Ensaluto

Blogo de Sunjo

Kurado 3

Mi estas tre kontenta pri mia kurjaro de 2017 :-)

 

Ne nur, ĉar mi sukcesis plutrejnadi eĉ dum vintro, sed ankaŭ ĉar mi plioftigis mian trejnadon al tri fojoj en la semajno (kaj ial kurado multe pli feliĉigas ol tablotenisludado). Ankaŭ danke al amikino, kiu jes malhelpas mian aŭskultadon de sonlibroj dum kurado, sed tamen des pli helpas ĉar ŝi akompanas min dufoje en la semajno kaj agrabligas la kuradon pro la eblo de babilado. Kaj ankaŭ gravas, ke precipe dum mallumo estas pli sekure kuri duope. La tria fojo en la semajno daŭre restis la gruptrejnado en klubo.

 

Entute mi partoprenis en 11 konkursoj (pli aŭ malpli seriozaj). Inter ili la plej mallongaj distancoj estis po 5 kilometroj en la unua kaj la lasta konkurso. La plej longa distanco estis 13,3 kilometrojn longa. La plej fora konkurso kiun mi partoprenis estis en Vieno. Plej ofte mi kuris distancojn de 10 kilometroj, kiujn mi trifoje kuris en malpli ol unu horo (kiu estis mia celo por 2017).

 

Aparte plaĉas al mi, se oni povas kombini kuradon kun boncelaj donacoj, do se la profiton de iu kuradkonkurso oni doncacas al boncelaj organizoj (do ekzemple por subteni virinojn kiuj suferis perforton, aŭ por bestoprotektado, aŭ por sportistoj en rulseĝoj). Ankaŭ bonas kiam oni per la sportumado konsciigas pri grava subteninda laboro de kelkaj organizoj (do ekzemple mi kolektis kilometropoentojn por paliativmedicina (mortakompana) malsanulejo de mia urbo.

 

bildo de Sunjo

Unu semajno de volontula laboro en la nacia parko en Saksa Svisio (en Elba Grejsmontaro)

Kiam mi estis infano mi iam dum migrado kun mia familio stumblis pro branĉo sur la vojo. Mi ĉagreniĝis pri la malordo kaj decidis ke post la lerneja tempo mi volas iĝi arbaristo kaj ordigi arbaron. Kiam vere venis la tempo por elekti profesion mi tion ne plu serioze konsideris ĉar unuflanke mi havis ne multajn spertojn pri laboro kun plantoj sed aliflanke montriĝis ke mi havas nek talenton nek emon pri laboro per iloj kaj des malpli per pezaj maŝinoj.

 

Tamen, nuntempe mi ne estas tre kontenta pri mia profesio, kiun mi trovas ne vere utila krom ke mi per ĝi gajnas mian monon. Pro tio mi uzis la eblon partopreni dum unu semajno en laborprojekto en Saksa Svisio en la kadro de „Bergwaldprojekt“ (montoarbaroprojekto) por iomete labori en arbaro, lerni iom pli, sperti ion novan kaj por fari ion utilan almenaŭ dum unu semajno.

 

„Bergwaldprojekt“ (montoarbaroprojekto) estas transnacia projekto kun asocioj en Svislando, Germanio kaj Hispanio. La celo estas la protektado de la naturo kaj riparo de homa misinfluo kaj krome ankaŭ edukado pri naturo por ke homoj kondutu pli konscie. La projektsemajnoj estas ĉefe en montaj arbaroj, sed oni ankaŭ okupiĝas pri aliaj aferoj ekzemple renaturigo (remalsekigo) de torfejoj.

 

bildo de Sunjo

Iom pli pri kurado

Pasintjare mi jam skribis kiel mi komencis kuradon (http://www.esperanto.com/enhavo/kurado-%C4%B5ogado-por-komencantoj-%E2%8... ). Post la konkurso en majo mi decidis plutrejnadi sola. Sed baldaŭ poste venis ferioj, kiuj interrompis la ankoraŭ ne sufiĉe fiksitan rutinon, kaj krome mi de ie kaptis inflamon ĉe la granda piedfingro de la maldekstra piedo. Tiu inflamo okupis kaj suferigis min dum pli-malpli kvar monatoj kaj paŭzigis min dum tiu tempo pri sportumado. Du operacietojn poste kaj kun unu ungo malpli mi ne trovis la emon rekomenci la kuradon sola. Pri tio ankaŭ ludis rolon, ke jam estis antaŭ la malvarmaj kaj malhelaj sezonoj.
 
Estis do la demando ĉu kurado simple ne estas taŭga sporto por mi aŭ ĉu mi denove provu ĝin. Mi elektis la duan eblon kaj denove aliĝis kaj al la benefica kuradkonkurso kaj al la prepariga kurso. Tiu kurso en 2016 tre similis al tiu en 2015, do mi ne volas skribi multon pri ĝi. Mi nur kun bedaŭro devis konstati ke mi ne havis avantaĝon pro mia pasintjara kurspartoprenado (do mi ne pli rapide realkutimiĝis kaj ne atingis pli bonan rezulton en la konkurso).
 
Poste mi kun kelkaj aliaj el tiu grupo aliĝis al kuradgrupo en klubo. Unufoje en la semajno ni kuras kune, kaj unufoje en la semajno memstare. La grupa trejnado havas la avantaĝon ke eĉ se oni ne vere volas kuri (pro pigreco aŭ aĉa vetero) oni tamen volas revidi la aliajn kaj babili kun ili. Krome ni havas subtenon de unu aŭ du trejnistoj, kaj pli varian trejnadon ol antaŭe (kun ŝtuparkurado, montokurado, kurado kun rapidecŝanĝoj, ktp.).
 
En septembro mi denove partoprenis 5-kilometran konkurson kaj, kvankam estis terure varmega vetero, plibonigis mian rezulton. En oktobro mi kun iom da fiero sukcese partoprenis mian unuan 10-kilometran konkurson.
 

Kaj nun? La defio por la vintro estas daŭrigi la trejnadon.

bildo de Sunjo

Rakonto pri pomoj kaj ĉikanado

Homoj povas esti kruelaj, tion ni scias. Sed ofte/fojfoje oni sin demandas, kion oni povas fari kontraŭe. Instruisto en baza lernejo havis inspiran ideon.
(mi ĉi tie tradukis germanan tekston, kiu antaŭe estis tradukita el la angla, kaj en la angla troveblas multaj versioj, do mi ne scias, kiu verkis la originalan tekston).

 

Antaŭ nelonge oni povis legi pri knabo kiu estis ĉikanita ĉar li portis ruĝan dorsosakon sur kiu estis ĉevaleto. Rakontoj pri infanoj kiuj estis ĉikanitaj estas tre disvastigitaj kaj ŝajnas, ke multaj lernejoj aŭ ignoras tiun problemon au ne scias kiel solvi ĝin. Sed estas ankaŭ kelkaj pozitivaj ekzemploj. Vere bela rakonto pri instruisto, kiu trovis aliron por instrui al lernejanoj ion pri interhomaj rilatoj, cirklas lastatempe en la interreto:

 

"Mi decidis, ke mi hodiaŭ matene aĉetu du pomojn. Dum nia matena renkontiĝo (dum kiu ni sidas en cirklo kaj laboras kune) mi diris al mia klaso, ke ni provas ion alian, kaj mi montris al ili miajn du pomojn. Mi petis ilin priskribi pri kio la du pomoj similas kaj pri kio ili malsimilas. Ili ambaŭ havis la saman koloron kaj la saman formon...la nura diferenco estis ke unu estis iomete pli hela kaj iomete pli granda.

 

Poste mi montris tiun kiu estis iomete pli malhela kaj iomete pli malgranda kaj diris: „Terure. Tiu pomo aspektas naŭza!“ Kaj mi faligis ĝin. Ĉiuj infanoj rigardis min kvazaŭ mi freneziĝis! Kelkaj ridetis embarase, sed plejparte ili pensis ke mi perdis mian menson.

 

bildo de Sunjo

Nova retejo por publikigi artikolojn en Esperanto? Mia unua artikolo tie

Post kiam mi legis ĉe twitter de la uzanto Vanege pri tiu retejo mi aldone legis tiujn du artikolojn ĉe Steemit de Vanege kaj Lapingvino:

https://steemit.com/esperanto/@lapingvino/kiel-uzi-steemit-por-anta-enig...

https://steemit.com/esperanto/@vanege/unuaj-pensoj-pri-steemit

 

 

Ĉar mi post prelego, kiu inspiris min, ĉiuokaze volis verki artikolon pri ĝi, mi decidis uzi provcele Steemit por publikigi ĝin. Ĝi temas pri kritiko pri bestoĝardenoj:

https://steemit.com/esperanto/@sunjo/kritiko-pri-besto-ardenoj

 

Do, bonan legadon, kaj se vi ne volas registriĝi ĉe steemit vi povas komenti ĉi tie.

bildo de Sunjo

Trovajxo el la interreto pri la masakro en Orlando

Vi ne estis la pafintoj, sed vi ne volis vidi samseksemulojn kisante en publiko. Vi ne estis la pafintoj, sed vi ne ŝatas vidi samseksemajn personojn televide. Vi ne estis la pafintoj, sed vi pensas ke samseksemuloj pekas kaj ke oni devas savi ilin.

Vi ne estis la pafintoj, sed vi ĉagreniĝis kiam samseksemuloj ricevis la rajton geedziĝi. Vi ne estis la pafintoj, sed vi uzas fivortojn pri samseksemuloj. Vi ne estis la pafintoj, sed vi voĉdonus kontraŭ leĝa protekto por samseksemuloj.

Vi ne estis la pafintoj, sed vi estas la kulturo kiu kreis lin. Vi estas la kugloj en iliaj pafiloj.

bildo de Sunjo

Vikipedia artikolo pri efika altruismo

Ĵus mi fintradukis artikolon por vikipedio pri efika altruismo: https://eo.wikipedia.org/wiki/Efika_Altruismo
Mi ellasis tiujn tekstpartojn kiujn mi ne emis traduki kaj ankaŭ fuŝis iomete pri ligiloj kaj formatoj (ege ĝena afero ĉe vikipedio), sed eble vi tamen volas legi ĝin kaj eble eĉ plibonigi ĝin.
La angla artikolo pri tiu temo estas eĉ pli longa kaj ampleksa, sed kvankam mi pri ĝi eĉ povintus uzi maŝintradukaĵon kiel bazon, mi opiniis ĝin tro longa (kaj por la tradukanto kaj por la legantoj).
Ĝenerale efika altruismo, aŭ almenaŭ kelkaj ideoj de ĝi, ŝajnas al mi diskuteblaj kaj diskutindaj. Certe ne ĉiu samopinias, ke ĉiuj vivoj egale gravas.

bildo de Sunjo

Enketo pri la flago de la tero

Jen enketo pri la flago de la tero: http://verduloj.com/forum/main-forum/2372-enketo-pri-flago-de-tero

 

Jes, ĝi estas en retejo al kiu oni devas aliĝi se oni volas partopreni (por eviti ke iu misuzas la voĉdonan sistemon) - sed laŭ mi indus aliĝi ĉiuokaze

Sed ankaŭ se vi ne volas aliĝi - la klarigo pri la flago (do ankaŭ la dua afiŝo) estas tre leginda.

 

 

bildo de Sunjo

Amsterdama deklaracio

Amsterdama deklaracio

 

La deklaracio estis decidita 2002 de la ĉefa kunsido de IHEU (https://eo.wikipedia.org/wiki/Internacia_Humanista_kaj_Etika_Unio ) en kadro de la 50-a jubileo de sia unua kongreso en la jaro 1962.

 

La bazaj principoj de la moderna humanismo estas la jenaj:

 

  • Humanismo estas etika. Ĝi konfirmas la valoron, la dignon kaj la sendependecon de individuoj kaj la rajto de ĉiu homo pri laŭeble plej granda libereco, kiu kongruas kun la rajtoj de aliuloj. Humanistoj havas prizorgdevon por la tuta homaro, inkluzive la estontaj generacioj. Humanistoj kredas, ke moralo apartenas al la homa naturo kaj bazas sur kompreno kaj zorgo pri aliuloj, sen bezoni eksterajn sankciojn.

  • Humanismo estas racia. Ĝi provas uzi sciencon kreeme kaj ne detrueme. Humanistoj kredas, ke la solvoj al la problemoj de la mondo troviĝas en homa penso kaj ago, anstataŭ en dia interveno. Humanistoj subtenas la uzon de sciencaj metodoj kaj liberan enketon pri problemoj de la homa bonfarto. Humanistoj tamen ankaŭ kredas, ke la uzo de scienco kaj teknologio estu reguligitaj per homaj valoroj. Scienco donas al ni la rimedojn, sed homaj valoroj devas doni la celojn.

  • Humanismo subtenas demokration kaj homajn rajtojn. Humanismo celas la laŭeble plej bonan evoluon de ĉiu homo. Ĝi supozas ke demokratio kaj homa evoluo estas aferoj de juro. La principoj de demokratio kaj de homaj rajtoj povas esti aplikitaj al multaj homaj rilatoj kaj ne estas limigitaj al metodoj de regado.

bildo de Sunjo

"La stranga butiko" de Raymond Schwartz (kaj ankaŭ iom pri libroklubo dum Eo-renkontiĝo)

„La stranga butiko“ de Raymond Schwartz

(kaj ankaŭ iom pri libroklubo dum Eo-renkontiĝo)

 

Dum la JES en Hungario estis planita „libroklubo“. Oni anoncis tion kaj lasis antaŭe elekti (facebook-uzantojn) pri la legota libro. Estis elektita „La stranga butiko“ de Raymond Schwartz.

Jen la anonco:

Legu ""La Strangan Butikon" de Raymond Schwartz" antaŭ aranĝo kaj kune pridiskutu ĝin dum JES. Ĝi estas libro fama pro sia humoro kaj vortludoj, kiu komenciĝas tiel:
"Al mia tre ŝatata klientaro!
Mi havas la honoron informi vin, ke ĵus mi malfermis la butikon ĉe angulo de stratoj Optimismo kaj Bonhumoro, kontraŭ la konata statuo de Granda Krizo. Tie mi senpacience atendas vian viziton.[...]
Raymond Schwartz - butikisto"
Ni rekomendas viziti la butikon. La libro (senpage) atingeblas en retpaĝo:
http://i-espero.info/elsutaro/esperantaj-libroj#books

 

Sed kiel fojfoje okazas en la vivo, oni ne ĉiam sukcesas pri fari tion, kion oni planis, ĉar aliaj aferoj estas eĉ pli gravaj. Do mi ne sukcesis legi la libron ĝustatempe.

Tamen mi partoprenis la libroklubon, esperinte ke iu alia legis la libron kaj povus rekomendi ĝin pli aŭ jam doni interesajn indikojn pri kio ajn.

bildo de Sunjo
Abonrilata enhavo


povigita de