskjij [Daŝēvsk'їj]:

 

..al ( => pejm) 130+jara ( => 130+jiara = jjLVJojiara [jejLeVeJojiara) datrevene pes Esperante  famo ( <= nun) jas ( <= estas) preparata REKVIEME  POR ESPERANTE ,KO ( <= kiel) INTERNACIA LI(a)NGVE ,!!on ( <= sed) KO DhA ( <= la) KVAZONACIA  DhE (dhe = d^e [ðə] <= ĝi = g^i =ghi)  RESTAS SUFyIĈ'O POPULARA.

 

.!!sincer ( -an) salut( -en) send ( -as) qym [dzym] ( <= al vi = al vy (plurala forme pes persona proname) => pem qy [dzy]) ,estimat ( -a)(y)  s"r ( -e)y ,kreant(e) (pes)  blolїngv(a)y(s) ( <= multlїngv(a)y(s)) alfabet(e)(s) ,reordigїt(a)(s) pjjen jeltonar ( -en) ,ї ( = yi <= kaj) plen ( -o) normigїt(a) gramatїk(a) struktur(e) (skelet(e)) (pes) artofarїt(a)y(s) ĥelp(a)y(s) (tandem(a)y(s)) dialekt(e)y(s) ,Ljeonjyid [L'eon'їd] Dasheevskjij [Daŝēvsk'їj]

 

==> (inter ronday krampey estas montratay diversay gramatyikay elementey -+ prepoziciey ,kharakteray vortklasay yi kazay finazhey +- ,kjjayn ( <= kiuyn) povas forzheti pjjeljs propra parole konversaciantey (p)etpendo ( = etpendo <= dependo) pet ( <= de) ekzistantay kuntekste yi cirk(e)lagantay ( <= ĉ'irkaûigantay) cirkonstancey):

 

.!!sincer salut send qym [dzym] ,estimat s"ry ,kreante pes blolїngvys ( <= multlїngvys) alfabets ,reordigїts pjjen jeltonar  ,ї plen normigїt gramatїk strukturs (skelets) pes artofarїt ĥelp (tandem) dialekty ,Ljeonjyid [L'eon'їd] Dasheevskjij [Daŝēvsk'їj]  ==> (traduko en Esperanton ,sed kun anstataûigita fin(al)a sufikso de pluralay formoy de vortoy:  +J  =>  +Y):

 

bildo de Ljeonjiid

..ALVOKO PRAKTIKE UZI REORDIGITAN MULTLINGVAN ALFABETON (JELTONARON) EN ESPERANTO..

..EMVOKE PRAKTyIKO JUZI REORDIGyITAN BLOLIANGVAN ALFABETEN (JELTONAREN) PJJE MODERNIGyITA ESPERANTA SKRIBMANIERE..

 

 

..KOMPARO de NACIAJ ALFABETOJ kaj KONFORMAJ JELTONAROJ  de TANDEMAJ NACIEeSPAJ DIALEKTOJ.. ==>

..KOMPARE pes NACIĵAY ALFABETEY yi KONFORMAY JELTONAREY  pes TANDEMAY NACIEeSPAY DIALEKTEY.. =

..KOMPAR pes NACIĵY ALFABETY yi KONFORMY JELTONARY  pes TANDEMY NACIEeSPY DIALEKTY..

 

..Ljeonjyid Dasheevskjij [L'eon'їd Daŝēvsk'ij]:

 

..tro ( => trejst) mallonga ( => nonlonga) informo pri nova ( => nojva) alfabeto ,nomata ( => namata) JELTONaro per 4 unuaj literoj kaj 2 lastaj literoj + sufikso "+ar": J ,E ,L ,T , ... ,O ,N+ar+o ,ne estos facile komprenita ,kio ne donas eblecon praktike uzi unufonemajn literojn au^ ( => or^) tipajn literkombinojn ,nomatajn ( => namatajn) JELTONOJ ,kiel ( => ko) bona rimedo de ( => pes) transskribado (transliterado) pes ( < = de) naciaj vortoj ,ekzemple ,la anglajn personajn nomojn ( => namojn) en gravaj tutmondaj dokumentoj.

 

bildo de Ljeonjiid

ANKORAU^FOJE PRI UTILECO DE ESPERANTO

..L'eon'їd Daŝēvsk'їj:

 

bildo de Ljeonjiid

..ETERNA KALENDARE..

..ETERNA KALENDARE..

 

.!!felyichjan ( = !!ĥäpan) N(jju)ojvan Jiaren..

 

..Ljeonjyid ( = L'eon'їd =L'eon'id = L'ёon'їd = Lёonїd = Leonid) Dasheevsk'ij (Daŝēvsk'їj = Daŝēvskїj):

 ..ETERNA KALENDARE..

..tradicio pjje fine pes chja jiare le atentyigas pejm ekzistade pes belega eterna kalendare ,kreyita pet(s) le(s) ,pjje kjja Superjiartage ( ,namata pjje Eespe: Piqejnj(i)je  ,pjje In^glîŝe: Leapday [Lyipdёî] ї pjje dha Rusa lїngve eblas nami: Vjisakoosnjik) jas lasta tage or^ ( = orh) tagnokte ( = qeje or^ qejnochje = qejnj(i)je = qejnjje) pes  superjhjiaro yip suplementa qejnjje 31a ( = jjVLa) pes Chadamonthe ( or^ ,olvorto ,dha 12a ( = jjLDa [jejleda)) mon(a)t(h)e ( = monthe = monate) Decembre)

,!pjje jejLa ( <= uNua) variante pes eterna kalendare nambre pes qejnjjey (tagey) pjje mon(a)they njas ( = n'as < = ne estas) shanqhyitay ї chjmo ( < = chjiam) pjje dha eterna kalendare dha 30a ( = jjVJa [jejveja) pes Chadamonthe ( = Zhlamonthe) jas Qaqejnj(j)e ( = Sabate) ,dha 31a ( = jjVLa [jejvela) pes Zhlamonthe jas Piqejnjje ( = Supertage) ,dha 1a [jejla] pes Lamonthe (Januare) jas Nojqejnjje ,dha 2a [jejda] pes Lamonthe jas Zanqejnjje ( = Zaqejnjje < = Dimanchje) ,dha 3a [jejva] pes Lamonthe jas Laqejnjje (Lunde) ,dha  29a [jejdera] pes Damonthe (Februare) jas Daqejnjje (Marde):

 

..name pes zoqejnj(i)ja (<= semajna ,vokha) qejnjje.. \ ..name pes mon(a)t(h)e = mon(a)the = monthe..

..name zoqejnjjas (vokhas) qejnjjes

bildo de Ljeonjiid

KOMPARO DE ANTIKVA LINGVO KUN QhIA ( = ghia => DhESA) MODERNA VARIANTO

..Ljeonjyid Dasheevskjij:
.!sinceran saluton al zelotoy de antikva Zamenĥōfa Esperanto ,defendantay la netuŝeblajn bazojn de la lingvo kontraŭ modernistoj kaj reformistoj...
bildo de Ljeonjiid

..PRI KIALEY PORS LERNI yI JUZI ESPERANTEN..

..L'eon'id Dasheevsk'ij:

 

..kelkay zelotey pes antyikva Zamemhhoofa Esperante propagandas lerni yi praktyiko juzi qhin ,namato blonambrayn ( <= muljtnombrayn) rezonayn kialeyn por(s) fe ( <= chji+tio+e) ,dedichjato fem ( <= al chji+tio+e) retpejq^eyn ,on ( <= sed) ?yilj ( ?chju) zy ( <= ili) kompren(as) ,kye ( = kё) dha samay rezonazhey tau^gas ( = tauhgas <= taŭgas) yi ( = ї <= kaj) por modernigїta Esperante ,namata (ko <= kiel) EsperantEespe ,!!per montrele ( <= montrile) => le ( <= mi) montris facilan pjjenloyigen ( <= anstatau^yigen) pes Esperantay gramatyikay elementey per konformay (sinonimay) ,pruntoprenyitay pjjeljs universala bloliangva ( = blomova <=muchj(o)liangva = muljtoliangva) gramatyike pes matra (blodialekta) move ( = liangve) Eespe ,kjja formiqhitos ( <= ekformyiqhos) onlo ( <= nur) pem ( <= al) 2020a ( = jjDJDJa -+ jejdejedeja) jiare. -+ .!partoprenu pjje formyiqhe pes SENCA (semantyika) lexyike ( = leksyike) pes globala move Eespe.

 

 

 

..20 Kialoj por lerni kaj uzi Esperanton => .!!jjDJ rezonemazhey pors lёrni ї ( = yi) juzi modernigyitan Esperanten ,namatan EsperantEespe..

 

 

bildo de Ljeonjiid

..GOST DAShEeVICA yI UNIVERSALA GRAMATyIKA STRUKTURE pes GLOBALA LyINGVE EeSPE..

..L'eon'їd Daŝēvsk'ij (Ljeonjyid Dasheevskjij):

..GOST DAShEeVICA yI UNIVERSALA GRAMATyIKA STRUKTURE pes GLOBALA LyINGVE EeSPE..
 

Abonrilata enhavo


povigita de