Ensaluto

Blogo de Ljeonjiid

bildo de Ljeonjiid

..ALVOKE JUZI SIMPLAN KOMUNAN MULTLINGVAN SKRIBMANIEREN..

..ALVOKE JUZI SIMPLAN KOMUNAN MULTLyINGVAN (MUChjLyINGVAN = B(O)LOLyINGVAN = BLOLyINGVAN) SKRIBMANIEREN pjjemo ( <= dum) DIVERSLINGVA SKRIBADE..

 

.!15"08"2015 J" jos ( <= estos) 45+a JUBILEA DATREVENE pes ( <= de) INTERNACIA SKRIBMANIERE "DAShEeVICE"..

 

 

.?yilj je ( <= iu) pjjeljs ( <= el) lesay (miay) legantey pams f(a)mo ( <= qhis nun) nje komprenas dha idejhen yi avantaqhen pes komuna eksterlyingva alfabete yi diverslyingva ortografia skryibmaniere por facilo organyizi trej rapyidan troven pes informo pjje Interrete echj ops ( <= sen) necesa famo antauha traduke yi pranliterade ( <=  transliterade) pes tekste ,!!sufyichjas transliteri onlo titolen pes teksta informe yi listen pes shlosyilay vortey pu dhe ( <= sub qhi) ,!!ken povas fari awtore ( = auhtore = au^tore) pes texte samstaro ,ekz"o ,chjinlyingvan hhieroglifan texten -+ !!traduki eblas poso.

 

..krom fe ( <= krom chji+tyioe) ,dha awtore facilo povas traduki propran texten ,skribitan pjje gepatra nacia liangv(yiqh)e ,pjjen tandeman (filinan) naciEespan dialekten ,ekz"o ,pjjen KhanEespan liangven ,!!on trej simplay programay tradukeley ( <= tradukyiley) rapyido tradukos dha tekstan informen pjjen b(o)lay(n) ( = blay(n) = muchjay(n) = multay(n)) TANDEMAY(N) dialektey(n).

 

..fe ( <= chji+tyioe) donas eblecen pem ordinaray (hho)meney ( = hhom(en)ey = hhomey) eviti lernaden pes chjoy naciay liangvey yip arkhayikay skryibmaniere yi gramatyike -+ !!pejm ( <= al) fine pes fama ( <= nuna) jiarcente naciay liangvey restos interesay onlo por specialyistey pjjej ( <= lau^) pyipliangvistyike ( <= interlingvistike) -+ !!echj In^gli^s^a ( <= la angla) ,!komparu kutyiman anglan alfabeten yip jeltonarey Inhglihsha yi InhglihshEespa.

 

bildo de Ljeonjiid

..INTERNACIĵaY NUMERALeY -+ INTERNACIĵO PRONONCATaY CIFEReY ī NAMBReY..

..jjDGa [jejDeGa] ( = jejDichaGa -+ 28a [DuDEK OKa]) LECIONe:

 

..INTERNACIĵaY NUMERALeY -+ INTERNACIĵO PRONONCATaY CIFEReY  ī NAMBReY..

 

..L'eon'їd (L'eon'id = L'ёon'їd = Lёonїd = Leonyid) Dasheevskjij (Daŝēvsk'їj = Daŝēvskїj) demandas:

.?(pem) kj(j)a(m) l'ingve(m)  apartenas la ( = dha) blejst ( <= plej) simplo 'i facilo prononcatay numeraley pjjej qysa ( <= via) opin'ie.

 

..flo ( <= chji+tie) vi povas facilo kompari Esperantayn numeraleyn kun proponitay de mi ( => pet le) ,por klaro respondi pem ( <= al) lesa ( <= mia) demande.

 

..le atentyigas lesayn leganteyn ,ke le ( = > mi(e) = me) kreis pjje 1970a ( = jjLRZJa [jejLeReZeJa] jiare nje onlo ( = nonlo < = ne nur) grafiko originalayn decimalayn ( = dekumayn = dekecayn -+ 10) cifereyn ,on blejgrandigis ( <= pligrandigis) ilian ( = > dheysan = d^(e)ysan = d^ysan) nambren qhis ( = q^is < = g^is = ĝis > pams) 16 ( = jjLQ) por kalkuli pjje deksesuma ( = dekseseca = pudeca) kalkulsisteme ,tamOn dumO ( = > pamsmo) nje ekzistas ( = nohekzyistas) iu(a) ( = > (hh)ja) utila komputila programe por tajpi 'ilin ( = > dheyn = dhyn) ,juzanto komputilan klavaren ,yi publikigi pjje Interrete ,pro kio(e) ( = > pro(s) k(hh)je(s)) le ( < =  mi) juzas egalrajtan latinliteran varianten pes ciferey ,juzanto ( = juzan(s)to = juza(n)s(t)o = juzaso = juzango) grandlitereyn (= majuskleyn) yi tipayn literkombineyn ('ip surogata nOprononcata "h" ,egalrajta pem Esperanta "chjapele": ^ ,!jas prononcata ko dha angla "h" onlo duobla ( = > jejdo'ixa) "hh" = h^ = ĥ) el ( = pjjelj(s)) dha angla alfabete:

 

bildo de Ljeonjiid

!!!baldau^ chjiuj naciaj lingvoj ,inkluzive antikva kvazau^nacia Esperanto ,estos interesaj nur por specialistoj+interlingvistoj

..jjDZa [jejDeZa] ( = jejDichaZa -+ 27a [DuDEK SEPa]) LECIONe:

 

!!!baldau^ chjiuj naciaj lingvoj ,inkluzive antikva kvazau^nacia Esperanto ,estos interesaj nur por specialistoj+interlingvistoj

 

..KOMPARO de NACIAJ ALFABETOJ kaj KONFORMAJ JELTONAROJ  de TANDEMAJ NACIEeSPAJ DIALEKTOJ.. ==>

..KOMPARE pes NACIĵAY ALFABETEY yi KONFORMAY JELTONAREY  pes TANDEMAY NACIEeSPAY DIALEKTEY.. =

..KOMPAR pes NACIĵY ALFABETY yi KONFORMY JELTONARY  pes TANDEMY NACIEeSPY DIALEKTY..

 

..L'eon'їd [Ljeonjyid] Daŝēvsk'ij [Dasheevskjij]:

 

..tro ( => trejst) mallonga ( => nonlonga) informo pri nova ( => nojva) alfabeto ,nomata ( => namata) JELTONaro per 4 unuaj literoj kaj 2 lastaj literoj + sufikso "+ar": J ,E ,L ,T , ... ,O ,N+ar+o ,ne estos facile komprenita ,kio ne donas eblecon praktike uzi unufonemajn literojn au^ ( => or^) tipajn literkombinojn ,nomatajn ( => namatajn) JELTONOJ ,kiel ( => ko) bona rimedo de ( => pes) transskribado (transliterado) pes ( < = de) naciaj vortoj ,ekzemple ,la anglajn personajn nomojn ( => namojn) en gravaj tutmondaj dokumentoj.

 

bildo de Ljeonjiid

..KOMPARO DE PREPOZICIOJ ESPERANTAJ KAJ EeSPAJ..

..jjDQa [jejDeQa] ( = jejDichaQa -+ 26a [DuDEK SESa]) LECIONe:

 

..L'eon'їd [Ljeonjyid] Daŝēvsk'ij [Dasheevskjij]:

 

..tro ( => trejst) mallonga ( => nonlonga) informo pri nova ( => nojva) alfabeto ,nomata ( => namata) JELTONaro per 4 unuaj literoj kaj 2 lastaj literoj + sufikso "+ar": J ,E ,L ,T , ... ,O ,N+ar+o ,ne estos facile komprenita ,kio ne donas eblecon praktike uzi ( => juzi) unufonemajn literojn au^ ( = auh => or^ = orh) tipajn literkombinojn ,nomatajn ( => namatajn) JELTONOJ ,kiel ( => ko) bona rimedo de ( => pes) transskribado (transliterado) pes ( < = de) naciaj vortoj ,ekzemple ,la anglajn personajn nomojn ( => namojn) en gravaj tutmondaj dokumentoj.

 

bildo de Ljeonjiid

JUBILEAY DATREVENEY -+ 45a pes INTERNACIA SKRyIBMANIERE "DAShEeVICE" yi 15a pes JUNIVERSALA GRAMATyIKA STRUKTURE

..jjDMa [jejDeMa] ( = jejDichaMa -+ 25a [DuDEK KVINa]) LECIONe:

 

..L'eon'їd [Ljeonjyid] Daŝēvsk'ij [Dasheevskjij]:

 

..ALVOKE JUZI SIMPLAN KOMUNAN MULTLINGVAN SKRIBMANIEREN pjjemo ( <= dum) DIVERSLINGVA SKRIBADE..

 

.!15"08"2015 J" jos ( <= estos) JUBILEAY DATREVENEY -+ DhEY ( < = ili) 45a pes ( <= de) INTERNACIA SKRyIBMANIERE "DAShEeVICE" yi 15a pes JUNIVERSALA GRAMATyIKA STRUKTURE pes GLOBALA  MATRA MUChjDIALEKTA LyINGVE EeSPE..

 

.!restas jejdo ( < = du) montheys ( < = monateys) pams jjBMa [jejbema] ( = 45a) datrevene pes Dasheevice yi jjLMa [jejlema] ( = 15a) datrevene pes juniversala gramatyike pes muchjdialekta  matra lyingve Eespe.

 

..PROPEDEUhTyIKA ROLE pes HhELPA LyINGVE yIP PLENO NORMIGyITA GRAMATyIKE..

 

bildo de Ljeonjiid

.NECESAJ ŜANĜOJ EN KVAZAU^NACIA ALFABETO DE ESPERANTO POR ESTI LA INTERNACIA..

..jjDBa [jejDeBa] ( = jejDichaBa -+ 24a [DuDEK+kvara]) LECIONe:

 

..L'eon'їd (L'eon'id = L'ёon'їd = Lёonїd = Ljeonyid Dasheevsk'ij (Daŝēvsk'їj = Daŝēvskїj):

 

..NECESAJ ŜANĜOJ EN KVAZAU^NACIA  ALFABETO DE ESPERANTO POR ESTI LA INTERNACIA..

 

..spertaj esperantistoj klare komprenas ,ke la Esperanta alfabeto ne taŭgas por facile kaj fonetike ĝuste skribi diverslingvajn vortojn ,aparte proprajn nomojn en gravaj internaciaj dokumentoj ,!sed eblas facile refiksi novajn fonemajn signifojn al kelkaj Esperantaj literoj por nova Esperanta alfabeto facile respondas al kondiĉoj ,necesaj por agnoski internacian nivelen de no(j)va reorganizita Esperanta alfabeto ,!rigardu kaj memorfiksu por facile legi diverslingvayn tekstoyn ,!eĉ' la ĉ'inajn ,skribitajn en GOST "Dasheevica" (GOST -+ Globala Ortografia Standardigita Transliterado):

 

..(1) a ,A ,.(2) b ,B ,.(3) c ,C ,.(4) ĉ [ ʧ ' ] ==> ĉ' [ ʧ ' ] = ĉj [ ʧ ' ] = chj ( = tshj) = ch' ( = tsh' = tŝ' ) ,Ĉ ==> Ĉ' = Ĉj = Ch' = Chj  (la unua post ( => po(s)) konsonanta litero surogata neprononcata litero "j" ludas rolon de moliga signeto "apostrofo" (') por signi molan prononcon de la konsonanto ,kiuan oni devus montri echj en tradicia Esperanta skribmaniero ,por(kё) ne miskompreni qhian molan prononcon kiel la malmolan ( = nonmolan) prononcon: ĉ [ʧ] = tŝ = tsh ,kio eblas en kelkaj lingvoj ,ekz"e (ekzemple) ,en la pola lingvo)

bildo de Ljeonjiid

..PROPEDEUhTyIKA ROLE pes HhELPA LyINGVE yIP PLENO NORMIGyITA GRAMATyIKE..

..jjDVa [jejDeVa] ( = jejDichaVa -+ 23a [DuDEK TRIa]) LECIONe:

 

..PROPEDEUhTyIKA ROLE pes HhELPA LyINGVE yIP PLENO NORMIGyITA GRAMATyIKE..

..kelkay ( = > (kj)jokay) spertay esperantyistey ,instruyistey pes antyikva Zamenhhoofa Esperante kaj ( = > ї =yi) ceteray zelotey pes antyikva Esperante  oft((e)n)o emfazas gravan propedeuhtyikan rolen pes Esperante ,if studentey lernos popularayn naciayn lyingveyn pos ( < = post) lernade pes Esperante ,aparto ,ekzemplo ,la anglan (In^gli^s^an = In^glîŝan) lyingven ,!on zy forgesas kompari propedeu^tїkan rolen pes antyikva Esperante yip dha same pes olay artefaryitay lyingvey yip standardigyita gramatyike  ,aparto yip ( = їp) modernigyita variante pes Esperante ,namata  EsperantEespa lyingve ,or^ їp globala matra lyingve Eespe almeno ( < = almenau^) pjje forme pes DIFEREN(Kh)TEespa lyingve yip miksyita diverslyingva senca leksyike ( = lexyike) ,pjje kjja echj nonsperta lyingva komencante facilo trovos diverslingvayn sinonyimeyn pes sencay vortey ,pruntoprenyitay pjjeljs Esperante: D -+ Dojch(j)ayn (Germanayn) ,I -+ In^glîŝayn (Anglayn) ,F -+ Fransayn (Francayn) ,E -+ Espanjjolayn  (Ĥispanayn) ,R -+ Rusayn ,E -+ Esperantayn  ,N -+ NiKhanayn ( = Nikhanayn (Japanayn) + Khanayn (Chjinayn)) ,T -+ Turkayn.

 

bildo de Ljeonjiid

..EVOLUe pes FONETyIKa PARTe pes globala MATRa LyINGVe EeSPe..

..jjDDa [jejDeDa] ( = jejDichaDa -+ 22a [DuDEK DUa]) LECIONe:

 

..EVOLUe pes FONETyIKa  PARTe pes globala MATRa LyINGVe EeSPe..

 

..le ( < = mi) esperas ,kё qy ( < = vy < = vi) qhusto komprenis dha ideĵen  pes necesay shanqhey pjje prononcade pes pruntoprenyitay In^glîŝay SENCAY vortey pjje miksyitay naciEespay dialektey ,ekz"o ,echj pjje RusIn^glîŝEsperantEespe.

..eblas diversmaniero evyiti egalan prononcaden pes semantyiko diversay vortey -+ homonyimey pjje Eespe ,inkluzyivo efektyiva jas rimede pes transformade pes blejparte(s) dhas In^glîŝays diftongeys pjjen solayn vokalayn litereyn yip eblay suplementay konsonantay literey (  ,ekz"o ,"j" or^ "w" = "j(v)") pjjenlo opsakcenta vokala litere pes diftonge ( ,ekz"o ,"î" = ih or^ "u^" = "ŭ" = uh) ,ekzemplo:

make [mёîk] = > mejki ( ,pjje Esperante: fari ,plenumi ,efektivyigi)

,no [nou^] = > no [no] (  ,pjje Eespe "no+" jas negatyiva prefyixe ,ko dha Esperanta "ne(+)" ,on ,ko negatyivan partikulen ( = > partekelen) ,necesas transliteri dhen pjjen formen "nje" = "n'e")

bildo de Ljeonjiid

..EVOLUe pes FONETyIKa PARTe pes globala MATRa LyINGVe EeSPe..

..jjDLa [jejDeLa] ( = jejDichaLa -+ 21a [DuDEK UNUa]) LECIONe:

 

..EVOLUe pes FONETyIKa  PARTe pes globala MATRa LyINGVe EeSPe..

 

..pjje fa lecione my fakto transportas sesan ( < = syian) atenten pejm ( < = al) demandey pes elekte pes senca (semantyika) leksyike pes globala matra lyingve Eespe pjjeljs simila leksyike pes dhesay filyinay naciEespay dialektey ,blejparto pjjeljs grupe pes DIFERENTEespay dialektey ,leksyiko ligyitay yip laboray lyingvey pes UNe yi Uneske.

 

..famo ( < = nun) dha plej(st) ( => blejst) gravay pjjeljs DIFERENTEespay dialektey jas  In^glîŝEespa lyingve or^ In^glîŝEespe ,fonetyika  yi semantyika partey pes kjja(s) similas ,certo ,pem dha samay(m)  pes In^glîŝe

bildo de Ljeonjiid

..jjDJa [jejDeJa] ( = jejDicha(Ja) -+ 20a [DuDEKa]) LECIONe: PLyIJa EVOLUe (pes) ARTOFARyITaYs FILyINaYs DIALEKTeYs pjjen EeSPEn

..jjDJa [jejDeJa] ( = jejDicha(Ja) -+ 20a [DuDEKa]) LECIONe:

 

..BLjyIJa ( < = PLUa) EVOLUe pes ARTOFARyITay ĤELPay REGIONay FILyINay NACIEeSPay DIALEKTey pejm ( < = al) GLOBALa (TUTMONDa) MATRa ( < = PATRyINa = MULTODIALEKTa = > MUChjODIALEKTa) EeSPa LyINGVe..

 

..pams famo ( < = qhis = q^is ( < = ĝis = g^is =  ghis) nun) qy ( = [dzy] < = vi = > vy -+plurala forme pes pronome por kelkay duay ( => jejday) personey yip kharaktera finazhe +y) konatyiqhis yip jejdo ( < = du) gravay ĥelpay naciEespay dialektey pes la monde -+ EsperantEespa yi In^glîŝEespa -+ ,!dhey jas trej konkureblay ,por(kё) ji ( < = esti) nonlo ( < = ne nur) ĥelpay  pjje kelkay ( = (kj)jokay) naciay or^ muchj(o)naciay (blonaciay) regioney pes la monde ,!on tutmondo domini ,!kĥe ( = ke) njas ( <= ne estas) demokratia solve pes plurlingvyisme ( = blolingvisme).

 

..aktuala slogane:

Abonrilata enhavo


povigita de