Ensaluto

Blogo de Ljeonjiid

bildo de Ljeonjiid

.NECESAJ ŜANĜOJ EN KVAZAU^NACIA ALFABETO DE ESPERANTO POR ESTI LA INTERNACIA..

..jjDBa [jejDeBa] ( = jejDichaBa -+ 24a [DuDEK+kvara]) LECIONe:

 

..L'eon'їd (L'eon'id = L'ёon'їd = Lёonїd = Ljeonyid Dasheevsk'ij (Daŝēvsk'їj = Daŝēvskїj):

 

..NECESAJ ŜANĜOJ EN KVAZAU^NACIA  ALFABETO DE ESPERANTO POR ESTI LA INTERNACIA..

 

..spertaj esperantistoj klare komprenas ,ke la Esperanta alfabeto ne taŭgas por facile kaj fonetike ĝuste skribi diverslingvajn vortojn ,aparte proprajn nomojn en gravaj internaciaj dokumentoj ,!sed eblas facile refiksi novajn fonemajn signifojn al kelkaj Esperantaj literoj por nova Esperanta alfabeto facile respondas al kondiĉoj ,necesaj por agnoski internacian nivelen de no(j)va reorganizita Esperanta alfabeto ,!rigardu kaj memorfiksu por facile legi diverslingvayn tekstoyn ,!eĉ' la ĉ'inajn ,skribitajn en GOST "Dasheevica" (GOST -+ Globala Ortografia Standardigita Transliterado):

 

..(1) a ,A ,.(2) b ,B ,.(3) c ,C ,.(4) ĉ [ ʧ ' ] ==> ĉ' [ ʧ ' ] = ĉj [ ʧ ' ] = chj ( = tshj) = ch' ( = tsh' = tŝ' ) ,Ĉ ==> Ĉ' = Ĉj = Ch' = Chj  (la unua post ( => po(s)) konsonanta litero surogata neprononcata litero "j" ludas rolon de moliga signeto "apostrofo" (') por signi molan prononcon de la konsonanto ,kiuan oni devus montri echj en tradicia Esperanta skribmaniero ,por(kё) ne miskompreni qhian molan prononcon kiel la malmolan ( = nonmolan) prononcon: ĉ [ʧ] = tŝ = tsh ,kio eblas en kelkaj lingvoj ,ekz"e (ekzemple) ,en la pola lingvo)

bildo de Ljeonjiid

..PROPEDEUhTyIKA ROLE pes HhELPA LyINGVE yIP PLENO NORMIGyITA GRAMATyIKE..

..jjDVa [jejDeVa] ( = jejDichaVa -+ 23a [DuDEK TRIa]) LECIONe:

 

..PROPEDEUhTyIKA ROLE pes HhELPA LyINGVE yIP PLENO NORMIGyITA GRAMATyIKE..

..kelkay ( = > (kj)jokay) spertay esperantyistey ,instruyistey pes antyikva Zamenhhoofa Esperante kaj ( = > ї =yi) ceteray zelotey pes antyikva Esperante  oft((e)n)o emfazas gravan propedeuhtyikan rolen pes Esperante ,if studentey lernos popularayn naciayn lyingveyn pos ( < = post) lernade pes Esperante ,aparto ,ekzemplo ,la anglan (In^gli^s^an = In^glîŝan) lyingven ,!on zy forgesas kompari propedeu^tїkan rolen pes antyikva Esperante yip dha same pes olay artefaryitay lyingvey yip standardigyita gramatyike  ,aparto yip ( = їp) modernigyita variante pes Esperante ,namata  EsperantEespa lyingve ,or^ їp globala matra lyingve Eespe almeno ( < = almenau^) pjje forme pes DIFEREN(Kh)TEespa lyingve yip miksyita diverslyingva senca leksyike ( = lexyike) ,pjje kjja echj nonsperta lyingva komencante facilo trovos diverslingvayn sinonyimeyn pes sencay vortey ,pruntoprenyitay pjjeljs Esperante: D -+ Dojch(j)ayn (Germanayn) ,I -+ In^glîŝayn (Anglayn) ,F -+ Fransayn (Francayn) ,E -+ Espanjjolayn  (Ĥispanayn) ,R -+ Rusayn ,E -+ Esperantayn  ,N -+ NiKhanayn ( = Nikhanayn (Japanayn) + Khanayn (Chjinayn)) ,T -+ Turkayn.

 

bildo de Ljeonjiid

..EVOLUe pes FONETyIKa PARTe pes globala MATRa LyINGVe EeSPe..

..jjDDa [jejDeDa] ( = jejDichaDa -+ 22a [DuDEK DUa]) LECIONe:

 

..EVOLUe pes FONETyIKa  PARTe pes globala MATRa LyINGVe EeSPe..

 

..le ( < = mi) esperas ,kё qy ( < = vy < = vi) qhusto komprenis dha ideĵen  pes necesay shanqhey pjje prononcade pes pruntoprenyitay In^glîŝay SENCAY vortey pjje miksyitay naciEespay dialektey ,ekz"o ,echj pjje RusIn^glîŝEsperantEespe.

..eblas diversmaniero evyiti egalan prononcaden pes semantyiko diversay vortey -+ homonyimey pjje Eespe ,inkluzyivo efektyiva jas rimede pes transformade pes blejparte(s) dhas In^glîŝays diftongeys pjjen solayn vokalayn litereyn yip eblay suplementay konsonantay literey (  ,ekz"o ,"j" or^ "w" = "j(v)") pjjenlo opsakcenta vokala litere pes diftonge ( ,ekz"o ,"î" = ih or^ "u^" = "ŭ" = uh) ,ekzemplo:

make [mёîk] = > mejki ( ,pjje Esperante: fari ,plenumi ,efektivyigi)

,no [nou^] = > no [no] (  ,pjje Eespe "no+" jas negatyiva prefyixe ,ko dha Esperanta "ne(+)" ,on ,ko negatyivan partikulen ( = > partekelen) ,necesas transliteri dhen pjjen formen "nje" = "n'e")

bildo de Ljeonjiid

..EVOLUe pes FONETyIKa PARTe pes globala MATRa LyINGVe EeSPe..

..jjDLa [jejDeLa] ( = jejDichaLa -+ 21a [DuDEK UNUa]) LECIONe:

 

..EVOLUe pes FONETyIKa  PARTe pes globala MATRa LyINGVe EeSPe..

 

..pjje fa lecione my fakto transportas sesan ( < = syian) atenten pejm ( < = al) demandey pes elekte pes senca (semantyika) leksyike pes globala matra lyingve Eespe pjjeljs simila leksyike pes dhesay filyinay naciEespay dialektey ,blejparto pjjeljs grupe pes DIFERENTEespay dialektey ,leksyiko ligyitay yip laboray lyingvey pes UNe yi Uneske.

 

..famo ( < = nun) dha plej(st) ( => blejst) gravay pjjeljs DIFERENTEespay dialektey jas  In^glîŝEespa lyingve or^ In^glîŝEespe ,fonetyika  yi semantyika partey pes kjja(s) similas ,certo ,pem dha samay(m)  pes In^glîŝe

bildo de Ljeonjiid

..jjDJa [jejDeJa] ( = jejDicha(Ja) -+ 20a [DuDEKa]) LECIONe: PLyIJa EVOLUe (pes) ARTOFARyITaYs FILyINaYs DIALEKTeYs pjjen EeSPEn

..jjDJa [jejDeJa] ( = jejDicha(Ja) -+ 20a [DuDEKa]) LECIONe:

 

..BLjyIJa ( < = PLUa) EVOLUe pes ARTOFARyITay ĤELPay REGIONay FILyINay NACIEeSPay DIALEKTey pejm ( < = al) GLOBALa (TUTMONDa) MATRa ( < = PATRyINa = MULTODIALEKTa = > MUChjODIALEKTa) EeSPa LyINGVe..

 

..pams famo ( < = qhis = q^is ( < = ĝis = g^is =  ghis) nun) qy ( = [dzy] < = vi = > vy -+plurala forme pes pronome por kelkay duay ( => jejday) personey yip kharaktera finazhe +y) konatyiqhis yip jejdo ( < = du) gravay ĥelpay naciEespay dialektey pes la monde -+ EsperantEespa yi In^glîŝEespa -+ ,!dhey jas trej konkureblay ,por(kё) ji ( < = esti) nonlo ( < = ne nur) ĥelpay  pjje kelkay ( = (kj)jokay) naciay or^ muchj(o)naciay (blonaciay) regioney pes la monde ,!on tutmondo domini ,!kĥe ( = ke) njas ( <= ne estas) demokratia solve pes plurlingvyisme ( = blolingvisme).

 

..aktuala slogane:

bildo de Ljeonjiid

..jjLRa [jejLeRa] ( = jejchaRa -+ 19a [DEK+naŭa ,+nau^a ,+nauha]) LECIONe: ESPERANTEeSPy ї INhGLIhShy PARTICIPy ї GERUNDyIjy..

..jjLRa [jejLeRa] ( = jejchaRa -+ 19a [DEK+naŭa ,+nau^a ,+nauha]) LECIONe:

 

..ESPERANTEeSP(a)y PARTICIP(e)y  yI GERUNDyIjh(e)y KOMPARo yIP INhGLIhSh(a)y PAaRhTIhSIhPL(e)y  yI QhyERhEhNDEY: ?KA DIFERENCE

,.NONPERSONy PARTICIPy FORMy (pes) VERBys ko ADĵJEKTIVy ATRIBUTy (pes) NAWNys ( = PUSTANTIVys < = SUBSTANTIVys)..

 

 

..jjLGa [jejLeGa] ( = jejchaGa -+ 18a [DEK+oka]) LECIONe: pri OFTno JUZATy NONPERSONy FORMy pes VERBys..

..jjLGa [jejLeGa] ( = jejchaGa -+ 18a [DEK+oka]) LECIONe:

 

..NOJVa TEMe pri OFTno JUZATy pjje LyINGVa KOMUNIKADe NONPERSONy FORMy pes VERBys..

 

.!atentu ,kё ( = kye < = ke) pjje In^glîŝa lingve ( = In^glîŝe)  komplikitayn  tenzaspektayn formeyn pes verbey yip participa parte formas onlo jejdo participey -+ aktiva prezenca (aktualo aganta) participe yip kharaktera fina sufixe (finazhe) +ing [+în^] = [+ ɪŋ] ,kjja ĥas ĥazardan vokalan parten +i+   ,egalan pem kharakterizanta prezencen vokala parte +a+ ,kjja juzata jas nonlo pjje Esperanta sufixe +ant+ ,on pjje In^glîŝEespa +ang+ ,kjja pafmo njas finazhe (fina sufikse) ,on jas  interna sufixe ,pem kjja ( = kjjam) eblas emdoni ( < = aldoni) kharakteran por adjjektivay atributey pes substantivey vokalan finazhen +a por participey orh ( = or^) +o por verbay adverbey (gerundiey).

 

bildo de Ljeonjiid
bildo de Ljeonjiid

..jjLZa [jejLeZa] ( = jejchaZa -+ 17a [DEK+sepa]) LECIONe: Finala Teme pri Gramatikay Formey pes Sencay Verbey..

..jjLZa [jejLeZa] ( = jejchaZa -+ 17a [DEK+sepa]) LECIONe:

 

..FINALe pes TEMes pri dha BLEJST OFTnO JUZATY pjje LyINGVa KOMUNIKADe TENZ((t)emp)ASPEKTY FORMY pes VERBYs..

 

..pjje matra lingve Eespe yi ( = ї ) ,certo ,pjje dhesay filїnay nacieespay dialektey ,inkluzїvo pjje In^glîŝEespa ,nje ekzistas noregulay tenzaspektay formey pes verbey ,diferenco pets dha angla lingve ,on ekzistas diversay sinonimiay or presko ( < = preskau^) sinonomiay variantey pes dha samay verbay formey blejparto ( <= plejparto) libero (samstaro) elektatay pets konversaciantey pjjej propra  prefere ,pejm kĥe(m) ( = ke(m)) angloparolantay (ĥo)meney ( = ĥomey = meney) devas ,certo ,emkutimiqhi ( = pejmkutimiqhi < = alkutimiqhi) por distingi nociayn (semantikayn ,sencayn) vorteyn ,pruntoprenitay blejparto pjjeljs dha angla ( = In^glîŝa) l(i)angveqhe ( < = lingve) ,pjje In^glîŝEespay frazey.

 

..le njas (p)utenante ( = putenante = utenante < = subtenante) pes dominade pjje la ( = dha) monde onlo pes jejlo pjjeljs naciay ( ,ko dha  In^glîŝa) ,kvazonaciay ( ,ko Esperante) yi echj naciEespay ( ,ko EsperantEespa or^ In^glîŝEespa)lingvey ( < = li(a)ngv(eqh)ey)  ,on le (jas) zelote (yi iniciatinte) pes miksita muchjonaciEespa ( = blonaciEespa = multonaciEespa) lingve ,por praktika juzade ,pjje kjja eblas elekti pjjeljs diversay lingvey dhaa blejs((h)t) belo prononcatayn sinonimeyn pes diverslingvay semantikay (sencay) vortey.

 

bildo de Ljeonjiid

..GOST -+ GLOBALA ORTOGRAFIA STANDARDIGITA TRANSLITERADE yIP DISLARQh'ITA ALFABETE (JELTONARE)..

..L'eon'їd-e (L'eon'id = L'ёon'їd = onїd = Leoni(i)d) Dasheevsk'ij-a (Daŝēvsk'їj = Daŝēvskїj):

 

.!saluten ,estimatay komencantay Eespen'istey kaj ( = > ї = yi)  spertay interlingv'istey ,posedantay Esperanten Zamenhhoofan ,!saluten ,estimatay zelotey de ( = > pes) Esperante.

( ,rimarke: en mia projekte de Globala Ortografia Skribsisteme Transliterada (GOST) "Dasheevica" ( ,namata ( < = nomata) lau^ mia familia name ( < = nome) personay namey estas ( = > jas) substantivey kun k^araktera finazhe +e ,sed familiay namey jas ( < = estas) adjjektivey kun finazhe +a).

 

bildo de Ljeonjiid

..jjLQa [jejLeQa] ( = jejchaQa -+ 16a [DEK+sesa]) LECIONe: DhA TREJ OFTNO JUZATA PjJE PAROLE SENCA VERBE "GO".

..jjLQa [jejLeQa] ( = jejchaQa -+ 16a [DEK+sesa]) LECIONe:

 

..DAUhRyIGe pes TEMes pri dha BLEJST OFTnO JUZATY pjje LyINGVa KOMUNIKADe TENZ((t)emp)ASPEKTY FORMY pes VERBYs..

 

..DETALA PRANRIGARDE ( < = TRARIGARDE) PES DhA TREJ OFTNO JUZATA PjJE PAROLE SENCA (SEMANTyIKA ,NOCIA) VERBE -+ notransit'iva verbe "TO GO" [tê gou^] -+ їri ,(for)veturi..

 

..en ( = > pjje) antau^irїntay ( = antau^irїn(gs)tay = > pa^irїngstay = pa^irїntay = pa^irїnstay = pa^irїngtay = pa^irїngay = pa^irїsay) lecioney jam ( = > pafmo) estis ( = > jїs) prezentїtay la ( = > dha) blejst(ay) ( < = plej) juzatay ( < = uzatay) pjje parole ĥelpay verbey pjje diversay tenz(emp)aspektay formey ,kiu(a)y ( = > kjjay) povas plenumi pjje parole ї memstaran ( = > samstaran) rolen pes plensignїfay (sencay ,nociay) verbey,pro kio+e ( = > kĥe = ke) vi ( = vy = > qy) povas facilo konĵjekti , ( = kye < = ke) alїay ( = > olay) sencay verbey povas ĥavi ( = > ĥi) dha samayn k^arakterayn ( = kharakterayn) morfemayn tenzaspektayn formeyn pro tio^e ( = > pro(s) efe) ,kё pjje Eespa gramatїke (ї ,certo ,pjje dha In^glîŝEespa) n'e ( = nje < = ne) ekzїstas esceptey el ( = > pjjelj(s) = pjjejs = pjjeljs) gramatїkay reguley ,diferenco de ( = > pet(s)) gramatїke de ( = > pes) olay lї(ä)ngv(îq^)ey = längvîq^ey = lїngv(îq^)ey = lїngvey) ,ekzemplo ( = ekz"o) ,pes la ( = dha) angla ( = > In^glîŝa) längvîq^e.

Abonrilata enhavo


povigita de