Ensaluto

Blogo de Nilo46

bildo de Nilo46

Denove pri frenezejo

En sama antaŭa frenezejo, kie psikiatro laborigas pacientojn, oni planis konstruj novan kurac-sekcion. Laŭ laborkapablo, (streĉe) iu pretigis morteron, alia marteladis najlojn, alia, (ŝvite) surŝultre portadis cementsakojn, sed estis unu (Antonio) kiu portis (senlace) tutan tempon, malplenan manĉarumon. Psikiatro, scivolemata, demandas kial li tielkondutas. Respondo:- Ĉar mi estas freneza, ja ne stulta !!

bildo de Nilo46

Fumado

Kuracisto, post pulma aŭskultado diris al paciento ke li povos fumi nur post manĝo. Kelkajn tagojn poste, dum kontrol-vizito, kuracisto miriĝas ke la paciento tre dikiĝis kaj riproĉas lin. La paciento respondas : Mi volus vidi vin, manĝante dudek fojojn tage !

bildo de Nilo46

PRI TRINKADO

Du amikoj troviĝas ĉiutage, samhore, en trinkejo por trinki je propra sano. Iun tagon prezentiĝas nur unu kaj la trinkejestro demandas pri lia amiko. Li respondas ke la amiko iris alilande, sed proponis daŭrigado de tiu kutima renkonto en trinkejo, trinkante du vinglasojn, unu por si mem kaj unu por la amiko. Bele, diris la trinkejestro... Post kelkan tempon tiu persono ordonas nur unu vinglason, kaj la trinkejestro demandas : ĉu mortis vian amikon? Tute ne, li respondis, simple mia kuracisto malpermesis min daŭre trinki vinon !

bildo de Nilo46

En frenezejo

En frenezejo psikiatro klopodas laborigi la pacientojn por ilia alproksimiĝo al normala vivo. - Antonio ,- li diras - prenu tiun farbon kaj farbilon kaj iru supren, al kvara etaĝo, kaj farbu la ŝrankon kiu tie troviĝas. - Bone mi faros tion ! Post unu horo la doktoro iras kontroli ĉu Antonio jam finis la laboron...kaj trovas lin sidanta surŝtupe, komplete ŝvitata kun peza spiro ! - Kion okazas -demandas la doktoro - kaj Antonio : - estas tre laciga mergi pentrilon en farbo kaj supreniri kvar etaĝojn, jomete pentri, malsupreniri la ŝtupojn, denove mergi la pentrilon, resupreniri kvar etaĝojn... - kaj kial vi portis pentrilon supren kaj malsupren la ŝtuparon ? - Ĉu vi volus ke mi portu supren kaj malsupren la ŝrankon ?

bildo de Nilo46

Sxerco: Sama usonano

Turisto usonano, vizitante subĉielan merkaton en Milano demandas al gvidisto :- Kia frukto estas tiu ĉi ? - Temas pri pomo, respondas li. - Ah,... mi ne rekonis ĝin ĉar en Usono pomoj estas grandaj eĉ duoble ! Kaj tiuj aliaj ? - Ĉerizoj - respondas gvidisto. - Ah,... usonaj ĉerisoj estas multe pli grandaj !  Kaj , - montrante akvomelonojn, - kia frukto estas tiu ĉi ? - Respondas gvidisto :- PIZOJ !!!

bildo de Nilo46

Sxerco : usonano

Venecio. En gondolo, tra Canal Grande (Grand Kanalo), al turisto usonano diras gondolisto :- Tiu belega palaco oni konstruis dum la jaro milducent kaj ĝia konstruado daŭris deksep jarojn...- Usonano diras :- Ĉe ni, en Usono, ĝia konstruado daŭrus maksimume unu jaro ! Kaj pri tiu alia ? Ah, tiu same belega palaco oni konstruis dum dektri jarojn en jaro miltricent...- Vere belega palaco, sed en Usono oni povus ĝin konstrui eĉ dum ses monatojn !- Post iom da tempo turisto, vidante alian mirindaĵon denove demandas :- Kaj tiu ĉi palaco ?- Respondas gondolisto :- Tiu palaco? Mah! Mi ne scias, hieraŭ ĝi ne estis...!!!

bildo de Nilo46

Matematiko

Generalo Custer sendas kapitanon sur la pinto de Little Big Horn por nombri kiom da ruĝhaŭtuloj troviĝas malantaŭ ĝi. Post kelka tempo li revenas kaj diras :- Tie ĉeestas dumil tri ruĝhaŭtuloj ! - Diable !, respondas gen. Custer, kian precisecon ! Kiel vi faris...? - Respondas kapitano :- Antaŭ ĉiuj estis  Sidanta Taŭro, apud li Nigra Nubo kaj Freneza Ĉevalo kaj malantaŭ ili preskaŭ du mil aliaj !

bildo de Nilo46

Tri monahxinoj

Tri monaĥinoj, post morto, prezentiĝas antaŭ S.Pietro kiu devas certigi ilian rajton ĉieleniri. - Tri demandojn :- Kiu el vi kelkfoje mensogis dum monaĥa vivo, antaŭeniru iomete. -Du monaĥinoj antaŭeniras, la tria restas senmova. -Dua demando :- Kiu el vi dum monaĥa vivo kelkfoje blasfemis, antaŭeniru iomete. - Samaj du monaĥinoj antaŭeniras, la tria senmova. -Tria demando :- Kiu el vi, dum monaĥa vivo havis seksajn kontaktojn, antaŭeniru iomete! - Samaj du monaĥinoj antaŭeniras, la tria ne moviĝas... Nu, diras S.Petro, ĉiuj tri inferen,... ankaŭ la surda !!

bildo de Nilo46

Matematikistoj

Rigardante ŝafgregon matematikisto diras :- Kiom da, ili nombras?  La dua matematikisto respondas :- Ducent-kvindek-tri ! - Kiamaniere vi povas esti tiel certa !? - Tutsimple mi nombris iliajn krurojn kaj poste mi dividis kvare !!

bildo de Nilo46

Usona malnova okcidento (far west)

Apenaŭ plenkreskulo lasas propran ĉevalon ekstere de "klaksika" saloon kaj eniras por trinki klasikan viskion. Post ne multe li eliras  kaj trovas propran ĉevalon verdkolorata! Koleriĝita revenas al "saloon" kaj krias :- Kiu pentris verde mian ĉevalon, tuj sin anoncu!!... Subite leviĝas dumetr-alta vakeraĉo kun pafiloj enmane...- Mi faris tion, KIAL vi volas scii...? - Kaj la knabo :- La koloro jam sekiĝis, vi povas pentri duan fojon...!

Abonrilata enhavo


povigita de