Ensaluto

Blogo de Ljeonjiid

bildo de Ljeonjiid

..jjZa LECIONe: DAU^RyIGe pes TEMe pri Dha PLEJST OFTNO JUZATaY pjje LyINGVa KOMUNIKADe TENZASPEKTaY FORMeY pes VERBeY..

..jjZa [jejZa] ( 7a [SEPa]) LECIONe:

..DAUhRyIGE PES TEME PRI DhA PLEJST OF(T)NO JUZATAY PjJE LyINGVA KOMUNIKADE TENZASPEKTAY FORMEY PES VERBEY..

 

.!my dau^r'igas fmo gravan temen por studade pri tenzaspektay formey pes verbey ,k(j)jay jas dha plejst ofto juzatay pjje l'ingva komunikade ,!'i pri In^gli^s^Eespe le parolos per EsperantEespe.

..pa(s) chje(s) ( < antau^ chjio) necesjas ripeti ,ke dha baza forme pes verbey ,kjjan kutimo jey trovas pjje diverslingvay vortarey ,jas infinitive ,kjja pjje multay lingvey hhas kharakteran finan parten ,namatan ko finazhe ,ekz"o ,pjje Esperante +i ,pjje dha rusa +tj(i) = +t'(i) ,pjje dha germana +en ,on pjje dha angla lingve pjjenlo pes infinit'iva(s) finazhe(s) ekzistas paverba infinit'iva partikele+artikele "to" [tu ,teh = te^ = tê] yip nonklaro prononcata vokala parte presko simila pjjej prononce pem dha rusa infinitiva finazhe +t'i ,pjje kjja vokala parte an^ko similas pem dha Esperanta infinit'iva finazhe +i ,pro(s) k(hhj)e pjje globala matra lingve Eespe yi ,certo ,pjje In^gli^ŝEespa dialekte por(s) role pes infinit'iva finazhe (or^ pes verbe(s) ,or^ pes (pa)verba(s) ( < = (p)antau^verba(s)) partikele+artikele) jas elektita vokala litere +i ,ekz"o ,dha anglayn verbeyn "to speak" [tê spїk = teh spyik] eblas pjje In^gli^ŝEespa dialekte transformi jejdomaniere: ti spyik = > spyik(+t)(+i) = spyik+(t)i = spyikti = spyiki ,"to read" [tê r^їd = teh rhyid] = > ti r^їd = ti rhyid = > rhyid(+t)(+i) = rhyidti = rhyidi

 

..my vidas ,ke pjje In^gli^s^Eespe eblas (p)e(j)m'igi ( < = al'igi) paverban artikelen pe(j)m ( < = al) fina parte pes verba rad'ike pleno or^ parto ( ,onlo finan parten pes dha artikele).

 

bildo de Ljeonjiid

..DAUhRyIGE PES TEME PRI DhA PLEJST OFT(N)O JUZATAY PjJE LyINGVA KOMUNIKADE TENZASPEKTAY FORMEY PES VERBEY

..jjQa [jejQa] ( 6a [SESa]) LECIONe:

 

..DAUhRyIG(E) (PES) TEM(E)(S) PRI Dh(A) PLEJS(h)(T) OF(T)N(O) JUZ(ATA)Y PjJE LyINGV(A) KOMUNIKAD(E) TENZ(EMP)ASPEKT(A)Y FORM(E)Y (PES) VERB(E)Y(S).. = 

 

= ..DAU^RIG TEMS PRI D^" PLEJS(^) OFN JUZY PjJE L'INGV KOMUNIKAD TENZASPEKTY FORMY VERBYS..

 

.!my dau^r'igas fmo gravan temen por studade pri tenzaspektay formey pes verbey ,k(j)jay jas dha plejst ofto juzatay pjje l'ingva komunikade ,!'i pri In^gli^s^Eespe le parolos per EsperantEespe.

 

..pa(s) chje(s) ( < antau^ chjio) necesjas ripeti ,ke dha baza forme pes verbey ,kjjan kutimo jey trovas pjje diverslingvay vortarey ,jas infinitive ,kjja pjje multay lingvey hhas kharakteran finan parten ,namatan ko finazhe ,ekz"o ,pjje Esperante +i ,pjje dha rusa +tj(i) = +t'(i) ,pjje dha germana +en ,on pjje dha angla lingve pjjenlo pes infinit'iva(s) finazhe(s) ekzistas paverba infinit'iva partikele+artikele "to" [tu ,teh = te^ = tê] yip nonklaro prononcata vokala parte presko simila pjjej prononce pem dha rusa infinitiva finazhe +t'i ,pjje kjja vokala parte an^ko similas pem dha Esperanta infinit'iva finazhe +i ,pro(s) k(hhj)e pjje globala matra lingve Eespe yi ,certo ,pjje In^gli^ŝEespa dialekte por(s) role pes infinit'iva finazhe (or^ pes verbe(s) ,or^ pes verba(s) partikele+artikele) jas elektita vokala litere +i ,ekz"o ,dha anglan verben "to speak" [tê spїk = teh spyik] eblas pjje In^gli^ŝEespa dialekte transformi jejdomaniere: ti spyik = spyik(+i) = spyiki.

 

bildo de Ljeonjiid

..REPL'IKOY DE DAShEeVSK'IJ AL KREANTO KAJ ZELOTOY DE L'INGVO UROPI-O..

..REPL'IKOY DE DAShEeVSK'IJ AL KREANTO KAJ ZELOTOY DE L'INGVO UROPI-O..

 

bildo de Ljeonjiid

..DhA PLEJST OFTO JUZATAY PjJE LyINGVA KOMUNIKADE TENZASPEKTAY FORMEY PES VERBEY..

..jjMa [jejMa] ( 5a [KVyINa]) LECIONe:

..DhA PLEJST OFTO JUZATAY PjJE LyINGVA KOMUNIKADE TENZASPEKTAY FORMEY PES VERBEY..

 

..aktuala slogane:

.!if ESPERANT'ISTAY NACIONAL'ISTEY novolas ( = nje volas) agnoski ,lerni 'i ( = ї) disvastїgi EsperantEespan l'ingven ko lїngve la plejst tau^ga pors internacia komunikade anstatau^ kvazau^nacia Zamenĥoofa Esperanto ,efmo ( < = tїam) zy ( < = 'ili = їli) DEVOS AGNOSKI baldau^ pjje dha sama role INhGLIhShEeSPAN LyINGVEN.

.?kro fo ( < = ?kial do) +- ,demandos (kj)jokay ( < = kelkay) zelotey pes Esperante ,!on responde jas evidenta: ,!proske pjje In^gli^s^Eespe jas juzata plejparto dha In^gli^s^a ( < = la angla) senca (semant'ika) lexike ,kj(j)a jas plej lernata tutmondo pro dominade pes In^gli^s^e pjje dha monde ,!on gramatike pes In^gli^s^Eespe jas perfekta ,s'impla 'i plej facilo lernebla ,kolj dha In^gli^s^a gramat'ike 'i ec^' dha gramatike pes Esperante.

.!Esperanten eblas facilo 'i opsdoloro transformi pjjen EsperantEespen ,juzaso ( = juzango = juzanto) pjje dha l'ingve perfektayn gramatikayn jejlomenteyn ( < = elementeyn) pes globala multodialekta (matra) l'ingve Eespe pjjenlo(n) pes ( < = anstatau^) gramatikay jejlomentey pes Esperante upetapo ( < = po"etapo) ,komencanto pet personay pronomey.

bildo de Ljeonjiid

.!!LIDEPLA L'INGVE JAS PLEJ KOMPLIKITA ,KOL' ESPERANTE..

.!!Lidēpla l'ingve jas plej komplik(īt)a  ,kolj Esperante..

 

..L'eon'id Daŝēvsk'їj p(r)afmo ( < = ((r) = delong(m)o = > petlongmo) jam) demandis ,on ( < + sed) qhis nun ( = > pams f(a)mo) n'e ricevis respondayn komenteyn pet ( < = de) la projektantey pes LiDePla (,?'il' komentos ceteray legantey):

 

.?'il' l'ingve Lidepla (Lingwa de Planeta) realo pretendas domini  ko ( < = kiel) tutmonda lingve -+ !respondu konkreto ops vag(vort)abunday frazey.

 

..Lingwa de ( = > pes) Planeta (kutima mallongige LdP or^ ( = orh < =  aŭ) Lidepla) jas ( < = estas) planlingva projekte ,celanta kre^en pes ( < = de) internacia h^elpl'ingve ,.dha ( < = la) lingven planis pjje ( < = en) Sankt+Peterburg(e) Dmjyitrjij Ivanoov ,Jeljeene Ivanoova  ,Asje Vinograadova 'i ( = yi < =  kaj) Anastasjyije [Anastas'ije = Anastas'їjê] Lisjeenko [Lis'ēnkâ].

 

bildo de Ljeonjiid

..jejBa LECIONe pri DhA PLEJST OFTO JUZATAY PjJE LyINGVA KOMUNIKADE KONjJUNKCIEY..

..jjBa [jejBa] ( 4a [KVARa]) LECIONe:

..DhA PLEJST OFTO JUZATAY PjJE LyINGVA KOMUNIKADE KONĵJUNKCIEY..

 

..aktuala slogane:

.!if ESPERANT'ISTAY NACIONAL'ISTEY novolas ( = nje volas) agnoski ,lerni 'i ( = ї) disvastїgi EsperantEespan l'ingven ko lїngve la plejst tau^ga pors internacia komunikade anstatau^ kvazau^nacia Zamenĥoofa Esperanto ,efmo ( < = tїam) zy ( < = 'ili = їli) DEVOS AGNOSKI baldau^ pjje dha sama role INhGLIhShEeSPAN LyINGVEN.

 

.?kro fo ( < = ?kial do) +- ,demandos (kj)jokay ( < = kelkay) zelotey pes Esperante ,!on responde jas evidenta: ,!proske pjje In^gli^s^Eespe jas juzata plejparto dha In^gli^s^a ( < = la angla) senca (semant'ika) lexike ,kj(j)a jas plej lernata tutmondo pro dominade pes In^gli^s^e pjje dha monde ,!on gramatike pes In^gli^s^Eespe jas perfekta ,s'impla 'i plej facilo lernebla ,kolj dha In^gli^s^a gramat'ike 'i ec^' dha gramatike pes Esperante.

 

.!Esperanten eblas facilo 'i opsdoloro transformi pjjen EsperantEespen ,juzaso ( = juzango = juzanto) pjje dha l'ingve perfektayn gramatikayn jejlomenteyn ( < = elementeyn) pes globala multodialekta (matra) l'ingve Eespe pjjenlo(n) pes ( < = anstatau^) gramatikay jejlomentey pes Esperante upetapo ( < = po"etapo) ,komencanto pet personay pronomey.

 

bildo de Ljeonjiid

.?'il' l'ingvo Lidepla (Lingwa de Planeta) reale pretendas domini ko tutmonda l'ingvo.

..L'eon'id Daŝēvsk'їj demandas:

.?'il' l'ingvo Lidepla (Lingwa de Planeta) reale pretendas domini ko ( < = kiel) tutmonda lingvo.

 

..Lingwa de ( = > pes) Planeta (kutima mallongigo LdP or^ ( = orh < =  aŭ) Lidepla) jas ( < = estas) planlingva projekto celanta kreon pes ( < = de) internacia ĥelpl'ingvo ,.dha ( < = la) l'ingvon planis pjje ( < = en) Sankt+Peterburg Dmjyitrjij Ivanoov ,Jeljeene Ivanoova ,Asje Vinograadova 'i ( = yi < =  kaj) Anastasjyije Lisjeenko [Lis'ēnkâ].

 

bildo de Ljeonjiid

..jejVa LECIONe pri NORMIGyITy KORELATyIVy PRONOMy..

..jjVa [jejVa] ( 3a [TRIa]) LECIONe:

..NORMIGyITaY KORELATyIVaY PRONOMeY.. =

..NORMIGyITY KORELATyIVY PRONOMY..

 

..aktuala slogane:

.!if ESPERANT'ISTAY NACIONAL'ISTEY novolas ( = nje volas) agnoski ,lerni 'i ( = ї) disvastїgi EsperantEespan l'ingven ko lїngve la plejst tau^ga pors internacia komunikade anstatau^ kvazau^nacia Zamenĥoofa Esperanto ,efmo ( < = tїam) zy ( < = 'ili = їli) DEVOS AGNOSKI baldau^ pjje dha sama role INhGLIhShEeSPAN LyINGVEN

 

,!ju veray Esp(en)ey ,!nje namu ( < = ne nomu) Esperanten "internacia" lingve ,por nje misopini^igi komencanteyn  ,dezirantayn lerni namo internacian l'ingven yip ( = ї) pleno yi ( = ї) perfekto  standardig'ita gramat'ike

,!ju ĥonestay -+ !nje ( = n'e) trompu ( = !notrompu) komencanteyn.

 

 

..korelatyivay pronomey en EsperantEespa l'ingvo..

 

bildo de Ljeonjiid

..jjDa [jejDa] (2a [DUa]) LECIONe pri NORMIGyITa KORELATIVECe pes PERSONay PRONOMey 'ip DhEyESay ORDNUMERey..

..jjDa [jejDa] ( 2a [DUa]) LECIONe:

..NORMIGyITaY KORELATyIVaY PRONOMeY.. =

..NORMIGyITY KORELATyIVY PRONOMY..

 

..aktuala slogane:

.!if ESPERANT'ISTAY NACIONAL'ISTEY novolas ( = nje volas) agnoski ,lerni 'i disvast'igi EsperantEespan l'ingven ko l'ingve la plejst tau^ga pors internacia komunikade anstatau^ kvazau^nacia Zamenĥoofa Esperanto ,efmo ( < = t'iam) zy ( < = 'ili) DEVOS AGNOSKI baldau^ pjje dha sama role INhGLIhShEeSPAN LyINGVEN

,!nju ( < = ne estu) onlo ( < = nur) esperant'istay nacional'istey ,(j)if ( < = se) pjje qyesa ( < vyia) anime qy ( < = vy = vi) sentas sen ( < = s'in) (ko < = k'iel) internacional'iste ,!kuraq^o re^agord'iq^u pe(j)t parole pjje kvazonacia Esperante pejm dhe(m) pjje internacia ( = > pyipnacia) fil'ina EsperantEespa dialekte

,!ju veray Esp(en)ey ,!nje namu ( < = ne nomu) Esperanten "internacia" lingve ,por nje misopini^igi komencanteyn  ,dezirantayn lerni namo internacian l'ingven yip pleno yi perfekto  standardig'ita gramat'ike

,!ju ĥonestay -+ !nje ( = n'e) trompu ( = !notrompu) komencanteyn.

 

 

 

..NORMIGyITA KORELATyIVECE PES PERSONAY PRONOMEY DEPENDO PET DhEyESAY ( = D^EЁSAY) ORDNUMEREY..

 

..petkomenco ( < = dekomenco) le memorigas dha jejLan ( < = la UNUan) lecionen pri personay pronomey yi pri ebleco juzi dheyn ( < = 'ilin) pjje nacil'ingva or^ fremdlingva konversacijhe:

bildo de Ljeonjiid

jejLa ( = UNUa) LECIONE pri NORMIGyITAY PERSONAY PRONOMEY

..jjLa [jejLa] ( 1a [UNUa]) LECIONe:

..NORMIGyITaY PERSONaY PRONOMeY.. =

..NORMIGyITY PERSONY PRONOMY..

 

..aktuala slogane:

.!if ESPERANT'ISTAY NACIONAL'ISTEY novolas ( = nje volas) agnoski ,lerni 'i disvast'igi EsperantEespan l'ingven ko l'ingve la plejst tau^ga pors internacia komunikade anstatau^ kvazau^nacia Zamenĥoofa Esperanto ,efmo ( < = t'iam) zy ( < = 'ili) DEVOS AGNOSKI baldau^ pjje dha sama role INhGLIhShEeSPAN LyINGVEN.

 

..por(ke) trej ( < = tre) rapyido komenci fremdlingvan komunikaden ,necesas antau^ c^'io^e ( = antauh chjiohe) ( = > pa chjo(he)s = pa c^'o(^e)s = pa ĉ'ô(e)s) lerni la plejst gravayn gramatyikayn elementeyn pes d^a ( = dha = la) fremda lyingve -+ pronomeyn yi ( = 'i < = kaj) h^elpayn verbeyn ,'i ( = yi) ,certo ,el ( = > pjjeljs) pronoma vortklase antau^o my ( < = ni = ny) elektas personayn pronomeyn ,dank" k(hh)jem ( = khhjem = kh^'em = kjem = k'em = pem kje(m) = pem k'e < al kio^e) my ricevas eblecen paroli pri la plejst gravay h^omey pjje la monde -+ pri sam(j)e ( = s(am)je = s(j)e = sje = se < = si mem) ,s(j)esay ( < = siay) familianey yi amek(en)ey ( = frend(en)ey < amyikey).

Abonrilata enhavo


povigita de